Spaltist Sofie Braut

Er Noahs Gud vår Gud?

Stadig vekk ser eg teologar som på velmeint vis skal redda oss frå å måtta tru på Gud i Det gamle testamentet.

Publisert: 4. nov 2017 / 6886 visninger.

Som barn fann eg raskt vegen til den eventyrlege litteraturen. Lite overgjekk opplevinga då det ein dag demra for meg at eventyra eg elska henta sanninga si frå den største forteljinga av dei alle.

Michael Endes briljante Den ­uendelige historie, Maria Gripes underfundige forteljingar, C. S. Lewis' fantastiske reiser, Lewis Carrolls vittige klassikarar og ­Tormod Haugens magiske realisme var berre nokre av bøkene eg forelska meg i som liten. Der det var ei forteljing, var det ein fristad. Som for mange andre vart litteraturen som eit velsigna takvindauge i det vesle livet mitt.

Den aller største

Å bli kristen var å koma inn borti den aller største ­forteljinga, den som bind menneske til Gud og som tolkar tilveret inn i ein ­vidare, og sannare, samanheng. ­Mange meiner at sanninga har gått av moten. Men er også det å sjå etter dei store ­samanhengane ein kunst som er under avvikling for tida?

På eit enkelt nivå kan vi seia at til ­dømes Twitters krav om det kortfatta og poengterte har som biverknad at det fort vert vanedannande. Evna vår til å handtera dei lange linjene vert ­utfordra. Det skal stadig mindre til for å bli oppfatta som omstendeleg og langtekkeleg. Dersom vi kjem til å tru, slik det ­heiter i reklamen, at «det enkle er ofte det beste» kan fort det enkle bli det einaste ­alternativet. Vi orkar rett og slett ikkje dei lange svara, når dei korte er handterbare og fyndige.

Oppsmuldring

Dette er ­naturlegvis ikkje ei oppsmuldring som sosiale ­media er eineleverandør av. For ­årevis sidan, då eg var historiestudent ved ­Universitetet i Bergen, lytta eg til ­førelesingar som bryskt slo fast at tida var forbi for ­kollektive ­prosjekt og store forteljingar. For meg som kristen var dette provoserande. Kan ein liksom berre avskaffa noko av det ­djupaste i mennesket: lengten ­etter dei store ­samanhengane? Uhøyrt, ­naturlegvis, og like arrogant som å vedta at vi ikkje har estetiske behov.

Som kristne er evna til å sjå etter ­samanhengar i Bibelen og samanhengar mellom Bibelens tekstar og det livet vi lever heilt sentralt. Det personlege møtet med tekstane endrar oss, slik at det nye livet kan etablerast og utviklast.

Teologien som fag er dermed på sitt mest tragiske når det undergrev ­samanhengane mellom dei ulike delane av ­Bibelen. Det vert parodisk når ein med snusfornuft og moderne briller sjaltar ut «ein gammaltestamentleg Gud» som ein liksom ikkje lenger treng å forholda seg til, mens den nytestamentlege Jesus står att som den som under tvil kan ­aksepterast. Det er som om visse deler av den ­dominerande teologien gjer det mange gode lærarar elles prøver å unngå: nemleg å overforklara tekstar på ein måte som tappar dei for kraft og mysterium.

Forankringa og heilskapen

Ta eit ­aktuelt døme frå debatten knytt til Svein Tindbergs nye barnebibel. Når fag­teologen, i dette tilfellet Elisabeth Tveito Johnsen, skal leia oss lekfolk til den rette forståinga av historia om Noah, verkar det som om vi frå fagleg hald skal fristillast frå å måtta tru på «den guden vi treffer i fortellingen om Noah» (VL 26. 10.).

Men vent litt. Kva Gud er det så vi skal be til og tru på, Johnsen? Når den store forteljinga går frå kvarandre på midten, forsvinn forankringa og heilskapen som presenterer oss for den treeinige Gud.

Stadig vekk ser eg teologar på ­liknande velmeint og pedagogisk vis skal redda oss frå å måtta tru på Gud i Det ­gamle ­testamentet. Jesus, derimot, hentar all sin legitimitet, identitet og autoritet frå nettopp den heilt nære relasjonen til gamaltestamentets Gud. Derfor vert det ­ubegripeleg korleis fagteologen kan ­formidla eit så lite integrert Gudsbilete at «guden i fortellingen om Noah» vert ein gud med liten g som kristne fritt kan velja vekk.

Så eg framfører eit lite hjartesukk: ­denne teologien verkar så oppstykka. Det er tid for å ta vare på dei verkeleg store forteljingane.

15 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #151

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12441 kommentarer

Det er feil

Publisert 14 dager siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Skrev en fordi Jesus var hos Gud (Faderen) og likestiller aldri seg selv med Faderen

Fil.2.6 Han (Jesus v5) var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik. ( Note : rov: kan også oversettes «ran» eller «bytte») Se også Jesus som "tyv"  

2 liker  
Svar
Kommentar #152

Øivind Hundal

0 innlegg  52 kommentarer

Publisert 14 dager siden

Eller skal vi servere videre en Gud som går i fotformsko, har skjegg og stemmer SV, til nød AP?  Vi skal formidle videre alt, også fortellingen om Noah og om Isak/Abraham. Livet er mangfoldig, både alvorlig og lykkelig og trist. Joda, det er vanskelig å formidle og forklare. Men det høree med til den Store Fortellingen.

2 liker  
Svar
Kommentar #153

Anne Jensen

33 innlegg  4559 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det hadde jo vært greit å redegjort for det tidlig i debatten.  

Jeg hat hele tiden hevdet at Jesus ikke er JHVH. Tilhørighet (eller ikke) butde ikke spillle noen rolle så lenge det er bibelen som diskuteres.

Svar
Kommentar #154

Tore Olsen

12 innlegg  3210 kommentarer

- før vi lander i "no self"

Publisert 14 dager siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Det har du rett i, fordi du kan ikke vise utfra bibelen at Jehova er Jesus. Dessverre er det forvirring og vranglære rundt dette, fordi Guds navn ble fjernet fra Bibelen.

Men dersom Jesu Gud ikke er Jehova, hva er da hans navn? Gud? Herren?

Det er ingen forvirring rundt dette enn den du selv skaper. Du har fått tilstrekkelig info, men av dine svar så ser jeg at du av en eller annen årsak ikke leser det som står der - eller du forstår det ikke. Egentlig er ikke det mitt problem. Teologer som vrenger bibelen ut inn er heller ikke mitt problem, men dette er en debattside og jeg deltar ikke her for å overbevise hverken jøde eller greker, men for å lære hvordan "jøde og greker" tenker. Hvorfor det enkle evangeliet mottas - vrangvillig - og ikke i sin renhet og i sin opprinnelse, slik som Gud ga oss det. Svaret står jo i bibelen, side opp og side ned, hvor til og med disiplene, som ble Hans apostler etterhvert, ikke fattet til å begynne med. Når de videreformidlet så fikk disiplene samme problemet med de hellige som Kristus hadde med disiplene i begynnelsen.

ALLE må gjennom en periode med opprør og motstand, virker det som, før man lander der hvor Rolf viste til, with "no self". De med "no self", eller som jeg beskriver det på norsk - mennesker som har ofret egoet og egenviljen til fordel for Guds-viljen. Mennesker som er ferdig med seg selv, med det naturlige menneskets ekstreme behov for å hevde sine egne meninger.

Så er det heller ikke slik at jeg skriver bare til deg når jeg kommer med mine argumenter, mine henvisninger er like mye ment for de som har forståelsen for hvem Jesus Kristus er. Flere ser sammenhengen uten å hindres av i sine egne fordommer. Alle har vi fordommer inntil Jesus Kristus frir oss fra dem med sin ånd - virker det som.

3 liker  
Svar
Kommentar #155

Øivind Hundal

0 innlegg  52 kommentarer

Tull vs myte

Publisert 14 dager siden

Runar Foss Sjåstad,  din påstand Kort sagt er historien om Noah tull og tøys, iallfall til å forklare Gud, livet, troen, mennesket etc". er kun en påstand, like lite dokumentert som det du påpeker hos andre. Hva vi VET, er kun det at flommyten er kanskje den mest utbredte myten av dem alle, den finnes hos folkeslag fra hele verden. NB jeg trekker ikke noen andre konklusjoner av dette. Men det finnes også flere ulike syn på"myter". Ved en annen anledning kan vi diskutere disse.  Men din påstand om "tull og tøys", som er en *aktiv* påstand, må da stå *kun* for din egen regning. Mange, inklusive jeg, er uenige med deg. At historien ikke sier noe om Gud, livet, troen etc, forteller bare at du personlig ikke har sett dette. Muligens fordi du a priori har aktivt avskåret deg selv fra å kunne si noen som helst om dette/slikt i det hele tatt. Hva vet jeg? Men jeg personlig finner den meningsfull i flere henseende. Den meningen som jeg finner, er derimot muligens en annen tråd.

2 liker  
Svar
Kommentar #156

Rolf Larsen

17 innlegg  2732 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser Jehova som Den Høyeste, Jesus Kristus som hans enbårne sønn og Ånden som Jehovas virksomme kraft, like klart i bibelen, som du/dere ser de tre som en "substans" som utgjør en guddom.

Selv om Gud er tre i en, så ser jeg på de med tre med forskjellige karakteristikker. Faderen er kilden hvor alt har sitt opphav. Sønnen er uttrykket til Faderen, hvor kilden blir manifestert (ser du Meg, har du sett Faderen, som Kristus sier). Og Ånden er Faderens virksomme kraft som du sier, men også livgivende kraft. Men så er også Gud Ånd, Kristus er Ånd, de er ett med Ånden.

Dette skrev jeg om tidligere, kanskje du husker?

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #157

Rolf Larsen

17 innlegg  2732 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Såvidt jeg vet er det slik det står i Jehovas Vitners bibel. En spesiell oversettelse de er alene om.

Ja så trodde jeg også, i hvert fall i forhold til dette verset: "... Ordet var en gud." Men Anne Jensen sier JV ikke er alene om denne tro. Se min kommentar 148 og hennes respons 149. Tro dette er ganske opplysende.

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #158

Rolf Larsen

17 innlegg  2732 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
ALLE må gjennom en periode med opprør og motstand, virker det som, før man lander der hvor Rolf viste til, with "no self". De med "no self", eller som jeg beskriver det på norsk - mennesker som har ofret egoet og egenviljen til fordel for Guds-viljen. Mennesker som er ferdig med seg selv, med det naturlige menneskets ekstreme behov for å hevde sine egne meninger.

Jeg ser at et lys har gått opp for deg

Mye nåde i din jakt på videre opplsyning i Herren broder

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #159

Tore Olsen

12 innlegg  3210 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser at et lys har gått opp for deg

Mye nåde i din jakt på videre opplsyning i Herren broder

Ja, det har gått et lys opp for meg, og det er Kristi lys.

Takker så mye. Jeg jakter videre til Herren setter grensen - kjære broder :-)


Svar
Kommentar #160

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12441 kommentarer

Det var tidlig...

Publisert 14 dager siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det har gått et lys opp for meg, og det er Kristi lys.

Kristi lys er dommen og verden kjenner ham ikke. Joh 3,19 viser til Joh 1,5-9ff

Svar
Kommentar #161

Anne Jensen

33 innlegg  4559 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen forvirring rundt dette enn den du selv skaper.

Det er en kjent sak at Guds navn er fjernet fra bibelen. Dermed har også hans navn i stor grad blitt glemt/ignorert. Til tross for at vi ber "la ditt navn holdes hellig". 

Ellers holder jeg fast på at denne tråden er første gang jeg ser påstanden om at Jesus er Jehova. Jeg vet mange kristne tror at Jehova er navnet til de "tre i en". 

Jeg ser også at du "leser" vrangvilje hos meg, fordi jeg ikke tror som deg. For meg er det helt i orden. Uansett har min "agenda" fra den dagen jeg ble frelst for 20 "ish" år siden, vært å lære Sannheten å kjenne. Når jeg (inm)så at menigheten ikke er så annerledes enn verden (penger, makt, åndelig "karrierejag"  nasjonalisme, innvandringsfientlig osv) tror jeg ikke lenger sannheten finnes der. Selvsagt er det folk der også som tar avstand fra nasjonalisme og andre ubibelske holdninger, men de blir nok heller ikke værende, fordi de ikke finner "sin plass".

For øvrig har du rett i at min tro ikke er ditt problem. Jeg har tatt avstand, landet og kommer nok ikke til å endre syn igjen. Men takk igjen for debatten.

1 liker  
Svar
Kommentar #162

Tor Egil Hansen

11 innlegg  484 kommentarer

Savner respons

Publisert 14 dager siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
takk igjen for debatten

Jeg vil også takke for debatten, men jeg savner en kommentar fra deg på min kommentar nr 125 som understreker at Gud og Jesus er den samme. Hva tenker du om disse versene? Versene sier om "begge" at: " himmelen er et verk  av dine hender". Tror du Gud skapte himmelen? I så fall må du nesten tro at et av versene er enten feil oversatt, eller har blitt endret på av en eller annen grunn.

Svar
Kommentar #163

Anne Jensen

33 innlegg  4559 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Versene sier om "begge" at: " himmelen er et verk  av dine hender". Tror du Gud skapte himmelen? I så fall må du nesten tro at et av versene er enten feil oversatt, eller har blitt endret på av en eller annen grunn.

Beklager at jeg ikke har fått med meg alt. Jeg mener jeg har gitt klart uttrykk for at Jehova Gud er Skaperen. At det er flere involvert i Skapelsen vi leser om i 1.Mosebok, ser vi fordi det står "la OSS danne mennesker i vårt bilde, i vår likhet". Det er det at dette "oss" utgjør EN, jeg sier er feil.

Svar
Kommentar #164

Rolf Larsen

17 innlegg  2732 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Ja, det har gått et lys opp for meg, og det er Kristi lys.

Takker så mye. Jeg jakter videre til Herren setter grensen - kjære broder :-)

Det må vi alle, og vi er alle brødre, om vi vil innse det eller ikke, selv om vi slår hverandre ihjel med bokstavens ord. Dessverre.

Mye nåde broder

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #165

Dag Løkke

10 innlegg  1824 kommentarer

Publisert 14 dager siden

Dette "oss" er vel et slags pluralis majestatis, skulle jeg tro. 

Vi tror på én Gud.

Flertallsformen må vel stå for forfatterens regning.   

Svar
Kommentar #166

Rolf Larsen

17 innlegg  2732 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Vi tror på én Gud. Denne flertallsformen må vel stå for forfatterens regning.

Kan det være mulig at flertallsformen i 1 Mosebok 1:26 er der av en grunn, og viser til Treenigheten?

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #167

Anne Jensen

33 innlegg  4559 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Vi tror på én Gud.

Ja. Faderen.

Svar
Kommentar #168

Dag Løkke

10 innlegg  1824 kommentarer

Publisert 14 dager siden

Treenighetslæren var ikke konstruert på den tiden Mosebøkene ble skrevet, men Gud var selvsagt både Far, Sønn og Hellig ånd da også. Like fullt var han "bare" én Gud, slik Han er fra evighet til evighet. Hva forfatteren av den aktuelle skapelsesberetningen har ment, er det ingen nå som kan vite.  

Svar
Kommentar #169

Tor Egil Hansen

11 innlegg  484 kommentarer

Husk at tro og viten ikke er det samme

Publisert 14 dager siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det er det at dette "oss" utgjør EN, jeg sier er feil.

Jeg forstår. (Men Bibelen bruker aldri navnet Jehova. Det finner du bare i Jehovas vitner sin korrigering av Bibelen. Bibelen bruker YHWH som betyr: Jeg er. Dette forklarer Tore flott i kommentar 132)

Men betyr dette at du ikke tror Gud kan være flere vesener samtidig? En begrensning på Gud vil jeg si. Men dersom Gud kan skape seg om til mange ting og vesener samtidig, vil du da kalle alle disse for Guder, eller vil det være én Gud.
Jeg tror Gud kan være usynlig, synlig(i form av Jesus) og som den hellige ånd på en og samme tid. Jeg tror også på en Gud som i disse ulike vesener kan være alle steder samtidig ved behov.

Det er for så vidt litt ironisk at koranen også bruker flertallsform om Gud. Det står hele tiden "Vi". Ingen muslimer tror Allah har noen ved sin side.

1 liker  
Svar
Kommentar #170

Dag Løkke

10 innlegg  1824 kommentarer

Navnet Jehova

Publisert 14 dager siden

Jehova er en feilskriving (misforståelse) fra lenge før Jehovas vitner ble startet. Navnet oppsto da gudsnavnet Jahve (som betyr "Jeg er") fikk sine konsonanter JHVH (her skrevet med vårt alfabets bokstaver) påsatt vokalene fra et annet gudsnavn Adonai. På den måten oppsto misforståelsen. (Dette er svært kort fortalt.)       

Svar
Kommentar #171

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12441 kommentarer

Den allmektige

Publisert 14 dager siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
kommentar nr 125 som understreker at Gud og Jesus er den samme

Hvorfor ikke tenke nytt? Her brukes det diverse bibelvers for å understreke ens egne oppdagelser. Tenk om en ikke har forstått hele utviklingen da en ikke bruker hele skriften? 

Gud har på mange måter henvist til de eldgamle dager som ingen husker, og at de vil komme igjen. Dersom Heb.2.14 stemmer, har man et bilde av menneskesønnen, ikke sant? - Og dersom 1.Kor.15.24-25 er riktig (at han leverer sin kongsmakt til Gud), så bør også Heb.6.1 også være riktig (glemme barnelærdommen om Jesus... dvs de i Heb.2.14.)

Den naturlige årsakssammenhengen mellom Far og sønn ligger mellom to verdener, den Jesus kom fra (ikke fra denne verden der Jesus er Gud/ ovenfra) og til vår verden (nedenfra i Heb.2.14) Far og sønn er en og samme (i Joh.1.18, 10.30) Men Gud sender seg selv ned i den han var før han ble Gud forrige gang, i en sønns skikkelse. Det hele er lagt inn i en gåte, den er løst ved å bruke hele Bibelen. Åp.1.8: han som er og som var og som kommer, Den allmektige. 

Jesus sier jo klart og tydelig at han ikke kommer fra denne verden, (Joh 8,23 viser til Joh 3,31) men er sendt ned fra Gud som menneskesønn - når han har gjennomført det som står i skriftene er man kommet til 1.Kor.15.28: Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Og de er igjen forent til å være ett, i Ef.2 (fra død til liv) For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg.

I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet.

Svar
Kommentar #172

Anne Jensen

33 innlegg  4559 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
eg forstår. (Men Bibelen bruker aldri navnet Jehova. Det finner du bare i Jehovas vitner sin korrigering av Bibelen. Bibelen bruker YHWH som betyr: Jeg er.

Ja, og noen sier Jahve, andre Jehova. I trosmenigheten jeg gikk i, i flere år, lærte vi Jehova. Så at det bare er Jehovas vitner som bruker det navnet, stemmer ikke.

Jeg tror, som bibelen sier, at Ingen har noengang sett Gud". Ikke i hans "vanlige" form, og ikke i menneskets skikkelse. 

Har du forresten tenkt på hvorfor Jesus ble kalt "den andre Adam"? Hva er likheten mellom den første og andre Adam? Og hva ble den store forskjellen?

Stort, spennende tema faktisk.

Svar
Kommentar #173

Tor Egil Hansen

11 innlegg  484 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Navnet oppsto da gudsnavnet Jahve (som betyr "Jeg er") fikk sine konsonanter JHVH (her skrevet med vårt alfabets bokstaver) påsatt vokalene fra et annet gudsnavn Adonai

Jeg kjenner til dette. Men det er vel bare Jehovas vitner som bruker dette navnet i sin Bibel.

Svar
Kommentar #174

Tor Egil Hansen

11 innlegg  484 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, og noen sier Jahve, andre Jehova. I trosmenigheten jeg gikk i, i flere år, lærte vi Jehova. Så at det bare er Jehovas vitner som bruker det navnet, stemmer ikke.

Det jeg mente var hvem som bruker dette navnet i sin Bibel. Det er sikkert mange som av forskjellige årsaker bruker Jehova, uten å kjenne til opphavet til dette navnet, som Dag Løkke oppklarer i kommentar 170.

Svar
Kommentar #175

Oddbjørn Johannessen

151 innlegg  12546 kommentarer

Litt mer komplisert

Publisert 14 dager siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Navnet Jesus eller Yeshua i det Gamle TestamentetNavnet til GUD's mennesklige ansikt Jesus uttales Yeshua på hebraisk og betyr frelseren eller frelse og er ingen tilfeldighet. Det henger nøye sammen med GUD's eget navn "YHWH" (Yahweh).

Det hebraiske ordet "ehyeh" som i første person entall uttales "hayah"  oversettes til Norsk:  "Jeg er". Ordet YHWH (Yahweh) stammer også fra "hayah" og er beslektet, men uttales i tredje person entall som "Han er". Det er altså ingen forskjellen for betydningen av ordene "Jeg er" og YHWH (Yahweh), men forskjell i vinklingen på hvem som bruker dem(første og tredje person). Fra GUD's synsvinkel så brukes "Jeg er", men fra våres synsvinkel brukes "Han er". Uansett vinkling, så er dette navnet til GUD. Jesus sitt opprinnelige navn er "Yeshua som er samensatt av de to hebraiske ordene "Ya" som er en forkortelse for "Yahweh"(GUD) og "shuwah"(frelse). Det betyr rett og slett: "Yahweh er frelseren" eller "Yahweh har blitt frelser". Det er en samensatt bettydning av "Yahweh". Så, når vi sier at "Yahweh er frelserene" eller "Yahweh har blitt frelser", så betyr det "GUD er frelseren Jesus" eller "GUD har blitt frelseren Jesus". Dette stemmer helt overens med treenigheten , hvor Jesus er GUD's mennesklige ord og ansikt
Så viss vi benekter GUD's navn, da benekter vi også navnet til Jesus fordi navnet til Jesus er sammensatt av ordet "Yahweh" som betyr GUD.

Navnehistorikken er nok litt mer komplisert enn den framstillingen du presenterer her.

JHVH

Svar
Kommentar #176

Tor Egil Hansen

11 innlegg  484 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Her brukes det diverse bibelvers for å understreke ens egne oppdagelser. Tenk om en ikke har forstått hele utviklingen da en ikke bruker hele skriften? 

Her sitter vel du i et glasshus med svært tynt glass. Jeg har dessuten aldri påstått at jeg har forstått hele utviklingen.

Svar
Kommentar #177

Dag Løkke

10 innlegg  1824 kommentarer

Publisert 14 dager siden

Kanskje nå, men tidligere fantes denne feilvarianten også i flere andre bibeloversettelser så vidt jeg vet. 

Svar
Kommentar #178

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12441 kommentarer

Nei

Publisert 14 dager siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Her sitter vel du i et glasshus med svært tynt glass. Jeg har dessuten aldri påstått at jeg har forstått hele utviklingen

Jeg formidler sammenhengen - hvordan vil du forklare mine henvisninger om den enbårne som er Gud i Joh.1.18?

Svar
Kommentar #179

Tore Olsen

12 innlegg  3210 kommentarer

Publisert 14 dager siden

Samme til deg -

Svar
Kommentar #180

Rolf Larsen

17 innlegg  2732 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Treenighetslæren var ikke konstruert på den tiden Mosebøkene ble skrevet, men Gud var selvsagt både Far, Sønn og Hellig ånd da også. Like fullt var han "bare" én Gud, slik Han er fra evighet til evighet. Hva forfatteren av den aktuelle skapelsesberetningen har ment, er det ingen nå som kan vite.  

Se bort fra hva forfatteren mener, for som du sier selv: "men Gud var selvsagt både Far, Sønn og Hellig ånd da også." Og selvfølgelig er Han bare EN Gud, det er ikke tre Guder vi snakker om.

«La Oss gjøre mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.» 1 Mosebok 1:26

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #181

Anne Jensen

33 innlegg  4559 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Dag Løkke oppklarer i kommentar 170

Nei, ingen av oss har vært spesielt oppklarende. Det nærmeste en kom oppklaring, var vel Johannessens link til wikipedia. Men jeg har iallefall brukt litt av dagen på å lese mer om dette. Og en, nei to ting er sikkert: Gud heter ikke Gud. Og siden hans navn er nevnt mer enn 6000 ganger i De hebraiske Skrifter, betyr det at han vil vi skal bruke det navnet. Det/han innbyr til en mer nær og personlig relasjon enn "Gud".

Svar
Kommentar #182

Tore Olsen

12 innlegg  3210 kommentarer

En ikke ukjent uenighet på forskernivå

Publisert 14 dager siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Navnehistorikken er nok litt mer komplisert enn den framstillingen du presenterer her.

Og dette var slutningen i Wikipedia:

"Som Van der Toorn understreker, er ei rekke forskjellige meiningar presentert, men ein har ikkje blitt vorte einige om nokon eintydig etymologi for tetragrammet."

Dette har jeg kjent til siden jeg ble kristen for 40 år siden. Den referansen jeg har brukt er den forståelsen som passer med bibelen og Kristi egne referanser i skriften. At Han refererte til seg selv som deres Gud, og nevnte navnet som var hellig, og innrømmet at Han var det - Israels Gud, var årsaken til at Han ble drept. Enhver som Hadde påstått seg å være slik Kristus forklarte, ville blitt drept. Herrens navn var hellig, og som referert til var det ulovlig å bruke utenom templet - og skulle sjeldent brukes. Hvor disiplinerte jødene var på Kristi tid angående dette er jeg ikke kjent med, men presteskapet benyttet muligheten til å anklage Ham med full tyngde. Når Han forklarte dem hvem Han var, avsa Han egentlig sin egen dødsdom. Den kristne teologi er bygget på Kristi offer, forsoning og oppstandelse med forløsningen av dødens grep. Uten dette offer - ingen kristendom. 

Jeg kan gi flere referanser til bibelen enn jeg har gjort, men den hellighet dette navnet innehar tilbake i tid, tilsier egentlig at enhver for seg selv skulle søke å forstå. Det krever et langt og inngående studium. Jeg håper du respekterer at jeg ikke går videre med forklaringer og referanser, som ville gått tilbake til Melkisedek i 1. Mosebok, - bare for å gi for å gi et hint til de som selv vil forske på det.


Svar
Kommentar #183

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12441 kommentarer

Den som lever...

Publisert 14 dager siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Og en, nei to ting er sikkert: Gud heter ikke Gud. Og siden hans navn er nevnt mer enn 6000 ganger i De hebraiske Skrifter, betyr det at han vil vi skal bruke det navnet. Det/han innbyr til en mer nær og personlig relasjon enn "Gud".

I Åp.19.13 står det bare at hans navn er Guds Ord. Det holder ikke som egennavn i og med at Gud bruker flertallsformen "vi" og "oss". Det som kommer tydeligst frem er at Jesus er av Davids ætt... og dermed Abrahams ætt. (Gal.3.16, Åp.22.16)

I 2.Mos.3 sier Moses til Gud: «Sett at jeg går til israelittene og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg: Hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?»

Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.» (Note : Jeg er: Det hebr. gudsnavnet  JHWH blir her forstått som en form av ordet for «å være». På hebr. danner Jeg er og  JHWH et ordspill. I oversettelse gjengis  JHWH vanligvis med «Herren». =Guds navn.)

Og Gud fortsatte: «Du skal si til israelittene:  Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.

Sendt meg til dere er en vanvittig god og skjult analyse av tilstanden. Les min tidligere link.

Selv om Bibelen er Guds Ord hender det mange ganger at han skriver om seg selv i annen person, det er en velkjent kjennsgjerning, Jes.65.9: Jeg lar en ætt gå ut fra Jakob, fra Juda en som skal arve mine fjell. Mine utvalgte skal ta landet  i eie,
og mine tjenere  skal bo der.

Åp.5.5 kaller Jesus for løven av Juda - det er veldig spesifik sammen med Heb.7.14: Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen.

1 liker  
Svar
Kommentar #184

Tore Olsen

12 innlegg  3210 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Åp.5.5 kaller Jesus for løven av Juda - det er veldig spesifik sammen med Heb.7.14: Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen.

Les deg opp på Melkisedek - la meg så få høre.

Svar
Kommentar #185

Dag Løkke

10 innlegg  1824 kommentarer

Publisert 14 dager siden

Jeg hadde ingen intensjon om noen inngående oppklaring. Mitt bidrag var bare en kortfattet kommentar (170) om hvordan det feilaktige navnet Jehova oppsto. De som vil vite mer om dette, kan sikkert finne fram til den informasjonen selv. 

Svar
Kommentar #186

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12441 kommentarer

Rettferdighetens konge

Publisert 14 dager siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Les deg opp på Melkisedek - la meg så få høre.

Melkisedek betyr "rettferdighetens konge" som tilsvarer "frelseren" som navnet Kristus betyr. (Heb.7.2) Rettferdigheten som vinnes, se Rom.9.30-33 (Israel og snublesteinen)

1 liker  
Svar
Kommentar #187

Rolf Larsen

17 innlegg  2732 kommentarer

Publisert 14 dager siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Har du forresten tenkt på hvorfor Jesus ble kalt "den andre Adam"? Hva er likheten mellom den første og andre Adam? Og hva ble den store forskjellen?

Begge Adam'er, Jesus og den første Adam, har kropp og sjel, men Jesus var unik til å være den første til å leve ved sin ånd, i enhet med Faderen. Kristus hadde guddommelig liv i sin Ånd, noe den første Adam ikke hadde, han hadde kun liv i sin sjel. Så når Kristus døde, ble Han den livgivende Ånden, den Ånden som puster Seg selv inn i de troendes ånd, eksemplifisert ved verset i Johannes 20:22

Da Han hadde sagt dette, åndet Han på dem og sa til dem: «Ta imot Den Hellige Ånd!

Bare etter at man har tatt imot Kristus som den livgivende Ånden, blir menneske født på ny, slik Herren forteller oss via samtalen med Nikodemos i Johannes 3. 

Når vi så mottar Kristus som den livgivende Ånden, mottar vi Guds liv og natur i vår ånd, og vi begynner prosessen med å bli likedannet til Kristi bilde, som er å ha Guds liv og natur i både ånd, sjel og kropp.

se Rom. 8:29

For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt til å bli likedannet med sin Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte blant mange søsken.

2 Tess 5:23

Må fredens Gud selv hellige dere helt igjennom! Og må deres ånd, sjel og kropp helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst!

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Svar
Kommentar #188

Anne Jensen

33 innlegg  4559 kommentarer

Takk

Publisert 14 dager siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Begge Adam'er, Jesus og den første Adam, har kropp og sjel, men Jesus var unik til å være den første til å leve ved sin ånd, i enhet med Faderen. Kristus hadde guddommelig liv i sin Ånd, noe den første Adam ikke hadde, han hadde kun liv i sin sjel. Så når Kristus døde, ble Han den livgivende Ånden, den Ånden som puster Seg selv inn i de troendes ånd, eksemplifisert ved verset i Johannes 20:22

Det spørsmålet stoppet vel debatten :-D Men takk for at du tok deg bryet og for at vi kan ha en respektfull tone, til tross for uenigheter. Der har jeg et stykke til med "opplæring". 

Jeg ser det sånn at likesom vi arvet synd fra den første Adam, så arver vi evig liv fra den andre Adam (1.Kor.15:22)

Kortversjonen :-)Svar
Kommentar #189

Dag Løkke

10 innlegg  1824 kommentarer

Publisert 14 dager siden

Det er en vel formulert kortversjon!  

Svar
Kommentar #190

Rolf Larsen

17 innlegg  2732 kommentarer

Publisert 14 dager siden

amen

1 liker  
Svar
Kommentar #191

Kjell Haugen

6 innlegg  1250 kommentarer

Silkeveiens Guder.

Publisert 13 dager siden
Sofie Braut. Gå til den siterte teksten.
Det er tid for å ta vare på dei verkeleg store forteljingane.

Det å forstå bibelen med bare å se i bibelen er som å sitte i et glasshus uten å se ut. 

Bibelhistorisk ser vi på Abram. Denne invandreren fra østen til midtøsten. Han tok med seg Fedrenes Gud og de historier som følgte med han fra før Abram. Det er mulig å finne igjen historier om Skapelsesberetningen og Noah langs silkeveien østover helt tilbake til de 5000 år gamle skriftene til Kineserne.  Så det å prøve å forstå Noahs Gud utifra det som skjedde etterpå fortalt i GT/NT er etterpå klokskap.  Hvordan var Fedrenes Gud beskrevet i Ur i Kaldea og områdene rundt der på Abrams tid?     Abrams gud var en av 7 guder som man hadde der.   Hver av de syv gudene hadde hver sin planet og hver sin oppgave inn vi samfunnet.  Med stjernene som bakteppe for de syv synlige planeter med det blåtte øye kunne man tolke / forutsi hendelser i tiden. Moses fikk beskjed om at Jødenes folk bare skulle tilbe en av disse Gudene.  For meg er det folk fra Ur i Kaldea med hilsen fra Fedrenes gud som kommer på besøk til Jesus med  gull - røkelse og myrra.   Jesus sier at han skal komme igjen og vi skal se etter menneskesønnens tegn på himmelen for å vite den tiden nærmer seg.  Her må man kunne den astrologiske kalender for å se på likheter i astrologiske hendelser rund Abrams , Jesu og vår tid.   Den astrologiske kalender har sekvenser som viser oss dette tegnet - om vi titter litt opp fra bibelen og ser setter.  

Svar
Kommentar #192

Dag Løkke

10 innlegg  1824 kommentarer

Abrahams, Isaks og Jakobs Gud

Publisert 13 dager siden

Vi kan vel snart konkludere med at vi tror på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Eller Israels Gud om vi heller vil si det slik (det var jo Jakob som fikk navnet Israel). Det kan selvsagt være interessant å se på forholdene der Abraham (den gang Abram) kom fra. Men vi henter vårt trosgrunnlag i Bibelen, og det holder vel for de fleste av oss. Båtbyggeren Noa er også interessant, selv om han neppe er en historisk person og derfor antakelig aldri har levd.   

Svar
Kommentar #193

Kjell Haugen

6 innlegg  1250 kommentarer

Publisert 13 dager siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
vi tror på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Eller Israels Gud

Mitt poeng er at i GT finner du  historier om 58 forskellige guder ( gudenavn ?) . Skapelsberetinnen frem til Abram handler om menneskehetens historie. Abrahams spesialdeal med en gud  er starten på jødenes historie.  

Før Abram var det flere guder i bildet. Derfor alt flertall språket. ( La oss lage menneske....f.eks. )  Moses spesifiserte i budene at man skulle tilbe bare  en av dem. Budene benektet ikke at det finnes flere, derfor måtte det spesifiseres der. Så Israels folket hadde  bare en gud - ja. De kristne har en Gud  med tre ansikter. Romerne en med to ansiker (Janus).  Mormonerne har en UFO gud osv.

Denne tråden handler om Noe og hans gud. Det kan være vannguden ioannes eller noe slikt. Eller kommer Noa historien fra Shan Hai Lin mytene i Kina som også har en Noah historie med en historie som ligner på GT s Noa.  ( tegnet for sunami / katastrofe  på kinnesisk består av tallet 8 ,en båt og hav. Som vi finner i Noah/Noa fortellingene. ) 

Svar

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 7 timer siden / 132 visninger
1 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 9 timer siden / 155 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 131 visninger
1 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 11 timer siden / 401 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 23 timer siden / 1393 visninger
11 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 24 timer siden / 852 visninger
17 kommentarer
Les flere

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6609 visninger
296 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
16 dager siden / 6886 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2236 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
24 dager siden / 3585 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 484 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 494 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3549 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8053 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2688 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 7 timer siden / 132 visninger
1 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 9 timer siden / 155 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 131 visninger
1 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 11 timer siden / 401 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 23 timer siden / 1393 visninger
11 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 24 timer siden / 852 visninger
17 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
3 minutter siden / 1995 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
6 minutter siden / 1995 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
9 minutter siden / 1995 visninger
Laurits Hallum kommenterte på
Ateisme og humanisme II
10 minutter siden / 1995 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
14 minutter siden / 1995 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
17 minutter siden / 1995 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
22 minutter siden / 1995 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
23 minutter siden / 1664 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Spor i ørkensanda
33 minutter siden / 613 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
38 minutter siden / 349 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
rundt 1 time siden / 349 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Hvorfor stemmer så mange blått? - Jeg stemmer Rødt
rundt 1 time siden / 180 visninger
Les flere