Oddvar Moi

17    54

Alvorlig feil registreringspraksis eller for mye penger?

Jeg kommenterer det et par av mine prestekollegaer nylig har skrevet på Verdidebatt om den katolske medlemsregisreringssaken.

Publisert: 29. nov 2017 / 575 visninger.

 

Et par av mine prestekollegaer har nylig skrevet på Verdidebatt om den katolske medlemsregisreringssaken, og jeg syns Torbjørn Olsens innlegg (se her) var en del bedre enn Arne Kirkesboms (se her). Olsen skriver tydelig om hvor uakseptabel praksisen vår mht medlemsregistreing var i årene 2010-14; Kirksebom er enig i dette og det er jeg også – for et par år siden kalte jeg praksisen «amatørmessig».

Men så går Olsen videre og skriver om at myndighetene har hatt feil fokus når de angriper pengene vi katolikker har mottatt, heller enn andre aspekter av vår tidligere praksis som var uakseptable (at man registrerte mennesker uten å ha kontaktet dem, og uten å ha sjekket om de virkelig var katolikker.) Olsen skriver at vi katolikker jo kunne ha hatt langt flere medlemmer registrert i svært mange år bakover om vi bare hadde gjort grundig og skikkelig arbeid med å få registrert dem.

Kirseboms fokus skjønner jeg derimot ikke, for praksisen med å registrere medlemmer uten å ha spurt dem først, stoppet jo i oktober 2014. Etter den tid har vi hatt en akseptabel registreringspraksis, som vel her er hovedsaken for å få reparert vårt skadde omdømme, som han skriver om. Han nevner en familie som kontaktet ham i høst, som var registrert som katolikker, men aldri hadde vært det. Det er dumt å møte noe slikt, men i 2017 er det vel ingen grunn til å tro at dette er noe annet enn et engangstilfelle – en kontakt med OKBs medlemssenter ville sikkert ha avklart hva som hadde gått galt for den familien.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus besøkte i sommer vårt medlemssenter (les om det her), og så langt jeg forstår fant de alt i orden. Mats Tande sier om vår nåværende praksis, bl.a.: «Jeg mener vi har veldig gode rutiner samt en praksis som er helt i samsvar med regelverket. … vi har svært gode rutiner og kontrollordninger, men det innebærer naturligvis ikke at vi har hundre prosent garanti for at det ikke kan forekomme menneskelig svikt fremover.»

Det myndigheten gjorde ved årsskiftet 2014-15 (og som Olsen kritiserer), var å fortolke loven om trossamfunn og medlemskap i disse på en ny måte; at medlemmer i et trossamfunn som kom til Norge fra utlandet på nytt måtte aktivt bekrefte at de er og vil være medlemmer av samme trossamfunn i Norge. En presisering av denne forståelsen kom for første gang i februar 2015, men for oss katolikker er den gitt tilbakevirkende kraft – og derfor blir erstatningsbeløpet de krever av oss så veldig stort.

Det som ikke ser ut til å være så godt kjent, er at samme (nydefinerte) regel fra 1/1 2017 er blitt brukt også på andre kirkesamfunn, og har fått størst effekt for de nordiske folkekirkene. Resultater er blitt at Svenska kyrkan i Norge har mistet godt over halvparten av sine medlemmer – for det er i praksis ikke lett å få en slik aktiv ekstrabekreftelse på medlemskap. På regjeringens nettsider (lenke her) kan vi se tallene for Svenska kyrkan i Norge – først en økning fordi det kom flere svensker til Norge, og så et dramatisk fall i 2017.

2010 SVENSKA KYRKAN I NORGE 14 629

2012 SVENSKA KYRKAN I NORGE 19 950

2015 SVENSKA KYRKAN I NORGE 22 006

2016 SVENSKA KYRKAN I NORGE 21 689

2017 SVENSKA KYRKAN I NORGE 9 483

På de samme nettsidene kan man se medlemstall for Oslo katolske bispedømme, og det er tydelig for alle som vil se at vi har et stabilt og stort antall (bekreftede) katolske medlemmer i Norge. Det lave tallet for 2015 kommer av at myndighetene strøk over 30 000 av våre registrerte medlemmer det året («siden de ikke hadde bekreftet tidsnok») og for 2018 har jeg forstått at tallet nok vil øke med ca 5 000.

2010 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 59 874

2012 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 88 045

2013 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 104 478

2014 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 120 755

2015 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 80 573

2016 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 124 985

2017 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 131 231

Jeg syns den beste måten å bygge opp tilliten til Den katolske kirke i Norge og deres medlemsregistrering, er å fortsette slik vi har arbeidet de siste tre år.

 Oddvar Moi, katolsk prest, Oslo

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

147 innlegg  20439 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddvar Moi. Gå til den siterte teksten.
Det som ikke ser ut til å være så godt kjent, er at samme (nydefinerte) regel fra 1/1 2017 er blitt brukt også på andre kirkesamfunn, og har fått størst effekt for de nordiske folkekirkene. Resultater er blitt at Svenska kyrkan i Norge har mistet godt over halvparten av sine medlemmer – for det er i praksis ikke lett å få en slik aktiv ekstrabekreftelse på medlemskap. På regjeringens nettsider (lenke her) kan vi se tallene for Svenska kyrkan i Norge – først en økning fordi det kom flere svensker til Norge, og så et dramatisk fall i 2017.

Jeg støtter deg på alt det du skriver her. Eksemplet med de andre kirkene er meget godt for det illustrerer hvorfor katolikker også tenker som de tenker. Et islandsk medlem av den islandske kirken er for den islandske kirken et opplagt medlem av denne også i Norge. 

Og det er her problemet oppstår. Norsk lovverk krever aktiv tilslutning, dvs at man må melde seg inn. På dette feltet er vi ikke en grenseoverskridende nasjon, og vi forstår ikke det internasjonale aspektet på samme måte. Derfor har vi også laget våre lover på basis av at Norge er et fritt og udelelig rike, og at man må melde seg inn uansett hva man er interessert i å delta i. Selv ikke som medlem av det internasjonale tae-kwon-doe-forbundet vil man kunne komme seilende inn og si at man er medlem, eller bli oppfattet som dette av forbundet. Norsk tankegang er altså noe anderledes. 

Det tok litt tid før dette gikk opp for norske katolikker. Mange utenlandske vil vel aldri forstå dette siden kirken er det nærmeste de kommer en stat og felles tilknytning til samfunn i sine hjemland. Assosiasjonen og båndene er sterkere til kirken enn noe annet. Prosedyren som konsekvens av at vi har skilte områder, er ikke lett å fatte for de som ikke er vant til samfunnsstrukturer av nevneverdig grad. Jeg har selv trøstet en eritreisk kvinne som var oppløst i tårer fordi hun plutselig ikke lenger var medlem av kirken. 

Etter dette synes jeg tiden er kommet for bare å erkjenne og ta til etterretning ved å innrette sin praksis etter norsk lov. Man har opplagt dekning for dette gjennom de kanoniske lover §2, hvor det er uttrykt at den lokale kirken underordner seg det lokale styret i det land den virker, bortsett fra i trosspørsmål. Så enkelt er det, men jeg tror noen har likt tanken på å være spesiell og eksotisk mer enn rent norsk, og har latt seg villede av båndene til Roma. Nå er tiden kommet for å lande med begge ben trygt plantet og så tar vi det derfra. 

Offentlig støtte til trudomssamfunn og ymist anna er en del av fellesskapet vi har blitt enige om skal ordnes gjennom denne typen finansiering slik også andre kulturelle foretak som underholdning, sport og idrett i alt vesentlig finansieres. Vil man ha dette på en annen måte må man vurdere helt støtten til denne form for arbeide under ett. 

Svar
Kommentar #2

Lars Erik Kvaale

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

For noen år tilbake fikk jeg brev fra fylkesmannen i Oslo- og Akershus om at jeg var registrert som medlem i Den norske Kirke - til tross for at jeg meldte meg ut på midten av 1970- tallet.....Jeg vet ikke hvor mange personer som var i "min situasjon", og jeg vet heller ikke om dette fikk noen konsekvenser for DnK...???

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Daniel Krussand

10 innlegg  1838 kommentarer

Hvor rik er vår Gud?

Publisert 11 måneder siden

Hvorfor skal staten gi penger til trossamfunn i Norge som ikke har noen statlige oppgaver av betydning?

At DnK får offentlig støtte, er rimelig ettersom de har en viktig funksjon i by og bygd landet rundt.  

Men at andre trossamfunn skal få en snau tusenlapp  pr. snute pr. år er besynderlig.  

Humanetisk Forbund, muslimske menigheter og livssyn har også penger nok fra medlemskontigent eller gaver / givertjeneste.

Det ser ut som mange har en fattig Gud.

Dessuten må de som mottar statsstøtte følge alle ugudelige lover Stortinget vedtar.  

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Blokhus kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
12 minutter siden / 4047 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
30 minutter siden / 3344 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
41 minutter siden / 3344 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3344 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3344 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3344 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3344 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3344 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3344 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3344 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3344 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3344 visninger
Les flere