Halvor Nordhaug

23    19

Å leve med to syn i kirken

To likestilte syn på likekjønnet ekteskap i kirken betyr ikke at begge syn alltid må presenteres alle steder, men at hvert syn også må kunne gis rom på egne premisser. Kirkens bredde skal romme også et smalt seminar der bare ett syn legges fram, slik det nylig var planlagt i Volda. Her er jeg uenig med Therese Utgård i Åpen Folkekirke som reagerte på at dette seminaret bare ville ha én innleder.

Publisert: 12. okt 2017 / 2201 visninger.

Hvordan kan vi leve sammen med to syn på ekteskapet i vår kirke? Om dette sier Kirkemøtets vedtak prinsipielt «at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes». Deretter går vedtaket videre med noen praktiske konsekvenser: «Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.»


Mitt fokus her er hva det betyr at begge syn skal få rom i kirkens «undervisning og forkynnelse». Som biskop møter jeg ofte spørsmålet om man som kirkelig ansatt nå må kjenne seg forpliktet til å redegjøre for begge syn på ekteskapet. Etter min vurdering må det være helt klart at Kirkemøtet ikke har innført noen slik forpliktelse. Hele poenget med å gi rom for to syn må være at de begge kan fremføres på egne premisser. Verken en prest, kateket, trosopplærer eller andre i kirken er forpliktet til å legge fram et annet syn på likekjønnet ekteskap enn det man selv har.


Så bør det legges til at det etter min vurdering vil være klokt i det minste å orientere om at andre i kirken tenker annerledes enn en gjør selv, og helst også gi en fair beskrivelse av det synet en ikke selv deler. Det tjener til lite å late som om det ikke er uenighet i kirken om dette temaet, og de fleste har vel gjerne i det minste en viss forståelse for at noen kan konkludere annerledes enn en selv. Men Kirkemøtet forplikter ikke noen til å redegjøre for en forståelse av ekteskapet som man selv ikke står inne for.


Prinsippet om at «begge syn må komme til uttrykk» betyr altså ikke at begge syn av alle og på alle steder må komme til uttrykk samtidig. Dette må gjelde alle arenaer i kirken, både gudstjenesten, undervisningen, temakvelder osv. Det er derfor etter min vurdering ikke i samsvar med Kirkemøtets linje når Therese Utgård fra Åpen Folkekirke reagerer på at et seminar som var planlagt holdt i Volda hadde som utgangspunkt at bare ett syn skulle legges fram. Seminaret skulle i henhold til media arrangeres av «privatpersoner fra det kristne miljøet i Ørsta Volda», men ble avlyst pga. den sterke kritikken mot opplegget.

 

Utgård argumenter for sitt standpunkt slik her på verdidebatt.no: "Det jeg reagerte på var invitasjonslisten. Én foredragsholder – uten motstemmer – som signaliserer at skeive bør leve i sølibat, gir ikke et godt bilde av forholdene i kirken. For virkeligheten er at det fins to likestilte syn. Det bør komme til uttrykk. Også på Møre."

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11700529-nar-motstemmene-blir-borte

 

Men to likestilte syn betyr nettopp ikke det Utgård her fremfører. At kirken skal romme to syn, betyr ikke at hver preken eller undervisningsøkt eller temakveld der dette temaet berøres, skal ha en tilsvarende bredde som det hele kirken rommer.

 

Kirkens bredde rommer nettopp smale seminarer, for dem som ønsker å arrangere slike. Noe annet vil være å gjøre rommet mindre, og arbeide for det motsatte av en åpen folkekirke. Kirken må gi rom også for dem - på begge sider - som mener at kirken aldri burde ha fattet et vedtak om to likestilte syn, og aldri ha åpnet for dette store rommet.

 

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

140 innlegg  18523 kommentarer

Publisert 6 dager siden

Dette har kirken god erfaring i å krangle om. I to tusen år og tusener av år før dette har samme tema blitt kranglet om. En sak hvor 30-50 par av samme kjønn i året...... tenk at en så liten sak skal få slik oppmerksomhet?!?!? Kanskje snart på tide å løfte blikket fra underlivet til Livet? Hva er et prinsipp verd når det sprenger alle andre relasjoner enn de likekjønnede ekteskap?

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Daniel Krussand

4 innlegg  753 kommentarer

Kirkemøtet har ikke autoritet.

Publisert 6 dager siden
Halvor Nordhaug. Gå til den siterte teksten.
Kirkemøtets vedtak prinsipielt «at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes».

Det er dette som er den dramatiske feilen.  Kirkemøtet har vedtatt at synd er i orden.  Det er en umulighet om man samtidig vil ha Gud nærværende.

Kirken får ikke Guds Fred tilbake.

9 liker  
Svar
Kommentar #3

Daniel Krussand

4 innlegg  753 kommentarer

Publisert 6 dager siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
En sak hvor 30-50 par av samme kjønn i året...... tenk at en så liten sak skal få slik oppmerksomhet?!?!?

Selvsagt få mennesker.  Men en av Guds Rikes dypeste sannheter, ekteskapet som bilde på Kristus og Menigheten er fjernet fra DnK!

5 liker  
Svar
Kommentar #4

Vidar Mæland Bakke

21 innlegg  13 kommentarer

Honnør til Nordhaug

Publisert 5 dager siden

Biskop Halvor Nordhaug skal ha honnør for at han her kommer med en tydelig presisering og klargjøring av Kirkemøtets vedtak. Nordhaug evner å tenke prinsipielt der mange av oss ofte blir revet med av våre følelser i et betent spørsmål som dette. 

Jeg mener at Åpen Folkekirkes ledelse burde komme med en tilsvarende klargjøring. Selv om det omtalte arrangementet på Møre ikke stod for Frimodig kirkes regning, arrangerer vi tilsvarende seminarer andre steder i landet, bl.a. med Bjørn Helge Sandvei som foredragsholder. Det er viktig for oss å vite at vi kan gjennomføre slike arrangementer uten slike reaksjoner fra den kanten som nærmest sår tvil om vår legitimitet i kirken. 

Selvfølgelig kan vi også både arrangere og delta på arrangementer som i større grad presenterer flere syn. Det har også Sandvei gjort. Men vi må også ha full frihet til å gjennomføre arrangementer helt og fullt på egne premisser, slik ganske sikkert også Åpen Folkekirke kommer til å gjøre. Hva mener egentlig Åpen Folkekirke i denne saken?

Med hilsen 

Vidar Mæland Bakke, nestleder i nettverket Frimodig kirke 

2 liker  
Svar
Kommentar #5

Vidar Mæland Bakke

21 innlegg  13 kommentarer

Publisert 5 dager siden

Njål, ja, du har rett, saken er så grundig utdebattert at det jeg nå skal si selvsagt er veldig forutsigbart. Men det må likevel sies: Du kommenterer at homofile ekteskap er et marginalt fenomen. Men kirken har valgt å gjøre det til et helt avgjørende viktig fenomen. Så viktig at det i dag er fullt lovlig og greit å bruke en liturgi for ekteskapet mellom mann og kvinne som ikke bruker bibeltekster om ekteskapet mellom mann og kvinne, altså en fullstendig kjønnsløs ekteskapsliturgi av hensyn til disse relativt få. Ekteskapet er i bibelsk sammenheng en helt avgjørende forutsetning for Livet, ikke underlivet som du så kjekt gjør et ordspill av. Det er dette aspektet ved ekteskapet som nå er plassert på sidelinjen. Det er ikke et marginalt spørsmål verken i teologien eller i samfunnet.  Familien er en bærebjelke. 

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Njål Kristiansen

140 innlegg  18523 kommentarer

Publisert 5 dager siden
Vidar Mæland Bakke. Gå til den siterte teksten.
Ekteskapet er i bibelsk sammenheng en helt avgjørende forutsetning for Livet, ikke underlivet som du så kjekt gjør et ordspill av. Det er dette aspektet ved ekteskapet som nå er plassert på sidelinjen. Det er ikke et marginalt spørsmål verken i teologien eller i samfunnet.  Familien er en bærebjelke. 

Jada, jeg har selv vært med å utdebattert det. Jeg kjenner argumentene dine. Når jeg sier som jeg gjør og peker på det forsvinnende lille antall som faktisk ser ut til å velge kirkelig vigsel går mine tanker hen til at det skulle vært mulig å enes uten all den splittende virksomheten. Man kunne laget seg en unntaksbestemmelse i retning av at *vi finner det ikke dekket i Skriften, men legger vekt på særlige forhold.............* for å kunne romme disse få. Men jeg forstår at dette er så alvorlig at det er greit nok at man nå har en nøytral praksis på beddingen. 

Familien er også en bærebjelke for min del. Et annet aspekt er at vi kan registrere at det ikke alltid ser ut til å være slik for alle i samfunnet. Mange ser hen til andre samlivsformer. Familien er derfor viktig for en del kristne og andre former for troende, men mangler et reellt fotfeste hos overraskende mange andre. Og til sist, jeg tror ikke disse andre enser kirkens oppfatning i det hele tatt men velger sin egen stil på fritt grunnlag. Disse velger nok borgerlig vielse under alle omstendigheter. Da sirkles problemstillingen inn til å gjelde de få troende som vil gifte seg kirkelig, og som sagt, det ville være en øvelse i toleranse om kirken fikset en slik moralsk sving, men jeg forstår at det er henimot umulig. Også de neste 3000 år vil sannsynligvis bli brukt til å krangle videre fremfor å legge sin tyngde bak en kjærlighet til Livet. Ordet er til for menneskene, ikke omvendt. 

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Greta Aune Jotun

116 innlegg  920 kommentarer

Publisert 5 dager siden
Halvor Nordhaug. Gå til den siterte teksten.
Så bør det legges til at det etter min vurdering vil være klokt i det minste å orientere om at andre i kirken tenker annerledes enn en gjør selv, og helst også gi en fair beskrivelse av det synet en ikke selv deler.

Så bør man vel heller ikke glemme - når man har forkynte de to syn, å forkynne hva Gud JHVH selv har sagt. Så kan jo kirkebesøkende sammenligne. Da tror jeg de fleste vil skjønne hva som er riktig, men Sannheten har trange kår i dagens Norge - det er kjødets lyst man lytter til, ikke Åndens vilje. 

6 liker  
Svar
Kommentar #8

Johannes Taranger

2 innlegg  269 kommentarer

Publisert 5 dager siden

Dette blir jo da en diskusjon der et bibelsk syn på saken blir likestilt med et ubibelsk syn. Da blir jo det en full kollisjon, og til og med kaos. Man kan jo som bekjent ikke blande olje og vann, som man i overført betydning her gjør. Eller som Paulus skriver i 1. Kor 5,6 : " Dere har sannelig ikke mye å være stolte av! Vet dere ikke at litt surdeig gjennomsyrer hele deigen?" Denne , etter min mening, ubibelske praksis  med å gå på kompromiss, holder på å gjennomsyre "deigen". Prester innenfor DNK som fremdeles forfekter det Bibelske syn på ekteskap, ser ut til å bli trengt mer og mer opp i et hjørne, dessverre

3 liker  
Svar
Kommentar #9

Øivind Hundal

0 innlegg  39 kommentarer

Publisert 5 dager siden

Uansett, UANSETT så går det ikke an å leve med to diametralt motsatte syn. Det kan tar tid, men det ene syn vil bli utradert. Konfirmasjonsundervisning tilbudt i to fasonger vil døut. Høyst sannsynlig vil det ikke bli tematisert offentlig, tilhengere av dette syn vil alltid bli forbigått av de andre, det vil ikke bli noen karrieremuligheter, og viktigst av alt: kirkegjengere, andre folk, politikere og opinionsdannere vil ikke ha dem som står for mindretallet. Mindretallet blir undertrykt gjennom et vell av mere eller mindre høflige hersketeknikker. 

3 liker  
Svar
Kommentar #10

Arve Kjell Uthaug

1 innlegg  11 kommentarer

To syn

Publisert 5 dager siden

Saka om seminaret i Volda er interessant, men eigentleg berre eit lite utslag av eit djupare problem. Dette handlar ikkje berre om to syn på ekteskapet, men om to syn på evangeliet. Biskopane og fleirtalet i kyrkjeemøtet har gitt oss eitt kompromiss mellom eit syn som er tufta på evangeliet, og eit syn som er i strid med evangeliet. Dette er nedbrytande for kyrkja på lokalplanet, og kyrkja kan ikkje leva i ei slik sjølvmotseiing i lengda. Eg håpar at nokon av biskopane òg ser det etter kvart.

4 liker  
Svar
Kommentar #11

Iver-Olaf Grimstad

0 innlegg  12 kommentarer

Publisert 5 dager siden

Eter å ha lest "Betre død enn homofil" (Arnfinn Nordbø) og seinare "The Gay Gospel -How pro-gay advocates misread the Bible" (av forfattaren Joe Dallas, som sjølv tidligare levde som homofilt praktiserende kristen), så innser eg at det Joe kallar "sloppy theology" (slurvete teologi) dessverre har blitt det dominante grunnlaget for teologien i Kyrkja den norske. Uholdbar. 

Kyrkja sine homoliberale lærarar er difor verre stilt enn farisearane. Jesus sa i det minste om dei: "alt det dei seier til dykk, skal de gjera, men etter gjerningane deira skal de ikkje retta dykk!" (Matt. 23:3)

I det minste så forkynte dei rett! No har vi både feil lære og feil praksis i kyrkja. 

Frimodig kyrkje er ein viktig motkultur. Og heldigvis har biskopen her iallfall klarsyn nok til å påpeike det som burde vere åpenbart enkelt for Åpen Kirkegruppe, i samband med Volda møtet.

No er eg ein motstandar av at vi kan leve med to så fundamentalt ulike syn i kyrkja. Endringa burde ikkje ha komt, men sidan det var demokratisk fleirtal for det, så burde dei som står for klassisk kristendom ha brote ut i protest.


1 liker  
Svar
Kommentar #12

Øivind Hundal

0 innlegg  39 kommentarer

Publisert 4 dager siden

Jeg er blitt fortalt at man tenker på to ulike, parallelle konfirmasjonsundervisninger. Den ene om det klassiske ekteskapssynet, den andre om det nye og moderne. Jeg venter i spenning på rapporten fra de første "parallelle" konfirmasjonsundervisninger om hvordan dette vil fungere. Og tror dette vil gi en viktig pekepinn på om en slik "parallell-praksis" vil ha livets rett. Å samtidig stå for to ulike, motsatte syn synes for meg rimelig vanskelig.

Svar
Kommentar #13

Greta Aune Jotun

116 innlegg  920 kommentarer

Publisert 4 dager siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Kirkemøtet har vedtatt at synd er i orden.

Ja, og ikke skal de som tror Guds Ord samarbeide med de som fornekter Guds Ord. Dette avsnittet fra Den hellige skrift (o. a. skriftavsnitt) viser det: 

"Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med urett? Eller hva samfunn har lys med mørke? Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro?"


3 liker  
Svar

Lesetips

Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
4 dager siden / 2042 visninger
3 kommentarer
Den andres lidelse
av
Ketil Slagstad
26 dager siden / 499 visninger
0 kommentarer
Morfar er bibelsmugler
av
Line Konstali
rundt 1 måned siden / 806 visninger
1 kommentarer
Selektiv historieskrivning
av
Einar Thomassen
rundt 1 måned siden / 3606 visninger
3 kommentarer
For vår jord
av
Arne Johan Vetlesen
rundt 1 måned siden / 1949 visninger
9 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Søren Ferling kommenterte på
Statsstøtte berre for 'rette' meiningar?
11 minutter siden / 1139 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Statsstøtte berre for 'rette' meiningar?
17 minutter siden / 1139 visninger
Audun Wold kommenterte på
Islamliknende atferd
17 minutter siden / 1330 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Islamliknende atferd
25 minutter siden / 1330 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Holocaust: Uklokt lovforbud
30 minutter siden / 205 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Adam og Eva eller common descent.
42 minutter siden / 883 visninger
Ronny Johansen kommenterte på
En sjanse til Smiths venner
rundt 1 time siden / 8685 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
rundt 1 time siden / 1078 visninger
Alf Gjøsund kommenterte på
En sjanse til Smiths venner
rundt 2 timer siden / 8685 visninger
Rune Tveit kommenterte på
Jeg kunne vært mirakelpredikant
rundt 2 timer siden / 984 visninger
Torstein Veierland kommenterte på
En sjanse til Smiths venner
rundt 2 timer siden / 8685 visninger
Les flere