Hans Morten Haugen

43

Balfourerklæringen og framtiden

Balfourerklæringen startet virkeliggjøringen av jødenes selvbestemmelsesrett, der jødene gradvis maktet å samle seg om en felles statsvisjon. Denne visjonen har ført til fordriving og urett og økte motsetninger internt.

Publisert: 2. nov 2017.

Balfourerklæringen, der den britiske utenriksministeren 2. november 1917 lovte jødene et «hjemland» i Palestina og der alle andre ble omtalt med betegnelsen «ikke-jødiske», får i disse dager betydelig oppmerksomhet. Noen vil feire. Andre vil sterkt beklage.

Erklæringen skjedde etter lang tids påvirkningsarbeid fra den andre lederen for Verdens sionistorganisasjon, Chaim Weizmann. Han ble Israels første president. I motsetning til Theodor Herzl skjønte Weizmann at britene var avgjørende for å virkeliggjøre en jødisk stat.

Balfourerklæringen er oppsummert av den ungarsk-fødte jødiske forfatteren og journalisten Arthur Koestler: «Aldri før har en nasjon lovet høytidelig en annen nasjon et land som tilhører en tredje.» President Woodrow Wilsons tese om nasjonenes selvbestemmelsesrett fikk anvendelse for jødene, men ikke for palestinerne.

Jødene i regionen støttet opprinnelig ikke sionismen. De så på sionismen som et sekulært prosjekt som ikke var i samsvar med den hebraiske Bibelen.

En måned etter Balfourerklæringen erobret britene Jerusalem og områdene rundt fra ottomanerne. Balfourerklæringen ble vist til i det britiske mandatet for Palestina da dette ble formelt vedtatt i 1923.  

For å virkeliggjøre Balfourerklæringen sendte britene representanter som viste større forståelse for jødenes interesser enn palestinernes interesser. Britene bekjempet et militært opprør hos palestinerne. De jødiske militsene, både innenfor revisjonistbevegelsen (Likud) og sosialistbevegelsen maktet ikke britene å nedkjempe. Etter flere terrorangrep ga britene i 1947 FN oppdraget å finne en løsning.

I mellomtiden hadde holocaust, den industrielle utrydningen av seks millioner jøder i Europa, gitt betydelig moralsk støtte til sionistenes krav.

Sionismen ble i begynnelsen fremmet gjennom oppkjøp av land og etablering av landbrukskollektiver. Fra 1948 skjedde det gjennom militære erobringer med overtakelse av hus og eiendom. De siste årene er preget av etablering av bosettinger på okkupert land, der ulike lover gjelder for israelere og palestinere.

Også i Israel praktiseres separasjonspolitikk. En lov fra 2014 sier at tettsteder med under 400 familier kan etablere «opptakskomiteer» som kan nekte personer å bosette seg dersom disse «ikke passer inn». I listen over forbudte nektingsgrunner inkluderes ikke etnisitet. Palestinerne i Israel har imidlertid fulle politiske rettigheter.

Balfourerklæringen startet virkeliggjøringen av jødenes selvbestemmelsesrett, der jødene gradvis maktet å samle seg om en felles statsvisjon. Denne visjonen har ført til fordriving og urett og økte motsetninger internt.

En virkeliggjøring av palestinernes selvbestemmelsesrett vil skape motsetninger internt. Evnen til å inngå kompromisser vil bli satt på prøve – hos palestinerne og israelerne. Israels framtid som jødisk stat avhenger av etablering av en palestinsk stat som er likeverdig med alle andre stater. På sikt kan en slik stat fremme regional samhandling og tillit – til beste for alle folk. 

 Innlegget ble først trykket i Dagen 2. november 2017

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

186 innlegg  1189 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
Noen vil feire. Andre vil sterkt beklage.

Feirer du - eller beklager du ?

3 liker  
Kommentar #2

Greta Aune Jotun

161 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
Israels framtid som jødisk stat avhenger av etablering av en palestinsk stat som er likeverdig med alle andre stater

Konflikten skyldes ikke behovet eller ønsket om å eie land, det har araberne nok av (over tjue stater). Og palestina-araberne har fått sin stat: Jordan. 

Med terrororganisasjonen PLOs inntreden i området, akselererte hatet  og ønsket om å utslette det jødiske folket. Les gjerne PLOs stiftelsesparagrafer. 

6 liker  
Kommentar #3

Dan Lyngmyr

186 innlegg  1189 kommentarer

Erklæringens legitimitet.

Publisert over 1 år siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
alfourerklæringen er oppsummert av den ungarsk-fødte jødiske forfatteren og journalisten Arthur Koestler: «Aldri før har en nasjon lovet høytidelig en annen nasjon et land som tilhører en tredje.» President Woodrow Wilsons tese om nasjonenes selvbestemmelsesrett fikk anvendelse for jødene, men ikke for palestinerne.

Den Palestina-arabiske ledelsen har alltid hatet Balfourerklæringen.

Fordi den folkerettslig er gyldig - og deretter rettmessig gav det endeløst forfulgte jødefolket en nasjonalhjem.

Kampanjen, regissert av Den Arabiske liga og det palestina arabiske lederskapet, og som nå har pågått i flere år, har hatt som formål å delegitimere Balfourerklæringen. 

På den måten forsterkes den pågående konflikten i området.

På tvers av både historiske fakta og Folkeretten forsøker det palestina arabiske lederskapet  å oppfordre til.... iverksettelsen av en internasjonal straffesak for den forbrytelsen som ble begått mot vår nasjon av Storbritania ved å utstede Balfourerklæringen ( Fra den Arabiske Ligas møte i Nouakschott i Mauretania i September 2016)

Erklæringen i seg selv står imidlertid på trygg folkerettslig grunn.

The Interational Law Commision fastslo i 2006, i dens " retningslinjer gjeldende for unilaterale avtaler som er kapable til å skape rettslige forpliktelser" , hvor kommisjonen fastslår erklæringens forpliktende natur når de er godtatt av andre stater.

Balfour erklæringen ble i ettertid innlemmet i internasjonale  bindende  avtaler, f,eks San Remo erklæringen i 1920  og senere Folkeforbundets erklæring fra 1922 " i det anerkjennelse derved er gitt til det jødiske folks historiske tilknyting til Palestina og til grunlaget for å gjenopprette deres nasjonalhjem i det landet"

Deretter ble mandatet godkjent av alle de 52 medlemmene i Folkeforbundet.

Når Folkeforbundet  opphørte i 1946 tok FN`s artikkel 80, den såkalte "Palestina klausulen" opp i seg  en videreføring som blant annet skulle sikre f,eks den jødiske staten, i sammenheng med det internasjonale systemet for vergenålsforvaltning at ;

...." intet i dette kapitelet skal kunne fortolkes i eller av seg selv som på noen måte å endre hvilke som helst rettigheter til hvilke som helst stater eller hvilket som helst folk eller vilkår i eksisterende intenasjonale instrumenter som medlemmer av FN kan være parter til".

Den jevne og gode palestina- araber lever dessverre fortsatt under åket av en korrupt  og jødehatende palestinsk ledelse, som benytter enhver anledning til delegitimering av det jødiske nasjonalhjem, og som fortsatt hyller og belønner palestinske terrorister som dreper uskyldige jøder.

Som f,eks den den Palestinske UNWRA rektoren Luay Shebab i Nablus, som tidligere triumferende har vist frem døde israelere på sin Facebookside.

Dessverre finnes det også godtroende nordmenn som har latt seg lure av den palestinske ledelsens historieløse retorikk.

 

 

7 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere