Anders Helge Myhren

275

Hva Jesus sier er viktig

Av og til er jeg inne på YouTube, og da er det "The Rolling Stones" jeg hører litt på.

Publisert: 27. okt 2017

Finnes ikke maken til musikk, og i tillegg tar musikken meg tilbake til ungdommen min. Da sitter jeg å mimrer...Om hva kan være det samme.

Men selv om guttene i bandet er flinke og originale musikere, så har jeg aldri hørt dem si noe viktig! Nå har de vært i media i over 50 år, men ingenting med noe av originalitet eller verdi har jeg hørt fra dem.

Noe annet er det med frelseren min, Jesus. Jesus sang og spilte ikke, men det Han sa er verdt å legge merke til. Jeg vil be leseren lese de 4 evangeliene, som en begynnelse...

www.evangeliekirken-arendal.no 

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

118 innlegg  13843 kommentarer

De tre evangelistene

Publisert over 2 år siden

De fire evangelistene er en bra start til forståelse av hele skriften. Ikke har de bare samme fortellinger, men de utfyller hverandre også på samme måte som resten av Bibelen utfyller evangelistene som ofte støtter seg til profetene når viktige ting skal vektlegges.

Tar man fatt hver enkelt av evangelistene og setter søkelyset på dem en etter en, oppløses de og forsvinner til sin plass i GT. Visste du det?

Matteus er den første evangelisten vi støter på, han var en toller som Jesus oppdager i Matt.9.9, men man må til Lukas for å innhente hans andre navn som brukes i GT, I Luk.5.27 heter Matteus for "Levi" ; Note: Levi: kalles i Matt 9,9 for Matteus. 

Levi dukker opp som en av Jakobs sønner i 1.Mos.29.34

Markus og Johannes er en og samme, Johannes brukte navnet Markus som et tilnavn (Apg.15.37) Johannes finner vi omtalt hos Matteus som Elia i Matt.11.14) Elia dukker opp første gang i 1.Kong.17.1.

Lukas var lege (Kol.4.14) og en av Paulus medarbeidere (Fil.1.24) Paulus bar også navnet Saul Saul /Saulus (Apg.9.4, 13.9) Og navnet Saul Saul  finner man igjen i 4.Mos.26.13 og stammer fra Simons slekt. Lukas er vanskeligere å oppdage i GT enn de andre, men han finnes sikkert der han også.

Siden Johannes også er Markus, har vi egentlig bare tre evangelister.


Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Kjære Kjell G. Kristensen...Du er en av de gamle, gode her inne på verdidebatt. Du har sikkert vært med lengre enn meg, og jeg var med nesten fra start. Men enda har du overraskelser i ermet...At Markus er den samme som Johannes for eksempel! Ja, ja, det får være din mening! 

At du også har noen navnbrødre tilknyttet hverandre i de to testamentene er ikke så rart. Men denne gangen skrev du ihvertfall noe som jeg forstår, det skjer ikke hver gang...

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

118 innlegg  13843 kommentarer

Takk for fin kommentar!

Publisert over 2 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Du er en av de gamle, gode her inne på verdidebatt. Du har sikkert vært med lengre enn meg, og jeg var med nesten fra start. Men enda har du overraskelser i ermet...At Markus er den samme som Johannes for eksempel! Ja, ja, det får være din mening! 

At du også har noen navnbrødre tilknyttet hverandre i de to testamentene er ikke så rart. Men denne gangen skrev du ihvertfall noe som jeg forstår, det skjer ikke hver gang...

Ja, vi er av det gamle slaget her inne. Jeg begynte vel før det ble kalt verdidebatt, tror det bare het debattforum. Husker ikke helt årstallet jeg meldte meg inn, men tror det var 96 eller 97?er vel stort

Jeg har hele tiden noen overraskelser på lur vet du, men jeg er vel stort sett alene om mitt bibelsyn, det å følge profetordet 2 Pet 1,20-21, Matt 1,22-23 ... og for å kunne følge det har jeg utviklet en metode som gjør dette mulig ved hjelp av "let så skal du finne metoden" Matt 7,7

Jeg ba først om å la meg forstå ordet, deretter begynte jeg å tenke på mulighetene som Bibelen gav, og så dukket disse ordene om  "lete så skal du finne, bank på så skal det åpnes opp" - opp. Hvor tenkte jeg skal man lete? - Vel en har jo bare skriften tenkte jeg, og derved så begynte jeg å studere tekster, sammenligne tekstlikheter, ordsammenstillinger og laget meg egne notater.

Etter hvert ble det pc og databibel med søkeregister... et ypperlig verktøy til å åpne opp profeters tidligere nedtegnelser, de hadde vært som Lukas 1.1-2 beskriver det, vært øyenvitner (seere som i 1.Sam.9.9 nå kalles profeter) og tjenere for ordet som ikke ble notert ned sammenhengende, beretter Lukas videre, idet han må gå gjennom alt sammen fra begynnelsen av for å få dette i riktig sammenheng til sin kjære Teofilos.

Bibelen er ikke i en slik sammenheng  at man forstår hele sammenhengen, så derfor denne lete/søke metoden, og den virker! Jeg trodde ikke noe på dette da jeg begynte, men det gav uventede resultater og jeg ble bare mer og mer overrasket over resultatet.

Du tror kanskje at jeg er alene om å ha funnet ut at Markus og Johannes er den samme, men jeg streifet forbi et par skriftsteder i går, Mark.12.12 og i en note til verset finner du dette fra oversettsetterne: Note : Johannes … Markus: omtales også i v. 25; 13,5.13; 15,37.39, muligens samme person som i Kol 4,10; 2 Tim 4,11; Filem 24; 1 Pet 5,13.

Og i Fil.1.24: Note : Markus: Jf. Kol 4,10; 2 Tim 4,11; 1 Pet 5,13. Muligens samme person som Johannes med tilnavnet Markus i Apg 12,12.25; 13,5.13; 15,37.39.   Aristarkos: var med Paulus ved flere anledninger. Jf. Apg 19,29; 20,4; 27,2; Kol 4,10.   Demas og Lukas: hedningkristne medarbeidere. Demas var trolig fra Tessalonika. Legen Lukas var etter tradisjonen forfatter av Luk og Apg. Jf. Kol 4,14; 2 Tim 4,10f.

Bibelen er en stor bok å gå seg bort i, og man forstår heller mindre og mindre i stedet for mer og mer, men den tid kommer da vi skal forstå alt! Joh 6,45 

Kommentar #4

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Eller flere...

Publisert over 2 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
vi egentlig bare tre evangelister.

Det er mye vi tror og lite vi vet om evangeliene.  De har blitt blankpusset på gjennom de første århundrene  slik at de skal passe inn i den teologien som var gjeldene. Noen av kapittelen har vi i over 40 forskjellige utgaver de første 250 årene.   Historiene i seg selv er lite spennende.  Julestjerten var i år 7 før Kristus og folketellingen i år 5 etter  i følge andre kilder.  Jesus var den 14. Messias som kom til jødene de siste 400 årene og mange av  hendelsen er vandre historier flere av de tidligere messiasene - spesielt 3. og 7. Messias som kom. Vi vet heller ikke når Jesus døde. Johannes ble jo drept av Herodes Atipas rundt år 34 etter Kristus og etter det hold Jesus på i tre år før han ble som de fleste andre Messiasene drept i påsken - ( når han var i førtiårene ) - ifølge ham selv i evangeliene. 

Vardehistoriene har så mange geografiske og tidsmessige feil at det er bare moro.  Men oppi alt dette blir dette kalt sannhetens evangelium.  Her skal det mye tro til få dette til å henge sammen.   Tilgivelse og litt forståelse av gammel politikk og religions utbredelse er nødvendig. Men da kan man se en nådig Gud bak det hele.

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

118 innlegg  13843 kommentarer

Spekulativt?

Publisert over 2 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Det er mye vi tror og lite vi vet om evangeliene.  De har blitt blankpusset på gjennom de første århundrene  slik at de skal passe inn i den teologien som var gjeldene. Noen av kapittelen har vi i over 40 forskjellige utgaver de første 250 årene.   Historiene i seg selv er lite spennende.  Julestjerten var i år 7 før Kristus og folketellingen i år 5 etter  i følge andre kilder.  Jesus var den 14. Messias som kom til jødene de siste 400 årene og mange av  hendelsen er vandre historier flere av de tidligere messiasene - spesielt 3. og 7. Messias som kom. Vi vet heller ikke når Jesus døde.

Se der ja! Her ligger det mye folklore. Og mye av disse fortellingene lever videre nesten som på folkemunne. Jeg tror at de som i tidligere tider studerte skriften ikke hadde de samme hjelpemidlene som man har i dag. 

Man så ikke for seg at skriften selv kunne forklare seg selv, og dermed trodde forstod man den ordrett i stedet for "hemmelig/skjult" skrift, med andre ord billedlige beskrivelser. Som eksempel kan jeg nevne at Jesus er beskrevet som et vintre, og man skjønte ikke at det i Bibelen er flere separate fortellinger om vintreet, og man forbinder ikke dette med at det er Jesus det fortelles om. Likedan er det med benevnelsen "klippen" som nevnes flere ganger i Mosebøkene.

Julestjernen er jo et hybridord mellom en folketradisjon og et bibelsk utsagn om Davids stjernen - altså Jesus selv. Josef beretter jo om det i en av sine drømmer han hadde om at solen, månen og 11 stjerner som skulle bøye seg for ham. De lurte på hva dette var for drøm han hadde hatt... om at de virkelig skulle bøye seg for ham. 

De forstod at det ikke dreide seg om stjernehimmelen som sådan, men om symbolske overleveringer. Men det er jo dette som er så spennende, hva er fakta og hva er på folkemunne?

Man kan neppe anta at julestjernen vil bli et varig symbol for Jesu fødsel, da stemmer nok det som Matteus noterte ned i 1.17 - 14 ættledd etter bortføringen til Babylon... Jesus skulle også bekjempe 10 konger (av det samme Babylon?) som ennå ikke hadde fått kongsmakt i Åp.17.12-14.

Dermed er det hele blitt mer åpent mellom hva som er etter skriftene og det som man spekulerer i?

Kommentar #6

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Religionenes bakgrunn..

Publisert over 2 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Man kan neppe anta at julestjernen vil bli et varig symbol for Jesu fødsel,

Astrologien er eldre enn religionene. Der skapes fantasien om naturgudenes ferd over himmelen om natten.  Fra disse stjernene og fenomener ble det knyttet gudehistorier i de fleste kulturer. Her har religionene hentet mange begreper og uttrykk.  Stjernebildene grupperes i 12 "tider". ( stjernetegn).  Tidene måles i hvilket stjernetegn solen står opp vårjevndøgn og året skapes i vår-festen ( basisen for vår påskemorgen).   Hvert 2150. år bytter solen stjernetegn på grunn av stjernenes rotasjon ( 26000 år) . Tider skal komme og tider skal henrulle.  Solen begynte å stå opp i fiskens stjernetegn like før vår tidsregning.    Lokale hendelser vi vårt solsystem som når  planeter møtes på himmelen.( Mars, Venus , Jupiter osv) er viktige hendelser i denne troen.    I historien om vise menn fra østerland kjente jødene til dette og de ventet også på at Venus og Jupiter skulle møtes for første gang i "fiskenes tide"..  Dette skjedde 3 ganger i året 7 før kristus.  ( mai, september og november) .  Så i november år 7 før vår tidsregning kom astrologene endelig fram til Betlehem hvor  "Kongen av Fisken" ble født.  Han skulle bli denne tidsperiodens viktigste person og fikk symbolet fisken som ikon inntil noen tok ibruk det egyptiske "ISIS korset" som symbol en gang på 300 tallet. Slik ble myten om menneskefiskeren både skapt og drept.

Når kommer så menneskesønnen igjen ( Matteus 24: 30) ?  Vi vet fra astronomene når første møte mellom Jupiter og Saturn er i neste "tider"  Vannmannens stjernetegn.  Det er for mange Jesu gjenkomst eller starten på tusenårsrike / den syvende dag i gudeuken uken eller hva man vil kalle det. Men alle slike profetier rund Jesu gjenkomst bør inneholder litt astrologi som forklarer julestjernen og dets  gjenkomst.  Dette var umulig å forutse når skulle skje før man matematisk lærte å beregne planetens baner en gang i middelalderen ( Keppler ca år 1600) .. 

Når det gjelder folketellingen ser man i Romerske arkiver at den var 12 år etterpå og den ble holdt 2 år før Romerriket lagde en hær og ekspanderte nord over fra Israel og prøvde jage Asene og Odinfolet fra Asarbajan.  Denne historien finner du i de to første sidene av Snorres saga. Hvor Asene/ Odinfolket  reiste ut svartehavet - middelhavet  og endte opp i Skåne. 

Fra Romerkse arkiver vet vi at  Herodes Antipas ikke giftet seg før i år 34. slik Johannes klager over ( Markus 6 ) og blir drept for - så da kunne vel ikke Jesus sørge over det siden de fleste påstår at han døde året før ( i år 33).

 Den som ledet kirke møtet i Nica og som samlet vårt nye testamentet var en aktiv "Mithraist" til sitt dødsleie.  Mitraistene tror på Mithra -  en gudesønn født av en jomfru i en hule , voks opp men mange undre rundt seg , helbredet syke og gjorde mange under og til sist døde på et kors i påsken for all verdens synder.  De trodde på arvesynden, hadde barnedåp og trodde på et helvete med sjelens evige pine.  Kristendommen er mer lik denne religionen enn jødedommen.   

De endringer i evangeliene vi finner underveis de 4 første århundrene er hovedsakelig fra jødisk messiansk tro til  mithraisme med ny hovedperson ( Jesus).  Kristendommen har også blitt blandet inn med "obelisk" kulturen fra Egypt.  Husk at den egyptiske  Obelisken på Petersplassen i Roma ble reist på den tiden Peter ble korsfestet der ( riktignok flyttet litt etterpå ) .  Vi har adoptert denne egyptiske "Soltilbedelsen" i våre kirkebygg med høye tårn ( obelisker ) rundt på hele jorden. Fra denne egyptiske tro kommer også den treenig gud - som Isis - Horus - Seb  eller IHS som det mange tusen år gamle symbolet betyr. ( Hos oss betyr forkortelsen IHS :  iesus hominum salvator - Jesus menneskens frelser.)   Nattverds oblatene våre  de samme som hos egypterne fra før kristen tid - selve oblat formene ble gjenbruk i kristendommen - ofte med IHS trykt på.

Så det å stirre seg blind på kun det som står i GT / NT uten å faktasjekke med dagens vitenskap og akkumulerte kunnskap. Det skaper en historie i en boble. Man må også sette NT inn i et tidsriktig politisk / religiøst bilde. Da vil du finne en Gud som tar vare på sine gjennom sine profeter og tilbedere på en god måte.

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 1488 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1122 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
13 dager siden / 1079 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
9 dager siden / 969 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 539 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
18 dager siden / 438 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere