Terje Marøy

18

Holocaust: Uklokt lovforbud

Holocaust er historiens mest dokumenterte forbrytelser. Men hvorfor straffe folk 62 år senere for deres dårskap?

Publisert: 17. okt 2017


Å straffe folk fordi de opptrer som uvitende er bare tøv. Holocaust er historiens mest dokumenterte overgrep. At 88 år gamle Ursula Haverbeck hevder noe annet, trolig mot verre vitende, endrer ikke på det. Nå er hun enda en gang dømt for å fornekte holocaust.


Ta henne for det hun gjør, hvis hun fortsatt gjør noe som helst, men ikke for hva hun mener. Apropos mener: Når hun hevder at dette ikke har skjedd, inrømmer hun samtidig indirekte at forbrytelsene som ble propagandert av hennes flokk heller ikke var nødvendige.


Ytringsfrihet er under press over hele verden. Til det kjedsommelige forsvarer vivår egen rett til å fremføre ytringer som andre misliker.
Og her fremstår slike dommer som et pedagogisk problem. Hvordan i all verden skal vi kunne hevde overfor 1,5 milliarder muslimer at vi med annen tro, eller ingen tro, skal ha rett til å håne profeten og deres hellige religion, når vi selv dømmer folk for historisk ignorans?


I samme gate, uten sammenligning forøvrig: Hvordan skal vi kunne forkynne ubegrenset ytringsfrihet for dem som trenger mer av den, når en fotballspiller får én million kroner i bot for å kalle ledelsen i sitt fotballforbund for pamper?


Skal vi forkynne ytringsfrihet, så får vi være i nærheten av konsekvent. Ellers havner vi i sumpen der "de andre" ikke hører hva vi sier , for handlingene våre overdøver hele budskapet.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/nazi-bestemor-paa-88-aar-doemt-igjen/a/24164892/?fb_action_ids=10210508747540398&fb_action_types=og.comments

 

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Du har et godt poeng!

2 liker  
Kommentar #2

Steinar Høgelid Eraker

10 innlegg  3 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Godt innlegg av Marøy, men eg er djupt usamd med han.  At Ursula Haverbeck er uvitande tvilar eg sterkt på. Ho har i lang tid vore betrakta som eit ikon i dei nazistiske miljø, også i Norden.

Vi har ikkje lov å gløyme Holocaust eller tone ned dei  lidingane som det førte med seg.  Difor er det viktig å kriminalisere dei som fornektar historia .  Då spelar alder ingen rolle.

Drapet  på millionar jødar var rasistisk motivert og nazismen blei dømt etter krigens slutt.  I Nurnbergdomstolen blei det slått fast at denne ideologien var kriminell.

Difor må vi ta opp kampen mot Holocaust fornektarane der dei dukkar fram også nå i 2017.

La oss iallefall håpe at det vil gjere det vanskeleg å rekruttere til dei nynazistiske miljøa, dette er kriminelle organisasjonar.

Det er og eit viktig poeng at FN har bedt sine medlemsland forby nazistisk organisering

2 liker  
Kommentar #3

Terje Marøy

18 innlegg  115 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Er vel ikkje usams med deg. Men kampen mot holocaust-fornektarar trur eg blir betre ført gjennom konfrontasjon utanfor rettssalen, så lenge det handlar om verbale og ikkjevaldelege utspel.

Dessuten trur nok eg og at Ursula godt veit kva som hendte. Difor brukte eg formuluringa "mot verre vitande".

3 liker  
Kommentar #4

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Steinar Høgelid Eraker. Gå til den siterte teksten.
Det er og eit viktig poeng at FN har bedt sine medlemsland forby nazistisk organisering

Problemet heri er vel klassisk: Hvordan vil man definere og afgrænse ?

Det rejser også spørgsmålet: Hvorfor fortsat tillade kommunistisk og islamistisk organisering, når de ideologier har skabt langt flere ofre ?

6 liker  
Kommentar #5

Terje Marøy

18 innlegg  115 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

ERAKER: Er vel ikkje usams med deg. Men kampen mot holocaust-fornektarar trur eg blir betre ført gjennom konfrontasjon utanfor rettssalen, så lenge det handlar om verbale og ikkjevaldelege utspel.

Dessuten trur nok eg og at Ursula godt veit kva som hendte. Difor brukte eg formuluringa "mot verre vitande".

FERLING: Ein kan ikkje forby ein ide eller tanke. Straffelover skiller ganske bra; mellom det straffefrie forskrudde ynskje og den straffbare oppmoding.

1 liker  
Kommentar #6

Inger Cecilie Stridsklev

9 innlegg  194 kommentarer

Straffbarhet gir motsatt av ønsket effekt

Publisert rundt 3 år siden

Å straffe meninger vil bare gi dem som har dem en oppfatning av at argumentene imot ikke er gode nok!

3 liker  
Kommentar #7

Inger Cecilie Stridsklev

9 innlegg  194 kommentarer

Straffbarhet gir motsatt effekt

Publisert rundt 3 år siden

Å straffe meninger gir dem som har disse meningene oppfatning av at motpartens argumenter ikke er gode nok.

4 liker  
Kommentar #8

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Jeg ser også vanskeligheder i at forbyde idéer.

4 liker  
Kommentar #9

Dagbjørn Skipnes

0 innlegg  3 kommentarer

Holocaustfornektere er farlige

Publisert rundt 3 år siden

Marøys kommentar om hvordan Holocaustfornektere best bekjempes er starten på en god debatt. Han peker på det ironiske i at Holocaustfornekterne ofte er nazister som faktisk mener det er riktig å utrydde jøder og slik fornekter de sin egen "ideologi". Men hvorfor gjør de det?  Det kan ikke være andre grunner enn at de vil unndra seg ansvaret som følger med å ta til orde for folkemord. Vi hører stadig argumentet om at nazister må ha demonstrasjons og ytringsfrihet så lenge de holder seg innenfor loven. Problemet er at så lenge de opptrer som gruppe med røtter i nazismen er de en del av den samme bevegelsen som stod bak Holocaust og da er det åpenbart at de faktisk allerrede har gjort noe galt. Og de planlegger å gjøre det igjen. Jeg aksepterer ikke at nazister fornekter Holocaust, Jeg mener vi har et moralsk ansvar for å hindre at de gjentar ugjerningene. Det er også på tide å peke på at nazismen ikke er en filosofisk retning, det er ikke en gang en definert ideologi men et sammensurium av hat og vold som brukes for å tilrane seg makt. Eraker har pekt på FN har gått inn for forbud mot nazistisk organisering. Det er et krav også Norge bør følge opp. Da kan vi heller ikke la dem få fornekte grunnlaget for et slikt forbud. Selv i Norge har vi ferske erfaringer med hva som skjer når vi lar personer som Anders Behrin Breivik få helt fritt spillerom. 

Kommentar #10

Dagbjørn Skipnes

0 innlegg  3 kommentarer

Nazisme i en særstilling

Publisert rundt 3 år siden

Ferling kommer med den drøye påstand at islamisme og kommunisme har skapt langt flere ofre enn nazismen. En uhyrlig og helt feilaktig påstand. Når det gjelder nazismen slik den ble lagt fram av Adolf Hitler er jo folkemord selve målsetningen. 

Islamisme er det en annen type merkelapp som gjrene brukes av utenforstående og ofte misbrukes om alle muslimer. Her har vi en situasjon der noen grupper, slik som IS, tar utgangspunkt i en religion og hevder de har den eneste riktige tolkningen av den for deretter å gjennomføre handlinger de aller fleste muslimer tar sterk avstand fra. Ferling må gjerne forsøke å bevise at islamister har stått bak værre ugjerninger enn nazister men må i så fall først definere hvam som er islamister, omfanget av ideologien og innhooldet i den. 

Kommunismen er helt annerledes enn det vi har snakket om så langt. Kjernen i denne ideoligien er å skape et klasseløst samfunn der alle mennesker er frie og likestilte under visjonen å yte etter evne og få ettter behov. De edle målsetningne i kommunismen har flere ganger ført til store menneskelige framskritt. Akkurat nå feirer vi hundreårsjubileet for den russiske revolusjon. Brød og fred var de umiddelbare kravene fra folket og bolsjevikene satte raskt en stopper for første verdenskrig. Hvor mange liv som ble reddet da er umulig å tallfeste. Senere er mye gjort i kommunismens navn men det er en annen debatt.

1 liker  
Kommentar #11

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det rejser også spørgsmålet: Hvorfor fortsat tillade kommunistisk og islamistisk organisering, når de ideologier har skabt langt flere ofre ?

Hvis vi først skal begynne på den karusellen kan vi jo spørre hvorfor vi skal la anti-marxister fly fritt rundt i gatene. De har forårsaket mye djevelskap og styrtet noen demokratier. 

Kommentar #12

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Dagbjørn Skipnes. Gå til den siterte teksten.
Ferling kommer med den drøye påstand at islamisme og kommunisme har skapt langt flere ofre enn nazismen. En uhyrlig og helt feilaktig påstand. Når det gjelder nazismen slik den ble lagt fram av Adolf Hitler er jo folkemord selve målsetningen. 

Kommunismen arbejder også med massemord - på visse klasser. Etnicitet og socioøkonomisk placering falder delvist sammen og de massemord bliver dermed også delvist til folkemord.

Ferling må gjerne forsøke å bevise at islamister har stått bak værre ugjerninger enn nazister men må i så fall først definere hvam som er islamister, omfanget av ideologien og innhooldet i den. 

Islamister er alle, der realiserer islams gerningsindhold i forhold til politik - begrebet er vestligt og er opstået, fordi vores religion ikke er politisk på samme måde og vi derfor dårligt forstår islam.

Islam kræver overhøjhed over alle territorier og eliminerer, hvem der stiller sig i vejen.

Islams massemord er sket over længere tid, men er meget store, især overfor indiske hinduer - en strid, der også rækker ind i vores tid.

Kommunismen er helt annerledes enn det vi har snakket om så langt. Kjernen i denne ideoligien er å skape et klasseløst samfunn der alle mennesker er frie og likestilte under visjonen å yte etter evne og få ettter behov. De edle målsetningne i kommunismen har flere ganger ført til store menneskelige framskritt. Akkurat nå feirer vi hundreårsjubileet for den russiske revolusjon. Brød og fred var de umiddelbare kravene fra folket...

Stort set det samme kan siges om nazismen. Det er et spørgsmål om vinkling, om perspektiv. For en partitro etnisk russer og for en partitro etnisk tysker var henholdsvis kommunismen og nazismen udmærkede systemer, der bragte dem en bedre tilværelse. Faldt man udenfor de kategorier, var begge systemer rene mareridt.

Vor tid anlægger kun kommunismens synsvinkel, når man siger at kommunismen kæmpede for det gode og nazismen for det onde - sådan kan man kun sige, hvis man lige skifter perspektiv fra bøddel til offer, når man går fra kommunisme til nazisme - skiftede man fra offer for kommunisme til bøddel i nazismen, ville den sidste stå for 'det gode'. det er hele tiden et spørgsmål om - god for hvem.

Brød og fred var de umiddelbare kravene fra folket og bolsjevikene satte raskt en stopper for første verdenskrig. Hvor mange liv som ble reddet da er umulig å tallfeste. Senere er mye gjort i kommunismens navn men det er en annen debatt.

Ja, folket ville have brød og mange fik det, men på bekostning af et 'Holocaust', såkaldt Holodomor på ukranínerne, der blev anset for at være 'kulakker' og dermed 'kommunismens jøder' - nogle der skulle elimineres for at det rette Paradis kunne opnås.

4 liker  
Kommentar #13

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Hvis vi først skal begynne på den karusellen kan vi jo spørre hvorfor vi skal la anti-marxister fly fritt rundt i gatene. De har forårsaket mye djevelskap og styrtet noen demokratier. 

Ja, men i dag er det marxisterne, der truer demokratiet. Det er dem, der udøver det meste politiske vold.

2 liker  
Kommentar #14

Kaj Sperrås

0 innlegg  54 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Altså ingen fra ytre høyre? Kan du gi noen eksempler på det du kaller politisk vold fra marxister og hvordan de truer demokratiet? Ser du ingen fare for demokratiet når det gjelder det populistiske nye høyre?  

3 liker  
Kommentar #15

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Ja, men i dag er det marxisterne, der truer demokratiet. Det er dem, der udøver det meste politiske vold.

I hvilke land truer marxistene demokratiet? 

1 liker  
Kommentar #16

Dagbjørn Skipnes

0 innlegg  3 kommentarer

Islamisme og Kristenisme

Publisert rundt 3 år siden

Ferling har mange underlige utsagn og det går ikke å kommentere alle. De går også utenfor utgangspunktet som er hvorvidt samfunnet bør beskytte seg mot nazister eller ikke. Men en ting må kommenteres og det er påstanden om at Islam er politisk mens andre religioner ikke er det. Her tar Søren Ferling opp konkurransen med Ursula Haverbeck når det gjelder historiefornekting. Det er vel helelr vanskelig å finne en religion som ikke er blitt brukt politisk. Mange har vært statsbærende. Selv i Norge finner vi faktisk kristne som mener landet bør ha et kristent styre og følge deres tolkning av bibelen. De er heldigvis få og isolerte, men slike Kristenister har en del til felles med Islamister.

Når det gjelder  India er det også uklart hilken tidsepoke Ferling skriver om, men han nevner "...strekekr seg inn i vår tid". I vår tid er det slik at om lag 82 prosent av Indias 1,2 milliard innbyggere er hinduer, mens muslimene utgjør 12 prosent av befolkningen, det vil si 140 millioner mennesker. Nest etter Indonesia har India verdens største muslimske befolkning, men de er altså en minoritet.
Røttene til dagens konflikt mellom Hinduer og muslimer går tilbake til 1947 og slutten på det britiske kolonistyret. Regionen ble delt i en sekulær stat, India, og Pakistan, som en islamsk republikk. I forbindelse med delingen brøt det ut en lang rekke opptøyer mellom hinduer og muslimer i India. Om lag 500 000 mennesker døde.  

I perioden 1950–2000 er mer enn 7000 drept og tusenvis er drevet på flukt. Også på 2000-tallet har volden fortsatt. I løpet av tre dager i 2002 tok voldelige sammenstøt livet av 800 muslimer og 250 hinduer i delstaten Gurajat. Noen kilder anslår at så mange som 2000 muslimer ble drept. Av dette er det lett å se at volden går begge veier og vi får et innblikk i hvor farlig religion kan være. Men religion er likevel noe helt annet enn nazisme og til tross for disse ugjerningene er det knapt noen som vil ta til orde for forbud mot religiøse grupper, slik som FN ønsker mot nazister.

 Imidlertid er IS en gruppe som har klare fascistiske trekk og åpenbart handler stikk i strid med den religionen de påberoper seg å være forkjemper for. De må i likhet med nazistene bekjempes ved lov; de lar seg ikke snakke til fred.

1 liker  
Kommentar #17

Steinar Høgelid Eraker

10 innlegg  3 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Dette er ein viktig debatt fordi den berører ein del viktige prinsipp.  Det er viktig å forsvare rett til ytring, men menneskerettane gjev oss og  rett til å verne grupper som blir ramma av hatefulle ytringar.

Ingen internasjonale organ ville fordømme oss om vi tek i bruk lovverket mot nazistisk organisering.

Nazistane har sjølv gong på gong vist at dei utgjer eit trugsmål mot offentleg ro og orden.  Dei trassa demonstrasjonsforbodet  i Fredrikstad ved å arrangere ein ulovleg demonstrasjon i Kristiansand.

Dei har drepe ein motdemonstrant i Finland og dei  gjekk til angrep på politiet under marsjen i Gøteborg.  Dei står og bak bombeattentat i same by..

Det er dette som burde vere bakteppet for ein lovparagraf. Dei har sjølv med si voldelege framferd sett seg over demokratiske rettar.

1 liker  
Kommentar #18

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Dagbjørn Skipnes. Gå til den siterte teksten.
Ferling har mange underlige utsagn og det går ikke å kommentere alle.

Jeg har tidnød og må komme tilbage hertil...

Kommentar #19

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Dagbjørn Skipnes. Gå til den siterte teksten.
Men en ting må kommenteres og det er påstanden om at Islam er politisk mens andre religioner ikke er det. Her tar Søren Ferling opp konkurransen med Ursula Haverbeck når det gjelder historiefornekting. Det er vel helelr vanskelig å finne en religion som ikke er blitt brukt politisk. Mange har vært statsbærende. Selv i Norge finner vi faktisk kristne som mener landet bør ha et kristent styre og følge deres tolkning av bibelen. De er heldigvis få og isolerte, men slike Kristenister har en del til felles med Islamister.

Ja, religioner 'bruges' generelt politisk, fordi der oftest ikke er politik i vores forstand de fleste steder. Politik har så udviklet sig i en del kristne områder.

Islam er politisk, fordi den indeholder forskrifter for hele samfundet og tilværelsen og dette fylder to tredjedele og det teologiske en tredjedel.

Hende Ursula er så vidt jeg ved Holocaustbenægter...

Der findes hvad som helst overalt - bare der er mennesker nok. Det er ikke det betydningsfulde - undtagelserne - det betydningsfulde er det generelle - ikke det specielle.

Ellers fører det til at alt er for dårligt, for i alt er der negative undtagelser.

Når det gjelder  India er det også uklart hilken tidsepoke Ferling skriver om, men han nevner "...strekekr seg inn i vår tid". 

Jeg skulle have klargjort at jeg medregner al den tid islam er i Indien og altså tilbage til 7-800 tallet. Hindunationalister og nogle forskere mener at det ophold kostede 80 mill. hinduer livet over flere hundrede år.

Hvis vi taler om systemers folkemord skal også arabisk og tyrkisk slavehugst især i Afrika, men også i Europa og Sydasien, bl.a. Indien, medregnes. Det løber op mod hundrede mill., fordi man udslettede hele landbyer ved at tage de arbejdføre og fordi så mange døde under transporten - helt andre tal end på Atlanten - de havde dem billigt.

Røttene til dagens konflikt mellom Hinduer og muslimer går tilbake til 1947 og slutten på det britiske kolonistyret. Regionen ble delt i en sekulær stat, India, og Pakistan, som en islamsk republikk. I forbindelse med delingen brøt det ut en lang rekke opptøyer mellom hinduer og muslimer i India. Om lag 500 000 mennesker døde.  

Det kan jeg love dig for at den ikke gør. Den går tilbage til islams ankomst til subkontinentet.

Delingen var krævet af muslimerne, der smed de fleste andre ud og oprettede 'Landet for De Rene', hvad 'Pakistan' betyder. Der blev dræbt op mod to mill. og mest hinduer.

I løpet av tre dager i 2002 tok voldelige sammenstøt livet av 800 muslimer og 250 hinduer i delstaten Gurajat. Noen kilder anslår at så mange som 2000 muslimer ble drept. Av dette er det lett å se at volden går begge veier og vi får et innblikk i hvor farlig religion kan være.

Ja, muslimerne smed andre ud af deres land, men blev selv for en dels vedkommende boende i det nye Indien og her søger de så at brede sig på andres bekostning og de kræver også selvstændighed, hvor de er i flertal. På den måde får de skive for skive andres land.

Fra det tidligere Østpakistan, Bangladesh strømmer der hele tiden 'migranter' ind i Indien. De er håbløst overbefolkede og planlægger med at blive dobbelt så mange og de problemer, det giver, mener man i landet at globaliseringen, dvs. os andre, skal 'løse'.

Men religion er likevel noe helt annet enn nazisme og til tross for disse ugjerningene er det knapt noen som vil ta til orde for forbud mot religiøse grupper, slik som FN ønsker mot nazister.

Jeg mener både kommunisme og nazisme kvalificerer til betegnelsen 'kvasireligion'.

1 liker  
Kommentar #20

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
I hvilke land truer marxistene demokratiet? 

Det gør de i hele Vesten. Mest i USA i form af 'social justice', 'black lives matter' og anden identitetspolitik, der er rendyrket racisme.

De kræver også at mange 'dead white males' plukkes ud af pensum, fordi de jo ikke er af anden race og så kan andre racer ikke med fordel læse dem - siger kommunisterne.

Dertil i form af krænkelses- og sarthedstyranniet, der kræver at ingen ukendte tanker præsenteres for de studerende og at de kommunistiske grupperinger skal have vetoret overfor hvem, der må tale på campus og i det hele taget, hvad der må tales om.

Så er der gadekrigerne, der står for stort set al politisk vold og som søger at forhindre deres selverklærede fjender i at arbejde politisk.

Dagen igår gav endnu et eksempel, hvor to personer fra et nyt parti delte foldere ud ved en københavnsk togstation og blev intimideret ret voldsomt, sådan at der endte med at være tyve betjente til at holde kommunisterne på afstand.

Endelig truer marxister, kommunister, identitetskrigere osv. osv. demokratiet ved at have trukket sig tilbage fra den demokratiske debat og henholde sig til agitation og intimidering - ingen saglighed - fakta er som at slå vand på en gås.

Det er mennesker, som er seriøst ude i noget massepsykotisk - forbindelsen til denne verden er afbrudt - alene hadet er tilbage.

2 liker  
Kommentar #21

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Hvis vi først skal begynne på den karusellen kan vi jo spørre hvorfor vi skal la anti-marxister fly fritt rundt i gatene. De har forårsaket mye djevelskap og styrtet noen demokratier. 

Fordi vi lader andre lignende grupperinger fly frit...

1 liker  
Kommentar #22

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Kaj Sperrås. Gå til den siterte teksten.
Altså ingen fra ytre høyre? Kan du gi noen eksempler på det du kaller politisk vold fra marxister og hvordan de truer demokratiet? Ser du ingen fare for demokratiet når det gjelder det populistiske nye høyre?  

Jo, der er også farlige kræfter på højrefløjen, men slet ikke i det omfang man ser til venstre.

Jeg har givet nogle eksempler i et ovenstående svar.

Venstrefløjens synderegister for politisk vold og hærværk er alenlangt og overgår mange gange den anden sides. Som i Sverige samarbejder de mest venstreorienterede aviser som Politiken med kriminelle venstreorienterede, der laver ulovlige registreringer og hacking af politiske modparter og de grupper er også flere gange blevet retsforfulgt for deres aktiviteter.

Populisme er vist i dag mere demokratisk end det traditionelle, der stort set har koblet både vælgerne og delvist også sig selv fra magten og overladt alt til lukkede elitære organisationer og så banker og big corp.

Dette ligner mest et fascistisk setup - eller croonykapitalistisk/socialdemokratisk, korporativt - ikke demokratisk.

Overfor dette står så de såkaldte populister, der forhåbentligt kan redde demokratiet fra plutokraterne.

Liberalismen/kapitalismen kan bruge kommunismens kontrol- og undertrykkelsesmekanismer og dem fik den med venstrefløjens sammenbrud og overgang til kulturel marxisme.

Det er dette tvivlsomme sammenrend, der kalder andre 'populister'.

2 liker  
Kommentar #23

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
FERLING: Ein kan ikkje forby ein ide eller tanke. Straffelover skiller ganske bra; mellom det straffefrie forskrudde ynskje og den straffbare oppmoding.

Enig.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere