Arne Marco Kirsebom

1    0

I et dårlig lys

Senest i september i år opplevde jeg at en familie som fikk brev fra oss henvendte seg og fortalte at de aldri har vært ­katolikker. Slike hendelser gjør at jeg fortsatt kvier meg for henvendelser til menigheten per post.

Publisert: 28. nov 2017 / 595 visninger.

I UKEN SOM GIKK ble straffesaken mot Oslo katolske bispedømme og dets tidligere økonom ført i Oslo Tingrett. Jeg har ikke vært til stede noen av dagene, men jeg har fulgt referatene i Vårt Land og i Klasse­kampen. Forsvarerne påstår full frifinnelse av begge, aktor påstår et år og seks måneders fengsel, hvorav seks ­måneder betinget, for økonomen og en bot på fem millioner kroner for bispedømmet. Dommen kan visst forventes om en to ukers tid.

Ubegripelig. Jeg synes fortsatt det er ubegripelig at man ikke for lengst sluttet­ med den tvilsomme medlemsregistreringen etter de mange advarsler som ble gitt i saken. Selv har jeg aldri vært for den måten det har vært gjort på. Innledningsvis ble mulige antatte katolikker spurt. Men jeg vet ikke når man gikk fra å spørre, til bare å registrere rått fra lister uten å forhøre seg. Så vidt meg bekjent må ­metoden være utviklet for minst ti år siden eller tidligere. Da jeg ble sokneprest i St. Olav august 2009, gav jeg sekretæren beskjed om at vi bare registrerer dem vi har kontakt med. Den gangen uttrykte jeg allerede bekymring for at vår registrering vil føre til problemer med myndighetene. Den samme instruksen har jeg også gitt her på Stabekk.

Det første året jeg var sokneprest her, økte antallet katolikker i menigheten med over tusen personer. Det var en underlig opplevelse å se hvordan tallet økte uten at vi selv hadde vært delaktig i å registrere så store tall. Menigheten ble blåst opp til en for stor størrelse og vi er fortsatt færre etter oppryddingen enn det vi var sommeren 2014.

Kvier meg. Men senest i september i år opplevde jeg at en familie som fikk brev fra oss henvendte seg og fortalte at de aldri har vært katolikker. Slike hendelser gjør at jeg fortsatt kvier meg med henvendelser til menigheten per post. Det er rett og slett for flaut at ikke-katolikker fortsatt er registrert i databasen.

I rettssaken kom det frem at det flere ganger er blitt advart mot registreringsmetoden overfor bispedømmets ansvarlige, men uten at noe ble forandret. Det er sterkt beklagelig. Men det får meg til å tenke på uttrykket: «målet helliger middelet» som et mulig motiv for ikke å forandre på metodene. Et slikt uttrykk kan ikke være gyldig i katolsk moraltenkning, fordi også midlene må være hellige. Ellers kan ikke målet anses som hellig. Dette er noe man burde ha reflektert over.

Omdømmet er skadet. Mange katolikker er meget skuffet over det bispedømmet har gjort eller unnlatt å gjøre. Vårt omdømme er skadet i det norske samfunnet. De aktuelle rettssaker vil ikke være med på å rette opp omdømmet. Omdømmet er dessuten mer verdt enn de mange millioner det opereres med i registreringssaken. Både katolske og ikke-katolske venner og kjente har uttrykt forbauselse over hvordan kirken har handlet og handler. Dette setter oss alle dessverre i et dårlig lys.

Jeg håper og ber om at dette ikke vil forfølge oss i for lang tid videre, men at vi kan få lagt dette bak oss og en dag kunne se fremover igjen,


3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  644 kommentarer

Publisert 19 dager siden

Det alle tros- og livssynssamfunn med offentlig støtte burde gjøre - den norske kirke, den katolske kirke, human-etisk forbund og alle andre - er å innhente et informert samtykke fra alle sine registrerte medlemmer, i form av en erklæring som er signert elektrosnik eller med penn og blekk. De som ikke svarer meldes ut etter en viss frist.

Eller, fjern all offentlig støtte til alle, herunder den forhenværende statskirken., og la medlemmene selv finansiere virksomheten.

Svar
Kommentar #2

Daniel Krussand

4 innlegg  864 kommentarer

Publisert 18 dager siden

Gudstro skal ikke finansieres av staten.

Vi som tror på Abrahams Gud trenger ingen statlige midler, ingen skattelette for gaver vi gir.  Vår Gud er rik og velsigner oss på mange måter.

Dessverre ser det ut til at frie menigheter ikke tror Gud kan gi dem det de trenger for å gjøre de gjerninger de er kalt til.

Katolikkene tror det ikke, ei heller DnK.

Ikke heller Baptister eller Pinsevenner.

Jesu disipler derimot, har alt de trenger, inkludert forfølgelser og lidelser.

DnK har en mengde oppgaver for stat og kommune som de selvsagt skal ha betalt for.  De er i en særstilling. Alternativet er at staten tar over de oppgavene selv.

Svar

Lesetips

Gammel vin, ferskt brød
av
Åste Dokka
4 dager siden / 933 visninger
3 kommentarer
av
Søren Ferling
4 dager siden / 66 visninger
0 kommentarer
Tente Trump lunta?
av
Erling Rimehaug
9 dager siden / 7511 visninger
224 kommentarer
Himmel nå!
av
Erling Rimehaug
18 dager siden / 2624 visninger
71 kommentarer
Den barmhjertige Trump
av
Åste Dokka
27 dager siden / 3472 visninger
29 kommentarer
Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
rundt 1 måned siden / 7716 visninger
309 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
rundt 1 måned siden / 8312 visninger
225 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
rundt 2 måneder siden / 2513 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
4 minutter siden / 965 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
5 minutter siden / 965 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
7 minutter siden / 965 visninger
Øystein Røiseland kommenterte på
Nok strid blant kristne!
8 minutter siden / 256 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
10 minutter siden / 965 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
18 minutter siden / 2643 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
23 minutter siden / 965 visninger
Øystein Røiseland kommenterte på
Vårt Land og Venstres sjel
32 minutter siden / 200 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
33 minutter siden / 2643 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
rundt 1 time siden / 965 visninger
Karl Øyvind Jordell kommenterte på
Danning framfor alt
rundt 1 time siden / 656 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
rundt 2 timer siden / 965 visninger
Les flere