Therese Utgård

26

Alle må tåle kritikk

Jeg vil få kommentere noe av kritikken Åpen folkekirke Møre har fått for sin pressemelding om et seminar om samkjønnet samliv.

Publisert: 15. okt 2017  /  1111 visninger.

 

Presiseringer.

Jeg kunne ønsket meg at kristne ledere kunne opptre mer redelig i den offentlige debatten; at man kunne benytte fakta istedenfor å repetere påstander jeg har tilbakevist.

For det første: Jeg lekket ikke saken til media. Saken var lekket, kommentert og omtalt i media i dagevis før jeg sendte pressemelding. Så at jeg "hadde en strategi" på å lekke dette, for så å fremskaffe kritikk, er usanne påstander om meg.

Nordhaug hevder i et innlegg 12.10.17, at jeg krever at Åpen folkekirke skal få være til stede på alle møter, temakvelder osv. Andre debattanter mener at jeg ikke hadde tolerert å høre min motparts stemme.

 

"Ikke-bibeltro"

Her kan jeg berolige: Jeg går i en konservativ menighet, har deltatt på temakvelder med tydelig konservativ profil, sitter i et bispedømme med et konservativt flertall. På nesten alle møter jeg deltar på, hører jeg at jeg er "ikke-bibeltro", "ikke-kristen", osv. Det mangler ikke, for å si det mildt, på meningsmotstand. Alle Åpen folkekirke Møre sine møter er offentlige.

 

Kritiske spørsmål

Så til det jeg ble kritisert for:
Har en rett til å arrangere hemmelige seminarer i for kirkens ledere, med foredrag så kontroversielle at arrangørene avlyser når seminarene blir kjent? Har kristenledere rett til å få opplæring i kun étt syn på homofili? Ja. Noe annet har jeg fakisk aldri påstått. Men har en rett til å unngå kritikk? Nei.

Det jeg gjorde med min pressemelding, var å delta i samfunnsdebatten. Jeg stilte kritiske spørsmål om hvorvidt dette var et klokt seminar å holde. Det har jeg lov til å komme med.

Jeg mente det var utdatert å kun presentere étt syn. For forholdene i kirken, ikke minst på Møre, er også dette: Samtidig med hets fra konservative kristne på sosiale medier, fikk jeg meldinger fra skeive.

 

Tung bør.

Skeive som ikke tør stå fram. Én forteller at hadde hen ikke stått frem nylig, hadde hen nok ikke levd mye lenger. Flere skeive på Møre forteller at de ikke tør å stå fram. Ikke slik forholdene er. Historier om ungdom fra Møre som står fram når de flytter til storbyen, er godt kjent.

Så er jeg også nettlege for ungdom. Jeg er privilegert som får usensurerte innblikk i ungdommers liv! Imidlertid er det veldig trist å lese om all skyld og skam unge har. Få synes de er gode nok. Mange sliter, og tør ikke være seg selv. Skeive, spesielt transpersoner, bærer en ekstra bør.

Dette ville jeg også få formidlet.

Jeg har selvsagt ikke avlyst et seminar. Det har de gjort selv. Og det må de gjerne gjøre. Men særlig frimodig; å avlyse et seminar fordi en får kritikk, er det ikke.

Jeg ville formidle til arrangørene, og ikke minst til barn og unge som fikk høre om seminaret, at det fins andre meninger også. Vi er mange her som støtter kampen for skeives rettigheter.

 

Må tåle kritikk.

Jeg forbeholder meg retten til å ytre min mening, og begrunner det med Kirkemøtets vedtak om å ha to syn.

Men retten til to syn i kirka, innebærer ikke retten til å frabe seg kritikk; verken for Åpen folkekirke eller Frimodig kirke.

Så skjønner jeg at det er fristende å skylde på dem som uttalte seg om seminaret. Men istedenfor å bruke den velkjente hersketeknikken "påføring av skyld og skam", bør man vel heller se på årsakene til at man fikk kritikk. Hvorfor vekket seminaret så store reaksjoner? Hvorfor ble så mange opprørt?

 

Frimodig kirke må svare.

Jeg skulle gjerne sett at en heller svarte på kritikken. Altså; hvorfor må en hemmeligholde kurs? Hvorfor blir et seminar avlyst når det får offentlighetens lys på seg? Og; hvordan hadde en tenkt å ivareta unge skeive på Møre, og konsekvensene seminaret hadde fått (og alt har fått) for dem?

Dét har jeg ennå ikke sett noen svare på - til tross for at vi var svært mange som lurte. Jeg vil gjerne utfordre arrangørene, og Frimodig kirke, til endelig å svare på kritikken de har fått.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Bjørn Helge Sandvei utdatert?

Publisert over 2 år siden

Therese Utgård skriver følgende: "Nordhaug hevder i et innlegg 12.10.17, at jeg krever at Åpen folkekirke skal få være til stede på alle møter, temakvelder osv." Det er ikke sant. Nordhaug skriver ikke det, og heller ikke noe som ligner på dette utsagnet. Hvem som vil kan selv kontrollere det. Link: http://www.verdidebatt.no/.../11700879-a-leve-med-to-syn...

Utgård skriver videre, idet hun viser til pressemeldingen sin og intervjuet i Mørenytt, også dette:"Jeg mente det var utdatert å kun presentere ett syn." Det stemmer ikke. Hun sa dette: "Då synast det rart å ikkje invitere nokon med oppdatert fagkunnskap." Og lenger ute i intervjuet: "Å bruke utdatert kunnskap vil ikkje hjelpe nokon, verken kyrkja eller dei dette råkar direkte." (Mørenytt, 1. oktober) Utgård meiner altså at Bjørn Helge Sandvei er utdatert(!)

Kommentar #2

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Hemmelig seminar?

Publisert over 2 år siden

Utgård omtaler det planlagte seminaret i Volda den 4.10. som "hemmelig". Gruppen som kalte inn til seminaret skrev blant annet dette i innkallingen: "For å unngå opphausing og strid, som emnet lett kan føre til, vert ikkje arrangementet kunngjort i aviser eller sosiale media."  Men det å la være å kunngjøre noe innebærer ikke at det er hemmelig. Det innebærer bare at det ikke er offentlig. Eller  er alle møter, seminarer og liknende som ikke blir annonsert i dagspressen hemmelige?

Kommentar #3

Sveinung Moesgaard Skjesol

0 innlegg  4 kommentarer

Hemmeleg eller ikkje

Publisert over 2 år siden

Det at ein medvite og taktisk unngår å kunngjere informasjon om eit arrangement for å unngå merksemd og diskusjon om det, og såleis held informasjonen innafor ein avgrensa krins, vil for dei fleste falle inn under ei brei forståing av hemmeleghald. Det finst naturlegvis grader av hemmeleghald, men her meiner eg ikkje at Vik har gode argument mot Utgård sin bruk av omgrepet 'hemmeleg'.

Det er ein del av ytringsfridomen å avgrense kven ein ytrar seg til, og ein del av forsamlingsretten å velje kven ein vil treffe. Såleis er det ikkje noko gale i å ikkje annonsere eit møte. Men det er óg ein del av ytringsfridomen å spørje om kvifor ytringa og møtet skal være avgrensa, og ikkje minst å peike på det ein meiner er uheldig i at spesifikke ytringar blir sette fram utan å bli møtt med spørsmål eller kritikk. Eg meiner altså at Utgård er i sin rett, liksom initiativtakarane til møtet er i sin rett til å planlegge og å avlyse det omtalte møtet.

2 liker  
Kommentar #4

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Hvem er utdatert, Bjørn Helge Sandvei eller noen andre????

Publisert over 2 år siden
Lars Jørgen Vik. Gå til den siterte teksten.
Utgård meiner altså at Bjørn Helge Sandvei er utdatert(!)

For meg er det du siterer Utgård på, ikke tilstrekkelig til legitimere riktigheten av det jeg siterer deg på ovenfor. Som snart 82-åring er jeg dessverre ikke så flink til å finne fram til alt som finnes på nettet. Derfor spør jeg om du kan være så snill å legge ut her på verdidebatt.no både pressemeldingen fra Utgård og intervjuet i Mørenytt?   

Hvis du ikke er informert om innholdet i Utgårds forrige innlegg på verdidebatt.no, referer jeg litt derfra, hvor hun kriver:

Få, om noen, har ytret at skeive bør leve i sølibat. Derfor refererte jeg til synspunktet om livslangt sølibat som «utdatert» - ikke Sandveis forskning.

Utdatert; i betydning "ikke oppdatert til 2017", mener jeg også det er, å ikke lære at kirken har to syn.
Men det kom ikke godt frem av min pressemelding.
 Det er kun min feil, og det beklager jeg." (understreket av meg.)

Jeg kjenner Utgård bare gjennom media, men for meg ser hun ut til å vise respekt overfor andre mennesker og beklager/tar på seg "feil" fordi hun har formulert seg uklart/"misforståelig" i en pressemelding. 

Gid alle innen kirken kunne vise en slik ekte dannelse innen vår kirke, - i motsetning til de som tydelig "speiler" en stolthet over egen utdannelse/skolegang/doktorgrad/rektor/direktør/professorstilling, osv., - dvs. opparbeidet seg en "self-esteem"/selvaktelse som gir dem rett til å være arrogant mot andre som de er skråsikre på (dvs. er 100 % sikre på) ikke er så kloke (dvs. "lærde") som de selv er.

Min kommentar på Utgårds forrige innlegg legger jeg ut på nytt her:   

########################################################

Publisert 8 dager siden 

Senest for en uke siden i dag uttalte en ugift heterofil mann at noe av det han ikke kunne forstå var "hvorfor en homofil ikke bare kan leve i sølibat slik som så mange andre gjør?"  Det spørsmålet tror jeg ble stilt til meg oftere for noen tiår siden. Nå hører jeg det sjeldent. Men jeg har mistanke om at det kan florere oftere enn vi vet på grasrotplanet i konservative miljø, kanskje særlig her på Vestlandet.

Når det gjelder Sandveis forskning er jeg enig i at den ikke kan beskrives som "utdatert". Men ved å gå inn på: 

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11694772-pinsemenigheter-tolkningsdiskriminerer-homofile-nar-teologien-settes-ut-praksis

vil vi se at tidligere pinsepastor Thomas Erlandsen mener det er svakheter ved forskningsgrunnlaget for Sandveis konklusjoner. 

Mot slutten av innlegget skriver han: 

"Å skulle bryte gudstjenestelig samarbeid med prester som vier homofile, for så å lukke øynene for like kritikkverdige forhold hos skilte og gjengifte i egne lederrekker er, om ikke tolkningsdiskriminering, inkonsekvent bruk av Bibelen og dermed ren diskriminering i praksis."

Denne parallelliseringen  i Bibeltolkning synes jeg er spesielt spennende.

Jeg undres Therese Utgård: Hvordan stiller vanlige kirkegjengere og bispedømmerådet i Møre seg til gjengifte av skilte? Er det noe som tyder på en diskrepans i Bibeltolkning av homofilt samliv og gjengifte av skilte? Min erfaring av motstandere av gjengifte, er at de ganske raskt forandrer på sin tolkning av  Bibelen hvis de selv føler et stort nok behov for gjengifte. 

Tilsvarende forventer/håper jeg at et økende antall homokonservative foreldre med barn innen LHBT-gruppen som kommer ut at skapet, vil tilpasse sin Bibeltolkning til barnas beste. 

##########################################################

Siden jeg nå gir en kommentar på din kommentar Lars Jørgen Vik, nytter jeg høvet til å spørre om du vet hvordan konservative på Møre stiller seg til muligheten for å gifte seg i kirken hvis de er skilt fra første ektefelle. Hvis det er en diskriminerende inkonsekvens i Bibel-tolkningen med hensyn til homofilt samliv og gjengifte, er det jo virkelig grunn til å se nærmere på om det er historisk grunnlag for å trekke de konklusjonene Sandvei har gjort. 

Jeg ble imponert over nevnte innlegg av Thomas Erlandsen. Han har nok brukt masse tid på å finne alle de historiske fakta. De  var tidligere ukjente for meg. Kanskje kjenner du Lars Jørgen Vik allerede til de omtalte fakta, eller kanskje andre kristne venner i Møre bispedømme gjør det???????????  

Håper noen flere enn Thomas Erlandsen med kompetanse innen teologi/filosofi/historie-forskning kan kartlegge/studere dette videre, og helst publisere resultatet her på verdidebatt.no 

For meg er det nemlig en avskyelig tanke at selvoppnevnte skråsikre Bibeltolkere driver medmennesker til selvmord/selvmordsforsøk på basis av konklusjoner som ikke bygger på sikkert grunnlag. 

En siste anmodning (iallefall i denne omgang) til deg Lars Jørgen Vik: 

Kan du eller noen du kjenner som kan: 

a) Sjekke riktigheten av Erlandsens opplysninger,  -  som jeg formoder han har skaffet seg gjennom nett-tilgang.

b) Lete etter andre historiske fakta som kan finnes på nettet,   -  dvs. etter  fakta som kan enten støtte eller svekke Sandveis konklusjoner?   

4 liker  
Kommentar #5

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ingunn Løkstad Salvesen. Du skriver: "For meg er det nemlig en avskyelig tanke at selvoppnevnte skråsikre Bibeltolkere driver medmennesker til selvmord/selvmordsforsøk på basis av konklusjoner som ikke bygger på sikkert grunnlag." Jeg regner med at du vet hvem disse personene er som driver mennesker til selvmord. Den slags aktivitet er lovstridig. Jeg synes du burde melde dem til politiet.

 

1 liker  
Kommentar #6

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ingunn Løkstad Salvesen. Jeg forstår deg slik at du ønsker å diskutere om skilsmisse/gjengifte er i samsvar med Bibelens lære. Da synes jeg du burde skrive et innlegg om dette og invitere på synspunkter om det.


1 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2325 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
26 dager siden / 1868 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1108 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 900 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
28 dager siden / 671 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
11 dager siden / 595 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere