Trond Skaftnesmo

naturviter, filosof, skribent og antroposof
2    0

Ateistens bekjennelser

Hvordan ville vitenskapen se ut om den også tok høyde for bevisstheten som fenomen i verden? Thomas Nagels kritikk av materialismen åpner døren for nye samtaler mellom troende og ikke- troende.

Publisert: 7. nov 2017 / 8340 visninger.

THOMAS NAGEL, professor i filosofi ved New York University, hører til elitedivisjonen blant vår tids filosofer. Nagel er en erklært ateist, men i boken Sinn og Kosmos foretar han likevel en analyse, der han ser seg nødt til å felle det treet som ateismens frukter gror på: materialismen.

I bokens introduksjonskapittel heter det: «De store fremskritt i de fysiske og biologiske vitenskapene ble muliggjort ved å ekskludere sinnet fra den fysiske verden. Dette har tillatt en kvantitativ forståelse av denne verden, uttrykt i tidløse, matematisk formulerte fysiske lover. Men på ett eller annet punkt blir det nødvendig å gjøre en ny start, med en mer omfattende forståelse som inkluderer sinnet.»

Så rart å være flaggermus. Allerede i det korte essayet What is it like to be a bat? fra 1974 foretok Nagel de første dype øksehuggene på materialismens tre. Her insisterer han på at en vitenskap som tar sin oppgave på alvor må forstå bevisstheten – den subjektive erfaringen – som et fenomen i verden, ikke bortforklare den som saken uvedkommende.

Fysikalismen – det vil si forsøket på å forklare alt ut fra det fysiske – er ifølge Nagel dømt til å mislykkes i dette: «Hvis fysikalismen skal kunne forsvares, må de fenomenologiske egenskapene selv bli gitt en fysikalsk forklaring. Men når vi undersøker deres subjektive karakter, synes et slikt resultat umulig. Grunnen er at ethvert subjektivt fenomen er essensielt forbundet med et unikt perspektiv [point of view], og det synes ikke mulig at en objektiv, fysisk teori vil kunne omfatte det perspektivet.»

Holistisk vitenskap. Det mest brennende og spennende spørsmålet han reiser er kanskje: Hvordan ville den vitenskapen se ut som løftet sinnet opp til å bli et naturlig – ja, forventet – fenomen i verden? I boken Sinn og Kosmos fortsetter han å etterspørre en slik holistisk vitenskap, som evner å omfatte både ånd og materie.

Tidlig på 1900-tallet, ved kvanteteoriens gjennombrudd, kunne det synes som om 1800-tallets materialisme var overvunnet. Materiens minstedeler oppløste seg mellom forskernes hender. Som en av kvanteteoriens pionerer, Max Planck, sa det: «Det finnes ingen materie som sådan. All materie oppstår og eksisterer kun som manifestasjon av krefter.»

Eller slik en annen pioner, Werner Heisenberg, uttrykte det: «Materiens minste enheter er ikke fysiske objekter i vanlig forstand. De er former, ideer, som vi bare kan uttrykke presist i et matematisk språk.»

På nytt festet grepe. Ryktet om materialismens død var imidlertid betydelig overdrevet. I løpet av de siste 40-50 årene har reduksjonismen og materialismen på nytt festet grepet. ­Richard Dawkins feires med æresdoktorat ved Universitetet i Oslo (2011), og åndelig orienterte holister, som Fritjof Capra og Rupert Sheldrake, betraktes nå som avvikere. Så hva er bakgrunnen for dette paradokset?

Den kjente genetiker og materialist Richard Lewontin gir oss et hint om det i sin anmeldelse av Carl Sagans bok, The Demon-Haunted World (1997), der han sier: «Det er ikke det at vitenskapens metoder og institusjoner på en eller annen måte tvinger oss til å akseptere en materiell forklaring av verden som fenomen. Det forholder seg omvendt; vi tvinges – i og med vår a priori forpliktelse til materielle årsaker – til å skape et apparat av undersøkelser og et sett av begreper som produserer materielle forklaringer, uansett hvor kontraintuitive og mystifiserende de måtte være for uinnvidde.»

Denne muren mellom ånd og materie voktes ennå med skarpe skudd.

Frykten for religionen. Thomas Nagel har forsynt oss med den mest åpenhjertige bekjennelse om hvorfor han er ateist: «Når jeg snakker om frykten for religionen, mener jeg ikke den fullt ut forståelige motviljen mot visse etablerte religioner og religiøse institusjoner, på grunn av deres kritikkverdige moralske doktriner, sosialpolitikk eller politiske innflytelse. Heller ikke refererer jeg til assosiasjonen av mange religiøse trosoppfatninger til overtro og aksepten av evidente feiloppfatninger. Jeg snakker om noe mye dypere, nemlig frykten for religionen selv. Jeg snakker ut fra erfaring, idet jeg selv er sterkt preget av denne frykten: Jeg ønsker at ateismen er sann, og jeg føler meg uvel ved tanken på at noen av de mest intelligente og velinformerte mennesker jeg kjenner er religiøse.»

Han fortsetter: «Det er ikke bare det at jeg ikke tror på Gud og, naturligvis, håper at jeg har rett i min tro. Det er det at jeghåper det ikke finnes noen Gud! Jeg ønsker at det ikke skal finnes en Gud; jeg ønsker at universet ikke er slik.»

Kosmisk autoritetsproblem. Nagel er ikke snauere enn at han karakteriserer sin egen tilstand som et «kosmisk autoritetsproblem» og gjetter at den «ikke er en sjelden tilstand og at den er ansvarlig for mye av scientismen og reduksjonismen i vår tid.»

Hva vi skal gjøre med det kosmiske autoritetsproblemet, gjenstår å utrede. I mellomtiden kan vi glede oss over at det finnes slike åpne og ærlige selvrefleksjoner blant våre venner, ateistene. Det borger for at vår kultur og vitenskap vil finne en fruktbar vei inn i fremtiden.


11 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #301

Stefan Bonkowski

0 innlegg  434 kommentarer

Tullball

Publisert 4 måneder siden

Jeg regner med at du er enig i at alle andre religioner enn din egen er tullball?

Svar
Kommentar #302

Stefan Bonkowski

0 innlegg  434 kommentarer

Gud er god?

Publisert 4 måneder siden

Så en ateist kan ikke si f.eks "jeg synest guden din er god???

Svar
Kommentar #303

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Nettopp!

Publisert 4 måneder siden
Ole Petter Jenssen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er bare så lei av å bli fortalt at jeg som en som ikke tror på guder (med veldig liten g), nødvendigvis må bekjenne meg til en eller annen "isme". Jeg må ikke det.

Det kan være nyttig å kategorisere ting for å få oversikt, derav -ismer. Ateismen er et nyttig begrep når man studerer f.eks. demografi, sosialantropologiske problemstillinger, eller snakker generelt om hva slags virkelighetsoppfatning en gruppe med mennesker har. Poenget er bare at vi ikke må glemme at dette nettopp bare er et begrep med intensjon om å systematisere. Men, det betyr overhode ikke at ateismen (eller andre kategorier) er en identitetsforankring for individet av den grunn! 

Ateismen har ikke noe verdigrunnlag eller ideologi - det betyr kun at man har fravær av troen på guder. Punktum! 

1 liker  
Svar
Kommentar #304

Christian Jebsen

2 innlegg  324 kommentarer

Arroganse, virkelighet og logikk

Publisert 4 måneder siden
Benth Castberg. Gå til den siterte teksten.
Man har oppdaget at virkeligheten knuser de ikke-teistiske svarene, og at man derfor er stuck med alternativet. Som er å erkjenne virkeligheten som den er, nemlig teistisk.

Jeg håper du mener dette kun er teistens EGEN virkelighet, det kan nemlig oppfattes som en smule arrogant at du postulerer virkeligheten for resten av verden. 

Jeg er usikker på på hvilken måte den ovennevnte er et logisk ressonement (det kan du muligens forklare?) ettersom du også ser til å mene at man trenger logikk til å forklare hvorfor religion ikke er annet enn vrøvl.


Svar
Kommentar #305

Gjermund Frøland

9 innlegg  5495 kommentarer

Kategorifeil?

Publisert 4 måneder siden
Benth Castberg. Gå til den siterte teksten.
Det er få eller ingen som "må (..) postulere eksistensen av en høyst spesifikk, konkret Gud som forklare det hele, både ontologisk og etisk", langt derifra. Men man gjør det fordi man har oppdaget at det er dette som er sant. 

Når du presterer å blande sammen begrepene "postulere" og "oppdage", som vi ser i det siterte, bryter all kommunikasjon sammen.

Er Gud postulert, eller er Gud oppdaget?

Hvis Gud er oppdaget, hvilken Gud er det da vi snakker om?

Den mosaiske?

Den kristne?

Den muslimske?

Eller er det en annen?

Eller er det en generisk, altomfattende Gud?

2 liker  
Svar
Kommentar #306

Lars Erik Kvaale

0 innlegg  9 kommentarer

Erkjennelse....

Publisert 4 måneder siden

Dette innlegget var interessant. Hva er"egentlig" erkjennelsen av vår egen bevissthet...?? "Selv- bevisstheten"....?? Jeg kommer i hug filosofen Epikur - jeg skal ikke påstå at det er et sitat, men jeg tror innholdet er ganske riktig: Alt biologisk som går i oppløsning - kan ikke lenger ha sansefornemmelser....Det som ikke har sansefornemmelser - angår oss ikke. Når jeget er her - er ikke døden her. Når døden er her er ikke jeget her....

2 liker  
Svar
Kommentar #307

Torill Born

296 innlegg  1331 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Folk må jo gjøre og tenke AKKURAT hva de vil, men jeg synes det er SYND at de ikke kjenner denne Guds-dimensjonen som jo vi Jesus-troende kan nyte godt av og som gir en VISDOM - som er av en ÅNDELIG karakter. Men dette med ÅND - det er jo helt umulig å nevne for en ateist


Det finnes idag mennesker som har opplevet det som heter Super-natural. Eller det overnaturlige (selv nå steiler enkelte ser jeg for meg - bare ved å nevne ordet overnaturlig). Men nå ER det nå en gang slik at det finnes både den åndelige og den fysiske verden. Det er jo tanken og ånden som driver kroppen. FØRST tanken og så følger kroppen etter som en adlydende soldat. Når vi skal hente oss en kopp i skapet blir den tanken først skapt i vårt hode. INGEN skapelse uten at tanken og ånden har vært der før kroppen begynner arbeidet.

En pastor i USA fortalte at han hele sitt barndoms og ungdomsliv ble slått av sin far. Han ble hundset med gjennom hele oppveksten. Dette førte til at han som voksen ville vise sin far at han var noe. Og for å gjøre en lang historie kort (som jeg fikk ta del i via kristen-tv - for de interesserte Kanal 10 og Visjon Norge), Mannen ble SEAL-soldat. Han var en av tre som ble uttatt av 30 stk. Han meldte seg også på et annen utfordrende plan også som også er ytterst krevende og var altså godt forberedt for Combat. MEN soldatene var nødt til å ta vaksine - denne svine-influensa-vaksinen - og da han fikk den - tålte ikke kroppen hans deenne og han gikk inn i koma. Husker ikke hvor lenge det var - men lenge nok til en Himmel-tripp der han traff selveste Vår Herre Jesus Kristus. Manen beskrev Himmelen som  noe helt vidunderlig og han husker han også så Jesus og Han var visstnok en vakker og kraftig mann og med et karismatisk utseende med grønnbrune øyne (Jesus må jo være vakker når Han er skapt enbåren av Gud selv). Vel. Mannen ville helst bli der oppe - men Jesus sa at han hadde et oppdrag å gjøre på jorden og at Jesus ville vise mannen en annen side av det utenom-jordiske. Han fikk se ned i helvetet. Han fortalte jo hvor forferdelig det var der - med fange-celler hvor folk klaget sin nød og det var et veldig varmt sted og mannen husket at han var veldig tørst - men fikk ikke noe å drikke. Det var en kald menneske-verden på et varmt og uhyggelig sted.

Historien til mannen var jo lang men det endte med at det han hadde fått sett inn i hjalp han i sin pastor-gjerning hvor han fikk brutt generasjoner med forbannelse - der en far slo til sønnen - for faren selv hadde vært vokst opp med dette. 

Hva følte du selv da du ble slått spurte pastoren denne mannen som han hadde sett slo sønnen sin. Det endte med iallfall at mannen ble omvendt og tok imot Jesus og ble kvitt den forbannelse han selv var vokst opp i.

Det er jo tusenvis - om ikke millioner av vitner som kan fortelle slike og lignende ting - så får ateister og andre tro akkurat hva de vil. Selv ble jeg på overnaturlig vis vekket da jeg var midt i tyve-årene. Bibelen forteller om å BLI FØDT PÅ NY. Få en ny ånd i sitt hjerte. Helligånden. Og jeg skal iallefall ikke påberpe meg å være NOE SOM HELST - et null som jeg var - men vekket ble jeg til å bli født på ny. Jeg giftet meg med mannen min - et bønnesvar - og han var tysk og het BORN. Som betyr FØDT. Som om Skriften selv stadfestet min nye ånd. FORUNDERLIG OG HERLIG.

Om dere ikke tror - så be Jesus å TENKE på dere - som røveren på korset sa til Jesus: Tenk på meg - når du er i ditt rike.

Jesus ser deg - SE DU - etter Jesus....ALT GODT1 liker  
Svar
Kommentar #308

Lars Erik Kvaale

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Til Torill Born.

Du sier tanken må være "forut" for kroppen. Det er jeg helt uenig i....

 

Med hilsen

 

Lars Erik Kvaale

Svar
Kommentar #309

Marianne Solli

16 innlegg  1186 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Lars Erik Kvaale. Gå til den siterte teksten.
Når jeget er her - er ikke døden her. Når døden er her er ikke jeget her....

Jeg er enig med deg i dette. Og ellers mener jeg at enkelte kristne er også ateister når det gjelder andre religioners guder, for de tror vel ikke på alle disse gudene.

Svar

Siste innlegg

Ananias og Saffira
av
Johan Rosberg
rundt 5 timer siden / 65 visninger
0 kommentarer
Faderens lidelse
av
Erling Rimehaug
rundt 5 timer siden / 111 visninger
1 kommentarer
God Listhaug-analyse glemmer sinnet
av
Helge Vatne
rundt 6 timer siden / 112 visninger
2 kommentarer
Skolebøker og fordommer
av
John Sylte
rundt 12 timer siden / 154 visninger
4 kommentarer
Om å tro eller ikke tro
av
Rolf K Eckhoff
rundt 13 timer siden / 222 visninger
7 kommentarer
Uten lov og dom!?
av
Hildur Johansen
rundt 14 timer siden / 109 visninger
0 kommentarer
Om den norske konformiteten
av
Tore Danielsen
rundt 16 timer siden / 199 visninger
5 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Ananias og Saffira
av
Johan Rosberg
rundt 5 timer siden / 65 visninger
0 kommentarer
Faderens lidelse
av
Erling Rimehaug
rundt 5 timer siden / 111 visninger
1 kommentarer
God Listhaug-analyse glemmer sinnet
av
Helge Vatne
rundt 6 timer siden / 112 visninger
2 kommentarer
Skolebøker og fordommer
av
John Sylte
rundt 12 timer siden / 154 visninger
4 kommentarer
Om å tro eller ikke tro
av
Rolf K Eckhoff
rundt 13 timer siden / 222 visninger
7 kommentarer
Uten lov og dom!?
av
Hildur Johansen
rundt 14 timer siden / 109 visninger
0 kommentarer
Om den norske konformiteten
av
Tore Danielsen
rundt 16 timer siden / 199 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Hisdal kommenterte på
Listhaug-saken: Spørsmålet som ennå ikke er besvart
rundt 3 timer siden / 558 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Listhaug-saken: Spørsmålet som ennå ikke er besvart
rundt 3 timer siden / 558 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 3 timer siden / 1120 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 3 timer siden / 1120 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Faderens lidelse
rundt 4 timer siden / 111 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Skolebøker og fordommer
rundt 4 timer siden / 154 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Om å tro eller ikke tro
rundt 4 timer siden / 222 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 4 timer siden / 1120 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 4 timer siden / 1120 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Du slår ikke av mørket – du slår på lyset.
rundt 4 timer siden / 278 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Skolebøker og fordommer
rundt 5 timer siden / 154 visninger
Les flere