Vidar Mæland Bakke

38

Hva uenigheten handler om

Ekteskapsteologi handler ikke om menneskers evne til å elske, eller om menneskers rettigheter.

Publisert: 21. okt 2017  /  1014 visninger.

Vi vil takke både leder i Åpen Folkekirke, Gard Realf Sandaker-Nielsen og Therese Utgård fra Åpen Folkekirke Møre for ryddige og oppklarende svar i den debattrunden vi nå har hatt. Vi har fått en bekreftelse på at Frimodig kirke og andre lokale aktører i kirkelandskapet fortsatt har full frihet til å invitere til arrangementer med basis i eget mandat og formål.


Fra vår side
presiserer vi gjerne at vi selvsagt må tåle kritikk for det vi står for og måten vi utfører oppdraget vårt på innenfor Den norske kirke. Det gjør oss om mulig til en bedre aktør. For oss var dette aldri sakens kjerne.

Så vidt vi vet ”hemmeligholdes” ingen arrangementer i Frimodig kirkes regi. Avhengig av et arrangements karakter og funksjon vil det derimot være ulik grad av åpen annonsering i offentlige medier. Det er noe ganske annet. Flertallsvedtaket på siste Kirkemøte om innføring av en ny ekteskapsteologi i vår kirke, har skapt et svært krevende samarbeidsklima i mange lokalmenigheter. I noen deler av landet vil det være et større behov enn andre steder for arenaer og møteplasser på det kirkelige mindretallets premisser. For mange handler det om å beholde frimodigheten og motivasjonen i sin lokale sammenheng. Her uttaler vi oss på generelt grunnlag.

Gard Realph Sandaker-Nielsen forsøker å oppsummere noe av uenigheten i Dnk etter innføringen av ny ekteskapslære blant annet slik: «Det er ikke lett å leve med uenighet i så fundamentale spørsmål som synet på ekteskapet, samliv, LHBT og deres evne til å elske.» Men er det her uenigheten ligger, Sandaker- Nielsen? Å karakterisere eller å ha synspunkt på noens evne til å elske bør ikke være del av denne debatten på noen side. Det er nettopp derfor vi prøver, i etterrettelighetens navn, å holde det utenfor. Dette er en debatt om det teologiske fundamentet for den læren kirken skal ha i forbindelse med ekteskapet.

Dersom ledelsen i Åpen folkekirke ønsker å la debatten handle om hvem som er offer, hvem som dominerer og hvem som har evne til å elske, da mister utvekslingen verdi og interesse.

For ekteskapsteologi handler ikke om menneskers evne til å elske, eller om hvilke rettigheter vi har som mennesker. Gud har skapt oss med stor frihet til å gå vår egen vei, om vi ønsker det. Som kirke er vi imidlertid forpliktet på Skriften. I kirken er vi forpliktet annerledes enn i samfunnet ellers.

Vi tror på en god Gud, og vi tror at uten å forholde oss til hans ord, blir det nokså meningsløst å kalle seg kirke. Dersom vi bare plukker ut de delene av Skriften som harmonerer med det samfunnet ellers mener, har vi en tilnærming som gjør mennesket til normgiver. I Den norske kirke møter vi mange som kjenner seg fremmedgjort av en forkynnelse der menneskers erfaringer er blitt en viktigere autoritet enn Bibelen.

Den nye læren om ekteskapet er som kjent vedtatt av Kirkemøtet og, som Sandaker- Nielsen minner oss om, selvfølgelig demokratisk legitim i Den norske kirke etter gjeldende praksis.

Frimodig kirke støtter samtidig mindretallet i den prinsipielle oppfatningen av flertallsvedtaket som kirkesplittende. Uten forankring i Guds ord er den nye læren fremmed for talløse mennesker i Dnk og i den verdensvide kirke. Vår forpliktelse går dypere enn til Den norske kirke i denne saken, vi har et kall til å minne om Guds ord som en høyere autoritet enn både Kirkemøtet og Bispemøtet.

Sammen forsøker vi å lete etter rommet for å bevare og formidle en frimodig klassisk teologi innenfor det som fortsatt er vårt åndelige hjem. Det er ingen som har påstått at det er lett å være uenige om så dyptgripende spørsmål. Men uenigheten handler ikke om noens evne til å elske.


Vidar Mæland Bakke, Nestleder i Frimodig kirke 

Sofie Braut, styremedlem i Frimodig kirke 

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Vidar Mæland Bakke. Gå til den siterte teksten.
For ekteskapsteologi handler ikke om menneskers evne til å elske, eller om hvilke rettigheter vi har som mennesker. Gud har skapt oss med stor frihet til å gå vår egen vei, om vi ønsker det. Som kirke er vi imidlertid forpliktet på Skriften. I kirken er vi forpliktet annerledes enn i samfunnet ellers.

Samtidig kan man vel ikke kalle dette spess frimodig. Om man ønsker å være frimodig tar man opp bispemøtets råd om å endre deler av liturgien slik at man kan legge annen forståelse til begrepene om likekjønnet sex. Det kan man kalle en frimodig ytring. Frimodig kirke i denne forbindelse ser mer ut som orwellsk nytale siden det skrives om en samling om de gamle skrifttolkninger som slett ikke er nye eller frimodige. Derav også diskusjonen om kjærlighetsbudet. Dette blir bare enda en hersketeknikk fra kirkelig hold med denne tonen om hva uenigheten handler om - egentlig. Som om vi ikke er klar over det. 

Kommentar #2

Therese Utgård

27 innlegg  28 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hei! Litt synd at dere fortsatt ikke svarer på kritikken som kom fra meg og andre. Den gikk som kjent (og som presisert senest i VL denne uken) ut på:

- Hvordan hadde en, med det planlagde seminaret, tenkt å ivareta unge skeive, og sørge for at skeive også får oppleve  trygge, inkluderende,  kristne miljøer? Dét lurer vi -fortsatt - på.. 


Håper Frimodig kirke endelig kan svare.

1 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Therese Utgård. Gå til den siterte teksten.
Håper Frimodig kirke endelig kan svare.

Jeg lot meg også forlede til å tro at dette var en særlig meddelsom gruppe, men innser at det er tvert imot. Bak den smilende fasaden er det et forsøk på å ta tilbake kontrollen på en sak som har glidd ut av hendene på dem. 

1 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hva er egentlig Den norske kirke?

Publisert nesten 3 år siden

I og med oppløsningen av statskirken (som vel på flere måter mer er i navnet enn i gavnet), er det blitt stadig vanskeligere for en utenforstående å forstå hva slags trossamfunn Den norske kirke er.  "Folkekirken", "Åpen folkekirke", "Levende folkekirke", "Frimodig kirke", "Carissimi-fellesskap", IMI-kirke...?

Ja - hva er egentlig Den norske kirke i 2017?

3 liker  
Kommentar #5

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

DNK er etter min oppfatning, og sikkert flere andres,  i kaos. Man tolker Skriften så den passer inn i ens egen forgodtbefinnende, og stryker bort det som ikke passer. Så, altså, kaos. Og det vil fortsette helt til DNK , imot all formodning, skulle erkjenne at Skriften er Guds Ord, og uforanderlig og inspirert av Gud selv. Man gjør seg dermed til dommer over Gud, og mener at man vet bedre en Han.  Og det vil få konsekvenser

6 liker  
Kommentar #6

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Godt innlegg og tydelig. Trodde alt kom til å glippe på et tidspunkt og at kirken var tapt for sitt opprinnelige innhold og med presten som hyrde for sin flokk, men dere holder stand og det opplever jeg som frimodig. Mange prester virker etterhvert usikre på sin "rolle" i kirkens rom. 

Heldigvis skriver dere at Guds ord den høyeste autoritet-en vender tilbake til Bibelen. Har ikke vært sikker på om den fysiske kirken ville endre seg fra å være et sted hvor Guds krefter hadde kontroll (bl.annet et innviet og skjermet alter) med stillhet og og trygt sted for de som tilber og har respekt for Den Allmektige til å bli bare et vanlig konserthus eller kultur lokale. Men verden er i endring.

4 liker  
Kommentar #7

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Therese Utgård. Gå til den siterte teksten.

- Hvordan hadde en, med det planlagde seminaret, tenkt å ivareta unge skeive, og sørge for at skeive også får oppleve  trygge, inkluderende,  kristne miljøer? Dét lurer vi -fortsatt - på.. 


Håper Frimodig kirke endelig kan svare.

Har Frimodig kirke noengang hevdet at deres mål er å sørge for trygge, inkluderende, kristne miljøer for homofile, bifile og transpersoner?

4 liker  
Kommentar #8

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Vidar Mæland Bakke. Gå til den siterte teksten.
Frimodig kirke støtter samtidig mindretallet i den prinsipielle oppfatningen av flertallsvedtaket som kirkesplittende.

Hvis flertallsvedtaket, i følge Frimodig kirkes mening, er kirkesplittende, hvordan kan dere da forsette å være en del av denne éne kirken?

Man kan ikke få både i pose og sekk, eller som man sier på engelsk: you can't have your cake and eat it too.

2 liker  
Kommentar #9

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg tenkte også på at dette ikke ville fungere, men er prest skal være hyrde for alle oss som synder ved bruk av Guds ord,Bibelen, som sin øverste rettleder. Kanskje kirken må innrettes som Domstolene...og de fungerer heller ikke . Men en prest kan ikke samtidig være psykolog eller familiekonsulent, han eller hun må starte med henvisninger til andre vedr slikt. Presterollen har i dag kanskje et litt for vidt omfang. Diakonene har nok vært kraftig overarbeidet i generasjoner. Kanskje en må slutte helt med kakespising.

1 liker  
Kommentar #10

Vidar Mæland Bakke

38 innlegg  19 kommentarer

Unge skeive

Publisert nesten 3 år siden

Du har rett i at vi ikke konkret har svart på dette i det du skrev. Det kunne vi ha gjort. Her får det bli for egen regning så det ikke tar for lang tid før svaret kommer:

Først må jeg presisere at vi Frimodig kirke ikke taler på vegne av de lokale arrangørene i Ørsta/Volda. Men vi valgte å gå inn i saken fordi vi også benytter Bjørn Helge Sandvei på flere arrangementer i Frimodig kirke. Vi mener han representerer en viktig og nødvendig stemme også for unge skeive.  Han kombinerer en teologisk fagkompetanse og begrunnelse for sitt engasjement, samt en personlig erfaring av å være både "ung skeiv" og senere et frimodig talerør  for mange som er yngre enn han og som av omgivelsene i dag  lærer at det nærmest ikke er et menneskeverdig liv å ikke være seksuelt aktiv. 

Jeg tror faktisk nettopp Sandveis måte å formidle sin historie på, i en dyp respekt for at andre homofile har valgt en annen vei, ivaretar "unge skeive" på en god måte, om de skulle ha vært der, eller om de kommer på tilsvarende arrangementer der nevnte Bjørn Helge Sandvei deltar.  

Nå kan det hende du mener at det må utvikles et spesialopplegg for unge homofile  når vi forsøker å formidle det vi tror er riktig ut fra Bibelen i Frimodig kirkes regi. Vi tenker at det alltid er nødvendig å tenke over hvordan vi kommuniserer i vanskelige etiske spørsmål som dette. Her trår vi sikkert feil vi også. Men vi er opptatt av at alle våre arrangementer må ha som utgangspunkt at det er mennesker til stede som dette berører på det mest personlige plan, det være seg mennesker med en uavklart seksuell identitet, åpne eller skjulte homofile eller deres familiemedlemmer. Alt det vi sier og formidler må tåle dagens lys og holde faglige mål, uansett hvem som er tilstede. 

Vi tar til etterretning at du i dette tilfellet mener Sandvei ikke gjør det, sett fra ditt ståsted som lege. Da må det også være lov til å minne om at deler av ditt fagfelt ikke vil gi de samme råd som teologien (eller i alle fall den teologien vi fortsatt baserer oss på.) Hvem unge skeive skal lytte mest til, vil vi sikkert være uenige om. Men at de har vanskeligheter med å få hørt "din side av saken" i dag, tror jeg neppe. Den tid er forbi. Unge skeive er dermed oftest prisgitt svar fra psykologien og legevitenskapen som slettes ikke kan sies å være fritatt for ideologiske føringer. Vi gir da kanskje rom for andre stemmer, ja. Og vi vet om både skeive og streite som takker oss for det.  De færreste av dem har et ønske om å gi seg til kjenne i offentligheten, slik Sandvei har gjort. 

Vi tror det er viktig at unge skeive får hjelp og støtte til å leve gode liv i kirken og det kristne fellesskapet, selv om livsveien Bibelen anbefaler ikke er uten smerte og forsakelse. Det formidler Sandvei på en troverdig måte.  

4 liker  
Kommentar #11

Therese Utgård

27 innlegg  28 kommentarer

Bør Frimodig kirke skape inkluderende miljø

Publisert nesten 3 år siden

Nei, jeg vet ikke om Frimodig kirke - eller deres samarbeidspartnere- har som hovedmål å skape trygge og inkluderende miljø.  Og det var kanskje ikke hovedmålet med seminaret. 

Men; som ansvarlige, voksne kristne, regner jeg med at en er sitt ansvar bevisst. Og hvordan en skulle ivareta skeive unge på Møre - og hvordan seminaret har påvirket dem - det har jeg ennå ikke fått et godt svar på. Trist; for det å skape trygge miljøer er så viktig at det burde være i fokus for alle kristne ledere. 

Kommentar #12

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Vidar Mæland Bakke. Gå til den siterte teksten.
Frimodig kirke støtter samtidig mindretallet i den prinsipielle oppfatningen av flertallsvedtaket som kirkesplittende. Uten forankring i Guds ord er den nye læren fremmed for talløse mennesker i Dnk og i den verdensvide kirke. Vår forpliktelse går dypere enn til Den norske kirke i denne saken, vi har et kall til å minne om Guds ord som en høyere autoritet enn både Kirkemøtet og Bispemøtet.

Det er ikke flertallet som er kirkesplittende, det er mindretallet som ikke følger flertallet som er splittende. Så lenge man ikke følger flertallet, er jo mindretallet egentlig de som splitter seg vekk fra hva majoriteten mener. Uansett om det er riktig eller galt hva majoriteten mener. Så hva skal minoriteten gjøre? Splitte ut og skape en ny kirke under staten. Som oddbjørn Johannessen skrev i kommentar 4, hva er DNK blitt, om ikke en rekke splittelser.

Men det handler forsåvidt som du skriver om i siste avsnitt finne et rom i det som fortsatt er deres åndelig hjem i den samme kirke som tilhører mange forkjellige mennesker med mange forskjellige meninger. Som Therese Utgård skriver hvordan skal dere ta imot unge skreive mennesker slik at de føler seg trygge i kristne miljøer? 

Det er umulig når man har mistet Kristus som hodet og kunne gjøre noe som helst, og lar seg styre av menneskelig mening og bygger med mursteiner, slik Babel ble bygget. Gud river slike ting ned.

MVH

Rolf Larsen

PS

Jeg ser at du har svart Therese Utgård, og svaret gir nok henne mer mening enn det gir oss andre det, fordi det betyr noe for henne det du skriver. Jeg savner konkrete tiltak for hvordan ha fellessakp med skeive unge, hvordan ha fellessakp mellom menesker som tror, som bygger opp istedet for splitter, som er frimodig.

 

1 liker  
Kommentar #13

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
DNK er etter min oppfatning, og sikkert flere andres,  i kaos. Man tolker Skriften så den passer inn i ens egen forgodtbefinnende, og stryker bort det som ikke passer. Så, altså, kaos. Og det vil fortsette helt til DNK , imot all formodning, skulle erkjenne at Skriften er Guds Ord, og uforanderlig og inspirert av Gud selv. Man gjør seg dermed til dommer over Gud, og mener at man vet bedre en Han.  Og det vil få konsekvenser

Du glemmer en ting. DNK har vært styrt av staten svært lenge. Den luteranske kirke har vært statskirker over hele verden, og dermed verdslige kirker nesten så og si siden reformasjonen. Dette har gjort at den reformerte kirken som i dag er DNK, ikke er styrt av Guds ord, men har vært styrt av menneskelig mening i lang tid, for eksempel er det dronningen av england som er overhodet til kirken i england, akkurat som vi har en minister som overhodet til DNK.

Når denne ministeren har sagt at man har ønsket demokratiske verdier skal gjelde i kirken, så har det fått gjelde, istedet for Guds ord. Lar man seg styre av Guds ord i ånden, og man elsker alle brødre, bryr man seg ikke lenger om ambisjoner, eller å være leder, og peke ut veien videre, men følger Guds ord og Hans autoritet.

Mange vil hevde at man i et slikt perspektiv forsøker å underkue andres mening, men det er at man lar sitt eget selv bli underkuet, korsfestet, det er da man kan erfare Guds ord får vilje.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #14

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Therese Utgård. Gå til den siterte teksten.
Men; som ansvarlige, voksne kristne, regner jeg med at en er sitt ansvar bevisst. Og hvordan en skulle ivareta skeive unge på Møre - og hvordan seminaret har påvirket dem - det har jeg ennå ikke fått et godt svar på. Trist; for det å skape trygge miljøer er så viktig at det burde være i fokus for alle kristne ledere

Mener du det er mulig å skape trygge og inkluderende miljøer for unge "skeive" samtidig som man mener at homofili er synd?

4 liker  
Kommentar #15

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Skal ikke blande meg inn i teologien

Publisert nesten 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Mener du det er mulig å skape trygge og inkluderende miljøer for unge "skeive" samtidig som man mener at homofili er synd?

men ut fra vanlig kristen tankegang på grunnplanet er tro noe personlig - noe et menneske er selvsøkende på - noe som det åpner seg opp for og vil ha - noe som mennesket ønsker skal bekle ens indre og gi gjenskinn i det ytre.  

Alle mennesker er ut fra kristen tro på grunnplanet skapt i Guds bilde.  Alle mennesker har i Gud en Far som de kan leve i relasjon med allerede i dette jordiske liv.  Alle mennesker har i tanker, ord eller handlinger gjort synd og er som sådan bærere av skyld.  Alle menneske har ved Jesu soningsdød blitt gitt mulighet til renselse for sin synd og sin syndenatur.  Alle mennesker har den samme mulighet til å bli tilgitt og frelst.  Alle mennesker har samme mulighet til å følge etter Han - bli renset og helliget - ikledd Hellig Ånd og kraft.  

Døra inn til Han og til kristne sammenhenger er selvsagt like åpen for alle mennesker.  I og med at troen er personlig, så er det opp til hver enkelt troende å legge grunnlaget for sin vandring gjennom dette livet - hva en skal forkaste og hva en skal forvalte.  Selve teologien skulle jeg tro er gitt og satt - hva tidsånden prøver å endre den til er uten viktighet.

Vi lever i frafallstider der mye av det okkultisten Alice Bailey la opp til i "The plan" for lengst er blitt virkelighet og her i Norge foregår dansen rundt gullkalven allerede.  

Strategien i "The Plan" er nedfelt i følgende 10 punkter:

1.  Få Gud ut av skolen.  Hvis folk vokser opp uten referanse til Gud, vil de senere i livet anse ham som irrelevant for sitt liv.

Bailey sa - pensum må forandres for å sikre at barna ikke blir påført den kristne arv.  Skolen utruser barna for livet og fremtiden - hvilke verdier de skal hegne om og hvilke sannheter de skal stole på.  Hvis du fjerner Gud fra skolen, så gir du barna en forståelse av at Gud er ikke viktig i møte med livet.

På den annen side - åpne opp for annen prakis - f.eks. tilby og lær barna i Transcendental meditasjon som gjør at barna forandrer sin åndelige bevissthet.

2.  Bryt ned den kristne familiestrukturen ved å bryte kommunikasjonen mellom barn og foreldre, slik at de åndelige etiske verdier ikke blir videreført til neste generasjon.

Dette skulle bl.a. gjøres ved å gjøre barna mer likestilt med de voksne - gi de rettigheter som fratok foreldrene respekt og autoritet. 

Lærerne er de som skal foreta impleteringen av "sannheter" ved å fortelle barna hva foreldre kan - og ikke kan - gjøre i forhold til barna sine.  Ved å oppdra barna i "sannheten" om at de må finne ut av livet selv - utforske selv, så vokser det opp i en forståelse av at livet dreier seg om selvet og meg selv mer enn å låne øret til verdier og sannheter som kommer fra foreldrene.

Vi hører forslag om barn skal høres på tidligere og tidligere stadier i livet om helt grunnleggende tema som de allikevel mangler forusetning og kunnskap om f.eks. deres frihet til selv å velge hva de vil tro på uavhengig av foreldrenes synspunkter.

3.  Ta bort restriksjonene for sex.  Mennesket må bli frie til å nyte dette uten restriksjoner.  Bidra til ytterligere å forringe den kristne familiestrukturen.

Ved å fremheve sex som nærest en rettighet uavhengig av alder - ved å frembære sex som den fremst glede i livet - bruk media - tv - filmindustri til å promotere en livsførsel som fjerner dem fra verdiene som er grunnleggende for en bærekraftig og et stabilt livslangt familieliv.

4.  Siden sex er det sterkeste uttrykket for et menneskes livsnytelse, så må det uttrykkes i alle former:  homoseksualitet, orgier- bare ingen blir skadet.  Gjør homoseksualitet til en alternativ livsstil.

Så lenge to personer er enige, så er alt lov - også incest; ifølge Bailey.  

5.  Når sex er uten grenser, så er abort en selvfølge.  Om mannen skal få ha sex uten konsekvenser, så må kvinnen få oppleve det samme.

Bailey så for seg en rask og effektiv lovlig aborthåndhevelse.

6.  Gjør det å skille seg til en enkel og lett affære.  Fri folket fra forståelsen av et livslangt ekteskap.

7.  Skitne til kunsten i alle dets former.  Fordrei musikk, malerkunst, diktning til noe uanstendig, umoralsk og okkult.  

Kunst er en åndelig uttrykksform og når denne tilsmusses så er det et uttrykk for det mennesket har på innsiden.  Når dette overstrømmer samfunnet, så oppleves det tilsmussede som det "normale".

8.  Bruk mediene til å kontrollere og styre menneskers meninger.  Bruk tv, film og presse.  Hensikt: forandre menneskers tankesett.

9.  Slå ned på all religiøs radikalisme.  Slå ned på kristne som sier at Jesus er den eneste frelsesvei.  Fjern dette ved å bringe de kristne til taushet og promoter andre religioner.  Skap en bevegelse som er styrt av at mennesket selv bestemmer over seg selv og sin skjebne.

Sett interreligiøse bevegelser og humanisme på tronen.

10.  Få styresmaktene til å gjøre alt dette som her er omtalt lovlig og få kirken til å gå god for disse 9 punktene.  Få kirken til å akseptere prinsippene ved å si at det er greit.

2 liker  
Kommentar #16

Therese Utgård

27 innlegg  28 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Altså; jeg er jo for likekjønna ekteskap, og stemte også for det på Kirkemøtet. Mine innvendinger til det planlagte seminaret var nettopp at det ville være vanskelig å kombinere dét, med å skape trygge og inkluderende miljø for alle. Så hvordan en hadde tenkt å løse dette/sikre seg dét, var akkurat det jeg utfordret arrangørene til å tenke over. 

Kommentar #17

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Therese Utgård. Gå til den siterte teksten.
Altså; jeg er jo for likekjønna ekteskap, og stemte også for det på Kirkemøtet. Mine innvendinger til det planlagte seminaret var nettopp at det ville være vanskelig å kombinere dét, med å skape trygge og inkluderende miljø for alle. Så hvordan en hadde tenkt å løse dette/sikre seg dét, var akkurat det jeg utfordret arrangørene til å tenke over. 

Men er ikke ditt problem da heller at DnK tillater mindretallets syn?

3 liker  
Kommentar #18

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

God dag, mann!

Økseskaft!

1 liker  
Kommentar #19

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Flott

Publisert nesten 3 år siden

Jo, jeg tenker jo at det er troende og søkende som søker seg til dører en selv kan finne for å sette seg på den grein en selv ønsker - avpasset sitt personlige ståsted og forvalterskap - og så leve ut sin tro sammen med andre troende på en helt avslappet og naturlig måte.  

Kan ikke skjønne at noen skulle være i behov av noen form for særbehandling innafor den døra en selv har valgt å gå inn i.  Hvis det grunnleggende budskapet - den kristne tro - tilsynelatende ikke gir rom nok for både og eller enten eller, så er det jo opp til den enkelte hvordan en vil løse det dilemmaet.

Noe ala den grunntonen som kommer fram i denne snutten  - Kevin Prosch - Harp in my heart

https://www.youtube.com/watch?v=GSRVmyGwnYQ 

1 liker  
Kommentar #20

Therese Utgård

27 innlegg  28 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Nei, det er ikke et problem for meg. Jeg stemte for TO syn i kirka. 

Kommentar #21

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Therese Utgård. Gå til den siterte teksten.
Nei, det er ikke et problem for meg. Jeg stemte for TO syn i kirka

Men da må du jo også akseptere at mindretallet ikke ønsker å inkludere homofile (ihvertfall ikke åpne, ikke-sølibatære homofile). Det ligger jo i sakens natur.

3 liker  
Kommentar #22

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

"Mine innvendinger til det planlagte seminaret var nettopp at det ville være vanskelig å kombinere dét, med å skape trygge og inkluderende miljø for alle." Jamen, dette møtet var jo ikke for alle. Det var for religiøse ledere i Ørsta og Volda. Det gikk klart fram av innkallingsbrevet. Har du ennå ikke forstått hva slags møte det var invitert til?

1 liker  
Kommentar #23

Therese Utgård

27 innlegg  28 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jo,.jeg respekterer som sagt at det er TO syn..(Og i motsetning til andre som stemte kun for étt syn). .Så jeg respekterer at andre mener noe annet. Men jeg hadde jo forventet, og håpt, at en tenkte over og tenkte på hvilke konsekvenser ens handlinger og ord får for andre. 

1 liker  
Kommentar #24

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Synderne

Publisert nesten 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Men da må du jo også akseptere at mindretallet ikke ønsker å inkludere homofile (ihvertfall ikke åpne, ikke-sølibatære homofile). Det ligger jo i sakens natur.

Alle kirkens medlemmer blir definert som syndere. Derfor innleder man gudstjenestene med følgende syndsbekjennelse:

«Hellige Gud, himmelske Far! Se i nåde til meg arme, syndige menneske som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde lyst i mitt hjerte…».

3 liker  
Kommentar #25

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Vi lever i frafallstider der mye av det okkultisten Alice Bailey la opp til i "The plan" for lengst er blitt virkelighet og her i Norge foregår dansen rundt gullkalven allerede.

Det ligner meget de såkaldte 'kommunistiske langtidsmål', som vestlige kommunister arbejder efter og som KGB o.l. arbejdede med - og som nogle mener at Rusland og de gamle statstjenester stadig arbejder med, bare nu med nye værdier, men stadig undergravende.

Uanset ligner det noget, der udspiller sig for øjnene af os - og det falder iøvrigt også godt sammen med kulturel marxisme, der netop vil trække os rundt ved næsen ved hjælp af vores mest primitive impulser.

5 liker  
Kommentar #26

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det er jo det som er problemet, jo. Kompromiss. ! Gud er ikke kompromissenes Gud. Vi ser det jo eksempelvis i Åpenbaringsboken, brevene til menighetene i Lilleasia. Der snakker Jesus om nikolaittenes lære som eksisterte i noen av menighetene. Nikolaittene stod for kompromisser, og Jesus sier rett ut at han hatet deres lære. Han hadde nok sagt det samme om Kirkemøtets beslutning også

Kommentar #27

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Denne syndsbekjennelsen burde etter min mening utelates, da den ikke har sitt grunnlag i Bibelen. Et syndig menneske er jo da det samme som en synder. Er man frelst, så er man fri. Man kan selvsagt falle i synd, men det gjør en ikke til synder, om man omvender seg. Og det bør jo skje når samvittigheten sier fra, og ikke vente til neste søndag i kirken.  2. Kor.5,17 sier " Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til" Så vi se her at er man frelst er man en ny skapning, ikke lenger et syndig menneske eller synder. Alle faller før eller siden i synd, men man omvender seg, og det blir ikke tilregnet en. DHÅ flytter ikke inn og ut av Frelste mennesker selv om man gjør feil. Man lever da under Nåden

Kommentar #28

Oddvar Høgevoll

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Eg vil takke Sofie Braut og Vidar Mæland Bakke for ein velskriven og sakleg artikkel i dagens åndssituajon. Eg er einig i kvart ord! Det 

1 liker  
Kommentar #29

Oddvar Høgevoll

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Eg vil takka Sofie Braut og Vidar Mæland Bakke for ein framifrå sakleg og treffande artikkel i dagens åndssituajon! Det vi treng generelt-og i DNK spesielt; er ei folkevekkjing på Ordet sin grunn!


1 liker  
Kommentar #30

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Oddvar Høgevoll . Gå til den siterte teksten.
Eg vil takka Sofie Braut og Vidar Mæland Bakke for ein framifrå sakleg og treffande artikkel i dagens åndssituajon! Det vi treng generelt-og i DNK spesielt; er ei folkevekkjing på Ordet sin grunn!

Mulig du har rett i dette, men da må de frimodige ta chansen på å være frimodige overfor sitt publikum. Ved taushet eller hovmod når de ikke frem. 

Kommentar #31

Vidar Mæland Bakke

38 innlegg  19 kommentarer

Taushet og hovmod

Publisert nesten 3 år siden

Bare en kommentar til at du oppfatter oss som "tause". Jeg har gjort ærlige forsøk på å være både saklig og svare på spørsmål, senest overfor Utgård som savnet konkret kommentar angående "unge skeive". Jeg beklaget at ikke det ble tett med i hovedinnlegget. At svaret vårt skulle være godt nok for henne (eller deg) er kanskje ikke et mål for en samtale her? Registrerer forøvrig at det svaret mitt senere ble oversett som om det ikke kvalifiserte som svar. Da synes jeg ikke det behøver å være uttrykk for hovmod eller taushet fra vår side å slutte av mens tonen fortsatt er sånn noenlunde konstruktiv. Det er nok slik at i noen grad vil alltid Frimodig kirke og Åpen Folkekirke snakke forbi hverandre, for virkelighetsoppfatningen og historiefortellingene er ganske forskjellige. Men tause, nei, det synes jeg det blir trollete av deg å påstå at vi er. 

1 liker  
Kommentar #32

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Til Vidar Mæland Bakke

Publisert nesten 3 år siden

Nei. enig med deg. Det blir så helt usaklig mye, og svar på denne siden skal vel ikke være gode nok for enkelte og som andre her nærmest skal stå til rette for. En kan noen ganger lure på hvem folk tror de er. Det er vel heller innlegg en i debatten skal svare mere grundige i sine tilbakemeld til..  I tillegg så får en heller ikke svar fra de som skriver innleggene svært ofte- og du er jo et unntak med både ryddige svar og ordentlig oppførsel, V. M.B. Det er de som har satt seg -og stadig setter seg- i en overordnet posisjon for evaluering av andres meninger som om de er ansatt i vd-de driver også med særlig støtte til ansatte i VL har jeg registrert Dette blir jo et mønster.

 Det har vært diskusjoner i andre nettforum  om dette ,og jeg leste nylig at det finnes navngitte personer som var gitt jobbmulighet av nav- disse ble gitt muligheter til trolling av maktmennesker i det samme nettverk. De måtte tilslutt tilsnakkes også av ledelsen for det kom ut av kontroll-noe som ofte skjer når en har falske hensikter. Det blir ikke en debatt om å dele meninger og by på seg selv men at noen kan alt og er helt fastlåst i et spor uten ønsker om å ta inn nye inntrykk. Det å skulle tenke nytt eller få nye impulser er ikke så veldig Norsk.

Det er jo snakk om  hersketeknikker nå i flere fora og i pressen ellers. Det handler ikke alltid om å snakke forbi hverandre heller -en kan heller få assosiasjoner om kraftig benektelse av enkle sannheter. Enkelte mener de har så voldsomt edle hensikter om menneskers ve og vel og vil helst fremstå som velmenende. Dette kanskje nettopp for å dekke over egne tilkortkommenheter, eller kort og godt å fremheve seg selv som et fantastisk menneske. I dag er det mange som ser igjennom slike og de blir avslørt også på facebook.

Kommentar #33

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Vidar Mæland Bakke. Gå til den siterte teksten.
Da synes jeg ikke det behøver å være uttrykk for hovmod eller taushet fra vår side å slutte av mens tonen fortsatt er sånn noenlunde konstruktiv. Det er nok slik at i noen grad vil alltid Frimodig kirke og Åpen Folkekirke snakke forbi hverandre, for virkelighetsoppfatningen og historiefortellingene er ganske forskjellige. Men tause, nei, det synes jeg det blir trollete av deg å påstå at vi er. 

Vel, dette er inntrykket jeg satt igjen med. Jeg registrerer at det ikke alle liker å diskutere sine teser når de har lagt dem frem. Av og til får jeg rett, av og til tar jeg feil. Jeg kan leve med begge deler. 

Jeg er her for debattens skyld. Jeg er ikke en gang medlem av Den Norske Kirke men er interessert i at den skal bestå som den faktor den har vært i fem hundre år for norsk religion, kultur og samfunn. Uten den ville det ikke vært mye tilbake av Norge. Jeg interesserer meg derfor og engasjerer meg av og til litt i tankegodset rundt DNK. 

Kommentar #34

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Unn Elisabeth Aarø. Gå til den siterte teksten.
Det er de som har satt seg -og stadig setter seg- i en overordnet posisjon for evaluering av andres meninger som om de er ansatt i vd-de driver også med særlig støtte til ansatte i VL har jeg registrert Dette blir jo et mønster.

Tross alt er dette et forum for å uttrykke meninger. Det er når det utløses en debatt at VD oppfyller sin hensikt. Og så varierer det litt hvem man er enig eller uenig med. Ingen er fullstendig enig i alt hele tiden, og noen ganger er jeg enig med de som driver VD, og andre ganger ikke. Jeg er heller ikke redd for å uttrykke dette, den ene eller andre veien. Har vi et godt debattklima skal man ikke behøve å være redd for å uttrykke seg. 

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
19 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 798 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
12 dager siden / 642 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 599 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere