Kommentator Åste Dokka

Forlagsredaktør og kommentator i Vårt Land

Den barmhjertige Trump

Når virkeligheten blir for grell, finner Jesus opp en ny.

Publisert: 21. nov 2017 / 3767 visninger.

La oss for våre fienders skyld dukke inn i fortellinga om den barmhjertige samaritan på nytt. Den er så kjent at vi knapt enser den, men den er radikal. Og det kanskje mest spennende med liknelsen ligger ikke i den, men forut for den.

Nektet husly

Like før Jesus forteller liknelsen i Lukas-evangeliet, har nemlig han og disiplene hans vært på reise. De beveger seg på samaritansk område, og vil ta inn i en landsby. Der blir de imidlertid, som jøder, nektet husly av samaritanene. De to folkeslagene stod hardt mot hverandre på Jesu tid, og ingen av dem anerkjente det andres krav om å være Guds folk. Selv om de i mangt hadde den samme tro og den samme forhistorien, holdt de seg med hver sin Tora og hvert sitt tempel.

Disiplene til Jesus ble rasende da de ikke fikk noe sted å sove. De bad Jesus om lov til å påkalle ild over samaritanene. Men Jesus sier nei. Jeg er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, sier han, men for å frelse.

Så, i det neste Lukas-kapittelet, blir Jesus utfordret av en skriftlærd som vil vite hvem som er verdt hans kjærlighet. Jesus svarer ved å fortelle en liknelse, ikke om hvem som skal få kjærlighet, men hvem som gir.

Fiendesituasjon

Heller ikke lar han samaritanen bli gjenstand for litt hederlig jødisk barmhjertighet, for å vise at vi alltid skal se i nåde til våre fiender.

Nei. Jesus lar den utstøtte bli helten i fortellinga. Det er uhørt. Ikke bare blir fiendebildene kastet omkull, men også maktforholdene endres når den skriftlærde ikke skal være den som gir, men en som tar imot. Fra en som skal yte i sin godhet, blir han en som skal ta imot i sin svakhet. Slik er vi hverandres neste.

Finner på

Det mest bemerkelsesverdige er likevel ikke dette, men at Jesus tar historien om samaritanen helt ut av lufta. Han beretter ikke om noe han har sett eller hørt. Han finner det rett og slett på. Når virkeligheten blir for grell, finner Jesus på en ny. Han protesterer på reelt fiendskap, på brutalitet og vold, ved å skape en historie som er så sterk at selv den mest hardbarka ateist kjenner den to tusen år etter.

Det er ikke virkeligheten som bryter inn i vår forstyrrede forestillingsverden i denne bibelteksten. Det er en forestillingsverden som bryter inn i virkeligheten. Det er ikke forestilte fiender som blir gjort til skamme av reelle venner, men reelle fiender som får plass som forestilte venner. Jesus ber oss ikke åpne øynene for realitetene, han ber oss glemme dem til fordel for en forestilt virkelighet.

Nye virkeligheter

Jesus nekter å akseptere tingene som de er, og insisterer på at det må være annerledes. Dette er kristendom på sitt mest kraftfulle, på sitt aller nødvendigste: Den har evnen til å skape nye forestillinger, tenke opp nye verdener, når realitetene er så begredelige at vi ikke orker å leve i dem. Og det er ikke en flukt. For slike forestillinger skaper ikke bare lise og håp, men også nye virkeligheter. I dag er ordet “samaritan” synonymt med et godt menneske. Vi trenger forestilte verdener for å endre oss selv, for å endre verden.

Finnes det egentlig noen bedre respons enn Jesus sin når samfunnet fragmenteres i polarisering og karikaturer? For hvilke fortellinger er det vi, i dag, i Norge, forteller om våre utstøtte, våre hatede? Den barmhjertige samaritan. Den barmhjertige islamist. Det barmhjertige nettroll. Den barmhjertige Donald Trump.

Ekstremt

I dag frykter vi ekstreme holdninger og ekstreme handlinger. Men like mye bør vi frykte den samfunnsoppløsinga som følger i kjølvannet. Tilliten til hverandre er samfunnets lim. Uten den finnes ingen solidaritet og intet vi.
Forestillingskraften er vår største mulighet i en fiendesituasjon. Den kristne tro er en protest mot verdens beskaffenhet. Alle som nekter å godta fiendskap kan med stort mot stemme i når vi snart skal synge Deilig er jorden.

10 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Finnes det egentlig noen bedre respons enn Jesus sin når samfunnet fragmenteres i polarisering og karikaturer? For hvilke fortellinger er det vi, i dag, i Norge, forteller om våre utstøtte, våre hatede? Den barmhjertige samaritan. Den barmhjertige islamist. Det barmhjertige nettroll. Den barmhjertige Donald Trump.

Det er ingen tvil om at denne historia på mange måter har satt standarden for utvist humanitet i Vesten.  Kanskje særlig i våre dager.

Men våre standarder er ikke almenngyldige, selv om vi liker å tro det.  Er det f.eks. realistisk med en tilsvarende historie om "Den barmhjertige islamist"?

På morgenen i dag hørte jeg på morgenandakten på svensk radio.  Den ble holdt av Semka Dedic - bosnisk muslim fra Göteborg.  Om hun er "islamist" aner jeg ikke.  Selv kaller hun seg antagelig praktiserende muslim; hverken mer eller mindre.

Hun avsluttet med ordene: "...samt från att orsaka mig själv eller nogån annan muslim skada".  

Kunne en prest avluttet på en tilsvarende måte, ville han ikke inkludert alle mennesker i sitt fromme ønske, ikke kun de kristne?

http://sverigesradio.se/morgonandakten

5 liker  
Svar
Kommentar #2

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Hun avsluttet med ordene: "...samt från att orsaka mig själv eller nogån annan muslim skada".  

En andakt i radio er en godt forberedt handling -  både i form, innhold og tidsbruk.  Antagelig var alt hun sa skrevet ned før hun entret radio-studioet. Det var således ingen "slip of the tung".  Hvordan kan en slik religion bedre integreringen og samholdet i samfunnet?

Hun har selvfølgelig full dekning for sin holdning, innenfor Islam:

I have a Christian friend whom I love very much, and he is one of the Christians who are praised in the Qur’aan. Now he is very sick; does Islam allow me to pray to Allaah to heal him?.

Published Date: 2004-10-11

Praise be to Allaah.  

The belief in al-wala’ wa’l-bara’ (loyalty and friendship vs. disavowal and enmity) is one of the most important basic principles of Islam. Just as faith increases and decreases, so too people vary in the extent to which they adhere to this important principle, and their adherence to it increases and decreases. But if this principle is destroyed completely in a person’s heart and he does not do what it implies, this means that faith has been destroyed entirely as well, and faith is the basis on which he loves the close friends of Allaah and hates His enemies. This principle is indicated by a number of verses in the Book of Allaah and ahaadeeth from the Sunnah of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). These include the following: (Les gjerne videre her selv.)

https://islamqa.info/en/47322

Some countries enact what is called Good Samaritan laws. These are laws which are based on the parable of the Good Samaritan. This makes it a criminal offence to refuse to offer assistance to anyone in need that we may come across. It would then be a criminal offence to do as the priest and the Levite did in passing by the wounded man and not helping him. Sharia law could not enact such a law because it would be contrary to the teaching of the Koran. So we see that Sharia law and the Judaeo-Christian ethic are incompatible with each other and cannot both be enforced in the same legal system.

To return to our original question: Can a Muslim obey the Koran and be a good Samaritan. No he can not.

https://badmanna.wordpress.com/2014/01/26/can-a-muslim-who-obeys-the-koran-be-a-good-samaritan/

5 liker  
Svar
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  869 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
. Den kristne tro er en protest mot verdens beskaffenhet. Alle som nekter å godta fiendskap kan med stort mot stemme i når vi snart skal synge Deilig er jorden.

Nei, dette er ikke kristendom, ikke bibelsk lære. Vi er ikke drømmere og utopister, men realister og istemmer og innser at   ondskap er en realitet i verden, en ondskap som vi med full rett skal kunne forsvare oss mot, om så med  sverdet i hånd dersom den truer våre liv. Styresmaktene har den samme rett for å verne folk og  land. 

Samtidig er fortellingen en fortelling om kristent sinnelag og humanitet som Wold sier . 


9 liker  
Svar
Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  869 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
I dag frykter vi ekstreme holdninger og ekstreme handlinger. Men like mye bør vi frykte den samfunnsoppløsinga som følger i kjølvannet. Tilliten til hverandre er samfunnets lim. Uten den finnes ingen solidaritet og intet vi.

Hvordan kan en kristen uttale noe slikt som dette? Skal vi la være å frykte ekstreme holdninger og handlinger og la være å adressere dem, men akseptere dem slik at de får vinne frem?   Frykten er altså den store synderen? 

Jeg forstår deg slik at det finnes da ingen grunn til å frykte ,og frykt er i seg selv ondskapen som skaper ny ondskap og oppløser samfunnets lim. 

Vi har altså ingen kamp mot ideologi og menneskefientlig religion, men kamp  mot frykten for dette og de mennesker som frykter disse. 

Du verden!  Kristne kan slik sett med god samvittighet avlyse å stå opp for noe som helst, annet enn sin egen frelse.8 liker  
Svar
Kommentar #5

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  869 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
To return to our original question: Can a Muslim obey the Koran and be a good Samaritan. No he can not.

I Sverige er de kommet så langt at muslimer kan snakke ærlig  om sin religion uten at særlig mange hever sin røst eller frykter implikasjonene for samfunnet. 

6 liker  
Svar
Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

173 innlegg  13415 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kan en slik religion bedre integreringen og samholdet i samfunnet?

Hun har selvfølgelig full dekning for sin holdning, innenfor Islam:

Dette er også en historie som fortjener å fortelles:

Unge-muslimer restaurerte kirke i Irak

 

4 liker  
Svar
Kommentar #7

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
I Sverige er de kommet så langt at muslimer kan snakke ærlig  om sin religion uten at særlig mange hever sin røst eller frykter implikasjonene for samfunnet. 

Det begynner å røre på seg, til og med hos Liberalerna og MDG.

Du bør høre på innslaget om en mer restriktiv holdning til religiøse friskoler på "Aktuellt" i går  - innslaget starter rundt 11:20. 

https://www.svtplay.se/video/15951502/aktuellt/aktuellt-20-nov-21-00-1?start=auto

5 liker  
Svar
Kommentar #8

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Dette er også en historie som fortjener å fortelles:

Unge-muslimer restaurerte kirke i Irak

Vel og bra, men hvorfor ble de kristne fordrevet "in the first place"?

Med din historie - i forhold til det religiøse - kan du kanskje finne mange fellesnevnere hos disse, Johannessen?

https://www.exmuslimsofnorway.com/

5 liker  
Svar
Kommentar #9

Geir Wigdel

16 innlegg  2060 kommentarer

Det er verd

Publisert 11 måneder siden

å merke seg at det er fortellingene som best oppsummerer den kristne holdning. Fortellingene om "den barmhjertige samaritan" og "den bortkomne sønnen" er vel kjent og skattet langt ut over de "personlig kristnes" rekker. Fordelen med historier er at de er gitt slik de står. En slipper å gruble over om det virkelig skjedde slik, eller at det strider mot naturlover, logikk eller fornuft. Derfor er det fruktbart å primært lese Bibelen som fortellinger, ikke som autentiske virkelighetsskildringer. Fortellingene står der, og er til å få innsikt av, noe ørkesløse diskusjoner om "sannhetsgehalt" ikke gir.

Men at noen kan bruke denne ytringen fra Dokka som utgangspunkt for et angrep på islam og muslimer, er uforståelig.

4 liker  
Svar
Kommentar #10

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  869 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Den barmhjertige islamist. Det barmhjertige nettroll. Den barmhjertige Donald Trump.

Her er de" fiendebilder" Dokka selv presenterte.

7 liker  
Svar
Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7298 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Finnes det egentlig noen bedre respons enn Jesus sin når samfunnet fragmenteres i polarisering og karikaturer? For hvilke fortellinger er det vi, i dag, i Norge, forteller om våre utstøtte, våre hatede? Den barmhjertige samaritan. Den barmhjertige islamist. Det barmhjertige nettroll. Den barmhjertige Donald Trump.

Kirkefedrene leste lignelsen kristologisk.  Der Jesus er den barmhjertige samaritan.

For Jesus er den eneste sanne barmhjertige samaritan.  Den eneste som kan redde alle.

Da jeg leser Dokkas tolkning så ser jeg det stadige forsøket på å gi troende kristne en ny menneske lov.  Det er ikke akkurat rett bibelsk lære å tvinge på kristne nye lover og nye bud.  Det tar Jesus sterk avstand fra, men det ser ikke ut til at fordømmingen fra de lærde reduseres av den grunn.

De troende oppfyller loven om å elske Gud og å elske vår neste som oss selv, da vi i troen er del av Jesu rettferdige og barmhjertige legeme.

Troen er universell.  Det stilles ikke krav til røveren på korset annet enn en bønn om å få bli med Jesus til Hans rike.  Vi kan ikke stille krav til de handikappede eller de med Downs eller til noen med hjerneskade, andre syke og fattige - at de må oppfylle de lærdes krav.  Det er jo akkurat det Jesus tar avstand fra.

Det er ingen utenom Jesus som noensinne har oppfylt Loven, og slik Dokka presenterer sitt syn er det (kan være) egnet til å skape frykt for mange ettersom de aldri greier eller har mulighet til å elske sin neste slik Dokka mener vi alle plikter.

 

Hvorfor er Jesus den gode samaritan i lignelsen?

Hva sier den kristologiske forståelsen av ligningen?

At vi bl.a.. har en rekke mennesker her i landet, som ikke nevnes av Dokka. Det er rundt oss ofre for narkotika, menneskehandel, sexturisme og mennesker som ødelagt i sitt indre og med ødelagt helse?  

De ser ut til å være glemt ettersom Dokka synes å mene at mange  hater muslimer, nettroll og Donald Trump.  Hat er meget uansvarlig sterkt utrykk om noe hun tror om andre mennesker - om hennes neste slik hun argumenterer.

 

Jesus er selv midtpunktet i lignelsene.  I lignelsene inviterer han oss til å tro på Guds rike.

 

Hvem er mannen som ligger halvdød i veikanten?  Er han ikke et bilde på mennesket som har vært fremmedgjort og misbrukt gjennom hele historien? 

Flertallet har nesten alltid vært undertrykket.

Mennesket som skadet og berøvet sin naturlige nåde.

Er offeret et bilde på mennesket, er samaritanen et bilde på Jesus selv. 

Gud selv, som for oss er fremmed i vår tredimensjonale virkelighets oppfattelse, har gitt seg i vei for å ta seg av sin sårede skapning.  

Den Gud vi ikke ser, men erfarer, er blitt vår neste i Jesus Kristus.

Han heller olje og vin i våre sår.  Et bilde på sakramentenes legende gave.

Han, Kristus, leder oss til herberge, til kirken og betaler det pleien koster.

Den kostnaden betalte Jesus på korset.

Da blir vi klar over at vi alle trenger frelse - Guds gode gave.

At vi alltid trenger Gud som vår neste - den Gud som gjør seg selv til en neste for oss.

Jesus forteller oss hvilken gjerning vi må gjøre i Joh 6, 28-29:   

    28
Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?»29
Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.

I 1. Tim 5, 8 leser vi

8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Den største gjerning vi kan gjøre mot vår neste er å forkynne evangeliet sant.  Det forteller Jesus oss i misjonsbefalingen.  Gå ut og gjør alle mennesker til mine disipler.

 

7 liker  
Svar
Kommentar #12

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.

Nye virkeligheter

Jesus nekter å akseptere tingene som de er, og insisterer på at det må være annerledes. Dette er kristendom på sitt mest kraftfulle, på sitt aller nødvendigste: Den har evnen til å skape nye forestillinger, tenke opp nye verdener, når realitetene er så begredelige at vi ikke orker å leve i dem. Og det er ikke en flukt. For slike forestillinger skaper ikke bare lise og håp, men også nye virkeligheter. I dag er ordet “samaritan” synonymt med et godt menneske. Vi trenger forestilte verdener for å endre oss selv, for å endre verden.

De ting ligger da bestemt i kristendommen og gør den så radikal i forhold til andre religioner og gør at den har bidraget til bedre samfund, men hvis man tager den vinkel til yderligheder, som jeg mener der gøres her med helt at afvise denne verden og dens bedrøvelige tilstand, mener jeg man er på vej over i gnosticisme eller kommunisme og let kan gøre kristendommen til noget meget farligt og massemydende.

Denne verden er ikke Paradis...

Vi skal gøres vores bedste, men forkaster vi alt andet end det perfekte, går det galt.

10 liker  
Svar
Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

173 innlegg  13415 kommentarer

Ja!

Publisert 11 måneder siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
La oss for våre fienders skyld dukke inn i fortellinga om den barmhjertige samaritan på nytt. Den er så kjent at vi knapt enser den, men den er radikal. Og det kanskje mest spennende med liknelsen ligger ikke i den, men forut for den.

"Den barmhjertige samaritan" er en sterk og radikal fortelling, både for troende og ikke-troende.

4 liker  
Svar
Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

173 innlegg  13415 kommentarer

Bortforklaring

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Kirkefedrene leste lignelsen kristologisk.  Der Jesus er den barmhjertige samaritan.

For Jesus er den eneste sanne barmhjertige samaritan.  Den eneste som kan redde alle.

Da jeg leser Dokkas tolkning så ser jeg det stadige forsøket på å gi troende kristne en ny menneske lov.  Det er ikke akkurat rett bibelsk lære å tvinge på kristne nye lover og nye bud.  Det tar Jesus sterk avstand fra, men det ser ikke ut til at fordømmingen fra de lærde reduseres av den grunn.

Jeg leser dette innlegget som et forsøk på å bortforklare radikaliteten i lignelsen.  Alle tekster kan riktignok tolkes litt ulikt, men det finnes noe som heter rimelige og urimelige tolkninger.  Å utelukkende tolke den barmhjertige samaritan som Kristus, er urimelig. Åste Dokka har presentert lignelsen i en kontekst den ikke kan løsrives fra.

5 liker  
Svar
Kommentar #15

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  869 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Åste Dokka har presentert lignelsen i en kontekst den ikke kan løsrives fra.

Personlig mener jeg den tolkningen hun presenterer er ubibelsk og farlig. Det minner meg sterkt om" pave Frans- teologi", og jeg er enig med Ferling  i at Dokkas tolkning er ekstrem  ,særlig når hun ikke kommer med noen  modifiserende eksempel inn i den kontekst hun tolker den.

Men gitt at du støtter hennes tolkning, hvilke konsekvenser ville det ha for deg dersom du skulle leve etter den , og hvilke konsekvenser ville det kunne ha for samfunnet dersom politikere kjente seg forpliktet på hennes tolkning? 

I 1940 ble Norge angrepet av nazister og Nazi-Tyskland. Hvilken innstilling til dette skulle vi  da ha  i Norge eller i  resten av Europa, dersom vi  skulle   følge hennes tolkning av fortellingen om den barmhjertige samaritan?  

5 liker  
Svar
Kommentar #16

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7298 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
 Å utelukkende tolke den barmhjertige samaritan som Kristus, er urimelig. Åste Dokka har presentert lignelsen i en kontekst den ikke kan løsrives fra.

Nå har ikke jeg hentet tolkningen fra hvem som helst.

Det er tolkningen kirkefedrene la til grunn.  Og - det viser jeg til i kommentaren.

Det er også den tolkningen til han som mange mener er den fremste teologen på over 1000 år, nemlig pave Benedikt.

Det er også slik at for de som tror så har Jesus tatt alles synder på seg da Han krøp opp på korset.

Han oppfylte Lovens bestemmelser for de som tror.  Så viser fanatismen seg da hun tar i bruk sterke ord som hatere om de som ikke deler hennes fanatisme.  Det hører ikke hjemme i kristen kontekst - for Jesus forteller oss at vi skal elske våre fiender.

Menneskebud florer - slik fariseerne greide seg ikke med de 10 bud.  Det ble vel til slutt 613 bud og påbud.  Også menneskebud som rammer fattige, syke, uføre osv.  Hun pålegger samtlige samme påbud.  som altså ingen har greid å leve opp til, bortsett fra Jesus.

Dokka fortsetter den tradisjonen - og hun regner seg som liberal.

Ingen er så trangsynte som de liberale og ingen er så fordømmende.  Påbud og menneskebud ser det ut til de elsker - da noenm har en annen forståelse så slår de til og dømmer som om de selv er gud.

Ikke mye til ydmykhet å se der i gården.

5 liker  
Svar
Kommentar #17

Geir Wigdel

16 innlegg  2060 kommentarer

Det er nærmest

Publisert 11 måneder siden

meningsløst å tolke slik at Jesus fortalte lignelsen (eller anekdoten) om seg selv. Når han snakket om seg selv, sa han det klart og tydelig: Jeg er den gode hyrde. Fortellingen om "den gode samaritan" er gitt som et forbilde for nestekjærlighet. Samtidig er den en påminnelse om at rang og etnisk/religiøs tilhørighet ikke spiller noen rolle. Det er den praktisk utførte medmenneskelighet som teller. Ved å ta det som en fortelling om Jesu barmhjertighet, prøver en å slippe unna den forpliktelse som ligger i fortellingen. En slik tolkning minner også om et ynkelig forsøk på å innynde seg hos Mesteren. Men han brydde seg, som kjent ikke om dem som ropte Mester, Mester, men om dem som fulgte hans eksempel i praktisk handling.

3 liker  
Svar
Kommentar #18

Oddbjørn Johannessen

173 innlegg  13415 kommentarer

Appell til autoritet

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Nå har ikke jeg hentet tolkningen fra hvem som helst.

Det er tolkningen kirkefedrene la til grunn.  Og - det viser jeg til i kommentaren.

Det er også den tolkningen til han som mange mener er den fremste teologen på over 1000 år, nemlig pave Benedikt.

Her begår du den tankefeil som gjerne følger av det som kalles "appell til autoritet".   

Les heller hva som faktisk står i lignelsen og reflekter ut fra det, slik Wigdel har gjort i #17.

2 liker  
Svar
Kommentar #19

Roger Christensen

4 innlegg  650 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er også den tolkningen til han som mange mener er den fremste teologen på over 1000 år, nemlig pave Benedikt.

Det var ikke småtteri, større enn Anselm og Thomas Aquinas? Hvis du har rett i dette så kan vi i hvert fall pakke sammen reformasjonsjubileet og vende tilbake til moderkirken. 

Jeg er ikke alltid like overbevist når noen bruker Jesus som forbilde, heller ikke når de som gjør det forfekter synspunkter som ligner mine egne. Men jeg synes Dokkas innlegg her både var givende og ikke minst utfordrende. Det er alltid lett å  se ned på fordommer fra tidligere tider og i ettertid beundre de som slo ned på dem da. Den virkelige utfordringen er å klare å gjøre tilsvarende bedømmelser av vår egen tid. Jeg synes Dokka gjør et godt forsøk på det. Jeg vil ikke uten videre skrive under på alt, men det var det neppe meningen at alle skulle heller.

2 liker  
Svar
Kommentar #20

Njål Kristiansen

147 innlegg  20439 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det var ikke småtteri, større enn Anselm og Thomas Aquinas? Hvis du har rett i dette så kan vi i hvert fall pakke sammen reformasjonsjubileet og vende tilbake til moderkirken. 

Ordet som gikk om Benedict XVI var at han var den største europeiske intellektuelle i sin tid da han ble valgt til pave. 

1 liker  
Svar
Kommentar #21

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  108 kommentarer

Støttes

Publisert 11 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

meningsløst å tolke slik at Jesus fortalte lignelsen (eller anekdoten) om seg selv. Når han snakket om seg selv, sa han det klart og tydelig: Jeg er den gode hyrde. Fortellingen om "den gode samaritan" er gitt som et forbilde for nestekjærlighet. Samtidig er den en påminnelse om at rang og etnisk/religiøs tilhørighet ikke spiller noen rolle. Det er den praktisk utførte medmenneskelighet som teller. Ved å ta det som en fortelling om Jesu barmhjertighet, prøver en å slippe unna den forpliktelse som ligger i fortellingen. En slik tolkning minner også om et ynkelig forsøk på å innynde seg hos Mesteren. Men han brydde seg, som kjent ikke om dem som ropte Mester, Mester, men om dem som fulgte hans eksempel i praktisk handling.

Takk for en god kommentar.

1 liker  
Svar
Kommentar #22

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7298 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ordet som gikk om Benedict XVI var at han var den største europeiske intellektuelle i sin tid da han ble valgt til pave.

Uttalelsen om Benedikt som mange mener er den framste teologen på 1000 år, har jeg hentet fra pater Reidar som uttalte dette da jeg i 8 måneder gikk på forberedelseskurs i DRKK.

At oraklet i Trondheim har en annen oppfatning overrasker ikke

2 liker  
Svar
Kommentar #23

Oddbjørn Johannessen

173 innlegg  13415 kommentarer

?

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Påbud og menneskebud ser det ut til de elsker - da noenm har en annen forståelse så slår de til og dømmer som om de selv er gud.

Ikke mye til ydmykhet å se der i gården.

Dette begriper jeg ingenting av.  "Påbud og menneskebud", sier du?  Jeg trodde faktisk vi diskuterte etikk her - særlig nestekjærlighet - men det er visst fy-fy...

2 liker  
Svar
Kommentar #24

Rune Holt

9 innlegg  11052 kommentarer

Merkelig sammenkobling.

Publisert 11 måneder siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Den barmhjertige samaritan. Den barmhjertige islamist. Det barmhjertige nettroll. Den barmhjertige Donald Trump.

En samaritan var bare en person som ikke hørte til den samme slekten som dem selv.Han hadde ikke gjort noe galt eller oppført seg på en lite aktverdig måte eller noe i kraft av hvem han var.
Jesus ville bare si at mennesker er like mye verdt.

Men her tar du fram "nett-troll"og "islamister" som om negative gjerninger gjort av mennesker er det samme som å være av en annen etnisk opprinnelse .....?
Og i tillegg Trump liksom...Hva i all verden har han i dette å gjøre ??


3 liker  
Svar
Kommentar #25

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7298 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Dette begriper jeg ingenting av.  "Påbud og menneskebud", sier du?  Jeg trodde faktisk vi diskuterte etikk her - særlig nestekjærlighet - men det er visst fy-fy...

Er det virkelig så lett for deg  å misforstå det jeg skriver for Oddbjørn?  

Jeg melder pass.


1 liker  
Svar
Kommentar #26

Oddbjørn Johannessen

173 innlegg  13415 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Da er vi i alle fall enige om noe.

Svar
Kommentar #27

Eirik Elin Stillingen

2 innlegg  112 kommentarer

Takk Åste Dokka

Publisert 11 måneder siden

Dette er noe av det fineste og mest tankevekkende jeg har lest på Verdidebatt.no noen gang.

Og ja: jeg som mange andre hadde godt av å lese den. 

1 liker  
Svar
Kommentar #28

Are Karlsen

9 innlegg  4147 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
"Den barmhjertige samaritan" er en sterk og radikal fortelling, både for troende og ikke-troende.

Enig. Dette er en del av den kristne kulturarven som preger vårt samfunn og hele den vestlige kultur. Man kan si at resultatet av det idealet Jesus setter opp, er vårt velferdssamfunn, selv om det også har en etikk rettet mot individet. 

Den inkarnerte Gud satte dype og radikale spor etter seg. 

4 liker  
Svar
Kommentar #29

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Sammenhengskraft

Publisert 10 måneder siden

Når jeg nå er så gammel at jeg husker Gamle Noreg ørst i grendom som et homogent samfunn med stort sett like tro og kultur og etnisitet - og tenker tilbake på dette og sammenligner med nåtiden er det klart jeg ser at noe ikke passer sammen dette med før i tiden og nåtiden. JEG er gammel og konservativ og tror på Bibelens ord om Folkeslag og Nasjoner - jfr jødene og Israel - og tror ikke på multikulturen - føler meg fremmed i den. Og andre synes den er spennende. Det er greit det - men det er STORE uenigheter - og det må vi respektere. Kun Gud kan endre våre tankebaner og våre innerste liv. 

Har alltid sett på som kristen å både støtte via misjon og pengegaver til ikke-vestlige land med håp om at disse land skulle ha det like godt som vi hadde det i Norge - slik tenker et naivt og enfold menneske. Men jeg må jo ærlig ut fra det liv jeg har levet og lever - med Jesus Kristus som Lede-stjerne - at samfunn som bygger på kristent grunnlag er de mest bærekraftige og at jeg ønsker at ikke-vestlige land skal få øynene opp for dette. Men jeg tror ikke på for mange ulikheter i et samfunn. Vi ser hvordan mange unge blir forvirret og frustrerte - både norske og unge fra ikke-vestlige land - med derav bråk og uro.

Jeg tror på en ENS religion - for meg kristendommen er det beste for et land. Det viser jo alle ønsker fra migranter om å komme til Europa. Kristne tanker og tro gir ORDEN og RO og derav ordnede samfunn. 

4 liker  
Svar
Kommentar #30

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

34 innlegg  568 kommentarer

De vi elsker og hater

Publisert 10 måneder siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Tilliten til hverandre er samfunnets lim. Uten den finnes ingen solidaritet og intet vi.
Forestillingskraften er vår største mulighet i en fiendesituasjon. Den kristne tro er en protest mot verdens beskaffenhet.

Vesentlig er at Jesus tok imot Ordets Dåp før Han selv formidlet Åndens Dåp.
Dvs forholdt seg til det opprinnelig, gitte premiss og historiens realitet før Han bidro til endringer av verden. "I motsatt ånd."

En nyskapende forestillingsverden må være med basis i den virkelighet som Gud sier er sannhet.  Og som rent faktisk er skjedd og som har ført til konsekvenser.
Ellers blir det virkelighetsflukt, - så godt det av og til enn kan synes å være. Og det fører da til parallellsamfunn istedet for til omforming slik man ønsker.

Tillit og fellesskap bygger på felles anerkjenennelse av basale sannheter. Og sant fellesskap er noen ganger avhengig av en synlig beklagelse og omvendelse.

Mediavirkeligheten  og avgrunnen mellom venstresiden - høyre, bunner nok i en villet tviholdelse på en ønsket forestillingsverden.  
Er denne i tråd med skaperverkets livslover og Skaperen?,  blir det essensielle spørsmålet. Eller er det fritt frem for ønsket definisjonsmakt og en Bedrageriets tidsalder.

Det er samsvar mellom Universets lover og mennesket. -Siden alt er skapt ut fra den Gud som har skapt mennesket i sitt eget bilde.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Blokhus kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
20 minutter siden / 4059 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
38 minutter siden / 3346 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 3346 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 8 timer siden / 3346 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 8 timer siden / 3346 visninger
Les flere