Sarah Nazeem Eriksen

25    25

Vi må hjelpe hverandre, offentlig psykiatri gjør det ikke

Den 10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. Det har det vært siden 1992. Hensikten er å fremme større bevissthet om psykisk helse i hele verden, og dagen markeres nå i over 150 land.

Publisert: 10. okt 2017 / 2398 visninger.

Årets tema er "noe å glede seg over". Det er en positiv vinkling. Glede, håp og mening står sentralt for psykisk helse. Det er viktig å ha noe man kan glede seg over, noe man kan håpe på, noe som gir mening. Problemet med mange psykiske lidelser og vansker er at de visker ut nettopp disse tingene. De gjør at mennesker ikke har noe å glede seg over, noe å håpe på, noe som gir mening.

Mennesker er sosiale vesner. Mange er likevel ensomme. Det gjelder uavhengig av om de er alene eller sammen med andre. Det kan da være vanskelige å finne glede, håp og mening. Disse tingene er nemlig svært ofte knyttet til følelsen av tilhøringhet, trygg selvfølelse og gode relasjoner.

Alle opplever vi gleder og sorger, oppturer og nedturer. Det er en del av livet. Fordelingen er imidlertid ikke jevn. For dem som har fått ekstra mye på den negative vektskålen, kan det være vanskelig å gjenopprette balanse og skape en meningsfull hverdag for seg selv. I stedet kan hverdagen handle om angst, tårer, isolasjon, nederlag, selvskading og endog selvmordsforsøk. Å opprettholde et liv som kun kjennes smertefullt kan være en stor utfordring, ikke minst når man samtidig overøses med kommentarer om at man bør ta seg sammen, tenke positivt, fylle sitt eget liv med glede og slutte å synes synd på seg selv. I tillegg kan det synes som om "alle andre" får det til.

Det er allment kjent og akseptert at vi alle har en psykisk helse og at vi alle kan bli psykisk syke. Likevel er det fortsatt knyttet stigma og stereotypiske fordommer til det å ha en psykisk lidelse. Det er som om samfunnets generelle 'bruk og kast'-mentalitet har funnet et ekstra godt jordsmonn og stadig står i full blomst.

Vi har jo alle vært triste og kjent på sorg - så hvordan skal man, om man ikke har kjent den enda dypere avgrunnen selv, kunne ha forståelse for at noen på grunn av 'depresjon' ikke orker komme på jobb eller klarer å konsentrere seg om studiene? Vi har jo alle vært redde og nervøse - så hvordan skal man, om man ikke har følt på den fullstendig lammende frykten selv, kunne ha forståelse for at noen på grunn av 'angst' ikke orker å komme på jobb eller klarer å fremføre foran klassen?

Når svært dramatiske ting skjer, hender det at samfunnet reagerer. Når noen på grunn av psykiske lidelser dreper eller er til fare for andre, da skriker man ut om at noe må gjøres. Vi tenker at det offentlige helsevesenet vil, bør, kan og må ta seg av saken. Noen ganger lykkes de. Andre ganger lykkes de ikke - slik som når en 15 år gammen jente blir drapsmann, etter å ha forsøkt å be om hjelp på grunn av sine psykiske problemer over lang tid. Ingen ville høre da hun ropte; først da det var for sent ble hun tatt på alvor.

Mellom 500-600 mennesker tar hvert år sitt eget liv i Norge. I andre land er tallet høyere. Årsakene er mange, og ofte forblir spørsmålet om hvorfor ubesvart. Men i mange tilfeller handler det om at man har mistet nettopp glede, håp og mening. Man orker ikke mer. Det betyr ikke nødvendigvis at man vil dø. Men livet kjennes for tungt å leve. Man orker ikke mer.

Ut fra samtaler og gjennomlesning av ulike blogger og artikler synes jeg det er en trend som går igjen angående offentlig psykisk helsevern. De som ikke har vært pasient der selv, eller som har vært i kontakt med dem på grunn av "lettere problemer" (noe som innen psykiatrien aldri vil si at det handler om "peanutter"), vil i mange tilfeller uttale seg positivt om den hjelpen som blir tilbudt. De som har vært i kontakt med psykiatrien på grunn av større problemer, enten som pasient eller som pårørende, gir derimot ofte uttrykk for skuffelse og skepsis. Typisk karakteriseres hjelpen med ord som ydmykende, avvisende, fraværende...

For alt for mange har møtet med psykisk helsevern gjort en vond og vanskelig situasjon enda verre. Pasienter som kunne kommet tilbake til et normalt liv, med skole, arbeid, familie og venner, blir i stedet svingdørspasienter.

Det er et stort problem at venner og familie, naboer, arbeidsgivere og kolleger ofte setter sin lit til det offentlige tilbudet når de ser noen sliter. Motivene kan være mange. Man kan være uvitende om hva det handler om - og i stedet basere seg på stigmatiserende fordommer og feilaktige ideer. Man kan være opptatt med sitt eget - og i stedet kan man i etterkant klandre den som avsluttet livet for at hen var egoistisk som ikke tenkte på dem som ble etterlatt. Man kan være redde for å gjøre noe galt - så derfor velger man å ikke gjøre noe.

Men den offentlige psykiatrien vil ikke redde dem som sliter. Den virkelige kilden til hjelp er mannen i gata, naboen, kollegaen, vennekretsen, familien, læreren, deg og meg. Det er vi som må vite hva vi skal gjøre - dersom vi tilfeldigvis skulle støte på et menneske, kjent eller ukjent, som er i ferd med å miste kontrollen og vurderer å avslutte livet.

Mange som har vært der selv har erfart at det ikke er noe hjelp å få fra det offentlige, verken fra legevakt, sykehus eller DPS. Er man heldig kan man få henvisning til utredning ved DPS om 6-8 uker. Den offentlige psykiatrien tar nemlig ikke tak i situasjoner der og da, ei heller i eksistensielle problemer som handler om glede, håp og mening. Det eneste de tilbyr er hjelp til å finne en mulig diagnose, slik at man kan forstå at det på grunn av en eller annen mental "defekt" har endt opp slik at pasienten nå vurderer å ta sitt eget liv. Forhåpentligvis går det over av seg selv. Hvis ikke... Ja, da vasker vi våre hender.

Flere hundre mennesker har tatt livet sitt mens de har vært i psykisk helsevern. Dette får ingen konsekvenser for institusjonene. For pasienten og de pårørende, derimot, er det ingen vei tilbake.

Det er lett å bortforklare slike hendelser - blant annet med at det er umulig å forutsi hvem som vil ta livet sitt og hvem som ikke vil det. Men ut fra det jeg selv fikk oppleve fra en kortere tur innom psykiatrien som pasient, tror jeg det er langt mer komplekst enn som så. Med tanke på hvor lett mange tar det når pasienter melder ifra om sine problemer, er det nok i mange tilfeller kun tilfeldighetene - eller de høyrere makter - å takke for at det ikke har gått galt med flere.

Den viktigste forebyggingen av psykiske liedelser og selvmord ligger utenfor psykiatrien. Det handler om hvordan vi behandler hverandre. Vi kan skape glede, håp og mening for hverandre. Og vi kan bryte ned glede, håp og mening for hverandre.

Det er verdensdagen for psykisk helse i dag. Jeg håper flere vil bli bevisst hvor viktige brikker vi er i hverandres liv. Vi kan late som vi ikke ser og gå videre på den andre siden av veien. Eller vi kan bite i det sure eplet og bry oss, slik som den selvoppofrende, barmhjertige samaritan...

7 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lars Olle Engaas

3 innlegg  32 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Mange takk for et meget fint innlegg på denne verdensdagen for psykisk helse.  Min erfaring med psykiatrien i mer enn tretti år er at psykiatrien er sykere enn pasienten. Spesielt gjelder det psykiatrien som behandler dem som sliter mest. Der har du fullstendig rett,  Det er pillepsykiatrien som er enerådende i psykiatrien. Reseptblokka til psykiaterne er suttekluten deres. Fjernes reseptblokka, så fjernes også livsløgnen deres. Ifølge psykiater Jytte Willadsen, nestoren i dansk psykiatri, så dopes pasientene ned til zombier på institusjonene. En psykiatrisk sykepleier skrev for mange år siden i Aftenposten at disse pasientene lever i et helvete fra dag til dag på grunn av hjernepillene. Det er over seksti år siden på en kongress i Brüssel at psykiaterne kalte hjernepillene for kjemisk lobototomi.

I 1848 ble psykiaterne gjennom psykiatriloven kongene i psykiatrien. Psykiaterne er "vår tids bödlar", som en svensk forfatter kalte dem. Det hadde vært mye bedre om det var teologer, filosofer og bestemødre som hadde vært ansatt i psykiatrien. I psykiatrien er det altfor mange kalde hjerner og altfor få varme hender. Det er faktisk mye bedre å være i fengsel for mennesker med nedsatt psykisk funksjonsevne, enn å være internert i psykiatrien, for i fengslet får dem ikke ødelagt hjernen sin av nevroleptika, fortalte en svensk docent og nevrolog meg for mange år siden, da han holdt foredrag i Den gamle festsal på Universitetet. Han het Lars Mårtensson.

Det er overflod av tvang i psykiatrien. Ifølge Helsedirektoratet var det 346 000 døgn med tvangsinnleggelse i 2016. Journalistene i VG fikk nylig pris for å ha avdekket all bruken av beltelegging og mekaniske midler. Selv kjenner jeg en liten kvinne som ble lagt i belter, og som ble befølt av på kroppen av pleieren. Psykiatrien er et isfjell av lovlige og ulovlige overgrep, der det bare er toppen av isfjellet som blir synlig for allmennheten.5 liker  
Svar
Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10433 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det er mange ting som ikke fungerer i psykisk helsevern, og hovedinnlegget har pekt på en del av dem. Samtidig blir det veldig unyansert med påstander som at psykiatrien ikke hjelper _ noen _, at _ alt _ man bryr seg om er å sette en diagnose, at dersom problemene ikke går over av seg selv så vansker man sine hender.


Det er mange med psykiske vansker som har fått manglende hjelp, men det er også mange som opplever å ha fått hjelp. Man skal ikke underkjenne deres opplevelser. Man kan også ved å bli for unyansert skremme folk fra å ta kontakt, og som sagt, mange svarer at de har blitt møtt på en god måte, de har fått hjelp.


Nyanser er en god ting. For all del, ta opp ting som ikke fungerer, men det fungerer heller ikke å påstå at verden er helt sort der det er mange nyanser. Det er lett å kritisere andre, det er vanskeligere å ta kritikk. Håper at invendingene blir tatt imot i den ånd de er gitt.

2 liker  
Svar
Kommentar #3

Lars Olle Engaas

3 innlegg  32 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Når det gjelder nyanser, som Morten Christiansen etterlyser i psykiatridebatten, så vil jeg trekke en parallell: Når det diskuteres trafikkulykker, så diskuterer man trafikkulykker, og ikke alle de tre millionene bilturer hver dag, som ikke fører til ulykker. Det samme når man diskuterer sykehusinfeksjoner, som rammer nærmere 100 000 pasienter hvert år, så diskuterer man det, og ikke de andre 500 000, som ikke får sykehusinfeksjoner. Alltid når psykiatrien diskuteres, så er det et eller annet hode som stikker seg fram og velsigner psykiatrien.

Psykiatrien har vært og er et helvete for mange, og da diskuterer vi dette helvetet, og ikke dem som føler at dem er kommet til himmelen. Tror ikke det er så mange som føler det. 

Mennesker som er i livskrise trenger selvfølgelig hjelp, men ikke fra den steinalderpsykiatrien som dominerer i dette landet.

Nå skjer det små forandringer til det bedre, og det er at det skal etableres medikamentfrie behandlingstilbud, og at det ikke er lov å tvangsinnlegge mennesker med samtykkekompetanse. Likevel er dette peanøtter sammenliknet med hva som må forandres i psykiatrien.

Helseminister Høie har for øvrig et ganske fint debattinnlegg i Klassekampen i dag, men han går ikke langt nok i å forandre lovverket i lov om psykisk helsevern; en særlov som støtteorganisasjonene vil kaste på den juridiske og medisinske søppelfyllinga.

4 liker  
Svar
Kommentar #4

Per Søetorp

100 innlegg  1978 kommentarer

På verdensdagen for psykisk helse...

Publisert 4 måneder siden
Sarah Nazeem Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Men den offentlige psykiatrien vil ikke redde dem som sliter.

...er det ovenfor siterte en så uverdig, unyansert og horribel påstand at den naturligvis faller på sin egen urimelighet.  Jeg er helt enig med Morten Christiansen i at man må se nyansene, og ikke stigmatisere en hel helseetat ved å synge med i et politisk korrekt hylekor.  Det er omtrent like seriøst som å stemple hele politietaten eller barnevernet som udugelige hyklere, på grunnlag av noens uenighet med arrestasjoner eller omsorgsovertakelser.

Det er trist å høre om både trådstarters og andres negative opplevelser i møte med psykisk helsevern i Norge.  Samtidig er det et faktum at vi i vårt land er privilegert med et av verdens fremste helsevesen.  Hver eneste dag arbeider tusener av dyktige fagfolk hardt for å helbrede og lindre psykisk lidelse.   Hver dag forskes det og jobbes for å hjelpe alvorlig syke kronikere og førstegangspasienter, som ikke mestrer sin egen hverdag og er til fare for seg selv eller andre.  Psykofarmaka som antidepressiva og antipsykotika er glimrende medisiner som faktisk fungerer i det daglige og lykkes i arbeidet med å stabilisere pasienter der det ikke lenger nytter med andre terapeutiske tiltak.   

Selv har jeg vært på begge sider av bordet - både som pasient og som helsearbeider - og har jobbet i flere år både ved DPS og ved aktuttpsykiatrisk avdeling.  Jeg blir oppgitt og fortvilet av å høre disse såkalte "avsløringene" av hvor ille det står til i norsk psykiatri, om alle "overgrepene" med tvangsmedisinering, beltelegginger osv.  Faktisk er mekaniske tvangsmidler som belter det mest humane og beskyttende virkemiddelet vi har for å hindre våre sykeste pasienter i å skade seg selv og andre.  

Jeg skulle virkelig ønske at både politikere og vanlige folk hadde hatt mulighet til å følge et daglig mottak i akuttpsykiatrien.  Jeg skulle ønske man da kunne komme med sine påståelige alternativer til å beltelegge en klin psykotisk person som utagerer i sterk narkorus og kommer til avdelingen med AMK og politi iført håndjern.  Jeg skulle ønske at alle forståsegpåere og rikssynsere som kaster dritt på alt og alle i norsk psykiatri, selv kunne komme med alternativer til beroligende injeksjoner på fortvilte suicidale pasienter, som ikke responderer på noen andre tiltak og har null innsikt i egen sykdomstilstand.  

Jeg skulle ønske at man da muligens kunne verdsette litt høyere psykiatrisk helsepersonell som hver dag gjør sitt ytterste for å stabilisere og pleie de sykeste iblant oss.  Kanskje vil det samtidig også gå opp et lys for enkelte, at noen kanskje er sykere enn psykiatrien?

3 liker  
Svar
Kommentar #5

Lars Olle Engaas

3 innlegg  32 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Om jeg ikke husker feil, så var det Peter Kinderman, professor i klinisk psykologi i Liverpool, som har sagt at psykiatrien er sykere enn pasienten. Det er ganske fornøyelig å lese hvordan Søetorp velsigner psykiatrien. Sjøl har jeg jobba ti år i heldøgnspsykiatrien, men vi brukte aldri tvangsmidler, og 5 eller var det 20 mg Nozinan som ble gitt noen dager til en pasient i alle disse årene. Jeg kritiserer ikke dem som har varme hender og et varmt hjerte. Det er mange av dem, men psykiaterne er som profesjon "vår tids bödlar", som en svensk forfatter kaller psykiaterne. Jeg kjenner mange av disse bødlene, også i DPS, men også noen  psykiatere som ikke er det. Dagens psykiatri hører hjemme i steinalderen.

Når Søetorp velsigner beltelegging, så er det horribelt å høre det. Om jeg ikke husker feil, så er det forbudt, eller brukes ekstremt lite i enkelte land.  Beltelegging varierer meget fra sted til sted i Norge,fordi det eksisterer subkulturer som er forkastelig. 

Alltid når psykiatrien diskuteres, så er det alltid noen som stikker hodet sitt fram og utilregnelighetserklærer  dem som kritiserer psykiatrien. Vi som kritiserer psykiatrien er ikke noen få, vi er titusenvis. Mange tusen er medlemmer i støtteorganisasjoner som er like kritiske til psykiatrien som undertegnede. 

Sånn man betrakter et menneske, sånn behandler man det også. Ser man på mennesket som noe uerstattelig, så behandler man det deretter, skriver den danske teologen og filosofen Peter Kemp. Tror ikke Jesus ville lagt mennesker i belter og tvangsmedisinert dem. Han ville sannsynligvis vasket føttene til pasientene, og gitt dem vin og brød, men han var jo en menneskevenn.....8 liker  
Svar
Kommentar #6

Per Søetorp

100 innlegg  1978 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Lars Olle Engaas. Gå til den siterte teksten.
Når Søetorp velsigner beltelegging, så er det horribelt å høre det. Om jeg ikke husker feil, så er det forbudt, eller brukes ekstremt lite i enkelte land.

Å påstå at jeg "velsigner" beltelegging, er en manipulerende omskriving av det jeg sier.  Jeg liker absolutt ikke å legge noen i belter.  Men om jeg er på jobb og sammen med andre må ta hånd om en utagerende pasient, er det min plikt å gjennomføre tiltak som er vedtatt av overlege når andre lempeligere midler har vist seg å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige.

Beltelegging er selvfølgelig hjemlet i Psykisk Helsevernloven, og praktiseres også daglig ved psykiatriske døgninstitusjoner over hele landet.

I Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-8 står det bl.a:

Bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold

Tvangsmidler skal bare brukes overfor pasienten når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre ham i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. 

Som tvangsmiddel kan anvendes:

a.mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder belter og remmer samt skadeforebyggende spesialklær.b.kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede.c.enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt.d.kortvarig fastholding.
2 liker  
Svar
Kommentar #7

Per Søetorp

100 innlegg  1978 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Lars Olle Engaas. Gå til den siterte teksten.

Tror ikke Jesus ville lagt mennesker i belter og tvangsmedisinert dem. Han ville sannsynligvis vasket føttene til pasientene, og gitt dem vin og brød, men han var jo en menneskevenn.....

Nå jobber faktisk ikke Jesus som personale i dagens psykiatri.  Demonutdrivelser og håndspåleggelser tilbys eller anbefales heller ikke som psykiatrisk behandling.  Men om han hadde prøvd å vaske beina på en psykotisk utagerende pasient og gitt ham vin og brød, er jeg redd at både vaskevannsfatet og maten hadde gått i veggen.

Jeg tror heller ikke at Jesus hadde kritisert og fordømt psykiatriomsorgen nord og ned slik du gjør, men kanskje heller velsignet og bedt for de som jobber der...

4 liker  
Svar
Kommentar #8

Roger Christensen

4 innlegg  370 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Lars Olle Engaas. Gå til den siterte teksten.
Nå skjer det små forandringer til det bedre, og det er at det skal etableres medikamentfrie behandlingstilbud

Den ideen er helt bak mål. I hvert fall så lenge det ikke kommer i tillegg til det som finnes. Hvis det brukes for mye medisiner på en avdeling så løser vi ikke det med å dele den i to slik at medisiner blir forbudt i den ene delen mens man fortsetter som før i den andre. 

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Walter Keim

17 innlegg  21 kommentarer

Langtidsbruk av antipsykotika reduserer «recovery» for ca. 40 % av pasientene og uføretrygd/sykdom øker for ca. 40% av pasientene

Publisert 4 måneder siden
Langtidsbruk av antipsykotika reduserer «recovery» for ca. 40 % av pasientene og uføretrygd/sykdom øker for ca. 40% av pasientene

Antipsykotisk medisin (nevroleptika) er ansett som hjørnestein for både korttids behandling og vedlikeholdsbehandling av psykoser og schizofreni. Reduksjon av psykotiske symptomer oppnåes bare et for et lite mindretall (1 av 6) i begynnelsen av psykosen. Tilbakefall hindres for et mindretall (reinnleggelse 1 av 5) men fører til avhengighet, dvs. skaper psykotiske symptomer ved seponering. Det finnes ingen evidens for vedlikeholdsbehandling ut over 3 år (ISBN 978-82-8121-958-8). Dermed er de effekter for et mindre antall pasienter ikke lengre gyldig etter 3 år og sannsynlighet for positive effekter på helbredelse er streng tatt null når evidens mangler helt.

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/09/24/langvarig-bruk-reduserer-tilfriskning-for-mange/

3 liker  
Svar
Kommentar #10

Walter Keim

17 innlegg  21 kommentarer

VG avslørte at beltelegging avslører psykiatrien som et rettsikkerhetsmessig katastrofeområde

Publisert 4 måneder siden

Det påstås at "På jobb og sammen med andre må ta hånd om en utagerende pasient, er det min plikt å gjennomføre tiltak som er vedtatt av overlege når andre lempeligere midler har vist seg å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige. Beltelegging er selvfølgelig hjemlet i Psykisk Helsevernloven, og praktiseres også daglig ved psykiatriske døgninstitusjoner over hele landet."

VGs innsyn i anonymiserte tvangsprotokoller
angående beltelegging viste at psykiatrien er et «rettssikkerhetsmessig katastrofeområde» (VG 24.11.16). Dette ble i Stortinget oppfattet som den alvorligste saken i denne stortingsperioden som dokumenterer total svikt av det statlige tilsyn som førte til at et Paulsruds utvalgets 6 år gammel forslag ble vedtatt og et tvangslovsutvalg nedsatt.

Som medlem i en kontrollkommisjon i et psykiatrisk sykehus i 90-årene hørte jeg forklare overlegen at det finnes 2 forskjellige sykehus: Med og uten belteseng. De sykehus uten belteseng bruker ikke belteseng de med bruker det. I Island ble beltesengene av psykiater Helgi Tómasson avskaffet i 1933 (pga. «vold avler vold» Tidsskr Nor Legeforen No. 13, 1. juli 2011 131:1316-8). Prosjekter med mål om nedsatt bruk av belteseng lyktes uavhengig av metode. Alt som trengs er viljen. Det store variasjon mellom sykehus viser at det er ikke nødvendig men mye vilkårlig bruk av belter. Hvorfor kan ulovlig høy beltebruk da fortsette? Psykiatrien vegrer seg å bli skolert av spesialister i menneskerettigheter, ignorere forskning, fortsetter med ulovlig beltelegging og fryser kritikere ut blant personale og skjuler misbruk. FN torturtilsyn sitt forslag å forby tvang forebygger ikke bare traumatiske opplevelser og skade for pasientene men hindrer at pasientene skades av falske forestillinger hos psykiatripersonale at beltelegging er nødvendig.

http://home.broadpark.no/~wkeim/files/betenkning-legeforening.html

4 liker  
Svar
Kommentar #11

Walter Keim

17 innlegg  21 kommentarer

Museumsvokterne i psykiatrien: Realitetsfjernt om medikamentfri behandling

Publisert 4 måneder siden

 

MEDIKAMENTFRI BEHANDLING

Realitetsfjernt om medikamentfri behandling

Det psykiatriske helsetilbudet mangler alternativer til medisinering. Det er åpenbart uholdbart for pasienter med årelang erfaring at tvangsmedisinering ikke hjelper dem til å bli friske.

DE pseudovitenskapelige og realitetsfjerne eventyrfortellingene til UiO-professorene Ole A. Andreassen, Jan Ivar Røssberg og Ulrik Malt legitimerer tvang og helseskade. Andreassen og Røssberg anser medisinfritt tilbud som uetisk, og de antar at evidens mangler og at tilbudet er eksperimentelt. Deres professorkollega Ulrik Malt tilslutter seg kritikken.

KLARER SEG BEDRE. Martin Harrows langtidsforsøk viser at schizofrene underlagt medikamentfri behandling klarer seg bedre i det lange løp: Femti prosent ble vesentlig bedre – høyere «recovery rate» – etter 15 år sammenlignet med fem prosent som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). «(T)ilbakevending av symptomer etter seponering er en effekt av seponeringen, ikke (bare) en effekt av lidelsen».

Wunderinks randomiserte studie bekreftet resultatene. Etter syv år oppnår 40.4 prosent tilfriskning/bedring (recovery) uten og 17.6 prosent med antipsykotika. Det er denne virkeligheten pasientene møter: 95 prosent av pasientene blir ikke friske i det lange løp. Å ta bort medisinene, tidobler tilfriskningen. Finland Open Dialogue er svært tilbakeholdende når det gjelder medisinbruk. Resultatene viser cirka 80 prosents tilfriskning. Esther Young fra Philipps-Universität Marburg et al, 2016. «Symptoms, functioning and coping strategies in individuals with schizophrenia spectrum disorders who do not take antipsychotic medication: a comparative interview study». Psychological medicine, pp.1-10. kommer til lignende resultater (4.9).

Medisinfri behandling kan dokumentere evidens for vesentlig bedre resultater(4.6). Røssberg underslår i sitt svar i Dagens Medisin på nett (10. juli) helseskadene ved langtidsbehandling. Det må være frivillig informert samtykke å få fordelen av akutt symptomlindring som muligens betales med helseskade i det lange løp. Pasienter ønsker å bli friske, ikke å bli medikamentslaver.

 

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/08/04/realitetsfjernt-om-medikamentfri-behandling/

 

 

2 liker  
Svar
Kommentar #12

Roger Christensen

4 innlegg  370 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg mener også at det er for mye tvang i norsk psykiatri. Og all medisinbruk må evalueres nøye og bør uansett ikke være eneste tiltak. For øvrig bør noen av psykiatriens kritikere merke seg at noe av overmedisineringen kan skyldes underdiagnostisering. Hvis man har autisme eller personlighetsforstyrrelser så er ikke medisiner den primære behandlingsmetoden. Men hvis man blir diagnostisert med «bare» depresjon eller angst så finnes det medisiner.

Men hvordan oppnår vi målsetningene om grundig og respektfull pasientbehandling? I hvert fall ikke med å legge ned masse tilbud pasientene også er fornøyde med, dytte mer over på kommunene og lignende. Da blir det ikke mulig for helsepersonalet å gjøre en skikkelig jobb. Og nå har vi vel nesten nådd stadiet der den eneste måten å få en sengeplass på er å bli tvangsinnlagt. Det er selvsagt ikke bra. 

Hvorfor er temaet for Verdensdagen i Norge «noe å glede seg over»? Internasjonalt er det noe mer substansielt, psykisk helse og arbeid. Det viser bare hvor banalisert denne debatten har blitt i Norge.

2 liker  
Svar
Kommentar #13

Lars Olle Engaas

3 innlegg  32 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Du beskylder Sarah N Eriksen for å komme med "horribel påstand" om psykiatrien, men det er dine meninger som er fullstendig horrible og ukristelige.  Du opphøyer deg over titusenvis av tidligere og nåværende mennesker som er eller har vært i psykiatriens totalitære og menneskefiendtlige psykiatri, og som har opplevd psykiatrien som tortur. Du skriver at hjernepillene fungerer "glimrende". Selv ikke 1800 norske psykiatere mener det.  Ditt forsvar for psykiatrien er sannsynligvis det verste jeg har lest, og jeg har nok lest mer enn dem fleste. Når du har sånne holdninger og meninger, bør du fjernes fra psykiatrien, om du fortsatt jobber der. For mange år siden fikk jeg sparket en psykiatrisk sykepleier fra en bydel i Oslo, og han hadde ikke så ekstreme meninger som du produserer.

2 liker  
Svar
Kommentar #14

Lars Olle Engaas

3 innlegg  32 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Du skriver at medikamentfrie behandlingstilbud i psykiatrien "er helt bak mål". Det er dessverre der du befinner deg.

1 liker  
Svar
Kommentar #15

Morten Christiansen

18 innlegg  10433 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Lars Olle Engaas. Gå til den siterte teksten.
Helseminister Høie har for øvrig et ganske fint debattinnlegg i Klassekampen i dag, men han går ikke langt nok i å forandre lovverket i lov om psykisk helsevern; en særlov som støtteorganisasjonene vil kaste på den juridiske og medisinske søppelfyllinga.

Helseministeren rir på to hester. Han har mange fine tanker, så innfører han innsatsstyrt finansiering, og pakkeforløp, basert på diagnoser.

Gjett utfallet av en slik løsning.

Vi er helt enige om at det er svært mye galt i psykisk helsevern. Vi er nok mye enige rundt spørsmål om bruk av tvang, vil nok dele en del synspunkter rundt medisiner.

Likefullt er det viktig og annerkjenne at mange får den hjelpen de etterspør og har behov for. Ikke for å skyve vekk det som ikke fungerer. Recovery er å ha fokus på hva som fungerer og hvor en vil hen. Man har ikke fokus på lidelse og sykdom. Vi kan godt annerkjenne hva som faktisk fungerer for mange også innenfor behandlingssystemet.

Hvis alt er svar, ingenting fungerer og alle er bare onde og gjørs på og plage folk så blir man ikke tatt alvorlig. Rett og slett fordi det ikke stemmer. Det er ingen fordeler med å ikke forholde seg til sannheten.  Det er nok og ta tak i uten at en skal måtte smøre tykt på.

3 liker  
Svar
Kommentar #16

Morten Christiansen

18 innlegg  10433 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Lars Olle Engaas. Gå til den siterte teksten.
 Du opphøyer deg over titusenvis av tidligere og nåværende mennesker som er eller har vært i psykiatriens totalitære og menneskefiendtlige psykiatri, og som har opplevd psykiatrien som tortur.

Jeg skal ikke opphøye meg over titusnevis som har hatt dårlige erfaringer, jeg skal heller ikke opphøye meg over titusner som har fått den hjelpen de har trengt. Jeg skal ta det dårlige med det gode. Virkeligheten slik den er. Innenfor psykiatrien er virkeligheten kompleks. Mange meninger, mye forskning, mange skjebner.

2 liker  
Svar
Kommentar #17

Per Søetorp

100 innlegg  1978 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det jeg betegnet som en horribel påstand, var at den offentlige psykiatrien ikke vil redde dem som sliter.  Det står jeg fast ved, da jeg i alle fall er helt sikker på at mine kolleger i psykiatrien hjelper folk.  Jeg står også fast ved det faktum at psykofarmaka i de aller fleste tilfeller er til lindring og hjelp for psykiatriske pasienter, forutsatt gitt i rette foreskrevne doser og i kombinasjon med annen type adekvat terapi.  Det går jeg ut ifra at også langt flere enn 1800 psykiatere også gjør.

Jeg opphøyer meg ikke over noen som helst, hvilket du derimot gjør til de grader når du stempler en hel fagstand som "bødler" og "menneskefiendtlige".  At det i tillegg skal være "ukristelig" og "horribelt" å sitere fra PHVL og ha erfaringer og meninger som divergerer fra dine, synes jeg ikke fortjener noen videre kommentar.  Men at det er noe av det verste du har lest, tyder vel kanskje på at du ikke kan ha lånt veldig mye øre til hva dine meningsmotstandere har å si?

Ellers har jeg ingen videre planer om å fratre min deltidsstilling i psykiatriomsorgen.  Jeg lar meg heller ikke affisere av dine voldsomme personangrep, som jeg for øvrig er godt vant med fra kverulerende pasienter som tidvis frekventerer vår avdeling. 

 I stedet håper jeg virkelig at også du kan finne noe å glede deg over på verdensdagen for psykisk helse, og ikke bare komme med sure oppstøt som unyansert svartmaler dem som faktisk forsøker å hjelpe andre.

5 liker  
Svar
Kommentar #18

Roger Christensen

4 innlegg  370 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Lars Olle Engaas. Gå til den siterte teksten.
Du skriver at medikamentfrie behandlingstilbud i psykiatrien "er helt bak mål". Det er dessverre der du befinner deg.

Det var ikke det jeg skrev, det kryr av slike. Men i den formen det nå innføres er det hensiktsløst. Hvis medisiner brukes feil er ikke løsningen å kutte det ut på en del av avdelingen og så fortsette som før på den andre. 

Jeg har lest om flere sengeposter som skal legges ned. Både en traumeenhet og en med det som heter intensiv dynamisk korsttidsterapi. En form for samtaketerapi med gode resultater for meget syke mennesker. Hva skal det være godt for å legge ned disse? De behandlingene er ikke basert på medisiner så vidt jeg vet. De legges ned allikevel. 

Hvis helseministeren tilførte mer ressurser til sektoren så vi fikk flere plasser, også medisinfrie, i tillegg hadde det vært én ting. Men det som skjer er jo det stikk motsatte. Og de medisinfrie hjelpetilbudene i kommunene er overbelastede mange steder. Det ser ikke ut til å plage disse prinsipprytterne noe særlig.

Og noen både trenger og ønsker seg medisiner i behandlingen. De har ikke krav på brukermedvirkning de da? Hvis noen er bipolare kan de risikere å ikke kunne få medisiner selv om de ønsker det fordi det bare er ledig plass på den medisinfrie delen? Vi kan ikke dele opp på den måten der.

 

Svar
Kommentar #19

Christian Jebsen

2 innlegg  289 kommentarer

Som vanlig.

Publisert 4 måneder siden

Sjablongmessige generaliseringer  når psykiatrien skal beskrives. Med snart 10 år på en sikkerhetsavdeling på et psykiatrisk sykehusbak meg stiller jeg meg ikke bare bak Søetorps beskrivelse, men skulle gjerne sett Jesus,eller hvem som helst andre for den saks skyld, vaske føttene på en utagerende psykotisk pasient. 

1 liker  
Svar
Kommentar #20

Christian Jebsen

2 innlegg  289 kommentarer

Oksa.

Publisert 4 måneder siden

Ikke blitt mildere med årene, skjønner jeg. 

Svar
Kommentar #21

Lars Olle Engaas

3 innlegg  32 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Psykiatrien er I Dårligste Laget, Jebsen -for å si det mildt. Et "katastrofeområde", som Walter Keim skriver, og "en utrolig skamplett", som Levi Fragell skriver tidlgere i denne tråden. 

3 liker  
Svar
Kommentar #22

Walter Keim

17 innlegg  21 kommentarer

Jesus hadde ikke støttet ulovlige overgrep

Publisert 4 måneder siden

Svar til Par Soetorp: "Jeg tror heller ikke at Jesus hadde kritisert og fordømt psykiatriomsorgen nord og ned slik du gjør, men kanskje heller velsignet og bedt for de som jobber der..."

Det som ble dokumentert av mitt innlegg var at VG avslørte et «rettssikkerhetsmessig katastrofeområde» (VG 24.11.16) dvs. ulovlig beltebruk som ble i Stortinget oppfattet som den alvorligste saken i denne stortingsperioden som dokumenterer total svikt av det statlige tilsyn.

Videre at tvangsmedisinering ikke oppnår "stor sannsynlighet" å hjelpe og er derfor ulovlig.

Ketil Lund skriver i Tidsskrift av den Norske Legeforening Nr. 4, 16. februar 2017:

Dagens praksis med omfattende tvangsmedisinering av pasienter innen psykisk helsevern kan ut fra gjeldende kunnskapsgrunnlag ikke forsvares rettslig. Praksisen er i strid med loven og menneskerettighetene. For den psykisk syke pasienten er det en fundamental mangel på rettssikkerhet.

Tvangen oppleves av noen pasienter som traumaretraumatisering og overgrep. «(P)asienterfaringer (viser) at bruk av tvang kan oppleves som et sterkt traumatisk overgrep» (Helsedirektoratet: Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern i 2015).I besøksrapporten av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur i Sørlandet sykehus, Kristiansand 7.-9. september 2015 står det: “Pasienter som var tvangsmedisinert hadde imidlertid stort sett negative opplevelser som blant annet ble beskrevet som «forferdelig», «grusomt», og «tortur».” Det er helt unødvendig grusomt å fortsette tvangsmedisinering av pasienter som sier det.

Å påstå at Jesus hadde "kanskje heller velsignet og bedt for de som jobber der..." er blasfemisk.

I tillegg krenker lovene menneskerettighetene  og FNs torturtilsyn har krevde at tvangsbehandling bannlyses:

Side 5 av talen av Special Rapporteur on Torture Juan E Méndez 22. møte i "Human Rights Council" 4. Mars 2013: "States should impose an absolute ban on all forced and non-consensual medical interventions against persons with disabilities, including the non-consensual administration of psychosurgery, electroshock and mind-altering drugs, for both long- and short- term application. The obligation to end forced psychiatric interventions based on grounds of disability is of immediate application and scarce financial resources cannot justify postponement of its implementation."

Det er en vrangforestilling at beltelegging og tvangsmedisinering er nødvendig i den omfang det praktiseres i dagens Norge. "Open dialogue" oppnår 80% recovery med minimal medisinering og ingen tvang mens psykiatriens standard behandling med tvang ca. 8,1 til 20% recovery (se ovenfor).

Bare en falsk predikant kan anta at Jesus kanskje velsigner dem som utfører ulovlige menneskeretts brudd.

 

1 liker  
Svar
Kommentar #23

Lars Olle Engaas

3 innlegg  32 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Walter Keims seriøse innlegg i denne tråden viser at psykiatrien ikke har noe vitenskapelig fundament. Psykiater Petter Holmesland skrev i en kronikk i Klassekampen (17. juni 1997): " Så lenge den psykiatriske tradisjonen fra grisebingen på slaktehuset i Roma får lov å være dominerende i faget, vil kritikken mot psykiatrien i Norge i dag fortsette å være rimelig rettferdig". Det var på dette slaktehuset man oppfant bruken av elektrosjokk, som brukes fortsatt i Norge både med og mot pasientens samtykke.

Enhver tid er blind for sin dårskap, dumskap og ondskap. Dette gjelder også psykiatrien, som er en del av bestialitetens historie - som dessverre bare fortsetter. I 2001 ble det arrangert et Russell-tribunal i Berlin der undertegnede var til stede. Dette tribunalet hadde en jury med verdenskjente folk både innen psykiatri og litteratur, og juryen fastslo at psykiatrien er et totalitært system med massive brudd på menneskerettighetene. 

Det er overflod av vrangforestillinger i dem psykiatriske institusjonene, men flest blant dem ansatte.

2 liker  
Svar
Kommentar #24

Roger Christensen

4 innlegg  370 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Sjekk artikkelen 10 punkter for en bedre psykiatri i Klassekampen 20. april 2014. Jeg sliter litt med linken her, den er lett å google.

1 liker  
Svar
Kommentar #25

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  163 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Men da er det kanskje menneskerettighetene det er noe galt med? 

Ja, jeg er enig i at det er en motsetning mellom menneskerett og psykiatri. Jeg tenker også at tvungen elektrosjokk bør forbys. 

Men jeg tenker at det også er noe galt med den rådende menneskerettsidelogien idag,  som vi ser når vi forsøker å anvende den på psykiatrien. Denne tenkningen baseres på at alle er utstyrt med fornuft og samvittighet.  Men psykotiske mennesker er bare ikke fornuftige. 

2 liker  
Svar
Kommentar #26

Dagfinn Gaarde

7 innlegg  43 kommentarer

Ressursmangel.

Publisert 4 måneder siden

Jeg tror det bevilges for lite penger til det psykiatriske helsevesenet. Man tyr til medisiner i stedet for personell. Personer på sykehjem får også mye medisiner. Aldersdemente dopes ned.

2 liker  
Svar
Kommentar #27

Lars Olle Engaas

3 innlegg  32 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det er ikke bare "psykotiske" mennesker som er ufornuftige. Skulle vi sperre inne alle mennesker som er ufornuftige og tvangsmedisinere dem, ville det bli god plass på bussen og E18. Mennesker med nedsatt psykisk funksjonsevne er ikke mer velegnet å sperre inne andre mennesker, skrev tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund i ei NOU-utredning i 1988.

Avdøde psykiater Reidar Larsen sa til tidskriftet "Hverdag" for en menneskealder siden at tvang og behandling hører ikke sammen. Han sa også at menneskene i psykiatrien er "rettsløse", Det er de fortsatt 

4 liker  
Svar
Kommentar #28

Lars Olle Engaas

3 innlegg  32 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Du har fullstendig rett i at beboere på sjukehjem neddopes, ofte til zombier. Dette tror jeg det er tatt doktorgrader på å belyse. Du har nok også rett i at det er for få ansatte i sjukehjem, og da blir det lett å løse problemet ved å gi dem piller.

Når det gjelder psykiatrien generelt, så har det aldri vært brukt så mye penger til den som nå, og det har aldri jobba så mange i psykiatrien som nå. Så det er ikke der problemet ligger. Mer penger og flere ansatte i psykiatrien medfører bare at det blir mer av det samme, om det ikke skjer et humanistisk paradigmeskifte i psykiatrien.

5 liker  
Svar
Kommentar #29

Walter Keim

17 innlegg  21 kommentarer

Er de gale mer fornuftig enn psykiaterne?

Publisert 4 måneder siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Men jeg tenker at det også er noe galt med den rådende menneskerettsidelogien idag,  som vi ser når vi forsøker å anvende den på psykiatrien. Denne tenkningen baseres på at alle er utstyrt med fornuft og samvittighet.  Men psykotiske mennesker er bare ikke fornuftige. 

«Pasientene og personalet har ulikt syn på om medisiner er nødvendig. Et av stridstemaene mellom pasientene og de ansatte er om medisiner er en nødvendig del av behandlingen. Som regel mener personalet at en pasient må bruke nevroleptika, mens pasienten selv ikke ønsker det.» (Erfaringskompetanse.no 2012:3. Tvang i psykisk helsevern. Ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger). «Brukerne påpeker at de trenger omsorg og aktiviteter fremfor medisiner.» (Delrapport I til sluttrapport for Prosjekt Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring).

Hvem jar rett? Denne tråd dokumenterer at psykiatrenes vrangforestilling at antipsykotika er "glimrende" er kunnskapsresistent

Så gir staten psykiaterne makten til å erklære pasienten alvorlig sinnslidende og tvangsmedisinere han/hun selv om det reduksjon av psykotiske symptomer oppnåes bare et for et lite mindretall (1 av 6) i begynnelsen av psykosen. Tilbakefall hindres for et mindretall (reinnleggelse 1 av 5) men fører til avhengighet, dvs. skaper psykotiske symptomer ved seponering. Det betyr at det er allerede ulovlig, men fylkeslegens tilsyb svikter. I det lange løp reduserer langtidsbruk av antipsykotika «recovery» ca. 40 % av pasientene og øker uføretrygd/sykdom med ca. 40%.

Her er det et eksempel at makt blir misbrukt på en ufornuftig måte. Ukontrollert makt korrumperer, bare se på reaksjonene i denne tråden.

Demokrati er flertallstyret som respekterer (individuelle) menneskerettighetene. Her er det et flertallstyret uten respekt for individuelle menneskerettighetene av mennesker med psykososial funksjonsnedsettelse. Da psykiatrien har støtte for sin ufornuftige behandling kan den i det nåværende flertallsdiktaturet fortsette å handle etter sine vrangforestillinger og skade folk mer enn nødvendig.

Demokrati og menneskerettigheter ville medføre et bedre resultat, færre kronikere, færre uføretrygdete.

2 liker  
Svar
Kommentar #30

Lars Olle Engaas

3 innlegg  32 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det var to psykiatere som hadde det debattinnlegget om ti punkter til å forbedre psykiatrien, og 21. mai svarte jeg dem med mine ti punkter for å forandre psykiatrien, og det var:

1. Menneskesynet i psykiatrien må forandres,Betrakter man mennesket som en diagnose og objekt, behandles det deretter.

2. Lov om psykisk helsevern er en særlov og overgrepslov, som flere støtteorganisasjoner vil ha fjernet.

3. Den massive tvangspsykiatrien må opphøre.

4. Bruk av mekaniske tvangsmidler og bruk av isolater må forbys.

5. Tvangsmedisinering er integritetskrenkende neddoping, og må forbys. All medisinering må være en frivillig sak.

6. Den omfattende pillepsykiatrien krymper hjernen med livsødeleggende bivirkninger  og følgesykdommer.

7. Psykiatriens 350 fantasifulle diagnoser bør skrotes.

8. Den biologiske psykiatrien har gjort hjernen til syndebukk for våre livskriser.

9. Omsorgsboliger må ikke bli mini-asyl.

10. Rettssikkerheten i psykiatrien er i praksis en illusjon. De 57 kontrollkommisjonene er farseaktige sandpåstrøere, som i 165 år har applaudert de medisinske overgrepene.

Dette var bare en meget forkorta utgave av hva som må gjøres

4 liker  
Svar
Kommentar #31

Christian Jebsen

2 innlegg  289 kommentarer

Hvordan løser vi det da?

Publisert 4 måneder siden

Jeg jobber altså med alvorlig psykisk syke mennesker. Noen av dem er drapsmenn, andre har "bare" forsøkt å ta livet av noen. Noen av dem er i en helt annen verden enn de fleste av oss andre. Vi har f. eks.hatt en pasient som i troen på at han er Dyret/Jesus/Gud/djevel har gått til angrep på personalet og andre pasienter 5-7 ganger daglig. Med punktene 3, 4 og 5 i tanke, hvordan løser man slike konfliktsituasjoner? 

1 liker  
Svar
Kommentar #32

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Beltelegging

Publisert 4 måneder siden
Lars Olle Engaas. Gå til den siterte teksten.
Når Søetorp velsigner beltelegging, så er det horribelt å høre det. Om jeg ikke husker feil, så er det forbudt, eller brukes ekstremt lite i enkelte land.  Beltelegging varierer meget fra sted til sted i Norge,fordi det eksisterer subkulturer som er forkastelig. 

Jeg er ikke for beltelegging, men viser til at beltelegging er ment som en siste utvei når det gjelder fare for liv og bygning. Dessverre har norske institusjoner ikke fulgt lovverket helt her, og ikke heller ført dokumentasjon, slik at det har vært vanskelig å se om de har fulgt norsk lov når de først har brukt beltelegging som behandling.

Undersøkelser har visst at 1/3 har gitt uttrykk for at beltelgging har hjulpet dem, 1/3 vet ikke og 1/3 mener det har skadet dem. I senere tid har det derfor blitt innført, før avsløringen i VG, en dialog med pasientene for å kartlegge følelsene rundt beltelegging. Det har altså vært en dialog mellom beltelegger, den beltelagte og behandler, slik at pasienten fikk gitt uttrykk for sine følelser, og den la i belte, fikk forklart sitt ståsted til pasienten.

Selvfølgelig ble ikke disse dialogene alltid gode, men de gav begge parter en innsikt i hva den andre tenkte. Hadde den som la i belte bokført og dokumentert adferd til pasienten, eller til og med hatt lov til å filme pasienten når denne var i en slik utagerende atferd, der de er til fare for andre og/eller bygning, så kunne man ha visst pasienten dette i terapeutisk øyemed. Men her skal man være forsiktig, fordi det kan også skade pasientens selvbilde. Filming er ellers brukt terapeutisk tidligere, for å peke på adferd som man ikke selv er klar over.

Nyansering er viktig.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Svar
Kommentar #33

Lars Olle Engaas

3 innlegg  32 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Psykiatrien skal ikke være et renovasjonssystem. Det er bare noen ytterst få mennesker som er farlige for andre. En Sintef-rapport viser at kun tre-3- prosent av alle døgninnlagte pasienter var diagnostisert som farlige for andre. Det er psykiaterne som selvsagt er interessert i å diagnostisere flest mulig som farlig for andre, for å ha ryggen fri. Sannsynlig er tallet langt lavere. Tror jeg har hørt psykiater Randi Rosenqvist har nevnt tallet 50 eller 150 personer som er farlige. Det virker som om Jebsen har samla dem på Reitgjerdet igjen. Likevel blir 97 prosent av dem som havner i psykiatriens klør demonisert av dem ansatte.

Alle som tvangsbehandles bør dømmes til det i en rettssal, hvilket skjer i enkelte andre land. Noen dømmes til tvunget psykisk helsevern i Norge, så hvorfor skal ikke alle som tvangsinnlegges dømmes til det? Farlige mennesker hører ikke hjemme i psykiatrien. Alle mennesker bør være ansvarlig for deres handlinger, og hører hjemme i rettsapparatet, og ikke i psykiatrien.

I dag er psykiaterne både etterforskere, påtalemyndighet, dømmende makt og og til slutt er også dem også fengselstyret som bestemmer når en tvangsinnlagt skal løslates. Ellers i samfunnet er dette fire forskjellige etater som har helt forskjellige samfunnsoppgaver, men i psykiatrien er alt dette samlet på en hånd - psykiateren som oppfører seg som en  enevoldskonge i psykiatrien. Avdøde stortingsrepresentant John Alvheim fra Frp kalte dem for nessekonger.

Beltelegging kommer om noen år å bli forbudt. Det tok si tid å avskaffe lobotomien også,men dessverre så overtok den kjemiske lobotomien. Tvangsmedisinering er allerede definert som tortur av CRPD i FN, men det er bare ansatte i psykiatrien som tror at hjernepillene er manna for dem internerte.

Som en ganske stor digresjon til Beethoven-elskeren Jebsen, kan jeg fortelle han at jeg har besøkt grava til Beethoven på Wiener Zentralfriedhof, der han ligger ved siden av Schubert, men begge ble flytta dit på 1880-tallet fra den opprinnelige gravplassen på Währinger Friedhof. For sikkerhets skyld så var jeg en tur der også.

1 liker  
Svar
Kommentar #34

Tore Olsen

15 innlegg  3747 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
men skulle gjerne sett Jesus,eller hvem som helst andre for den saks skyld, vaske føttene på en utagerende psykotisk pasient. 

Jesus behandlet mange psykotiske pasienter, da med helbredelse og utdriving av onde ånder. Så lenge åndelige lidelser ikke er diagnose i dagens psykiatri, blir ikke den metoden Jesus brukte anerkjent. Det ville heller ikke være en grei behandlingsmetode fordi det kreves stor tro, større tro enn oss vanlige mennesker er begavet med.

2 liker  
Svar
Kommentar #35

Roger Christensen

4 innlegg  370 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Lars Olle Engaas. Gå til den siterte teksten.

5. Tvangsmedisinering er integritetskrenkende neddoping, og må forbys. All medisinering må være en frivillig sak.

6. Den omfattende pillepsykiatrien krymper hjernen med livsødeleggende bivirkninger  og følgesykdommer.

7. Psykiatriens 350 fantasifulle diagnoser bør skrotes.

Jeg kjenner ikke det totale antallet psykiatriske diagnoser, mener du at alle bør fjernes? Eller er noen mer fantasifulle enn andre? Hvilke i så fall? 

Punkt 5 og 6 her henger ikke i hop. Tvungen medisinering bør unngås i størst mulig grad, det er jeg enig i. Men hvis all medisinering skal være frivillig så kan vi ikke ha en holdning i helsevesenet som du har i punkt 6. Hvis helsepersonalet bare avfeier medisiner som "krymping av hjernen" så blir det ikke lett for pasienter som ønsker å bli behandlet med medisiner å få det slik. De får antagelig ikke valget en gang. 

Det er her psykiatriens kritikere roter seg helt bort. Når de sier valgfrihet og brukermedvirkning så mener de alltid mindre psykiatri. Men problemet for mange er en massiv underbehandling og at folks brukermedvirkning blir en eneste stor vits fordi den hjelpen de og deres fastleger etterspør er nesten umulig å få. Ofte legges den ned rett foran øynene våre. Svar
Kommentar #36

Roger Christensen

4 innlegg  370 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Lars Olle Engaas. Gå til den siterte teksten.
I dag er psykiaterne både etterforskere, påtalemyndighet, dømmende makt og og til slutt er også dem også fengselstyret som bestemmer når en tvangsinnlagt skal løslates. Ellers i samfunnet er dette fire forskjellige etater som har helt forskjellige samfunnsoppgaver, men i psykiatrien er alt dette samlet på en hånd - psykiateren som oppfører seg som en  enevoldskonge i psykiatrien

I så fall burde du vel nikke anerkjennende til følgende punkt fra Berg og Restan, i den artikkelen du sablet ned:

"I Norge skilles det ikke tydelig mellom avgjørelser som angår selve behandlingen og ansvaret/myndigheten for de juridiske eller domstolslignende avgjørelser som bestemmer rammene og virkemidlene rundt behandlingen. Dermed blir klinikere både dommere og behandlere. 

Derfor: Klinisk personell skal ha en mest mulig rendyrket klinisk rolle. Tvangstiltak etter psykisk helsevernloven av mer enn 24 timers varighet må derfor besluttes av en domstol eller domstolslignende organ"

Men de skriver videre om et annet problem som psykiatriens kritikere ser ut til å bære helt blinde for:

"I dag er tilbudet til psykiatriske pasienter knyttet til flere forvaltningsorganer som alle har interesse av å begrense sine utgifter. I tillegg finnes en overstyrende politisk korrekthet; hvis en pasient for eksempel ønsker et (langvarig) tilbud i regi av en sykehusavdeling eller på sykehusområdet, blir dette sett på som galt; pasienten skal vær så god ønske å få tilbudet ute i samfunnet. Dette fører til en uverdig situasjon der pasienten ikke har påvirkningsmulighet og i virkeligheten umyndiggjøres. 

Derfor: Psykiatriske pasienter med behov for langvarige/varige bo- og omsorgstilbud må fritt kunne velge om de ønsker dette i regi av den psykiatriske spesialisthelsetjeneste, i kommunal regi eller i regi av private (med godkjenning fra Fylkesmannen). De må også fritt kunne velge at dette tilbud gis i et psykiatrisk sykehus (sykehusavdeling) og på sykehusets område."

Underbehandling er også et gedigent problem.

Hele artikkelen her:

http://www.klassekampen.no/article/20140520/ARTICLE/140529994

Svar
Kommentar #37

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Lars Olle Engaas. Gå til den siterte teksten.

1. Menneskesynet i psykiatrien må forandres,Betrakter man mennesket som en diagnose og objekt, behandles det deretter.

2. Lov om psykisk helsevern er en særlov og overgrepslov, som flere støtteorganisasjoner vil ha fjernet.

3. Den massive tvangspsykiatrien må opphøre.

4. Bruk av mekaniske tvangsmidler og bruk av isolater må forbys.

5. Tvangsmedisinering er integritetskrenkende neddoping, og må forbys. All medisinering må være en frivillig sak.

6. Den omfattende pillepsykiatrien krymper hjernen med livsødeleggende bivirkninger  og følgesykdommer.

7. Psykiatriens 350 fantasifulle diagnoser bør skrotes.

8. Den biologiske psykiatrien har gjort hjernen til syndebukk for våre livskriser.

9. Omsorgsboliger må ikke bli mini-asyl.

10. Rettssikkerheten i psykiatrien er i praksis en illusjon. De 57 kontrollkommisjonene er farseaktige sandpåstrøere, som i 165 år har applaudert de medisinske overgrepene.

1. 

Innen psykiatrien finnes det ikke et menneskesyn der man betrakter mennesker som diagnoser og objekt, men man bruker klassifiseringssystemene ICD-10 og DSM-systemene. Det hevdes at dette er menneskesynet som man betrakter menneske med, men er i virkeligheten kun verktøy til å hjelpe pasientene med å kunne bli bedre. Det er også veldig mange mennesker som kommer å spør, hva feiler meg, og finner ro når de får en diagnose, som forklarer deres liv. 

Tror ellers det du vil fram til her, er at innen psykiatrien er man dehumaniserende, altså objektifiserende, de ser ikke mennesket bak sykdommen. Det er ikke slik jeg jobber.


2.

Loven om psykisk helsevernlov finner du på lovdata, og den er mer enn bare tvang. Den viser til pasientens rettigheter, og personalets plikter. Så hvis du fjerner den, vil du fjerne noe av grunnlaget for pasientenes rettssikkerhet.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62


3.

Den massive tvangen hadde opphørt på sørlandet før VG skrev om psykiatrien i sin avis. Til stor bekymring for pårørende til psykisk lidende her nede. De kom og meldte ifra om syke barn, foreldre, besteforeldre, men så lenge ikke de syke ville innlegges, kunne man ikke gjøre noe, annet enn å henvende dem og de syke til akuttposten og en ny hjemmetjeneste som kun var åpen på dagtid.

Selvfølgelig om de ble vurdert til tvangsinnleggelse av uerfarne leger, måtte de inn, men ble ofte sluppet neste dag innen 24 timer slik lovverket var, når erfarne psykiatere kom og gjorde vurderingene som var lovpålagt.


4. 

På sørlandet som hadde den største bruken av tvang rundt år 2010, har siden da forsøkt å snu trenden. De bruker mye mindre tvangsmidler og isolat. Det gjør de fordi de innser at de mister tillit til pasientene. Tillit er en viktig ingredients i behandlingen. Men likevel er det viktig i forhold til de pasienter som er voldelige, og ikke kan styre sin voldelige adferd. For dem som jobber med slike pasienter er det viktig at man har tilgjengelig slike midler, for dems og andre pasienters sikkerhet. Saken er den at man vet ikke hvem som er kapabel til å utøve vold, når de mister kontroll, derfor bør man ha slike midler tilgjengelig. Jenten på 15 år er et eksempel på at man aldri vet hvem som kan finne på å skade andre i sin utagering.


5.

Jegt synes som du at man er noe for rask til å bruke tvangsmedisinering. Og de bruker antipsykotika alt for mye her i Norge i alt for store doser. I Sverige når jeg jeg var på en institusjon der, fikk pasientene en dose som ble kalt LED, (laveste effektive dose). Her tror jeg Norge har noe å lære, og at man bør også bruke recovery prinsippet der man bruker medisin kun når man utviser symptomer.


6.

ja her viser dessverre forskning at antipsykotika ved bruk over lengre tid ødelegger hjernen, og det man tror er symptomer, like godt kan være en kjemisk lobotomert hjerne.


7.

Ikke enig, men heller gi disse diagnosene evt behandlingskriterier som ikke bare inneholder medisinsk behandling, som inneholder variasjoner som gir pasienten valg. Du nevnte selv tidligere at det skal utredes for plasser der pasienter kan behandles i psykiatrien uten medisiner, noe som er interessant.


8.

Det er det rådende synet, men det finnes også psykologer. Men det er ikke bare fagfolk som er syndere. Vi selv er syndere på denne måten ved at vi ønsker en pille for alle lidelser.


9.

Dessverre er Norge et land der man har småfamilier, og ikke storfamilier. Dette gjør at når man er klar for å flytte ut, gjerne i 20 årsalderen, så blir omsorgsboliger mini-asyler. Familier er for trøtte til å fortsette den daglige omsorgen, fordi de har ikke storfamilien til å hjelpe.


10.

Du skriver som psykiatrien er et eneste stort tvang, men det er det ikke. Kontrollkommisjonen har et mye større virkeområde enn det du her tilgodeser dem. De kjører rundt og undersøker om institusjoner følger lovverket, de undersøker pasienter og om de opplever seg ivaretatt med stikk kontroller med mye mer.


Jeg kunne ha skrevet mye mer her, under vært emne av de 10 punktene dine, men kortet det ned så mye som mulig.

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #38

Lars Olle Engaas

3 innlegg  32 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Nå skjønner jeg at du må jobbe i psykiatrien, fordi du så voldsomt belærende. Henviser meg blant annet til lov om psykisk helsevern, som jeg finner på lovdata, skriver du. Da kan jeg belære deg med at jeg har vært oppe til eksamen på Universitetet i Oslo i helse- og sosialrett med Laud som karakter, og det var Ståle Eskeland som underviste meg i "psykiatriloven, og Asbjørn Kjønstad som tok seg av mye av det andre. Så da kan du google dem.

2 liker  
Svar
Kommentar #39

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Lars Olle Engaas. Gå til den siterte teksten.
Nå skjønner jeg at du må jobbe i psykiatrien, fordi du så voldsomt belærende. Henviser meg blant annet til lov om psykisk helsevern, som jeg finner på lovdata, skriver du. Da kan jeg belære deg med at jeg har vært oppe til eksamen på Universitetet i Oslo i helse- og sosialrett med Laud som karakter, og det var Ståle Eskeland som underviste meg i "psykiatriloven, og Asbjørn Kjønstad som tok seg av mye av det andre. Så da kan du google dem.

Listen din gav meg en følelse av å være kommet rett fra skolebenken, og mangler nyansene fra en verden der psykiatrien er mer enn bare tvang. Har følelsen av at du ikke leste hele kommentaren min også, for da ville du ha sett at jeg er forsåvidt er noe enig med deg i forhold til bruk av tvangsmidler, bruk av antipsykotika osv, samt at det har skjedd  endringer innen psykiatrien, som du ikke synes å være klar over.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Svar
Kommentar #40

Anders Christoffer Haugen

2 innlegg  81 kommentarer

Mangelfullt vitenskapelig grunnlag

Publisert 4 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner ikke det totale antallet psykiatriske diagnoser, mener du at alle bør fjernes? Eller er noen mer fantasifulle enn andre? Hvilke i så fall? 

Det nåværende diagnostiske systemet har alvorlige svakheter som innebærer at omfattende endringer må til for å være i tråd med vitenskapelige kvalitetskriterier (Poland & Von Eckardt, 2013; Krueger & Eaton, 2012; Stanghellini, 2013). Med hensyn på at bare et fåtall diagnoser har en gitt årsak knyttet til seg, vil dette deriblant innebære at størsteparten av diagnosene er vitenskapelige uholdbare, og dette er ikke noe som forskning uten videre kan endre på (Bergson, 1920). Alternativet er derfor sannsynlig ikke å revidere systemet, men å erstatte det med noe som er mer vitenskapelig holdbart (Krueger & Eaton, 2012).


Kilder:

Bergson, H. (1920). Mind-Energy: Lectures and Essays. New York: Henry Holt and Company.

Krueger, R. F. & Eaton, N. R. (2012). Structural validity and the classification of mental disorders. I K. S. Kendler og J. Parnas (Red.), Philosophical issues in psychiatry II: nosology (ss. 199-213). UK: Oxford University Press.

Poland, J. & Von Eckardt, B. (2013). Mapping the Domain of Mental Illness. I K. W. M. Fulford et al. (Red.), The Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry (ss. 735-753). UK: Oxford University Press.

Stanghellini, G. (2013). Philosophical Resources for the Psychiatric Interview. I K. W. M. Fulford et al. (Red.), The Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry (ss. 321-359). UK: Oxford University Press.

2 liker  
Svar
Kommentar #41

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Anders Christoffer Haugen. Gå til den siterte teksten.
Det nåværende diagnostiske systemet har alvorlige svakheter som innebærer at omfattende endringer må til for å være i tråd med vitenskapelige kvalitetskriterier (Poland & Von Eckardt, 2013; Krueger & Eaton, 2012; Stanghellini, 2013). Med hensyn på at bare et fåtall diagnoser har en gitt årsak knyttet til seg, vil dette deriblant innebære at størsteparten av diagnosene er vitenskapelige uholdbare, og dette er ikke noe som forskning uten videre kan endre på (Bergson, 1920). Alternativet er derfor sannsynlig ikke å revidere systemet, men å erstatte det med noe som er mer vitenskapelig holdbart (Krueger & Eaton, 2012).

Mulig dette er kritikerne av utviklerne av DSM-V påpeker, at det mangler vitenskaplige kvalitetskriterier. Men når de utviklet disse diagnose systemene, så ble verdens fremste fagfolk samlet for å utarbeide dem, og da levde ikke Bergson (1920), kan det være mulig at det argumentet ikke er brukbart lenger, at ingen form for forskning kan endre kvalitetskriteriene?

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Svar
Kommentar #42

Lars Olle Engaas

3 innlegg  32 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Mange takk for et meget fint debattinnlegg om diagnoser, og du har helt rett.  Nå er det ikke bare diagnosene, men psykiatrien som er en pseudo-vitenskap, men skal jeg si noe om diagnosene, så har det skjedd en inflasjon av psykiatriske diagnoser. Wikipedia forteller at den første psykiatriske diagnosemanualen i USA fra 1952 inneholdt 106 diagnoser på 130 sider. Den siste manualen fra 2013, DSM-5 , skal ifølge den danske legen Peter C. Gøtzsche inneholde 374 diagnoser. Manualen er iallfall på hele 947 sider. Disse diagnosene blir vedtatt på årsmøtene  i den amerikanske psykiaterforeningen - ved håndsopprekning.

Det er vel 13 år siden den britiske professoren i klinisk psykologi, Richard T. Bentall skrev i boka si "Madness explained, psychosis and human nature" at man bare må skrote all psykiatrisk diagnostikk. Den savner vitenskapelig grunn skriver han- og han er ikke alene blant fagfolk.

Lege Gisle Roksund skrev i Aftenposten 7. oktober 2015 at bruken de psykiatriske diagnosene flommer over alle sine bredder, og at "vestlig psykiatri må endres dramatisk".

Sønnen til den verdenskjente psykiateren Eugene Bleuler, som jeg ikke husker fornavnet på, men som også var psykiater, skrev for omkring førti år siden at hvilken diagnose du får spiller ingen rolle om utfallet av behandlingen.

Eugene Bleuler var psykiateren som i 1911 dikta opp diagnosen schizofreni, og som i 1936 mente at man skulle ta livet av schizofrene og folk med endogene depresjoner, selv om de ellers var intelligente nok. Han er altså en av gudfedrene i psykiatrien.

Skal jeg være snill, så kan jeg kanskje si at vi kan beholde tre av disse 374 diagnosene, men det er en annen diskusjon.

2 liker  
Svar
Kommentar #43

Morten Christiansen

18 innlegg  10433 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Lars Olle Engaas. Gå til den siterte teksten.
Nå skjønner jeg at du må jobbe i psykiatrien, fordi du så voldsomt belærende.

Fordi alle som jobber i psykiatrien er voldsomt belærende? Synes du tonen din er særlig bedre? Tror du at gjør noe godt med denne tonen, og slike absolutte holdninger til alle : individer : som har en jobb i psykisk helsevern? For vi er mennesker vi også. Jeg står ikke opp om morgenen og tenker på måter å være jævlig mot medmennesker på. Jeg er enig i mange av innvendingene dine, jeg har også lest Gøtzsche, Gøtzsche, og Kinderman. Jeg har et ønske om å gjøre godt, ser at jeg ikke alltid får det til, og er fortvilet over mye av det feltet jeg jobber i.

Dersom vi sammen skal lage et godt helsevesen så hadde det vært fint om vi kunne snakke til hverandre med respekt, for jeg liker ikke å bli omtalt på den måten du gjør og nei din påstand er på ingen måte riktig. 

På samme måte som hovedinnlegget så blir det så sort hvit og karrikert at det mister all troverdighet, og det er trist fordi det er mye viktig i det som skrives.

Svar
Kommentar #44

Sarah Nazeem Eriksen

25 innlegg  25 kommentarer

Ikke SÅ unyansert

Publisert 4 måneder siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Samtidig blir det veldig unyansert med påstander som at psykiatrien ikke hjelper _ noen _, at _ alt _ man bryr seg om er å sette en diagnose, at dersom problemene ikke går over av seg selv så vansker man sine hender

Jeg er enig i at psykiatrien - i likhet med (antakelig) alt annet i denne verden - kan belyses fra flere sider. Jeg kunne godt ha skrevet en fin historie fra psykiatrien (både fra da jeg jobba der selv og fra jeg var pasient). Men her var fokuset mer på hva vi kan gjøre for hverandre (i hverdagsverden) og på misoppfatningen om at psykiatrien kan (og vil) trå til som en reddende engel hvis man skulle "falle" (psykisk). 

Men jeg skrev faktisk om begge sider. For å sitere meg selv: 

"Vi tenker at det offentlige helsevesenet vil, bør, kan og må ta seg av saken. Noen ganger lykkes de. Andre ganger lykkes de ikke."

Og så velger jeg å fokusere på det som jeg mener er viktigst. De som blir hjulpet, har jo fått hjelp. Men de som ikke blir hjulpet, trenger hjelp. Derfor er det viktig å være bevisst om disse tingene. Mener jeg.

3 liker  
Svar
Kommentar #45

Sarah Nazeem Eriksen

25 innlegg  25 kommentarer

Hva er egentlig uverdig og horribelt?

Publisert 4 måneder siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
...er det ovenfor siterte en så uverdig, unyansert og horribel påstand at den naturligvis faller på sin egen urimelighet.

Jeg beklager hvis jeg såret eller krenket deg. Jeg skal ikke si at den ene setningen ikke kan oppleves som 'unyansert' når den trekkes ut av teksten, men jeg skrev litt over skrev jeg dette:

"Vi tenker at det offentlige helsevesenet vil, bør, kan og må ta seg av saken. Noen ganger lykkes de. Andre ganger lykkes de ikke."

Innlegget mitt handler om de gangene de ikke lykkes (enten det handler om dårlig tilnærming, feilaktige dianoser eller manglende tilbud). 

Igjen, jeg mente ikke å krenke deg eller noen andre som jobber i psykiatrien, men om du føler den påstanden er "uverdig" og "horribel" - hvordan tror du pasientene opplever det? Og særlig de som prøver å si ifra om at noe er ugreit... Sjelden blir de hørt, sjelden blir de forstått, sjelden blir "klagen" tatt hensyn til. Jeg skal forsøke å være mer nyansert nå, for jeg vil ikke si at det ikke finnes mange gode/dyktige fagfolk innenfor psykiatrien også. Men mitt inntrykk (både fra innsiden og utsiden) er at disse kanskje er i mindretall... og at det er systemet og tankemåten det er noe galt med. Hva har en pasient egentlig å stille opp med? For det første kan hodet føles både kaotisk og utslitt (og jeg snakker ikke om psykoser, DID etc nå), for det andre stiller de med det svakeste kortet: Å diskutere noe med psykiatri-ansatte kan være ganske vanskelig... Man risikerer å bli tilskrevet en eller flere andre diagnoser...

Pasienter ber om hjelp. De blir snakket til som barn. De får ufine kommentarer. Kronisk suicidale blir bedt om å "bare gjør det" (som om en slik påstand ikke skulle såre dem like mye som dem som aldri har hatt en suicidal tanke?). Jeg synes slike ting i større grad fortjener betegnelser som "uverdig" og "horribelt". Disse tingene skjer, dessverre også alt for ofte, og det blir ikke bedre hvis ikke de profesjonelle som sier og gjør slike ting, skjønner hva de gjør med folk og lærer å oppføre seg pent.

3 liker  
Svar
Kommentar #46

Sarah Nazeem Eriksen

25 innlegg  25 kommentarer

Kritikk kan være nødvendig

Publisert 4 måneder siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Det er omtrent like seriøst som å stemple hele politietaten eller barnevernet som udugelige hyklere, på grunnlag av noens uenighet med arrestasjoner eller omsorgsovertakelser

I USA har det kommet en del kritikk mot politiet på grunn av måten de behandler ikke-hvite amerikanere på (for å si det kort og mildt). Denne kritikken mot politiet kan sikkert oppleves krenkende på mange, mange ansatte i det amerikanske politiet, som drar på jobb dag etter dag og forsøker å yte sitt ytterste.

Så.... Er dette kritikk som er berettiget? Kanskje... kanskje ikke.... Men er det kritikk som er nødvendig? Det tror jeg. Det er viktig å rette fokus mot alvorlige feil og mangler, ikke minst på systemnivå, og ikke minst når menneskeliv er involvert. Det er viktig for å få til endring. 

Offentlig fokus og offentlig kritikk av saker og forhold som kan "ramme alle og en hver" (slik både poltivold og psykisk sykdom kan) både er og har vært nødvendig for å fremme positive endringer i samfunnet.

4 liker  
Svar
Kommentar #47

Morten Christiansen

18 innlegg  10433 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Sarah Nazeem Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Men de som ikke blir hjulpet, trenger hjelp. Derfor er det viktig å være bevisst om disse tingene. Mener jeg.

Det er absolutt viktig, og det er absolutt på sin plass både med kritikk og et kritisk blikk. Jeg er åpen for kritikk både av faget, systemet og personlig. Jeg er også kritisk til mye av det som foregår.

Er imponert over hva personer som Birgit Valla og Didrik Heggdal får til innenfor det offentlige helsevern, som en motvekt til det som beskrives her i denne tråden.

Svar
Kommentar #48

Lars Olle Engaas

3 innlegg  32 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Kjære Sarah Nazeem Eriksen,

Du har ingen grunn til å beklage noe som helst, om du har krenket noen. Du er altfor mild i din kritikk. Psykiatrien er en bønnekrans full av krenkelser, og Via Dolorosa for titusenvis av mennesker som har vært i psykiatriens klør- et helvete og torturanstalt for altfor mange, Det er ingen grunn til å nyansere. 

Det er mange varme hender blant ansatte i psykiatrien, men det er et forferdelig menneskefiendtlig og iskaldt system, der det alltid er snakk om vi og dem. Det var mange norske nazister som hadde både varme hender og hjerter, men det er ingen grunn til å nyansere nazismen av den grunn, og det er faktisk en psykiater, Peter Breggin, som har trukket klare paralleller mellom psykiatrien og nazismen. Han har sin hjemmeside.

 Når man for eksempel diskuterer sykehusinfeksjoner, som 100 000 får hvert år, så diskuterer man sykehusinfeksjoner, og ikke de 500 000 som ikke får sykehusinfeksjoner. Det samme med psykiatrien; det er selvfølgelig innlagte som føler dem får god behandling og hjelp av hjernepiller, det skulle da bare mangle. Hvorfor har vi flere støtteorganisasjoner med omkring ti tusen medlemmer? Det er for at disse opplever psykiatrien som en pyramide av lovlige og ulovlige overgrep. 

Øverst på toppen av den psykiatriske pyramiden sitter psykiaterne som nessekonger, og har samlet all makt i sine hender, og de hendene er ikke follede i Jesu navn. Det er en tragedie at psykiaterne kom inn i de psykiatriske institusjonene i 1848. Alle som jobber i psykiatrien burde tvangsmedisineres i minst tre måneder, så kunne de gå rundt som nedopede zombier, og oppleve hvordan det er. Likevel trenger man ikke å være halshogd for å være mot dødstraff, ifølge Finn Carling. Og man trenger ikke være tvangsmedisinert for å være mot psykofarmaka, heller. Teologer, filosofer og varme bestemødre ville vært til mye bedre hjelp for mennesker i livskrise, enn psykiaterne. 

Enhver tid er blind for sin ondskap og dumskap, og psykiatrien er intet unntak. Vi har i dag en steinalderpsykiatri som for lengst er gått ut på dato, og som hører hjemme på den medisinske søppelfyllinga. Psykiatrien er bestialitetens historie, og den om mener noe annet er psykopat! Bare spør Jens Bjørneboe.


2 liker  
Svar
Kommentar #49

Anders Christoffer Haugen

2 innlegg  81 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Mulig dette er kritikerne av utviklerne av DSM-V påpeker, at det mangler vitenskaplige kvalitetskriterier. Men når de utviklet disse diagnose systemene, så ble verdens fremste fagfolk samlet for å utarbeide dem, og da levde ikke Bergson (1920), kan det være mulig at det argumentet ikke er brukbart lenger, at ingen form for forskning kan endre kvalitetskriteriene?

MVH

Rolf Larsen

Henri Bergson (1920) sin tekst omhandler en logisk tankefeil som er lett å begå om en legger ateoretiske klassifikasjonssystemer for psykiske lidelser, så som DSM og ICD, til grunn for forskning på psykiske lidelser. Dette er ikke noe forskning kan endre på uten å måtte endre hele logikken som ligger til grunn for all vitenskap, og derfor noe som er usannsynlig at vil endre seg med tiden. Denne form for feilslutning ble det allerede i psykiatriens nosologiske begynnelse advart mot (Berrios, 2012), men det er først i dag vi kan begynne å se fruktene av å ta hensyn til denne advarselen, deriblant i klassifikasjonssystemer som RDoC (First, 2012) og til en viss grad HiTOP (Kotov et al., 2017).


Kilder:

Bergson, H. (1920). Mind-Energy: Lectures and Essays. New York: Henry Holt and Company.

Berrios, G. E. (2012). The 19th-century nosology of alienism: history and epistemology. I K. S. Kendler og J. Parnas (Red.), Philosophical issues in psychiatry II: nosology (ss. 101-118). UK: Oxford University Press.

First, M. B. (2012). The National Institute of Mental Health Research Domain Criteria (RDoC) project: moving towards a neuroscience-based diagnostic classification in psychiatry. I K. S. Kendler og J. Parnas (Red.), Philosophical issues in psychiatry II: nosology (ss. 12-19). UK: Oxford University Press.

Kotov, R. et al. (2017). The Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP): A dimensional alternative to traditional nosologies. Journal of Abnormal Psychology 126(4), 454-477. Doi: 10.1037/abn0000258.

1 liker  
Svar
Kommentar #50

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Anders Christoffer Haugen. Gå til den siterte teksten.
Henri Bergson (1920) sin tekst omhandler en logisk tankefeil som er lett å begå om en legger ateoretiske klassifikasjonssystemer for psykiske lidelser, så som DSM og ICD, til grunn for forskning på psykiske lidelser.

Utviklingen av klassifiseringsverktøyene ICD-10 og DSM-V har utviklet seg langt siden 1920. Rundt 1920 når han Bergson skrev sin kritikk rundt dette med klassifikasjonssytemer, ble det gjort en rekke antagelser, og man gjorde nok mange feil innen psykiatrien. 

Jeg vil hevde at man har korrigert disse og er på vei til å korrigere mer i fremtiden, akkurat som man korrigerer vanlig medisin. Man forbedrer det man har.

Vil bare si at WHO er de som har ansvar for ICD-10, og tror nok de tar dette ansvaret på alvor. Men så står det jo fritt for hvert enkelt land og utvikle sine egne ideer rundt dette med psykisk helse/psykisk lidelse, slik du henviser til i teksten.

MVH

Rolf Larsen

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
37 minutter siden / 723 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
42 minutter siden / 723 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 1 time siden / 723 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 2 timer siden / 723 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 2 timer siden / 723 visninger
Audun Wold kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 5 timer siden / 723 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 5 timer siden / 723 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 11 timer siden / 723 visninger
Kris Guleng kommenterte på
Hvorfor akkurat Bibelen?
rundt 12 timer siden / 1878 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 12 timer siden / 723 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 12 timer siden / 723 visninger
Les flere