Kjell G. Kristensen

65    12674

”Derfor har vi ikke oppdaget romvesener" (?)

Publisert: 11. okt 2017 / 6453 visninger.

I prinsippet er jeg nokså nyskjerrig når jeg ser overskrifter som dette:
Skremmende teori:
”Derfor har vi ikke oppdaget romvesener”

Milliarder på milliarder med planeter, men foreløpig har vi ikke sett noen romvesner. Forklaringen kan være en teori som forskerne kaller ”Det store filteret” Og det kan være en uhyggelig teori…

Dette er selvsagt sakset fra VG+ som vil tjene penger på slike som meg…: ” Les hele artikkelen og få tilgang til VG+ for 75,-/mnd.”

Jeg er imidlertid ikke så lett å lure, så jeg googler overskriften og finner fort forklaringen på VG+ sin fiskefangst;

Noen som har lest VG i dag? - Religion, alternativt og filosofiske ...

"Derfor har vi ikke oppdaget romvesner" - og som kan fortelle litt om det som står der? Anonymkode: a8cd6...a03. 
http://forum.kvinneguiden.no/topic/1137271-noen-som-har-lest-vg-i-dag/

Mens jeg fortsatt er inne på dette søket, finner jeg også:  
Aliens i lys av Bibelen - Dagen.no
http://www.dagen.no/Kristenliv/debatt/Aliens-i-lys-av-Bibelen-523729

Her stilles det til debatt om akkurat det samme:

” debatt Er det liv på andre planter? Finnes romvesener? Hva sier Bibelen – er det rom for slik tro i et kristent verdensbilde? ”

Les fra debatten, her er det mye bra skrevet og sitert fra Bibelen, hva skal en tro?

 Finnes det interesse og forståelse for en slik debatt her på VD? Som grunnlag kan jeg gi en bibeltekst fra Jes.1.2 som er verdt å tenke litt over? : Hør, dere himler og lytt, du jord, for Herren taler…

Hvor befinner Herren seg når han taler? Og hvem ellers taler han til foruten jorden?

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12674 kommentarer

Stjernereiser

Publisert 4 måneder siden

Det interessante med en debatt om aliens og himmellegemer i et bibelsk perspektiv er muligheten av å få en breddeforståelse av skriftens ordsammenstillinger.

Et eksempel kan hentes fra Matt.24.29: Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.

Hvis stjernene som fyller himmelhvelvingen skal falle ned, må de jo ha en plass å falle ned på?

Åp.12.3-4: Også et annet tegn viste seg på himmelen, en stor, ildrød drage med sju hoder og ti horn. På hodene hadde den sju kroner. Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden… (?)

Om det nå bare var en av stjernene som falt ned på jorden, den nærmeste kaller vi for solen og er i forhold til jorden 40 ganger større… så er det med vilje skriften er skrevet slik den er for at de som leser den skal trenes opp til å bruke sine tanker… altså må en forstå at Bibelen er skrevet i en symbolsk drakt. Bare skriften selv oppklarer dens egen symbolikk. Et godt eksempel på hva stjerner forklares som, gis i 1.Mos. 37.9-10:

Josef hadde enda en drøm og fortalte den til brødrene sine. Nå har jeg hatt enda en drøm, sa han. Se, solen og månen og elleve stjerner bøyde seg for meg. Da han fortalte drømmen til faren og brødrene, irettesatte faren ham og sa: Hva slags drøm er det du har hatt? Skulle jeg og din mor og dine brødre virkelig komme og bøye oss til jorden for deg?

Dette er som når Jesus spør og forklarer om hvem som er hans mor og søsken: Men Jesus svarte ham: «Hvem er min mor, og hvem er mine søsken? Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: Se, her er min mor og mine søsken! For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor. (Matt.12.48-50)

Her forstår man at stjernene er menneskelige stjerner… noen andre mennesker vil se opp til. (1.Kor.15.40-41: Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper; de himmelske har én glans, de jordiske en annen. Én glans har solen, en annen har månen og en annen igjen har stjernene. Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans. Slik er det også med de dødes oppstandelse…) En perfekt sammenligning av menneskelig ytelse.

Himmelske kropper er her visstnok en antydning om stjerneglansen disse har? Og man har jo dessuten beskrivelser om englene… hvor holder disse hus? Jo, i himmelen, hvordan forstå dette? Job kan fortelle at visdommens hemmeligheter har en dobbel innsikt/ forståelse. (Job 11.6) Englene kan forstås som romvesener, for de har kapasiteter for romreiser.

Elia ble for eksempel hentet i en ildvogn med ildhester foran og fór opp til himmelen i en storm (2.Kong.2.11), en typisk bibelsk beskrivelse for å få dette til å se ut som ting som ikke kan beskrives vitenskapelig og for å skjule det fremtidige… Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger… Luk.21.25

Engleveldet

At englene har slike kapasiteter kommer frem i 1.Mos.28.12-14:

Da hadde han (Josef) en drøm: Se, en stige var reist på jorden, og toppen av den nådde til himmelen. Og se, Guds engler gikk opp og gikk ned på den. Da sto Herren foran ham. Han sa: «Jeg er Herren, din far Abrahams og Isaks Gud. Den jorden du ligger på, vil jeg gi til deg og din ætt. Din ætt skal bli som støvet på jorden. Du skal bre deg ut mot vest og øst, mot nord og sør, og i deg og din ætt skal alle slekter på jorden velsignes.

Disse englene skulle tjene Menneskesønnen når han kom (Matt.4.11, 16.27) og farkosten er beskrevet i Esek.1.1-28 (Esekiel får se Guds herlighet) og benevnes til slutt med: Det var dette Herrens herlighet lignet, slik så den ut… og i de første versene avsløres det hvor de er produsert!

Jeg så, og se! – en stormvind kom fra nord, en stor sky og flammende ild. Det var lysglans omkring den, og ut fra midten blinket det som av skinnende metall, ut fra ilden. (Noen vers beskriver det ytterste nord, eller fra jordens ytterste ende, Jer.6.22, Esek.38.15 – Gog i Magogs land, 38.2: Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal = fremtidig herredømme i Åp.20.7-9)

Jefr.; Jes.14.13: Det var du som sa i ditt hjerte: «Til himmelen vil jeg stige opp, høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass der guder samles, på fjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik Den høyeste.» (Jes.41.25)

Vel… kan en regne GT som oppfylt og si at alt dette er skjedd?
En gladnyhet om stjernene finnes:

Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Gjør alt uten murring og misnøye, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil midt i en vrang og villfaren slekt. Dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen når dere holder fast på livets ord, og da skal jeg få den ros på Kristi dag at løpet mitt og strevet mitt ikke har vært forgjeves. (Fil.2.12-16)

Man kan vel kanskje si at man leter på feil plass etter aliens, de finnes blant menneskene, men vi ser dem ikke, fordi det er en del av menneskeheten vi ser i skriften, profetert i fremtiden, for englene er barn av oppstandelsen.

Heb.1.14 Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen? – (Herav Ef 6,11- 12)

Luk.20.35-36: Men de som blir funnet verdige til å være med i den kommende verden og oppstandelsen fra de døde, de verken gifter seg eller blir giftet bort, for de kan ikke lenger dø. De er som engler, og de er Guds barn, for de er barn av oppstandelsen.

Esek.1.5: Og det kom noe som lignet fire levende skapninger ut fra den. (Guds herlighet) Slik så de ut: De lignet mennesker. 13-14: De som lignet levende skapninger, så ut som brennende kull, som fakler så de ut. Ilden beveget seg fram og tilbake mellom dem, det blinket og lynte av den. Skapningene fór fram og tilbake, det så ut som lynet.

Lynet

Men dette er jo både beskrivelsen av først Satans makt med de under og tegn som skal komme, og deretter overtar menneskesønnen denne makten, Luk.10.17-18: De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!» Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!»

Matt.24.27: For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.

Matt.28.2-6: Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!

Men alt dette må jo forstås i sin samlede sammenheng og ved hjelp av forståelse og synlige beviser ( = oppfyllelse: Jer.28.9: Når en profet profeterer fred, må ordet til profeten gå i oppfyllelse for at en kan vite at han virkelig er en profet som Herren har sendt.)

Men la oss få litt mer liv i debatten om aliens i lys av det som står skrevet i Skriften, jeg vet det finnes kapasiteter på dette området innenfor vd’s debattanter, selv om mange bare forholder seg til NT, som regnes som den åndelige delen – livet etter oppstandelsen, og som mange regner som det livet man nå lever i. (1.Kor.15.19-23). Derfor mener jeg at det er på tide med litt bredere synsvinkler på skriftens profetiske mirakler… har man for eksempel sett noe til Himmelens hær enda? (5 Mos 4,19) Den skal jo enda gå i oppløsning?

Svar
Kommentar #2

Øivind Hundal

0 innlegg  94 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

På Fjellhaug ble vi, i en bisetning, gjort oppmerksom på et sted hvor Jesus sa: "jeg har også andre får som ikke er av denne flokk". 1930-oversettelen bokmål. Vår lærer sa at noen tolket dette som at det eksisterte liv på andre steder i verdensrommet. Men, som læreren også understreket, dette er et så gåtefullt vers at det er umulig å trekke noen strenge og detaljerte konklusjoner av det.

Svar
Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12674 kommentarer

Dom mellom får/sauer

Publisert 4 måneder siden

Ja, dette var jo en interessant tanke, men den er kanskje noe vag ?

Jesu flokk får vi vite er av Israels hus i Matt.15.24. Du viser nok til Joh.10.16, og dersom læreren på  Fjellhaug hadde vært oppmerksom på at skriftstedet har henvisninger til videre oppfølging, hadde han selvfølgelig sett at Joh 10,16 viser til Esek 34,23: Jeg vil sette én gjeter over dem, og han skal gjete dem, min tjener David, han skal gjete dem, han skal være deres gjeter.

Han ville nok ikke interessert seg i å undersøke saken nærmere da han sikkert ser på denne profetien som historie, men leser man litt lengre opp i Esek.34.17 står det noe riktig interessant: Dere, min flokk! Så sier Herren Gud: Se, jeg dømmer mellom en sau og en annen, mellom værer og bukker...

I følge Daniel er væren som blir kastet ned på jorden i Dan.8.7, Media og Persia i Dan.8.20. Dermed vet vi at det gamle periske riket er innblandet i sluttstriden. (Dan.10.19, 11.2)

Om disse får evner til å hevde seg blant stjernene vites ikke pr nå, men det var i så fall et viktig innslag som gjerne kan utdypes enda mer... takk for din interesse omkring emnet!

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12674 kommentarer

Menneskenes romreiseprogram forutsagt hos Job?

Publisert 4 måneder siden

Man skulle kanskje ikke tro det, men Bibelen er en fantastisk bok som forutsier en masse vitenskapelige oppfinnelser, men dog kanskje litt dulgt for mange? 

Job nevner en masse fremtidige ting om man bare dveler over ordene som man kanskje ikke så lett ser betydningen av, da mye av det som nevnes allerede finnes i dag. - Derfor blir det nesten en selvfølge at dynamitten fantes da Bibelen ble skrevet?

Henter dette fra Job 28: v9-10: På den hårde sten legger de sin hånd, de velter hele fjell om fra grunnen av.  I berget sprenger de ganger, og allehånde kostelige ting får de se...

Sølvet har jo sin grube, og gullet, som renses, sitt finnested;  jern hentes frem av jorden, og sten smeltes til kobber.  De gjør ende på mørket, og inn i de innerste kroker gransker de stener som ligger i det sorte mørke; de bryter en sjakt langt borte fra menneskers bolig; der ferdes de glemt, dypt under menneskers føtter; der henger de og svever langt borte fra mennesker.

2011 utgaven bruker ordene; På glemte steder,  der ingen har satt sin fot, henger de og dingler,  langt fra folk.

Alle romprogram har som mål å utvinne verdier ved å utvinne metaller fra f.eks asteroider. 

 http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2016/03/Richard-Branson-selskap-skal-aapne-gruver-i-verdensrommet

http://www.astroevents.no/gruvedrift1.html

http://forskning.no/2017/04/gruvedrift-pa-asteroider-forste-skritt-blir-drivstoffstasjoner-i-verdensrommet

https://www.aftenposten.no/norge/i/bKdgv/Slik-vil-NASA-fange-en-asteroide

http://natgeobloggen.no/2015/01/03/verdensrommet-i-2015-her-er-hendelsene-vi-gleder-oss

 

Svar
Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12674 kommentarer

Erik Tandbergs romrapport

Publisert 4 måneder siden

http://forskning.no/blogg/erik-tandbergs-blogg/kinesiske-maneprover-og-amerikanske-asteroideprover

Svar
Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12674 kommentarer

Himmelporten og Jakobs kompromiss...

Publisert 4 måneder siden

Bar.3.14-19: Israel, hvor stort Guds hus er, og hvor vidstrakt det sted han eier! Stort er det og uten grenser, høyt rager det og kan ikke måles. Der ble kjempene født, de navngjetne fra eldgammel tid, veldige av vekst og dyktige i krig.

Men det var ikke disse Gud valgte seg ut, det var ikke dem han viste veien til innsikt. Kjempene gikk til grunne fordi de manglet forstand, på grunn av sin dårskap døde de ut. Hvem har fart opp til himmelen og hentet visdommen, hvem har tatt den med seg ned fra skyene?

1.Mos.28.16-17: Da våknet Jakob av søvnen og sa: «Sannelig,  Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke! Han ble redd og sa: «Hvor skremmende dette stedet er! Dette må være Guds hus, her er himmelens port.

Som et lite tankekors hører det med til denne fortellingen at Jakob setter betingelser til sin Gud: Så ga Jakob dette løftet: «Om Gud er med meg og bevarer meg på veien der jeg går, om han gir meg brød å spise og klær å ha på meg  og lar meg vende tilbake til farshuset mitt i fred, da skal  Herren være min Gud. (v20-21)

Han brukte en stein til hodepute og laget seg en støtte av den på dette stedet og helte olje over den... symbolsk? Steinen kan kanskje vise seg å være den som Daniel nevner skal bli til et fjell som fyller hele jorden. (Også symbolsk) Men himmelporten er en interessant opplysning.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
39 minutter siden / 724 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
44 minutter siden / 724 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 1 time siden / 724 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 2 timer siden / 724 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 2 timer siden / 724 visninger
Audun Wold kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 5 timer siden / 724 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 5 timer siden / 724 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 11 timer siden / 724 visninger
Kris Guleng kommenterte på
Hvorfor akkurat Bibelen?
rundt 12 timer siden / 1878 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 12 timer siden / 724 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 12 timer siden / 724 visninger
Les flere