Karl Øyvind Jordell

182

Lærernorm – led dem ikke ut i fristelse

Ifølge Dagsnytt i dag morges er KrFs krav om en lærernorm et hovedproblem i budsjettforhandlingene med regjeringen. Paritet ønsker 15 elever pr lærer på trinn 1-4, og 20 pr lærer på trinn 5-10. Her bør KrF lese litt mer i Bibelen før forhandlingene låser seg.

Publisert: 21. nov 2017

Både dette tiltaket, og et annet man roser seg av, 1400 stillinger til småskolen i fjor, vil nemlig friste lærere i utkant-Norge til å søke seg til mer sentrale strøk. Der er ikke nok lærere til noen av disse ordningene, i hvert fall ikke for trinn 1-7, hvor man i en årrekke har utdannet for få, og hvor opptakskravet om 4 i matte har medført at hundrevis av plasser står ledige i lærerutdanningen. Dette siste vil slå ut i årene etter 2020. Men det synes man kanskje er lenge til?

Hva enten man fordeler 1400 stillinger jevnt utover landet, eller oppretter stillinger over det hele for å tilfredsstille normen, vil de fleste stillingene gå dit hvor det er flest elever, nemlig i sentrale strøk. Når mulighetene byr seg, vil lærere i utkantene søke disse, og lærermangelen vil øke i utkantene. Ved juletider vil vi få nye tall, men for et år siden økte antallet ufaglærte lærere i Nord-Norge med ca 35 %; i Troms med 42 %. Nord-Norge er i en egen (under)klasse hva angår skoleresultater. På landsbasis har halvparten av kommunene med mindre enn 10000 innbyggere problemer med rekruttering av lærere.

Det som trengs, er en lærernorm med distriktsprofil: Ikke flere lærere for trinn 1-7 i sentrale strøk før utkant-Norge har rimelig lærerdekning på dette trinnet. Det ville medføre en form for beordring, som kunne kompenseres med penger, og med fortrinn til stillinger i sentrale strøk – sterkere fortrinn jo lenger man har vært i utkanten. KrF bør være på parti med de svake, og gå for en slik norm.

Hadde vi hatt flust med lærere, hadde en lærernorm vært en god ide, for å sikre at midler som blir bevilget til skole og lærere, virkelig blir brukt der. Men lærermangelen er allerede stor, og regjeringen fører en aktiv politikk for at den skal øke, ved å tviholde på opptakskrav som man nå burde se ikke fungerer. Det hjelper lite at KrF er mot 4er-kravet, hvis man ikke får regjeringen til å endre politikk på dette punktet.

Men nå er altså partiet gjort oppmerksom på virkningen av en lærernorm. Man bør huske at tilgivelser sitter langt inne når man vet hva man gjør.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere