Kommentator Arne Borge

Konstituert kulturredaktør i Vårt Land

Verdiskaping pågår

Hva er det Linda Hofstad Helleland vil med kulturen?

Publisert: 24. nov 2017.

Det finnes grovt sagt to typer kulturministere: De som kommer fra kulturlivet, og de som kommer fra partipolitikken og mer eller mindre tilfeldig får kulturministerposten – kanskje i håp om en dag å få tyngre og viktigere oppgaver. Linda Hofstad Helleland fra Høyre kan passe i den siste kategorien.

Effektiv

Det er ikke nødvendigvis en ulempe. Da Morgenbladet for noen uker siden gjennomgikk våre kulturminstre fra Lars Road Langslet til i dag, sa Per Mangset ved Telemarksforskning at «ministre som har vært tunge allmennpolitikere, som Anne Enger og Trond Giske», gjerne får utrettet mer enn «kulturspesialister» som Åse Kleveland og Ellen Horn. De kan det politiske spillet bedre, og har større innflytelse over pengesekken til regjeringen. Sånn sett skulle man tro Helleland, som har erfaring fra forskjellige stortingskomiteer siden 2001, lå godt an.

Likevel møter hun stadig motstand fra kulturfeltet. De liker ikke mantraet hennes: Kultur er næring, og kunstnere og kulturarbeidere må forsøke å stå på egne bein, uten statlige subsidier. Hun begrunner det ideologisk: Det er god borgerlig politikk å begrense offentlige utgifter. Men også pragmatisk: I en framtid uten oljepenger blir det mindre å rutte med.

Retorikk

Antakelig irriterer Hellelands retorikk like mye som hennes praktiske politikk. Særlig når hun bruker ordet verdiskaping . For når Helleland som landets kulturminister snakker om å skape verdier, viser hun ikke til de «dypere» verdiene vi forbinder med kunsten: At den løfter oss, eller får oss til å erfare virkeligheten på en ny måte.

Neida. Da den amerikanske blockbusteren Snømannen floppet – en film som hadde fått skattesubsidier på 40 millioner kroner takket være en insentivordning Helleland innførte – sa hun til NRK: «For oss i regjeringen handler det om verdier som skapes. Det er skapt 142 årsverk i Norge ut av de to innspillingene som insentivordningen la til rette for i fjor».

Å subsidiere amerikansk ­underholdningsindustri med 40 millioner for å skape 142 høyst midlertidige årsverk – 282.000 per person – er neppe god borgerlig politikk. Men sånt kan skje. Mer påfallende er det at Helleland både her og andre steder setter likhetstegn mellom verdiskaping og økonomi. Å knytte verdier til økonomi når man snakker om kunst, klinger dårlig for mange kulturarbeidere. For dem er økonomien et nødvendig onde, for å få til det man egentlig bryr seg om: Å skape noe som nettopp ikke kan måles i penger.

Mål og midler

Det samme kunne man se i debatten om ­pilegrimsvandringer, som gikk i denne avisa i sommer. Framfor å snakke om pilegrimsvandringens kulturhistoriske betydning og berikelse for den enkelte vandrer, virket Helleland mest opptatt av hvilke muligheter dette innebar for det lokale næringslivet: «Pilegrimene trenger sengeplasser, mat, apotek og lignende tjenester. Det er der næringslivet kommer inn.»

I grunnen er ikke dette dumt tenkt: Vandreren både får bedret sitt tilbud, samtidig som noen kan skape levedyktige arbeidsplasser i distriktene. Vinn-vinn. Problemet ligger mest i Hellelands måte å snakke om dette på: Det som er et prisverdig middel – at man styrker kulturnæringa – ender opp med å skyve bort målet: At det skal skapes tankevekkende kunstuttrykk og kulturopplevelser som gjør livene våre rikere, enten det er barnebøker, skulpturer, kinosuksesser, dikt eller vandringer.

WADA

Helleland er trolig mer populær blant idrettsfolk, hvor snakket om talent og prestasjoner gir mer gjenklang. Hun har høstet velfortjent ros for å tvinge fram en åpenhetskultur i Norges Idrettsforbund, og vist at det må være samsvar mellom pengebruken på toppen og alt det frivillige arbeidet som nedlegges lokalt. Kanskje er idrettens logikk mer henne: det handler om å være sterkest og raskest. Når du ser bildene av en jublende Helleland sammen med bokseren Cecilia Brækhus i Oslo Spektrum, er det vanskeligere å tenke seg den samme ministeren sitte i lenestolen, fordypet i Jon Fosses seneste roman.

På søndag ble Helleland utnevnt som visepresident i WADA, verdens dopingbyrå. VG skrev mandag at det ligger til rette for at hun kan få presidentvervet ved neste mulighet. Det lar seg neppe kombinere med ministerposten, men snart skal uansett regjeringskabalen legges på nytt.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  231 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Arne Borge. Gå til den siterte teksten.
Å knytte verdier til økonomi når man snakker om kunst, klinger dårlig for mange kulturarbeidere. For dem er økonomien et nødvendig onde, for å få til det man egentlig bryr seg om: Å skape noe som nettopp ikke kan måles i penger.

En del kulturarbeidere bør kanskje revurdere denne oppfatningen. Kunst og kultur kan f.eks. bidra til bedret psykisk helse i befolkningen, som igjen sparer helsevesenet for store utgifter. Prosjekter som Kunst, kultur og psykisk helse (kkph.no), og et prøveprosjekt ved Sandviken Sykehus har vist gode resultater.

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere