Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Himmel nå!

Jesus sa at himmelriket er kommet nær. Ikke at vi skal til himmels.

Publisert: 29. nov 2017 / 2992 visninger.

Søndag er det nyttår i kirken, og vi får høre talen Jesus holdt da han startet virksomheten, med godt nytt for alle som lider. Sist søndag ble kirkeåret avsluttet med en tekst om dommedag, der Jesus er den som dømmer. Skal vi bare legge dommen bak oss og begynne på nytt - eller er det en sammenheng?

Apokalypse. «Kirken er i sitt vesen eskatologisk, ikke apokalyptisk», leste jeg i Peter Halldorfs nye bok om profeten Jeremia. Den setningen ble jeg sittende og grunne på. Apokalypse er det vi forbinder med forkynnelse om de siste tider og dommedag: Voldsomme vyer om en siste krise som skal føde en ny verden. Apokalypse finnes i mange varianter og religioner, den ene mer skremmende enn den andre. Min generasjon husker filmen fra Vietnamkrigen med tittelen «Apokalypse nå!».
Bibelens siste bok - Åpenbaringen - kalles ofte en apokalypse. Og det er mange skremmende syner i den. Men den var ment som en bok som skulle gi håp til forfulgte troende. De får høre at Romerrikets overveldende makt ikke har det siste ordet: Ridderen på den hvite hesten var allerede på vei, seieren over ondskapen og urettferdigheten er allerede sikret.
Dette er ikke apokalypse. Dette er eskatologi. «Mens de apokalyptiske profetene plasserer frelsen uteleukkende i en annen verden, er eskatologien ikke først og fremst en lære om endetiden, men en dimensjon i troen som foregriper framtiden», skriver Peter Halldorf. Eskatologien handler ikke om at vi skal vekk fra verden, men om at verden skal forvandles.

Til himmels. Forbausende nok reagerer mange med dette er noe annet enn det vi har vært vant til å oppfatte som kristendom: at vi skal stelle oss slik i dette livet at vi kommer til himmelen når vi dør.
– Evangeliet er ikke at vi skal evakueres fra denne verden og komme til himmelen når vi dør, sier pastor Harald Giesebrecht, som i boken «Ærlig talt, Gud» har funnet det nødvendig å ta et oppgjør med slike forestillinger.
Det er egentlig underlig at det er nødvendig. Det tales i alle fall ikke for ofte om himmelen i Den norske kirke - og kanskje noe av problemet ligger der. Vi får ikke forklart hva Jesus sa om himmelen.
Når Lukas skal oppsummere Jesu budskap, sier han det slik: «Himmelriket er kommet nær». Den gode nyheten er at ikke at vi kan komme til himmelen når vi dør, men at himmelen kommer til oss mens vi lever.

De fattige. Teksten vi hørte på kirkeårets siste dag oppfattes ofte som en tekst om hva som skjer med oss når vi dør. Men da hører vi ikke selve poenget. Fokuset er på hvordan vi skal leve i denne verden. Dommen felles over vår holdning til fattige, hjemløse og sultne.
De fattige og undertrykte er også hovedpersonene i programtalen vi skal få høre kommende søndag. Det er neppe tilfeldig at Jesus leser fra profeten Jesaja. Han og de andre gammeltestamentlige profetene var opptatt av de fattige, hjemløse og undertrykte. Israelsfolkets gudsforhold lot seg avlese i hvordan de forholdt seg til dem. Men Jesaja lover også at det skal komme en frelser som skal bringe en ny tid med rettferdighet.

Ny tid. Og så sier Jesus at dette er oppfylt nå, nettopp mens dere hører på. Det var jo ganske sterkt sagt. Lovet han mer enn han kunne holde? Romernes undertrykkelse og urettferdigheten mellom fattig og rik, mektig og avmektig, forsvant ikke mens han holdt talen sin i Nasaret. Noen ble helbredet i møte med Jesus, men de fleste var fortsatt syke da han forlot dette livet.
Likevel hevder Jesus at en ny tid er kommet. Den er kommet med ham. Fra da av inviteres vi alle til å bli en del av hans nye verden, til å slippe dens krefter til i våre liv.
Det er dette som er eskatologi: Å se den framtidige fullendelsen i det små som skjer nå.

Døden. Men hva med vår siste fiende, døden? Handler ikke kristentroen om et liv etter døden?
Jovisst gir Jesus oss et håp for det som ligger bortenfor døden. Det er jo han som tilbyr den samaritanske kvinnen vann som veller fram til evig liv.
Men det evige livet begynner ikke når vi dør. Det er allerede nå. Det livet vi får her sammen med Jesus fortsetter på den andre siden av døden. Det som har fått sin spede begynnelse her, skal fullendes i himmelen.
Derfor kan vi godt lengte til himmelen. Himmellengselen klinger i de amerikanske slavenes sanger og i gamle norske salmer, nettopp fordi menneskene har hatt bruk for det. Fortsatt kan det trøste når livet blir uutholdelig.
Men himmellengsel kan ikke være flukt fra denne verden, dersom vi vil følge Jesus. For han sier at himmelen er nå. Selv om det ikke oppleves slik, så kan vi alltid velge å være en del av himmelriket. Vi behøver ikke vente til vi er døde.

12 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Kåre Kvangarsnes

6 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Jeg oppfattet det slik utfra det jeg siterte i min forrige kommentar. Beklager hvis dette var feil.

Kommentar #52

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Jeg stoler på Jesu ord:

Joh 6, 28-34

  28 Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?»29 Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» 30 «Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. 31 «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise.» 32 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. 33 Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» 34 Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» 35 Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.


1 liker  
Kommentar #53

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Vi skal elske Gud og å elske Ham er å tro:

Livsnyteren kong David brøt hver eneste lov i lovbøkene bortsett fra en. Han elsket Gud av hele sitt hjerte, hele sitt sinn og hele sin sjel

 

 

 

1 liker  
Kommentar #54

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg oppfattet det slik utfra det jeg siterte i min forrige kommentar. Beklager hvis dette var feil.

Det jeg forsøker å forklare er forskjellen på å streve i gjerninger og å hvile i Gud - hvor gjerningen er en naturlig følge.

At hverken gjerning eller tro er død - de er uatskillelige.

Og at denne fraksjons-debatten egentlig fører oss på avveie.

Så det å være i Gud er en tilstand - som kjærlighet er en tilstand. 

Gjerninger uten en slik tilstand bør før eller senere føre til en slik tilstand.

Kommentar #55

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeg stoler på Jesu ord:

Joh 6, 28-34

  28 Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?»29 Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» 30 «Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. 31 «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise.» 32 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. 33 Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» 34 Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» 35 Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.

Gjerningen er død uten kjærlighet, troen like så.

Kommentar #56

Kåre Kvangarsnes

6 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

David ble et forbilde i tro. Det var altså ikke hans gjerning som dømte ham, men hans tro som frikjente ham i Nåde. Slik er det med oss også i dag.

Kommentar #57

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
David ble et forbilde i tro. Det var altså ikke hans gjerning som dømte ham, men hans tro som frikjente ham i Nåde. Slik er det med oss også i dag.

Her er jeg ikke enig - faktisk. Davids synd var å manipulere Urias inn i døden slik at han kunne skjule at han var far til det barnet Urias hustru bar på. Da kunne han holde seg med henne. David snudde seg bort fra Gud og ble fanget i sitt eget begjær. Davids tro sviktet ham.

Om det skal være eksempel til etterfølgelse hva tro angår så ser jeg bort fra det eksemplet.

To gode eksempler viste jeg til i mine kommentarer, Peter og Paulus.

Det egentlige eksemplet er jo Jesus.

Kommentar #58

Kåre Kvangarsnes

6 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Gjerningen er død uten kjærlighet, troen like så.

Enig, men det er altså ikke vi som dømmer i  det, eller dømmer hverandre, men Gud. En annen ting er at Paulus  formaner at de kristne irettesetter og rettleder  hverandre i mildhet på tomannshånd innenfor menigheten, dersom en farer vill i gjerning eller vår oppfatning av evangeliet og læren. Ikke for at en kan miste frelsen, men for at  vi skal opptre sømmelig for Kristi menighets skyld og fordi de ufrelste ikke skal oppfattte oss som trettekjære og dømmende mot hverandre.

Slik oppfatter i alle fall jeg det.  

Kommentar #59

Kåre Kvangarsnes

6 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Davids tro sviktet ham.

Det var ikke hans tro som sviktet, men han var troløs og sviktet i gjerning og han prøvde å skjule sin synd for Gud. Men han ble irettesatt for sin synd. Likevel er David blitt et forbilde for alle troende, ikke p.g.a. av sin synd, men for sin tro.

1 liker  
Kommentar #60

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

For David gjorde det som var rett i Herrens øyne.

Publisert rundt 1 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det var ikke hans tro som sviktet, men han var troløs og sviktet i gjerning og han prøvde å skjule sin synd for Gud. Men han ble irettesatt for sin synd. Likevel er David blitt et forbilde for alle troende, ikke p.g.a. av sin synd, men for sin tro.

Gå og si til Jeroboam: Så sier Herren, Israels Gud: Jeg løftet deg opp av folket og satte deg til fyrste over Israel, mitt folk.

 8 Jeg rev riket fra Davids-ætten og gav det til deg. Men du har ikke vært som David, min tjener. Han holdt mine bud og fulgte meg av hele sitt hjerte, så han bare gjorde det som var rett i mine øyne. 1 Kong 14,7-8

Ser du at Davids tro innvirket på hele hjertet slik at han holdt Guds bud og fulgte Herren av hele sitt hjerte og dermed gjorde rett i Herren Allhærs Guds øyne. Det å angre sin synd på sterkeste oppriktige vis, er også rett i Herren Allhærs Guds øyne.

 For David gjorde det som var rett i Herrens øyne. I hele sitt liv vek han ikke av fra noe av det som Herren hadde befalt ham, unntatt den gangen han syndet mot hetitten Uria. 1 Kong 15,5

Ser du også at i hele Davids liv vek han ikke unna fra noe av det Herren befalte ham utenom unntaket da han syndet mot Uria?

Ser du at troen medfører lydighet som medfører gjerninger?

David er et forbilde når det gjelder en tro som medførte lydighet som medførte utførte gjerninger, også når det gjaldt gudsfrykt.

I Salmene tilkjennegir David hvordan han smertelig angret sin synd mot Uria, også til lærdom og forbilde for oss (hvordan han reagerte på de syndene han hadde gjort).

Også en viktig salme, de første kristne var nok godt kjent med Salmenes Bok.

HERRE, VIS MEG DINE VEIER!
 Av David.

1 Herre, jeg løfter min sjel til deg, 

2  jeg setter min lit til deg, min Gud.
 La meg ikke bli til skamme,
 la ikke mine fiender triumfere over meg! 
Sal 25,1-2

4 Herre, vis meg dine veier,
 og lær meg dine stier!

 5  La meg få vandre i din sannhet:
 lær meg, Gud,
 for du er min frelser.
 Jeg venter dagen lang på deg.
 6  Kom i hu din barmhjertighet
 og dine velgjerninger, Herre;
 for de er fra evighet.

 7  Kom ikke i hu min ungdoms synder
 og mine overtredelser.
 Kom meg i hu i din trofasthet, Herre,
 for din godhets skyld.

 8  God og rettvis er Herren;
 derfor viser han syndere veien.

 9  Han leder de arme til det som er rett,
 og lærer de hjelpeløse sin vei.

 10  Alle Herrens stier er miskunn og trofasthet
 mot dem som holder hans pakt og hans bud.

 11  For ditt navns skyld, Herre,
 tilgi min synd, for den er stor! 

12  Hver den som frykter Herren,
 lærer av ham den vei han skal velge.
Sal 25,4-12


14  Herren har fortrolig samfunn
 med dem som frykter ham,
 i pakten med ham får de rettledning.

 15  Jeg vender alltid mine øyne mot Herren,
 for han drar mine føtter ut av garnet.

 16  Vend deg til meg og vær meg nådig,
 for jeg er ensom og i nød.
 17  Fri meg fra det som tynger mitt hjerte,
 og før meg ut av mine trengsler! 

18  Tenk på min nød og min møye,
 og tilgi alle mine synder! 

19  Se mine fiender, hvor mange de er!
 De hater meg med et voldsomt hat.
Sal 25,14-19

  Gud, løs Israel ut
 fra all nød og trengsel! 
Sal 25,22

2 Hør min inderlige bønn
 når jeg roper til deg om hjelp,
 når jeg løfter mine hender
 mot Det aller helligste i ditt tempel.
 3  Riv meg ikke bort med de gudløse,
 sammen med dem som gjør urett.
 De taler vennlig med sin neste,
 men deres hjerte er fullt av ondskap.
Sal 28,2-3

SALIG ER DEN SOM FÅR SYNDEN TILGITT
 Av David. En læresalme.

 Salig er den
 som har fått sine overtredelser tilgitt
 og sine synder skjult. 
Sal 32,1

Kan ikke få gjentatt det ofte nok, Skriftene gir svarene på alt det vi trenger å vite, for å kunne bli frelst og å gå på Livets veg.

Kommentar #61

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
David ble et forbilde i tro. Det var altså ikke hans gjerning som dømte ham, men hans tro som frikjente ham i Nåde. Slik er det med oss også i dag.

David viser oss det samme som i lignelsen om tolleren og fariseeren.  Gud tilgir syndene våre - slik tolleren som ba om tilgivelse for syndene sine gikk rettferdig bort.

Ingen er blitt frelst av gjerninger alene.  Apgj 15, 8-11

 Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, ga dem sitt vitnemål ved at de fikk Den hellige ånd slik som vi.  9 Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres. 10 Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre eller vi har maktet å bære? 11 Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de.»

Davids angrende bønn om tilgivelse

Bibelen viser oss at David var en mann etter Guds hjerte. David snublet og falt i synd mange ganger, men ble likevel regnet som rettferdig. Hvorfor? Hvorfor kunne Gud tilgi ham gang på gang? Jo, David angret på sine feiltrinn. Han omvendte seg, og ba Gud om tilgivelse.

19
Nei, offer for Gud er en knust ånd.
Et hjerte som er brutt og knust,
ringeakter du ikke, Gud. Salme 51:19

I salmens første vers ber David angrende om tilgivelse for sine synder mot Gud. Så ser han tilbake på hvordan hans forhold til Gud var før han falt i synd. Forny en stødig ånd i mitt indre, ber han. Gi meg tilbake gleden over Din frelse. Han ønsker seg tilbake til slik ting var før.

12 Skap et rent hjerte i meg, Gud,
gi meg en ny og stø ånd!
13
Kast meg ikke bort fra ditt åsyn,
ta ikke fra meg din Hellige Ånd!
14 La meg atter fryde meg over din frelse,
hold meg oppe med en villig ånd! Salme 51:12-14

Vi bør alle følge Davids eksempel. Om vi faller i synd, og det gjør vi alle, så reiser Jesus oss opp igjen. Har vi oppriktig anger, omvender oss fra synden og ber om tilgivelse - så vil Gud tilgi oss. 

La Jesus løfte oss tilbake dit vi var, og enda lengre. La oss gå videre på livets vei med fryderop og glede - inn i troen og hvilen.

Gi slipp på forståelsen som krever gjerninger - hvil i troen og i kjærligheten - la nåden gjelde for å kunne hvile fra strevet.  La gjerningene komme i hvilen og i kjærligheten til vår gode Herre Jesus Kristus ære.

Jesus har gjort alt det vanskelige for de som tror -  slik at de som tror og er ett med Ham. skal finne hvile og fred i Hans gode favn.

2 liker  
Kommentar #62

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

....faktisk også er gjerninger utført ut fra din tro og overbevisning.

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Gi slipp på forståelsen som krever gjerninger - hvil i troen og i kjærligheten - la nåden gjelde for å kunne hvile fra strevet.  La gjerningene komme i hvilen og i kjærligheten til vår gode Herre Jesus Kristus ære.

Er du egentlig klar over at det du skriver i din kommentar faktisk også er gjerninger utført ut fra din tro og overbevisning. For du må faktisk bruke hendene på tastaturet og til å sende kommentaren, noe som er en aktiv handling. Når du snakker er også det en aktiv handling.

Det hjertet er fullt av, taler munnen.

Gjerning er faktisk handling ut fra tro og overbevisning.

handling m1, f11 det å handle, gjerning

vise noe i ord og handling / gå til handling

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=handling&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=bokmaal

8  Jeg sier dere: Den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også Menneskesønnen kjennes ved for Guds engler.
For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst.
Luk 12,8

 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. 
Rom 10,9-10 

Men Guds faste grunnvoll står, og den har et segl med denne innskrift: "Herren kjenner sine", og "hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg fra urett". 
2 Tim 2,19

2 liker  
Kommentar #63

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

Er du egentlig klar over at det du skriver i din kommentar faktisk også er gjerninger utført ut fra din tro og overbevisning. For du må faktisk bruke hendene på tastaturet og til å sende kommentaren, noe som er en aktiv handling. Når du snakker er også det en aktiv handling.

Det hjertet er fullt av, taler munnen.

Gjerning er faktisk handling ut fra tro og overbevisning.

handling m1, f11 det å handle, gjerning

vise noe i ord og handling / gå til handling

Tusen takk!

Kommentar #64

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Vi bør alle følge Davids eksempel. Om vi faller i synd, og det gjør vi alle, så reiser Jesus oss opp igjen. Har vi oppriktig anger, omvender oss fra synden og ber om tilgivelse - så vil Gud tilgi oss. 

La Jesus løfte oss tilbake dit vi var, og enda lengre. La oss gå videre på livets vei med fryderop og glede - inn i troen og hvilen.

Gi slipp på forståelsen som krever gjerninger - hvil i troen og i kjærligheten - la nåden gjelde for å kunne hvile fra strevet.  La gjerningene komme i hvilen og i kjærligheten til vår gode Herre Jesus Kristus ære.

Jesus har gjort alt det vanskelige for de som tror -  slik at de som tror og er ett med Ham. skal finne hvile og fred i Hans gode favn.

Jeg er ikke i mot noe av dette, omvendelse er svaret - alltid. men gjerningen er like nødvendig som kjærligheten. Jeg underslår ikke det.

Det som undrer meg er behovet for å på en måte skrive det ut av ligningen. Skriften har ikke skrevet det ut av ligningen.

1 liker  
Kommentar #65

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

eg er ikke i mot noe av dette, omvendelse er svaret - alltid. men gjerningen er like nødvendig som kjærligheten. Jeg underslår ikke det.

Det som undrer meg er behovet for å på en måte skrive det ut av ligningen. Skriften har ikke skrevet det ut av ligningen.

Hei gode Tore og god lørdag.

Takk for kommentar, men nå forsto jeg ikke hva du mener.  Fint om du presiserer, for jeg lærer alltid noe av deg og dine gode kommentarer.

1 liker  
Kommentar #66

Kåre Kvangarsnes

6 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Takk for debatten Mona, Tore og Bjørn Erik.God Helg!

2 liker  
Kommentar #67

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

"Herren kjenner sine".

Publisert rundt 1 år siden

Hva med dette?

Du skrev også det jeg uthevet:

"Gi slipp på forståelsen som krever gjerninger"- hvil i troen og i  kjærligheten - la nåden gjelde for å kunne hvile fra strevet.  La  gjerningene komme i hvilen og i kjærligheten til vår gode Herre Jesus  Kristus ære.

Ser du motsigelsen og dermed det dårlige rådet?:

"Gi slipp på forståelsen som krever gjerninger"

Dette stemmer jo ikke når gjerninger er handlinger også bevisste,  som er et resultat eller en respons av tro og overbevisning som allerede Herren Allhærs Gud har gitt av nåde, for det står jo skrevet:

10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Rom 10,9-10 

Jesus krever alt fordi Han har betalt den fullkomne prisen for hver enkelt Han har betalt for, Han har jo ikke kjøpt oss stykkevis og delt. Herren Allhærs Gud har tilrettelagt alt og gjort alle de ferdiglagte gjerningene til hver enkelt  ferdig på forhånd.

Vet ikke hvor mange som har det slik, men hvis den en går sammen med langs veien plutselig snubler, da rekker en ut hendene for å hjelpe før en rekker å tenke; for intuitivt å prøve å forhindre at vedkommende faller helt. Tror faktisk at dette er en egenskap Herren Allhærs Gud har utrustet oss med. For slikt er også gode gjerninger, som også gir direkte assosiasjoner til de ferdiglagte gjerningene.

Andre ganger kan slike handlinger skje bevisst når den som går ved siden  virkelig faller, for da kjenner en bevisst umiddelbart trangen til å hjelpe vedkommende opp på bena igjen. Ser du at da er dette bevisste gjerninger utført ut fra hva hjertelaget krever?

Herren Allhærs Gud har ikke gjort dette vanskelig å forstå, men den enfoldige har ikke så mange slags ekstra tanker å slite med. Når det har noe med troen  på Kristus Jesus og Guds Rike å gjøre. Den enfoldige tror faktisk på alt det Kristus Jesus sier uten å bli plaget og hemmet av: "Har Gud virkelig sagt....". Eller blande inn forskjellige mennesketanker som vil trekke noe i fra (svekke det Jesus sier og tilpasse etter det som en synes er mer behagelig for menneskenaturen) eller legge noe til slik at det da går over i det loviske.

Rettmessige krav oppfattes jo som noe godt normalt sett, mens urettmessige krav oppfattes som noe ondt.

Men  Guds faste grunnvoll står, og den har et segl med denne innskrift:  "Herren kjenner sine", og "hver den som bekjenner Herrens navn, må vende  seg fra urett". 
2 Tim 2,19 

For tro medfører også gjerninger ved en aktiv handling også på åndelig vis det  å se på Jesus også dette som David gjorde:   Herre, jeg løfter min sjel til deg,  også dette: 

Jeg vender alltid mine øyne mot Herren,
 for han drar mine føtter ut av garnet. 
Sal 25,1-2

1 Herre, jeg løfter min sjel til deg, 

2  jeg setter min lit til deg, min Gud.
 La meg ikke bli til skamme,
 la ikke mine fiender triumfere over meg! 
Sal 25,1-2

Kommentar #68

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er ikke i mot noe av dette, omvendelse er svaret - alltid. men gjerningen er like nødvendig som kjærligheten. Jeg underslår ikke det.

Det som undrer meg er behovet for å på en måte skrive det ut av ligningen. Skriften har ikke skrevet det ut av ligningen.

God helg til alle på tråden.

Tore: En avklaring av hva jeg mener Davids liv i tro og der David feiler. Davids synder er grove nok til å dekke de flestes synder. For eksempel handlingene med hor, mord, tyveri og løgn.  Men han angret dypt og inderlig.  Det ser vi i Salme 32 der David ser seg tilbake og hva han lærte.  

David forteller og viser oss hva som skjer da vi forsøker å holde syndene våre skjult.  Og hva som skjer da vi bekjenner syndene våre.  

Det er troen som frelser, men en tro uten gjerninger setter troen vår i en svært utsatt posisjon.  

Vi må/bør overgi oss til Gud og legge våre liv i tillitt til Hans gode vilje. Bli som barn igjen.

For å beholde troen, bør eller må vi leve det kristne livet, som innebærer å be om tilgivelse da vi feiler, be, lese Ordet, ta godt vare på våre nærmeste ikke minst vår egen familie, elske vår neste osv.  

Gå til nattverd og gudstjenester er viktig for meg.  Det gjelder å beholde troen for å vinne seierskransen.  Gjerninger er viktige for å beholde troen.

1 liker  
Kommentar #69

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Kristus Jesus som er de hjelpeløses hjelper.

Publisert rundt 1 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Takk for debatten Mona, Tore og Bjørn Erik.God Helg!

Takk, god helg til deg også, samtidig vet jeg jo ikke om det kommer noen flere kommentarer, derfor takk for debatten så langt. Måtte Kristus Jesus se i nåde og miskunn til så mange som mulig av oss, for et tryggere og mer solid grunnfeste for vårt framtidshåp grunnfestet i i Kristus Jesus kan vi ikke ha.

Tenk at også vi kan be de samme bønnene som David gjorde i Salmene, det gjorde også de første kristne. Ikke bare Davids bønner og lovprisninger og takksigelser, men det kan vi også gjøre når det gjelder alle Guds tjenere i Skriftene. Jesus lærte jo oss å be Fader vår, det gjør godt å be den bønnen daglig. Kan jo også gjøre de flere ganger om dagen etter behov.

Også vi kan juble for av Guds ufattelige store kjærlighet, barmhjertighet, nåde og miskunn har en slik Frelser som Kristus Jesus å søke bevisst tilflukt i og be til. Kristus Jesus som er de hjelpeløses hjelper.

1 liker  
Kommentar #70

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

- ikke sett, men som er sant

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hei gode Tore og god lørdag.

Takk for kommentar, men nå forsto jeg ikke hva du mener.  Fint om du presiserer, for jeg lærer alltid noe av deg og dine gode kommentarer.

Som Mona sa det. Enhver handling er en gjerning, og måten gjerningen utføres på og motivet for den viser hva/hvem vi tror på. Du f.eks utfører gjerninger i Gud. Det vet jeg, for Gud selv har vitnet det for meg, med samme ånd som med den ånd din gjerning er utført i. Hadde du ikke gjort den trosgjerningen, som vitner for meg, at på deres frukter skal de kjennes, hadde ikke jeg blitt kjent med deg. Men nå, pga, av de frukter dine gjerninger har båret, vet jeg på hvem du tror på, og i hvem din gjerning er utført - jeg vet også hvem du er. Det kan ingen hindre meg i å vite.

Det blir veldig personlig det her, men folk får finne seg i det! Jeg vet av din gjerning, at din tro er antagelig for Gud, fordi det er samme Gud jeg tror på, Jesus Kristus, så forklarer Han meg akkurat nå at det jeg sier er sant. Så våre gjerninger er de frukter som vi skal kjennes ved. Poenget er at Gud skal vedkjenne seg de gjerningene - da blir det et vitensbyrd om Herren og for Herren, Jesus Kristus. Slik jeg ser det er det absolutt umulig å skille denne frukten fra troen, fordi Gud fører denne forståelsen inn i mitt sinn og mitt hjerte.

På dette viset virker forkynnelsen til overbevisning, ikke gjerningen i seg selv, men ved den ånd som gjerningen utføres. Så det er ikke våre gjerninger vi utfører, det er Guds gjerninger vi utfører - det er derfor forkynnelsen virker fra hjerte til hjerte og fra sinn til sinn - i full overbevisning om det som ikke er sett, men som er sant.

1 liker  
Kommentar #71

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Tore: En avklaring av hva jeg mener Davids liv i tro og der David feiler. Davids synder er grove nok til å dekke de flestes synder. For eksempel handlingene med hor, mord, tyveri og løgn.  Men han angret dypt og inderlig.  Det ser vi i Salme 32 der David ser seg tilbake og hva han lærte.  

David forteller og viser oss hva som skjer da vi forsøker å holde syndene våre skjult.  Og hva som skjer da vi bekjenner syndene våre.  

Det er troen som frelser, men en tro uten gjerninger setter troen vår i en svært utsatt posisjon.  

Vi må/bør overgi oss til Gud og legge våre liv i tillitt til Hans gode vilje. Bli som barn igjen.

For å beholde troen, bør eller må vi leve det kristne livet, som innebærer å be om tilgivelse da vi feiler, be, lese Ordet, ta godt vare på våre nærmeste ikke minst vår egen familie, elske vår neste osv.  

Gå til nattverd og gudstjenester er viktig for meg.  Det gjelder å beholde troen for å vinne seierskransen.  Gjerninger er viktige for å beholde troen.

Gode ord, støtter dem alle!

Siste innlegg

Seier med bismak
av
Berit Aalborg
rundt 4 timer siden / 256 visninger
De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 7 timer siden / 446 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 11 timer siden / 66 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 12 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 12 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 12 timer siden / 35 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 12 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 15 timer siden / 288 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81343 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44432 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35421 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28729 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22818 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22448 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21344 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20346 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19393 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 12 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 12 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 12 timer siden / 35 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 19 timer siden / 120 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 81 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 146 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 352 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 304 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 93 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
2 dager siden / 219 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier med bismak
av
Berit Aalborg
rundt 4 timer siden / 256 visninger
De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 7 timer siden / 446 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 11 timer siden / 66 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 12 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 12 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 12 timer siden / 35 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 12 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 15 timer siden / 288 visninger
Les flere