Eirik Elin Stillingen

2    112

Å være trans er ingen ideologi

Å være trans handler om å være seg selv, og og sin rett til å eksistere. Øvind Hasting krangler med Therese Utgård på Verdidebatt 21.10 og i sin iver etter å ta henne tillegger han en gruppe individer ,og de som bryr seg om oss, en ideologi, og ser helt bort i fra at det er levende mennesker og deres liv han omtaler

Publisert: 22. okt 2017 / 1055 visninger.

Sant å si kunne jeg latt være å svare, for uansett hva jeg sier, forteller om eget liv eller hva jeg har hørt fra de par hundre transpersoner jeg har møtt i mitt liv, vil sannsynligvis ingenting av dette bite på Hastings oppfatninger likevel. Når jeg likevel gjør det er det fordi slikt tøv fortjener å bli motsagt. Det er lett å være rebell i sin Cis-kjellerleilighet, for å si det med rapperne i Karpe Diem.

Først av alt Hasting, det finnes mange ulike typer transpersoner. Du viser til ”transer” du har sett på fjernsyn. Nå vet ikke jeg om du har sett ”Født i feil kropp” på TV2 eller ”Jentene på Toten” men når du kaller disse menneskene for glansbilder, synes jeg det er en spydig og ondskapsfull måte å omtale folk som simpelthen er som de fleste andre mennesker: lykkelige. For det er her du er helt på jordet. Det har du sett med dine egne øyne. Transpersonene på fjernsyn, enten man er transkjønnet som flotte unge guttene og jentene i ”Født i feil kropp” er, eller voksne transpersoner i ”Jentene på Toten”, sin lykke kommer av at de får leve åpent som den de er. For det er nemlig hele poenget, det å være trans er skadelig, men bare om man holder det inne og verken kan føle seg frem hvor man hører hjemme kjønnsmessig. Særlig gjelder dette barn og unge. Vi gamle tantene har kanskje brukt tiden til å gjemme hvem vi er. Men de unge i dag finner seg ikke i å leve i skapet, men forlanger at omverdenen anerkjenner dem som de menneskene de er. Deres jevnaldrende har vil ha langt større forståelse enn det folk på min alder eller eldre trodde. Ja det finnes til og med mange foreldre som støtter barna sine nå for tiden.

Ingen transpersoner har valgt å bli det, vi er det. Må vi forsvare vår rett til å eksistere? Det burde ingen mennesker være nødt til. Tåler du ikke andres lykke fordi det slår sprekker i din ideologi?

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  210 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Jeg forstår ikke dette med transseksualitet helt. 

Jeg skjønner at mange kunne ønske de var et annet kjønn,  men forstår ikke at det skal være nødvendig med kirurgi. 

Jeg tror mange kan være misfornøyd med kroppene sine, noen kunne ønske de var brunere, andre penere,  lengre,  kortere,  eller mindre overvektige,  og andre igjen at de hadde et annet kjønn. 

Men hadde det ikke da vært bedre å prøve å jobbe med seg selv, for å akseptere seg selv sånn man var fra naturens side, enn å gå til radikale grep som en kjønnskifteoperason? 

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Eirik Elin Stillingen

2 innlegg  112 kommentarer

Det handler om liv og død

Publisert 12 måneder siden

Det er kanskje feil av meg diskutere transkjønnede (eller personer med diagnosen transseksjuell, som er det dem du omtaler) når jeg ikke tilhører denne gruppen selv. Det er i det hele tatt for mye snakk om og for lite snakk med, dem det gjelder i den debatten. 

Det er ikke sånn at transkjønnede ønsker at de var et annet kjønn - de er det kjønnet de opplever å være - selv uten hormonell eller kirurgisk behandling. For dem som passerer gjennom nåløyet og får rett diagnose hos Rikshospitalet, så gjennomgår de ikke noen kjønnskifteoperasjon, da de ikke skifter kjønnsidentitet. Ja så streng er NBTS på Rikshosipitalet at ingen får kirurgi uten at sykehuset er helt sikre. Og kirurgien og hormonell behandling kalles forresten kjønnsbekreftende behandling.  

Det er altså ikke snakk om noe ønske eller forfengelighet osv. Dette dreier seg om hvilket kjønn man identifiserer seg som kontra det kjønn man tildeles av samfunnet. Psykisk er det vanskelig for denne gruppen å leve et godt liv i tildelt kjønn. For dem blir det et spørsmål om liv og død. Å få kroppen i samsvar med egen kjønnsidentitet er en god behandling som øker helsen betraktelig for de menneskene det angår. 

Nå tar du kun opp transkjønnede i ditt inlegg - men husk det finnes langt flere transpersoner som enten ikke vil få ønsket hjelp av Rikshospitalets monopol, eller som ikke ønsker noen slik behandling. De aller fleste transpersoner er ikke transkjønnede. Jeg selv er en ikke-binær transperson som ikke ønsker noen form for behandling. For meg er det nok å kunne være i mitt kvinneuttrykk deler av tiden. 

2 liker  
Svar
Kommentar #3

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  140 kommentarer

Ikke alltid A4.

Publisert 12 måneder siden

Det finnes kvinner med Y-kromosom. Det finnes menn med to X-kromosom. Det finnes personer med ubestemt kjønn. Noen personer ble påvirket av for mye eller for lite testosteron i fosterutviklingen. Mennesker kommer i alle variasjoner.

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Eirik Elin Stillingen

2 innlegg  112 kommentarer

Hvordan, ikke hvorfor er rett spørsmålstilling

Publisert 12 måneder siden

Du har helt rett i at det finnes mange varianter av biologisk kjønn, og mange forklaringer på hvorfor folk er trans. Noen vil også dra frem andre kjønnsvarianter, som f.eks. juridisk kjønn. Men det er egentlig uvesentlig, det viktige er individets mulighet til å leve et godt liv som seg selv.

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2070 kommentarer

Apropos ideologi

Publisert 12 måneder siden
Eirik Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke sånn at transkjønnede ønsker at de var et annet kjønn - de er det kjønnet de opplever å være - selv uten hormonell eller kirurgisk behandling

Dette er absolutt et ideologisk utsagn (men det betyr ikke at det derfor nødvendigvis er et feilaktig utsagn).

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Eirik Elin Stillingen

2 innlegg  112 kommentarer

Absolutt ikke et ideologisk utsagn

Publisert 12 måneder siden

Men selve definisjonen av å være transkjønnet. Transkjønnede er transkjønnede selv om de ikke har påbegynt noen form for kjønnsbekreftende behandling. 

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2070 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Eirik Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
Men selve definisjonen av å være transkjønnet. Transkjønnede er transkjønnede selv om de ikke har påbegynt noen form for kjønnsbekreftende behandling. 

Men det var ikke det du sa. Du sa at transkjønnede er det kjønnet de opplever å være, og det er et ideologisk utsagn. 

Det er ikke hevet over enhver debatt at kjønnstilhørighet defineres av den enkeltes subjektive opplevelse av seg selv og ikke av f.eks. biologi eller juridisk kjønnstilhørighet.

1 liker  
Svar
Kommentar #8

Eirik Elin Stillingen

2 innlegg  112 kommentarer

Hvorfor ideologisk? Hvilken ideologi?

Publisert 12 måneder siden

Å være transkjønnet handler om kjønnsidentitet. Å være det kjønn man opplever å være i motsetning til det kjønn samfunnet har tildelt deg. Med tildelt mener jeg det kjønn samfunnet vil anta at du tilhører, som oftest basert på nettopp biologiske kjønnkarakteristika, genetikk eller jus. Transkjønnde vil oppleve at de er det kjønn de opplever å være, uansett hva andre måtte mene om kroppene deres. Og dette er uavhengig av gjennomgått behandling, uansett om den er påbegynt eller ikke. 

Og hva er ideologisk med å forklare det slik? Hvorfor mener du det? Jeg synes du heller skal spørre transkjønnde hvordan de opplever kjønn, enn å komme med en slik påstand. Det er menneskers levde liv, hver enkelts. Jeg har i alle fall truffet ca 50 transkjønnde i miljøet i årenes løp. De fleste vil ikke engang akseptere tanken på seg selv som transpersoner, men derimot som mann eller kvinne. 

PS, jeg tilhører ikke den gruppen transpersoner selv, er en ikke-binær transperson.

 

1 liker  
Svar
Kommentar #9

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2070 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Eirik Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
Og hva er ideologisk med å forklare det slik? Hvorfor mener du det? Jeg synes du heller skal spørre transkjønnde hvordan de opplever kjønn, enn å komme med en slik påstand.

Jeg kan bare gjenta det jeg har sagt:

At kjønnstilhørighet ene og alene defineres av den enkeltes subjektive opplevelse av sin indre kjønnsidentitet er ikke en objektiv sannhet hevet over enhver debatt, altså er det et ideologisk utsagn. 

At kjønnstilhørighet ene og alene defineres av det biologiske kjønnet man er født med (eller tildelt av samfunnet, slik du uttrykker det) er forøvrig også et ideologisk utsagn.


Svar
Kommentar #10

Eirik Elin Stillingen

2 innlegg  112 kommentarer

Du har ikke sagt hvofor.

Publisert 12 måneder siden

Og jeg har i motsetning til deg snakket med et 50talls slike mennesker i årenes løp, og hørt hva de har sagt. Hver enkelt. Det dreier seg om livene deres. Det er ikke ideolologisk med det. At de, dersom de ønsker behandling av helsevesenet, må tilpasse seg deres system eller ideologi for å passere helsevensents trange nåløye for diagnose og dermed mulighet for behandling, er noe annet.

Svar
Kommentar #11

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2070 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Eirik Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
Og jeg har i motsetning til deg snakket med et 50talls slike mennesker i årenes løp, og hørt hva de har sagt

Hvor mange transkjønnede jeg har snakket med vet du ingenting om, fordi det har jeg ikke sagt noenting om.

Det virker ikke som du er i stand til, eller villig til, i å forstå å poenget mitt eller hva jeg i det hele tatt ønsker å diskutere, så jeg slutter her.

Svar
Kommentar #12

Øyvind Hasting

4 innlegg  8 kommentarer

Trans som ideologi

Publisert 12 måneder siden

Det er utrolig hva du greier å anta om meg, både i form av skjellsord og påstander ut fra de få linjene i innlegget du refererer fra. Her må det ha vært store mengder fordommer i sving. Det meste av det du antar er feil. Folk kan gjerne få være som de vil og kalle seg hva de vil. Tema var heller ikke enkeltpersoner og varianter i trans- miljøet, men ideologiske utsagn fra en person som bruker denne terminologien. Jeg skrev for bl.a. å påpeke at bildet er betydelig mer komplekst enn det som vises frem i media. (og det du selv nå beskriver!)  

Når man fjerner seg fra kromosomer og hormoner, så er det mentale konstruksjoner eller ideologi man står igjen med - kall det hva du vil. Hva du så mener er riktig /galt eller godt/dårlig er også ideologi/moral/tro. Det meste av det du skriver bekrefter også at du tenker ut fra en viss ideologi. Det gjør alle! Problemet med oss er at vi tror at vår måte å tenke på er fakta og virkelighet, mens andre tar feil, "er på jordet" eller verre ting.  "Queer" er et navn på en tenkning hvor kjønn blir forstått som flytende kategorier og faktisk også er noe man kan velge! Det er flere synspunkter på det og jeg forstår at du mener at du er født slik. Det er vanskelig å bevise slikt. 

Jeg hadde ikke vært interessert i slike ideer hvis ikke det var betydelige krefter i samfunnet med stor makt som er på vei til å få hegemoni i forståelsen av kjønn, familie, samfunn og derfor vil påvirke oss alle. Mange talspersoner synes også å ha en totalitær stil som ikke tåler andre oppfatninger. Ditt innlegg her bruker også den hersketeknikken som jeg reagerte på i Therese Utgårds innlegg: bl.a. sentimentalisering, og hvor man forsøker å kneble motstandere ved å tillegge onde hensikter, utskjelling og offer-retorikk. Det kler dårlig de som er på vei til å få meningsmonopol! 

Svar
Kommentar #13

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2070 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Øyvind Hasting. Gå til den siterte teksten.
Ditt innlegg her bruker også den hersketeknikken som jeg reagerte på i Therese Utgårds innlegg: bl.a. sentimentalisering, og hvor man forsøker å kneble motstandere ved å tillegge onde hensikter, utskjelling og offer-retorikk. Det kler dårlig de som er på vei til å få meningsmonopol! 

Snakk om å kaste stein i glasshus!

1 liker  
Svar
Kommentar #14

Eirik Elin Stillingen

2 innlegg  112 kommentarer

Jeg tror han sikter til meg og ikke deg, Isak.

Publisert 12 måneder siden

Selv om jeg ennå ikke i stand til å forstå hvorfor menneskers egen beskrivelse av sin opplevelse og kjønn, er ideologisk.

1 liker  
Svar
Kommentar #15

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2070 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Øyvind Hasting. Gå til den siterte teksten.
Hva du så mener er riktig /galt eller godt/dårlig er også ideologi/moral/tro. Det meste av det du skriver bekrefter også at du tenker ut fra en viss ideologi. Det gjør alle!

Ja, selvfølgelig! Alle tenker ut fra utifra fra en viss ideologi! 

Det er nettopp dette som var poenget mitt og det var derfor jeg kritiserte deg for å benekte at ditt utsagn var ideologisk.

Svar
Kommentar #16

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2070 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Eirik Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
Selv om jeg ennå ikke i stand til å forstå hvorfor menneskers egen beskrivelse av sin opplevelse og kjønn, er ideologisk.

Beklager, jeg litt for kjapp på avtrekker'n. Jeg trodde det var du skrev Hastings siste kommentar.

2 liker  
Svar
Kommentar #17

Øyvind Hasting

4 innlegg  8 kommentarer

skjellsord og glasshus

Publisert 12 måneder siden

Jeg må ha skrevet innlegget på feil sted. Det var et tilsvar til Stillingens opprinnelige innlegg hvor jeg oppfattet mange påstander som skjellsord (tøv mm.) og påstander om min person, ikke om meningene. Hvis du mener jeg kaster sten i glasshus, så ta gjerne en konkret voksenopplæring om hva du mener det er.

Svar
Kommentar #18

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2070 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Nei, det var jeg som leste slurvete. Jeg trodde det var Stillingen som skrev kommentaren som svar til meg, ikke du som skrev kommentaren som svar til Stillingen. Beklager.

Svar
Kommentar #19

Eirik Elin Stillingen

2 innlegg  112 kommentarer

Når ble tøv et skjellsord?

Publisert 12 måneder siden

For det er tøv det det er.  Det er verre når holdningene dine kan være til skade for andre mennesker.

Svar
Kommentar #20

Eirik Elin Stillingen

2 innlegg  112 kommentarer

I det hele tatt virker du redd

Publisert 12 måneder siden

for å se at andre mennesker kan få være lykkelige fordi omgivelsene tillater det. Det har f.eks. ikke jeg opplevd selv, men blir glad hver gang jeg ser lykken i andre transpersoners liv. 

Svar
Kommentar #21

Marianne Solli

16 innlegg  1492 kommentarer

Dersom ideologi

Publisert 12 måneder siden

fremdeles betyr det som er beskrevet i Store norske leksikon, så får heller ikke jeg til at dette kan kalles en ideologi.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Torry Unsgaard kommenterte på
Kristen politikk i et sekularisert demokrati
8 minutter siden / 493 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Bin Salmans sanne ansikt
rundt 1 time siden / 80 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 1 time siden / 9411 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 2 timer siden / 9411 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Satire, ikkje religion
rundt 3 timer siden / 590 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 10 timer siden / 9411 visninger
Floris Groesz kommenterte på
Satire, og religion
rundt 10 timer siden / 689 visninger
Odd Tarberg kommenterte på
Jesus, Ivar Aasen og sosialisme
rundt 10 timer siden / 482 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Regjeringen mangler mot og politisk vilje
rundt 11 timer siden / 371 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 11 timer siden / 9411 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 11 timer siden / 9411 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 11 timer siden / 9411 visninger
Les flere