Laila Fresjarå Foldvik

5    0

KrF og fedrekvote og de yngste barna

Dette er et vedtak som berører amming, tilknytning og barnets personlighets-og hjerneutvikling. I tillegg til arbeidsliv, likestilling og likelønn. (Som dessverre er blitt mest vektlagt av flertallet).

Publisert: 12. okt 2017 / 6522 visninger.

I dag kom nyheten. Kristelig Folkeparti,  partiet som så lenge har flagget «valgfrihet for småbarnsfamiliene», sørger for at det blir flertall for å gjeninnføre 14 ukers fedrekvote. De fleste virker tilsynelatende fornøyd. Bra for barn, bra for far, og bra for arbeidslivet, som Støre sier. Hvem kan vel være imot det?

Problemet er bare det at de aller fleste av oss, ikke minst politikere, ikke tar seg bryet med å gruble over hva dette i praksis vil si for det enkelte spedbarn.

Dette er et vedtak som berører både amming, tilknytning og barnets personlighets- og hjerneutvikling. I tillegg til arbeidsliv, likestilling og likelønn. (Som dessverre er blitt mest vektlagt av flertallet).

Ammingens betydning
Færre og færre spedbarn nyter godt av den viktige morsmelken her i landet. Det begynner å bli stuerent å velge bort ammingen. Men mange sliter også mer med å lykkes med amming, kanskje på grunn av redusert tid på barsel? Etter uker og måneder med hard innsats for å lykkes, er det ikke bare bare å måtte tilbake i jobb, når kanskje endelig ammingen går av seg selv. Da begynner strevet med å pumpe seg, slik at far kan få gi av den dyrebare morsmelken på flaske, noe som slett ikke alle mødre får til.

En del barn vil tilpasse seg den nye situasjonen ved å amme mer nattestid og sove lenger på dagtid. Ikke alltid like lett for en pappa å overta et spedbarn som både har fått trøst og næring gjennom puppen i hele sitt korte liv. Da er ofte lange turer i frisk luft med vogna løsningen, for far og barn. Pupp og mammakos om natten; og døgnet blir gradvis snudd opp ned. Ikke rart mor er trøtt og sliten på jobb. (Men klager sjelden, da hun vet, rent instinktivt hvor dyrebar denne nattammingen er.)

Konsekvenser for tilknytning og hjernes utvikling
Konsekvenser for tilknytning og hjerneutvikling er likevel det skumleste ved dette vedtaket. Det er ikke ny kunnskap at mor er av avgjørende betydning for det lille barnet både under svangerskapet, og i tiden etter fødselen. Ganske lang tid, faktisk. Egentlig har mødre alltid visst det. Men noe skjedde nok, da John B Watson, behaviorismens far; i 1913 erklærte morskjærligheten som skadelig. Barn skulle ligge alene i mørke rom, og kun tas opp hver fjerde time for stell og mat, med minst mulig kos og kroppskontakt. Legestanden adopterte disse rådene umiddelbart, og videreformidlet dem til småbarnsmødre. Selv om John Bowlby oppdaget hvor grundig feil Watson tok (på 1950-tallet), ble denne negative holdningen til mor og morsomsorg hengende ved i den vestlige verden. Ikke minst har psykolog og hjerneforsker Dr, Allan Schore og andres grundige  forskning om utvikling av spedbarnets høyre og venstre hjernehalvdel, ettertrykkelig påpekt mors uerstattelige rolle den første tiden.

Forskningen viser nemlig at barnets høyre hjernehalvdel modnes og utvikles noe før venstre hjernehalvdel. Og det er i tett kobling med mor og hennes høyre hjernehalvdel, at barnets høyre hjernehalvdel formes. Derfor endrer også mors hjerne seg etter fødselen, bl.a. med en øking av hjernens grå substans. Vi vet at hjernens høyrehalvdel bl.a. sørger for intuisjon, kreativitet, musikalitet, empati, ja rett og slett evnen til å elske og mestre intime relasjoner. I følge dr. Schore er derfor en velutviklet høyre hjernehalvdel også viktig for livet senere, for å kunne leve i lykkelige ekteskap og unngå skilsmisser og samlivsbrudd i voksen alder.

Det betyr ikke at venstre hjernehalvdel ikke er like viktig. I andre leveår kommer det, ifølge  dr. Schore en viktig utviklingsfase for venstre hjernehalvdel. Dette skjer imidlertid i stor grad også i tett relasjon til far. Akkurat som vi ikke kan si at høyre hjernehalvdel er viktigere enn venstre, kan man heller ikke si at mor er viktigere enn far. Saken er bare den at spedbarnet har faser for de ulike utviklingssprangene. Noe som skjer i tett samhandling med  tilstedeværelse av både mor og far. Men mor kan ikke alltid erstatte far og ei heller far mor.

Familiepolitiske konsekvenser
Siden barnets hjerneutvikling og modningsprosess er så grunnleggende og sårbar i dets to-tre første leveår, burde landets styrende organer prioritere barnets helse og utvikling,  dernest ivareta  likestilling og likelønn. Dette vil garantert lønne seg på både kort og lang sikt. Det dreier seg om å ha et helhetlig og et langsiktig perspektiv. Det gjelder ikke minst som forebygging mot unge uføre.

Politikere bør lytte til Torild Skard, en erfaren psykolog, feminist og politiker. Hun foreslår 18 måneders foreldrepermisjon, hvorav 12 til mor og resten til far. Eller se til Sverige, som har totalt 16 måneder, nettopp fordi de ønsker å ta den nyeste forskning på spedbarnsutvikling på alvor.

 Kunnskapsdeling
Dr. Allan Schore har nettopp besøkt Oslo og delt sin spennende forskning med oss gjennom foredrag og debatt om de minstes utvikling og  oppvekstvilkår ut ifra flere  perspektiv. Dette følges opp  fredag 27 og lørdag 28 oktober,  på en konferanse om Barnets beste i vårt samfunn, belyst av mange og ulike fagpersoner, under kyndig ledelse av Torild Skard.

Bak konferansene står  en gruppe frivillige fagpersoner med ulike politiske ståsted, men sammen i engasjementet for samfunnets minste. Vi  klarer ikke å sitte rolig å se på at det ene vedtaket trumfes igjennom etter det andre, vedtak som berører de aller minste, uten at relevant forskning og fokus på barnet  ligger til grunn. Derfor «Barnets beste?»- konferansene.  Når vi ser hva som skjer på den politiske arena må noen tale de minste barnas sak.  

 

Laila Fresjarå Foldvik

 

Medlem av arrangementkomiteen for Barnets beste?-konferansene

 

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Ingeborg Tveter Thoresen

11 innlegg  2 kommentarer

Når politikere lar likestilling trumfe barnets beste

Publisert 11 måneder siden

Takk til Laila Fresjårå Folvik som tar bladet fra munnen! Flere bør gjøre som henne og lytte til blant annet de eldre feministene og fagfolka, Torild Skard og Sidsel Gilbert, som i en rekke artikler i Klassekampen fronter mainstream-politikken, likestilt foreldreskap som "Barnefamiliemeldingen" kaller det, som også Krf har kastet seg på. Uvisst av hvilken grunn. 

 Likestilt foreldreskap har ingenting med fastlåste uker å gjøre Jeg har forsøkt å overbevise noen Krf -menn om mors særegne plass i barnets første leveår, uten å lykkes.  Kanskje Krf-kvinner kan greie det. De trenger deres stemmer for å overleve neste valg!

 

Det er som ideologien de nå har knyttet seg til, overstyrer kunnskapen som både jordmødre, fødselsleger, helsesøstre, psykologer, psykiatere - og livserfaringen gir, samt forskere som forsker på sammenhengen mellom og betydningen av tilknytning til den nærmeste omsorgspersonen, som både gir næring til kroppens vekst og nærhet til hjernens utvikling. 

 Det er oppsiktsvekkende at kunnskap ikke betyr noe for politikere som skal satse på kunnskap for samfunnsutviklingen.  

Samfunnet trenger barn, trygge barn. Den grunnleggende tryggheten og den grunnleggende utviklingen som barnet gjennomlever fra mors liv og etter fødselen i det første leveåret, skal være samfunnets grunnmur. Politiske vedtak endrer ikke biologien. Men de kan forstyrre de vilkårene som den biologiske utviklingen trenger. Det har betydning for samfunnet. Forstatt er det kvinner som investerer, for å bruke økonomispråket, sin kropp i nye liv og nye små mennesker --- som samfunnet trenger. Hvorfor ikke anerkjenne det fullt ut? Vi trenger ikke likestilling på menns vis. Det har vi forsøkt lenge nok!

 Etter at  jubelen over ettåringenes inntog i barnehagen har  roet seg,  har forskningen vist at det er ikke så bra stilt i barnehagene for de minste små, som ideologien tilsa. Selv ministeren må gå i seg selv på vegne av politikerne, og innrømme at kvantitet har trumfet kvalitet.

Gjør ikke den samme feilen nå. La ikke ideologi trumfe det lille barnets behov for optimale vekstvilkår. Lytt til de kritiske faglig funderte innvendingene, som Laila Fresjårå Foldvik viser til. Takk til dere som gir de "stemmeløse" en stemme.

 

 

 

 

2 liker  
Svar

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 7 timer siden / 281 visninger
10 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 7 timer siden / 207 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 7 timer siden / 790 visninger
2 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 7 timer siden / 677 visninger
1 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 15 timer siden / 565 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 15 timer siden / 153 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 7 timer siden / 281 visninger
10 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 7 timer siden / 207 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 7 timer siden / 790 visninger
2 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 7 timer siden / 677 visninger
1 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 15 timer siden / 565 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 15 timer siden / 153 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Mer enn én Gud
22 minutter siden / 1684 visninger
Dag LIEUNGH DAG Lieungh kommenterte på
Nådens evangelium
28 minutter siden / 281 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Nådens evangelium
36 minutter siden / 281 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Nådens evangelium
41 minutter siden / 281 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
De unge enslige
42 minutter siden / 677 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 1 time siden / 790 visninger
Dag LIEUNGH DAG Lieungh kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 281 visninger
Sølve Nicolay Thobro Lauvås kommenterte på
Pisken svinges i feil retning
rundt 1 time siden / 243 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 281 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 281 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 2 timer siden / 790 visninger
Dag LIEUNGH DAG Lieungh kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 2 timer siden / 281 visninger
Les flere