Ole Petter Erlandsen

17    72

Hvorfor er vi så redde?

På NRK Ytring og i Dagen forteller Karl A. Jahr om kristne som endrer på CV’en, sletter youtube-klipp og legger seg under radaren – av frykt for kritikk, av frykt for å ikke få en ønsket jobb eller av hensyn til eget omdømme. Men det vi glemmer, er at bibelen forteller oss at det å bli misforstått, diskriminert og forfulgt er en naturlig del av det å følge Jesus.

Publisert: 9. okt 2017 / 4028 visninger.

Det er ikke vanskelig å forstå Jahrs sympati med kristne som opplever å bli uglesett og diskriminert. Det er ikke vanskelig å kjenne seg igjen i det debattklimaet han beskriver – hvor kristne blir framstilt som sneversynte homohatere og kålhuer uten bakkekontakt. Vi har alle vært der, vi har hørt argumentene og blitt møtt med fordommene. Og det er riktig som Jahr gjør - å konfrontere et samfunn som tolererer det meste av ytringer, men som kan være avvisende overfor kristne.

Samtidig. Vi glemmer fort at motstand mot kristen tro er faktisk en normalsituasjon - bibelsk og historisk. Til de fleste tider og de fleste steder på kloden har kristne mennesker blitt misforstått, marginalisert eller forfulgt. Over hele verden opplever flere hundre millioner kristne diskriminering og forfølgelse for Jesu skyld - idag.  Det er den normalsituasjonen Kirkens herre beskriver når han forteller at hans venner skal bli forfulgt, utlevert, kastet i fengsel og hatet for hans navns skyld, løyet om og baktalt på alle måter.  Over 20 ganger i evangeliene snakker Jesus om det å bli forfulgt, og han snakker om det som den naturligste ting av verden.

Paulus, og Peter, og alle de nytestamentlige forfatterne fortsetter i samme spor. «Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt», sier Paulus. «Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet» sier Peter. Dette er normalen. Dette er en del av den åndelige kampen mellom det gode og det onde, Guds rike og Satans rike. Ditt blotte nærvær, og dine utradisjonelle valg, vil av mange oppleves som en fordømmelse av dem selv – uten at du ønsker det eller legger opp til det. Det er bare sånn det er.

Så velkommen til normalsituasjonen. Velkommen til en virkelighet hvor kristen tro gått fra å være respektert majoritetskultur til misforstått minoritetskultur. Det er her du hører hjemme, selv om du sliter med takle overgangen. Du sliter med at det ikke lenger er nok å henvise til et bibelvers for å begrunne et standpunkt. Du sliter med at samfunnet tar andre etiske valg enn hva det tidligere har gjort. Du sliter med å forstå den verden vi er satt inn i. Det gjør jeg også.

Men hva er løsningen? Løsningen er ikke å trekke seg inn i skapet. Skjule standpunkter. Fikse CV’en. Være tause med hvem vi tror på.

Tvert om. Løsningen er å leve et liv hvor vi er tro mot Jesu budskap, hele Jesu budskap, også de delene som går ut på å lide urett. Løsningen er å leve autentiske liv hvor vi gjør godt uten å vente å få noe godt igjen. Stå for det som er rett uten å vente å bli hørt. Handle i lojalitet mot Gud, uten tanke på vårt eget rykte. Fortsette å be for syke, selv om vi blir kritisert. Fortsette å gjøre godt mot de fattige, de fremmede og de marginaliserte. Fortsette å fortelle om Jesus som den eneste veien til Gud, uten tanke for eget omdømme og ettermæle. Komme ut av skapet, tone flagg, så fast i stormen, koste hva det koste vil.

Sagt på en annen måte: Å være lojal mot Kristus kan innebære at du må ta til takke med en dårligere betalt jobb med færre muligheter. Gå glipp av forfremmelse, eller måtte stå i den lange køen på NAV, om så skal være. "Å miste jobben er en forfremmelse", sa en venn av meg som visste hva han snakket om. Du kan risikere å miste venner. Bli misforstått og mistenkeliggjort. Bli baktalt og tillagt motiver du aldri har hatt. Sorry, det er dette du er kalt til, om du ønsker å følge Jesus. Dette er, tross alt, små ofre og små forsakelser: «I kampen mot synden har dere ennå ikke gjort slik motstand at det kostet blod», skriver hebreerbrevets forfatter. Det finnes mer kostbare ofre. Det finnes de som setter livet til.

Oppmuntringen når det røyner på kommer, igjen, fra Kirkens herre: «Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt - for Menneskesønnens skyld. Gled dere på den dagen og hopp av fryd (min utheving), for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik gjorde også fedrene med profetene.» Som kristne tror vi at Gud ser, og at Gud lønner. Og at han lønner den som søker Ham først. Og vi kan møte motstand med glede.

Historien er full av vitnesbyrd om hvordan det kristne evangeliet har påvirket og forvandlet verden – enten vi snakker om de norske vekkelsene på 1800-tallet, kampen mot slaveriet i England eller borgerrettighetsbevegelsen i USA. I vår egen tid er det kristne evangeliet med på å forvandle samfunn verden over. Vårt kall som kirke er forvandling - å være lys i mørke, salt i verden og en surdeig som gjennomsyrer alt. Det har skjedd, det skjer, det er mulig, og det kan skje igjen, i Norge og resten av verden.

Men bare dersom Jesu venner er mer opptatt av selvfornektelse enn selvrealisering, mer opptatt av etterfølgelse enn ettermæle, og mer opptatt av lydighet enn av likes.

16 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

4 innlegg  1075 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

God artikkel om å lide med Jesus!  Det er sant hvert ord.  Hvorfor blir folk irritert over kristnes gode liv.  Alle vet at Gud er til når liv finnes - liv oppstår nemlig ikke spontant, uten en kilde (skaper).  

Problemet for sekulære mennesker som ikke tror på Gud, som tror at mennesker kan leve godt ut fra moderne human-etisk filosofi og god folkeskikk, er at de også møter veggen, blir alkoholikere eller blir dumpa av ektefellen.  Deres unger kommer på kjøret, blir kriminelle eller er skoletapere.

Grunnen til at kristne eventuelt hånes eller sees ned på er at ikke troende ser kristnes gode liv og glede uten selv å ville ofre det de elsker av livets gleder.

Dette vet jeg, derfor har jeg stor tålmodighet med dem som ikke ser Evangeliets herlighet og nye liv som tibys enhver.

Mennesker er ikke våre motstandere, de skal vi omfavne og rose, kanskje de har noe å lære meg?

Ingen kan stå på to ben uten «Guds pust» i sin nese. Drar Gud sin ånde til seg dør du.  Eller opprettholder du ditt liv fra egne kilder?

4 liker  
Svar
Kommentar #2

Iver-Olaf Grimstad

0 innlegg  12 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Ei påminning vi sjelden får høyre. Takk! 

3 liker  
Svar
Kommentar #3

Dagfinn Gaarde

7 innlegg  43 kommentarer

Vinnerlaget.

Publisert 5 måneder siden

Det er en fordel å ha all makt i himmel og på jord med på laget.

4 liker  
Svar
Kommentar #4

Dagfinn Gaarde

7 innlegg  43 kommentarer

Stå fast i troen.

Publisert 5 måneder siden

Det har konsekvenser for generasjoner.

Jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.

3 liker  
Svar
Kommentar #5

Erlend Torp

1 innlegg  87 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Takk. At vi ikke får mer hets er mer et symptom på vår egen unnfallenhet. Jeg tror vi er kalt til å møte mennesker med kjærlighet, selvoppofrelse og medmenneskelighet. Men vi har også et ansvar for å advare om konsekvensene av synd. Og nettop dette kjenner jeg en sterk uro for: På tross av at anger og omvendelse er nødvendig for å bli satt fri, er dette tilsynelatende fraværende i flere forsamlinger i dag.

Jeg ønsker ikke å snakke ned brødre og søstre, men det kan virke som om global oppvarming og sosial profil er blitt viktigere enn det faktum at vel 15000 barn blir revet i sund i mors liv årlig. 

Husk å kildesortere før Jesus kommer igjen.

4 liker  
Svar
Kommentar #6

Dagfinn Gaarde

7 innlegg  43 kommentarer

Helhjertet.

Publisert 5 måneder siden

Da alt var håpløst røska Jesus tak i meg og slengte meg i båten. Jeg var totalt uforberedt, men min mormor og morfar stod helhjertet ved Jesus og ropte til Gud. Jeg visste den gangen ingen ting om Gud og Jesus og slik.

3 liker  
Svar
Kommentar #7

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  100 kommentarer

Hvorfor er dere så redde ?

Publisert 5 måneder siden

Det er dette vi får høre være gang noen roper høyt om kristnes stadige inntrengende på det som skal og bør være felles nøytral grunn. Det være seg skolegudstjeneste og K tilbake i RLE , som de mest innlysende bruddene. Kanskje dere nå begynner å ble modne for tanken om et nøytralt samfunn der livssyn hører privaten til ??? 

1 liker  
Svar
Kommentar #8

Camilla Kind

1 innlegg  2 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Veldig fin påminnelse, og viktig artikkel! Takk! 

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Tove S. J Magnussen

498 innlegg  2023 kommentarer

Å frykte Gud

Publisert 5 måneder siden

er ikke sexy. Man frykter heller onde mennesker som vil ødelegge verden.  Det finnes ikke en nøytral eller privat kristendom. Den er der for at alle andre skal se muligheten. Verden kan forgå. Det viser sosiale medier. Vi handler resirkulerte varer som engangs plastikk og tror vi er miljøvennlig. Gold diggers finnes i alle sammenhenger. Forbrukersamfunnet blir ikke bedre av en gangs klær. Dessuten har dette foregått i alle år. Nå skal vi ha e. biler. Svevestøv rammer bare fra 50 tonn. Innemiljøet hvordan er det? Skolene har slitt i mange år.

Vi kan ikke late som samfunnet ikke eksisterer, men forholde oss til virkeligheten. 

Å dra arbeidslivet inn i privaten er verre enn å dra kristendommen inn i arbeidslivet. Et menneske er mer enn sitt arbeid. 


Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rune Eidsaa kommenterte på
Ytringskultur eller tidsåndens diktatur?
rundt 1 time siden / 765 visninger
Odd Sverre Hove kommenterte på
Farvel, Oslo
rundt 1 time siden / 601 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Regjeringskrise tirsdag?
rundt 1 time siden / 323 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 2 timer siden / 2545 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Regjeringskrise tirsdag?
rundt 2 timer siden / 323 visninger
Rune Staven kommenterte på
Eksisterer det en evig pine?
rundt 2 timer siden / 667 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?
rundt 3 timer siden / 303 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 3 timer siden / 2545 visninger
Sverre Holm kommenterte på
Stephen Hawking var ingen filosof
rundt 3 timer siden / 705 visninger
Lars Jørgen Vik kommenterte på
Regjeringskrise tirsdag?
rundt 3 timer siden / 323 visninger
Les flere