Halvor Nordhaug

32    21

Å leve med to syn i kirken

To likestilte syn på likekjønnet ekteskap i kirken betyr ikke at begge syn alltid må presenteres alle steder, men at hvert syn også må kunne gis rom på egne premisser. Kirkens bredde skal romme også et smalt seminar der bare ett syn legges fram, slik det nylig var planlagt i Volda. Her er jeg uenig med Therese Utgård i Åpen Folkekirke som reagerte på at dette seminaret bare ville ha én innleder.

Publisert: 12. okt 2017 / 2374 visninger.

Hvordan kan vi leve sammen med to syn på ekteskapet i vår kirke? Om dette sier Kirkemøtets vedtak prinsipielt «at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes». Deretter går vedtaket videre med noen praktiske konsekvenser: «Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.»


Mitt fokus her er hva det betyr at begge syn skal få rom i kirkens «undervisning og forkynnelse». Som biskop møter jeg ofte spørsmålet om man som kirkelig ansatt nå må kjenne seg forpliktet til å redegjøre for begge syn på ekteskapet. Etter min vurdering må det være helt klart at Kirkemøtet ikke har innført noen slik forpliktelse. Hele poenget med å gi rom for to syn må være at de begge kan fremføres på egne premisser. Verken en prest, kateket, trosopplærer eller andre i kirken er forpliktet til å legge fram et annet syn på likekjønnet ekteskap enn det man selv har.


Så bør det legges til at det etter min vurdering vil være klokt i det minste å orientere om at andre i kirken tenker annerledes enn en gjør selv, og helst også gi en fair beskrivelse av det synet en ikke selv deler. Det tjener til lite å late som om det ikke er uenighet i kirken om dette temaet, og de fleste har vel gjerne i det minste en viss forståelse for at noen kan konkludere annerledes enn en selv. Men Kirkemøtet forplikter ikke noen til å redegjøre for en forståelse av ekteskapet som man selv ikke står inne for.


Prinsippet om at «begge syn må komme til uttrykk» betyr altså ikke at begge syn av alle og på alle steder må komme til uttrykk samtidig. Dette må gjelde alle arenaer i kirken, både gudstjenesten, undervisningen, temakvelder osv. Det er derfor etter min vurdering ikke i samsvar med Kirkemøtets linje når Therese Utgård fra Åpen Folkekirke reagerer på at et seminar som var planlagt holdt i Volda hadde som utgangspunkt at bare ett syn skulle legges fram. Seminaret skulle i henhold til media arrangeres av «privatpersoner fra det kristne miljøet i Ørsta Volda», men ble avlyst pga. den sterke kritikken mot opplegget.

 

Utgård argumenter for sitt standpunkt slik her på verdidebatt.no: "Det jeg reagerte på var invitasjonslisten. Én foredragsholder – uten motstemmer – som signaliserer at skeive bør leve i sølibat, gir ikke et godt bilde av forholdene i kirken. For virkeligheten er at det fins to likestilte syn. Det bør komme til uttrykk. Også på Møre."

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11700529-nar-motstemmene-blir-borte

 

Men to likestilte syn betyr nettopp ikke det Utgård her fremfører. At kirken skal romme to syn, betyr ikke at hver preken eller undervisningsøkt eller temakveld der dette temaet berøres, skal ha en tilsvarende bredde som det hele kirken rommer.

 

Kirkens bredde rommer nettopp smale seminarer, for dem som ønsker å arrangere slike. Noe annet vil være å gjøre rommet mindre, og arbeide for det motsatte av en åpen folkekirke. Kirken må gi rom også for dem - på begge sider - som mener at kirken aldri burde ha fattet et vedtak om to likestilte syn, og aldri ha åpnet for dette store rommet.

 

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

144 innlegg  19916 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Dette har kirken god erfaring i å krangle om. I to tusen år og tusener av år før dette har samme tema blitt kranglet om. En sak hvor 30-50 par av samme kjønn i året...... tenk at en så liten sak skal få slik oppmerksomhet?!?!? Kanskje snart på tide å løfte blikket fra underlivet til Livet? Hva er et prinsipp verd når det sprenger alle andre relasjoner enn de likekjønnede ekteskap?

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Daniel Krussand

8 innlegg  1569 kommentarer

Kirkemøtet har ikke autoritet.

Publisert 9 måneder siden
Halvor Nordhaug. Gå til den siterte teksten.
Kirkemøtets vedtak prinsipielt «at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes».

Det er dette som er den dramatiske feilen.  Kirkemøtet har vedtatt at synd er i orden.  Det er en umulighet om man samtidig vil ha Gud nærværende.

Kirken får ikke Guds Fred tilbake.

9 liker  
Svar
Kommentar #3

Daniel Krussand

8 innlegg  1569 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
En sak hvor 30-50 par av samme kjønn i året...... tenk at en så liten sak skal få slik oppmerksomhet?!?!?

Selvsagt få mennesker.  Men en av Guds Rikes dypeste sannheter, ekteskapet som bilde på Kristus og Menigheten er fjernet fra DnK!

5 liker  
Svar
Kommentar #4

Vidar Mæland Bakke

29 innlegg  17 kommentarer

Honnør til Nordhaug

Publisert 9 måneder siden

Biskop Halvor Nordhaug skal ha honnør for at han her kommer med en tydelig presisering og klargjøring av Kirkemøtets vedtak. Nordhaug evner å tenke prinsipielt der mange av oss ofte blir revet med av våre følelser i et betent spørsmål som dette. 

Jeg mener at Åpen Folkekirkes ledelse burde komme med en tilsvarende klargjøring. Selv om det omtalte arrangementet på Møre ikke stod for Frimodig kirkes regning, arrangerer vi tilsvarende seminarer andre steder i landet, bl.a. med Bjørn Helge Sandvei som foredragsholder. Det er viktig for oss å vite at vi kan gjennomføre slike arrangementer uten slike reaksjoner fra den kanten som nærmest sår tvil om vår legitimitet i kirken. 

Selvfølgelig kan vi også både arrangere og delta på arrangementer som i større grad presenterer flere syn. Det har også Sandvei gjort. Men vi må også ha full frihet til å gjennomføre arrangementer helt og fullt på egne premisser, slik ganske sikkert også Åpen Folkekirke kommer til å gjøre. Hva mener egentlig Åpen Folkekirke i denne saken?

Med hilsen 

Vidar Mæland Bakke, nestleder i nettverket Frimodig kirke 

2 liker  
Svar
Kommentar #5

Vidar Mæland Bakke

29 innlegg  17 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Njål, ja, du har rett, saken er så grundig utdebattert at det jeg nå skal si selvsagt er veldig forutsigbart. Men det må likevel sies: Du kommenterer at homofile ekteskap er et marginalt fenomen. Men kirken har valgt å gjøre det til et helt avgjørende viktig fenomen. Så viktig at det i dag er fullt lovlig og greit å bruke en liturgi for ekteskapet mellom mann og kvinne som ikke bruker bibeltekster om ekteskapet mellom mann og kvinne, altså en fullstendig kjønnsløs ekteskapsliturgi av hensyn til disse relativt få. Ekteskapet er i bibelsk sammenheng en helt avgjørende forutsetning for Livet, ikke underlivet som du så kjekt gjør et ordspill av. Det er dette aspektet ved ekteskapet som nå er plassert på sidelinjen. Det er ikke et marginalt spørsmål verken i teologien eller i samfunnet.  Familien er en bærebjelke. 

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Njål Kristiansen

144 innlegg  19916 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Vidar Mæland Bakke. Gå til den siterte teksten.
Ekteskapet er i bibelsk sammenheng en helt avgjørende forutsetning for Livet, ikke underlivet som du så kjekt gjør et ordspill av. Det er dette aspektet ved ekteskapet som nå er plassert på sidelinjen. Det er ikke et marginalt spørsmål verken i teologien eller i samfunnet.  Familien er en bærebjelke. 

Jada, jeg har selv vært med å utdebattert det. Jeg kjenner argumentene dine. Når jeg sier som jeg gjør og peker på det forsvinnende lille antall som faktisk ser ut til å velge kirkelig vigsel går mine tanker hen til at det skulle vært mulig å enes uten all den splittende virksomheten. Man kunne laget seg en unntaksbestemmelse i retning av at *vi finner det ikke dekket i Skriften, men legger vekt på særlige forhold.............* for å kunne romme disse få. Men jeg forstår at dette er så alvorlig at det er greit nok at man nå har en nøytral praksis på beddingen. 

Familien er også en bærebjelke for min del. Et annet aspekt er at vi kan registrere at det ikke alltid ser ut til å være slik for alle i samfunnet. Mange ser hen til andre samlivsformer. Familien er derfor viktig for en del kristne og andre former for troende, men mangler et reellt fotfeste hos overraskende mange andre. Og til sist, jeg tror ikke disse andre enser kirkens oppfatning i det hele tatt men velger sin egen stil på fritt grunnlag. Disse velger nok borgerlig vielse under alle omstendigheter. Da sirkles problemstillingen inn til å gjelde de få troende som vil gifte seg kirkelig, og som sagt, det ville være en øvelse i toleranse om kirken fikset en slik moralsk sving, men jeg forstår at det er henimot umulig. Også de neste 3000 år vil sannsynligvis bli brukt til å krangle videre fremfor å legge sin tyngde bak en kjærlighet til Livet. Ordet er til for menneskene, ikke omvendt. 

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Greta Aune Jotun

138 innlegg  1068 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Halvor Nordhaug. Gå til den siterte teksten.
Så bør det legges til at det etter min vurdering vil være klokt i det minste å orientere om at andre i kirken tenker annerledes enn en gjør selv, og helst også gi en fair beskrivelse av det synet en ikke selv deler.

Så bør man vel heller ikke glemme - når man har forkynte de to syn, å forkynne hva Gud JHVH selv har sagt. Så kan jo kirkebesøkende sammenligne. Da tror jeg de fleste vil skjønne hva som er riktig, men Sannheten har trange kår i dagens Norge - det er kjødets lyst man lytter til, ikke Åndens vilje. 

7 liker  
Svar
Kommentar #8

Johannes Taranger

2 innlegg  451 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Dette blir jo da en diskusjon der et bibelsk syn på saken blir likestilt med et ubibelsk syn. Da blir jo det en full kollisjon, og til og med kaos. Man kan jo som bekjent ikke blande olje og vann, som man i overført betydning her gjør. Eller som Paulus skriver i 1. Kor 5,6 : " Dere har sannelig ikke mye å være stolte av! Vet dere ikke at litt surdeig gjennomsyrer hele deigen?" Denne , etter min mening, ubibelske praksis  med å gå på kompromiss, holder på å gjennomsyre "deigen". Prester innenfor DNK som fremdeles forfekter det Bibelske syn på ekteskap, ser ut til å bli trengt mer og mer opp i et hjørne, dessverre

3 liker  
Svar
Kommentar #9

Øivind Hundal

0 innlegg  121 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Uansett, UANSETT så går det ikke an å leve med to diametralt motsatte syn. Det kan tar tid, men det ene syn vil bli utradert. Konfirmasjonsundervisning tilbudt i to fasonger vil døut. Høyst sannsynlig vil det ikke bli tematisert offentlig, tilhengere av dette syn vil alltid bli forbigått av de andre, det vil ikke bli noen karrieremuligheter, og viktigst av alt: kirkegjengere, andre folk, politikere og opinionsdannere vil ikke ha dem som står for mindretallet. Mindretallet blir undertrykt gjennom et vell av mere eller mindre høflige hersketeknikker. 

3 liker  
Svar
Kommentar #10

Arve Kjell Uthaug

1 innlegg  12 kommentarer

To syn

Publisert 9 måneder siden

Saka om seminaret i Volda er interessant, men eigentleg berre eit lite utslag av eit djupare problem. Dette handlar ikkje berre om to syn på ekteskapet, men om to syn på evangeliet. Biskopane og fleirtalet i kyrkjeemøtet har gitt oss eitt kompromiss mellom eit syn som er tufta på evangeliet, og eit syn som er i strid med evangeliet. Dette er nedbrytande for kyrkja på lokalplanet, og kyrkja kan ikkje leva i ei slik sjølvmotseiing i lengda. Eg håpar at nokon av biskopane òg ser det etter kvart.

4 liker  
Svar
Kommentar #11

Iver-Olaf Grimstad

0 innlegg  12 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Eter å ha lest "Betre død enn homofil" (Arnfinn Nordbø) og seinare "The Gay Gospel -How pro-gay advocates misread the Bible" (av forfattaren Joe Dallas, som sjølv tidligare levde som homofilt praktiserende kristen), så innser eg at det Joe kallar "sloppy theology" (slurvete teologi) dessverre har blitt det dominante grunnlaget for teologien i Kyrkja den norske. Uholdbar. 

Kyrkja sine homoliberale lærarar er difor verre stilt enn farisearane. Jesus sa i det minste om dei: "alt det dei seier til dykk, skal de gjera, men etter gjerningane deira skal de ikkje retta dykk!" (Matt. 23:3)

I det minste så forkynte dei rett! No har vi både feil lære og feil praksis i kyrkja. 

Frimodig kyrkje er ein viktig motkultur. Og heldigvis har biskopen her iallfall klarsyn nok til å påpeike det som burde vere åpenbart enkelt for Åpen Kirkegruppe, i samband med Volda møtet.

No er eg ein motstandar av at vi kan leve med to så fundamentalt ulike syn i kyrkja. Endringa burde ikkje ha komt, men sidan det var demokratisk fleirtal for det, så burde dei som står for klassisk kristendom ha brote ut i protest.


3 liker  
Svar
Kommentar #12

Øivind Hundal

0 innlegg  121 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Jeg er blitt fortalt at man tenker på to ulike, parallelle konfirmasjonsundervisninger. Den ene om det klassiske ekteskapssynet, den andre om det nye og moderne. Jeg venter i spenning på rapporten fra de første "parallelle" konfirmasjonsundervisninger om hvordan dette vil fungere. Og tror dette vil gi en viktig pekepinn på om en slik "parallell-praksis" vil ha livets rett. Å samtidig stå for to ulike, motsatte syn synes for meg rimelig vanskelig.

1 liker  
Svar
Kommentar #13

Greta Aune Jotun

138 innlegg  1068 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Kirkemøtet har vedtatt at synd er i orden.

Ja, og ikke skal de som tror Guds Ord samarbeide med de som fornekter Guds Ord. Dette avsnittet fra Den hellige skrift (o. a. skriftavsnitt) viser det: 

"Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med urett? Eller hva samfunn har lys med mørke? Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro?"


5 liker  
Svar
Kommentar #14

Håvard Sporastøyl

12 innlegg  47 kommentarer

Hva med medlemmenes rettigheter?

Publisert 9 måneder siden
Halvor Nordhaug. Gå til den siterte teksten.
Som biskop møter jeg ofte spørsmålet om man som kirkelig ansatt nå må kjenne seg forpliktet til å redegjøre for begge syn på ekteskapet. Etter min vurdering må det være helt klart at Kirkemøtet ikke har innført noen slik forpliktelse. Hele poenget med å gi rom for to syn må være at de begge kan fremføres på egne premisser. Verken en prest, kateket, trosopplærer eller andre i kirken er forpliktet til å legge fram et annet syn på likekjønnet ekteskap enn det man selv har.

Retten til å fordype seg i sitt eget teologiske syn, uten nødvendigvis i enhver slik sammenheng å få presentert andre syn, er en selvfølge, og deles sannsynligvis også av Therese Utgaard og Åpen folkekirke. Kirkelige ansattes rett til å slippe å legge fram et annet syn på likekjønnet ekteskap enn det man selv står for, ser det ut til at Kirkemøtet har sikret. Men hva med kirkemedlemmenes rett til å få belyst sitt syn i trosopplæringen?

Jeg tilhører en såkalt liberal menighet hvor jeg tror alle de ansatte står for kirkens nye syn på ekteskapet. I menighetsrådet er jeg den eneste som har gitt til kjenne at jeg står for kirkens tradisjonelle syn. Jeg kan leve med det, forutsatt at det synet jeg står for får den samme oppmerksomhet i trosopplæringen som det nye synet får. Men har Kirkemøtet sikret meg som kirkemedlem en slik rett? Og har biskopene sagt noe om hva jeg kan forvente i denne sammenheng?

Jeg blir av og til spurt av såkalte konservative kristne i menigheten om det ekteskapssynet de står for blir presentert i konfirmasjonsundervisning og trosopplæring når slike spørsmål kommer opp. Jeg kan faktisk ikke svare på det, for menigheten har ennå ikke diskutert hvordan vi i praksis skal leve sammen med to forskjellige lærer i dette spørsmålet, og så langt jeg kan se har verken biskoper eller Kirkemøte sagt noe klart om det, bortsett fra at kirkens ansatte ikke skal tvinges til å formidle noe de ikke står for selv. Men hva da med kirkemedlemmenes behov for å bli møtt av kirken på sitt syn? Har de noen rettigheter?

Jeg er fullt klar over at skal et tradisjonelt syn på ekteskapet presenteres i såkalte liberale menigheter på lik linje med det nye synet, må det samme skje i såkalte konservative. De som ikke kan akseptere det, burde for lenge siden ha meldt seg ut av Den norske kirke og over i et trossamfunn. For oss andre kan konsekvensen bli den samme hvis kirken ikke klarer å ivareta alle medlemmers behov for å bli møtt på sitt syn.

Svar
Kommentar #15

Johannes Taranger

2 innlegg  451 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Det konservative synet ser ut til gradvis å vike for det liberale i DNK idag. Det er bare et spørsmål om tid. Konservative prester kommer i mer og mer skvis tror jeg. Kanskje det er det beste for de med et Bibelsk konservativt syn at de melder seg ut av DNK og inn i et trossamfunn som fremdeles bruker Bibelen som øverste autoritet. Så får heller DNK seile sin egen synkende skute

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Bibeltime for politikere
38 minutter siden / 1936 visninger
Ronnie Johanson kommenterte på
Bibeltime for politikere
rundt 1 time siden / 1936 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 12814 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 10 timer siden / 11337 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 10 timer siden / 11337 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 10 timer siden / 11337 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 10 timer siden / 11337 visninger
Robin Tande kommenterte på
Mening med eller uten Gud?
rundt 10 timer siden / 289 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 10 timer siden / 12814 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 11 timer siden / 11337 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 12 timer siden / 11337 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 12 timer siden / 12814 visninger
Les flere