Andreas Andersen

Generalsekretær
15

Å holde det man lover

Norges klimabistand til utviklingsland har de siste tre årene gått ned med nesten to milliarder kroner. Fattige utviklingsland får ikke pengene de er lovet til klimatilpasning og forebyggende tiltak. Fattige bønder rammes allerede hardest. Nå trenger de ditt engasjement.

Publisert: 7. nov 2017

I går, mandag 6. november, startet FNs klimaforhandlinger for 2017. COP23, som er det formelle navnet på møtet, finner sted i Bonn i Tyskland. Her møtes politikere fra ulike deler av verden så vel som representanter fra forsknings- og næringslivsmiljøer og ikke minst aktører fra sivilsamfunnsorganisasjoner.


Parisavtalen som trådte i kraft november 2016 og som skal gjelde fra 2020, har som mål å hindre en global oppvarming på over 2 grader. For, om mulig, å beskytte verdens sårbare land mot ekstremvær, tørk og flom, og for å sikre alle mennesker mat og rent vann, kreves det at vi sammen står opp og bidrar. Utslipp av klimagasser må reduseres kraftig, og verdens rike land må trappe opp nasjonale mål innen fornybar energi, energieffektivisering og bidra til vern av regnskog og til klimafinansiering.


Klimaendringene rammer de fattigste ekstra hardt, og de har i liten grad vært med på å skape problemene selv. I Misjonsalliansen merker vi det aller mest på Filippinene, i Vietnam og Kambodsja. Været er mer og mer uforutsigbart. Tørketiden varer lengre og regntiden er kraftigere. I Mekong er også saltvann fra havet et økende problem i jordbruket. «Før visste vi hvordan vi skulle forholde oss til årssyklusen», forteller Thu (50) i Mekong «Før kunne vi klare to risavlinger i året, nå klarer vi ikke en eneste avling fordi jorda er for salt». Resultatet er usikker inntekt, større sårbarhet og at folk flytter til storbyene. Misjonsalliansen jobber derfor tett sammen med lokale bønder slik at de kan finne nye inntektskilder og få en sikrere fremtid.


For å tilpasse seg slike endringer trenger de sårbare og fattige landene hjelp. De rike landene har lovet å bidra med 100 milliarder dollar hvert år til et tilpasningsfond som ble opprettet under Kyotoavtalen. Fondet skal brukes til å finansiere klimatilpasning og utslippskutt i utviklingsland. Svært mange land som rammes har ikke råd til å gjøre forebyggende tiltak for å redusere konsekvensene av naturkatastrofer på egenhånd, og fattige land klarer heller ikke å redusere utslippene uten hjelp utenfra.


Det er meningen at ressurssterke land skal gå sammen for å investere i klimatilpasning og forebyggende tiltak i utviklingsland. Slike tiltak kan spenne bredt fra kostnadstunge prosjekter på infrastruktur som demninger og diker, til enklere tiltak som livreddende svømmetrening.
Hensikten med en klimautjevning er blant annet at fattige land skal få mulighet til å bygge opp landet sitt etter naturkatastrofer og kunne få gode systemer for rent vann og vannlagring. Utviklingslandene har imidlertid ikke fått bekreftelse på at de nødvendige pengene kommer. En rapport som ble lansert i forrige uke av Forum for Utvikling og Miljø, Regnskogfondet, WWF og Kirkens Nødhjelp viser at Norge bidrar mindre og mindre til klimaregnskapet. Det samme gjør mange andre land. Dette rammer til syvende og sist de fattige.


I forbindelse med Paris-avtalen har alle land meldt inn mål på klimatiltakene. De økonomiske bidragene dekker bare 1/3 av behovene som er meldt inn, og mange utviklingsland har satt seg klimamål som avhenger av at de får den nødvendige støtten utenfra som er lovet. Med dagens teknologi og varslingssystemer er det enklere å forutse hvem som vil rammes, når de rammes, og vi kan være mer presise med hjelpen vi gir. Likevel ligger vi etter for å kunne nå Paris-avtalens viktige mål. Hvis klimaavtalen fra Paris skal bli en suksess må alle bidra som de har lovet, og verdens totale utslipp må reduseres.


Det er et dårlig tegn at Norge nå kutter i klimabistanden. Norske politikere trenger å høre at folk bryr seg og er engasjert. Vi som kristne har et spesielt ansvar. Det handler om å ta vare på skaperverket, og det er også en diakonal oppgave å støtte fattige som rammes hardest av klimaendringer. Klimapolitikk skjer ikke bare på COP23. Ditt klimaengasjement er viktig hver dag - i nærmiljøet, i menigheten og på jobben. Du trengs!

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Tvilsom klimapolitikk.

Publisert over 1 år siden
Andreas Andersen. Gå til den siterte teksten.

I forbindelse med Paris-avtalen har alle land meldt inn mål på klimatiltakene. De økonomiske bidragene dekker bare 1/3 av behovene som er meldt inn, og mange utviklingsland har satt seg klimamål som avhenger av at de får den nødvendige støtten utenfra som er lovet. Med dagens teknologi og varslingssystemer er det enklere å forutse hvem som vil rammes, når de rammes, og vi kan være mer presise med hjelpen vi gir. Likevel ligger vi etter for å kunne nå Paris-avtalens viktige mål. Hvis klimaavtalen fra Paris skal bli en suksess må alle bidra som de har lovet, og verdens totale utslipp må reduseres.


Det er et dårlig tegn at Norge nå kutter i klimabistanden. Norske politikere trenger å høre at folk bryr seg og er engasjert. Vi som kristne har et spesielt ansvar. Det handler om å ta vare på skaperverket, og det er også en diakonal oppgave å støtte fattige som rammes hardest av klimaendringer. Klimapolitikk skjer ikke bare på COP23. Ditt klimaengasjement er viktig hver dag - i nærmiljøet, i menigheten og på jobben. Du trengs!

Når man lover noe bør løftene være basert på faktiske forhold.

Klimaspørsmålet er blitt politikk i verste forstand og avsløringene hagler inn etter hvert som tiden går og vi som ikke er organisert i å sette spørsmålstegn ved hvor store overdrivelsene , fortielsene  , ensrettingen og propagandakampanjen er.

Nå var man så heldig å få servert flere tusen e-mailer fra klimaforskernes samarbeide som på forunderlig vis viser oss at forskningen ikke ble drevet etter det vi normalt forstår objektive retningslinjer for å finne et resultat og en konklusjon.

I stedet finner vi entydig et arbeide for å tilpasse data slik at det skal stemme med en forutbestemt konklusjon - menneskskapt global oppvarming med mest mulig katastrofale virkninger.

Vi leser om hvordan redaktører som ikke tilpasser seg klimahypotesen bør skal stanses eller sparkes. Når vi i ettertid leste dette ble mye oppklart.

Vi leser om hvordan man skal unngå at andre får tak i rådata som de har arbeidet ut fra , da andre kunne finne feil i materialet.

Granskningsrapporter som gikk i retning av at forskerne ikke hadde gjort noe kriminelt ble blåst opp i norsk presse , granskningsrapporter som konkluderte med at dette var forskningsjuks - og e.mailene viser diskusjonen om hvordan jukset skulle utføres. 

Deler av  dette er tatt med i denne granskjningsrapporten :  en del e-mailer er samlet fra side 38 og utover, og taler for seg selv.

https://www.inhofe.senate.gov/download/?id=ce35055e-8922-417f-b416-800183ab7272&download=1

Videre er vi fortalt i brede ordelag og alskens forskning og vitenskap i ryggen at det skjer en katasdtrofal nedsmelting av isbreene i Antarktis. Erstatninbg for dokumentasjon gjøres ved en mystisk konsensus på "97 % av vitenskapen".

I 2016 kommer NASA med denne rapporten , hvor det viser seg at isbreene i Antarktis har hatt  ca 100 milliarder tonn netto tilvekst pr ÅR i de årene målingen er gjort , fra 1992 og videre.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses

For balansens del burde noe smelte unna.  

Dette er stikk i strid med hva man med alvorstyngede bekymringsfjes har fortalt verdens befolkning i Klimapanelets enorme rapporter.

Hvorfor forer man folk med dokumentert feilinformasjon- det må jo ha en hensikt og dette koster milliarder..

Videre er det haugevis med påstander som viser seg å være tatt ut av løse luften , her 300 forskere fra 15 land kunne i 2008 erklære at Arktis ville være isfritt om 7 år , det vil si i 2015.

http://www.adressa.no/vaeret/klima/article1205556.ece

Hvorfor serveres dette som store nyheter når det ikke er tilfelle ?

Kan 300 forskere fra 15 land ta feil ? Og man er ikke snauere enn at man i 2008 følger opp med "Alarmerende klimaendringer i Arktis".

Igjen , hvorfor kjører man på med "alarmstoff" ?

Folk fra NRK har fortalt i "DAG og TID" at NRK har hatt samlinger om hvordan man skal prakke på publikum klimastoff i programmene. Objektiv kringkasting vi betaler for , huh ?

Verdens fremste klimaforskere som Lindzen , Judith Curry  osv blir ikke intervjuet av NRK. Lindzen var i Oslo i 2016.

Alle er klar over at klimaet endrer seg , men her er det hele tiden underforstått at den delen mennesker slipper ut av CO2 har en eller annen mystisk effekt som styrer hele verdensklimaet. Dette er selvfølgeilig ikke mulig , så derfor er det lagt inn en forsterkningseffekt ,  en tilbakekobling slik at man i teorien skulle øke temperaturen.

Termofysikkens andre lov sier noe om dette ; repetert med god pedagogikk :

 https://www.youtube.com/watch?v=VnbiVw_1FNs

Beviset for dette skulle ligge over ekvator som en "hot spot" , som selvfølgelig aldri er påvist , ikke engang antydning til fenomenet. Denne brukes som en faktor i klimamodellene , dersom det ikke er foretatt endringer siden sist.

Her er en liten epistel om hva som foregår innen klimamanipulering hos NOAA (National Oceanic and  Atmospheric Administration) - 2017 : Trolig ikke blåst opp i norske media ?

http://thefederalist.com/2017/02/10/congress-investigates-federal-climate-change-study-after-whistleblower-exposes-fake-science/

Hvorfor brukes statlige midler på denne type tallmagi ?

Rekker ikke mer nå , men det vrimler av interessant stoff fra klimaindustrien , særlig det fra tiden før "Climategate" , da man kjørte på med de mest overdådige klimahistorier , hvor det er tatt vare på mange ganske gode påfunn presentert som stor vitenskap.

Igjen , hvorfor ? Hadde vi stått ovenfor en reell klimakatastrofe så hadde den simpleste form for moral vært å formidle fakta og  riktige opplysninger ?

Dette har gått så langt at "Besteforelsdrenes Klimaaksjon" og Greenpeace skal saksæke staten angående et eller annet med norsk oljepolitikk og "klimautslipp" av CO2 fra norskprodusert olje !

Å høre enkelte politikere legge ut om menneskeskapt global oppvarming føles som å røyke "gress "!

Når man begynner å snakke om moral og kristne verdier i sammenheng med klimaindustrien så bør man se grundigere etter hva som er moral og ikke.

6 liker  
Kommentar #2

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Leo:

Du må virkelig lese bedre gjennom inneggene dine. De vrimler av logiske tankefeil.

For eksempel dette med Antarktis. Det presenteres altså av ... NASA. Som, når de presenterer temperaturserier, blir anklaget for politisering av Klimarealistene - hvor du tenderer til å poste mye. 

Med andre ord produserer NASA, i følge deg, både politisert forskning for å skremme, og forskning som motsier dette. Med andre ord er de både politisk onde og gode - samtidig. Samme ledelse. Beklager, men det holder ikke logisk mål.

Du klager også på politisering, men legger villig ved stoff fra .... senator James Inhofe. Ingen forsker, definitivt politiker. Du kan faktisk ikke klage over noe, for så å bidra til det rett etterpå. Du er en voksen mann. Forstå egne standpunkt, ta konsekvensen. Inhofe er - med din logikk - ikke en du kan stole på. Aksepter det.

Og så kaller du Lindzen og Curry toppforskere. Hva legger du i det? Og med hvilken rett er det disse du skal vektlegge, og ikke andre. «Climategate» er vurdert av utallige instanser, og ingen andre enn konspiratorisk tenkende finner noe annet en menneskelig (om enn til dels kritikkverdig) atferd.

Angående termodynamikkens andre lov, er dette noe Klimarealistene ikke forstår. Men etter utallige runder hos Sensurens Høyborg er det tydelig at det heller ikke vil endre seg. Vi får leve med kunnskapen at du ikke aner hva den går i. 

Og sånn går nu dagan.

Kommentar #3

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Lemvik.

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Og så kaller du Lindzen og Curry toppforskere. Hva legger du i det? Og med hvilken rett er det disse du skal vektlegge, og ikke andre. «Climategate» er vurdert av utallige instanser, og ingen andre enn konspiratorisk tenkende finner noe annet en menneskelig (om enn til dels kritikkverdig) atferd.

Takk for svar i kjent stil.

Nå er det Inhofe som presenterte rapporten , men den er selvfølgelig utarbeidet av andre , og den går i dybden der de andre har valgt å overse sentrale trekk.

Regner med at Der som en velinformert klimadebattant har lest en del av mailene og har problemer med å se hvor diskusjonen dreier seg om de naturlige variasjonene og  spørsmål om helheten - og helhetsbildet.

 Nei , det handler entydig om" menneskeskapt global oppvarming" og hvordan denne skal passe inn med en ferdig konklusjon om katastrofale klimahendelser .

Ref. ; "We have to get rid of the medevial warm period" !

Før "Climategate" var man frekkere og presenterte mye interessant "forskning" i media.

Etter at fokus kom på dette og Steven McIntyre hadde gått igjennom tilgjengelig materiale ,skrev en av klimaforskerne  " Vi har tapt kampen om vitenskapen , men vi skal vinne mediakampen".

Man unngår for enhver pris diskusjon i media med de som vet hvor vitenskapen svikter og  slagordene og konsensus overtar. Når så De sist et intervju eller diskusjon i NRK om klimavitenskapen  ? Hvorfor ikke ?

Beskrivelsen av "pausen" eller "opphold" i global oppvarming er fortsatt slik FN`s Klimapanel beskrev i sin rapport 2014 , og et kaldere hav kan gi oss en ny El Niña i vinter eller neste vinter. Her må man bare vente og se  !

Hva Richard Linzen og judith Curry har betydd for klimavitenskapen er greit synlig i antall publiserte arbeider om reelle klimafenomener FØR klima ble politikk og aktivistene overtok.

https://www.youtube.com/watch?v=RUBrV0VFcbY

Judith Curry ble som vi vet utsatt for så mye hets at hun i januar 2017 ga opp sitt professorat  - spesielt etter hennes vitnemål i Kongresshøringene.

How ?

5 liker  
Kommentar #4

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Klima som religion i vår tid. 

Publisert over 1 år siden

Fattige land brukt som brekkjern for å åpne norske lommebøker. 

Den mest effektive måten å bygge opp den nye religionen "Menneskeskapt klima" på, er å bevege folket til medfølelse og offervilje. Når "sannheten" har fått fotfeste med vitenskapelig tyngde, vitenskapen som er vår tids evangelium, forskere som dets presteskap og media-propagandapparatet vunnet, kan man få folket til å tro på hva som helst. 

La oss redde verden, spesielt de fattige som lider pga. av vår egen forfengelighet, grådighet og fiendskap mot "sannheten", får oss til å skamme oss, bekjenne våre synder og åpne lommeboken for avlats skyld.

"Med avgift skal gift fordrives!"

Når noen tar til motmæle, så reagerer de frelste med å forsvare sin tro og sannheten vokser seg sterkere og sterkere i bevisstheten, motstanden mot "tilbake til naturen" blir hysterisk. Vettet går ut og kampen er i gang og skjellsordene hagler. Dårlig samvittighet må etableres i folket, så religionsmetoden, med frelse for alle, blir drivkraften som presser "sannheten" igjennom, og "noen" tjener seg grøssrike. 

Det er alltid noen profitører innenfor menneskeskapte trosretninger, ikke bare for pengenes skyld men mest for maktens skyld! Skape en lydig folkebevegelse og trene folket til underdanighet er et politisk grep, som totalitære krefter bruker hva som helst for å vinne frem med.

Apropo

 

4 liker  
Kommentar #5

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Olsen og Lemvik.

Publisert over 1 år siden

Takk til begge for innspill. 

Link til et foredrag som inneholder en del synspunkter som har generell interesse og kan være nyttig å ha et innblikk i - uansett ståsted i debatten, spesielt dere som er opptatt av disse problemstillingene..

Muligens gir foredraget et par svar 

Dette er et av Richard Lindzen`s beste og mest uvanlige foredrag  hvor han tar opp ting som vanligvis ikke diskuteres - rundet av med et par spørsmål fra tilhørerne.

https://www.youtube.com/watch?v=so3ELA7NpVw

God helg.   

 

1 liker  
Kommentar #6

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

"Common people have sense, akademics have not"

Publisert over 1 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Muligens gir foredraget et par svar 

Dette er et av Richard Lindzen`s beste og mest uvanlige foredrag  hvor han tar opp ting som vanligvis ikke diskuteres - rundet av med et par spørsmål fra tilhørerne.

https://www.youtube.com/watch?v=so3ELA7NpVw

God helg.   

Heading er Sitert Lindzen i hans foredrag. Hvor han river i filler klimareligionen.

Jeg anbefaler alle som tror på "menneskeskapt klimakrise" og ikke se foredraget. Det er absolutt ødeleggende for selvtilliten og tilliten til makter og myndigheter - og "vitenskapen". Kan endres fra klimakrise til identitetskrise.

se linken over

4 liker  
Kommentar #7

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Nåja, Leo, «valgt å gå i dybden på sentrale trekk» er kort og godt din måte å si «dekker mine behov» på. Etter som denne rapporten er utarbeidet av toppfolk, kan du kanskje innrømme at andre forskningsrapporter også er det - og de motsier deg?

Ikke det?

Tenkte meg det. The conspiracy is strong in Klimarealistene - en av mange grunner til at dere har - og vil fortsette å ha - null gjennomslag. No matter; dere er vant til å overses, trives med å føle dere overlegne, og for resten av oss har dere heldigvis ingen generell inflytelse.

En annen grunn til dette er for eksempel ditt forsøk på å oppsummere haugevis av mailer i en setning. Du ville strøket i historie blankt (sikkert fordi du blir diskriminert mot og er så utrolig smart) med et slikt utgangspunkt. Men, igjen, det betyr ikke noe - du har en stil som ikke inviterer folk til å lese, og en holdning til logikk som ikke gjør at folk kan ta deg alvorlig når du leses.

Fremdeles er det flere - bøttevis, haugevis, flere-enn-medlemmer-av-Klimarealistene-vis av forskere med kredentialer som Lindzen (Curry er ikke i den divisjonen). Du ser bare bort fra dem fordi ... fordi du må. Nå ja.

Se det, et innlegg i Leo-stil. Nyt det for det det er, Leo - en avvisning fra deg i din egen stil. Nyt irrellevansen!

Kommentar #8

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Akk ja.

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Tenkte meg det. The conspiracy is strong in Klimarealistene - en av mange grunner til at dere har - og vil fortsette å ha - null gjennomslag. No matter; dere er vant til å overses, trives med å føle dere overlegne, og for resten av oss har dere heldigvis ingen generell inflytelse.

Om jeg tolker Deres signaler riktig , så satte De ikke pris på Richard Lindzen`s foredrag ?  Fint at De svarte.

Av og til får en inntrykk av at klimatroen er gått over til en religion som røktes av fanatiske fundamentalister -- og innsigelser sees som den reneste majestetsfornærmelse. 

Om man kan kompensere for mangler i klimavitenskapen ved å kneble eller si stygge ting om de som mener at hele saken er fullstendig blåst opp og ut over alle rimelige proposjoner , så gjerne det. Hovedsaken er at De føler Dem vel -  og varm i trøya.

Jeg har ikke noe behov for å drive personkarakteristikker av de jeg diskuterer med , så ha meg unnskyldt. Tror det er regler om denslags ?

De har rett i at flere tusen e-mailer ikke uten videre kan omsettes i en setning , dette er så omfattende at vi fremdeles arbeider med å gå igjennom materialet.

Noe er allerede offentliggjort , og dette er faktisk dokumentasjon som ikke kan avskrives med at den ikke eksisterer. Og det er delte meninger om hva dette innebærer:

http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6679082/Climate-change-this-is-the-worst-scientific-scandal-of-our-generation.html

Det egentlige innholdet i IPCC`rapport er i store trekk så pass riktig at den passerer , fordi den kommer måneder etter "Summary for Policymakers", som er laget for media og hvor det leses korrektur bak lukkede dører .

Det er den som refereres og den enorme hovedrapporten er det barer noen få av oss som leser , da gjerne ut fra referanser.

 Ref møtet i Stockholm og i "Der Spiegel" avslørte hvordan man valgte et av fire alternativer på å forklare hvorfor CO2 ikke økte i atmosfæren slik vitenskapen hadde proklamert. Og temperaturen ikke økte.

Fant bare den tyske teksten ; men den er oversatt i den engelskeutgaven ;

" Hos IPCC går alarmismen foran nøyaktigheten".

 http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-finaler-bericht-des-ipcc-a-1000432.html

Her er en engelskspråklig referanse med linker til fenomenet 

http://notrickszone.com/2014/11/04/spiegel-slams-at-ipcc-alarmism-comes-before-accuracy-ipcc-gross-problems-suppresses-important-findings/#sthash.84ewrY2i.fT7JLhpf.dpbs

Etter som tiden går blir det mye som ikke stemmer med hva ekspertisen og media har formidlet , planeten blir grønnere - ørkenspredningen som media har fortalt om i 30 år later til å kunne motbevises ,  skal noe til når planeten er blitt 14 % grønnere mens media har skrevet om ørkenspredning.

https://www.spectator.co.uk/2016/10/the-world-is-getting-greener-why-does-no-one-want-to-know/

Her bedre forklart med linker :

 http://www.breitbart.com/london/2016/10/19/ala/

Ekspertene arbeider for fullt med å forklare at dette er et dårlig tegn og verdens klimaundergang er nærmere enn noen gang.

Hva er grunnen til at fakta ikke formidles til folk dersom vi har et stort problem med "klimaendringene" ? Det må jo være en grunn ?

" Propaganda er når du forsøker å overbevise andre om noe du selv ikke tror på" .

Og det ender gjerne opp med uventede overraskelser.

 

3 liker  
Kommentar #9

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Klimahøring, USA , 2017

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
vis av forskere med kredentialer som Lindzen (Curry er ikke i den divisjonen). Du ser bare bort fra dem fordi ... fordi du må. Nå ja.

Professor Judith Curry hart publisert ca. 150 fagfellevurderte artikler , og stiller absolutt i første rekke innen klimavitenskapen.

Her er hun av fire utvalgte klimaforskere under en høring i sommer (2017) om gjeldende klimavitenskap fra FN , hvor man er i tvil om gyldigheten og om den vitenskapelige metode er fulgt for å bevise/dokumentere at menneskeskapt global oppvarming har den betydning enkelte politikere og organisasjoner hevder.

Her JuditH Curry , John Christy , Michael M;ann og Roger Pielke jr.. Roger Pielke har også trukket seg fra aktiv klimavitenskap etter heksejakten på klimaforskere som ikke er politisk korrekt i sin forskning.

Først , videoen er lang , noe er formaliteter - innledningen er grei og  telleverket 16.49 og utover  er en kort presentasjon og de fire gir sine oppsummeringer.  etter det en ganske interessant runde med spørsmål og svar.

 https://www.youtube.com/watch?v=_3_sHu34imQ

Jeg tar denne med fordi vi i Norge aldri har denne typer høringer og det gjør hele saken så ensidig at den blir skadelig , fordi klima bevisst blandes sammen med forurensning - som er  noe som vi kan identifisere og gjøre noe med..

Når forskning blir politikk :

http://www.breitbart.com/big-government/2015/02/27/judith-curry-responds-to-the-global-warming-witch-hunt/

     

4 liker  
Kommentar #10

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

La oss nå gå bort fra mitt tidligere innlegg, inspirert av Leo, og igjen ta logikk seriøst. 

Først klarer altså Leo å skrive at han sitter med inntrykk av at klimadebatt - eller mer presist «folk som har lest forskningen» - er blitt fanatiske fundamentalister, klimatro, og aktivt forfølger folk som Leo. Før han - avsnittet under - presterer å lire av seg at han ikke kommer med personkarakteristikker. 

I kid you not. 

Leo kan antakelig hevde at han teknisk sett ikke tok sine to foregående avsnitt og stappet dem i kloakken, da de ikke eksplisitt og med navns nevnelse var rettet mot undertegnede. Fair enough, han kan ha den tekniske seieren. For han vet, og jeg vet, og alle som leser innhold heller enn de spesifikke ord hver for seg vet, at han her har gjort akkurat det han rett etter hevder ikke å like. 

Og dette er Leo som debattant. Overfladisk hyggelig, forsøksvis med et pent språk, men med innhold som ikke henger på greip, og med nedlatende språk om motstandere. 

Som han igjen viser med å påpeke at Curry er utvalgt til å vitne for Senatet. Kjære deg, Leo, husker du ikke at du beklaget deg over politisering i ditt første innlegg? Så ble dette påpekt, og du kom med det tynneste forsvar noensinne: «andre - toppfolk! - har skrevet det». Som jo kun er med på å forsvare alt politikere sier ut fra hva de har hørt av forskere. Her er du igjen på farten, og bruker det du hater - politisering! - for å underbygge et poeng. 

Beklager å måtte si det, men du bommer igjen på grunnleggende logikk. Du må, om du vil bli tatt seriøst, kunne holde deg til det du mener. Når du motsier deg selv gang på gang, tar ikke folk deg seriøst.

Og det skal de da heller ikke. Tross alt, vi ønsker opplyst debatt.


Kommentar #11

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Beklager å måtte si det, men du bommer igjen på grunnleggende logikk. Du må, om du vil bli tatt seriøst, kunne holde deg til det du mener. Når du motsier deg selv gang på gang, tar ikke folk deg seriøst.

Og det skal de da heller ikke. Tross alt, vi ønsker opplyst debatt.

Kunne du vennligst komme med argumenter i debatten?

2 liker  
Kommentar #12

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Takk

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Beklager å måtte si det, men du bommer igjen på grunnleggende logikk. Du må, om du vil bli tatt seriøst, kunne holde deg til det du mener. Når du motsier deg selv gang på gang, tar ikke folk deg seriøst.

Og det skal de da heller ikke. Tross alt, vi ønsker opplyst debatt.

Takk for interessante synspunkter.

Har De flere oppfatninger om temaet klimapolitikk ?

3 liker  
Kommentar #13

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Nå ser jeg mer min rolle her som å påpeke at Leo er langt unna en virkelighetsoppfatning som er sunn. En debattant som ikke trenger motdebattant, fordi han slår egne argumenter i hjel i avsnittet etter at han fremmet dem, er ikke verdt å debattere med.

Men, om du lurer, still gjerne spørsmål, så skal jeg svare etter beste evne. 

Kommentar #14

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Nå ser jeg mer min rolle her som å påpeke at Leo er langt unna en virkelighetsoppfatning som er sunn. En debattant som ikke trenger motdebattant, fordi han slår egne argumenter i hjel i avsnittet etter at han fremmet dem, er ikke verdt å debattere med.

Men, om du lurer, still gjerne spørsmål, så skal jeg svare etter beste evne. 

1. Jeg ser ikke det du ser - muligens er jeg blind. Å påpeke hvilke selvmotsigelser Leo kommer med burde være minstekravet i en debatt.

2. Nei, jeg har ingen spørsmål, for min del er de besvart

2 liker  
Kommentar #15

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg har påpekt to innlysende: 

1: klage over at andre driver med personangrep, mens han gjør det selv. Vist med eksempel.

2: Klage over politisering av temaet, men samtidig bruker senatshøringer og senator James Inhofe som sannhetsvitner. 

Vi kan legge til en indirekte tredje, om du vil. Leo skriver «Beskrivelsen av "pausen" eller "opphold" i global oppvarming er fortsatt slik FN`s Klimapanel beskrev i sin rapport 2014 , og et kaldere hav kan gi oss en ny El Niña i vinter eller neste vinter.» Dette er ganske ordrett det som hver måned messes av Geir Aaslid hos Klimarealistene. Hver måned påpekes det at datagrunnlaget de henviser til sier noe annet - og at alle andre datasett også sier noe annet. 

Nå er Klimarealistene ikke så glade i tall som ikke støtter deres syn, derfor vil de ikke innrømme at tallene de presenterer motsies av de som lager tallene. Og derfor viser de heller ikke til de som presenterer tallene - men til en snart fire år gammel rapport. 

Nuvel. Dem om det. 

Kommentar #16

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Men jeg har tid i kveld. Og av og til er det underholdning å se på hva Leo skriver.

Så:

«Granskningsrapporter som gikk i retning av at forskerne ikke hadde gjort noe kriminelt ble blåst opp i norsk presse , granskningsrapporter som konkluderte med at dette var forskningsjuks - og e.mailene viser diskusjonen om hvordan jukset skulle utføres.»

La oss se bort fra at setningen i seg selv ikke gir mening - de fleste av oss kan legge godviljen til og forstå at her har Leo tenkt å ha med noe a la «..ble ikke omtalt bredt i norsk medievirkelighet». 

Så vises det til Inhofe. Som er ganske velkjent som .. kontrær.. Eller, med andre ord, på ingen måte kan sies å være en objektiv observatør. Samtidig som antallet granskningsrapporter som har nådd motsatte konklusjoner er flere enn en - seks, sju, mener jeg. 

Altså får vi en fremsatt påstand at norsk media undertrykker informasjon - fordi de har omtalt en seks-sju forskjellige rapporter, utført av flere forskjellige aktører, men ikke omtaler en, produsert på oppdrag fra en .. politiker (sa noen politisering? Ikke?) som har en tiårlang historie i å hevde at global oppvarming er svindel. J

Det kan hende det bare er meg, men jeg opplever at Leos påstand er bygd på fryktelig tynt grunnlag. 

Kommentar #17

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Videre skriver Leo

«Videre er vi fortalt i brede ordelag og alskens forskning og vitenskap i ryggen at det skjer en katasdtrofal nedsmelting av isbreene i Antarktis. Erstatninbg for dokumentasjon gjøres ved en mystisk konsensus på "97 % av vitenskapen".»

Her må det dokumenteres påstander. Jeg har fulgt debatten på nett lenge, og kan ikke gjenkjenne påstanden om katastrofal nedsmelting av isbreene på Antarktis. Jeg mener å huske at diskusjonen har gått på mulighetene (merk det ordet) for at østlige Antarktis følger en annen retning enn resten av Antarktis. 

Dokumentasjonen foregår gjennom forskningsartikler. Så her er altså enda en påstand Leo må vise grunnlag for.

Altså: dokumenter at det hevdes katastrofal nedsmelting av isen på Antarktis, og dokumenter fravær av dokumentasjon på dette - kun en henvisning til «97%». Om du ikke klarer det, Leo, anser jeg påstandene for kunnskapsløse, døde og maktesløse.

Kommentar #18

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Leo skriver videre:

«Alle er klar over at klimaet endrer seg , men her er det hele tiden underforstått at den delen mennesker slipper ut av CO2 har en eller annen mystisk effekt som styrer hele verdensklimaet. Dette er selvfølgeilig ikke mulig , så derfor er det lagt inn en forsterkningseffekt ,  en tilbakekobling slik at man i teorien skulle øke temperaturen.

Termofysikkens andre lov sier noe om dette ; repetert med god pedagogikk»

Her snakkes det om «mystiske egenskaper» ved CO2. Nei, det er ganske grunnleggende fysikk og kjemi. CO2 absorberer enkelte bølgelengder av langbølget stråling, og re-emitterer dette i tilfeldig retning. 

Ikke mystisk. Ikke ukjent. Forståelig for alle. 

Så sies det at dette motsier termodynamikkens andre lov. Her må jeg bare henvise til Scienceofdoom, som har gått veeeeeeeeeeldig grundig inn på denne imaginære loven Leo viser til. Enkelt sagt: Leo har ikke forstått denne. 

https://scienceofdoom.com/2017/11/05/two-basic-foundations/

Kommentar #19

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Videre...

«Beviset for dette skulle ligge over ekvator som en "hot spot" , som selvfølgelig aldri er påvist , ikke engang antydning til fenomenet. Denne brukes som en faktor i klimamodellene , dersom det ikke er foretatt endringer siden sist.»

Vel, dette har jeg vist gang og gang igjen. Og jeg vet Leo har lest det, så dette er et tilfelle av uærlighet fra Leo - uhøflig, det, Leo! - men  jeg forventer ikke annet. Så la oss igjen linke denne morsomheten fra 2013:

http://www.climatedialogue.org/the-missing-tropical-hot-spot/

Her får vi en diskusjon om temaet, og jeg henviser igjen til moderator Verheggens (selv en klimaforsker, for øvrig)  oppsummering et stykke ned i diskusjonen:

«Based on emails from both Steven Sherwood and John Christy, and based on Carl Mears’ blogpost, I can report that all three agree that

1) Yes, amplified warming in the tropical troposphere is expected.

And that

2) No, the hot spot in the tropics is not specific to a greenhouse mechanism.

Notice that I changed the wording of question/statement 2 here, because the word “fingerprint” was interpreted differently by John Christy than how we meant it.

In his email to us, John Christy wrote regarding Q1: “Yes, the hot spot is expected via the traditional view that the lapse rate feedback operates on both short and long time scales.” Regarding Q2 he wrote: “it [the hot spot] is broader than just the enhanced greenhouse effect because any thermal forcing should elicit a response such as the “expected” hot spot.” Further elaborations in the email exchange, e.g. regarding whether to call this a fingerprint, involved interpretations as to the meaning of (a lack of) a hot spot, which we will defer for the moment.

The next issue that we’ll take up is encapsulated in Q3:

3) Is there a significant difference between modelled and observed amplification of surface trends in the tropical troposphere (i.e. between the modelled and the observed hot spot)?»

Merk min utheving. Og Christys svar, som påpeker at dette hotspotet skulle forventes oppstått ved oppvarming - som vi altså har, ref. Alle datasett.

Kommentar #20

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Leo kjører på:

«Her er en liten epistel om hva som foregår innen klimamanipulering hos NOAA (National Oceanic and  Atmospheric Administration) - 2017 : Trolig ikke blåst opp i norske media ?

http://thefederalist.com/2017/02/10/congress-investigates-federal-climate-change-study-after-whistleblower-exposes-fake-science/«

Her er sammenhengen også blitt gjort kjent for Leo og andre tidligere, gjennom henvisninger hos Klimarealistene. I kjent stil har disse ikke lest tilbakevisningene, og oppførerer seg (som Leo her) som om det å stikke fingrene i ørene og rope «lalalalalala» medfører at noe ikke har skjedd.

Vel, det har skjedd.

Saken ble etterforsket i media utenlands, og man fant .... ingenting. Og Bates, «the whistleblower», har moderert sine uttalelser til «“The issue here is not an issue of tampering with data, but rather really of timing of a release of a paper that had not properly disclosed everything it was,” «

Fake science, indeed. Er det ikke flaut å anklage media for ikke å vise noe, når media sjekket det, og fant null hold, Leo? Ja, jeg er klar over at Inhofe ikke har gitt seg her, og vil etterforske, men det er jo et klart eksempel på denne politiseringen du hater. Antar derfor at du tar klart avstand fra Inhofes forsøk på å politisere dette. 

Kilde for sitatet har vi her:

http://www.sciencemag.org/news/2017/02/how-culture-clash-noaa-led-flap-over-high-profile-warming-pause-study

Kommentar #21

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Oppsummert: en kjapp tur gjennom Leos første post fant faktuelle feil, manglende forståelse for fysikk, politisering, grunnløse påstander og direkte uærlighet.

Altså: fremdeles ingen grunn til å ta Leo seriøst. Nå underbygget både med henvisninger til hans elementære logiske brister, og hans manglende kunnskaper. 

Kommentar #22

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Bra.

Publisert over 1 år siden

Takk for all omtale .

Først aktiv link De henviser til :

http://www.sciencemag.org/news/2017/02/how-culture-clash-noaa-led-flap-over-high-profile-warming-pause-study

Tiden vil vise hvorfor vedkommende skiftet standpunkt.

Nå er det slik at det legges et voldsomt press på de som står opp og sier imot "konsensus" , som professor Lennaret Bengtsson da han brøt med IPCC , beskrevet her :

https://www.thetimes.co.uk/article/witch-hunt-forces-out-climate-scientist-6bswv8sd82m

Videre har vi et intervju om hvorfor Judith Curry trakk seg ut, hun forteller at en del forskere har mistet jobben da de snakket ut om klimavitenskapen , yngre våget ikke og hun selv var i senior-sjiktet og kunne tillate seg ytringsfrihet :

Spørsmålet som melder seg er HVORFOR det reageres med press mot alle som står opp mot IPCC`s klimavitenskap ? Dat må fortsatt være en god grunn.

 https://www.youtube.com/watch?v=7zk7Xfyv6k4

Og til slutt konsensus , 31.487 mennesker fra vitenskapen har undertegnet med navn en petisjon som går imot IPCC`s klimateori.

 http://www.petitionproject.org

Underskriftene ligger under boksen til høyre .

 har vi noen underskrifter fra de 97 % av"all vitenskap" som utgjør konsensus og støtte for IPCC`s klimateori ? Regner med at De har disse?

Her er et foredrag av Art Robinson , mannen bak petisjonen med 31.487. hvor han forklarer hvorfor han ble engasjert , og at han hadde fått mange flere underskrifter dersom de hadde latt den ligge ute lenger. >Mern han mente over 30.000 burde være nok.

 https://www.youtube.com/watch?v=eiPIvH49X-E&t=2s

Alt dette må jo nødvendigvis ha en målsetting , da det legges ned enorme summer og energi i å banke klimatruslene inn i befolkningen ?

En virkelig klimatrussel hadde ikke hatt behov for noe annet enn full åpenhet og fakta på bordet ?

Kommentar #23

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

The hot spot.

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

«Beviset for dette skulle ligge over ekvator som en "hot spot" , som selvfølgelig aldri er påvist , ikke engang antydning til fenomenet. Denne brukes som en faktor i klimamodellene , dersom det ikke er foretatt endringer siden sist.»

Vel, dette har jeg vist gang og gang igjen. Og jeg vet Leo har lest det, så dette er et tilfelle av uærlighet fra Leo - uhøflig, det, Leo! - men  jeg forventer ikke annet. Så la oss igjen linke denne morsomheten fra 2013:

 Her er aktiv link til en rapport De siterer fra 2013/2014 :

http://www.climatedialogue.org/the-missing-tropical-hot-spot/

Denne ble publisert i 2013 , oppdatert i 2014 , og samme år (2013)  presenterte dr. David Evans denne , som De sikkert har sett , hvor han sier at the "hot spot" ikke eksisterer :

https://www.youtube.com/watch?v=0gDErDwXqhc&t=7s

Her er den rapporten jeg leste , hvor det står at det ikke eksisterer noen "hot spot" over ekvator :(2016).

  https://thsresearch.files.wordpress.com/2016/09/wwww-ths-rr-091716.pdf

Jeg har ikke tid til mer nå , men har lagret endel stoff som kan være av interesse.

 De begynner å bli både spirituell og engasjert igjen og kommer med linker og referanser. Bra.

 

    

Kommentar #24

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Vi har nå gått fra at du presenterer faktuelle feil og usannheter, til at du går full conspiracy. 

«Tiden vil vise hvorfor vedkommende skiftet standpunkt». 

Vel, la oss se på mulighetene..

1) Han tok for hardt i i utgangspunktet, og fant ut at han ikke kunne stå inne for sine første påstander. Bekreftes for eksempel gjennom at dataene Karl brukte også er brukt av andre.

2) Vi lever i House of Cards, og Frank Underwood truer med å ta livet av ham. 

Du mener antakelig at disse er like sannsynlige, jeg mener det er latterlig å i det hele tatt holde liv i troen på noe annet en 1). Du nevnte noe tidligere om fanatisk tro...

Du skjønte ikke diskusjonen rundt hot spot. Helt greit. Du har tidligere vist at du ikke forstår kjemi, fysikk og termodynamikk, så det var for mye å forvente. Kan hende du skal akseptere dine mangler her. 

«31000 underskrifter!»

Vel, det er isolert sett et stort tall, så det må være viktig. På samme måte som 10.000.000 er et stort tall, og dermed må være en stor del av det norske statsbudsjettet. 

Tok du sammenligningen? Den krever noe tankearbeid, og evnen til å tenke relativt, men du får nå muligheten til å vise at du ikke er helt tallblind. 

Angående Judith Curry ... vi har hørt påstandene, og de kan være sanne. Men de blir ikke fulgt opp av at andre sier fra. Og her er det greit igjen å være klar over at det er mange posisjoner det er snakk om som skal fylles. Dersom noen skal kunne styre prosessen, snakker vi om Frank Underwood på speed. 

Eller, uten metaforer, for jeg er ikke sikker på hvor god du er på tolkning: vi snakker om en global, enorm konspirasjon. Jeg er naturlig skeptisk til slike. Dog, jeg regner ikke med at jeg tar fra deg barnetroen her. Den er fast!

Kommentar #25

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

NOAA , kommentar # 20

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Vel, det har skjedd.

Saken ble etterforsket i media utenlands, og man fant .... ingenting. Og Bates, «the whistleblower», har moderert sine uttalelser til «“The issue here is not an issue of tampering with data, but rather really of timing of a release of a paper that had not properly disclosed everything it was,” «

Fake science, indeed. Er det ikke flaut å anklage media for ikke å vise noe, når media sjekket det, og fant null hold, Leo? Ja, jeg er klar over at Inhofe ikke har gitt seg her, og vil etterforske, men det er jo et klart eksempel på denne politiseringen du hater. Antar derfor at du tar klart avstand fra Inhofes forsøk på å politisere dette. 

Ref. Lemvik , kommentar # 20.

Nå er tydeligvis denne saken mer omfattende , man har klart å få ut informasjon ved hjelp av FOIA (Freedom of Information Act).

Professor Larry Bell skriver om hele sakskomplekset 13.nov. 2017 :

 https://www.newsmax.com/LarryBell/co2-coral-ipcc-oceans/2017/11/13/id/825747/

Som De kanskje vet , ble det lbyråkratisk kladdeføre da man ba om å få utlevert papirer fra NOAA til høringen om saken  -

"The committee’s October 2015 subpoena demanded that NOAA submit all correspondence by administration officials relating to the paper, dating back to 1 January 2014. In the 22 February letter, Smith notes that NOAA has to date submitted 201 pages of documents and emails from various members of its staff. However, NOAA had directed its staff to search for certain terms—“hiatus,”  “global temperature,” and “climate study”—a selection of terms which Smith called “unnecessarily narrow.” The committee now wants NOAA to broaden its search considerably, to include correspondence from many more NOAA officials as well as an expanded list of terms from those and previously searched officials."

Hva er problemet med åpenhet i klimaforskningen ?

Lurer på hva oraklene i "Skeptical Science , Desmo Blog og Real Climate har i kortstokken  her ?

 Får se innom profilene "murdermeister" , "rubberduck" og de andre guruene som sirkulerer i klimasakens indre gemakker.

Kommentar #26

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

The Hot Spot , kommentar # 19

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Vel, dette har jeg vist gang og gang igjen. Og jeg vet Leo har lest det, så dette er et tilfelle av uærlighet fra Leo - uhøflig, det, Leo! - men  jeg forventer ikke annet. Så la oss igjen linke denne morsomheten fra 2013:

http://www.climatedialogue.org/the-missing-tropical-hot-spot/

Utover rapporten om the hot spot, datert 2016 , som referert i kommentar 23 ,  så er denne fulgt opp med en artikkel her, datert 2017 :

https://wattsupwiththat.com/2017/04/02/why-john-christies-missing-hotspot-matters/

med 377 kommentarer.  

Finner De noen oppdateringer ?  

1 liker  
Kommentar #27

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Dear me.

Jeg siterer fra Newsmax:

«Objective science once conducted by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) was coopted by the Obama administration to push anti-fossil energy policies under the guise of CO2 influences on climate change and ocean acidification. Just as they got caught by a whistleblower fudging ocean temperature records in advance of 2015 U.N. Paris Climate talks, they also actively played politics to garner media alarm attributing CO2 emissions to invalidated claims of impacts upon aquatic ecosystems.

As I previously reported in my Feb. 13 Newsmax column titled "Whistleblower Links NOAA Study to Climate Treaty Agendas," former NOAA scientist Jim Bates charged that his boss Thomas Karl had "adjusted" sea surface temperature measurements between 1998 and 2012 in order to make recent global temperature changes appear to warm more than twice as much as the original records showed.

Karl then rushed to publish his scientifically unverified report in time "to influence national and international deliberations on climate policy." The U.K.’s Daily Mail reported, "His [Bates’] vehement objections to the publication of the faulty data were overridden by his NOAA superiors in what he describes as a 'blatant attempt to intensify the impact' of what became known as the Pausebuster Paper»

Kan du vennligst peke på hvor forfatteren viser til at Bates ikke påstår at data er jukset med? Bates har avkreftet dette selv, lenge før denne artikkelen var skrevet. Så om forfatteren - og jeg kan ikke se at han kan leses annerledes - ser bort fra dette, men fortsatt står på at data er jukset med - UTEN AT HAN HAR GRUNNLAG FOR DET - er kilden din verdiløs. 

Dette bør du vite, Leo, for dette har jeg påpekt for deg - I DENNE TRÅDEN! Og påpekt at du er uærlig for ikke å ta hensyn til det. 

Sagt på annen måte: du er uærlig. Du svarer på dette - med å lyve videre. En løgner, tatt i løgn, som lyver videre... Ingen gidder ta den personen seriøst. Den personen vil ikke bli tatt seriøst - det virker å være den personens ønske.

Kan du fortelle meg hvorfor du ikke ønsker å bli tatt seriøst, Leo? Dette er et seriøst spørsmål. 

Kommentar #28

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Du har fortsatt ikke forstått det som stod i min link. Det du har henvist til senere er skrevet på senere tidspunkt, ja, men det har ikke noe med min innvending å gjøre. 

Så enkelt, Leo. Du. Har. Ikke. Forstått. Det. Som. Jeg. Sa.

Vennligst les igjen, og denne gangen kan du prøve å forstå. 

Kommentar #29

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

«Granskningsrapporter som gikk i retning av at forskerne ikke hadde gjort noe kriminelt ble blåst opp i norsk presse , granskningsrapporter som konkluderte med at dette var forskningsjuks - og e.mailene viser diskusjonen om hvordan jukset skulle utføres.»

La oss se bort fra at setningen i seg selv ikke gir mening - de fleste av oss kan legge godviljen til og forstå at her har Leo tenkt å ha med noe a la «..ble ikke omtalt bredt i norsk medievirkelighet». 

Så vises det til Inhofe. Som er ganske velkjent som .. kontrær.. Eller, med andre ord, på ingen måte kan sies å være en objektiv observatør. Samtidig som antallet granskningsrapporter som har nådd motsatte konklusjoner er flere enn en - seks, sju, mener jeg. 

Altså får vi en fremsatt påstand at norsk media undertrykker informasjon - fordi de har omtalt en seks-sju forskjellige rapporter, utført av flere forskjellige aktører, men ikke omtaler en, produsert på oppdrag fra en .. politiker (sa noen politisering? Ikke?) som har en tiårlang historie i å hevde at global oppvarming er svindel. J

Det kan hende det bare er meg, men jeg opplever at Leos påstand er bygd på fryktelig tynt grunnlag. 

Takker for svar. Angående politisering -  umulig å unngå, for det er gjennom politikk man påvirker. 

Jeg stoler ikke på noen rapporter, for de tilbakevises og sloss om - igjen og igjen.

Men nå kommer en rapport som sier at klimaet tåler 4 ganger mer CO2 i atmosfæren enn man tidligere har trodd. Dette er hovedpoenget. Menneskeskapt klimaendring er et politisk grep og skal behandles med avgifter - på CO2!

Det lille jeg har giddet å se på hittil av dette skuespillet viser at menneskets dramatiske påvirkning av klimaet befinner seg på promille andeler. Fjerne promiller vil muligens ikke påvirke klimaet gunstig - selv om vi makter det. Men, den dramatiske politiske offensiven med totalitære sosialistiske programmer som løsninger, er overdrivelser i så stor grad at det nærmer seg hysteri. De har grepet denne muligheten med enorm begeistring og glede, som et alibi til å skaffe seg makt og gjennomføre sin sosialisering av samfunnet - jeg har lest programmet til MDG.

Hvordan kan man tro at slikt ikke blir motsagt???

Hva er menneskeskapt, klimaendring eller muligheten for å bruke klimaet som et alibi for å styre samfunnet ut i en totalitær tilnærmelse?

2 liker  
Kommentar #30

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Nå sa vel de som forfattet rapporten om CO2-budsjetter at funnene deres var i samsvar med det IPCC hadde konkludert med. Videre er det ikke slik at de endrer noe på tanken om at CO2 påvirker klimaet. Og heller ikke gjør de det hele mindre dramatisk - i noen særlig grad.

Kort oppsummert var vel deres konklusjon at vi har rundt 20 år ekstra til å få utslippene ned mot null, for å nå togradersmålet. 

Dersom de har rett, har vi altså 25 år eller så på å få utslipp i null. Jeg vet ikke hvordan dette skal endre på konklusjonene mye? De vil ikke kunne stå bak en påstand om at det er små promiller av påvirkning fra CO2.

Kommentar #31

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Forstå ?

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Du har fortsatt ikke forstått det som stod i min link. Det du har henvist til senere er skrevet på senere tidspunkt, ja, men det har ikke noe med min innvending å gjøre. 

Så enkelt, Leo. Du. Har. Ikke. Forstått. Det. Som. Jeg. Sa.

Ser ikke helt hvor du vil. jeg la ved artikkelen fordi den peker på to ting som er ganske relevamt i denne sammenheng.

Gjør det noe om man ikke kan påvise en hotspot ?

Artikkelforfatter mener nei , og begrunner dette , bortsett fra at de faktorene man arbeider ut fra  må være riktige- spesielt når saken er så omfattende kompleks og hvor lite "vi" vet. 

Artikkelen er ganske god - basert på logikk.

Videre spør jeg deg om du har funnet noen nyere rapporter som inneholder noe av interesse. Produksjonen av klimarapporter er ganske omfattende pr. idag.

Er det noe mer å forstå ?

Kommentar #32

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Artikkelen forholder seg ikke til det jeg uthevet i forrige kommentar, som er at et hotspot er forventet - UAVHENGIG AV TYPEN OPPVARMING. 

Altså: DERSOM DET BLIR VARMERE - OG ALLE DATASETT VISER DETTE - SKULLE VI TEORETISK FORVENTET ET HOTSPOT. DETTE HAR INGENTING MED CO2 Å GJØRE.

Altså: du har ikke forstått det jeg linket. Den siste setningen vil bli gjentatt ofte her, for det er ditt gjennomgående modus operandi. 

Kommentar #33

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Med klima som brekkjern.

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kan man tro at slikt ikke blir motsagt???

Hva er menneskeskapt, klimaendring eller muligheten for å bruke klimaet som et alibi for å styre samfunnet ut i en totalitær tilnærmelse?

Godt spørsmål. I et kommentarfelt fant jeg denne linken fra Christchurch , New Zealand :Konspirasjon ? (Mai 2016)

https://thedemiseofchristchurch.com

Her er en artikkel fra New Zealand Centre for Political Research , om Agenda 21, og hvoirdan dette er tenkt.

https://www.nzcpr.com/agenda-21

 

Kommentar #34

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Dårlige profetier ?

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Artikkelen forholder seg ikke til det jeg uthevet i forrige kommentar, som er at et hotspot er forventet - UAVHENGIG AV TYPEN OPPVARMING. 

Men det er stikk i strid med hva IPCC har forrettet til menigheten i årevis :

http://www.drroyspencer.com/2009/10/hotspots-and-fingerprints/

Diskusjon som tar opp det meste :

http://www.climatedialogue.org/the-missing-tropical-hot-spot/

Nedover denne tråden ser man tydelig at Marc Moreno har et par poeng 

https://www.youtube.com/watch?v=7zO9zEfqWDA

 

Kommentar #35

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Nei, Leo, dette viser dine elendige leseferdigheter. 

Roy Spencer skriver «Some have claimed that this somehow invalidates the hypothesis that anthropogenic greenhouse gas emissions are responsible for global warming.

But the hotspot is not a unique signature of manmade greenhouse gases. It simply reflects anomalous heating of the troposphere — no matter what its source. 
Anomalous heating gets spread throughout the depth of the troposphere by convection, and greater temperature rise in the upper troposphere than in the lower troposphere is because of latent heat release (rainfall formation) there.»

Den andre linken har du fått av meg flere ganger, og det samme jeg uthevet her, uthevet jeg for deg i kommentar 19. Altså: alle de involverte der hevder det jeg hevder.

Skam deg!

Kommentar #36

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Roy Spencer skriver «Some have claimed that this somehow invalidates the hypothesis that anthropogenic greenhouse gas emissions are responsible for global warming.

But the hotspot is not a unique signature of manmade greenhouse gases. It simply reflects anomalous heating of the troposphere — no matter what its source. 
Anomalous heating gets spread throughout the depth of the troposphere by convection, and greater temperature rise in the upper troposphere than in the lower troposphere is because of latent heat release (rainfall formation) there.»

Det er riktig sitert ,og dette er noe De har fokusert på - ikke jeg.

Roy Spencer skriver også hva IPCC har fortalt i sine rapporter :

"It is claimed by the IPCC that there are ‘fingerprints’ associated with global warming which can be tied to humanity’s greenhouse gas emissions, as if the signatures were somehow unique like real fingerprints."

De med alminnelig hukommelse husker godt hvordan dette ble brukt i argumentasjonen. Forståelig , for hadde klimateorien vært bevist , så hadde vi så sannelig hørt om det - dag og natt.

Det er ikke polpulært stoff når svakhetene ved IPCCs rapporter dukker opp.

Og etter en lengere utskjelling hører vi ikke mye kommentar om etterspillet omkring NOAA som nevnt her (2017) 

https://www.newsmax.com/LarryBell/co2-coral-ipcc-oceans/2017/11/13/id/825747/

Men blås i det.  

Nå er jeg vant til den debattstilen De driver , med å vri mening og innhold og litt annen kreativ debatt-teknikk , pluss skjellsord og beskyldninger hagler. Det er greit nok - harmløst -  men det  er liten vits i å fortsette her og nå. 

 

1 liker  
Kommentar #37

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Hvem som helst kan lese debatten, Leo, og se at du snakker om hotspot og manglende sådanne. Så selv om siste løgn får deg til å føle deg overlegen, viser en gjennomlesing av tråden at din påstand «dette er noe De har fokusert på, ikke jeg» er usant. 

Så kan du kjøre på med dine løgner, dine dårlige leseferdigheter og dine dårlig skjulte personangrep, mens du sitter på din egenkonstruerte høye hest. Men du vil få faktuell motbør - og velfortjent utskjelling - når du kaster ut søpla di her. 

TIl opplysning. 

Kommentar #38

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Debatteknikk.

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Så kan du kjøre på med dine løgner, dine dårlige leseferdigheter og dine dårlig skjulte personangrep, mens du sitter på din egenkonstruerte høye hest. Men du vil få faktuell motbør - og velfortjent utskjelling - når du kaster ut søpla di her. 

La oss se på fabrikasjonen argumenter :

Jeg skrev :

Quote

"I 2016 kommer NASA med denne rapporten , hvor det viser seg at isbreene i Antarktis har hatt  ca 100 milliarder tonn netto tilvekst pr ÅR i de årene målingen er gjort , fra 1992 og videre.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses

unquote

Lemvik svarer med følgende argumentasjon:

"For eksempel dette med Antarktis. Det presenteres altså av ... NASA. Som, når de presenterer temperaturserier, blir anklaget for politisering av Klimarealistene - hvor du tenderer til å poste mye. 

Med andre ord produserer NASA, i følge deg, både politisert forskning for å skremme, og forskning som motsier dette. Med andre ord er de både politisk onde og gode - samtidig. Samme ledelse. Beklager, men det holder ikke logisk mål."

---

Rapporten er et faktum , og jeg siterer den - uansett hva jeg mener om politisering - så er rapportens innhold en sensasjon , og en ubehagelig sak for enkelte. 

Hva i all verden har klimarealistene med min kommentar å gjøre , og hva de har skrevet om politikk i andre sammenhenger er irrelvent her ?

Ut fra dette får jeg dårlige leseferdigheter og litt annet småtteri. Ikke for å skryte , men tror jeg ble kunnskapsløs lenger nede.. 

Har De vært på kurs ?

Jeg vet ikke hvorfor NASA gikk ut med nevnte rapporten , den er i direkte strid med hva IPCC har fortalt i årevis. Mulig det ble så store differanser at man måtte justere , før noen andre gjorde det ? Jeg vet ikke.

Ansatte ved NASA har protestert mot at NASA inntar en aktivistrolle i klimasammenheng.

https://www.livescience.com/19643-nasa-astronauts-letter-global-warming.html

 https://www.livescience.com/19640-nasa-astronauts-global-warming-letter.html

Kanskje det hadde noe med politisering å gjøre ?

 

1 liker  
Kommentar #39

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Nå sa vel de som forfattet rapporten om CO2-budsjetter at funnene deres var i samsvar med det IPCC hadde konkludert med. Videre er det ikke slik at de endrer noe på tanken om at CO2 påvirker klimaet. Og heller ikke gjør de det hele mindre dramatisk - i noen særlig grad.

Kort oppsummert var vel deres konklusjon at vi har rundt 20 år ekstra til å få utslippene ned mot null, for å nå togradersmålet. 

Dersom de har rett, har vi altså 25 år eller så på å få utslipp i null. Jeg vet ikke hvordan dette skal endre på konklusjonene mye? De vil ikke kunne stå bak en påstand om at det er små promiller av påvirkning fra CO2.

Dette er altså så dumt at jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte.

Det underlige er at en hel verden faller lureriet - underlig!

Drøm videre, det er en ganske stor flokk som lar seg bysse i søvn av "forsker" skapelsen.

1 liker  
Kommentar #40

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg skammer meg ikke.  

Det er slett ikke sikkert at du har rett.  Det er sannsynlig at synspunktene du har vist i denne tråden tilbakevises av naturen selv.

Det er godt mulig klimaforandringene ikke er menneskeskapt.  At klimaforandringene har en naturlig forklaring.

Her en artikkel på nrk.no fra oktober i år:

"Et mystisk hull i havisen har dukka opp for andre år på rad langt fra fastlandet i Sørishavet.

– Vi vet ikke hvorfor det dukker opp akkurat nå, sier oseanologi ved Norsk Polarinstitutt, Laura de Steur.

Hun kaller hullet en «viktig hendelse» i Sørishavet og mener forskning på hullet blant annet kan gi bedre forståelse for naturlige klimaendringer."

Les artikkelen her:

https://www.nrk.no/urix/uvanlig-hull-i-isen-har-kommet-tilbake-i-sorishavet-1.13728678 

 

1 liker  
Kommentar #41

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg aner ikke hvem du mener rapporten skal være ubehagelig for, Leo. For så vidt jeg kan forstå, er denne NASA-studien gjennomført riktig, og øker kunnskapsmengden vi har. Jeg har da heller ikke utfordret den? Du må i så fall vise hvor.

Poenget, og det kunne jeg nok gjøre tydeligere, er altså ditt fokus på politisering. For vi har jo deg senere, et innlegg etter, hvor du kjører på med «pausen». Kopiert fra Klimarealistene (jeg vet du poster en del der, derav linken. Du kjøper glatt konspirasjoner spredd der). 

I dette med «pausen» er NASA GISS en ekkel aktør for deg. For de viser jo rekordtemperatur, og «pausen» eksisterer faktisk ikke (her vil kanskje du si «lengre», men statistisk opererer en med trettiårsintervaller for å unngå støy, og for å kunne se bort fra tilfeldige opp- og nedturer. «Pausen» var aldri i nærheten av det). Så i det tilfellet ropes det om «jukstering» og politisering og Gudvethva.

Men så produserer NASA forskning du plutselig liker. Og da er den viktig, ubehagelig, treffende, ødeleggende! Kjære deg, dette henger ikke på logisk greip. 

Vi kan ta ytterligere eksempel, fra samme tekst: Du snakker om Klimapanelets rapporter, og hvordan de forkynner alvor og dommedag - som jo er rent tull, siden NASA (som du i dette tilfellet liker) viser noe annet. IPCC er jo politisert og ekkelt! 

..vel, bortsett fra når det gjelder «pausen». Da eksisterer ikke verden etter 2014; man må da holde seg til IPCCs dokumentasjon, må vite! 

Beklager at det forrige innslaget om dette kunne oppfattes feil. Argumentet er nå korrigert til å peke på de innebygde selvmotsigelsene som du presenterer like tett som du produserer usannheter. 

Kommentar #42

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Du får le, da. Eller gråte. 

Ironisk, dog, at du deltar på det nivået du mener jeg burde holde meg fra, og trist at du virker å gå rundt i aluminiumshatt - men, hei, det er en fri verden. 


Kommentar #43

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Du får le, da. Eller gråte. 

Ironisk, dog, at du deltar på det nivået du mener jeg burde holde meg fra, og trist at du virker å gå rundt i aluminiumshatt - men, hei, det er en fri verden. 

Takke meg til isolasjon fra dette klimastuntet. Det er tvers gjennom råttent fra a til å.

Det sosiale presset som følger med er så gjennomskinnelig at jeg undrer meg på, preget av religion i denne klima-dyrkelsen er det egentlige svaret. Alle som ikke er med, er dumme - er det blitt sagt fra flere hold. Som uenig sender jeg bare toskeskapen tilbake.

1 liker  
Kommentar #44

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Hmm!

Publisert over 1 år siden

Linken ligger der og forteller hvem som produserer hva. Men det er bortkastet tid å kjøre denne lenken lenger med bare tre personer og at den går i sirkel.

Rart det ikke er større interesse for temaet for øyeblikket. 

Mulig alle er fokusert på tråden hvor det er observert flere nett-troll som sier stygge ting om sine meddebattanter. 

Mener å ha observert noe slikt  , kan ikke huske hvor.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11705603-offentlig-klage-pa-utviklingen-i-vd?side=1#svar-11705638

 

Kommentar #45

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Og der var du tom for argumenter. Fint. 

Jeg er ikke enig i at den går i sirkel. Du har presentert dine linker. De er skutt i filler. Du har ikke forsøkt å plukke opp fillene, mye fordi du faktisk ikke vet hva du snakker om, og er redusert til konspirasjonsteorier. 

Noe du kan dele med Olsen. 

Jeg vil tro at mye av grunnen til at ting som interesserer deg ikke får mye oppmerksomhet, er at du ikke forstår tingene. Og leser dem feil. 

Takker for nettroll-betegnelsen, dog. Den passer dårlig - da troll ikke kommer med faglig innhold - men den passer fint inn i bildet av Leo som en selvmotsigende person. Uten at han selv er klar over det.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere