Spaltist Joanna Bjerga

Røtter og vinger

Ordet slektsforskning har alltid fremkalt mentale bilder av eldre damer i lite flatterende strikkejakker som sitter bøyd over støvete kirkebøker. Genealogi var noe andre holdt på med, ikke jeg.

Publisert: 12. nov 2017 / 843 visninger.

Forrige lørdag gikk årets slektsforskningsdag av stabelen, rundt omkring i Norges land, organisert  av DIS (Data i Slektsforskning.) Siden Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige har vært engasjert i slektsforskning i godt over 100 år, inviteres vi som oftest til å delta. Vi bidrar med en stand der frivillige slekts-konsulenter hjelper de som måtte ønske det, å søke etter sine forfedre i kirkens databaser. Noen ganger holder vi korte presentasjoner og forklarer hvorfor vi gjør dette, og hva kirken har gjort for å lette arbeidet.  I år ble jeg spurt om å ha et  15 minutters innlegg, og jeg fikk mildt sagt litt hetta. Jeg er nemlig ikke en slektsforsker. Som nærmest innfødt mormon, er mye av dette arbeidet i min slekt allerede utført av tidligere generasjoner. For det andre, så har ordet slektsforskning alltid fremkalt mentale bilder av eldre damer i lite flatterende strikkejakker som sitter bøyd over støvete kirkebøker. Genealogi var noe andre holdt på med, ikke jeg.

Så selv om jeg i grunnen er programforpliktet til å forske på slekten min, kan jeg ikke skryte på meg å ha gjort så veldig mye av det. Dermed lærte jeg masse av forberedelsene til innlegget mitt.

Slektshistorisk bibliotek

Siden 1894 har kirken brukt store ressurser på å bygge opp verdens største slektshistoriske bibliotek, og å gjøre alle disse kildene gratis tilgjengelig for publikum.  Mikrofilming av kirkebøker og andre kilder tok til i 1938, etter avtale med arkivmyndigheter i flere land.  I bytte mot å få lov til å fotografere dokumentene, fikk vertslandet et sett med høykvalitets mikrofilmer i retur. I Norge dannet disse mikrofilmene faktisk grunnlaget for Riksarkivets kilder. I 1998 gikk man over til digital scanning. Både scannede og transkriberte søkbare databaser gjøres fortløpende fritt tilgjengelig på nettet, mens back-up av alt oppbevares i et enormt arkivhvelv 200 meter inne i et kvartsfjell i Utah.

Hvorfor i all verden holder kirken på med alt dette? En sentral del av troen vår er at familiebånd kan vare evig og at vi bokstavelig talt vil møte våre kjære igjen etter dette livet.  Dette gir seg utslag i ordinanser som inngåelse av evig ekteskap, og stedfortredende dåp for våre avdøde slektninger. 

Stedfortredende håp

Den siste kan jo unektelig høres litt makaber ut, men jeg lover at det ikke er så ille. Vi baserer praksisen blant annet på versene i 1. Korinterbrev 15, der det står ‘Hva gjør da de som lar seg døpe for de døde? Dersom de døde i det hele tatt ikke oppstår, hvorfor lar de seg døpe for dem?’ Tanken er at Jesus underviste gjennom sitt eksempel at dåp var en nødvendig ordinans for alle. Men mange har levd uten å få anledning til å bli døpt mens de levde på jorden. Derfor utføres det dåp for dem. Noen lurer på om de avdødes jordiske levninger blir forstyrret i denne prosessen. Det blir de ikke. Vi bruker bare den avdødes navn. For å unngå dobbeltarbeid, fører kirken en opptegnelse over de som har blitt døpt. Noen har misforstått og tror at navnene på de avdøde blir lagt til i kirkens medlemsopptegnelser. Slik er det heller ikke. Uansett, så står de som det er blitt utført dåp for, fritt til å godta eller avvise dåpen på den andre siden. Ingen kan tvinges inn i Guds rike, hverken her eller der.

Økt resiliens

I tillegg så tror vi at det å kjenne vår egen familiehistorie gjør noe med oss her og nå. Det skaper identitet, tilhørighet, og ifølge nyere forskning, så bidrar det til økt resiliens hos barn og unge. (Resiliens er et fancy ord for større evne til å takle motgang.) Et ordtak sier at de to viktigste tingene vi kan gi barna våre er røtter og vinger. Røtter, så de vet hvor de hører hjemme, og vinger så de kan fly avgårde og praktisere det de har lært. Godt hjulpet av blant annet tv-programmer som ‘Hvem tror du at du er? og brukervennlig datateknologi, ser vi at interessen for slektsforskning øker verden over, blant både unge og eldre. Profeten Malakias var kanskje inne på noe da han skrev at Elias’ ånd i de siste dager ville vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene?

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tor Egil Hansen

11 innlegg  508 kommentarer

Et lite tankekors

Publisert 4 måneder siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
Dette gir seg utslag i ordinanser som inngåelse av evig ekteskap

Forstår jeg det da slik at dere tror ekteskapet vil vare i all evighet(i himmelen/på den nye jord)?

I Matteus 22:30 sier Jesus noe om dette, slik jeg forstår det.
"For etter oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen."

Englene i himmelen lever vel ikke i ekteskap?

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Joanna Bjerga

15 innlegg  49 kommentarer

Matteus 22:30 må sees i kontekst

Publisert 4 måneder siden

Det Jesus svarte Sadduseerne i Matteus 22:30 var hans måte å arrestere dem i deres forsøk på å få ham til å motsi Moses, som de så på som den store lovgiveren. Saduseerne trodde jo ikke på oppstandelsen i det hele tatt, så deres spørsmål om hvem av de syv brødrene skulle få enken etter dette livet var rent hypotetisk. Det visste Jesus. Han sa ikke at det ikke kom til å være mennesker som var gift i oppstandelsen, men at det ikke kom til å bli inngått ekteskap i oppstandelsen -og i hvert fall ikke blant sadduseerne som jo ikke trodde på oppstandelsen. 

Andre steder i Matteus, som f.eks 16:19 og 18:18 gir han apostlene myndighet til å 'binde sammen' både på jorden og i himmelen. 

16:19 - (til Peter) Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

18:18 - Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Også ekteskap. Derfor utføres disse ordninansene på jorden. 

Svar
Kommentar #3

Tor Egil Hansen

11 innlegg  508 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
stedfortredende dåp for våre avdøde slektninger.

Da lurer jeg på om dere avviser betydningen av Joh 3:16-18?
"For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17
Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn."

Her nevnes det ikke noe om at en dåp må til for å unngå fortapelsen. Dersom enkelte av deres avdøde slektninger ikke trodde på Jesus, er de jo ifølge dette verset allerede dømt, uavhengig av dåp eller ikke. Det er vel også litt rart å prioritere(dersom dette har en effekt) sine slektninger fremfor andre? Hva om f.eks Hitler var en av deres avdøde slektninger. Ville da noen døpt seg for ham? (ingen kan vel være sikker på hva Hitler tenkte eller trodde om Jesus rett før han døde)

Ellers er det for så vidt litt underlig at man tar i bruk en praksis som bare er nevnt en gang i NT. Jesus sa aldri noe om dette.

Svar
Kommentar #4

Tor Egil Hansen

11 innlegg  508 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.

Andre steder i Matteus, som f.eks 16:19 og 18:18 gir han apostlene myndighet til å 'binde sammen' både på jorden og i himmelen. 

16:19 - (til Peter) Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

18:18 - Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Også ekteskap. Derfor utføres disse ordninansene på jorden. 

Jeg ventet meg den tolkningen. Så da tror du englene lever i ekteskap?

Når jeg leser 18:18 i sammenheng med overskriften "Når en bror synder", kan jeg ikke med min beste vilje se at dette skal ha noe med ekteskap å gjøre. Jeg ser andre tolker dette til å handle om å løse opp i åndelige problemer eller å binde ondskapen, i den åndelige verden. Som du vet avsluttes avsnittet slik: "Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. 20 For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» ".
Det handler derfor, slik jeg forstår det, om hva vi med Guds/Jesu hjelp kan få hjelp til her i dette livet, altså ikke om evigheten, slik jeg ser det.

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Joanna Bjerga

15 innlegg  49 kommentarer

På ingen måte

Publisert 4 måneder siden

Men vi legger like mye vekt på Johannes 3:5 - Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. 

Og Markus 1:9 - Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. 

Og Markus 16:16 - Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

(Og et titalls andre skriftsteder i Bibelen som snakker om viktigheten av dåp.)

Vi har også et litt annet syn på fortapelsen og hva som skjer mellom døden og oppstandelsen. Vi tror at absolutt alle  vil få muligheten til å høre og lære om Evangeliet på et eller annet tidspunkt, enten i dette livet eller senere, og få muligheten til å akseptere eller forkaste både det - og dåpen. 

At vi prioriterer vår egen slekt handler mest om respekt for andre som kanskje ikke ville satt pris på at deres forfedre ble døpt inn Mormonkirken. :-) 

I innlegget mitt sier jeg at vi baserer praksisen blant annet på skriftstedet i korinterbrevet. Vi har, som du sikkert vet, også andre bøker som vi anser som hellig skrift på lik linje med Bibelen. 

Jeg pleier å si det slik: Enten så er det vi holder på med bare tull, og da spiller det jo virkelig ingen rolle at vi bruker masse tid og penger på dette arbeidet. Eller så har det noe for seg, og da er det et enormt stedfortredende kjærlighetsarbeid.


Svar
Kommentar #6

Tor Egil Hansen

11 innlegg  508 kommentarer

Respekt er alltid bra!

Publisert 4 måneder siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.

At vi prioriterer vår egen slekt handler mest om respekt for andre som kanskje ikke ville satt pris på at deres forfedre ble døpt inn Mormonkirken. :-) 

I innlegget mitt sier jeg at vi baserer praksisen blant annet på skriftstedet i korinterbrevet. Vi har, som du sikkert vet, også andre bøker som vi anser som hellig skrift på lik linje med Bibelen. 

Jeg pleier å si det slik: Enten så er det vi holder på med bare tull, og da spiller det jo virkelig ingen rolle at vi bruker masse tid og penger på dette arbeidet. Eller så har det noe for seg, og da er det et enormt stedfortredende kjærlighetsarbeid.

Det med respekt for andre er jeg helt med på.

At dere har andre bøker som sidestilles med Bibelen får være deres valg. Her er jeg naturligvis skeptisk.

Om det er bare tull det dere holder på med, skal ikke jeg uttale meg om. Men det spiller vel en rolle dersom det dere tror på ikke er i nærheten av sannheten og dere påvirker andre til å tro på denne usannheten? Men Gud er naturligvis den endelige dommer...

Jeg vil tro man kan få en pekepinn på om man er villedet eller veiledet i forhold til sannheten ved å se på deres grunnlegger Joseph Smith.

De som har studert  Joseph Smith og hans tro hevder følgende:
- Han skal ha hatt  30 koner samtidig(andre sier 34). Noen av dem skal samtidig ha vært gift med en annen. En av hans kone skal ha vært 14 år. Syv av hans koner skal ha vært søstre. To av dem, mor og datter.
- Han skal ha hevdet at mennesker har levd på månen(eller levde på månen i hans tid).
- Han skal ha vært medlem i den hemmelighetsfulle "klubben" freemason som, vil jeg tro, tilsvarer frimurerne her i Norge. De skal bl.a ha hatt et hemmelig håndtrykk som mormonerne har adoptert.
- Han skal ha lært at alle kan bli Guder og skal få muligheten til å bli Gud for en framtidig planet.
- Han skal ha hevdet at Gud tidligere var et menneske og at Gud nå bor på en planet ved  siden av en mystisk stjerne(husker ikke navnet på denne i farten).
- Han skal ha hevdet at Jesus og Satan er brødre.
- Det hevdes også at ingen kommer til himmelen uten godkjennelse av Joseph Smith. Hans navn burde vel i så fall vært nevnt i Bibelen, som en profeti. Dette tyder jo også på at Joseph Smith erstatter rollen til Jesus. En stedfortreder til Kristus kan, ifølge mange, forstås som en antikrist. En tankevekker kanskje?

Jeg vet ikke om du kjenner til alle disse punktene, men det skal være basert på deres egne bøker, og hva som læres i LDS-kirken. Jeg kunne tatt med flere punkter men disse burde være nok til å belyse den enorme ulikheten med Bibelens budskap. Du må naturligvis tro på hva du vil, men med litt logisk sans og fornuft må du vel også erkjenne at noen av disse punktene, i det minste, får folk flest til å se "varsellampene" blinke advarende?

Tror jeg gir meg der og overlater "stafettpinnen" til eventuelle andre...
 


1 liker  
Svar
Kommentar #7

Anne-Margrethe Svanes

0 innlegg  6 kommentarer

Sannhet er også bra

Publisert 4 måneder siden

Kommentar til Tor Egil Hansen "Respekt er alltid bra"

Jeg er glad for ditt innlegg og muligheten det gir meg til å kommentere noen av dine punkter. 

Du sier at det vi Siste Dagers Hellige tror på er usannhet, så da antar jeg at du er en mann som er opptatt av sannhet og som ikke har noe imot at jeg påpeker noen punkter på din liste som ikke stemmer. 

Jeg har vært medlem i Jesu Kristi Kirke av SDH i 21 år, og jeg har nok aldri hørt at Joseph Smith har påstått at der har bodd mennesker på månen. Heller ikke at det er han som godkjenner om mennesker skal få komme inn i himmelen. Du sier at dine punkter er basert på våre bøker, og jeg leser alt jeg kommer over av bøker utgitt av denne kirken. I ren nysgjerrighet så spør jeg :  I hvilke av våre bøker har du funnet disse påstandene ?


Svar
Kommentar #8

Tor Egil Hansen

11 innlegg  508 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Anne-Margrethe Svanes. Gå til den siterte teksten.
I hvilke av våre bøker har du funnet disse påstandene ?

Som sagt: "De som har studert  Joseph Smith og hans tro hevder følgende". (Jeg har aldri sagt at jeg har lest noen av deres bøker)

Det er bare å søke på mormonism eller liknende på youtube, eller andre steder på nett så finner du nok flere som hevder det samme. Hvis du har god tid en dag, så kan du jo begynne med å se på denne: https://www.youtube.com/watch?v=EfoOBnj-jaY&t=3553s

Selv om bare et av mine punkter skulle være riktig, så er det for meg god nok grunn til å være skeptisk til deres "sannheter".

Svar
Kommentar #9

Anne-Margrethe Svanes

0 innlegg  6 kommentarer

Til deg som ikke selv har lest våre bøker

Publisert 4 måneder siden

Du kan ikke si at " De som har studert  Joseph Smith og hans tro hevder følgende....."  at de mener alt det du lister opp. Du inkluderer jo alle medlemmene i JKK av SDH i en slik påstand, for de fleste av oss har studert Joseph Smith og hans tro, som også er vår egen. Mange av dine påstander er direkte feil, hvilket betyr at du vitner falsk mot en kirke du kjenner for lite til.  For dem som ønsker å vite mer om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, så er deres offisielle side denne: www.lds.org 

Svar
Kommentar #10

Joanna Bjerga

15 innlegg  49 kommentarer

Kanskje du burde?

Publisert 4 måneder siden

Hvis du har god tid en dag, og siden du liker Youtube, kan det jo være greit å gå til kilden..? 

https://www.youtube.com/channel/UCb1_fG49A2rDphYMKlofq-A/videos

Ha en fortsatt fin dag! :-)

Svar
Kommentar #11

Tor Egil Hansen

11 innlegg  508 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Anne-Margrethe Svanes. Gå til den siterte teksten.
Du kan ikke si at " De som har studert  Joseph Smith og hans tro hevder følgende....."  at de mener alt det du lister opp. Du inkluderer jo alle medlemmene i JKK av SDH i en slik påstand, for de fleste av oss har studert Joseph Smith og hans tro, som også er vår egen. Mange av dine påstander er direkte feil, hvilket betyr at du vitner falsk mot en kirke du kjenner for lite til

Ok. Jeg formulerte meg sikkert litt klønete. Det jeg prøvde å uttrykke var at enkelte skeptikere som har sett nærmere på Joseph Smith hevder følgende, osv. Du skriver at jeg vitner falsk. Jeg bare videreformidler hva andre har sagt, og kjenner ikke sannheten. Hvordan kan jeg da beskyldes for å vitne falsk?
Når det er sagt så har jeg enda en gang sett på et foredrag av Dr. James White som har studert ulike religioner i over 30 år. Han begynte med Mormonisme og har senere også studert Islam og Jehovas vitner i tillegg til kristendommen som han tilhører.

Han har lest utallige av bøker skrevet av Mormonere for Mormonere.
Jeg har fulgt ham i en årrekke og har stor tillitt til hans grundighet. Han har ofte debatter med medlemmer av LDS-kirken, som kan sees via youtube.

Her er noen eksempler på hva dere i følge ham tror(det blir nok enkelte gjentagelser fra tidligere kommentar):
- Gud var en gang et menneske som ble Gud ved lydighet til loven.
- Gud har mange koner som han får barn(åndelige) med.
- Gud bor på en planet som sirkulerer rundt stjernen Kolab.
- Det eksisterer et ubegrenset antall Guder i universene/kosmos.
- Vi mennesker er ikke skapt men er evige og kan utvikle oss til å bli Guder.
- Gud kan ikke skape noe, kun endre på allerede eksisterende materie.
- Når en single Mormon "dør" blir han/hun en engel.
- Noah ble til engelen Gabriel.(ifølge Islam kom Gabriel med koranen til Muhammed)
- Joseph Smith skal ha uttalt at det på solen bor noen skapninger/vesener som er svært høye og går kledd som kvekere.
- Han skal også ha sagt at Edens hage var i Missouri og at Noah bygde arken i North Carolina.

All denne informasjonen kan jeg med stor sikkerhet si stammer fra deres egne bøker. Om du ikke kjenner til alt dette enda, betyr ikke at det er falsk informasjon. Jeg vil anbefale at du forhører deg med andre Mormonere før du igjen kaller meg falsk, dersom noen av disse punktene er fremmed for deg.


1 liker  
Svar
Kommentar #12

Tor Egil Hansen

11 innlegg  508 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
Hvis du har god tid en dag, og siden du liker Youtube, kan det jo være greit å gå til kilden..? 

Vet ikke helt om den linken du la inn fungerte. Jeg kom bare til noen få korte intetsigende filmer. En slik tilnærming vil lett føre til at man like lett kan bli Jehovas vitne, muslim som mormon. Jeg foretrekker en grundigere tilnærming, hvor det også belyses forskjeller mellom de ulike trosretninger.
Ellers blir det litt som å spørre Donald Trumps tilhengere hva de synes om ham. Derfor foretrekker jeg å se hva f.eks tidligere muslimer sier om Islam, hva skeptiske religionsforskere sier om LDS-kirken osv. Sannheten bør klare å stå imot all kritikk. Derfor mener jeg sannheten bør være både fornuftig og logisk. Punktene i min kommentar ovenfor svikter nok dessverre her for min del.

Ha en fortsatt fin dag du også!(Jeg har nok sagt mitt siste ord i denne tråden...)

1 liker  
Svar
Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12809 kommentarer

Andre opplysninger

Publisert 4 måneder siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.

Andre steder i Matteus, som f.eks 16:19 og 18:18 gir han apostlene myndighet til å 'binde sammen' både på jorden og i himmelen. 

16:19 - (til Peter) Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

18:18 - Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Også ekteskap. Derfor utføres disse ordninansene på jorden. 

Vel, dette er vel en noe rask konklusjon ut fra bare disse versene? Men hva sier tekstene forut for Matt.22.30 om at de ikke gifter seg i himmelen?  v29 Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt... 

Jeg har forskjellige henvisninger til livet etter oppstandelsen jeg kan vise til, og selvfølgelig skal alt som har vært bundet på jorden være bundet i himmelen, og det som er løst på jorden skal være løst i himmelen. Men det betyr da ikke at om noen har vært gift og så skiller seg (løst), skal være skilt eller gift (bundet) i himmelen - skriften har sin egen måte å definere tingenes tilstand på vel?

Her er det verdt å studer hva Paulus sier om oppstandelsen i 1.Kor.15.35-38: Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de? Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.

Det nye mennesket er ulikt det jordiske mennesket, se Matt.19.5-6: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.’  6 Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.»

1.Mos.2.23 kaller faktisk denne kroppen (i 1930 utg.) for en manninne. (hermafrodit)

1.Kor.11.11: Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen.

Tomasev.22 Jesus så noen barn som fikk bryst. Han sa til disiplene: Disse små som får bryst, likner dem som går inn i riket. De sa til ham: Hvis vi er små, vil vi da gå inn i riket? Jesus sa til dem: Når dere anser det som er to, for ett, og dere anser det innvendige som likt med det utvendige, og det utvendige likt med det innvendige, og det øvre likt med det nedre, og når dere anser det mannlige og det kvinnelige for å være ett, slik at det mannlige ikke skal være mannlig og det kvinnelige ikke kvinnelig, når dere anser et øye for et øye og en hånd for en hånd, og en fot for en fot, og et bilde for et bilde, da skal dere gå inn i riket. 

Tomasev.114: Simon Peter sa til dem. La Maria gå fra oss, kvinner er ikke verdige til livet. Jesus sa: Se, jeg skal lede henne så jeg vil anse henne for mann, for hun skal også være en levende ånd slik som dere menn. For enhver kvinne som anser seg selv som mann, skal gå inn i himmelens rike.

1.Kor.11.12: For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud.

2 liker  
Svar
Kommentar #14

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3779 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Tomasev.114: Simon Peter sa til dem. La Maria gå fra oss, kvinner er ikke verdige til livet. Jesus sa: Se, jeg skal lede henne så jeg vil anse henne for mann, for hun skal også være en levende ånd slik som dere menn. For enhver kvinne som anser seg selv som mann, skal gå inn i himmelens rike

Bruker dere Tomas-evangeliet i Mormonkirken ?

Svar
Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12809 kommentarer

Hvem er dere?

Publisert 4 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Bruker dere Tomas-evangeliet i Mormonkirken ?

Nei du, se det vet jeg sannelig ikke hva de bruker der... har aldri stiftet bekjentskap med mormonerne, men de har vel sin egen bok og hva den inneholder av profetier får du vel nesten henvende deg til trådstarter om?

Slik jeg forstår det støtter Mormons bok opp om Jesu ord, og Tomasevangeliet inneholder bare Jesu ord til Tomas, så kanskje...???

2 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Brynjar Wetteland kommenterte på
Kagames stille krig mot eksilrwandere
rundt 2 timer siden / 173 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 4 timer siden / 2659 visninger
Rune Eidsaa kommenterte på
Ytringskultur eller tidsåndens diktatur?
rundt 5 timer siden / 777 visninger
Odd Sverre Hove kommenterte på
Farvel, Oslo
rundt 5 timer siden / 616 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Regjeringskrise tirsdag?
rundt 5 timer siden / 351 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 6 timer siden / 2659 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Regjeringskrise tirsdag?
rundt 6 timer siden / 351 visninger
Rune Staven kommenterte på
Eksisterer det en evig pine?
rundt 6 timer siden / 689 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?
rundt 7 timer siden / 309 visninger
Les flere