Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator og debattutvikler i Vårt Land.

Islamliknende atferd

Mye ville vært vunnet om vi sluttet å snakke om «religion» og «islam» som fasttømrede størrelser.

Publisert: 16. okt 2017 / 2005 visninger.

«ALLE SOM tilbringer tid på typiske hyttesteder i fjellet eller på Sørlandskysten kan ikke unngå å legge merke til det praktisk talt totale fraværet av brune og sorte ansikter, eller av hijaber og annen islamliknende atferd», skriver Helge Lurås, redaktør hos Resett, i et forsøk på å ile HRS’ «unike fotoprosjekt» til forsvar («Ola Nordmann og det han (ikke) ser», 7. oktober.)

Uttalelsen er interessant. Ikke fordi den er særlig god eller innsiktsfull, men fordi den røper et utbredt fenomen i den norske samfunnsdebatten – det som litt krøkkete kalles essensialisering: å tillegge noen eller noe en uatskillelig essens.

I dette tilfellet islam, som i Lurås’ resonnement figurerer som en ikke nærmere angitt størrelse som muslimen i sin tur kan oppfylle ved å oppvise «islamliknende adferd», for eksempel ved å ikle seg hijab eller være brun eller sort i ansiktet. Lurås snur det altså helt på hodet: Først islam – og deretter muslimen som i større eller mindre grad korresponderer med denne foregitte størrelsen.

I den virkelige verden er det helt motsatt. Som Jan-Olav Henriksen skriver: «både islam og kristendom er alltid preget av historie og kultur, og finnes ikke ’i og for seg’» («En resept mot religiøs analfabetisme?», 2009). Islam finnes fordi det skapes og gjøres hver eneste dag – av tilsluttende subjekter. Slik kristendommen avhenger av kristne, og buddhismen av buddhister.

Muslim light

Eller som Forrest Gump formulerer det, uten sammenligning for øvrig: «Stupid is as stupid does». Bomskuddene i norsk offentlighet tyder på at vi trenger denne påminnelsen hver eneste dag: Religion er ikke en naturgitt, ahistorisk størrelse, som liksom svever for seg; men noe som praktiseres, gestaltes og opprettholdes av mennesker i bestemte tider og på bestemte steder.

Og nettopp derfor fant Hadia Tajik grunn til å presisere at hun ikke er «muslim light», men muslim like god som noen. For det finnes ingen frittsvevende «islam-standard» som hun bare delvis lever opp til. Hva som er islam følger – blant annet – av Tajiks praksis.

Av samme grunn er det uheldig når vi møter påstander av typen «islam sier at …», «religion hindrer at …» eller «kristendommen har æren for at …». Religion er ikke et rettssubjekt eller noe som bare «er».

Om «kristendommen» har litt, mye eller ingenting av æren for «opplysningstiden», sier du? Feil spørsmål! Spørsmålsstillingen underslår troen som en løpende forhandling – med Gud, mennesker, Historien, Teksten og verden rundt forhandlingsbordet.

Paradoks

Essensialiseringen lukker denne døra. Om islam er ferdigsnakket, er forhandlingene allerede avblåst. Dette er essensialiseringens paradoks og konserverende kime. Den fastholder («x er slik og slik og det kan vi ikke lukke øynene for») og stiller seg i veien for den endringen som «essensialisten» dypest sett ønsker seg.

Sjelden har dette vært tydeligere enn da Hege Storhaug møtte Fatema Al-Musawi til debatt om den såkalte «Faten-saken» på NRK i slutten av august. Jeg parafraserer: «Hijab er problematisk fordi den symboliserer undertrykkelse», begynte Storhaug. «For meg symboliserer den noe annet», svarte Al-Musawi. «Nei, du står ikke fritt til å redefinere hva den symboliserer», kvitterte Storhaug.

Ikke? Er det ikke nettopp slik endring skjer? Og er det ikke nettopp endring Storhaug ønsker seg?

At symboler kontinuerlig reforhandles og fylles med nytt meningsinnhold fikk det norske alpinlandslaget oppleve senest i forrige uke da de nye representasjonsplaggene med rune-mønster måtte tilbakekalles. Hvorfor? Fordi nazidemonstrasjonen i Kristiansand i juli hadde gjort ubotelig skade på assosiasjonene som strikkemønsteret vekket.

Gravitas

Betyr det at alt flyter? At alt er i spill? Nei da, blant kristne finnes det et utall konfesjoner, men det er likevel ikke slik at alle som definerer seg som kristne uten videre blir anerkjent som det. Det finnes en trosbekjennelse, som forplikter og avgrenser. Troen er ingenting om ikke normativ.

Og det er nettopp denne «sentrifugalkraften» som mobiliseres når vi uttaler oss om hva religion bør være. Som når utenriksminister Børge Brende sier at «IS har ingenting med islam å gjøre». På rent deskriptivt nivå er uttalelsen direkte misvisende, noe mange var raske til å bemerke.

Men språket har også et normativt nivå. Det er ladet med håp og kan peke videre. Og det er naturligvis mot denne bakenforliggende egentligheten – mot hva som egentlig er «islamliknende atferd» – at Brende peker.

Dette er håpet i all religion. At det finnes en egentlig kjerne bak den korrumperte utsiden som møter oss.

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Hadde profeten Muhammad en "islamlignende adferd" eller er hans liv normativt for alle muslimer?

7 liker  
Svar
Kommentar #2

Njål Kristiansen

147 innlegg  20434 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Hvis man alltid ser individet vil sjablongtankegangen rundt grupper bli mindre. Å se gruppen og gjøre seg opp en mening om mange om gangen er naturligvis lettere enn å gi hvert individ en chanse. Men slik vi selv forventer individuell behandling bør vi også innrømme andre den samme rettigheten. Samme hva man er eller hvor man bor er de fleste funksjoner av dagliglivet de samme. Likhetspunktene mellom menneskene er mange når vi fjerner gruppe-filteret. Viser vi den enkelte respekt vil vi forstå ham og hans gruppe bedre, og dette starter med å anerkjenne individet. 

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis man alltid ser individet vil sjablongtankegangen rundt grupper bli mindre. Å se gruppen og gjøre seg opp en mening om mange om gangen er naturligvis lettere enn å gi hvert individ en chanse. Men slik vi selv forventer individuell behandling bør vi også innrømme andre den samme rettigheten. Samme hva man er eller hvor man bor er de fleste funksjoner av dagliglivet de samme. Likhetspunktene mellom menneskene er mange når vi fjerner gruppe-filteret. Viser vi den enkelte respekt vil vi forstå ham og hans gruppe bedre, og dette starter med å anerkjenne individet. 

Og hvilken individuell frihet snakker vi om her, Kristiansen?

MUSLIMSKE KVINNER OG EKTESKAP MED IKKE-MUSLIMSKE MENN

16. februar 2010 - 07:58 - Basim Ghozlan

Spørsmål
Ifølge tradisjonen kan ikke en muslimsk kvinne gifte seg med en mann som er kristen eller Jøde. Derimot kan en muslimsk mann gifte seg med en jødisk eller kristen kvinne. Jeg går da utifra at folk fra andre religioner er utelukket for begge kjønn. Men det er ikke spørsmålet.Spørsmålet er om Koranen sier noe konkret om det som har vært tradisjonen?
Den sier at en ikke skal gifte seg med en avgudsdyrker.Men så vidt jeg vet er ikke kriste og jøder avgudsdyrkere ifølge Koranen.Tvertimot sier den at kristne,jøder og muslimer tjener samme Gud.Kan en da utifra Koranen,ikke tradisjonen,legalisere at muslimske kvinner gifter seg med jødiske/kristne menn?
Svar
Svaret kort og greit er NEI.

Koranen er klar på dette området. Selv muslimske menn har ikke rett til å gifte seg med hvem som helst. De kan bare gifte med (i tillegg til muslimske kvinner) kvinner fra "ahl alkitab" (bokens folk) under visse betingelser. Blant annet at må disse kvinnene (uansett muslimske eller ikke) være ærlige. Mer diskusjoner rundt dette temaet finnes i enkelte artikler. 

http://www.islam.no/faq_480_148_4189.aspx
3 liker  
Svar
Kommentar #4

Njål Kristiansen

147 innlegg  20434 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Og hvilken individuell frihet snakker vi om her, Kristiansen?

Først og fremst den individuelle frihet som vesterlendinger har, og som vi gjennom å tillate at orientalere bor blandt oss kan spre til dem ved eksempler på hvordan et frihetselskende samfunn kan organiseres. Jeg snakker ikke om hvordan det ofte er, men om hvordan jeg vil videreføre det som er bra hos oss til andre. Dette vet du at man ikke kan gjøre ved å reise dit som misjonær, men snarere ved at de som kommer derfra viser overfor andre de kjenner som i neste omgang krever slike rettigheter for seg selv der de bor. Nettopp dette er moguler i diktaturer redde for. Vi kan ikke beseire dem i den forstand, men deres regime kan spises opp innenfra. Tyranner frykter frie mennesker mer enn noe annet. La oss derfor vise oss sterke i vår liberalistiske gjerning slik at de får mange gode holdninger eksportert til sine diktaturer frem til de til sist faller. 

Jeg burde sitere en annen og si "ta nå ikke den iroooooooniske tonen der". Jeg har tro på at tålmodig arbeide hjelper. Det vil ta sin tid, det er i gang, og vil en dag fullføres bit for bit. Ikke alt på en gang, men det kommer. 

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Først og fremst den individuelle frihet som vesterlendinger har, og som vi gjennom å tillate at orientalere bor blandt oss kan spre til dem ved eksempler på hvordan et frihetselskende samfunn kan organiseres. Jeg snakker ikke om hvordan det ofte er, men om hvordan jeg vil videreføre det som er bra hos oss til andre. Dette vet du at man ikke kan gjøre ved å reise dit som misjonær, men snarere ved at de som kommer derfra viser overfor andre de kjenner som i neste omgang krever slike rettigheter for seg selv der de bor. Nettopp dette er moguler i diktaturer redde for. Vi kan ikke beseire dem i den forstand, men deres regime kan spises opp innenfra. Tyranner frykter frie mennesker mer enn noe annet. La oss derfor vise oss sterke i vår liberalistiske gjerning slik at de får mange gode holdninger eksportert til sine diktaturer frem til de til sist faller. 

Det er bare det, Kristiansen, at her snakker vi ikke om sekulære, vestlige friheter.

Vi snakker om muslimers frihet innenfor en islamsk kontekst.  Og den er begrenset av Allahs alle forbud og påbud gitt i Koranen og Profetens Sunnah, til evig tid. Selvfølgelig gitt at de tror på Dommedag og Paradis/Helvete, men hvilke muslimer gjør ikke det?

Derfor er Islam, i seg selv, det tyranniet du omtaler.  Det er bare å forsette å lese Ghozlans svar på Islam.no`s Q&A-sider, så forstår man det.  Svar til gutter og jenter, som vokser opp i Norge og som du forventer(?) skal integrere seg godt her.

Hvilke holdninger tror du det er som best sikrer dem et post-jordisk liv i Allah sitt Paradis, dine eller Ghozlans (Islams)?

Dette er Islams essens.

 

6 liker  
Svar
Kommentar #6

Njål Kristiansen

147 innlegg  20434 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Hvilke holdninger tror du det er som best sikrer dem et post-jordisk liv

Jeg er ikke så opptatt av fortiden eller det evige liv. Jeg tror at det som var umulig i går kan vise seg mulig i morgen om vi gjør en god innsats i dag. Ordner vi opp i livet på en god måte kommer etterlivet av seg selv. Jeg kan ikke gjøre noe hverken med historien eller evigheten, men jeg kan skape et godt liv her og nå for meg og mine, og om flere tenker slik, og det gjør mange, vil utviklingen finne bedre spor smått om senn. 

2 liker  
Svar
Kommentar #7

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke så opptatt av fortiden eller det evige liv. Jeg tror at det som var umulig i går kan vise seg mulig i morgen om vi gjør en god innsats i dag. Ordner vi opp i livet på en god måte kommer etterlivet av seg selv. Jeg kan ikke gjøre noe hverken med historien eller evigheten, men jeg kan skape et godt liv her og nå for meg og mine, og om flere tenker slik, og det gjør mange, vil utviklingen finne bedre spor smått om senn. 

Det kan være greit å kjenne til fortiden.  Som kjent kan en mangel på det føre til at feil unødig gjentas.

At etterlivet kommer av seg selv er neppe noen overraskelse ;-) Hva det innebærer får vi også tidsnok vite.

Men våre etterkommeres jordiske liv, kan vi derimot gjøre noe med.  Muslimer, særlig de mannlige, har i tillegg en forpliktelse til også å redde sine etterkommeres etterjordiske liv.

Noe som ikke er helt uproblematisk også for etterkommernes jordiske liv...

3 liker  
Svar
Kommentar #8

Njål Kristiansen

147 innlegg  20434 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Men våre etterkommeres jordiske liv, kan vi derimot gjøre noe med.  Muslimer, særlig de mannlige, har i tillegg en forpliktelse til også å redde sine etterkommeres etterjordiske liv.

Denne forpliktelsen er lik for alle uavhengig av tro, politikk eller etnisk opprinnelse. Overlevelse først, dernest alt annet. Jeg kan ikke se at jeg noe sted har skrevet i strid med dette. 

1 liker  
Svar
Kommentar #9

Geir Wigdel

16 innlegg  2060 kommentarer

Om Audun Wold

Publisert rundt 1 år siden

konverterer til islam, vil han raskt kunne avansere til en av de tonangivende lærde innen denne religionen, i følge den omfattende og suverene innsikt han her demonstrerer. Anbefales på det sterkeste.

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
konverterer til islam, vil han raskt kunne avansere til en av de tonangivende lærde innen denne religionen, i følge den omfattende og suverene innsikt han her demonstrerer. Anbefales på det sterkeste.

Kona sier iblant: "Åh, Herre Gud" når jeg sier noe...(ironi-varsel).

Men i alla fall.  Har du noe sakelig å tilføre?  F.eks.  hvilken lovskole Tadjik viser til, eventuelt om hun har noen Fatwaer å støtte seg på i sin definisjon av å være "en like god muslim som noen"?  Eller er hun gudommelig hevet over slike trivialiteter?  Kanskje hun rett og slett er Islams svar på Luther?

Slike ting kunne vært interessant å vite.  Det bør Wigdel kunne svare på.

4 liker  
Svar
Kommentar #11

Njål Kristiansen

147 innlegg  20434 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
 F.eks.  hvilken lovskole Tadjik viser til, eventuelt om hun har noen Fatwaer å støtte seg på i sin definisjon av å være "en like god muslim som noen"?  Eller er hun gudommelig hevet over slike trivialiteter?  Kanskje hun rett og slett er Islams svar på Luther?

Jeg synes du bør gi muslimer chansen. 

Tenk på to forhold; Vi som er oppdratt i den kristne kulturen er oppdratt med at vi har en fri vilje. Vi vet at vi kan forme vår egen skjebne, vårt eget liv etter eget hode. De som ikke har vært like heldige med kulturelt fødested har ikke det forsprang som dette gir. 

Det andre er beslektet med det forrige; Vårt samfunn er pluralistisk. Vi er oppfostret på mangfold, på deltagelse i samfunnet, ja, at det faktisk finnes et samfunn som er til for oss og at vi kan ta del i det uansett om vi er kvinne, neger eller homo. Ja, jeg vet at for noen kristne er det slik at menn som er konfirmert går foran alle andre, men likevel, det sekulære samfunn vi er født inn i gir helt andre muligheter enn de muslimske samfunn du beskriver. Kulturelt er vi på mange måter født med sølvskje i munnen. 

Dette er ikke noe vi kan hovere med. Slik ble det for oss i forhold til de fleste andre kulturer og religioner. Vi bør være innstilt på å ikke bare dele men bidra til at andre finner den samme kultur som vi har, være seg de er hinduer eller stammefolk på Borneo. Dette er en edlere oppgave enn å pusse sølvtøyet men da må vi våge å gi slipp på noen av sperrene mot fremmede først. 

1 liker  
Svar
Kommentar #12

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Islam er Islam

Publisert rundt 1 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.

Muslim light

Eller som Forrest Gump formulerer det, uten sammenligning for øvrig: «Stupid is as stupid does». Bomskuddene i norsk offentlighet tyder på at vi trenger denne påminnelsen hver eneste dag: Religion er ikke en naturgitt, ahistorisk størrelse, som liksom svever for seg; men noe som praktiseres, gestaltes og opprettholdes av mennesker i bestemte tider og på bestemte steder.

Og nettopp derfor fant Hadia Tajik grunn til å presisere at hun ikke er «muslim light», men muslim like god som noen. For det finnes ingen frittsvevende «islam-standard» som hun bare delvis lever opp til. Hva som er islam følger – blant annet – av Tajiks praksis.

Ja, Tajik ville ikke ha det på seg at hun var muslim light. Hun var muslim like god som noen. Helt riktig. Det sa hun her på Vd. 

Likevel har vi i 10-20? år hørt at det er mange tolkninger av Islam og de som kommer til Norge er moderate og ikke ekstreme muslimer. Det Tajik sier er vel at alle muslimer er muslimer. Vil da gå utfra at ingen, ingen er muslim light eller moderate. Altså en villedende info til det norske folk fra media om at muslimer er moderate. Det ville hun ha seg frabedt å høre. Ja, hvem er da ekstreme og hvem er muslimer. Hva er det de ekstreme muslimer tror på, i motsetning til muslimer? 

Vel det blir vel et spill for galleriet dette også. President Erdogan sier at Islam er Islam. Det mener jeg vi skal høre på. Koranen er 100 % Allahs ord. Det tror jeg alle muslimer vil si seg enig i. Derfor blir Islam lik for alle som tror på Allah. En kan ikke tolke ord som drep eller bekjemp de vantroende som annet enn det det sier.

Eller er man ekstrem for å si at dette er Allahs ord. Nei dessverre, Koranen taler sitt budskap. Det burde VL ta inn over seg.

8 liker  
Svar
Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

173 innlegg  13401 kommentarer

Tullprat

Publisert rundt 1 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Ja, Tajik ville ikke ha det på seg at hun var muslim light. Hun var muslim like god som noen. Helt riktig. Det sa hun her på Vd. 

Likevel har vi i 10-20? år hørt at det er mange tolkninger av Islam og de som kommer til Norge er moderate og ikke ekstreme muslimer. Det Tajik sier er vel at alle muslimer er muslimer. Vil da gå utfra at ingen, ingen er muslim light eller moderate. Altså en villedende info til det norske folk fra media om at muslimer er moderate.

Kjenner du noen kristne som vil karakterisere seg selv som "kristen light"?  Hva skulle i så fall det være?  En kristen er selvsagt like kristen som noen, uansett om vedkommende er katolikk, pinsevenn, lutheraner, konservativ, liberal osv.  

1 liker  
Svar
Kommentar #14

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er ikke noe vi kan hovere med. Slik ble det for oss i forhold til de fleste andre kulturer og religioner. Vi bør være innstilt på å ikke bare dele men bidra til at andre finner den samme kultur som vi har, være seg de er hinduer eller stammefolk på Borneo. Dette er en edlere oppgave enn å pusse sølvtøyet men da må vi våge å gi slipp på noen av sperrene mot fremmede først. 

Selvfølgelig skal vi ikke hovere med vår egen valgte utvikling.  Men vi har all grunn til å være stolte av den.

Du nærmer deg kulturimperialsme med denne setningen: " Vi bør være innstilt på å ikke bare dele men bidra til at andre finner den samme kultur som vi har, være seg de er hinduer eller stammefolk på Borneo."  Apropriasjon - eller hva det heter - er farlig det.  Det har jeg lært i dag.

Men vi skal bekjempe de kreftene, som med en religiøs begrunnelse ønsker å forandre vår kultur for at de lettere kan oppfylle sin religiøse despots krav, slik at de kan kvalifisere seg for hans imaginære Paradis.

2 liker  
Svar
Kommentar #15

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
En kristen er selvsagt like kristen som noen, uansett om vedkommende er katolikk, pinsevenn, lutheraner, konservativ, liberal osv.  

Ja det er der vi er også om muslimer. Du må lese min kommentar en gang til

4 liker  
Svar
Kommentar #16

Njål Kristiansen

147 innlegg  20434 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig skal vi ikke hovere med vår egen valgte utvikling.  Men vi har all grunn til å være stolte av den.

Klart vi skal være stolte av vår utvikling. Den er ærlig arbeidet for. 

Ellers er det ingen som ønsker å forandre vår kultur. Dette er dagdrømmer, innbilte fiender.... spøkelser ved høylys dag. Det er fort gjort å overvinne disse, men det må hver enkelt gjøre i sitt hjerte. 

1 liker  
Svar
Kommentar #17

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Klart vi skal være stolte av vår utvikling. Den er ærlig arbeidet for. 

Ellers er det ingen som ønsker å forandre vår kultur. Dette er dagdrømmer, innbilte fiender.... spøkelser ved høylys dag. Det er fort gjort å overvinne disse, men det må hver enkelt gjøre i sitt hjerte. 

Og jeg som bare skulle stenge dataen og gå å legge meg...

Jeg har tidligere i denne tråden henvist til Basim Ghozlan, forstanderen i Det islamske forbundet med tilhold i Rabita-moskèen i Oslo og hans Q&A på nettstedet Islam.no.  Et nettsted han er ansvarlig for.

Han alle PK-politikernes gullklump og har deres  godkjentstempel som såkalt "moderat" muslim.   Kongen og kronprinsen har vært på offisielt besøk der og statsminister Solberg var på id-feiring med dem i Vallhall, med dertil hørende tale og gratulasjoner.

Mener du virkelig at han og hans "brødre og søstres" svar på spørsmålene de får ikke tyder på at de vil forandre vår kultur, dersom de får muligheten til det?

Til sist byr jeg på en litt fornøyelig digresjon.  På regjeringens hjemmeside der statsministerens hilsningstale ligger står det at festen ble holdt i Valhall; altså med utelatelse av en, i denne sammenheng, svært betydningsfull L.  

Det skulle vært moro å se muslimene feste der ;-)

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/feiring-av-id/id2559006/

3 liker  
Svar
Kommentar #18

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Kjenner du noen kristne som vil karakterisere seg selv som "kristen light"?

Det er der sådan nogenlunde på dansk - 'folkekirkekristen'.

Betyder at man er kristen som de fleste uden at være specielt engageret og uden nogen særskilt retning.

Har man ingen gudstro, vil mange kalde sig 'kulturkristne' - eller 'firehjulskristne' - dåb, konfirmation, ægteskab, begravelse - man kommer kun i kirken i de anledninger, egne og andres.

11 liker  
Svar
Kommentar #19

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ellers er det ingen som ønsker å forandre vår kultur.

Multikultur aflyst...

12 liker  
Svar
Kommentar #20

Njål Kristiansen

147 innlegg  20434 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Han alle PK-politikernes gullklump og har deres  godkjentstempel som såkalt "moderat" muslim.  

Jeg har godkjent både kongen og statsministeren. Det går av seg selv lizzm. Jeg har ikke godkjent neo som helst av de du kaller pk-politikernes gullklump eller resten av det meningløse stammespråket ditt. Skal du snakke med siviliserte folk får du bruke vanlige terminologier så vi vet at vi snakker om det samme. Og kanskje du skal ta turen innom virkelighetens verden fremfor å tilbringe dagene i frykt og beven for at du kan bli utsatt for noe. Jeg er igrunnen svært lite interessert i islam og den enkelte. Jeg ser på enkelte samfunnsforhold, og jeg ser ikke et invadert eller okkupert samfunn eller at kulturen glipper mellom hendene våre. 

Svar
Kommentar #21

Jørgen Sandemose

32 innlegg  752 kommentarer

Uendelige repriser

Publisert 12 måneder siden

Nyhus er ikke særlig debattutviklende her. Det håpløse i hans tankegang er påvist i utallige innlegg og replikker på VD. Han skiver om islam som en entitet som er identifiserbar. Likeledes om kristendommen m.v. Altså kan disse enheter også defineres, må han mene. Problemet med Nyhus' oppfatning av begrepet "essensialisering" er at den ikke tillater definisjoner uten å bli selvmotsigende. Men la oss likevel i det minste få høre hans definisjon. Ta deg tid til å skrive den ned, som Lewis Carroll skrev.

2 liker  
Svar

Siste innlegg

Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
rundt 2 timer siden / 173 visninger
2 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 3 timer siden / 190 visninger
0 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 4 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Radikal aksjonsform fra KFUK-KFUM
av
Ernst Harbakk
rundt 6 timer siden / 138 visninger
1 kommentarer
Bibelen til Østfold
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 184 visninger
1 kommentarer
Vær varsom
av
Didrik Søderlind
rundt 12 timer siden / 570 visninger
4 kommentarer
KrFU står sammen
av
Martine Tønnessen
rundt 12 timer siden / 94 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
rundt 2 timer siden / 173 visninger
2 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 3 timer siden / 190 visninger
0 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 4 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Radikal aksjonsform fra KFUK-KFUM
av
Ernst Harbakk
rundt 6 timer siden / 138 visninger
1 kommentarer
Bibelen til Østfold
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 184 visninger
1 kommentarer
Vær varsom
av
Didrik Søderlind
rundt 12 timer siden / 570 visninger
4 kommentarer
KrFU står sammen
av
Martine Tønnessen
rundt 12 timer siden / 94 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
3 minutter siden / 2359 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
3 minutter siden / 2359 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
9 minutter siden / 2359 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
16 minutter siden / 2359 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
18 minutter siden / 2359 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
21 minutter siden / 173 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
25 minutter siden / 2359 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
27 minutter siden / 2359 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
34 minutter siden / 2359 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
36 minutter siden / 2359 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2359 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2359 visninger
Les flere