Trygve W. Jordheim

108

Ferdig luthret lenge før festen

Martin Luthers budskap er som juleevangeliet: Veldig vanskelig å formidle på en måte som får mottakeren til oppdage det på nytt.

Publisert: 3. nov 2017

Årstallet 2017 har blinket i det fjerne helt siden jeg hadde mitt første sommervikariat i Vårt Land i 2002: Reformasjonsjubileet. 500 år siden tesene som muligens ble spikret opp på slottskirkedøra i Wittenberg.

I Martin Luthers hjemland slurver de ikke med planleggingen, så ingen med en viss interesse for temaet kunne unngå å få det med seg i god tid på forhånd. Nå er plutselig festen – eller markeringen, som det heter fra offisielt hold i Norge – mer eller mindre over. Har vi lært noe? Har vi oppdaget noe nytt? Har vi blitt mer lutherske?

Engasjerer og provoserer ikke

Hovedtema for reformasjonsmarkeringen i Norge har vært «Nåde», konkretisert ved undertemaene «Frelsen er ikke til salgs», «Mennesker er ikke til salgs» og «Skaperverket er ikke til salgs».

Ingenting av dette overrasker, provoserer eller engasjerer meg. Dette er jo dette jeg er blitt fortalt hele livet. Det er så basic, som vi sier når vi slurver med norsken. Nåden alene, Skriften alene, Kristus alene, troen alene. Jeg slutter meg til det, men det er så bygd inn i hele mitt tankesett at jeg ikke blir berørt av at noen gjør det til gjenstand for en feiring.

At det nå er 500 år siden startskuddet for den viktigste forandringsprosessen i kristendommens historie – og kanskje også i Europas historie – oppleves dessverre ikke som vitaliserende i seg selv.

Bispeklisjeer om stress og krav

I vinter skrev Bispemøtet i en uttalelse at Den norske kirke og den lutherske kirkefamilie ville bruke året til å «løfte fram den gode kjernen i arven etter Luther: Hans forståelse og formidling av evangeliet om Guds betingelsesløse nåde og barmhjertighet», alt under overskriften «Frigjort ved Guds nåde».

Forsøket på å gjøre budskapet relevant «for mennesker i vår tid» forsvant i klisjeer om hvor slitsomt livet kan være i verdens rikeste land i 2017: «Mange, ikke minst ungdom, lever under store krav. Vi kjenner presset fra egne og andres idealer om kropp, utseende og sosial status. Tilværelsen blir et strev for å lykkes på alle arenaer. Fokuset rettes mot egen innsats og enhver er sin egen lykkes smed. Dette svarer på mange måter til Luthers utgangspunkt i kampen for å komme i et rett forhold til Gud. For mennesker som opplever livet slik, er evangeliet om nåden et budskap som gir frihet», skrev biskopene i Den norske kirke.

Betlehamsmarker og norsk juleidyll

Jeg falt av etter «Tilværelsen blir et strev for å lykkes på alle arenaer», men jeg synes biskopene skal ha et klapp på skulderen for forsøket på å ta Luther inn i vår tid. Det er alltid vanskelig å gi nytt liv til grunnleggende sannheter og sentrale fortellinger.

Juleevangeliet – en historie full av undring, glede og lettelse, men også smerte, frykt og stram fjøslukt – er det beste eksemplet. Du trenger ikke si mer enn «Det skjedde i de dager» før de fleste nordmenn mentalt har innfunnet seg ved julemiddagsbordet, der lukten av pinnekjøtt og skimmeret fra stearinlys gjør det umulig å tenke seg inn skoene til de kalde og slitne gjeterne på Betlehemsmarkene. Oppsann, der skjedde det igjen: Ordet «Betlehemsmarkene» tar oss paradoksalt nok vekk fra virkelighetens traurige Betlehemsmarker og inn i norsk juleidyll.

Ikke revolusjonerende lenger

Jeg tror mange av oss i løpet av 2017 har fått nye historiekunnskaper og forstått mer av reformasjonens samfunnsendrende betydning i Europa. Vi har sett hvordan Luther var statskirkeordningens far, samtidig som han satte i gang en prosess som på sikt gjorde stat og kirke mer adskilt.

Autonome nordmenn har kanskje kjent seg igjen i Luthers tilnærming til makthavere og andre som vil fortelle folk hva de skal tenke og tro. En del av oss har forhåpentlig sett litt av Luthers betydning for vårt forhold til arbeid.

Dette skal vi ikke kimse av. Kunnskap om historien er alltid nyttig for å forstå seg selv og verden. Men mer lutherske – i betydningen enda mer opptatt av nåden som kristendommens hjørnestein – tror jeg ganske enkelt vi ikke kunne bli.

Luthers teser var revolusjonerende for 500 år siden. Det er de ikke lenger. Ikke fordi er blitt uaktuelle. Tvert imot: Fordi de er en integrert del av oss.

Les mer om reformasjonen og reformasjonsjubileet i Vårt Land.

(Bildet er fra tirsdagens festgudstjeneste i Nidarosdomen. Foto: Erlend Berge)

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Trygve W. Jordheim. Gå til den siterte teksten.
Forsøket på å gjøre budskapet relevant «for mennesker i vår tid» forsvant i klisjeer om hvor slitsomt livet kan være i verdens rikeste land i 2017: «Mange, ikke minst ungdom, lever under store krav. Vi kjenner presset fra egne og andres idealer om kropp, utseende og sosial status. Tilværelsen blir et strev for å lykkes på alle arenaer. Fokuset rettes mot egen innsats og enhver er sin egen lykkes smed. Dette svarer på mange måter til Luthers utgangspunkt i kampen for å komme i et rett forhold til Gud. For mennesker som opplever livet slik, er evangeliet om nåden et budskap som gir frihet», skrev biskopene i Den norske kirke.

Har ikke alle samfunn dette presset på seg? Vi skal anstrenge oss til blodsmaken kjennes i munnen, og så skal vi dø og bli oppslukt av altet som om vi knapt har levet. Alternativet måtte være en hedonistisk retning hvor man sier drikk, syng og vær glad..... som om det ikke var noen dag i morgen. Men da faller de fleste av mht å skape en samfunnsform. 

Så hva gjør vi? Finner en mindre dogmatisk vei slik at vi finner vår vei og lever et liv vi føler kan kalles et liv. Det er greit at på Luthers tid måtte alle skape alt med sine egne hender, men man kan ikke ta dette inn i vår tid uten videre. Tross alt har vi utviklet muligheten til også å skaffe oss det vi trenger på annen måte enn å produsere det selv. Dette representerer endringer for oss mht prioriteringer. 

Vi bør ha mer tid til det åndelige, men jeg tror vi svikter oss selv, kirken og Gud på det punktet. Jeg er ikke sikker på at den åndelige bølgen som vi ser omtalt i mediene er en virkelig bølge som stikker dypt, men det er fint at folk verdiger åndelighet noen tanker. For livet er så mye mer enn streben. Man kan strebe etter disse andre verdier, eller helst la være og bare la dem komme. Den lutherske streben er ikke lenger like påkrevet i alle aspekter av livet, og vi burde leve mer avslappet enn vi måtte tidligere. Da må vi gjøre et paradigmeskifte i eget hode og i vår kultur. Klarer vi det?

1 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

35 innlegg  2002 kommentarer

Selvsagt engasjerer det ikke.

Publisert nesten 3 år siden
Trygve W. Jordheim. Gå til den siterte teksten.

Hovedtema for reformasjonsmarkeringen i Norge har vært «Nåde», konkretisert ved undertemaene «Frelsen er ikke til salgs», «Mennesker er ikke til salgs» og «Skaperverket er ikke til salgs».

Ingenting av dette overrasker, provoserer eller engasjerer meg. Dette er jo dette jeg er blitt fortalt hele livet.

Luthersk lære er nemlig på siden av Jesu Ord, «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.»

Hva er kristen frihet, og hvordan bærer vi frukt?

«For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva slags frukt høstet dere så den gangen? Slikt som dere nå skammer dere over, for det ender med død. Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.»
‭‭Romerne‬ ‭6:20-22‬ 

En kirke som ikke «gjør disipler» har ingenting å feire.

«Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.»
‭‭Johannes‬ ‭8:31-32‬ 

Luthersk teologi og kirkeliv er ikke i nærheten av de siterte Bibelord.

Kommentar #3

Daniel Krussand

35 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Den lutherske streben er ikke lenger like påkrevet i alle aspekter av livet,

Luthersk streben har aldri vært påkrevet.  Glem Luther - Jesus har alt!

«Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.»
‭‭Johannes‬ ‭8:36‬ ‭


Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Luthersk streben har aldri vært påkrevet.  Glem Luther - Jesus har alt!

«Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.»
‭‭Johannes‬ ‭8:36‬ ‭

Jeg antar alltid at bibel-pingpong har i sin bunn at størst av alt er kjærligheten. 

Kommentar #5

Daniel Krussand

35 innlegg  2002 kommentarer

Du har rett.

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
For livet er så mye mer enn streben. Man kan strebe etter disse andre verdier, eller helst la være og bare la dem komme. Den lutherske streben er ikke lenger like påkrevet i alle aspekter av livet, og vi burde leve mer avslappet enn vi måtte tidligere. Da må vi gjøre et paradigmeskifte i eget hode og i vår kultur. Klarer vi det?

Jeg antar alltid at bibel-pingpong har i sin bunn at størst av alt er kjærligheten.

Det har du helt rett i, kjærligheten er størst.  Ettersom ufrihet, eller streben som du kaller det, er kirkens arvegods, tror jeg at man også bør glemme Luther.

Det er et bra paradigmeskifte - Jesus alene.

Kommentar #6

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Jeg antar alltid at bibel-pingpong har i sin bunn at størst av alt er kjærligheten.

Det har du helt rett i, kjærligheten er størst.  Ettersom ufrihet, eller streben som du kaller det, er kirkens arvegods, tror jeg at man også bør glemme Luther.

Det er et bra paradigmeskifte - Jesus alene.

Av en eller annen grunn værer jeg bare hersketeknikk og intet annet i argumentasjonen din.

Kommentar #7

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Nådens provokasjon

Publisert nesten 3 år siden
Trygve W. Jordheim. Gå til den siterte teksten.
evangeliet om Guds betingelsesløse nåde og barmhjertighet

Knut Alfsvåg har en leseverdig kommentar i innlegget "Nådens provokasjon". 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere