Liv Helene Willumsen

Professor
2    0

Troll i ord

Mekanismene bak trolldomsprosessene har paralleller i vår egen tid. Det er Steilneset en påminnelse om.

Publisert: 10. nov 2017 / 471 visninger.

Langt mot nordøst i vårt land, i Vardø, ligger Steilneset minnested, en del av Nasjonale turistvegers satsing. Det er bygd til minne om de 91 kvinner og menn som ble henrettet under trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet. Mange av disse ble henrettet på Steilneset, det gamle retterstedet i Vardø. Helt siden innvielsen av HM Dronning Sonja i 2011 har Steilneset minnested tiltrukket seg nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Grunnen er en vond historisk hendelse løftet frem i arkitektonisk skjønnhet og understreket av et kunstnerisk kraftfelt.

Trolldomsprosessene. Steilneset minnested er knyttet til rettssaker ført mot mennesker som angivelig skulle ha utøvd trolldom. Slike prosesser fant sted over store deler av Europa, også i Norge, der forfølgelsen i Finnmark var særlig streng. En tredjedel av antall dødsdommer i norske trolldomssaker ble avsagt i Finnmark, i et område som på 1600-tallet var meget sparsomt befolket. Steilneset minnested inneholder en smertefull historie.

Steilneset er basert på tre pilarer: kunst, arkitektur og historie. Arkitekten er Peter Zumthor fra Sveits. Han har tegnet minnestedets to bygninger. Den ene er en glasspaviljong som rommer en installasjon laget av den fransk-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois: en stol med en brennende flamme og med syv ovale speil montert over.

Den andre bygningen er en 135 meter lang bygning. Denne rommer en personlig minnetavle over hver enkelt av dem som ble henrettet. Tekstene på minnetavlene er skrevet av undertegnede. Ved hver minnetavle henger en enkel lyspære og et lite vindu som gir et glimt av landskapet utenfor.

Ingen buffer. Mange som har besøkt Steilneset minnested, sier at de ble berørt. At det var en sterk opplevelse å se minnetavler med navn på de henrettede, i et rom som er viet ofrene og ingenting annet. Straks man trer inn i rommet, finnes ingen buffer. Navnene kommer tett på en, og man må passere dem i en lang og trang korridor. Så står man ved den brennende stolen i glasspaviljongen. De ovale speilene fanger ikke bare bildet av stolen i fokus, men også den besøkende som går rundt stolen, vedkommende er ikke lenger en utenforstående.

Mitt arbeid med minnetavlene har vært preget av et ønske om å gi verdighet til de som ble rammet av trolldomsprosessenes ubønnhørlighet. De var vanlige mennesker i små fiskevær som møtte en tragisk skjebne. Jeg ville vise respekt for deres liv med enkle og nøkterne tekster. Fra rettsprotokollers gotiske skrift fremtrådte konsis informasjon om sakens anliggende, tid og rom. Videre om forhør, press og tilståelse, der den anklagedes stemme kom frem. Til sist dommens ordlyd: Til ild og bål. Det samme fra sak til sak.

Symbolkraft. Hva slags betydning kan Steilneset ha? I den ytterste periferi av Europa, på en fordums galgeplass ligger en kunstnerisk perle i et arktisk landskap som vitnesbyrd om historiens urettferdighet og overgrep. Jeg tror Steilnesets betydning er knyttet til den symbolkraft som stedet besitter. I den lange bygningen blir virkningen av de nennsomt plasserte lyspærer og vinduer ved hver minnetavle forsterket gjennom repetisjon. Det samme skjer ved språklige elementer i minnetavlenes tekster. Det er nesten som en andakt hviler over rommet og bygningen. Atmosfæren forsterkes gjennom anslaget av mykhet i bygningens vegger av et tøylignende materiale og minnetavlene, som er trykt på silkeduker.

Arkitektoniske grep vektlegger ofrene og avsondrer det uvedkommende. Opplevelsen av minnetavlene er umiddelbar, straks man kommer inn i rommet. Bruken av enkle symboler løfter frem individer, og antallet henrettede understrekes gjennom navn og repetisjoner. I glasspaviljongen løftes historien frem gjennom evig brennende ild og speil. Ved speilenes refleksjon reises det meget vanskelige spørsmål: Dersom den besøkende hadde levd på trolldomsprosessenes tid, hadde vedkommende da vært tilskuer eller deltaker?

Europas nordligste periferi. Steilneset minnested bidrar til å bære frem en del av historien som internasjonalt er nærmest ukjent. At trolldomsprosesser gikk for seg i Europa vet de fleste, men at utløperne strakte seg til Europas nordligste periferi, er det ikke mange som kjenner til. Også i nasjonal sammenheng tilfører Steilneset minnested faktisk kunnskap om hvordan den nordligste landsdelen ble rammet.

Steilneset minnested har betydning som en påminnelse om en hendelse i historien som ikke skal tåles og gjennom den innsikt stedet formidler om overgrep på uskyldige mennesker. Innholdet har overføringsverdi; de mekanismer som vi ser tre i kraft under trolldomsprosessene har paralleller i vår egen tid, det være seg bruk av tortur for å presse frem tilståelser, maktutøvere med et farlig tankegods eller myndighetsutøvelse i en ideologisk rettsstat.

Dessuten blir Steilneset gjennom sin estetikk et blikkpunkt og et prisme der stråler fra ulike retninger brytes, og der historiens feilgrep får utfolde seg med all sin urett utlagt som synlig.


2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 7 timer siden / 132 visninger
1 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 9 timer siden / 155 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 131 visninger
1 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 11 timer siden / 399 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 23 timer siden / 1385 visninger
11 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 23 timer siden / 851 visninger
17 kommentarer
Les flere

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6609 visninger
296 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
16 dager siden / 6885 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2236 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
24 dager siden / 3583 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 484 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 493 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3549 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8053 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2688 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 7 timer siden / 132 visninger
1 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 9 timer siden / 155 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 131 visninger
1 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 11 timer siden / 399 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 23 timer siden / 1385 visninger
11 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 23 timer siden / 851 visninger
17 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
3 minutter siden / 1990 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
6 minutter siden / 1990 visninger
Laurits Hallum kommenterte på
Ateisme og humanisme II
7 minutter siden / 1990 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
11 minutter siden / 1990 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
13 minutter siden / 1990 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
19 minutter siden / 1990 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
20 minutter siden / 1663 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Spor i ørkensanda
30 minutter siden / 613 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
34 minutter siden / 348 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
41 minutter siden / 348 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Hvorfor stemmer så mange blått? - Jeg stemmer Rødt
rundt 1 time siden / 175 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Show i kirken
rundt 1 time siden / 132 visninger
Les flere