Mathias Slettholm

Lokallagsleder, Oslo Sentrum KrF
8

Senterpartiets fatale verdivalg

Senterpartiet viser for alle at de har forlatt sitt ståsted som et parti som står opp for menneskeverdet.

Publisert: 9. nov 2017.

 

Denne uken bestemte partiene seg for om de ville stoppe utsendelsen av de såkalte oktoberbarna som er barn som kom alene til Norge og fikk midlertidig opphold fram til 18 års-dagen. Jeg er ikke overrasket over at regjeringen og Arbeiderpartiet vil sende ut disse barna, da de lenge har hatt en hard hånd i innvandringsdebatten. Derimot har Senterpartiet tatt et oppsiktsvekkende verdivalg de siste årene. I 2014 uttalte nestleder Ola Borten Moe at partiet var positive til arbeidsinnvandring på tross av motstand mot EØS, og i 2015 var partiet med å støtte forslaget om å ta imot 10 000 flyktninger, som følge av den prekære flyktningsituasjonen. Men siden har Senterpartiet drevet en asyl- og flyktningpolitikk som er motivert av å skremme og med mål om å ikke innfri annet enn minimum av våre internasjonale forpliktelser.

Det urimelige vilkåret

Asylforliket høsten 2015 er et eksempel på nye toner, der Senterpartiet ble med regjeringen og Arbeiderpartiet på å fjerne rimelighetsvilkåret. Tidligere måtte man faktisk ta hensyn til hvorvidt en retur ville føre til internflukt, og hvorvidt grunnleggende rettigheter ble oppfylt. Hele grunnlaget for dette er å stille spørsmålet. «Kan søkeren returnere til et trygt liv uten å risikere lidelse». Hvis svaret var nei, fikk søkeren bli. Slik er det ikke lenger. Nå kan altså Norge vite at man sender 18-åringer til en utrygg fremtid. Dette skjer med Senterpartiets velsignelse, på tross av det FNs høykommissær for flyktninger anbefaler. Dette er en særnorsk praksis og ulikt det både EU, Canada, Australia og til og med Trumps USA praktiserer. 

Formålsparagrafen

Senterpartiets ønske om å så fort som mulig kaste ut oktoberbarna viser et parti som ikke setter menneskeverdet først. Det er skuffende at Senterpartiet nå går i mot sin egen formålsparagraf, der de eksplisitt sier at «individet og menneskeverdet skal være det sentrale i samfunnet og vises tillit i fellesskapet». Dette gjelder åpenbart ikke hvis du er en ungdom fra Afghanistan. Å gi et begrenset opphold til et barn er å gi en begrenset barndom og er det totalt motsatte av tillitt. For hvorfor skulle disse barna ta del i det norske samfunnet når Senterpartiets 18-årsgave er utkastelse? Barn lever under broer i Paris som følge av praksisen Senterpartiet har velsignet.

Senterpartiets signaleffekt

I spørretimen onsdag fremhever innvandringspolitiske talsperson Heidi Greni at å oppheve returene til Afghanistan sender et «signal til unge afghanere som har gått under jorden i flere europeiske land, om at alle unge som kommer til Norge, får bli». For mange av oss er denne uttalelsen derimot et signal om at Senterpartiet har forlatt sitt verdigrunnlag, og at de går imot sin egen vedtatte politikk om at «enslige mindreårige asylsøkere er spesielt sårbare, og de trenger trygge og gode oppvekstsvilkår». Før Listhaugs og Søreides møte i Stortinget var det uavklart hva Senterpartiet mente. Etter en ensidig forsvarstale for en asylpolitikk med formål om å skremme mennesker fra å søke asyl i Norge ble Senterpartiet tydeligvis overbevist. 

Senterpartiet har vært det tydeligste opposisjonspartiet det siste året. De har gått høyt i kamper som handler om hvilke verdier vi bygger landet vårt på. KrFU står sammen med Senterpartiet i viktige verdispørsmål som kampen mot sorteringssamfunnet og for en politikk som tar hele landet i bruk. Dessverre har Senterpartiet her valgt en løsning der Norge blir seg selv nok. Den viktigste grunnverdien i Norge - hvert menneskets ukrenkelige verdi - står for fall i Senterpartiet. Å ikke være med på å utsette utsendelsen nå viser at Senterpartiet er på lag med Sylvi Listhaug – og ikke oktoberbarna.     

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Mathias Slettholm. Gå til den siterte teksten.
I 2014 uttalte nestleder Ola Borten Moe at partiet var positive til arbeidsinnvandring på tross av motstand mot EØS,

Jeg tror det er mulig at du kjenner Sp for dårlig. Her dreier det seg om at man ønsker å tjene på import av arbeidskraft fra Øst-Europa. Disse vet bak frem på en ku og tusenvis av dem er ansatt til å gjøre gårdsarbeidet. Naturligvis er ikke dette noe problem overfor EØS-avtalen. Det er en av forutsetningene om fri flyt av mennesker. Og det er de riktige menneskene. Dvs. de er kanskje katolikker, men de er vaffal ikke muslimer som samme Borten Moe avskrev som noe vi ikke hadde bruk for eller kunne lære noe som helst av hverken kulturelt eller på annen måte. Det var vel i valgkampen året før at den uttalelsen falt. 

Denne arbeidsinnvandringen gjør det mulig for gårdbrukeren og hans kone å gå til jobbene sine i kommunen uten å bekymre seg for fjøsstellet. En billig polakk eller balter koster langt mindre enn om man skulle behøve å ta seg fri fra jobben, eller endog sykmelde seg i onnetidene. Dessuten må man kunne reise bort fra dobbeltjobb og gård i feriene sine. 

Tviler du på at dette er reellt? Den katolske kirke i Nord-Trøndelag har erstattet presten i Levanger med en som snakker polsk flytende. Området rundt Levanger og Steinkjer er så tett befolket av polakker at det er som en egen polsk menighet og slik har det vært i minst ti-femten år. 

Sp er vel det mest nasjonalsinnede parti i Norge. Intet sted vaier det norske flagg så sterkt som på Sp-gårdene. 

1 liker  
Kommentar #2

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Hvis man ikke er enig i KrFUs innvandringspolitikk så står man altså ikke "opp for menneskeverdet."


Snakk om å bruke polariserende retorikk!

6 liker  
Kommentar #3

Per Steinar Runde

211 innlegg  2476 kommentarer

På lag med Norge, Afghanistan og afghanske tenåringar

Publisert over 1 år siden

Kanskje Senterpartiet er på lag både med Norge, Afghanistan og afghanske tenåringar, som risikerer å bli sende ut på ei reise som er to-tre hundre gonger meir risikabel enn å bli verande i landet eit år til; sjå http://www.verdidebatt.no/innlegg/11670758-folelse-og-forstand

6 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Kanskje Senterpartiet er på lag både med Norge, Afghanistan og afghanske tenåringar, som risikerer å bli sende ut på ei reise som er to-tre hundre gonger meir risikabel enn å bli verande i landet eit år til;

Hva mener du her? At flyreisen er farligere enn livet i Afghanistan? Ut fra dagens situasjon er det vanskelig å se at Sp har lagt seg på en linje til støtte for afghansk ungdom i Norge siden de stemte for utsendelse i Stortinget. Forsto du ikke det?

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere