Lederartikkel Vårt Land

Våpen skal i våpenhuset

Det er en gammel skikk her i landet at våpnene ikke skal tas med inn i kirken. La oss beholde det.

Publisert: 21. okt 2017 / 433 visninger.

Denne uka ble det kjent at våpenprodusenten Lockheed Martin ønsket å leie Nidarosdomen til en orgelkonsert i november, i forbindelse med leveringen av de første F35-jagerflyene som det norske forsvaret har bestilt. Amerikanerne fikk først ja, men biskop Helga Haugland Byfuglien endret menighetsforvalterens avgjørelse.

Biskopen mener at en markering av et stort ­våpenkjøp «faller utenfor for­målet til kirkerommet», slik det er beskrevet i Kirkemøtets retningslinjer. Her heter det at «Kirken er vigslet til bruk for guds­tjenester og kirkelige handlinger og skal gjennom sin bruk tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse». «Kirken skal ikke brukes til å feire våpenkjøp», fastslår Byfuglien overfor Vårt Land. «Min henstilling om å avlyse konserten bygger på et skjønn om hva en kirke skal forbindes med og romme. Jeg tror jeg har allmenn forståelse for det», uttalte biskopen.

Reaksjonene på hennes inngripen tyder da også på at folk flest støtter resonnementet. Med tanke på den stadig tilbakevendende debatten om hva som er greit i et kirkerom og på den jevnt tilstedeværende debatten om kirken som politisk aktør, er mangelen på kritikk talende. Den eneste nega­tive reaksjonen vi har registrert, kommer fra stortings­representant Christian Tybring-Gjedde (Frp). Han mener Byfugliens avgjørelse er en kritikk av Norges jagerflykjøp. «De produserer forsvarsevne og forsvarer frihetsverdier», sier Tybring-Gjedde om Lockheed Martin.

De fleste kirker anerkjenner at krig noen ganger er det minste av to onder. Den norske kirke har aldri uttalt seg mot at Norge skal ha et forsvar eller være medlem av Nato. Det går imidlertid an å anerkjenne nødvendigheten av å kunne bruke militærmakt, uten dermed å ville bidra til en feiring av nytt krigsmateriell.

Det er en gammel skikk her i landet at våpnene ikke skal tas med inn i kirken. Det er derfor det lille rommet mellom inngangsdøra og selve kirkerommet har fått betegnelsen våpenhus, noe det fortsatt kalles. Det er lenge siden vi utstyrte oss med sverd eller børse for kunne forsvare oss mot potensielle farer på vei til gudstjenesten, men det er fortsatt gode grunner til å parkere våpnene og alt som følger med dem utenfor kirken.

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

147 innlegg  20439 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Forsvaret og militærvesenet er en legitim del av det norske samfunn. Hvert år arrangeres det julegudstjeneste for Luftforsvaret, som er det eneste vi har igjen her i byen av militær tilstedeværelse, og på veterandagene arrangeres det gudstjeneste for disse, og man gjentar Kongeløftet som i gamle dager. Forsvaret er en integrert del av samfunnet på lik linje med Folkekirken, og vi har feltprester og feltimamer. Folkekirken er gift med samfunnet og Forsvaret i gode og onde dager. Forsvaret bedriver en legitim og ønsket virksomhet som er sanksjonert av alle sider av det offisielle Norge. Det er intet skummelt eller kriminelt i forbindelsen mellom Forsvaret og samfunnet forøvrig. Men å la en av leverandørene av våpen til Forsvaret holde en konsert i Nidarosdomen ved gjennomføringen av en avtale som gjør virksomheten lettere å drive blir altså for mye.

3 liker  
Svar
Kommentar #2

Trond Bollerud

5 innlegg  138 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Godt og riktig!

Svar
Kommentar #3

Arnt Thyve

17 innlegg  1380 kommentarer

Og?

Publisert 12 måneder siden

De skulle vel ikke ta med jagerfly inn i Nidarosdomen? Nå har det blitt arrangert ridderturneringer flere år på Olavsfestdagene, uten kritikk fra yppersteprestinnen. Men å leie ut til en orgelkonsert for et firma som lager et lovlig produkt - et produkt som skal brukes til å beskytte norske borgere er ikke greit?

Nå må det snart bli slutt på de venstrevridde utspillene fra kirkens ledelse. Det finnes faktisk både ansatte og medlemmer i kirken som ikke stemmer SV...7 liker  
Svar
Kommentar #4

Tore Olsen

21 innlegg  5157 kommentarer

Glitrende forsvar

Publisert 12 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Forsvaret og militærvesenet er en legitim del av det norske samfunn. Hvert år arrangeres det julegudstjeneste for Luftforsvaret, som er det eneste vi har igjen her i byen av militær tilstedeværelse, og på veterandagene arrangeres det gudstjeneste for disse, og man gjentar Kongeløftet som i gamle dager. Forsvaret er en integrert del av samfunnet på lik linje med Folkekirken, og vi har feltprester og feltimamer. Folkekirken er gift med samfunnet og Forsvaret i gode og onde dager. Forsvaret bedriver en legitim og ønsket virksomhet som er sanksjonert av alle sider av det offisielle Norge. Det er intet skummelt eller kriminelt i forbindelsen mellom Forsvaret og samfunnet forøvrig. Men å la en av leverandørene av våpen til Forsvaret holde en konsert i Nidarosdomen ved gjennomføringen av en avtale som gjør virksomheten lettere å drive blir altså for mye.

Her taler du virkelig godt for din synsvinkel. Du sammenholder forsvaret, kirken og samfunnet på en ypperlig måte, men det er ikke forsvaret som sådan det skal være konsert for, men for et våpen - en handelsavtale, ikke soldater eller veteraner, ikke mennesker, men et våpen - som skal stå i våpenhuset. Man tar det ikke med inn. Derfor er jeg enig med innleggsforfatter og biskopen.

(Jeg skulle egentlig ikke kommentere, men når jeg så ditt, om jeg må si det - glitrende forsvar for din synsvinkel, kommenterer jeg mest for å anerkjenne din kommentar.)

2 liker  
Svar
Kommentar #5

Njål Kristiansen

147 innlegg  20439 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Her taler du virkelig godt for din synsvinkel. Du sammenholder forsvaret, kirken og samfunnet på en ypperlig måte, men det er ikke forsvaret som sådan det skal være konsert for, men for et våpen - en handelsavtale, ikke soldater eller veteraner, ikke mennesker, men et våpen - som skal stå i våpenhuset. Man tar det ikke med inn. Derfor er jeg enig med innleggsforfatter og biskopen.

(Jeg skulle egentlig ikke kommentere, men når jeg så ditt, om jeg må si det - glitrende forsvar for din synsvinkel, kommenterer jeg mest for å anerkjenne din kommentar.)

Takk. Som andre også påpeker skal ikke våpnene, i dette tilfellet jagerflyene taes med inn i kirken, vi lar mangelen på logikk i denne tankegangen ligge. De kommer ikke en gang så langt som til våpenhuset. For å si det sterkt overforenklet bør vi huske at det heter Forsvaret og ikke Angrepet... en meningsløshet i seg selv, men det kan gi et visst perspektiv på Forsvarets plass i samfunnet og vår verdensforståelse. Vi holder oss med et forsvar fordi vi trenger det og ikke for å søke herredømme over annet enn egen jord og trygghet for eget folk, selv om også dette kan defineres vidt. 

Det saklige i debatten blir at det dreier seg om en konsert betalt av en våpenleverandør. For oss som er restriktive på hvordan kirkerommet benyttes blir dette et underlig kasus når man sammenligner kvinner som forskrever seg i liturgisk dans foran alteret. Nærmere avgudsdyrkelsen skal det godt gjøres å komme. Jeg har sett et par slike tilfeller før jeg sluttet å oppsøke dem, og mine tanker har tendert i retning av "hvor er gullkalven" eller "jeg håper Gud ikke ser dette". Hvis man først skal oppvise troverdighet i sitt engasjement er det slike blasfemiske elementer som bør fjernes før man nekter en dannet konsert. Antagelig dannet, siden jeg ikke er kjent med repertoaret. Jeg forutsetter at det ikke er noe vulgært ved den amerikanske våpenleverandørens bruk av kirkerommet. 

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Tore Olsen

21 innlegg  5157 kommentarer

Igjen...

Publisert 12 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Takk. Som andre også påpeker skal ikke våpnene, i dette tilfellet jagerflyene taes med inn i kirken, vi lar mangelen på logikk i denne tankegangen ligge. De kommer ikke en gang så langt som til våpenhuset. For å si det sterkt overforenklet bør vi huske at det heter Forsvaret og ikke Angrepet... en meningsløshet i seg selv, men det kan gi et visst perspektiv på Forsvarets plass i samfunnet og vår verdensforståelse. Vi holder oss med et forsvar fordi vi trenger det og ikke for å søke herredømme over annet enn egen jord og trygghet for eget folk, selv om også dette kan defineres vidt. 

Det saklige i debatten blir at det dreier seg om en konsert betalt av en våpenleverandør. For oss som er restriktive på hvordan kirkerommet benyttes blir dette et underlig kasus når man sammenligner kvinner som forskrever seg i liturgisk dans foran alteret. Nærmere avgudsdyrkelsen skal det godt gjøres å komme. Jeg har sett et par slike tilfeller før jeg sluttet å oppsøke dem, og mine tanker har tendert i retning av "hvor er gullkalven" eller "jeg håper Gud ikke ser dette". Hvis man først skal oppvise troverdighet i sitt engasjement er det slike blasfemiske elementer som bør fjernes før man nekter en dannet konsert. Antagelig dannet, siden jeg ikke er kjent med repertoaret. Jeg forutsetter at det ikke er noe vulgært ved den amerikanske våpenleverandørens bruk av kirkerommet. 

Igjen, du har imponerende kontroll over ordet, argumentene og logikken. Jeg kan ikke motsi deg, bare beholde den meningen at hvorfor skal kirken brukes som et vanlig samfunnshus eller konsertlokale av ymse begivenheter? Forsåvidt har jeg personlig gitt opp min gamle kirke, den er der ikke lenger og nå har jeg andre fora å forholde meg til. Likevel, jeg makter ikke å sammenholde Nidarosdomen  med feiring av våpenkjøp - det er bare for meg umulig å sette de to "bildene" inn i samme rammeverk.

Støtter deg i ditt syn, for jeg har ikke holdbare argumenter annet enn magefølelse. Du påpeker momenter som burde drøftes enda mer og dypere. 

Svar
Kommentar #7

Njål Kristiansen

147 innlegg  20439 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke motsi deg, bare beholde den meningen at hvorfor skal kirken brukes som et vanlig samfunnshus eller konsertlokale av ymse begivenheter?

Dette er et betimelig spørsmål. Men når man først har gitt seg inn på denne dansen rundt gullkalven, hvorfor skal noe fra Forsvaret nektes? Tooji klarte å skape noe som ligner et samleie mellom to nakne menn i Frogner kirke. Det er neppe noe slikt Lockheed-Martin vil vise frem, eller som man har grunn til å frykte fra det holdet. Men altså, en våpenprodusent innenfor legale rammer som selger til det legale Forsvaret skal man nekte. Selvfølgelig har man lært av Toojis episode i Frogner kirke, men av alle mulige kommersielle formål så er altså en anledning knyttet til Forsvaret feil med begrunnelse av at det har med krig å gjøre. Folkekirken, som til og med har historie for å delta i krig på begge sider av fronten. 

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Blokhus kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
3 minutter siden / 4043 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
22 minutter siden / 3343 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
33 minutter siden / 3343 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3343 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3343 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3343 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3343 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3343 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3343 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3343 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3343 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3343 visninger
Les flere