Runar Foss Sjåstad

Sokneprest
26

Den Norske kirkes Gud?

Publisert: 14. nov 2017  /  728 visninger.

Den Norske kirkes Gud?


Ivar Bu Larsen skrev som avslutning i sitt innlegg den 6.november; «Spørsmålet om det er Markions Gud, kjærlighets guddom, eller Abraham, Isaks og Jakobs Gud, vår Herre Jesu Kristi Gud, som tilbes og forkynnes i Den norske kirke i dag?»
Mitt påfølgende spørsmål blir dermed; Hvordan kan vi vite om det er en og samme Gud som blir fremstilt i Bibelen fra A til Å- ned til minste detalj?


Det vi vet er at det er to krefter i vår virkelighet. «Det ondes problem» har for øvrig ingen løst enda. Det gode og det onde påvirker verden, det er vel et åpenbart faktum for de fleste?


Hvor kommer så det gode og det onde i fra? Først: Jeg tror at Gud- skaperen er god. Den treenige Gud skapte alt godt- og stadig forsøker å påvirke sitt skaperverk i riktig retning ved sin nåde og kjærlighet. Den ene og treenige Gud, som både er creatio ex nihilo (Gud skapte av ingenting), creatio contiuna (Gud opprettholder og forsetter å skape) og creatio nova (Gud skal nyskape).


For det andre: Det onde var fra begynnelsen av-som et eget opphav utenfor Gud. Om dette er en fallen engel- Satan, eller noe annet, vet vi heller ikke. Det er heller sannsynlig at det finnes et ondt opphav, som ikke har noe med Gud- Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd å gjøre, noe ondt som ikke er skapt av Gud, noe uskapt- men likevel eksisterende. Dette onde er dermed en eksistens som stadig er destruktiv, og som bestandig forsøker å infisere Guds skaperverk. Denne forståelsen jeg har av det onde er ikke det samme som Markions skapergud(Demiurg). Tvert imot. Jeg vil heller kalle det onde for KAOS. Og kaos har ingen evne til å skape, bare ødelegge- i kaos er det ingen skaperkraft, men en uskapt uorden. Kaos er dermed det motsatte av kosmos-orden. Kosmos er skapt av den ene og sanne Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Kaos er en tilstand som er utenfor Guds skapelse og domene, foreløpig. Gjennom creatio nova har mange kristne et håp i Jesu oppstandelse, og gjenkomst. At Kristus skal gjøre alt nytt, nyskape og gjenopprette alle og alt.


Markions gud er for øvrig ikke min Gud, og heller ikke DNKs Gud. Jeg kan tale for meg selv, jeg forsøker å holde sammen bibelen, og jeg lager heller ikke min egen bibel, eller min en egen skapergud, slik som Markion. Men jeg kritiserer enkelte tekster, fortellinger, og menneskeskapte gudsbilder/begreper i bibelen. Det skulle vel bare mangle?


Bibelen har også de fleste mennesker i hende her i 2017. Og når vi først har den i hende behøver vi gode tolkningsnøkler. Hva er det som driver til Jesus? Var Luther sitt anliggende i møte med bibelen. Noe jeg vil samstemme i. Den kirken jeg er prest i, er Den Norske kirke. Dette er en kirke som forsøker å peke på en forsonet Gud i Jesus Kristus. Kjærlighetens Gud. Dette er ikke en menneskeskapt Gud, men har sin forankring i bibelens kjernebudskap. Jeg vil til slutt oppfordre Ivar Bu Larsen til å lese hele 1.Joh.brev.

Da avslutter jeg debatten fra min side.


Av sokneprest Sjåstad.

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Da avslutter jeg min debattrunde for nå. I alle fall fra min side.

Kommentar #2

Ivar Bu Larssen

34 innlegg  27 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Litt pirk først; Jeg heter altså Ivar Bu Larssen (med to SS!;). Ellers vil jeg si at ditt syn på forholdet mellom det onde og det gode er påfallende dualistisk, noe som minner veldig om gnostikernes/Markions forståelse. At det onde eksisterer preeksistent, altså forut for skapelsen, er noe som blir avvist av klassisk kristen teologi. Det onde er å forstå som en pervertering av det skapte og gode, altså ikke som noe som har en ontologisk væren i seg selv. Dette er helt grunnleggende teologiske innsikter som jeg trodde at prester i Dnk hadde fått med seg fra teologistudiet.. Takk for oppfordringen om å lese 1. johannesbrev, jeg kan forsikre deg om at jeg kjenner det godt!

5 liker  
Kommentar #3

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Dualisme er klassisk kristendom, det gode og det onde, rett og galt etc. Vedr. det ondes problem, er dette en hypotese. For øvrig kjenner jeg godt til de mange forklarelsemodellene. Og jeg finner at det onde som noe ontologisk meget sannsynlig. Om ikke det er tilfellet, så er Gud spaltet-det onde har da i ditt syn opphav i Gud.

Kommentar #4

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det å forklare det ondes problem med bare den frie vilje er for meg helt absurd.

Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Om ikke det er tilfellet, så er Gud spaltet-det onde har da i ditt syn opphav i Gud.

Du kan jo lese Erik Bøhlers innlegg.  Mulig det hjelper på perspektivet ditt. 

Litt fra innledningen på Bøhlers innlegg:

"Fattigdom gjør mennesker usynlige. Tekstene om Guds dom er et gledesbud for de undertrykte og en advarsel til de mektige.!

3 liker  
Kommentar #6

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg tror på en rettferdig dom, oppgjør med ondskap. Men ikke på evig pine... det får du ha for deg selv

Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Men ikke på evig pine... det får du ha for deg selv

Du må være den eneste som tror på evig pine.  Slik du trekker fram det gang på gang på gang.  

Jeg gjør det ikke.  

3 liker  
Kommentar #8

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Flott at du ikke tror på det;-)

Kommentar #9

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg skiller for øvrig ikke strengt på ånd og materie. Alt er skapt av Gud, og er i utgangspunktet godt. Så jeg vil ha meg frabedt å bli sammenlignet med Markion, manikeismen, eller annen gnostisk tenkning. Selv om jeg tror at det onde sannsynligvis har et annet opphav enn Gud. Det er for meg avgjørende, om ikke, er både det gode og det onde Guds verk. Og en slik tro er for meg totalt meningsløs.

Satan, de falne etc. er i mine øyne bare et symptom på noe som forsøker å ødelegge det skapte. Heldigvis har Jesus vunnet, det er fullbrakt. Vi får glede oss over det. Takk for nå.

Kommentar #10

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Sant er det ikke!

Publisert nesten 3 år siden
Ivar Bu Larssen. Gå til den siterte teksten.
Litt pirk først; Jeg heter altså Ivar Bu Larssen (med to SS!;). Ellers vil jeg si at ditt syn på forholdet mellom det onde og det gode er påfallende dualistisk, noe som minner veldig om gnostikernes/Markions forståelse. At det onde eksisterer preeksistent, altså forut for skapelsen, er noe som blir avvist av klassisk kristen teologi. Det onde er å forstå som en pervertering av det skapte og gode, altså ikke som noe som har en ontologisk væren i seg selv. Dette er helt grunnleggende teologiske innsikter som jeg trodde at prester i Dnk hadde fått med seg fra teologistudiet.. Takk for oppfordringen om å lese 1. johannesbrev, jeg kan forsikre deg om at jeg kjenner det godt!

Jeg våger å utfordre både Larsen og Sjåstad på hva det onde er. Man sier det onde er mørke. Mørkt var det før dette universet ble skapt. Det gode er lys - så man kan se på lys som tilstedeværende energi. Det onde er mørkt så man kan se på det som fravær av energi, og fravær av godt. Dette er den vanlige forståelsen, at ondt er fravær av godt. Så Ondt er ingenting - egentlig - og fortsetter med det. Hva skulle stoppe ingenting fra å være ingenting?

På samme måte er løgn fravær av sannhet. Når man blir opplyst av sannheten så forsvinner løgnen som dugg for solen. Den er ikke mer - så hvor kom den fra, og hvor forsvant den? Ble løgnen  først skapt av Gud som så belyste den, avslørte den og vekk var den? Det gir et merkelig gudsbilde. Hvorfor skal Han holde på med slikt?

Min påstand er at ondt skapes av oss i en fri atmosfære, fordi vi velger det slik. Ikke fordi Gud velger det slik. Det farlige her er å gi Gud skylda for det onde vi har valgt, når han fjerner det. Å fjerne ondt gjør vondt, er smertefullt. Når Gud frir oss fra det onde gjør det ondt, både for Han og oss.

Hele historien gjennom er Gud den samme, fra begynnelsen til enden. Vi er ikke det samme, forhåpentligvis vokser vi på å bli prøvd mot det onde - kall det frihet til å ikke velge Gud.

Jesus Kristus personifiserer det gode - Han er lys. Den man regner som den første løgneren var Lucifer, Senere Satan - djevelen. Han personifiserer det onde. De som følger lyset og holder Guds bud, blir i lyset inntil den klareste dag. De som følger det onde og avstår fra Guds veiledning, gjennom Hans bud, blir i mørket inntil den mørkeste natt.

Å opplyse mørket gjør ondt for de som er der, inntil de griper lyset og velsignes av forsoningen. De som ikke griper lyset forblir der. Man kan ikke skylde på Gud for at de blir der. De har brukt sin vilje til å frasi seg Guds velsignelser.

Så det onde har alltid vært i form av ingenting og ingenting har ingen form. Hadde ingenting i seg seg selv hatt alle makt i himmel og på jord, hadde verken Gud eller oss eksistert. Muligens er det derfor man ikke finner løsningen på det ondes problem, det rett og slett er ikke der. Ikke før noen velger å være onde. 

Når Gud straffer, dvs. oppløser det onde med å belyse det, og vi da sier Gud er ond fordi Han straffer, så beskylder vi Gud for å velge det onde! Den som har valgt evig løgn vil nok kunne være temmelig sint på Gud da, men sant er det ikke - at Gud er ond.

Hadde ikke Gud skapt og belyst, ville ingen visst hva ondt var - nå vet vi det!

7 liker  
Kommentar #11

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Dualisme er klassisk kristendom, det gode og det onde, rett og galt etc. Vedr. det ondes problem, er dette en hypotese. For øvrig kjenner jeg godt til de mange forklarelsemodellene. Og jeg finner at det onde som noe ontologisk meget sannsynlig. Om ikke det er tilfellet, så er Gud spaltet-det onde har da i ditt syn opphav i Gud.

Dualisme, slik du her presenterer det, har aldri vore klassisk kristendom. Å postulere at det vonde er ein ontologisk storleik på sida av Gud og det gode er å hevde at det vonde har ein uavhengig eksistens utanfor Gud. Uansett kor ofte du påstår at det ikkje er det så er dette manikeisme (evt. mormonisme som eigentleg berre er ein slags ny-manikeisme). Det inneber ei absoluttering av vondskapen. Det er rett og slett ei guddomleggjering av djevelen. Ved å påstå at han er evig og sidestilt med Gud blir du rett og slett ein polyteist (om enn av den monolatriske avarten, slik som mormonarane). Dersom djevelen ikkje er skapt av Gud så er han ein ontologisk storleik på sida av Gud. Og dersom han er det, så er ikkje Gud Gud.

5 liker  
Kommentar #12

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg sier IKKE at det onde er likestilt med Gud. Takk for nå. Jeg avslutter debatten for min del.

Kommentar #13

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Slutt

Publisert nesten 3 år siden

La meg være i fred. Jeg er for tiden langtidssykemeldt, ble akutt syk i sommer. Men er nå på bedringensvei. Og jeg bør slutte å lese på disse sidene, men det er så mange forvrengte gudsbilder som blir publisert her. At jeg fikk nå nok, og skrev et par hovedinnlegg. Det å tro at det onde har sitt opphav i Gud, slik dypest sett mange kristne formidler Han som er for meg det mest groteske som finnes i troens verden. 

1 liker  
Kommentar #14

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Om noen lurer

Publisert nesten 3 år siden

Så fikk jeg blodpropp. Og er preget sv slitenhet, men det går fremover. Og jeg vil ikke bruke opp min styrke her på VD.

Kommentar #15

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg ønsker deg god bedring. Ikke greit å være syk eller sliten i vår tid. Håper du har støtte i helsesituasjonen og at du får god opptrening. Mvh

2 liker  
Kommentar #16

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Takk, det var heldigvis ikke hjerneslag. Du er god.

Kommentar #17

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Det onde var fra begynnelsen av

Publisert nesten 3 år siden

Helt til slutt, les dette: Joh.8 44...Han(Satan)har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten(legg merke til at han var utenfor sannheten/Gud), for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Joh.3...for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg...

Og Moseboken, det onde var der utenfor skapelsen, og infiserte det skapte. Jeg tror ikke Djevelen er en Guds skapning. Djevelen er en metafor på ondskapen.

Kommentar #18

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hjerneslag er nok manges skrekk. Godt at en finner ut av årsaker og får hjelp fort. Bra du er ung  da kommer en  seg videre. Det er et alt for stort press fra samfunnet i vår tid-slitsomt for både unge og gamle. Mvh


2 liker  
Kommentar #19

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Ja, takk for din empati. Det varmer.

Kommentar #20

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Lucifer-fallen engel- ondskapen fikk Lucifer til å falle- mennesket falt også på grunn av ondskapen. Det onde, djevelen er ikke nødvendigvis Lucifer, men noe annet. Ondskapen er derfor antageligvis noe utenom det skapte.

1 liker  
Kommentar #21

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Det går ikke

Publisert nesten 3 år siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Lucifer-fallen engel- ondskapen fikk Lucifer til å falle- mennesket falt også på grunn av ondskapen. Det onde, djevelen er ikke nødvendigvis Lucifer, men noe annet. Ondskapen er derfor antageligvis noe utenom det skapte.

Om gud har skapt alt , er allmektig , og altseende . Ja da har h*n også ansvar for det onde. Det fører meg igjen inn til : 


Gud ser ondskap , h*n gjør ikke noe med det. Hvorfor 

A: Bryr seg ikke 

B: Ute av stand til å gjøre noe med det 

C: Finnes ikke 

Du må selv velge svaret 

Kommentar #22

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
La meg være i fred. Jeg er for tiden langtidssykemeldt, ble akutt syk i sommer. Men er nå på bedringensvei. Og jeg bør slutte å lese på disse sidene

Kjære Runar.  Jeg har stor sans for deg og sympati med din situasjon.  

Samtidig synes jeg at du bør ta til etterretning at det faktisk var du selv som startet denne tråden på en åpen debattside.  VD er et interaktivt debattforum, der man i utgangspunktet inviterer andre til å komme med sine innspill.  At du poster et innlegg rettet i dialog mot èn person, og deretter reserverer deg mot kommentarer tar seg dårlig ut.  Det samme gjelder å innta offerrollen og trekke sykdomskortet, selv om det er aldri så reelt for din del.  

Du har tydeligvis et ambivalent forhold til hele greia, når du gang etter gang melder at du avslutter debatten samtidig som du fortsetter å skrive nye innlegg og kommentarer.  Du viser engasjement og meningers mot, men møter deg selv i døra når du stikker hånda inn i vepsebolet...

Jeg vil anmode deg til å ta deg en lengre pause fra VD, av hensyn til deg selv og din egen helse.  Det å utsette seg selv for vådeskudd fra løse kanoner på dekk er definitivt ikke verdt det.  Bare et velment råd fra en som setter pris på dine ytringer, og som vet litt om hva det kan koste å "banne i kjerka"...

God bedring!

8 liker  
Kommentar #23

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Tusen hjertelig takk❤️

1 liker  
Kommentar #24

Ivar Bu Larssen

34 innlegg  27 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det er tydelig at dette er viktige spørsmål for deg, på samme måte som det er det for meg. Vi er saklig uenige, men jeg har stor forståelse for at dette handler om mer om teori, det handler om noe som er dypt personlig, og det kan derfor være utfordrende å debattere når en selv er i en sårbar situasjon.

Jeg tilslutter meg Per Søetrops siste kommentar, og ønsker deg god bedring og alt godt.

6 liker  
Kommentar #25

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Tusen hjertelig takk. Ja, jeg er for sliten til dette nå. Vi får ta det igjen. Mvh Runar 

3 liker  
Kommentar #26

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Runar Foss Sjåstad. Gå til den siterte teksten.
Helt til slutt, les dette: Joh.8 44...Han(Satan)har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten(legg merke til at han var utenfor sannheten/Gud), for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Vesentlig! Djevelen har selv valgt det onde. Gud har ikke valgt at djevelen skal være ond.

Jeg synes det er på tide at man her på VD generelt sett, forstår frihet.

1 liker  
Kommentar #27

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Ivar Bu Larssen. Gå til den siterte teksten.
Det er tydelig at dette er viktige spørsmål for deg, på samme måte som det er det for meg. Vi er saklig uenige, men jeg har stor forståelse for at dette handler om mer om teori, det handler om noe som er dypt personlig, og det kan derfor være utfordrende å debattere når en selv er i en sårbar situasjon.

Jeg tilslutter meg Per Søetrops siste kommentar, og ønsker deg god bedring og alt godt.

Slutter meg til de øvrige her som ønsker deg alt godt. Vet hvordan det er å være slik du har det. Man kan ikke ta lange skritt da - god hvile må være hovedsaken.

3 liker  
Kommentar #28

Jostein Sandsmark

113 innlegg  455 kommentarer

"Når Gud frir oss fra det onde gjør det ondt" #10

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Muligens er det derfor man ikke finner løsningen på det ondes problem, det rett og slett er ikke der. Ikke før noen velger å være onde. 

Dette var ein svært klårgjerande og god kommentar!

Som liknar på den definisjonen av helvete som seier: Gud skaper ikkje helvetet. Helvetet er ein situasjon: Helvetet oppstår når dei fortapte sjelene ser kva dei taper - går glipp av: Det evige Livet". 

2 liker  
Kommentar #29

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Som liknar på den definisjonen av helvete som seier: Gud skaper ikkje helvetet. Helvetet er ein situasjon: Helvetet oppstår når dei fortapte sjelene ser kva dei taper - går glipp av: Det evige Livet". 

Gråt og tenners gnissel, og jeg gråter med dem.

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2925 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
7 dager siden / 1196 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1171 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
13 dager siden / 861 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
5 dager siden / 745 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
5 dager siden / 578 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
17 dager siden / 550 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 492 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere