Lederartikkel Vårt Land

Et symboldokument

Målet må være å få til en balanse mellom grunnleggende føringer fra storsamfunnets side, samtidig som lærerne gis frihet til å bruke faglig skjønn.

Publisert: 20. nov 2017 / 183 visninger.

Grunnlagsdokumentene for fagene i grunnskolene er under revidering, og de nye læreplanene skal tas i bruk fra 2020. Fram til nå har arbeidsgrupper nedsatt av Utdanningsdirektoratet jobbet med såkalte «kjerneelementer», definert som «det viktigste i fagene». Utkastene har vært ute på høring i to runder.

I lørdagens Vårt Land kom det fram at ikke kristendommen – og heller ingen andre religioner – er nevnt i skissen til det som skal bli læreplan for KRLE-faget. «Vi ønsker å fokusere på at det ikke er kunnskapen for kunnskapens egen del som er sentral, men hvordan den gir oss en større forståelse for sammenhenger», heter det der. IKO Kirkelig pedagogisk senter er blant dem som har kritisert dette i høringen. Direktør Marianne Uri Øverland etter­lyser mål om at elevene skal kunne sentrale tekster og kjenne til viktige praksiser. Også KrF reagerer.

Det som formidles i skolen definerer på mange måter våre overordnede prioriteringer, både nå og i fremtiden. Debatten om hva som skal være det viktigste i et skolefag og i hvilken grad dette skal beskrives i detalj, utløser derfor sterke følelser. Uansett må målet være å få til en balanse mellom grunnleggende føringer fra storsamfunnets side, samtidig som lærerne gis frihet til å bruke faglig skjønn.

Det er lett å se at skissene til kjerneelementer er laget av forskjellige arbeidsgrupper. Detaljnivået varierer veldig. For eksempel skal naturfagsundervisningen gi elevene kunnskap om «hvordan partikkelmodellen gir grunnlag for å forstå hvordan samme stoff kan opptre både som gass, væske og fast stoff og at et stoff kan veksle mellom disse formene». Hvis dette blir stående, er det svært merkelig dersom KRLE-faget «skal belyse religion og livssyn lokalt, nasjonalt, globalt, samt gi innsikt i hvordan disse inngår i historiske prosesser og samfunnsendringer», uten at dette konkretiseres tydeligere.

Nå bør det sies at dette i liten grad vil bli noe problem i praksis. Norske lærere vet at når de skal «belyse religion og livssyn lokalt», er det i flertallet av tilfellene snakk om kristendommen. Samtidig er læreplanen mer enn et styringsverktøy. Den er også sentralt symboldokument for hele samfunnet, og den bør derfor si noe konkret om hva som er det viktigste i de forskjellige fagene. Vi regner med at Utdanningsdirektoratet vil sørge for at føringene for KRLE-undervisningen er utdypet bedre når den ferdige læreplanen foreligger.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  899 kommentarer

Skolen som samfunnsreformator

Publisert 11 måneder siden

Nesten hver tredje på SVs stortingslister er en lærer

https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2015/september/nesten-hver-tredje-pa-svs-lister-er-en-larer/.

Er det noen som undrer seg over resultatene fra 'skolevalgene' ?

Langt mer påfallende er det hvordan media er kuppet av venstresosialister.

Takk Vårherre for internett !

2 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
27 minutter siden / 2529 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Høyesterett og reservasjonsrett
40 minutter siden / 117 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 2377 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
rundt 1 time siden / 691 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 1 time siden / 2529 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 1 time siden / 2529 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
rundt 1 time siden / 691 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 21272 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 2377 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 1 time siden / 2529 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 446 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 2 timer siden / 2377 visninger
Les flere