Nils-Petter Enstad

67    141

Myten om KrF som et «borgerlig» parti

Fra KrF fikk som gjennombrudd som landsparti og fram til Lyng-regjeringen ble dannet i 1963 reserverte man seg mot å bli betegnet som et «borgerlig» parti. I valget mellom å være «borgerlig» og «sosialistisk», ville KrF framstå som et tredje alternativ; et uttrykk Kjell Magne Bondevik hentet fram igjen i sin bok fra 1994.

Publisert: 20. okt 2017 / 1791 visninger.

Ved alle valg mellom 1945 og 1961 fikk Arbeiderpartiet rent flertall. I tillegg hadde Kommunistpartiet representanter i de fleste av disse periodene, men de betydde lite for maktforholdet i Stortinget. Opposisjonen besto av Høyre, Venstre, KrF og Bondepartiet/Senterpartiet. Uttrykket «borgerlig» som en fellesbetegnelse på disse partiene ble lansert av Høyre. De andre tre var ikke komfortable med den betegnelsen, men Ap kastet seg begjærlig over den. For dem fungerte det som en bekreftelse på den klassekampretorikken som til langt ut på 1960-tallet var en viktig del av partiets selvbilde: Arbeiderklassen mot borgerskapet.

Ny situasjon
I 1961 fikk man en helt ny, politisk situasjon. Stortinget ble delt i to nøyaktig like store blokker, 74/74, med et nytt, radikalt parti i vippeposisjon. Sosialistisk Folkeparti var blitt dannet samme vår av utbrytere fra Ap. I stedet for den elskverdige og harmløse Emil Løvlien fra NKP, fikk man nå den offensive, aggressive og polemiske Finn Gustavsen å hanskes med.
            I august 1963 stemte SF sammen med resten av opposisjonen for et mistillitsforslag mot regjeringen Gerhardsen, som dermed ble felt. John Lyng dannet så den bredeste koalisjonsregjeringen Norge hadde hatt i fredstid av partiene H, V, Sp og KrF. Den satt i tre uker. Etter stortingsvalget to år senere dannet de samme fire partiene regjering nok en gang, nå med Per Borten som statsminister. Den satt i fem og et halvt år, og det var siste gang en norsk regjering var så bredt sammensatt.

Sammenheng
Det er en klar sammenheng mellom oppslutningen om KrF fra 1965 og fram til i dag og partiets regjeringsstrategier.
            Borten-regjeringen gikk av i 1971 og ble avløst av Trygve Brattelis første mindretallsregjering. Året etter gikk den også av, og Lars Korvald ble statsminister i en koalisjonsregjering med KrF, Sp og deler av Venstre. Denne regjeringen satt til valget i 1973. Dette valget ble KrFs beste til da, men fordi en ny aktør, SV, også gjorde det bra, fikk Stortinget et knepent sosialistisk flertall, og Bratteli dannet nok en mindretallsregjering. Ap hadde regjeringsmakten fram til 1981, under tre ulike statsministre.
            Både i 1977 og 1981 lanserte H, KrF og Sp seg selv som et regjeringsalternativ til Ap. Valget i 1977 ble en ny suksess for KrF og i noen timer lå det faktisk an til at det skulle dannes en ny Korvald-regjering. Valget i 1981 ble en suksess for Høyre, men nedtur for KrF. Lars Korvald var ikke lenger aktuell som statsminister, og Kåre Kristiansen, som nå framsto som KrFs «sterke mann», hadde ikke på langt nær samme appell til velgerne.
Det var Kristiansen som etablerte som en slags sannhet at KrF og H nærmest hørte organisk sammen i politikken. I begge hans formannsperioder hadde det å holde sammen med Høyre førsteprioritet. Han er også en av de få KrF-lederne som har insistert på at KrF var et «borgerlig» parti.
Både Korvald og Bondevik foretrakk å snakke om KrF som et «ikke-sosialistisk» parti, og etter hvert som kristendemokratisk.

Verdisaker
Gjennom hele 1970-tallet fungerte abortsaken som en katalysator for det ulike verdisynet og dermed skillet mellom Ap og de «borgerlige» partiene. Fram til 1981 hadde disse partiene et noenlunde sammenfallende syn på dette. Hadde Lars Korvald dannet regjering i 1977, ville abortloven av 1975 sannsynligvis ha blitt reversert. Men abortsynet var under sterkt press i Høyre, og på landsmøtet i 1981 valgte Høyre å «fristille» seg i denne saken. Dermed ble det heller ingen koalisjonsregjering i 1981, noe statsminister Kåre Willoch etterpå ga uttrykk for at han var glad til med.
            Verken i 1981 eller 1985 gjorde KrF spesielt gode valg, sammenliknet med de to foregående. Først i 1997 gjorde partiet igjen et «brakvalg», og Kjell Magne Bondevik dannet Sentrumsregjeringen. I valgkampen det året hadde det vært skarpe fronter mellom H og først og fremst Sp, men tonen var ikke spesielt hjertelig mellom H og KrF heller. Man hadde ikke lenger noe felles verdisyn. Der KrF framsto som et ideologisk verdiparti, framsto Høyre som et kremmerparti.
            I 2001 gjorde KrF igjen et meget godt valg. Man gikk til valg på en ny sentrumsregjering, men fordi Sp trakk seg ut av konseptet, besto Bondevik 2 av KrF, H og V.
            Entusiasmen innad i KrF var lunken, og den var ikke større blant velgerne. I 2005 ble oppslutningen om KrF halvert, og denne nedturen fortsatte ved valgene i 2009, 2013 og 2017. Felles for alle disse valgene var at KrF både framsto som og ble oppfattet som en del av «Team Høyre». Mange av de som hadde stemt for det verdibaserte, sentrumsorienterte partiet KrF i 1997 og 2001 valgte da å gå til andre partier. Ikke minst har rollen som støtteparti for en regjering som består av Høyre og Frp kostet KrF dyrt.

Fristilt
I denne stortingsperioden har KrF fristilt seg fra avtalen de hadde med regjeringen. I tillegg har partiet en unik vippeposisjon i Stortinget. Den kan brukes til to ting: Enten å holde Erna Solbergs regime i stramme tøyler, eller rett og slett velte regjeringen.
            Tre ganger i nyere tid har relativt små partier brukt vippeposisjonen til å få fram et regjeringsskifte: SF to ganger i 1963 og Frp i 1986. Det er fullstendig i pakt med parlamentarismens lover at «vippe-partier» sikrer flertall for eller mot en sittende regjering.
            KrF har ikke noen forpliktelse til å holde en blå-blå regjering ved makten eller for å holde myten om seg selv som et «borgerlig» parti ved like. Derimot har man en forpliktelse overfor sine velgere og overfor sitt program.

Artikkelforfatteren var ansatt ved KrFs landskontor fra 1992 til 2004 i ulike stillinger ved informasjonsavdelingen og i studieforbundet.

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

142 innlegg  19316 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Ved alle valg mellom 1945 og 1961 fikk Arbeiderpartiet rent flertall.

Flertallet i folket røk vel lenge før det? Senest 1957 om ikke allerede i 1953, men makten ble opprettholdt pga delingstallene i valgordningen, dvs at styringsdyktige partier begunstiges. 

Når det gjelder Krf i denne perioden har jeg inntatt en vente-og-se-holdning. Det er blitt det samme for meg hva de gjør i veldig stor grad. Jeg er nesten apatisk overfor Krf. Vi får forholde oss til Krf fra utspill til utspill og se om det former et mønster av politikk over tid. Kanskje trenger vi ikke bekymre oss lenge for Krf. Går de for langt under sperregrensen vil de ikke få interesse ved kommende valg og vil bare i begrenset grad bli lyttet til. Regjeringen vil holde dem så nær bysten som de trenger i denne perioden, og så kan det tenkes at det ikke er nødvendig lenger. Ved neste valg kan det tenkes at Krf ikke lenger er et parti. 

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Nils-Petter Enstad

67 innlegg  141 kommentarer

Gjesp....

Publisert 5 måneder siden

Nå er det vel sammensettingen av Stortinget som bestemmer hvem som har makten, og da blir kverulerende "analyser" nokså uinteressante. Dine gode ønsker for KrF er jo også gamle og velkjente sure oppstøt. Vi som befinner oss i den virkelige verden vet jo dessuten at det ikke er KrF som er avhengig av regjeringen, men regjeringen som er avhengig av KrF. Det er en lærdom enkelte tydeligvis ikke tør å ta inn over seg.

4 liker  
Svar
Kommentar #3

Njål Kristiansen

142 innlegg  19316 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Vi som befinner oss i den virkelige verden

Virkeligheten azz........ den er bare såååå......... såå..........sååååååååå 2017 azz. :-)))

Svar
Kommentar #4

Rune Holt

9 innlegg  10713 kommentarer

Ikke riktig konklusjon.

Publisert 5 måneder siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Ikke minst har rollen som støtteparti for en regjering som består av Høyre og Frp kostet KrF dyrt.

Det er snarere tvert imot.
Velgerne har rømt fra Krf FORDI de har vinglet som en beruset sjømann i lang tid.
Og nå viser meningsmålinger at deres fobi mot Frp fortsetter å skremme folk vekk...De har gått ned med 1/4 til etter valget.
Jeg er overbevist om at Krf hadde økt sin oppslutning om de hadde tatt sin medisin mot fobien til Frp og gått i regjering.

4 liker  
Svar
Kommentar #5

Carl Wilhelm Leo

4 innlegg  610 kommentarer

Bondevikeffekten ?

Publisert 5 måneder siden

Det kan det også tenkes at velgerne husker sist gang Krf hadde statsministeren - og ikke aller minst energiminister Steensnæs.

Da rauk vannkraften - landets viktigste verktøy - ut av fellesskapets innsyn og kontroll - og eierne/investorene sto igjen med lange neser og svartebørspriser på vår egen strøm.

 Nå deltok samtlige partier på Stortinget i  påfunnet med å "privatisere" vår/felleskapets vannkraft - unntatt SV , de skiftet mening da Halvorsen ble finansminister , og ba oss  å sette ned inne temperaturen for å holde tritt med den politiske "utviklingen".

Norge skulle være Europas grønne, bærekraftige batteri !! Mot et  slikt argument våger ingen å mukke . Mektige Moses !

Det er derfor urimelig å bare klandre Krf for dette , men noen måtte være frekk nok til å sette dette ut i livet politisk. Og det hele har blitt multimilliard forretning

Den største politiske skandalen i nyere tid ?

Hvem husker vel ikke det skandaløse TV-programmet hvor Steensnes (og Jens Stoltenberg) ba strøm kunder som ikke klarte regningene å henvende seg til sosialkontoret -som nærmest var et slags"drive-in" servicesenter.

Historikk :

https://www.dagbladet.no/nyheter/hjelp-folk-med-strommen/65855345

https://www.bt.no/btmeninger/i/L31oq/Steensnas-og-stromskandalen

https://www.nrk.no/vestfold/--send-stromregningen-til-steensnaes-1.273484

Bloggerne konverserer om saken : 

http://intsos.no/print/?id=1155

Ett av mange leserinnlegg:

"   Før hadde vi rimelig strøm, og det skal vi ha i dette kalde, vassrike landet. Det er av de naturgoder vi har. At vi skal ha like strømpriser som for eksempel i Belgia/Tyskland er urimelig. For hvert vassdrag som utbygges og reguleres påføres naturen skade og ulempe, da skal befolkningen ha strømpriser som kan tåles. Nå kan de ikke tåles for mange, herr Steensnæs trøster med sosialen.
Å skylde på vær og vind stemmer ikke. Det er styring til folkets beste som mangler, slik det fungerer nå er det til kapitalens beste. Og det skal ikke aksepteres, her må partier og politikere utfordres, "  

"Styring til folkets beste  som mangler..."   Uttalelsen er jo nesten synsk , utviklingen tatt i betraktning.( Hemmelige forhandlinger TTIP , TISA,)

Men det kan jo hende jeg tar feil og alt er i sin skjønneste orden og tolker meningsmålingene feil .At folket egentlig jubler over all denne vidunderlige politikken, og vil ha mer ?

  

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Nils-Petter Enstad

67 innlegg  141 kommentarer

Fobier

Publisert 5 måneder siden

Å lytte til "råd" fra en som i årevis har jobbet iherdig for å snakke ned KrF har selvfølgelig ingen hensikt. Det har heller ikke de kontrafaktiske "analysene" fra samme kilde. Rune Holts kompetanse på fobier er det ingen som kan matche.

3 liker  
Svar
Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

106 innlegg  6447 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Å lytte til "råd" fra en som i årevis har jobbet iherdig for å snakke ned KrF har selvfølgelig ingen hensikt. Det har heller ikke de kontrafaktiske "analysene" fra samme kilde. Rune Holts kompetanse på fobier er det ingen som kan matche.

Jeg stemte selv KrF i mange, mange år.  Leflinga  og vinglingen med AP og venstresiden - usikkerheten om hvor de gikk har ødelagt partiet.  Vinglingen har gjort KrF helt uinteressant.  

Strategien, er forkastelig både for de som foretrekker den borgerlige siden og de som foretrekker venstre siden.  KrF mister velgere i hopetall fordi de forsøker å ri to hester.  Det er en totalt mislykket strategi.

Rune Holt har helt rett i sin kommentar.

Enstad er helt på viddene.  Det viser meningsmålingen i DN i dag.  KrF 3,2% oppslutning.  Ny bunnrekord.   Det er Enstads og hans meningsfeller årsaken til.  De sørger for at KrF forsvinner ut av Stortinget ved neste valg.

5 liker  
Svar
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

157 innlegg  12939 kommentarer

Verdipartiet

Publisert 5 måneder siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Verdisaker
Gjennom hele 1970-tallet fungerte abortsaken som en katalysator for det ulike verdisynet og dermed skillet mellom Ap og de «borgerlige» partiene. Fram til 1981 hadde disse partiene et noenlunde sammenfallende syn på dette. Hadde Lars Korvald dannet regjering i 1977, ville abortloven av 1975 sannsynligvis ha blitt reversert. Men abortsynet var under sterkt press i Høyre, og på landsmøtet i 1981 valgte Høyre å «fristille» seg i denne saken. Dermed ble det heller ingen koalisjonsregjering i 1981, noe statsminister Kåre Willoch etterpå ga uttrykk for at han var glad til med.

Din gjennomgang av KrFs historie er opplysende, og du er nok inne på noe helt vesentlig i det siterte avsnittet.  Uten at jeg har mulighet til å tallfeste det på noen måte, er mitt inntrykk at KrF på 70-tallet fikk en del tilsig fra kristne AP-velgere på grunn av abortsaken.  En av dem var min morfar, som på 50- og 60-tallet hadde hatt flere verv lokalt i AP.  Når KrF ble et aktuelt parti for disse, skyldtes det imidlertid ikke utelukkende abortspørsmålet, men også KrFs politikk ellers på det sosialetiske området, som ble oppfattet som "sosialdemokratisk".

Noe av det som vel har vært et problem i KrF, og som kanskje har fått særlig markante utslag ved det nyss avholdte stortingsvalget, er at limet i partiet først og fremst har vært verdispørsmål som abort og saker relatert til det vi litt generelt kan kalle familiepolitikk.  Dette har på et vis dekket over den betydelige spenningen det alltid har vært mellom venstresiden og høyresiden i partiet. 

For at partiet skal kunne gjenreises, tror jeg det er viktig at det framover igjen greier å profilere seg som et verdiparti, som løfter fram saker der de andre partiene - både til venstre og til høyre - ikke har noen tydelig politikk.  Jeg tenker da i første rekke på de utfordringene den ekspanderende bioteknologien representerer i forhold til menneskesyn og menneskeverd.

Nå skal selvsagt jeg være forsiktig med å gi "råd" til et parti jeg ikke er medlem av, men som jeg likevel mener fremdeles har sin berettigelse i norsk politikk.

3 liker  
Svar
Kommentar #9

Nils-Petter Enstad

67 innlegg  141 kommentarer

Vingle?

Publisert 5 måneder siden

Hvis det å ha stått bundet til Høyre-masta gjennom fire stortingsvalg er å vingle, må det ordet ha en helt annen betydning i ditt vokabular enn i alle andres. Den type volapük behersker jeg ikke. 

2 liker  
Svar
Kommentar #10

Nils-Petter Enstad

67 innlegg  141 kommentarer

Gjenreise

Publisert 5 måneder siden

Her kan jeg i grunnen ikke si annet enn at jeg er helt enig.

2 liker  
Svar
Kommentar #11

Johannes Taranger

2 innlegg  373 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Interessant med en historisk gjennomgang her, men jeg tror ikke Enstads beskrivelse av årsaken til det dårlige valget for Krf er riktig. Han sier at Krf er blitt straffet av sine tidligere velgere i rollen som støtteparti for regjeringen H/Frp.  Det er her jeg tror Enstad bommer.  Kjernevelgerne til Krf  befinner seg på Sør og Vestlandet. Og de er konservative. Undersøkelser har vist at de overhodet ikke likte Hareides vingling med døren på gløtt for samarbeide/regjeringsdeltakelse med AP.  Videre undersøkelser har også vist at de fleste av de tidligere Krf velgerne i denne regionen, som nå skiftet partitilhørighet, gikk over til å stemme, nettopp på Høyre Og Frp. Så Enstads analyse angående det dårlige valgresultatet er altså feil. Så lenge Hareide , på venstresiden i Krf, sitter ved makten kommer ikke partiet på fote igjen, tror jeg. Ropstad har nok en bredere tilslutning i Sør og Vest. I resten av landet er Krf et miniparti

4 liker  
Svar
Kommentar #12

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1959 kommentarer

Myten om KrFs velgere som sentrums-/venstreorienterte.

Publisert 5 måneder siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Ikke minst har rollen som støtteparti for en regjering som består av Høyre og Frp kostet KrF dyrt.

Hvis dette stemmer, hvordan forklarer du det faktum at de stemmene KrF mistet i 2017, i all hovedsak gikk til Høyre og Fremskrittspartiet.

KrF mistet 40 000 velgere til Høyre og Fremskrittspartiet, men bare 10 000 velgere til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

https://www.minervanett.no/krf-avgitt-klart-flest-velgere-hoyre-frp/

Og KrFs nei til regjeringsdeltagelse eller forpliktende samarbeid med regjeringen i etterkant av valget virker heller ikke å ha ført til noen oppsving for partiet. Partiet faller 1 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet i september og  får et oppslutning på bare 3,2 prosent.

3 liker  
Svar
Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

157 innlegg  12939 kommentarer

KrFs "fall"

Publisert 5 måneder siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Hvis dette stemmer, hvordan forklarer du det faktum at de stemmene KrF mistet i 2017, i all hovedsak gikk til Høyre og Fremskrittspartiet.

KrF mistet 40 000 velgere til Høyre og Fremskrittspartiet, men bare 10 000 velgere til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Velgertapet for KrF må nok ses over en lengre periode enn 2017.  For 20 år siden - altså i 1997 - hadde partiet en oppslutning på 16.6 %.  Hvor velgerne har forsvunnet fram til dagens bunnmåling på 3,2 %, er vel ikke kartlagt. Det gjelder også velgerflukten i løpet av den perioden KrF har vært støtteparti for H/FrP-regjeringen. Bildet er sammensatt.

1 liker  
Svar
Kommentar #14

Nils-Petter Enstad

67 innlegg  141 kommentarer

Strutsen har talt

Publisert 5 måneder siden

Taranger tror åpenbart at KrFs velgere er en statisk størrelse som bare holder til på sør- og vestlandet. Det er selvsagt - i mangel av et bedre ord - bare tull. Det samme er kvasi-analysen om at KrF er et miniparti i alle andre deler av landet. I 1997 var KrF det eneste partiet utenom Arbeiderpartiet som hadde stortingsrepresentanter fra samtlige fylker. Det viser at det er KrF-potensial over hele landet. Felles for valgene i 1973, 1977, 1997 og 2001 var at KrF ikke ble assosiert med høyresiden i sin alminnelighet og partiet Høyre i særdeleshet, og derfor appellerte langt videre enn  Tarangers svært generelle og uhistoriske analyse om de konservative kjernevelgerne. Når man så fikk enda en kvernstein rundt halsen i form av Frp, gikk nedgangen enda raskere.
Dette er selvsagt ikke hele forklaringen, men å fornekte denne effekten som det gjøres her, er strutse-strategi av det mest hjelpeløse slaget.

2 liker  
Svar
Kommentar #15

Nils-Petter Enstad

67 innlegg  141 kommentarer

Lek med tall

Publisert 5 måneder siden

Det er alltid artig å leke med tall og lage bastante konklusjoner på tynt grunnlag, som med Minervas utregninger.  Oddbjørn Johannessen har selvsagt rett når han påpeker at KrFs "fall" har pågått gjennom flere valg. Det er ikke noe poeng for meg å vinne tilbake velgere som tror at de verdiene KrF står for er like godt tjent med den politikkens dagens regjering fører.  

2 liker  
Svar
Kommentar #16

Johannes Taranger

2 innlegg  373 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Ja, det er selvsagt vanskelig for Enstad å erkjenne realitetene, men han er selvsagt på villspor. Nå snakker vi ikke om Krf 20 år tilbake, men dagens realiteter år 2017.  Krf sine kjernevelgere er , uansett hva Enstad måtte mene, på nettopp Sør og Vestlandet. Det hadde vært en fordel om Enstad kunne komme med riktige fakta og selv gjøre litt research før han  kommer med uriktige påstander

Krf fikk 8 mandater til Stortinget. Hvor kom de da fra ?? La oss se: Telemark, Agderfylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal. Dette er da fakta. I Hedmark fikk Krf 1,8% av stemmene  og i Vest Agder 12,6 % . Ingen mandater fra Østlandet, Trøndelagsfylkene eller Nord Norge overhodet. Derfor er min analyse riktig, og Enstads analyse feil som vi ser .Kjernevelgerne er som vi ser i høyeste grad fra Sør og Vestlandet, men selv der gikk Krf kraftig tilbake. Jeg er fra Vestlandet, og vet av erfaring at de er konservative. Jeg har hatt de i min egen familie.

Hareide mistet mange stemmer selv hjemme på Bømlo. Han står på venstresiden i partiet, og er derfor på kollisjonskurs med mange av sine egne velgere. Med Hareide har utviklingen gått kun en vei. Nedover. Siste meningsmåling viser 3,2% oppslutning for Krf. Om dette fortsetter, og med Hareide som leder, vil Krf være nesten borte ved neste Stortingsvalg.

Beklager, Enstad. Dette er tallenes klare tale. Du bør nok faktasjekke

4 liker  
Svar
Kommentar #17

Johannes Taranger

2 innlegg  373 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Vi snakke nå om 2017 valget, og hvor Krf velgerne har gått siden forrige Stortingsvalg. Vi trenger ikke å gå langt tilbake i tiden. DE undersøkelser som er gjort er meget talende. Sikkert skuffende for mange som ikke vil godta realitetene !

3 liker  
Svar
Kommentar #18

Oddbjørn Johannessen

157 innlegg  12939 kommentarer

Sørlandet

Publisert 5 måneder siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Jeg er fra Vestlandet, og vet av erfaring at de er konservative. Jeg har hatt de i min egen familie.

Jeg er fra Sørlandet - og har også hatt en del KrFere i min famile. De har stått svært langt fra FrP.  Jeg har også vært kommunestyrerepresentant for AP i en sørlandskommune på 90-tallet.  Da samarbeidet jeg godt med de fleste i KrF.  Så selv om KrF tradisjonelt har stått sterkt på Sørlandet, er det bildet du tegner av min landsdel, altfor unyansert.

3 liker  
Svar
Kommentar #19

Johannes Taranger

2 innlegg  373 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Det viser seg likevel at det er de ferreste Krf velgerne som går til venstresiden i norsk politikk. I regjerinsgposisjon har de samarbeidet, som REnstad viser til samarbeidet med sentrum eller høyre, og ikke Ap/Sv.  Og om  det så er at de fleste avhopperne har gått til Høyre/frp, og du betviler dette , så får du ta det opp med de som har gjort denne undersøkelsen, hvilke metoder de har brukt. Før du kan underkjenne undersøkelsen

2 liker  
Svar
Kommentar #20

Johannes Taranger

2 innlegg  373 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Og så må vi erkjenne at det kan være at synet på Frp i Krf kretser har endret seg de siste 4 år, da de nå har sittet i regjeringen og vise hva de står for

2 liker  
Svar
Kommentar #21

Nils-Petter Enstad

67 innlegg  141 kommentarer

4 år

Publisert 5 måneder siden

Blind høne kan tydeligvis også finne korn. Det er riktig at Frp har vist hva de står for gjennom fire år i regjering. Ikke minst av den grunn ga KrF klar beskjed i god tid før valget at å gå i regjering med Frp var - og er - helt uaktuelt.
At du forsøker å etablere 2017 som en slags skapelsens morgen, og ikke kan/tør/vil se ting i historisk sammenheng, ser jeg ikke noen grunn til å kommentere. Det er det rett og slett for dumt til.

2 liker  
Svar
Kommentar #22

Njål Kristiansen

142 innlegg  19316 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
For at partiet skal kunne gjenreises, tror jeg det er viktig at det framover igjen greier å profilere seg som et verdiparti, som løfter fram saker der de andre partiene - både til venstre og til høyre - ikke har noen tydelig politikk.  Jeg tenker da i første rekke på de utfordringene den ekspanderende bioteknologien representerer i forhold til menneskesyn og menneskeverd.

Jeg kunne også ha sitert det forrige avsnittet for i begge tilfeller er du inne på noe vesentlig. Antagelig kan du si at de andre partiene har stjålet Krfs klær mens de var ute og badet. Men det er ikke hele sannheten.. 

Jeg tror vi må fylle på med at mens badingen pågikk flyttet folket seg til et annet sted, slik at de verdiladede begrepene ikke lenger betyr akkurat det samme som de gjorde før eller slik Krf ville brukt dem. Et enkelt eksempel; mange deler antagelig Høyres og min holdning om at det bør være fri abort men likevel færrest mulig. På den annen side forstår vi akkurat vår egen Lillemor når det ikke passer å bære frem barnet akkurat nå. 

Det går en parallell i relativiseringen av alt som vi kalte verdier da vi vokste opp. Ingenting betyr akkurat det samme lenger, for vi er individualisert i en helt annen grad, og selv om vi har prinsipper velger vi hensynet til oss selv og vårt over alt annet. Naturligvis kan vi beklage dette, og det er kanskje ikke mye ryggrad over det, men jeg tror denne væremåten huser tidens melodi. Til slutt opplever man seg like kristen eller troende som en som er medlem av Ap, Høyre eller Venstre. Det er stor grad av konsensus, men det er ingen klare verdi-fyrtårn som kan brukes til å fremme Krfs ærend. 

Så spør du om når nedgangen skjedde. Det er to skjellsettende begivenheter her, ingen av dem spess store i samfunnssammenheng, men de har vært rammende for Krfs bakgård. 

Først var det CI Hagen som i sin forakt for Krf lovte at Frp skulle stå på Landløftene. Frp ble en garantist mens Krf var oppslukt av flertallspolitikk i regjering og famlet litt etter fotefestet. 

Den andre saken er den personlige vendettaen mellom CI Hagen og KM Bondevik. De gjorde det klart at de ikke ville regjere sammen, og CI Hagen sa det så klart at han ikke ville støtte KM Bondevik som statsminister en gang til. Ergo skaffet han oss for andre gang i historien en Ap-regjering ved at folk trakk til det andre regjeringsdyktige alternativet. Slik kan man si at både Krf og Frp har et fellesskap som vinglende partier, om enn til forskjellige tider. CI Hagen sprengte den borgerlige konsensus ved å svare på Bondeviks avvisning av Frp ved å fornekte Bondevik. Ergo lå veien åpen for de rød-grønne. Frp vinglet bevisst den gangen for å straffe Krf og Bondevik spesielt. 

Krf har ikke vinglet så veldig mye tidligere, men i den perioden som nå er over, har det å se på Krf vært som å se på en åpen slagmark hvor partene har dratt hverandre i hver sin retning og skapt et inntrykk av at de ikke kan forenes om en retning. Vi vet at slik adferd er ødeleggende overfor velgere som stemmer på styringsdyktige alternativer. Bortsett fra perioden 2013-17 har Krf stort sett vært rimelig forutsigbare og lite vinglete. 

Akkurat nå mangler de en Moses som kan samle dem og lede dem inn i det lovede land hvor makten ligger. Makten ligger der hvor de har vært ankerfestet tidligere, men ankerfestet er diskutabelt for mange nok til at de klarer å forhindre at Krf finner fred til å vokse. Jeg tror at fire nye år på denne måten er ødeleggende. 

De som har lagt merke til min tvil rundt Krf i høst vet kanskje at det er akkurat dette det er knyttet til. Tilhørigheten mot venstre er ikke sterk nok til å danne flertall med de rød-grønne, samtidig som den er for svak til høyre for å danne regjering med Høyre og Frp. Dette som jeg ser som et politisk ingenmannsland tror ikke jeg er et blivende sted for dem, og jeg tror det vil rive dem i filler i den grad at de ikke vil klare å bli landsdekkende i neste valg, og da er deres tid egentlig over. 

Den eneste redningsplanken jeg ser er om det skulle dukke opp et verdispørsmål som blir så stort og sterkt at debatten rundt det vil gi Krf en brekkstang til å gjenreise oppslutningen, men jeg ser ikke hvilken sak det er som vil komme. Eutanasi vil muligens komme som en konsekvens av samarbeide mellom Frp og Ap/SV. Bioteknologiske nyvinninger rundt forplantning kan være noe annet, men som nevnt innledningsvis; vi kan ha prinsipper men velger anderledes om vi stilles overfor realiteter på hjemmebane. Da fletter vi dette inn i andre tilhørigheter. 

Og til sist; det var et par tilløp til at Krf skulle få prege politikken i forrige periode. Det ble sterkt imøtegått av folket ved demonstrasjoner i gatene for at et så lite parti skulle få diktere i viktige spørsmål. Skal Krf fremme særstandpunkter tror jeg det er ok å holde seg i små merkesaker for så å vinne større oppslutning og muligheter for å ta andre kamper når de har et bedre velgergrunnlag i ryggen. 

Svar
Kommentar #23

Johannes Taranger

2 innlegg  373 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Det er da merkelig , spør du meg, at undersøkelser viser at det vare flere tusen tidligere Krf velgere som i årets valg gikk over til å stemme høyre og Frp. Ja, det må være et stort tankekors med henblikk på årsakene til Krf´s dårlige valg i september. Ifølge dine analyser burde jo da tidligere Krf velgere gå til andre partier, men dette viser seg jo ikke å være tilfelle. Flere tidligere Krf velgere gikk til Høyre/Frp enn til motsatt side. Ja, jeg vet at for enkelte er dette vanskelig å spise

2 liker  
Svar
Kommentar #24

Jan Bording

57 innlegg  2498 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg har ingen statistikk, men veldig mange av de jeg kjenner, både kristne og andre, opplever at Norge står midt i en moralsk krise vi ikke har sett maken til siden abortdebatten. Da snakker jeg om vår holdning til flyktninger. Folk er simpelthen rasende over hva som skjer. Vi ser en dyp splittelse i landet. Vi har to grupperinger som lever i to adskilte verdener, der den enes sannhet er den andres "Fake News". For oss var det den klart viktigste politiske saken i valgkampen, og den var praktisk talt fraværende. Jeg noterer at heller ikke i denne debatten er saken fremme. KrF burde være det partiet som løftet dette. Ved ikke lenger å støtte regjeringen er det enda håp, men den dagen de går i regjering med Frp, vil de miste all troverdighet som verdiparti.

2 liker  
Svar
Kommentar #25

Njål Kristiansen

142 innlegg  19316 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
For oss var det den klart viktigste politiske saken i valgkampen, og den var praktisk talt fraværende. Jeg noterer at heller ikke i denne debatten er saken fremme. KrF burde være det partiet som løftet dette.

Her ser du vel også klart hvor irrelevant Krf faktisk er idag.

Svar
Kommentar #26

Rune Holt

9 innlegg  10713 kommentarer

Det finnes mange blinde høner i Enstads verden.

Publisert 5 måneder siden

Og de får høre hvor inderlige dumme de er hver gang de skriver noen ord.

Det er et faktum at de fleste som rømte fra Krf gikk til Høyre og Frp ved dette valget,og jeg kjenner mange som gjorde nettopp det fordi Hareide tydelig gjorde en venstresving før valget.
Så får Enstad tro og mene hva han vil.

3 liker  
Svar
Kommentar #27

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1959 kommentarer

"Lek med tall" og fakta

Publisert 5 måneder siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Det er alltid artig å leke med tall og lage bastante konklusjoner på tynt grunnlag, som med Minervas utregninger.  Oddbjørn Johannessen har selvsagt rett når han påpeker at KrFs "fall" har pågått gjennom flere valg. Det er ikke noe poeng for meg å vinne tilbake velgere som tror at de verdiene KrF står for er like godt tjent med den politikkens dagens regjering fører.  

Å vise til at KrFs nedgang har pågått over lengre tid og, slik Oddbjørn Johannessen gjør, er på sin plass.

Å omtale fakta  som "lek med tall" er det ikke. (Det forøvrig ikke Minerva som har regnet ut disse tallene, men Terje Sørensen, TV2s valgsekspert.)

Greit nok at du ikke ønsker at KrF skal forsøke å vinne velgere fra høyresiden, men hva er din strategi da for å vinne nok velgere fra venstresiden til å løfte KrF over sperrregrensen?

1 liker  
Svar
Kommentar #28

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1959 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Det er det rett og slett for dumt til.

Du bidrar ikke akkurat til å heve nivået på debatten med uttalelser som dette.

1 liker  
Svar
Kommentar #29

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1959 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
For oss var det den klart viktigste politiske saken i valgkampen, og den var praktisk talt fraværende.

Mener du virkelig at flyktninge- og innvandringspolitikk var fraværende i valgkampen??

Svar
Kommentar #30

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1959 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Dette er min analyse av KrFs valgresultat i 2017:

Hadde KrF vært helt klare på at de ville støtte, eller delta i, en H/Frp-regjering, så ville partiet ha mistet stemmer til venstresiden.

Hadde KrF vært helt klare på at de ville støtte, eller delta i, en Ap-ledet regjering, så ville partiet ha mistet stemmer til høyresiden.

Men siden KrF var uklar i dette spørsmålet, mistet partiet stemmer både til høyre- og venstresiden (men som sagt, flest til høyresiden.

Svar
Kommentar #31

Jan Bording

57 innlegg  2498 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Mener du virkelig at flyktninge- og innvandringspolitikk var fraværende i valgkampen??

Nå må jeg innrømme at jeg ikke så alt, i det jeg fikk sett, var spørsmålet fraværende. Litt dramatikk om Listhaugs retorikk, men lite konkret. Vi ser jo oså nå når 18 åringer skal returneres til Afganistan, noe som opprører mange. Så protesterer tre partier på venstresiden. KrF er ikke med der.


1 liker  
Svar
Kommentar #32

Njål Kristiansen

142 innlegg  19316 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Nå må jeg innrømme at jeg ikke så alt, i det jeg fikk sett, var spørsmålet fraværende. Litt dramatikk om Listhaugs retorikk, men lite konkret. Vi ser jo oså nå når 18 åringer skal returneres til Afganistan, noe som opprører mange. Så protesterer tre partier på venstresiden. KrF er ikke med der.

Protesten er bred og folkelig og var tilstede hele veien i valgkampen. Særlig Afghanistan var nevnt mange ganger, dette såkalt trygge landet hvor 15 rekrutter, altså menn i den aldersgruppen som sendes ut fra Norge er drept i et selvmordsangrep i dag. Vi er mange som har gjort oppmerksom på at denne utsendelsen av lengeværende ungdommer ikke er holdbar. 

Forøvrig har Aasvestad en god analyse i #30.

Svar
Kommentar #33

Ben Økland

13 innlegg  4020 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Vi ser jo oså nå når 18 åringer skal returneres til Afganistan, noe som opprører mange. Så protesterer tre partier på venstresiden. KrF er ikke med der.

Det er skandaløst. Den norske regjeringen går på akkord med Flyktningkonvensjonen, menneskerettighetene og norske rettsprinsipper.

Barn under 18 år som er fra Afghanistan, har fått såkalt "begrenset oppholdstillatelse" frem til de fyller 18. Deretter skal de sendes til Afghanistan. 

Mange rømmer og lever svært kummerlig på gaten i f.eks. Paris. Amundsen, Listhaug og Jensen gir seg blaffen. Det viktigste for dem er å "avskrekke" asylsøkere fra å søke beskyttelse i Norge. Regjeringen har fått protester og påpakning fra internasjonale organer men bryr seg lite om den slags.

Myndighetene har bestemt at Afghanistan er et "trygt returland", samtidig som Utenriksdepartementet advarer nordmenn på det sterkeste mot å reise dit. Regjeringens resonnement synes å være at Afghanistan er veldig utrygt for nordmenn, men altså trygt for afghanere som har måttet flykte fra landet.

Det kan visstnok regjeringen mene på bakgrunn av en besynderlig praksis: Utlendingsmyndigheten har fått den føringen at den først og fremst skal "avsløre usannheter" hos flyktningene. Følgelig har utlendingsmyndigheten snudd opp-ned på et kjerneprinsipp i norsk rettstenkning: Finnes det noe (eksempelvis ifm. asylintervjuet) som muligens kan ansees for å være feil, så skal tvilen ikke komme "tiltalte" til gode.

Praksisen er grunnleggende i strid med norsk rettstenkning, men fører til at Frp kan score poeng hos sine velgere ved å vise til høy utsendelsesrate.

Nylig sendte de ei jente til Afghanistan, til tross for at hun la frem en dom for straff ved pisking. Det var visstnok tvil om hvorvidt domsutskriften kunne tenkes å være falsk, og ikke mulig å få verifisert dokumentet. Så tvilen skulle naturligvis ikke komme jenta til gode...

Jenta ble pisket. Deretter fikk hun komme tilbake til Norge. Men alle de unge guttene som vet at de vil bli torturert og drept av Taliban, vil selvfølgelig ikke få komme tilbake til Norge etter at de er drept...

Derfor rømmer de - før politiet rekker å internere dem i konsentrasjonsleiren på Trandum - og blir gatebarn i Europa. Der lever de i et helvete, noen av dem vil neppe overleve vinteren, men mange vil klare seg, for de er unge og sterke. Og det er jo et hakk bedre enn å bli torturert og drept av Taliban.

Interesserer ikke dette Krf?

Svar
Kommentar #34

Bjørn Erik Fjerdingen

106 innlegg  6447 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Men siden KrF var uklar i dette spørsmålet, mistet partiet stemmer både til høyre- og venstresiden (men som sagt, flest til høyresiden.

Årsaken til at de mistet mindre stemmer til venstresiden, er jo fordi det kun er i partiledelsen det er flertall for samarbeid med venstresiden.  Mens velgerne deres var borgerlige innstilt.  De stemte derfor borgerlig.  Krf ledelsen er i utakt med velgerne sine.  Da går det som det går.  3, 2% på siste måling.

Ikke lett å miste stemmer de aldri har hatt.

2 liker  
Svar
Kommentar #35

Jan Bording

57 innlegg  2498 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det er skandaløst. Den norske regjeringen går på akkord med Flyktningkonvensjonen, menneskerettighetene og norske rettsprinsipper.

Jeg er helt enig,  dette er ikke det Norge jeg trodde jeg kjente. Og det er mer: Vi ser at medlemmer av regjeringen sprer frykt og forakt for flyktningene. De får folk til å tro at flyktningene er rene lykkejegere som kommer hit med onde hensikter. De får folk til å tro at de lever i stor fare fra de flyktningene som er her. Så stor fare at Menneskerettighetene, som ble til under virkelig farlige forhold under krigen, må settes tilside. De får folk til å tro at Sverige er i ferd med å bukke under i borgerkrig. Alt dette kan blankt avvises med tilgjengelige fakta. Når sist så vi en regjering som aktivt arbeider for å hisse opp folkegrupper med rene usannheter?2 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Brynjar Wetteland kommenterte på
Kagames stille krig mot eksilrwandere
rundt 2 timer siden / 173 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 4 timer siden / 2659 visninger
Rune Eidsaa kommenterte på
Ytringskultur eller tidsåndens diktatur?
rundt 5 timer siden / 777 visninger
Odd Sverre Hove kommenterte på
Farvel, Oslo
rundt 5 timer siden / 616 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Regjeringskrise tirsdag?
rundt 5 timer siden / 351 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 6 timer siden / 2659 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Regjeringskrise tirsdag?
rundt 6 timer siden / 351 visninger
Rune Staven kommenterte på
Eksisterer det en evig pine?
rundt 6 timer siden / 689 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?
rundt 7 timer siden / 309 visninger
Les flere