Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

En sjanse til Smiths venner

Det har skjedd en stille revolusjon i Brunstad Christian Church. Ikke alle har fått det med seg.

Publisert: 16. okt 2017  /  13943 visninger.

‘En god del medlemmer hadde et temmelig respektløst kvinnesyn', sa Berit Nilsen. Hun snakket om Brunstad Christian Church (BCC), også kalt Smiths venner. For 15 år siden var hun på nippet til å melde seg ut.

Nå stormer det rundt menigheten igjen. En hemmelig gruppe for utbrytere har, til tross for opptakskrav og gjensidig taushetsløfte, fått innholdet sitt publisert på nettet, sammen med pikante detaljer fra innboksen til hovedkritikeren Johan Velten. Av presseetiske årsaker kunne vi bare gjengi brøkdeler av det i vår reportasje i lørdagens avis.

Utvikling

Men Berit Nilsen, som står bak den skarpe kritikken ovenfor, hoppet ikke av. I dag er hun informasjonsansvarlig og medlem av styret i BCC.

Det er ganske oppsiktsvekkende at en så sentral leder sier tydelig at dersom forholdene i trossamfunnet ikke hadde endret seg, ville hun ikke vært medlem i dag. Uttalelsene er et eksempel på hvordan menigheten har utviklet seg de siste 15–20 årene. Aldri har man kunnet snakke så åpent om fortiden som nå. Aldri har man hatt et så avslappet forhold til sine «verdslige» omgivelser som nå.

Endringene ligner på dem en rekke andre lavkirkelige trossamfunn og organisasjoner har vært gjennom. Bak dem ligger en tid der man bygget retoriske murer rundt seg selv. Man dyrket sine særstandpunkter og definerte andre ut på sidelinjen. Samtidig var bevisstheten rundt egne svake sider lav.

Det er mange faktorer som kan forklare en slik fortid. At medlemmene var spesielt manipulerbare – eller at lederne var dårlige mennesker – er ikke en slik faktor. Årsakene er langt mer kompliserte og har dypere historiske røtter enn som så. Det handlet om frigjøring fra statlig religionsmonopol. Det handlet om arbeiderklassens og lekfolkets dyrekjøpte selvrespekt. Det handlet om kampen for å overleve som organisasjon. Det handlet om at overbevisningen betydde mer enn noe annet.

Opphevet

Utviklingen har gått tregere i BCC enn andre steder. Også det har sine forklaringer. Men de siste tiårene har det skjedd noe som ikke kan karakteriseres som mindre enn en stille revolusjon.

De var kjent som menigheten der kvinnene måtte ha skjørt og langt hår, og der barna ikke fikk se på TV eller være med på klasseturer og leirskoler. Nå er de detaljerte reglene, opphevet.

Det samme er forbudet mot å engasjere seg i lokalsamfunnet. Det mange opplevde som et krav om autoritær barneoppdragelse, er erstattet av det motsatte. Man har fått handlingsplaner mot seksuelle overgrep. En rekke flere positive endringstrekk kunne vært nevnt.

Men disse endringene er av ulike grunner uinteressante for mange avhoppere. Det er ikke plass til å komme inn på årsakene, men sårene som ble skapt i en splittelse på begynnelsen av 90-tallet er der fortsatt.

Nye sår

Stadig nye medieoppslag, som da avhopperen Johan Velten gikk ut mot BCC i forbindelse med lanseringen av sin nye bok i sommer, river sårene opp igjen. Retorikken hans var så uforsonlig og upresis at det er forståelig at BCC reagerer med skarp avvisning.

I oppfølgingen av debatten fortalte Tønsbergs blad blant annet den sterke historien til en kvinne som var utsatt for incest i oppveksten. Hun anklaget ledelsen i BCC for ikke å ha fulgt saken godt nok opp.

Det er svært viktig å ta overgrepsofre på alvor. Problemet med avisens dekning var at overgrepene mot kvinnen var en del av et større og alvorlig bilde, som ikke kunne fortelles. Taushetsplikt og hensynet til kvinnen og andre ofre gjorde det umulig for BCCs ledelse å forklare seg.

Dokumentasjonen som gir et inntrykk av at Johan Velten med flere utbrytere engasjerer seg i denne typen saker for å – etter eget utsagn – «ta rotta på hele skiten», gir grunn til bekymring. Det er ikke slik man hjelper mennesker.

Respekt

Poenget er ikke at BCC er hevet over kritikk eller fortjener mildere behandling enn andre trossamfunn Poenget er å gjøre oppmerksom på at ting endrer seg. Det gjør Norge også. Vi har fått et større religiøst mangfold. Vi er mer bevisste enn før på å respektere og forstå ulike minoriteters egenart. Den respekten fortjener BCC også.

Poenget er også å oppfordre BCC til større frimodighet, ikke mindre. Mange av verdiene de står for trenger samfunnet vårt mer av. Dessuten kan Kristen-Norge ha noe å lære av den åndelige arven etter grunnlegger Johan Oscar Smith. Selv kan BCC utvilsomt berikes av resten av kirkens erfaringer og perspektiver.

Kanskje står vi overfor starten på noe nytt. Hvis BCC bare får en sjanse. Det fortjener de.


Redaktør Alf Gjøsund vokste opp i BCC og var medlem fram til 1991, men har de siste 13 årene ikke engasjert seg i debatten om trossamfunnet.

Kommentaren står på trykk i Vårt Lands papirutgave 16. oktober 2017.

LES REPORTASJE: Bitre anklager

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Endringene ligner på dem en rekke andre lavkirkelige trossamfunn og organisasjoner har vært gjennom. Bak dem ligger en tid der man bygget retoriske murer rundt seg selv. Man dyrket sine særstandpunkter og definerte andre ut på sidelinjen. Samtidig var bevisstheten rundt egne svake sider lav.

Det er mange faktorer som kan forklare en slik fortid. At medlemmene var spesielt manipulerbare – eller at lederne var dårlige mennesker – er ikke en slik faktor. Årsakene er langt mer kompliserte og har dypere historiske røtter enn som så. Det handlet om frigjøring fra statlig religionsmonopol. Det handlet om arbeiderklassens og lekfolkets dyrekjøpte selvrespekt. Det handlet om kampen for å overleve som organisasjon. Det handlet om at overbevisningen betydde mer enn noe annet.

Interessant kommentar. I det siterte... er det tidsånden som kommer?

Kommentar #2

Oscar Floor

0 innlegg  27 kommentarer

Smiths Venner inn i varmen?

Publisert nesten 3 år siden

Interessant Alf.

Jeg skal ikke gå inn i sakene som du omtaler. Vil bare si at du bommer så det ljomer. Der er jeg litt skuffet at kritisk sans er fraværende. Så har du min mening i kortversjon ;-)

Mener du Smiths Venner / BCC åpner seg opp og ønsker å bli del av den store kristne familien?

Ser du tegn til at Smiths Venner aksepterer andre trossamfunn som likeverdige?

Det er i så fall en fantastisk utvikling.


7 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

34 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Gjølsund bommer nok så det ljomer, ja.

Vi som bare har sett dette fra utsiden, er nok mer objektive enn tidligere medlemmer.

Ledere som hersker over flokken er ikke gode hyrder eller administratorer.  2 liker  
Kommentar #4

Magne Kristiansen

0 innlegg  7 kommentarer

Hvem bebreider du?

Publisert nesten 3 år siden

Jeg ser at du omtaler BCC med mild hånd, Alf, og det kan sikkert ha noe for seg. Men når du heller retter en pekefinger mot dem som har brutt ut av forsamlingen, så blir det ganske uforståelig.

Jeg er selv en del av denne hemmelige FB gruppen som er omtalt. Vi har selvfølgelig fått med oss den positive utviklingen i forhold til ytre, rigide forbud. Men vi vet også at det gjenstår veldig mye. Ikke minst når det gjelder behandling av mennesker som velger annerledes, som gir uttrykk for mistillit eller som ikke stilltiende aksepterer at det gjøres grove maktovergrep. Familier splittes og vennskap brytes, og det er BCC som har regien.

Denne hemmelige gruppen oppleves som en kjærkommen møteplass hvor vi kan dele det som er gjenkjennbart, både positivt og negativt. Den underliggende tonen er positiv og støttende, et ønske om å hjelpe hverandre på veien videre. Det er også en arena for å sette ord på det som har vært vondt og vanskelig, og hvor dette blir gjenkjent og forstått.

I velkjent stil har BCC malt et fiendebilde av vår hemmelig gruppe. Dessuten har noen gjort innbrudd der, ved å gjette seg frem til passordet til et av medlemmene. Både medlemslister og deler av innholdet er i ukjent grad spredd i BCC, og det har allerede ført til ubehagelig konfrontasjoner for flere som har familiære relasjoner på innsiden av BCC. Det var jo nettopp dette vi ville unngå ved å definere FB gruppen ”hemmelig”.

Alt dette forteller jo veldig mye om BCC, men du unnlater altså å komme inn på noe av det.

Du avslutter med:

"Kanskje står vi overfor starten på noe nytt. Hvis BCC bare får en sjanse."

Jeg slutter meg helhjertet til første setning. Men siste setning blir ganske uforståelig. Mener du at noen hindrer dem? Skulle det i så fall være oss EX medlemmer?

11 liker  
Kommentar #5

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

"Mange av verdiene de står for trenger samfunnet vårt mer av"

Publisert nesten 3 år siden

"Mange av verdiene de står for trenger samfunnet vårt mer av" Alf Gjøsund

I Smiths venner har Jesu bergpreken alltid vært respektert. Det er noen holdninger  derfra som samfunnet vårt trenger:

"Dere har hørt at det er sagt :Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. Slik skal dere være som barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige. For dersom dere elsker dem som elsker dere, hvilken lønn har dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? Og dersom dere bare hilser på deres brødre, hva mer enn andre gjør dere da?  Gjør ikke til og med tollerne det samme? Derfor skal dere være fullkomne, slik som deres Far i himmelen er fullkommen." Matt 6

Forkynn det mer enn noen gang før på møter og sammenkomster,  så blir også samfunnet velsignet.


6 liker  
Kommentar #6

Daniel Krussand

34 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Magne Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er selv en del av denne hemmelige FB gruppen som er omtalt.

Hvorfor bruker dere Facebook?

Der er det umulig å være hemmelig.

Opprett gruppe på «Telegram», den er låst.

3 liker  
Kommentar #7

Inger Marie Johnsen Aralt

2 innlegg  15 kommentarer

Samfunnet trenger mer av de verdiene som BCC står for.

Publisert nesten 3 år siden

Her syns jeg du bommer grovt Alf Gjøsund. Sitat: Samfunnet trenger mer av de verdier BCC står for. Hvilke verdier står BCC for? De står blant annet for et umenneskelig økonomisk\dugnads  press overfor sine medlemmer. Godt dokumentert av Tønsberg blad og Dagens næringsliv. Og bekreftet av avhoppere. Og det må stå dårlig til med moral og etikk, når en av lederne BAL( Bernt Aksel Larsen)  sprer innholdet etter hackerangrep på Johan Veltens messenger konto. Noe som bare var ment for en samtale mellom to personer. Da det også viser seg at denne kvinnen var psykisk ustabil, er det helt moralsk og etisk forkastelig å spre disse messenger samtalene.  Noe BAL har bidratt til. I tillegg har han gått massivt ut mot vår lukkede fb gruppe( ex smithsvenner) som støtter hverandre i de overgrepene vi har opplevd i Smiths venner( idag BCC). Denne siden har vi hemmelig fordi en del ikke tør å stå frem offentlig, i frykt for å miste sin familie der. Det er fremdeles stadig trusler om at familie bånd blir kuttet dersom man uttaler seg offentlig eller er med i den lukkede fb gruppen. Jeg kunne nevnt mye mer men det får holde i denne omgang. Som sagt Alf her bommer du grovt. Samfunnet trenger ikke mer av de verdiene der.  Jeg og mange andre ex smiths venner lar oss ikke sparke ned igjen. Vi er begynt å ta til motmæle og si fra. Vi er varslere. Men de behandles jo ofte dårlig som kjent. Takk for meg 

7 liker  
Kommentar #8

Terje Fuglset

0 innlegg  4 kommentarer

Balansert journalistikk?

Publisert nesten 3 år siden

Hei Alf;

 Jeg må innrømme etter dagens stykke i VL at du skuffer meg. Jeg tror du egentlig både vet og forstår at I kjølevannet av BCC sin såkalte endringsprosess ligger det ødelagte mennesker. Og hva er denne endringsprosessen utover klær og hår og TV ( som er helt opplagte ting)? Du lovpriser et system som i det stille og skjulte knebler folk. Hva med retningslinjene iBCC som i høyeste grad er diskriminerende i forhold til tro, livssyn, seksuell legning og levemåte? Hvordan kan du som skal drive med kritisk journalistikk se gjennom fingrene vedr alle de tvilsomme kommersielle grep og transaksjoner i denne sekten? Du kjører knallhardt ut mot Hanevold; greit nok, men du bygger oppunder BCC sin retorikk og stormannsgalskap. Jeg spør meg selv om hvilke bindinger du har med BCC som du av alle bør være varsom i forhold til. Eller Lar du deg virkelig besnære av klesdrakt og ytre endringer? Du er redaktør Alf, du er ikke medlem av BCC lenger. Du gir BAL fast spalteplass. Hvor er balansen. Du gir et negativt bilde og inntrykk av oss exere, fordi vi prøver å avdekke galskapen. Herlighet, hva i himmelens navn går av deg Alf?? Svar meg på dette! Terje

9 liker  
Kommentar #9

Kari Corneliussen

0 innlegg  16 kommentarer

Ærlig talt

Publisert nesten 3 år siden

«Nå stormer det rundt menigheten igjen. En hemmelig gruppe for utbrytere har, til tross for opptakskrav og gjensidig taushetsløfte, fått innholdet sitt publisert på nettet, sammen med pikante detaljer fra innboksen til hovedkritikeren Johan Velten. Av presseetiske årsaker kunne vi bare gjengi brøkdeler av det i vår reportasje i lørdagens avis.«

Jeg undrer meg. Nå er det jeg som impulsiv og naiv startet den gruppen som har blitt omtalt på hele 6 blogginnlegg av Bernt Aksel Larsen, og nå to ganger i Vårt land. Aldri så jeg for meg at gruppen skulle få slik oppmerksomhet. Bakgrunn for å starte gruppen er at jeg så behovet for ex smiths venner å kunne samtale med personer som har noe av de samme erfaringene pga sinn oppvekst i BCC. 

Lite visste jeg at gruppen knapt 5 måneder senere ville bli kalt «løgnfabrikken»

Gruppen består av en blandet forsamling personer, blant annet kristne, søkende, agnostikere, og tvilende mennesker. På ingen måte holder vi på med å produsere løgner! 

Er det rett at gruppen blir omtalt i avisen, uten at jeg blir kontaktet for tilsvar?

Kan jeg se den positive utviklingen i BCC? Ja, det kan jeg! 

Er det rett at flere i BCC prøver å få ex medlemmer til å tie?

6 liker  
Kommentar #10

Kirsten Stensland

0 innlegg  14 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg vil spørre  deg Alf  om du sjekket  ut med noen fra denne gruppa før du konkluderer.jeg har lest boken du skrev .Seier likevel. Har som  tidligere medlem i Smiths venner brukt mange år av mitt liv for å forstå egen kompleksitet og hva senskader kan gjøre med menneskene.Har utdannet meg skrevet mange oppgaver om hva som er og kan være problematikken

Jeg ble med i denne gruppen som har fått så mye kritikk.Jeg er helt rustet over hva som blir sagt.Jeg og mange andre har fått hjelp og styrke.Selvfølgelig går det ann å være positiv til at menigheten har endret seg samtidig som en trenger å gå en prosess selv.Det er for meg som har jobbet i mange år med konflikthåndtering og veileder ganske  urovekkende at gruppen blir fremstilt slik.


4 liker  
Kommentar #11

Ingrid Frivold-Storli

0 innlegg  4 kommentarer

Mye å kritisere, mye å lære?

Publisert nesten 3 år siden

Alf Gjøsund

Du skriver at den kritikken BCC blir utsatt for i åpne fora gjelder forhold som strekker seg langt tilbake i tid, det kunne vært fint om du formidlet hva kritikken gjelder og hvordan BCC har endrer seg siden kritikken ikke lenger er gyldig. På samme måte kunne der vært fint om du ga eksempler på hva som andre kan lære av BCC. 

Som medlem av den omtalte facebookgruppa har jeg lest om mange forskjellige opplevelser. Noen morsomme, noen tragiske, gode og dårlige minner. Siden dette er en støttegruppe for at folk skal komme seg videre etter senskader, så må alle disse sidene komme frem. Ellers hadde ikke tidligere medlemmer kunnet kjenne seg gjen i det. Noen opplevde Drøbak i -89 på nært hold, andre har opplevelser fra vekkelsen/splittelsen/kuppet i 91-92 som de har behov for å snakke om. Og noen har gått ut for kort tid siden.

At en utenforstående for gruppen leser det som har blitt skrevet i fortrolighet etter hacking er en ting, men når sentrale medlemmer i BCC sprer utvalgte sitater tatt ut av kontekst for å vise at gruppen bærer hat mot BCC viser dette bare hvor kynisk ledelsen tenker i forhold til at all kritikk utenfra bør ties ihjel. Det er hvertfall ikke noen invitt til åpenhet eller tegn på ydmykhet over nåværende eller tidligere feil. 

Så Alf Gjøsund. Ved kommentarene kan du kanskje se at det er flere som savner balanse i det du skriver. Du omtaler en gruppe i harde lag uten å be om tilsvar. Hvor er redeligheten i dette?


5 liker  
Kommentar #12

Daniel Krussand

34 innlegg  2002 kommentarer

Sørgelig fellesskap.

Publisert nesten 3 år siden

Bern Aksel Larsen har skrevet en del artikler her på VB.  De oser av forsøk på å fremstille BCC som en god organisasjon som har glade og harmoniske medlemmer som trives i Menigheten.  Tidligere konflikter er et tilbakelagt stadie, BCC har gjort opp med dem som har hatt det vanskelig og endret sin måte å behandle folk forteller Larsen.

Mange som har forlatt Vennene sier at det fortsatt er problemer og at familier sliter med et system som i det stille og skjulte knebler folk.  

Jeg har vondt for å kalle BCC en menighet der Jesus setter folk i frihet.

I 1967 var jeg på husmøte i Smiths Venner i Solør da jeg var soldat.  Herlig fellesskap og helhjertede kristne med en litt anderledes lære på et par punkter.  Da var nok folk frie og glade der.

BCC er i dag en lukket menighet som detaljkontrollerer medlemmer.  Det er åpenbart selv for oss som  observerer på lang avstand.

Anlegget på Brunstad er blitt et mål istedet for et middel.

3 liker  
Kommentar #13

Johanne Reiersrud

0 innlegg  1 kommentarer

Vi ønsker bare respekt

Publisert nesten 3 år siden

Jeg tror det er mange nåværende BCC-medlemmer som er meget fornøyd med den «stille revolusjonen» Gjøsund omtaler her, meg selv inkludert. Jeg har vokst opp under den og kjenner til trekk fra tiden både før og etter.


Vi opplever å være del av en menighet som har gjennomgått en udelt positiv utvikling, og har aldri hatt det bedre her. Mine barn og ungdommer har et utrolig godt aktivitetstilbud og et trygt oppvekstmiljø som jeg nesten kunne misunt dem selv. Jeg ser at endringene ikke tar bort at noen har triste opplevelser som de strever med 20-30 år etter sin tid i menigheten. Da burde man oppsøke hjelp, og gjerne ta kontakt med BCC direkte. Jeg tror ikke krasse uttalelser i kommentarfelt på sosiale medier løser den underforliggende årsaken til traumene som kanskje ligger der.


Det hadde også vært fint om vi som har valgt å være medlemmer her, og som deler trosgrunnlaget i BCC, kunne fått lov å leve i fred og ro. Vi har ingen ambisjoner om å «prakke» vår tro på noen som ikke vil det og ønsker også å lære våre egne barn respekt for alle mennesker og andre typer livssyn.


Vi ønsker bare å bli respektert som enhver annen vanlig nordmann blir, uavhengig av hvilket trossamfunn vi tilhører.

3 liker  
Kommentar #14

Oscar Floor

0 innlegg  27 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
BCC har gjort opp med dem som har hatt det vanskelig og endret sin måte å behandle folk forteller Larsen.

Eia, var det sant.

3 liker  
Kommentar #15

Inger Marie Johnsen Aralt

2 innlegg  15 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Vi ønsker også respekt for våre opplevelser!


2 liker  
Kommentar #16

Oscar Floor

0 innlegg  27 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Johanne Reiersrud. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser at endringene ikke tar bort at noen har triste opplevelser som de strever med 20-30 år etter sin tid i menigheten.

Det stemmer.

BCC har ikke gjort opp sine saker. Fundamentet er ikke rent. Men det er fortsatt nådetid.

Det pågår også fortsatt triste opplevelser den dag i dag. Familiemedlemmer fryses ut, nektes adgang på minnefest og åremålsdager, ex-medlemmer deles nådeløst inn i "venner av menigheten" og "motstandere". Unge i menigheten settes i gjeld. Ungdom utsatt for ulykke etter frivillig a-lagsarbeid blir sendt hjem med brukne ben uten oppfølging. Listen er lang. Dessverre. Det er nåtid, det.

Nå er det åpenhet rundt disse ting, så det er bare å ta fatt i storkosten og rydde opp. Gjøre opp sine saker. Erkjenne feil, anerkjenne ofre. Uten det blir ikke fundamentet rent, og brønnen vil være forurenset. Det er fortsatt nådetid.

6 liker  
Kommentar #17

Ingrid Frivold-Storli

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Mange har søkt hjelp og den nevnte gruppen har fungert som en slags terapigruppe for tidligere medlemmer. Derfor ser jeg det som sterkt uetisk av Bernt Aksel Larsen å videreformidle hacket materiale til presse og andre i styret i BCC. 

Dette har også blitt spredd videre til andre medlemmer av BCC. Hadde det vært for å se på tidligere feil hadde man gjerne tatt kontakt med medlemmer av facebookgruppa for å se hva som kunne vært gjort bedre eventuelt beklage hendelser privat. 

Men når man ser at medlemslista av facebookgruppa er spredd videre, og det eneste gruppemedlemmene har fått er trussel om sosiale sanksjoner grunnet medlemskapet, tyder det på at det ikke er vilje til å lære av feil, men heller true til taushet om ting som har vært vanskelige. 

3 liker  
Kommentar #18

Arne Andersen Bäckström

0 innlegg  5 kommentarer

Svakt!

Publisert nesten 3 år siden

Dette var en svak refleksjon fra deg Alf Gjøsund.

Du skriver:

«At medlemmene var spesielt manipulerbare – eller at lederne var dårlige mennesker – er ikke en slik faktor. Årsakene er langt mer kompliserte og har dypere historiske røtter enn som så. Det handlet om frigjøring fra statlig religionsmonopol. Det handlet om arbeiderklassens og lekfolkets dyrekjøpte selvrespekt. Det handlet om kampen for å overleve som organisasjon. Det handlet om at overbevisningen betydde mer enn noe annet.»


Å bli opplært i en forskrudd oppfatning av virkeligheten er manipulasjon.

Forsøket ditt på å bortforklare dette med et slags konkurranseinstinkt og overlevelsesstrategi er mildt sagt tull.

Du mener også at endringene som har skjedd i Bcc de senere år er uinteressante for en del avhoppere av ulike grunner.

Her tar du feil Gjøsund.

Endringene av de rigide reglene som du henviser til, har så vidt jeg har registrert  blitt applaudert av alle, så nær som en.

Engasjementet går i første rekke på manglende viljen til beklagelse og forsoning fra ledelsen i Bcc. Det finnes hundrevis av medlemmer som ble kastet ut, eller ble presset til å forlate forsamlingen på 90 tallet.

Dette var et stygt og umenneskelig overgrep mot enkeltmennesker som har etterlatt seg dype sår, og for enkelte livslange traumer.

Et annet område som engasjerer er neddyssing av tidligere seksuelle overgrep som barn og unge har vært offer for mens de var i menigheten.

Det skulle bare mangle at Bcc i dag tar slike ting på alvor. Men beklagelsen overfor tidligere offer sitter så langt inne hos Bcc, at jeg i blant lurer på om de har tatt innover seg hvor alvorlig slike ting er.

Hva Bcc kunne tilføre kristenheten av nye og positive ting kunne vært interessant å fått utdypet.
5 liker  
Kommentar #19

Johan Velten

6 innlegg  14 kommentarer

Uredelig debatt-teknikk

Publisert nesten 3 år siden

Det er mulig du ikke har fått med deg helheten i dette Alf. Uttalelsen "ta rotta på hele skiten"  stammer fra en privat messenger-dialog  mellom meg og en kvinne som på daværende tidspunkt hadde overbevist meg om at seksuelle overgrep fortsatt var et omfattende problem i Smiths Venner.  Det viste seg å være feil. Dersom jeg hadde sett for meg at Smiths Venners Etterretningsapparat skulle klare å hacke min konto og legge innholdet allment tilgjengelig, ville jeg har uttrykt meg annerledes. Jeg antar at også du Alf, i private samtaler, i blant kan uttrykke deg mindre elegant enn hva du gjør i VLs spalter. Når du i denne artikkelen uttaler deg i så runde vendigner og med så positive fortegn om BCC, antar jeg at dette ikke er den hele og fulle sannhet om hva du mener i sakens anledning. Det kan vel ha falt en og annen kommentar fra din munn som ikke Bernt Aksel Larsen ville ha jublet over? Kanskje slike kommentarer også kan ha falt i et redaksjonsmøte, da dere har diskutert noen av hans ikke altfor klartenkte innlegg? 

Når Bernt Aksel Larsen går til storstilet offentliggjøring av slike private dialoger og henger ut enkeltstående utsagn, revet fullstendig ut av sin sammenheng, så mener jeg det dokumenterer at mannen mangler etisk kompass.. Jeg oppfatter ham som uredelig og gjør hva han kan for å sverte meningsmotstandere. Og målet helliger middelet.  

I denne gale verden vi har sett i sommer med spionasje og kontra-spionasje har jeg gått tilgang til en lydfil hvor en av Kåre Smiths nærmeste siterer ham på hva han mener om meg. Det er uttrykksformer som ikke egner seg på trykk, men jeg går da virkelig ikke ut i det offentlige rom med dette for å sverte Kåre. Jeg har tvert imot forståelse for at han huser slike tanker og føleslser for meg.  Han er sikkert ikke alene om det, og jeg er glad for at jeg ikke vet alt hva folk mener om meg. Det ville ikke ha vært til å bære. 

Så langt mitt syn på den delen av debatten som jeg mener er rent fjolleri. Dersom Bernt Aksel Larsen og øvrige ledere er villig til å ta en ærlig debatt på sak, tror jeg det ville være både opplysende og interessant for mange, og nyttig for BCCs renommé i det offentlige rom. 

Jeg kan antyde litt om hva en slik debatt kunne inneholde. For det første tror jeg man kunne debattere hvordan BCC forholder seg til kritikk.  De insisterer på å male et bilde  av at alt er herlig i forsamlingen, enheten er nærmests total, alle synes det er strålende at man driver storstilet eiendomsutvikling, slik at manges privatøkonomi er vanskelig og fritid er nærmest ikke-forekommende.  Slik skjønnmaling er det ingen som tror på, heller ikke de som maler bildet. Dermed blir det løgnaktig og betrakteren begynner da gjerne å tenke at om ikke alt er løgn fra den kanten, må vi i alle fall anta at det på det beste er halvsannheter. Dermed nikker mange gjenkjennende til ordtaket fra Østerdalen:

Den som ljug, og vet at han ljug, og vet at andre vet at han ljug, og enda ljug - han ær itte sæten! 

Sæten er dialektuttrykk for "til å stole på". 

Nå ser det ut til at Smiths Venner forsøker å skaffe seg sympati i det offentlige rom gjennom å fremstille seg selv som en forfulgt religiøs minoritet. Jeg synes det er en dårlig strategi. En bedre strategi ville være å trene på å tåle kritikk og debattere sak, fremfor å forsøke å diskreditere de som har kritiske synspunkter. Det er ikke sikkert de er ondsinnede. Kanskje har de noen gyldige poenger det kan være sunt å tenke litt nærmere over. Kan det for eksempel tenkes at fokuset på pengeinnsamlinger og eiendomsutvikling har gått for langt? Har det blitt en byrde for medlemmene og bidratt til en negativ billeddannelse i samfuunet? 


6 liker  
Kommentar #20

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Overraskende..

Publisert nesten 3 år siden
Oscar Floor. Gå til den siterte teksten.

Ser du tegn til at Smiths Venner aksepterer andre trossamfunn som likeverdige?

Det er i så fall en fantastisk utvikling.

Jeg vokste opp med flere i familien som var ihuga Smiths Venner, og husker livlige debatter. Den gang ville ikke Smiths Venner ha noe med andre troende venner å gjøre. De hadde en "bibelsk" grunn for dette: "Alle tilhørte Skjøgen".


Så ja, dersom dette har endret seg, kanskje at andre trossamfunn er likeverdige,  er det overraskende, og som du sier: En fantastisk utvikling.

3 liker  
Kommentar #21

Bernt Evensen

0 innlegg  24 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
BCC er i dag en lukket menighet som detaljkontrollerer medlemmer.  Det er åpenbart selv for oss som  observerer på lang avstand.

Har du noen eksempler på hvordan vi BCC-medlemmer detaljkontrolleres? 

Kommentar #22

Bernt Evensen

0 innlegg  24 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Johan Velten. Gå til den siterte teksten.
Det er uttrykksformer som ikke egner seg på trykk, men jeg går da virkelig ikke ut i det offentlige rom med dette for å sverte Kåre.

Kan du ikke bare sette disse uttalelsene på trykk, da? Det ville være en mer redelig debatt-teknikk enn å drive en slags moralsk utpressing med dem, á la:  "Jeg vet noe fælt som jeg ikke forteller dere men som burde være grunnlag nok for dere til å ta avstand fra lederen deres."

Kommentar #23

Kari Corneliussen

0 innlegg  16 kommentarer

Hva Bernt?

Publisert nesten 3 år siden

Oppfordrer du Johan til kriminell handling? Eller svært uetisk handling?

2 liker  
Kommentar #24

Johan Velten

6 innlegg  14 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg tror du skal lese innlegget mitt en gang til. Poenget mitt er at det man sier i en privat samtale ofte ikke egner seg på trykk. Jeg har ikke noe problem med å forstå at Kåre har et anstrengt forhold til meg. Altså ingen grunn  til å ta avstand til ham på grunn av noe slikt. Det er imidlertid både juridisk og etisk forkastelig å publisere slikt materiale, så kommentaren handler altså om BAL, ikke Kåre. 

2 liker  
Kommentar #25

T V

0 innlegg  6 kommentarer

Takk for konstruktivt bidrag!

Publisert nesten 3 år siden

Jeg er glad for at det er vilje til å snakke om at det har skjedd store endringer, spesielt i den ytre formen i BCC. Slik jeg som medlem oppfatter det har allikevel evangelieforståelsen og forkynnelsen hele tiden vært den samme. For de fleste av oss er det dette som har vært hovedsaken og derfor har vi vært mindre opptatt av kritikken på ytre forhold. Det er ikke tvil om at det var flere ting som var usunt den gangen, men slik jeg opplever det er det tatt et grundig oppgjør med disse tingene.

Når det nå, mange år og en "revolusjon" senere, fortsatt er kritiske røster, opplever vi at det i større grad enn tidligere er kritikk som går direkte på vår evangelieforståelse - vår tro, vår forståelse av rett og galt. På dette området ligger vårt trosgrunnlag fast, og vi har en profil som vi står for. Dette er "kjernen", og den ønsker vi ikke å endre (heldigvis, mener jeg). Jeg skulle ønske flere av våre kritikere kunne slå seg til ro med at det har skjedd en positiv utvikling og så la gamle saker ligge. Enkelte av de kritiske røstene som går igjen har etter mitt syn meldt seg ut av debatten på grunn av sin oppførsel og retorikk. Det finnes ingen vilje hos oss til forsoning eller dialog med slike meningsbærere. Vi ønsker å fortsatt få praktisere vår tro og vår virksomhet i fred.

Jeg ser ikke bort i fra at vi fortsatt kan endre oss mye som organisasjon, og på dette området ønsker vi dialog og erfaringsutveksling med konstruktive parter hjertelig velkommen.

1 liker  
Kommentar #26

Bernt Evensen

0 innlegg  24 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det å henvise til uttalelser som angivelig ikke skal egne seg på trykk uten å la medlemmene/leserne selv få vurdere innholdet i disse uttalelsene, er i seg selv en form for sverting.

Jeg ser ikke hva som er så mye mer etisk med en sånn framgangsmåte enn å være åpen om hva folk faktisk sier og mener. 

Kommentar #27

Johan Velten

6 innlegg  14 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Da gjentar jeg mitt poeng. Folk må få lov til å mene og ytre seg i private samtaler uten at noen tilsniker seg dette og publiserer i vilden sky, helt ute av kontekst. 

3 liker  
Kommentar #28

Kirsten Stensland

0 innlegg  14 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Slik jeg forstår Deg Torstein er forkynnelsen lik.Hva med å tenke at der er noen behov for å ikke legge alt bak seg.Jeg er opptatt av å forstå hva  som skal til for å legge noe bak seg.Historien min er det jo umulig å legge bak seg.Jeg er en xsmittevenn på godt og  vondt.Men det er ikke det samme som at eg ikke går videre. Hva trengs for å få  stole på at det BCC sier er sant er jeg opptatt av.Sannheten skal frigjøre eder. For meg er det sant at mange  har opplevd inkludert meg selv mange vonde situasjoner i den forkynnelsen som du nå sier er den samme. Jeg er veldig glad for at barn og unge ikke får høre at Tv er synd at å gå i mannsklær er synd osv.Det som for meg er synd slik jeg lærte i menigheten var at baktalelse var svært syndig.Så hva er det menigheten ikke kan forholde seg til av spørsmål lurer jeg ofte på. Det er ikke for å ikke gi dere fred og ro,men mer et stort behov for å gjøre noe nytt som ikke var så vanlig i Smiths venner. Still spørsmål utfordring ligger vel i å akseptere hverandres syn.

4 liker  
Kommentar #29

T V

0 innlegg  6 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hei! Det er nok ikke så lett for meg å gi noe godt svar på det. Jeg tror kanskje desverre noe av årsaken er at den oppriktige konstruktive kritikken "drukner litt" eller "blander seg litt sammen med" det som er respektløst og usaklig. Vi kan sikkert bli flinkere til å skille mellom disse. Har du forsøkt å ta kontakt direkte med organisasjonen BCC? Vi må heller ikke glemme at det først er de senere år at BCC er blitt en organsisasjon i ordets rette forstand. Tidligere var det mer en uorganisert gruppe meningsfeller og det var lite system for saksbehandling. Kanskje er det lettere å få tilbakemelding på slike spørsmål idag?

Kommentar #30

Kirsten Stensland

0 innlegg  14 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Takk for ditt svar Torstein. Jeg har jo snakket med noen i Stavanger. Men det e ofte det samme svaret viktig å tilgi å glemme. Eg tror at først når en får sagt det som det er og delt historien først da kan forsoning og gjenopprettelse skje.

6 liker  
Kommentar #31

Inger Marie Johnsen Aralt

2 innlegg  15 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Får håpe da uten ufine metoder, som å spre hacket materiale. Og hvis dere syns det var mye usunt den gangen, hvorfor ikke ta et offentlig oppgjør med det. Ser ut for meg at dere vil kommunisere bare med de som heier på dere. Hva med oss som har opplevd mye derfra og har traumer? Som organisasjon burde dere si offentlig unnskyld. Og ikke true kritikere med at de mister kontakt med familien sin. Bare et eksempel. Dere virker totalt uforsonlige. Hadde dere tatt et oppgjør med dette hadde dere fått mye mindre kritikk. Og da kunne mange familier blitt forent igjen. Rart at dere ikke ser dette! 

3 liker  
Kommentar #32

Daniel Krussand

34 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Bernt Evensen. Gå til den siterte teksten.

Har du noen eksempler på hvordan vi BCC-medlemmer detaljkontrolleres? 

De som er med i Smiths venner kan ikke komme med noen uttalelser som diskrediterer ledere.  Enten er en udelt med ellers må man forlate fellesskapet.

Om BCC hadde vært en normal kristen menighet hadde splittelsene på 90-tallet ikke hendt.

Jeg har ingen konkrete eksempler på «detalj-kontrollering», da jeg ikke kjenner noen medlemmer.  Jeg har bodd i Grenland, Bamble hvor det er mange S.V.  Jeg har også kjennskap til hvordan hyttene på Brunstad er finansiert.

For meg er det åpenbart at Smiths Venner stort sett lever i frykt.  De er lydige av frykt for utfrysning, ikke av kjærlighet til Gud.

2 liker  
Kommentar #33

Helene Bratlie Opstad

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Du har ingen eksempler, men vi lever åpenbart i frykt? Utdyp mer enn gjerne. 

Kommentar #34

Oscar Floor

0 innlegg  27 kommentarer

Frykt

Publisert nesten 3 år siden

Frykt for Guds vrede hvis man omtaler brødrene eller menigheten på en negativ måte. Det kan sitte i tiår etter at man har gått ut av trossamfunnet. Når noe skjer tenker man: er det Guds straff? Det sitter i lenge.

Frykt for å bli avskråret fra kontakt med familien i Smiths Venner hvis man som ex-medlem skulle si noe ufordelaktig om menigheten.

Frykt hos besteforeldre generasjonen at de kan miste kontakt med barn og barnebarn hvis de går ut av Smiths Venner. Da er det bedre å bli.

Frykt hos enkeltpersoner fordi man ikke føler seg verdig. Man har hørt hele livet om å hate seg selv.

Frykt når man kommer hjem til et tomt hus og er redd for at Jesus har kommet igjen og man ble ikke med.Det er noen få eksempler. Som jeg har hørt ikke fra en, ikke fra ti, men fra titalls mennesker. Når du først spør om frykt.

4 liker  
Kommentar #35

T V

0 innlegg  6 kommentarer

Fryktelig logikk

Publisert nesten 3 år siden

Jeg skal ikke vurdere hva som ligger bak de eksemplene du nevner Oscar, men jeg vil bare påpeke at konklusjonene og logikken din ser ut til å være på ville veier. La oss si det er 20 000 aktive medlemmer i BCC. Hvis fordelingen på personlighet, helse og mental tilstand er den samme i BCC som ellers i det norske samfunnet sier statistikken at vi i vår forsamling skal ha:

6000 personer som rammes av en angstlidelse. Hyppigst er spesifikk fobi og sosial fobi.
5000 personer som rammes av en  stemningslidelse (hovedsakelig depresjon).
Mellom 2000 og 4000 personer som i livet rammes av en ruslidelse.
Mellom 200 og 400 personer med schizofreni eller en annen psykoselidelse.

Ser du konturene av et poeng her?
Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-og-sykdom/psykisk-helse-hos-voksne---folkehel/

1 liker  
Kommentar #36

Bernt Evensen

0 innlegg  24 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Bernt Evensen har da ingen mulighet til å si mer.

Hadde Ronny Johansens skriverier gitt et sant bilde av hvordan det er å leve i BCC, ja da burde jeg ha tidd stille. Imidlertid er jeg ikke ukjent med å lese løgner fra hans penn.


Det ser ut for at moderator har fjernet Ronnys kommentar, det sier vel sitt. Dermed kan jeg ikke kommentere akkurat denne kommentaren, selv om jeg kan tyde av din oppfølgingskommentar at Ronny maler på den samme mølla som han pleier.  Jeg har lest mye annet han har skrevet de siste årene, bl.a. under sin egen Verdidebatt-profil, og det gir på ingen måte noe rett bilde av hvordan BCC-medlemmer har det. Endel er nok sant, men helhetsbildet er forvrengt. 


Ronny bruker også den samme hersketeknikken som er typisk for de mest innbitte BBC-kritikerne, nemlig at han fraskriver oss medlemmer enhver evne til å realitetsvurdere vår egen situasjon. Dermed blir det meningsløst å debattere med han. 


Så jeg får heller bare si hvordan jeg selv har det:

Jeg går ikke rundt og er redd for noen av lederne våre. Jeg vet at jeg kan si hva jeg mener til dem om dem og deres gjøren og laden uten konsekvenser for meg selv - så lenge det jeg sier er sant. Menighetslivet har blitt mer formalisert med vedtekter og retningslinjer de siste 10-20 årene, men privat har jeg aldri opplevd at noen kommer og forteller meg hva jeg skal gjøre og ikke. Vi oppmuntres til et personlig gudsforhold slik at vi selv kan forstå hva Bibelen betyr i vår hverdag.


Hvis folk lurer på hvorfor vi BCC-medlemmer tilsynelatende er avvisende til kritikk, så er det fordi veldig mye av kritikken framsettes på et faktagrunnlag som vi slett ikke kjenner igjen fra virkeligheten vi møter hver dag hjemme, på jobb/skole og i menighetslivet. Da blir det ikke lett å ta kritikken seriøst. Slike kritikere kan glemme å gi oss råd.

1 liker  
Kommentar #37

Oscar Floor

0 innlegg  27 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Ja jeg ser den. For slike mennesker er en forkynnelse om å hate seg selv og bøye sin egenvilje en forferdelse.

Heldigvis har det blitt sturerent i Smiths Venner å søke hjelp for psykisk sykdom med terapi og medisiner. Når man er syk på sjelen er det fint å kunne gå til legen på samme måte som når man er syk på kroppen.

Heldigvis er tiden forbi som en eldstebroder formulerte slik: "traumaer kan vi også gi i kristi død". Huffameg. Det har skjedd mye positivt.

Men nå gav jeg en del eksempler på frykt. De forekommer også hos mennesker som ikke har en psykisk sykdom. Disse eksempler på frykt har en mye større forekomst hos mennesker i et strengt religiøst miljø enn i befolkningen forøvrig.

Slik frykt kan ligge latent, i det underbevisste, og kommer først for fullt opp i bevisstheten når noen går ut av et strengt trossamfunn.

Derfor er det så viktig at slike mennesker har mulighet for hjelp og støtte, uten å bli fordømt eller stigmatisert, når de går ut.

Derfor er det så fint at det blir større åpenhet i Smiths Venner etterhvert, slik at disse problemer kan reduseres. 

1 liker  
Kommentar #38

T V

0 innlegg  6 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg tror du misforsto det viktigste poenget mitt. Nemlig at man umulig kan overføre noe man har hørt fra «flere titalls mennesker» til å bli sannheten om en så stor gruppe. Det er derfor ingen grunn til å påstå at BCCs medlemmer styres av frykt slik du la frem «bevis» for.

Kommentar #39

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Svar på noen av kommentarene

Publisert nesten 3 år siden

Takk for tilbakemeldingene til alle, mange av dem interessante. La meg først understreke at min jobb som Vårt Land-redaktør er å ha leserne som befinner seg på utsiden av denne problematikken i bakhodet. Jeg skriver altså ikke for BCC-medlemmer eller avhoppere spesielt. Samtidig har jeg en erfaring og kompetanse på akkurat dette, som tidligere medlem av BCC – og senere som aktør i debatten om BCCs teologi, som utenforstående ikke har. Det forsøker jeg å bruke. Men jeg kan godt forstå at noen er skuffet over at jeg – som tidligere medlem – ikke kan støtte alle avhopperes oppfatning av BCC.

Et hovedspørsmål er: Hvordan skal vi som samfunn vurdere striden mellom BCC og avhoppere, hva er riktig, hva er galt, hva blir ubalansert på grunn av sterke følelser (som kommer til uttrykk, også i denne tråden) og hvordan skal enkelte svært synlige utbryteres engasjement vurderes. Johan Velten ble nevnt konkret av meg, men også Oscar Floor er aktiv, Enok Riksfjord og Paul Omar Lervåg, for å nevne noen.

Et hovedspørsmål er også hvordan BCC blir behandlet i mediene, sammenlignet med andre minoritetssamfunn? I dagens religionsmangfold trenger vi økt kunnskap om hverandre. Det finnes avhoppere fra de fleste trossamfunn, de er legitime stemmer som skal ha sin plass i debatten, men dersom vi bare lyttet til dem ville vi få et svært galt bilde. Dersom vi bare lyttet til trossamfunnenes offisielle ledelse ville vi også få et skeivt bilde.

I Vårt Land ønsker vi mange stemmer og perspektiver. Hva BCC angår, har debatten i stor grad vært preget av avhopperes ståsted. Men dette bildet er svært unyansert, fordi det bare er enkelte av avhopperne som står fram, og fordi det bare er enkelte av deres perspektiver som er interessante for mediene. Da jeg var aktiv som debattant rundt temaet BCCs teologi, ble jeg flere ganger forsøkt intervjuet av aviser som åpenbart forsøkte å framstille meg som offer og BCC som skurk. Personlig ønsket jeg ikke å fremme et slikt bilde, derfor forsøkte jeg alltid å balansere, men oppdaget i mange tilfeller at det positive ikke kom med. Andre ganger oppdaget jeg agendaen før intervjuet kom særlig langt og greide å annullere intervjuet. Samtidig var jeg på et annet sted i livet enn jeg er nå, jeg brukte noen ganger et språk preget av absolutter slik jeg også gjorde da jeg var et ivrig medlem. Derfor hendte det også at jeg sa og gjorde ting som jeg måtte beklage i ettertid.

Tilbake til Vårt Land: Vi er landets viktigste avis med religion som spesialfelt, og vi ønsker ikke å delta i den tabloide fremstillingen av trossamfunn som vi ser i noen sammenhenger. Vi legger stor vekt på forståelse, derav en reportasje i lørdagens avis som vi fikk veldig mange gode tilbakemeldinger på fra både avhoppere, BCC-medlemmer – og fra mennesker som har arbeidet med slike problemstillinger fra et faglig ståsted. Av samme årsak ønsker vi å trekke trossamfunnene inn i samtalen om tro i avisen. Vi har fått spaltister både fra islam, jødedommen og mormonkirken, og leter etter buddhister, hinduer, sikher, såvel som læstadianere. Den dagen vi finner et medlem i Jehovas vitner, som vil og kan skrive fra sitt eget personlige ståsted, er vi også åpne for å innlemme vedkommende i vår spaltistrekke.

 Jeg vil her svare kort på noen av spørsmålene og kommentarene som er rettet mot meg og Vårt Land:

Til Oscar Floor:

«Mener du Smiths Venner / BCC åpner seg opp og ønsker å bli del av den store kristne familien?»

Jeg har sett tegn på det siden begynnelsen av 90-tallet. Da brukte de faktisk nettopp definisjonen «en del av den kristne familie» om seg selv. Jeg registrerte også at man tonet ned formuleringer som ikke fungerte tillitsvekkende. Den gangen satte jeg pris på det, fordi jeg mente at slike uttalelser faktisk kunne bli forpliktende. I dag ser jeg en god del flere tegn på at man omtaler andre troende med respekt, og også tegn på at man ønsker en mindre grad av isolasjon.

«Ser du tegn til at Smiths Venner aksepterer andre trossamfunn som likeverdige?»

Ikke i den forstand at man ikke fortsatt mener at man selv forvalter en viktig sannhet som andre ikke har oppdaget. Men det er et ståsted BCC deler med mange andre kristne trossamfunn. Personlig mener jeg BCC kan være en del av den kristne familien og fortsatt legge vekt på sine særtrekk, som «et seirende liv» og «Kristi etterfølgelse», slik man gjør i dag.

Til Magne Kristiansen:

«Men når du heller retter en pekefinger mot dem som har brutt ut av forsamlingen, så blir det ganske uforståelig.»

Jeg retter ikke en pekefinger mot dem som har brutt ut av forsamlingen. Jeg har heller ikke rettet noen pekefinger mot FB-gruppen vi har omtalt. Jeg har forståelse for at man trenger å bearbeide ting, og vet at ikke alt i denne gruppen er negativt. Jeg har også forståelse for at man lar gruppen være hemmelig, men det virker noe naivt å tro at ikke ting i gruppen lekker ut, og dermed skaper et engasjement som fører til motreaksjoner av typen offentliggjøring av hemmelig stoff (noe jeg selvsagt ikke støtter. Når stoffet derimot er lekket ut, og har skapt en engasjert debatt, kan vi ikke som avis ignorere det, men vi har vært svært forsiktige med hvordan vi omtaler det). Et typisk eksempel på diskusjoner som skaper et slikt engasjement er påstandene om BCC-lederens utenomekteskapelige forhold. Selv ville jeg for øvrig betakket meg for å være med i en gruppe som lar diskusjonene foregå på et slikt nivå, slikt bør man luke bort i saklighetens navn. Jeg sikter uansett i min kommentar til avhoppere som beskriver BCC på en ensidig negativ måte, uten å vektlegge de mange positive endringene.

«Mener du at noen hindrer dem (BCC i å få en sjanse, min presisering)? Skulle det i så fall være oss EX medlemmer?»

Jeg tror den uforsonlige tonen og de svært lite nyanserte påstandene som enkelte fremmer, skaper mistenksomhet og fronter som gjør det vanskelig for enkeltmedlemmer i BCC ønske normalisering og forsoning. Dette er velkjent konfliktpsykologi. Derimot tror jeg saklig og nyansert kritikk kan ha en motsatt funksjon.

Til Inger Aralt:

«Her syns jeg du bommer grovt Alf Gjøsund. Sitat: Samfunnet trenger mer av de verdier BCC står for. Hvilke verdier står BCC for?»

Selv er jeg ikke medlem av BCC, og har heller ikke tenkt å bli det, blant annet fordi jeg ikke er enig i alt J.O. Smith sto for. Andre ting kan jeg identifisere meg mer med – ting som også BCC identifiserer seg med. Personlig kan jeg for eksempel si at den selvrefleksjonen som J.O. Smith la vekt på har fulgt meg gjennom livet og vært viktig for min personlige utvikling. Jeg synes også at hans refleksjoner rundt andre predikanters praksis er treffende, selv om jeg ikke identifiserer meg med tonen og retorikken. Nå har jeg jo studert kirkehistorie, og kjenner godt til at tonen ikke var unik, tvert imot var det slik frikirkelige ledere ofte omtalte hverandre for 100 år siden. For meg var det nyttig å forstå dette i lys av konteksten disse trossamfunnene ble til i, noe jeg også kommer inn på i kommentaren ovenfor. 

Jeg kunne for øvrig nevnt mange flere av BCCs verdier som er gode, og som vi som samfunn kan lære av. Hvis man ikke ser det, mener jeg man er for negativt innstilt. 

Til Terje Fuglset:

«Du lovpriser et system (...) Hva med retningslinjene iBCC som i høyeste grad er diskriminerende i forhold til tro, livssyn, seksuell legning og levemåte? (...) Lar du deg virkelig besnære av klesdrakt og ytre endringer?»

Jeg lovpriser ingen systemer, jeg påpeker en hel del viktige endringer i trossamfunnet BCC. Det du kaller diskriminerende retningslinjer er ting som mange konservative kristne (og forsåvidt også ikke-kristne) trossamfunn deler, de debattene tar vi hver dag i Vårt Land, men de foregår på saksnivå, ikke på stigmatiseringsnivå. 

Det du kaller «klesdrakt og ytre endringer» er i virkeligheten svært viktige ting for mange. Jeg har hatt kontakt med hundrevis av avhoppere gjennom tidene, og vet hvor vanskelig mange har hatt det på grunn av følelsen av utenforskap, usaklig begrunnet kjønnsdiskriminering, autoritær oppdragelse/vold og (i noen tilfeller) overgrep. At BCC har gjort en seriøs jobb med dette, fått retningslinjer mot seksuelle overgrep, gir svært tydelige signaler mot oppdragelsesvold, og har lagt på hyllen mange «ytre» påbud som førte til mobbing og utenforskap, er svært, svært viktig. Dette applauderer jeg virkelig.

Til Kari Korneliussen:

«Er det rett at gruppen blir omtalt i avisen, uten at jeg blir kontaktet for tilsvar?»

Da vi satte vår reportasje på trykk lørdag ga vi i tråd med våre presseetiske retningslinjer mulighet for samtidig imøtegåelse til dem som var utsatt for konkrete beskyldninger av etterprøvbar art. Det gjaldt Johan Velten, Bernt Aksel Larsen og Kåre Smith. Du var ikke nevnt i saken, påstanden om «løgnfabrikk» var i vår artikkel konkret rettet mot førstnevntes bidrag i denne gruppen.

Til Ingrid Frivold-Stoli:

«Så Alf Gjøsund. Ved kommentarene kan du kanskje se at det er flere som savner balanse i det du skriver. Du omtaler en gruppe i harde lag uten å be om tilsvar. Hvor er redeligheten i dette?»

Jeg kan ikke se at jeg har omtalt den nevnte FB-gruppen i harde ordelag.

Til Arne Andersen Bäckström:

«Forsøket ditt på å bortforklare dette med et slags konkurranseinstinkt og overlevelsesstrategi er mildt sagt tull.»

Det står du fritt til å mene. Mange av de trekkene som har preget BCC har også preget andre frikirkeforsamlinger (for ikke å nevne at en del retorikk også preget statskirkens utfall mot frikirker på begynnelsen av 1900-tallet). Dessuten må man også ta det generelle utdannings- og kunnskapsnivået med i betraktningen. Jeg mener din avvisning er preget av liten historisk kunnskap.

«Engasjementet går i første rekke på manglende viljen til beklagelse og forsoning fra ledelsen i BCC.»

Dette kunne vært sagt mye om. Kanskje kan det bli et mer forsonende klima etter hvert, men det må gå begge veier.  Jeg ser foreløpig betydelige hindringer på begge sider. Men jeg ønsker ikke å forklare dette med at noen er dårlige mennesker.

Det var det jeg rakk i kveld. Mulig jeg svarer på mer etter hvert, hvis tiden tillater det.

6 liker  
Kommentar #40

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Strøbetraktninger fra siden

Publisert nesten 3 år siden

Det er greit å poengtere at «ting endrer seg» og at «BCC bør få en sjanse». 


Noe jeg syns er ugreit, er (- og jeg skal ikke si noen navn ...) : 

Når/hvis noen bedriver "brutto" brobygging og ikke netto brobygging - ved at de for eksempel "pynteskildrer" kontroversielle lederes  framferd. Og videre formaner en del mennesker til å ikke forenkle årsakssammenhenger. Og videre selv forenkler ved å skylde visse ting på at noen andre hadde en viss type retorikk.

2 liker  
Kommentar #41

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Kjenner ikke til Smiths Venner, med et unntak. Jeg traff ei grepa dame i en jobbsammenheng for mange år siden. Snill, arbeidssom, engasjert. Det hun fortalte meg minnet en del om Frelsesarmeen på et vis-liker mange der også. Men tenker at det handler ikke bare om gjerninger, men om hva en tror i hjertet. At en ikke bare bygger sin egen organisajon på et vis (noe som har blitt synlig de siste årene)-eller sitt eget omdømme.

Men det er det jo bare Gud som har den innerste innsikten inn i mennesket motiv. Kanskje bulldoserene i Guds rike tenker helt forskjellig og at Gud godtar disse også for et større og mere omfattende resultat , det er bare tanker jeg har hatt. Selvfølgelig må de da ikke samtidig være overgripere eller tyranner i heimen. Og de må jo være helstøpte i sine overordnede tanker i det økonomiske landskapet.

 Motivet avgjør så mye i hvordan alt utvikler seg, både innover og utover i verden.

1 liker  
Kommentar #42

Magne Kristiansen

0 innlegg  7 kommentarer

Fortsatt betenkt

Publisert nesten 3 år siden

Hei Alf!

Takk for utdypende svar. Jeg støtter din tanke om å inkludere BCC. Jeg syns faktisk det er en flott ide, og jeg tror det kan lykkes. Og jeg har stor forståelse for romslighet og overbærenhet i en slik fase.

Men du fortsetter jo din pekefinger mot oss som har gått ut, og det tror jeg er en mindre god ide. Hva vår hemmelige gruppe angår, så er du tydeligvis fortsatt feilinformert. Kanskje har du lest litt for mye i en viss blogg.

Det later til at du tegner et bilde av to parter som har røket uklar med hverandre og ikke klarer å bli venner igjen. Det blir veldig feil. Situasjonen er at BCC har begått massive overgrep mot enkeltpersoner og –grupper, i form av overkjøring, knebling, isolering og utstøtelser. På grunn av feil mening eller feil legning eller feil samlivsform. Og noen ganger uten at det er mulig å forstå hva som er feil. Eller grunnene som oppgis er rett og slett usanne.

Listen er lang og skaren er stor av de som har opplevd å bli tråkket på. Og jeg må bare gjenta, det virker underlig at det disse du ensidig stiller krav til.

Jeg forstår den gjengse BCC medlem, som stiller seg totalt uforstående til våre beretninger. Og som tappert forsøker å avvise dem ved å fortelle om sine egne gode erfaringer. Men det endrer dessverre ingenting for dem som har opplevd urett.

Jeg har et stort ønske om forsoning. Jeg har et stort ønske om normalisering, at spenningen fjernes. At jeg kan delta i familiære sammenhenger som et respektert medmenneske. Men jeg kommer aldri til å tie!

Det finnes en gedigen verkebyll her, og det må BCC ta inn over seg. Skal de ha noe håp om å utvikles videre til en normalisert og respektert forsamling, så må de rett og slett ta en grundig opprydding.

6 liker  
Kommentar #43

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Sikker?

Publisert nesten 3 år siden
Johanne Reiersrud. Gå til den siterte teksten.
Vi opplever å være del av en menighet som har gjennomgått en udelt positiv utvikling, og har aldri hatt det bedre her. 

Hei. Fint at noen medlemmer kommenterer her. Det siterte stiller jeg meg imidlertid litt tvilende til. En udelt positiv utvikling? Det høres ut som noe som er for godt til å være sant. Like fullt er det gledelig at folk har det bra, og at de får det bedre og bedre. Jeg tviler ikke på at dere kan erfare mye fint i deres hverdag, der dere er og går. God onsdag!

2 liker  
Kommentar #44

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Nei, men ...

Publisert nesten 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
La meg først understreke at min jobb som Vårt Land-redaktør er å ha leserne som befinner seg på utsiden av denne problematikken i bakhodet. Jeg skriver altså ikke for BCC-medlemmer eller avhoppere spesielt.

... for noen av utbryterne (og noen av oss andre) virker det som om du skriver spesielt med tanke på å stille to-tre personer med mye makt i BCC i et gunstig lys. Hvis det er dette du gjør, tør jeg påstå at det er en dårlig idé, både hva gjelder økning av utenforståendes innsikt og stabilisering av skjøre broer mellom mennesker, tro og tanke.

2 liker  
Kommentar #45

Kari Corneliussen

0 innlegg  16 kommentarer

Snakk om

Publisert nesten 3 år siden

Å vri seg unna! Du kunne i hvert fall stavet navnet mitt rett.

Snakk om å degradere sannhetsvitner i de grader! 

Mener du en som har blitt dårlig behandla av BCC eller har traume pga opplevelser forbundet med BCC, skal beundre den positive utviklingen? Komme med balansert tilbakemelding, altså ros og ris?

Når du skriver begge sider har noe å lære, er jeg forsåvidt enig. Men fremstille dette som om det var balanse, på begge sider( altså en tung organisasjon og enkelte stående ex medlemmer) blir helt feil!

Det tar kaka!

7 liker  
Kommentar #46

Inger Marie Johnsen Aralt

2 innlegg  15 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

En god betraktning 

2 liker  
Kommentar #47

Daniel Krussand

34 innlegg  2002 kommentarer

Tilgivelse

Publisert nesten 3 år siden
Kari Corneliussen. Gå til den siterte teksten.
Når du skriver begge sider har noe å lære, er jeg forsåvidt enig. Men fremstille dette som om det var balanse, på begge sider( altså en tung organisasjon og enkelte stående ex medlemmer) blir helt feil!

Det sørgelige med trossamfunn er at de ofte skader mennesker som i god tro går inn eller blir født inn i dem.

Hyrder er tjenere, de skal veilede og vise omsorg, overhode ikke herske over flokken!

Det er Jesus alene som visker i ditt hjertet hva som er rett for deg.  Han knytter oss sammen.  

Men dere som har sorg og sår etter opplevelser i en menighet må tilgi.

Bitterhet skader bare deg selv.  Forsøk å få nye venner og bygg deg opp påny.

Vi kan ikke forlange at de som gjør oss vond skal innrømme det og be om tilgivelse.  Vi må selv tilgi uansett!

Ellers er vi bundet.  Så brutalt er livet.

4 liker  
Kommentar #48

Kari Corneliussen

0 innlegg  16 kommentarer

Nå snakker jeg ikke kun for meg selv, Daniel!

Publisert nesten 3 år siden

Bitterhet og tilgivelse er noe man får i tryne for å holde kjeft. Jeg kommer altid til å snakke de forulempedes sak. Ja jeg har egne erfaringer med fysisk avstraffelse og traumer forbundet med å hate meg selv og at vi fikk høre at vi tvers igjennom er onde!

Men så tror jeg ikke at de forulempendes stemmene kommer til å stilne før det skjer en gjenopprettelse. At BCC offentlig beklager all den ødeleggelse som kom med forkynnelsen. Det er bemerkelses verdig hvor hardt BCC medlemmer kan dømme andre folk og egne barn som velger en annen livsstil eller livssyn. Våger ett ex medlem å heve sin stemme over egne erfaringer da blir man slått ned av hele organisasjonen. Det går ikke an å fremtvinge at andre legger vonde opplevelser bak seg. Det er som det er, Mange ex medlemmer lever et godt liv. Men ingenting forsvinner av at man skyver det under et teppe!!!!!!!!!!!!!

4 liker  
Kommentar #49

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Gjøsund snur saken opp ned

Publisert nesten 3 år siden

 Saken er motsatt av hva Gjøsund legger opp til. Det er altså ikke mangel på at utbrytere har gitt Smiths venner sjanser, men omvendt.  Det er de med sin tidligere relasjon til SV som blir holdt utenfor i familiebegivenheter som bryllupsfester, 15-årsfester, begravelser og jubileer.  De utenfor inviterer stadig vekk vennene til sine begivenheter, med varierende grad av boikott.  Eksempevis avviste de fleste av mine søsken å svare ja på en invitasjon til undertegnedes 50-års lag.  Som en kurositet kan nevnes at da det ble kjent at da Gjøsund var invitert i mitt bryllup ringte en av mine søsken som er i Smiths venner og ba meg nekte Gjøsund å komme.  Svært mange, og kanskje etterhvert de fleste av utbryterne, har blitt nektet/unnlatt å bli invitert i minnefester til folk de har hatt nære forhold til gjennom mange år, til tross for at de avdøde i en del tilfeller ikke har vært medlem i Smiths venner. Vennene ganske enkelt kupper begravelser og minnefester.  Av hensyn til pårørende er det ikke naturlig å nevne navn her, men dette er den reelle situasjonen nå.  Årsaken til at det er slik er i Smiths venner er familiebegivenheter synonymt med menighetsbegivenheter, noe som gjør en sosial kontroll gjennomgripende og total. Det er i realiteten forstanderen som avgjør hvem familiene har tillatelse til å invitere i sine familiære markeringer.  I min egen slekt har jeg og mange andre vært i en rekke "etterpåfester" for de som ikke "passer inn" i menighetsfesten. Det hjelper ikke at du er troende, aktiv kristen med en høyere etisk bekjennelse og standard enn Smiths venner.  Det er medlemskapet, les lojalitet mot Kåre Smith, som definerer din mulighet for deltagelse. 

    Men da er vi inne på et av kjernepunktene. For disse absurde situasjonene er ikke knyttet til lokale forstandere. ( selvom jeg ikke uten videre vi frikjenne dem. )  Jeg kjenner en rekke av forstanderne fra min tid i Smiths venner. De er ikke slik av personlighet og de ville aldri utøvd slike urettferdigheter hvis de skulle benyttet sin egen rettferdighetsans og autoritet.  De aller fleste lever på "lånt" autoritet, fra menighetens ubestridte leder Kåre Smith.  Dette er hans ide og det er Smith som vedlikeholder disse konfliktene.   Et ord fra Smith og alt ville ordnet seg.

   Smiths venner er egentlig i en krise med mengder av konflikter i Smiths ledertid. Sist ute er en større gruppe fra Sveits som har sagt takk for seg pluss at en Kåre Smiths mest betrodde menn i Nederland  er fengslet og tiltalt for omfattende bedrageri. Dette kommer da i tillegg til alle oppslag i media som sår tvil om Smiths venners disposisjoner om eiendommer, skatteunndragelse etc.  Smith ser ut til fortsatt å ha bruk for utbryterne av "indremedinske" grunner.  Han ser ut til å bygge en "mur" rundt vennene der ingen med argumenter som kan true hans disposisjoner slipper innefor. En absolutt tett mur.  

Hva som er motivet for Gjøsund i denne tråden er ikke helt lett å forstå. Jeg har registrert at B. A. Larsen har sluppet til med en rekke innlegg og det ser ut til å være på oppfordring fra Gjøsund.  Hvis Gjøsunds motiv er brobygging er det rimelig sikkert at utbryterne vil bli gjemt under brua og at Kåre Smith håndtering av sine meningsmotstandere blir stående.  På den andre siden kan man jo lure på om Gjøsund er kald nok til å lokke B. A. Larsen i en felle der Larsen på den offentlige arena vil avsløre seg selv.

10 liker  
Kommentar #50

Daniel Krussand

34 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg forstår deg.  Om du har lest mine 3-4 kommentarer vet du hva jeg synes rundt BCC og ex-medlemmer.  

Min forrige kommentar gjelder våre forhold til Gud og det å tilgi dem som har skadet oss.  

Min erfaring med S. V. er i Solør 1967 i Bergen 1970 og i Bamble der jeg har bodd mange år.

BCC har ett problem, de tror ledere har rett til å herske over kristne søsken.

Og de tror de tror de må lyde sine pastorer istedet for Gud.

Det har vært problemet i alle år fra de startet opp i 1896 (?).

Alle kristne er likestilte. 

Ønsker deg alt godt.

4 liker  

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3441 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
12 dager siden / 1225 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 959 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
18 dager siden / 883 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 815 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 627 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
22 dager siden / 561 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 490 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere