Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Det skamfulle samfunnet

Skam er ikke begrenset til æreskultur og strenge religiøse miljøer. Og vil vi egentlig bli skamløse?

Publisert: 27. okt 2017 / 4111 visninger.

Det var i første klasse, ukens siste time. ­Frøken – kvinnelige­ lærere het det den gangen – spurte om det var noen som ville synge eller lese noe. Jeg rakk opp hånda, stilte meg opp ved kateteret og sang min yndlingssang: «Hvilken venn vi har i Jesus». Klassen begynte å fnise. Frøken var tydelig ille ­berørt. Jeg forsto at noe var fullstendig galt.

Dette som betydde så mye for meg, som jeg hadde lært av foreldrene mine, det var noe skamfullt, noe som gjorde oss ­mindreverdige, noe vi måtte holde skjult. Jeg hadde opplevd skammens vesen: Å se seg selv utenfra med andres blikk.

Hvem du er

Når dette blikket avslører at du ikke holder mål, ønsker du å gjemme deg, bli usynlig. For det gjør vondt å se seg selv som mindreverdig.

«Den dype skamfølelsen er smerten ved å se seg selv som en som ikke fortjener å bli elsket», sier Finn Skårderud, psykiateren som kanskje har skrevet mest om skam de siste årene.

Mens skyld er knyttet til noe du har gjort, er skam knyttet til hvem du er. Skyld kan tilgis og sones. Skam klistrer seg derimot til oss. Det handler om vår identitet. Derfor griper skam mye dypere enn skyldfølelse.

Og derfor er det å påføre ­andre mennesker skam et sterkt maktmiddel.

Skamløse

Vi har nettopp fått vonde fortellinger om det fra de såkalte skamløse jentene, tre unge kvinner fra muslimske miljøer som forteller om hvordan jenter tvinges inn i et livsmønster de ikke ønsker gjennom å påføre dem skam – eller ved påføre foreldrene deres skam dersom de ikke får jentene til å oppføre seg.

Når de kaller seg skamløse, er det fordi de vil fri seg selv og sine medsøstre fra den destruktive skammen. De vil gjøre skammen maktesløs. Det gjør de ved å nekte å se med maktens blikk, å insistere på gyldigheten av sitt eget blikk.

God og dårlig skam

Skamløshet er det største onde, hevdet Platon. De gamle grekerne hadde en gudinne ved navnet Aidos. Navnet kan oversettes med skam eller ærbødighet. Hun sto for den kvaliteten ved mennesket som hindrer oss i gjøre det onde.

Når Donald Trump ikke skammer seg over sine uttalelser om kvinner, oppleves det som både negativt og skremmende. Skamløse mennesker har ingen ­begrensninger, de er troende til hva som helst.

Å gjøre oss alle skamløse er ikke ønskelig. Skam er en nødvendig del av å være menneske. Men det finnes god skam og dårlig skam. Og det finnes feil grunner til å skamme seg. Det avgjørende er at vi er i stand til å skjelne det ene fra det andre.

Nådeløst blikk

Dagens skam er i for stor grad blitt individuell. Vi burde kanskje skamme oss mer over hva vi gjør med kloden vår, over hvordan vi gjør hjertene harde for andres lidelse. I stedet skammer vi oss over vår ­manglende individuelle perfeksjon.

Smartphone kan kalles ­shame-­
phone, har Finn Skårderud sagt. Ungdommen utsettes for et nådeløst og aldri hvilende blikk fra telefonen, der de hele tiden vurderes opp mot andre og mot idealene for utseende.

Også vi eldre i Facebook-­generasjonen kjenner presset fra vellykketheten som strømmer mot oss om måltider, reiser, prestasjoner. Vi ser oss selv med skjermens blikk, og opplever at vi ikke holder mål.

Disse mediene speiler og forsterker det blikket som er gjeldende norm i vårt samfunn. Vi er et skamfullt samfunn, midt i all vår hyllest til de skamløse.

Det grunnleggende kravet er å ha kontroll over livet. Det er derfor fedme er vår tids dødssynd. Og det er derfor spiseforstyrrelse er blitt en så utbredt lidelse blant unge mennesker. Vi forsøker å ta kontroll, fordi det motsatte er skammelig.

Kontrollen

«Den gode skammen», kaller min sjef og kollega Åshild Mathiesen opplevelsen hun hadde av å miste kontrollen da hun fikk hjerneslag. Jeg hadde en lignende opplevelse for noen år siden, da angst og depresjon fikk slike dimensjoner at jeg mistet kontrollen over livet.

Det opplevdes ikke godt. Tross all åpenhet om psykiske problemer de siste årene, knytter det seg en dyp opplevelse av skam til det å miste kontrollen på denne måten. Jeg er redd den fortsatt sitter i, selv om det ikke lenger er god tone å gi uttrykk for den.

Likevel skal jeg være med på å kalle denne opplevelsen for god skam. Den forandret nemlig blikket mitt, både på meg selv og andre. Jeg tror jeg vil si at jeg fikk mer nåde. Mitt blikk på meg selv er ikke lenger så nådeløst. Og dermed tror jeg at jeg også ser andre med nye øyne.

Guds blikk

Det som frigjør fra skam, er å få lov til å se oss selv med et kjærlig blikk. Et blikk som ønsker frihet, blomstring, godhet og fellesskap. Min tro er at det er blikket Gud ser oss med.

16 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Trygve Berget

0 innlegg  26 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Takk for et ærlig og nyttig innlegg.  Vi trenger flere slike innspill. Innlegget ga meg mye å tenke på. 

5 liker  
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

174 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Trygve Berget. Gå til den siterte teksten.
Takk for et ærlig og nyttig innlegg.  Vi trenger flere slike innspill. Innlegget ga meg mye å tenke på. 

Det er jeg helt enig i.

3 liker  
Kommentar #3

Tove S. J Magnussen

507 innlegg  2074 kommentarer

De nære ting

Publisert rundt 1 år siden

Sosiale media er ikke egnet for den usminkede sannheten. Den er bygget på overflaten. Vi er livredd for følelser. Best å holde dem borte, samtidig forsvinner de i skamløshet.

"Det er ingen skam å ta på seg selv", sa blomster Finn (blå sløyfe). I beste fall er det naiv uvitenhet. Det skjer på nettet hele tiden, men man velger å se bort.  Menn er dårlig til å oppsøke legen.  

Sinne, blir dempet med kjærlighet. De fører til avbrutte samtaler og lokk på følelser. 

Noen er så forståelsesfulle mot andre at de går til grunne selv.  

Den sosiale kontrollen som har utviklet seg er syk. Samtidig er de nære ting faktorer som gjør at livet går rundt for alle. 

Det er ingen ting vellykket med en middag. Å utlevere seg negativt for store konsekvenser i samfunnet. Spesielt for kvinnen. Følelser altså. Menn viser ikke følelser på nett heller. Det gjør overgriperne. De dominerer fortsatt debattene. 

Man glemmer at mennesker som er 100% ufør er 100 % syke. Når noen kjemper for familien, er det pårørende som vet sannheten. Årsaken til at de ikke jobber er at sykdommen er kronisk. Den går ikke over hjemme. Å tilrettelegge for uførhet krever en omstilling de fleste ikke kan forestille seg.

Det slipper arbeidslivet. Der er de lite eller ikke tilstede.

Skammen og lokket følger hverandre. Når man ikke kommuniserer egne følelser får skammen taket på livet.. Jeg tenker at sykdom åpner noen og lukker andre.

Når skal  alle følelser være lov?  Sinne, rus og vold dominerer. Skam, skyld og hån eksisterer.     

Jeg ser at man gnikker og gnir på materialismen, men relasjonene sveipes over med en harelabb.

Det må alltid være plass til en ekstra. 


  

1 liker  
Kommentar #4

Siri-Mari Sletteng Ingebretsen

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Du glemte kjærligheten, Erling. Med kjærligheten på plass, behøver vi ikke lengre noen skam. Og hvor ble da skammen av i den nye pakt? Jesus tok den på seg, så vi skulle slippe å bære den.

2 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

151 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Skamløshet er det største onde, hevdet Platon. De gamle grekerne hadde en gudinne ved navnet Aidos. Navnet kan oversettes med skam eller ærbødighet. Hun sto for den kvaliteten ved mennesket som hindrer oss i gjøre det onde.

Jeg grøsset da jeg leste at innen standup-miljøet ønsker man nå å gå videre og fjerne skammen og bluferdigheten fra yrket. Behovet for å gå nye veier, eller trekke vitsene enda lenger har oppstått. Stand-up er i limbo. Man vet ikke helt hva man skal gjøre for å fortsette å trekke folk. 

Det er en mengde ting jeg ønsker at komikere ikke skal gjøre eller si på scenen. Jeg håper de har foreldre som tar dem på fanget og forteller dem hva som er dannet oppførsel og ikke. Hvis ikke kan dette bli grenseløst skamfullt.

1 liker  
Kommentar #6

Øivind Hundal

1 innlegg  197 kommentarer

Skam som et varselsskilt

Publisert rundt 1 år siden

Skam koblet til rett ting (dårlige ting) er meget bra. Dette utgjør en internalisert sperre mot å gjøre dette dårlige. Det er ikke skammen i seg selv som er feil/dårlig som er dårlig, der skammens objekt som er dårlig. Samme diskusjon har man med ære. Det er ikke æresbegrepet  i seg selv som det er noe galt med. Men hva vår ære er knyttet opp til, er meget viktig. Min far satte sin ære i å føre korrekte regnskaper for postkontoret sitt. Jeg satte som skoleelev min ære i å sette opp alle mattestykker på oversiktig måte. Men de radikale er nettopp det, de skal dra alt gammelt opp med radix; roten. De kaster da gjerne ut barnet med badevannet, For å berede veien for dette nye vidunderlige. Denne taktikken har vi sett med både ekteskap og abort.

Kommentar #7

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Jeg kan være enig med meget i oplægget, men mener at der kunne nuanceret lidt.

Skam er en af vores meget primitive sociale mekanismer, der er en del af det evige sociale hierarki sociale væsener altid befinder sig i. Alle medlemmer er indskrevet i et hierarki af status, der igen er tæt koblet til magt. og som hele tiden kan ændres af nye begivenheder.

De forhold underspilles under fredelige dagligdags forhold, men kommer op til overfladen i konfliktsituationer.

Jeg mener generelt at de primitive dele af vores mentale udrustning er der og må tages med frem for at blive dæmoniserede, da de alligevel ikke kan elimineres, men at vi på den anden side bør være opmærksomme på deres store magt over os og prøve at kultivere dem.

Sådan mener jeg også det er med skam. Den kan påføres af højst usaglige grunde og den kan være velbegrudet.

Jeg holder nok mere af det kristne skyldbegreb, der er mere reflekteret og velbegrundet og giver plads til at tænke selv - hvor skam refererer til oftest ubegrundede og ureflekterede regler eller fornemmelser. 

1 liker  

Siste innlegg

Tåler Den norske kirke mer nå?
av
Reidar Holtet
rundt 4 timer siden / 101 visninger
Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 243 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 6 timer siden / 87 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
rundt 6 timer siden / 63 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 8 timer siden / 98 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 8 timer siden / 144 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 8 timer siden / 257 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 16 timer siden / 89 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 16 timer siden / 380 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 16 timer siden / 144 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77096 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43347 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34759 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27739 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22404 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22122 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20014 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19023 visninger

Lesetips

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 8 timer siden / 98 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 8 timer siden / 144 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
1 dag siden / 234 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
1 dag siden / 130 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
1 dag siden / 127 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 197 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
2 dager siden / 177 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
2 dager siden / 361 visninger
Les flere

Siste innlegg

Tåler Den norske kirke mer nå?
av
Reidar Holtet
rundt 4 timer siden / 101 visninger
Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 243 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 6 timer siden / 87 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
rundt 6 timer siden / 63 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 8 timer siden / 98 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 8 timer siden / 144 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 8 timer siden / 257 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 16 timer siden / 89 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 16 timer siden / 380 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 16 timer siden / 144 visninger
Les flere