Kjetil Mæhle

48    567

Gud gav dem over

Paulus skriver til menigheten i Roma og uttrykker ønske om å få komme ditt og dele evangeliet. Brevet er datert til omtrent år 57-58. Hvem som grunnla denne menigheten er uklart. Det har blitt antatt at romerske borgere som reiste til Jerusalem tok kristentroen med seg og etablert menigheten i datidens verdenshovedstad.

Publisert: 23. okt 2017 / 368 visninger.

I Den Hellige Ånd forfatter Paulus romerbrevet for å forberede dem til sitt komme og hvilke evige sannheter han har åpenbaring om å formidle. Han hilser dem som «Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utskilt for Guds evangelium,» (Rom. 1:1) Det gir lite rom for slingring angående hans autoritet. Kirker og menigheter har til alle tider anerkjent Paulus som hedningenes apostel og Jesu Kristi tjener.

I brevet går Paulus og Den hellige ånd grundig til verks. Etter monumentalt å ha hamret fast at «evangliet er Guds kraft til frelse» går han over til å beskrive Guds vrede og dom over all ugudelighet og urettferdighet. I Romerbrevet 1:18 står det: «For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.»

Hva er det Skriften forteller oss?
For det første så åpenbares Guds vrede fra himmelen. Den åpenbares ikke over hvem som helst men over ugudelige og urettferdige. Disse som holder sannheten nede i urettferdighet.
Hva er ugudelighet? Det er å leve uten Gud. Akte Gud for ingenting. Ikke bry seg om å ha kunnskap om Gud eller samfunn med Gud. (Def. Norsk studiebibel). Urettferdighet er derimot moralsk svikt eller fraværende moral. Og da moral etter Guds standard.

Hvordan holdes sannheten nede i urettferdighet?
Den holdes nede ved gudsfornektelse. «For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av» (Rom. 1:20). Selve livet vitner om Gud. Livet – dette uforståelige og ubegripelige. Denne fantastiske verden med alle sine skapninger, planter og avanserte økosystemer. Alt vitner om skaperen. Hans usynlige vesen er synlig gjennom nettopp skapningen. Derfor er alle gudsfornektere som holder sannheten nede uten unnskyldning.
Mennesket skapt i Guds bilde - med sin medfødte moral, samvittighet og søkende utforskertrang har forutsetningene for å leve etter Guds sannhet og lære Gud å kjenne.
I dag, mer enn noen gang, har vi også ubegrenset tilgang til Guds Ord. Og nettopp bibelen lærer oss frem for alt annet om Gud. Allikevel er det nettopp i dag vi ser ugudeligehten råde som aldri før i vesten og i Norge.

Hvordan er situasjonen i vårt land, kultur og samfunn? Er det ikke ugudeligehten som fyller politikken, skolen, media, populærkulturen, til og med langt inn i Den norske kirke. Umoralen blomstrer og holder Guds sannhet nede. Som folk og nasjon holder vi oss til alt annet enn til Gud. For vårt samfunn og kultur er ordet dekkende «For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud.» (Rom. 1:21). Som nasjon ignorerer vi Gud, gjør ham ubetydelig og uvesentlig.

Så hva er konsekvensen?
Hva gjør Gud når sannheten holdes nede i urettferdighet? Gud åpenbarer sin vrede fra himmelen. Det er Guds dom i tiden. Det må ikke forveksles med Guds endelige dom over hvert menneske. En dom til evig liv eller evig fortapelse. Det er heller ikke Guds dom over verden ved denne tidsalders ende. Men det er Guds dom over ugudeligeheten i tiden. Den Hellige Ånd og Paulus åpenbarer i Skriften hvordan dommen forløper.

1. Overgitt til hjertets lyst
«Derfor overga også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet,» Det første Gud gjør er å overgi den ugudelige til sitt hjertets lyst. Den ugudelige blir overgitt til sine egne veier. Hjertet fylles med hva som helst av godt og ondt. Det overgitte mennesket bestemmer selv sin moral, etikk og vei. Og når den ugudelige blir overgitt til sin egen lyst av Gud – da er det mennesket hemningsløst i seg selv. Kun de ytre rammene i kulturen og samfunnet er begrensningen for et sømmelig, moralsk og rettferdig liv. Jesus gjorde det samme med fariseerene. «Bry dere ikke om dem». Engelsk oversettelse sier: «La dem gå». Det samme gjør Gud i sin dom over det ugudelige menneske.
Guds dom over den ugudelige er å overlate ham til sin hjertets lyst. Den lovpriste seksuelle revolusjon er en del av Guds dom over vesten. Tilgangen på pornografi i alle sine grelle former er enorm – alt for å tilfredstille hjertets lyst og et begjær som er umettelig. En kraftig økning i alkohol, rusmidler og piller forteller om det samme. Mennesket er overgitt til sin hjertes lyst.

2. Overgitt til skammelige lidenskaper
Det neste trinnet i dommen over et folk og nasjon, som er ugudelig og holder sannheten nede i urettferdighet, er overgivelse til skammelige lidenskaper. Kroppen følger etter hjertet. Samfunnet blir seksualisert. Det fylles med perversasjoner som lesbisk og homoseksuell adferd. Det er så langt Paulus går. Skriften kaller det skammelige lidenskaper.
Samtidig vet vi at den seksuelle utagering går mye lenger. Til bestialitet, pedofili, vold og tortur. Foreløpig i det skjulte, antagelig snart i det synlige. Vi ser det i nyhetsoppslag og lar oss sjokkere idag. I morgen reagerer vi ikke på det. Det er blitt så mye av det at vi anser det snart som normalt.
Den ugudelige overgis til skammelige lidenskaper. Til å vanære sine kropper. Det er Guds dom over den ugudelige.

3. Overgitt til et udugelig sinn
«Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn,»
Dette er det siste trinnet i dommen. Selv sinnet blir udugelig. Da er mennesket fullstendig formørket. Hva som menes med udugelighet understreker skriften tydelig: «De er fulle av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige.»

Dette er hva som venter en gudløs nasjon, folk og kultur. Vi er på vei til å bli ett folk som er formørket fordi vi ikke vil ha lyset. Johannes sa: «Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det».
Politikken som styrer vårt land akter ikke på Guds Ord og på sannheten. Skolen gir ikke lenger kunnskap om Gud og lærer ikke hans veier. Media prostituerer seg for klikk og opplagstall. NRK lærer opp tenåringer i utagerende seksualitet og i neste nyhetsoppslag er det kvinner som kjenner seg krenket av uønsket seksuell tilnærming. Men NRK ser ingen sammenheng. «Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer.»

Det vil ble mer korrupsjon, flere umoralske politikkere, grådigere ledere, mer av misunnelse, strid, svik og falskhet.
Vil vi oss selv så ondt som dette? Er det ikke på tide at Norge vender om, tilbake til Gud? At vi igjen løfter opp bibelen, og holder skriften som rettesnor for liv og lære. Igjen lærer folket kunnskap om Gud om hva som er sannhet og løgn, godt og ondt, rett og galt. Igjen får ledere som ærer og lovpriser Gud som vår skaper og all god gaves giver.

Norge er kommet langt på vei langt inn i Guds vrede – fordi folket holder sannheten nede i urettferdighet. Men det er ikke for sent. Enda er det nådens tid og Jesaja sine ord er gyldige idag: «Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Jesaja 1:18

La Gud få sin vei så kommer vi igjen under Guds velsignelse og velbehag. Da er det framtid og håp.

10 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Geir Wigdel

14 innlegg  1906 kommentarer

Det at Paulus

Publisert 5 måneder siden

så grundig beskriver alle disse laster for ca 2000 år siden, viser med all tydelig at dette har fulgt menneskene til alle tider. Og til alle tider har vi hatt jeremiader over tidens forfall og lastefullhet.Men det er de som ikke henger fast ved lastene, men er konstruktive og styrker de gode kreftene, som bringer håp for verden.

Svar
Kommentar #2

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2402 kommentarer

Godt du finnes.

Publisert 5 måneder siden

Velformulert skildring av dagens virkelighet uten dermed å ha sagt at jeg selv lever opp til idealet. Men godt du finnes Kjetil Mæhle.

6 liker  
Svar
Kommentar #3

Greta Aune Jotun

128 innlegg  1040 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Takk for dette innlegget, Kjetil Mæhle. Ja, det er tydelig i samfunnet vårt i dag: Menneskene elsker Mørket, Djevelens gjerninger - og vraker Lyset - Kristus, Ordet. 

Det skrives stort og snakkes høyt om drap og voldtekt når noen har begått slike ugjerninger, men det er også slikt NRK og andre fjernsynskanaler sender som underholdning, har jeg skjønt. Men, nei, de ser ingen sammenheng . . .

6 liker  
Svar
Kommentar #4

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Kjære deg. du skriver så en får helt ondt, men det er jo sant alt sammen. Må ta det med meg for slik er nåtidens virkelighet-bedrag i alle retninger.  Hjertelig takk for din stemme må printe den ut til påminnelse. Mvh

2 liker  
Svar
Kommentar #5

Rune Holt

9 innlegg  10713 kommentarer

Joda...dommedagsprofeter har vi mange av.

Publisert 5 måneder siden

Mennesker har alltid hatt tilbøyeligheter til å ikke akkurat være noe dydsmønster.
Sånn har det vært fra tidenes morgen.
Men jeg lurer på hvorfor det ikke fokuseres mer på at Jesus har kommet til jorden på vegne av Gud for å forlike seg selv med verden...dvs. menneskene i verden.
Dette på TROSS AV alle skavankene vi er belemret med av alle slag.

Dette har Gud sett hele tiden selvfølgelig,og sendte derfor Jesus for å leve det livet vi ikke er i stand til å leve.
Vi er altså IKKE i stand til å leve et liv som oppfyller det perfekte lovkravet..men det gjorde Jesus for ALLE mennesker.
Vi kan jamre oss til vi blir blåe i ansiktet over all elendighet,og vi kan streve oss ihjel uten at det rekker til.
Vi har ETT alternativ...og det er så enkelt at det er for godt for alle dommedagspredikanter til at de vil fokusere på DET i stedet for på synd og elendighet.
Fortell mennesker at Jesus er nær til alle...helt uavhengig av hvor store feil de har gjort eller kommer til å gjøre.Det gjelder bare å akseptere Jesus som sin redning,så er alt i orden.
Der er vi alle i samme båten.

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Brynjar Wetteland kommenterte på
Kagames stille krig mot eksilrwandere
rundt 2 timer siden / 173 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 4 timer siden / 2659 visninger
Rune Eidsaa kommenterte på
Ytringskultur eller tidsåndens diktatur?
rundt 5 timer siden / 777 visninger
Odd Sverre Hove kommenterte på
Farvel, Oslo
rundt 5 timer siden / 616 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Regjeringskrise tirsdag?
rundt 5 timer siden / 351 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 6 timer siden / 2659 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Regjeringskrise tirsdag?
rundt 6 timer siden / 351 visninger
Rune Staven kommenterte på
Eksisterer det en evig pine?
rundt 6 timer siden / 689 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?
rundt 7 timer siden / 309 visninger
Les flere