Lederartikkel Vårt Land

Fornuftig forskning

Hva er det egentlig som formidles i NRKs ­morgenandakt?

Publisert: 25. okt 2017

Hva er det egentlig som formidles i NRKs ­morgenandakt? Det finnes det ikke bare ett svar på, men spørsmålet engasjerer. Avslutningssanger uten kristent budskap og/eller med engelsk tekst har sine kritikere, men de vanligste innvendingene går på utelatelse av Fadervår og navnet Jesus.

Blant dem som har ytret denne kritikken åpent, er prest og forfatter Eyvind Skeie, som tidligere i år brukte NRKs morgenandakter som eksempel på forkynnelse der Jesus ikke nevnes. «Disse andaktene er i stor grad erstattet av personlige fortellinger og religiøse kåserier», uttalte han. Njord Røv i NRKs livssynsavdeling kontret med å avvise hele påstanden. «Dessuten er det ikke hvor mange ganger du sier Gud eller Jesus som ­avgjør andaktens verdi», sa han.

Den frustrasjonen som Skeie likevel målbærer på vegne av flere, skyldes i stor grad at noen har forventninger som NRK ikke kan eller vil oppfylle. «Mange lyttarar har ein annleis andaktsdefinisjon enn livssynsredaksjonen i NRK. Dei skuffa lyttarane er nok nærmast den tradisjonelle forståinga. Men skal ein framleis ha andakt i NRK, må det vere på dei premissane NRK kan tilby», skrev Andrea Øien Sæverud, som har tatt mastergrad på radioandakten, i en kronikk her i avisen i 2015.

Debatten om NRKs morgen-­andakt vil fortsette i uoverskuelig framtid, og den blir best når den baseres på kunnskap og ikke på synsing. Bispemøtet i Den norske kirke ga nylig Olavstipendet, som innebærer et års studiepermisjon, til Vågsbygd-prest Nils Terje Andersen. Gjennom å analysere et helt år med radioandakter skal han nå kartlegge hvilket bilde av Jesus andaktsholderne ønsker å formidle og hvilket ­bilde lytterne sitter igjen med.

Olavstipendet ble i sin tid opprettet av Kirkedepartementet. Ikke alle forskningsrapportene som er kommet ut av ordningen – heller ikke etter at ­Bispemøtet overtok tildelingen i 2014 – har vært like viktige med tanke på at stipendet skal «øke kunnskapen om kirkens rolle i samfunnet og for å styrke kirkens kompetanse til å løse dens oppgaver». I år er det imidlertid all grunn til å gi ros, både til Bispemøtet for tildelingen og til Nils Terje Andersen for prosjektbeskrivelsen. Kunnskapsinnhenting om hvordan en av våre viktigste prekestoler blir brukt og fungerer, er et godt og nyttig formål for et kirkelig stipend.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere