Lederartikkel Vårt Land

Et symboldokument

Målet må være å få til en balanse mellom grunnleggende føringer fra storsamfunnets side, samtidig som lærerne gis frihet til å bruke faglig skjønn.

Publisert: 20. nov 2017 / 172 visninger.

Grunnlagsdokumentene for fagene i grunnskolene er under revidering, og de nye læreplanene skal tas i bruk fra 2020. Fram til nå har arbeidsgrupper nedsatt av Utdanningsdirektoratet jobbet med såkalte «kjerneelementer», definert som «det viktigste i fagene». Utkastene har vært ute på høring i to runder.

I lørdagens Vårt Land kom det fram at ikke kristendommen – og heller ingen andre religioner – er nevnt i skissen til det som skal bli læreplan for KRLE-faget. «Vi ønsker å fokusere på at det ikke er kunnskapen for kunnskapens egen del som er sentral, men hvordan den gir oss en større forståelse for sammenhenger», heter det der. IKO Kirkelig pedagogisk senter er blant dem som har kritisert dette i høringen. Direktør Marianne Uri Øverland etter­lyser mål om at elevene skal kunne sentrale tekster og kjenne til viktige praksiser. Også KrF reagerer.

Det som formidles i skolen definerer på mange måter våre overordnede prioriteringer, både nå og i fremtiden. Debatten om hva som skal være det viktigste i et skolefag og i hvilken grad dette skal beskrives i detalj, utløser derfor sterke følelser. Uansett må målet være å få til en balanse mellom grunnleggende føringer fra storsamfunnets side, samtidig som lærerne gis frihet til å bruke faglig skjønn.

Det er lett å se at skissene til kjerneelementer er laget av forskjellige arbeidsgrupper. Detaljnivået varierer veldig. For eksempel skal naturfagsundervisningen gi elevene kunnskap om «hvordan partikkelmodellen gir grunnlag for å forstå hvordan samme stoff kan opptre både som gass, væske og fast stoff og at et stoff kan veksle mellom disse formene». Hvis dette blir stående, er det svært merkelig dersom KRLE-faget «skal belyse religion og livssyn lokalt, nasjonalt, globalt, samt gi innsikt i hvordan disse inngår i historiske prosesser og samfunnsendringer», uten at dette konkretiseres tydeligere.

Nå bør det sies at dette i liten grad vil bli noe problem i praksis. Norske lærere vet at når de skal «belyse religion og livssyn lokalt», er det i flertallet av tilfellene snakk om kristendommen. Samtidig er læreplanen mer enn et styringsverktøy. Den er også sentralt symboldokument for hele samfunnet, og den bør derfor si noe konkret om hva som er det viktigste i de forskjellige fagene. Vi regner med at Utdanningsdirektoratet vil sørge for at føringene for KRLE-undervisningen er utdypet bedre når den ferdige læreplanen foreligger.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  625 kommentarer

Skolen som samfunnsreformator

Publisert 27 dager siden

Nesten hver tredje på SVs stortingslister er en lærer

https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2015/september/nesten-hver-tredje-pa-svs-lister-er-en-larer/.

Er det noen som undrer seg over resultatene fra 'skolevalgene' ?

Langt mer påfallende er det hvordan media er kuppet av venstresosialister.

Takk Vårherre for internett !

2 liker  
Svar

Lesetips

Gammel vin, ferskt brød
av
Åste Dokka
4 dager siden / 934 visninger
3 kommentarer
av
Søren Ferling
4 dager siden / 66 visninger
0 kommentarer
Tente Trump lunta?
av
Erling Rimehaug
9 dager siden / 7511 visninger
224 kommentarer
Himmel nå!
av
Erling Rimehaug
18 dager siden / 2624 visninger
71 kommentarer
Den barmhjertige Trump
av
Åste Dokka
27 dager siden / 3472 visninger
29 kommentarer
Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
rundt 1 måned siden / 7717 visninger
309 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
rundt 1 måned siden / 8312 visninger
225 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
rundt 2 måneder siden / 2513 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Robin Tande kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
3 minutter siden / 2646 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
12 minutter siden / 977 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
13 minutter siden / 977 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
15 minutter siden / 977 visninger
Øystein Røiseland kommenterte på
Nok strid blant kristne!
16 minutter siden / 256 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
18 minutter siden / 977 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
26 minutter siden / 2646 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
31 minutter siden / 977 visninger
Øystein Røiseland kommenterte på
Vårt Land og Venstres sjel
40 minutter siden / 200 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
40 minutter siden / 2646 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
rundt 1 time siden / 977 visninger
Karl Øyvind Jordell kommenterte på
Danning framfor alt
rundt 2 timer siden / 656 visninger
Les flere