Redaktør religion og debatt Alf Gjøsund

Sønnen til Billy

Rad 17, plass 41, står det på billetten min til Oslo spektrum søndag kveld. Derfra har jeg god utsikt når den amerikanske predikanten Franklin Graham taler til folket.

Publisert: 12. nov 2017 / 3027 visninger.

Ikke slik å forstå at jeg er ­veldig spent i forkant. Jeg har sett ham på YouTube. Han framstår som en helt ­ordinær evangelikal ­forkynner. Den personlige autoriteten, for ikke å si magien, som ­faren Billy var forbundet med, er ­fraværende i Franklins tilfelle. Uten farens navn ville vi kanskje aldri hørt om ham.

Dessuten har referatene fra lørdagens møte alt begynt å ­komme. Et av dem ligger på nettstedet til Indremisjons­forbundet, den mest ­lavkirkelige av de ­større ­lutherske ­misjonsorganisasjonene her i landet. Medieleder Petter Olsen forteller om en preken med vekt på synd og nåde. Synden ­knyttes til handlinger som løgn, utroskap, abort og homofilt samliv, samt holdninger som materielt begjær. Nåden knyttes til anger, til troen på Kristus, og til la ham «ta kontroll» over livet.

Noe av dette er ­kontroversielt i 2017, men ikke i det lav­kirkelige Kristen-Norge. Skjønt, selv her er det relativt uvanlig å snakke om abort og ­homofili fra talerstolen. Man har lagt større vekt på abortloven enn på kvinnen som får innvilget abort. Det samme gjelder ­homofilt samliv, det er samfunnsutviklingen man ­ønsker å kritisere, ikke personene. Siden norsk tradisjonell forkynnelse samtidig er ganske nær og personlig, dropper man gjerne de kontroversielle temaene.

Ikke høyreorienterte

Men det er ikke Franklin Grahams ­homofili- og ­abortforkynnelse som har fått tunge aktører i ­Kristen-Norge til å trekke seg som medarrangør til møtene. Det er hans politiske uttalelser.

Han jublet ganske uhemmet da Donald Trump ble president. Han har gått langt i å støtte Trumps ønske om å utestenge muslimer fra USA. Det ­kunne ikke ledelsen i blant ­annet ­Misjonssambandet, Frikirken, Normisjon og Oase stille seg bak. Derfor trakk de tilbake sin støtte til aksjonen.

For å forklare denne vegringen er det nødvendig å tegne opp et kart over den religiøst aktive delen av Kristen-Norge. En stor del av denne gruppen er konservativ i verdispørsmål. Det ­betyr imidlertid ikke at de er spesielt høyreorienterte. Mange av dem sympatiserer med sentrum i norsk politikk, ikke minst føler en del sterke bånd til Kristelig Folkeparti.

Gruppen norske kristne som heier på Donald Trump er ­betydelig mindre. Da må vi over i «Norge Idag-land», altså kristne som leser den høyre­orienterte kristne ukeavisen som utgis av Finn Jarle Sæle, ­eller identifiserer seg med TV-kanalen ­Visjon ­Norge. Det er her den anti­muslimske retorikken – og ønsket om en konservativ, kristen samfunnsreformasjon – er sterkest.

Det er vanskelig å anslå hvor mange disse utgjør er, kanskje rundt 20.000, fordelt på karismatiske menigheter og lutherske bedehus. Vi snakker om noen enkeltpersoner her, og en liten gruppe der, de utgjør sjelden en hel forsamling. På en måte er de mer et mediefenomen – ­inkludert sosiale medier – enn et kirkefenomen.

Vegrer seg

En av ­organisasjonene som fortsatt stiller seg bak Franklin Graham-aksjonen er Indremisjonsforbundet, før kjent som «Vestlandske». Teologisk ses de på som lillesøsteren til Misjonssambandet, kulturelt er de noe annerledes. Mens ledelsen i Misjonssambandet opplever stor lojalitet fra grasrota, vil indremisjonsfolket på Sør- og Vestlandet ha seg frabedt å bli fortalt hvem man skal identifisere seg med. Antakelig finner du en langt større andel ­Norge Idag-lesere i Indremisjonsforbundet enn i storesøsteren ­Misjonssambandet.

Dette kan være en av ­årsakene til at ledelsen i Indremisjons­forbundet vegrer seg fra å ta avstand fra Franklin ­Graham. Det eneste de ville oppnådd var å svekke båndene ­mellom seg og fotfolket ytterligere. I ­stedet har de konstruert sin egen ­begrunnelse for å ­støtte aksjonen: Et skille mellom hva Franklin ­Graham står for ­politisk, og hva han står for som ­kristen forkynner.

Et slikt skille mellom ulike ­roller er et ganske sterkt brudd med tradisjonen i Kirke-Norge. En prest eller pastor må leve i tråd med sitt prestekall, også i privatlivet. Og du kommer ikke opp på talerstolen i et norsk ­bedehus dersom du har uttalt synspunkter i strid med lavkirkelighetens syn på abortloven, ekteskapsloven – eller om du er sosialist, for den saks skyld.

Men noen ganger passer det å innføre et slikt skille: Når det blir for mye bråk om man lar være. Eller når spørsmålene ikke oppleves som viktige nok.

Sønnen til faren

Når jeg besøker Graham-møtet søndag kveld, møter jeg likevel langt flere enn Norge Idag-segmentet i benkeradene. For det første er det ikke hverdagskost med et så stort kristent arrangement. Da slutter man opp. For det andre er det jo litt stas med Franklin tross alt, han er jo ­sønnen til den største predikanten i det 20. århundre.

Men den store vekkelsen uteblir. Det hadde nok ingen regnet med, uansett.

Publisert i Vårt Lands papirutgave, 12. november, 2017.

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Greta Aune Jotun

120 innlegg  970 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Og du kommer ikke opp på talerstolen i et norsk ­bedehus dersom du har uttalt synspunkter i strid med lavkirkelighetens syn på abortloven, ekteskapsloven – eller om du er sosialist, for den saks skyld.

Jeg tror heller ikke man kommer opp på mange talerstoler i Dnk om man forkynner "lavkirkelighetens syn på abortloven, ekteskapsloven – eller" - Guds Ord om homofili. 

Angående ekteskapsloven - én mann og én kvinne i livslangt ekteskap: Mitt inntrykk er at få  menigheter, enten de er høy-eller lavkirkelige,  praktiserer hva Kristus forkynte om samliv. Dessverre.

7 liker  
Svar
Kommentar #2

Levi Fragell

82 innlegg  1095 kommentarer

Problemet

Publisert 8 dager siden

Dette er etter min mening en saklig og god analyse av Gjøsund. Franklins hovedpoeng var synd og nåde, himmel og helvete - med rene ord, og dermed føyer han seg i denne sammenheng til en mangeårig akseptert tradisjon, fra Frank Mangs til mine egne evangelistkolleger på 50-60-tallet. Vi jukset ikke med mirakler og trosbevis, men skremte og lokket med fortapelse og frelse. Men både helvete og dommedag forsvant i den senere trosbevegelsens fokus, og det var minnerikt å høre den forgangne tids budskap. Franklin gikk åpenbart for langt med sine trusler i forhold til våre dagers gangbare norske evangelium, og det virket lite akspetabelt å dramatisere abort som en av de verste synder. Når jeg selv både i presse og på nett har kritisert dette arrangementet, er det likevel effekten av legitimering av Trump og den evangelikale homohetsen Franklin har stått for, jeg har reagert sterkest på. Graham-konsernet i USA bidrar til å definere kristentroen som livssyn.

4 liker  
Svar
Kommentar #3

Knut Nygaard

484 innlegg  6866 kommentarer

Publisert 8 dager siden

er det hverken Gjøsund eller Fragell som legger listen for evangeliets budskap og virkekraft blant de som er villige og åpne for å ta imot.  Det at budbærer ikke anses politisk korrekt ser ut til å være et problem for det Vårt Land fronter av mediapåvirkning, men alle troende burde innse at Graham her kom ene og alene som Ordets utsending til et Norge som er på god vei inn i det dype åndelige mørket.  

Det å ta imot Jesus - få lagt sin synd over på han og komme til omvendelse er selvsagt like aktuelt i dag som i går.  Det å komme til Han - bli tatt imot som den fortapte sønn - bli tatt inn i varmen hos Far - ufortjent og av nåde - er det budskap som alle troende er pålagt å budbære.  Det å framsnakke Han og gjøre det vi har fått i Oppdrag er noe vi gjør uavhengig av hva vi tenker om presidenten eller statsministeren her til til lands for den del.  

Det at vi er den vi er - idag - er for mange ene og alene Hans verk i oss.  Mange av oss ville vært fortapt og gått til grunne hvis det ikke hadde vært for Kristus.  Når han styrer båten, så går det så bra på veien til himmelens lang - sang vi i barndommen og vi er mange som har sunget denne med våre barn og barnebarn.  Uten Han, så kan vi gjøre ingenting.  

Det er åndelig kaldt i Norge og som nordmann takker jeg Graham for at han tok turen og ga frelse til noen, håp til andre og for at vi sammen kan møte andre troende som tar Oppdraget og troen med det alvor som det innebærer.  Det er mange nordmenn som begynner en ny åndelig reise etter dette besøket.


8 liker  
Svar
Kommentar #4

Daniel Krussand

4 innlegg  850 kommentarer

Hel ved og redde kristenledere.

Publisert 8 dager siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Dette kan være en av ­årsakene til at ledelsen i Indremisjons­forbundet vegrer seg fra å ta avstand fra Franklin ­Graham. Det eneste de ville oppnådd var å svekke båndene ­mellom seg og fotfolket ytterligere. I ­stedet har de konstruert sin egen ­begrunnelse for å ­støtte aksjonen: Et skille mellom hva Franklin ­Graham står for ­politisk, og hva han står for som ­kristen forkynner.

Det er klart at man ikke kan skille mellom Grahams støtte til Trump og hans tjeneste som evangelist.

Indremisjonsforbundet står altså ikke med rak rygg.

At nordmenn ikke liker Trump er deres eget problem.  At noen norske kristenledere ikke kan støtte en forkynner som deltar i innsettelsen av USA’s president, er utrolig.  Egentlig barnslig og umodent.  USA er et kristent land, innsettelses-seremonien med sterkt innslag av Bibel og bønn er noe Norge bare kan drømme om.

Jeg tror du har rett, Jølsund, i at slike store evangeliske vekkelsesmøter ikke gir store resultater.

Guds rike vokser bedre fra et menneske til ett annet og i små grupper av disipler som lever troens liv.

4 liker  
Svar
Kommentar #5

Frode Meland

82 innlegg  4845 kommentarer

Publisert 7 dager siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Rad 17, plass 41, står det på billetten min til Oslo spektrum søndag kveld.

Da kan det jo være interessant å vite hvor mye det koster å høre frelsesbudskapet?

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Per Søetorp

99 innlegg  1948 kommentarer

Publisert 7 dager siden

Billettene til helgens møter i Oslo Spektrum var faktisk gratis, Frode!  De måtte imidlertid reserveres på forhånd via Ticketmaster.  Selv fikk jeg ikke anledning til å være tilstede, men fulgte seansen delvis fra TV-stolen.

Omkostningene dekkes i sin helhet av BGEA, i tillegg til frivillig kollekt.

5 liker  
Svar
Kommentar #7

Torgeir H. Persett

1 innlegg  40 kommentarer

Uenighet = Hets?!?

Publisert 7 dager siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
det virket lite akspetabelt å dramatisere abort som en av de verste synder. Når jeg selv både i presse og på nett har kritisert dette arrangementet, er det likevel effekten av legitimering av Trump og den evangelikale homohetsen Franklin har stått for, jeg har reagert sterkest på. Graham-konsernet i USA bidrar til å definere kristentroen som livssyn.

Man skal selvfølgelig ikke hetse…, men uenighet må være tillatt uten å bli forelagt hetse-kortet. Eller passer det debatten å etikett-sette motforestillingene som hets? 

Graham kjenner jeg lite til, for lite til å ha de sterke meningene, og like lite som jeg har sansen for Trump. Det undrer meg at amerikanerne kan ha valgt ham… Her er det hetsemunnhellet som trigger responsen. Det er en teknikk det politisk korrekte ofte tyr til, også uten rasjonell berettigelse. 

Det blir ikke sagt direkte, og jeg håper ikke det som sies om abort beskylder den som vil verne det mest forsvarsløse livet vi har, for å hetse overmakten. Det faller i så fall på sin egen urimelighet. 

Motforestillinger til likekjønnete ekteskap er ikke det samme som å hetse den homofile. Som mennesker er vi alle likeverdige, uansett! Derifra til å konstruere ekteskap basert på en kjønnsdrift som aldri vil kunne nå målet, framstår likevel merkelig, på grensen til det narraktige?! Det siste her er kanskje ikke lov å si, i hvert fall er det hos det politisk korrekte, definert som ukorrekt. Men endrer det fakta?  

8 liker  
Svar
Kommentar #8

Johannes Taranger

2 innlegg  307 kommentarer

Publisert 7 dager siden

Jeg bor selv i utlandet og kunne derfor dessverre delta i helgens møter i Oslo Spektrum. Jeg forstår selvsagt Levi Fragells synspunkter på denne kampanjen, da det jo er forutsigbart hva han mener om enhver kristen forkynnelse. Men når det gjelder Alf Gjøsund´s betraktninger fra han rad 17, plass 41, så blir det straks mer interressant som en av VL´s redaktører. Ja, det er interessant hvilken vinkling han gjør, i og med at VL betrakter seg som en kristen avis. Og det overrasker meg. Han legger hovedvekt på Grahams tilknytning til innsettelsesseremonien av Donald Trump og hans politiske kurs, og går deretter over til å analysere hvilke norske  misjons organisasjoner som støtter/ikke støtter denne kampanjen. For en del av disse klarte tydeligvis ikke Franklin Graham å komme inn gjennom det trange nåløyet som må passeres for å kunne entre en norsk talerstol. Man gjør seg derfor til dommer over Graham og trakk derfor støtten til kampanje. Forkynnelse av Guds Ord til frelse og befrielse er da for disse underordnet vedkommendes eventuelle politiske ståsted. Ja, det skremmer meg virkelig. Han sa jo selv at han ikke kom for å presentere politikk men kun Ordets forkynnelse.

Tilbake til Gjøsund, fra sin sitteplass nr 41, gikk det tydeligvis forbi han at på begge dager gikk et tresifret antall personer fram til forbønn og frelse. Men for Gjøsund og VL er nok dette likegyldig . They could not care less, som det heter så fint. Menneskers frelse og livets to utganger synes å være uinteressante og underdanig i denne sammenheng, synes det som. Det er lenge siden sist jeg betraktet VL som en kristen avis. Og dette bekrefter bare dette

7 liker  
Svar
Kommentar #9

Frode Meland

82 innlegg  4845 kommentarer

Publisert 7 dager siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Omkostningene dekkes i sin helhet av BGEA, i tillegg til frivillig kollekt.

Det var da noe :)  Skal du avgårde?

Svar
Kommentar #10

Knut Nygaard

484 innlegg  6866 kommentarer

Fortsatt ... skremmende ...

Publisert 7 dager siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
ilbake til Gjøsund, fra sin sitteplass nr 41, gikk det tydeligvis forbi han at på begge dager gikk et tresifret antall personer fram til forbønn og frelse.

Jeg er og like sjokkert som deg over at en såkalt kristen avis ikke gleder seg det grann over at folk kommer til frelse - at Ordet forkynnes og at mennesker for gjenopprettet sin relasjon med det guddommelige.  

Det er en skam av vi må over dammen for å finne en anstendig kristen gjennomgang av det som skjedde over 2 dager på Håpets festival i Oslo.

https://billygraham.org/story/in-wealthy-norway-many-find-the-best-things-are-free/?utm_source=bg+facebook&utm_medium=post&utm_campaign=fb+general+post&utm_content=bg+fb+page&SOURCE=BY170FGEN 

5 liker  
Svar

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 7 timer siden / 132 visninger
1 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 9 timer siden / 155 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 131 visninger
1 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 11 timer siden / 399 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 23 timer siden / 1384 visninger
11 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 23 timer siden / 850 visninger
17 kommentarer
Les flere

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6609 visninger
296 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
16 dager siden / 6885 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2236 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
24 dager siden / 3583 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 484 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 493 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3549 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8053 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2688 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 7 timer siden / 132 visninger
1 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 9 timer siden / 155 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 131 visninger
1 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 11 timer siden / 399 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 23 timer siden / 1384 visninger
11 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 23 timer siden / 850 visninger
17 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
2 minutter siden / 1990 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
5 minutter siden / 1990 visninger
Laurits Hallum kommenterte på
Ateisme og humanisme II
6 minutter siden / 1990 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
10 minutter siden / 1990 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
13 minutter siden / 1990 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
18 minutter siden / 1990 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
19 minutter siden / 1663 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Spor i ørkensanda
30 minutter siden / 613 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
34 minutter siden / 348 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
41 minutter siden / 348 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Hvorfor stemmer så mange blått? - Jeg stemmer Rødt
rundt 1 time siden / 175 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Show i kirken
rundt 1 time siden / 132 visninger
Les flere