Mons Henrik Slagsvold

160

Fredsprisen.

Mangt og meget kunne vært sagt om årets fredspris.

Publisert: 7. okt 2017

Men jeg vil nøye meg med å si at det var en fryd å være vitne til noe så sjeldent som en engasjert debatt på Dagsnytt 18 i går om norsk forsvars og utenrikspolitikk der man måtte minne Børge Brende om at han ikke er utenriksminister i USA.

Hvis prisen har bidratt til at dette drepende og passiviserende røykteppet av en norsk konsensus som kveler all debatt om disse grunnleggende viktige temaene lettner var prisutdelingen en innertier hva Norge angår. 

En meningsmåling NUPI offentliggjorde for kort tid siden viser at femten prosent av velgerne er mest opptatt av utenrikspolitikk. En av tre vil at det skal spille en sterkere rolle i valgkampen. For to av tre spiller det en rolle for partivalg, for en av fire spiller det en viktig rolle. 

For de fleste av disse vil jeg anta at slike tilløp til debatt om dette viktige interessefeltet var befriende. Men når jeg studerer f.eks. Aftenpostens behandling av gårsdagens begivenhet er det grunn til å vente at røykteppet snart er på plass igjen. 

Men: Hurra for den lille avisen Dagen som synes å være en selvtenkende publikasjon. NRK fortjener også honnør for sin innsats og sitt engasjement etter min formening.

Kanskje bør vi takke Donald Trump?

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Kanskje bør vi takke Donald Trump?

 

Det skal være en første gang for alt som kjent. 


Takk for et innlegg med en innfallsvinkel som fenget i alle fall undertegnede. Det understreker det jeg selv har merket meg, og irritert meg over :  At konsensus er blitt en tvanspreget øvelse for våre hjemlige, politiske  forhold. Og at det har vært slik en tid....


Vi kan inderlig håpe at det vil dukke opp flere "fredspriser" som vil åpne opp debatten og få autentiske oppfatninger og erfaringer frem i lyset. Det hadde vært,  ja nettopp, befriende...


1 liker  
Kommentar #2

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Til Kjersti.

Publisert nesten 3 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
At konsensus er blitt en tvanspreget øvelse for våre hjemlige, politiske  forhold.

Takk for hyggelig kommentar. Der er sandelig du og jeg enige nok en gang!

1 liker  
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Takke Donald Trump?

Publisert nesten 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Kanskje bør vi takke Donald Trump?

For hva da?  Jeg skjønner heller ikke dette med å "minne Børge Brende om at han ikke er utenriksminister i USA".  Etter mitt syn var Brendes argumentasjon både logisk og fornuftig.

2 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
For hva da?  Jeg skjønner heller ikke dette med å "minne Børge Brende om at han ikke er utenriksminister i USA".  Etter mitt syn var Brendes argumentasjon både logisk og fornuftig.

Brende var klar og realistisk. Det blir ikke fjernet et eneste atomvåpen av denne avtalen og fredsprisen. Skal det skje må man samle de som har og de som ønsker å skaffe seg atomvåpen og la dem inngå en avtale om å gjensidig nedruste. Vil fx Israel det? Neppe, og da er vi like langt. 

Om jeg skal si en god ting om denne prisen er det at den viser Kina Nobelkomitéens uavhengighet overfor norske myndigheter. Har de ikke forstått det før har de en ny mulighet her. 

4 liker  
Kommentar #5

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Børge Brende opptrådte verken fornuftig eller logisk. Han førte skinnargumentasjon, dvs. at han argumenterte som om NATOs atomvåpenstrategi forplikter Norge til ikke å gå inn for et forbud mot atomvåpen. 

Det er selvsagt ikke riktig. Norge har ingen atomvåpen, Norge skal heller ikke anskaffe atomvåpen, og det skal ikke forekomme atomvåpen på norsk territorium. Slik er folkeviljen her i landet. Slik har tradisjonen vår vært gjennom et halvt århundre, og våre NATO-allierte er nødt til å respektere at Norge har selvstendig, nasjonal beslutningskompetanse (- det skulle nå ellers bare mangle!).

Selvsagt kan Norge forplikte seg til et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Børge Brende snakker som om det er en umulighet, hvilket er logisk vrøvl og fornuftsmessig snikksnakk fra hans side. Det ville strengt tatt bare være "å strø sand på" vår atomvåpenpolitikk som har ligget fast gjennom mannsaldre.

En Norsk beslutning er ikke bindene for verken Frankrike, Storbritannia eller USA. Børge Brende snakker som om atomvåpenmaktene i NATO skulle være forpliktet til å avskaffe kjernevåpnene sine på grunn av at Norge går inn for et forbud. Det er med skam å melde tullete. 

Virkningen av at Norge gikk inn for et globalt forbud mot atomvåpen ville snarere utgjøre en påskyndelse for prosessen mot å avskaffe verdens atomvåpen, noe som også er en strategisk målsetting for NATO (om enn antakelig ikke for Trump?).

1 liker  
Kommentar #6

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vil fx Israel det? Neppe, og da er vi like langt. 

Sanksjoner tvang Iran til å gi opp kjernevåpenprogrammet sitt. Israel er enda mer følsomt for sanksjoner enn Iran.

Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Israel er enda mer følsomt for sanksjoner enn Iran.

Det kan det godt være du har rett i, men om noen starter den diskusjonen kommer det til å bli en debatt mye verre enn en atomkrig!:-)

Forøvrig tror jeg ikke Norge kan være med på et forbud mot atomvåpen uten støtte i NATO. Jeg mener at det finnes formuleringer som tilsier at traktatpartnerne skal forsvare hverandre med alle tilgjengelige midler. Siden atomvåpen finnes og ikke kan av-oppfinnes, vil vi måtte stå overfor trusselen og mulighetene de gir. En balansert nedrustning må være svaret, sammen en demontering av alle slike våpen, i en prosess som gjensidig kontrolleres av alle deltagere. Derfor opplever jeg utenriksministerens tale som både balansert, logisk og riktig. Han kunne ikke si annet, samtidig som det også gjenspeiler realitetene og det de fleste nordmenn mener og har ment siden 1949. 

2 liker  
Kommentar #8

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig tror jeg ikke Norge kan være med på et forbud mot atomvåpen uten støtte i NATO. Jeg mener at det finnes formuleringer som tilsier at traktatpartnerne skal forsvare hverandre med alle tilgjengelige midler.

At man skal forsvare hverandre med alle tilgjengelige midler, er ikke det samme som at alle midler skal være tilgjengelige.

De fleste nordmenn mener ikke, og har ikke ment, at Norge skal ha atomvåpen.

Norge har valgt sin atomvåpenpolitikk ut fra statens suverene rett til selvbestemmelse. Medlemskap i NATO medfører ikke at det foreligger noen form for avkortning eller innskrenkning i Norges suverenitet.

Kommentar #9

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
At man skal forsvare hverandre med alle tilgjengelige midler, er ikke det samme som at alle midler skal være tilgjengelige.

Siden alle midler ER tilgjengelige vil det også være en situasjon hvor vi ikke kan forhindre at våpnene vil bli brukt. Det blir derfor hult av oss å gå imot det som kan redde våre liv. Hvis en statsminister får spørsmål fra USAs president om han vil at USA skal sette inn atomvåpen for å redde oss, vil han neppe svare nei om det gjør at vi får leve i frihet etterpå, dvs de som blir tilbake. Da må festtalene bli alvor eller forbli ord. 

2 liker  
Kommentar #10

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det blir derfor hult av oss å gå imot det som kan redde våre liv.

Beklager å måtte si det rett ut, Njål, men det er nettopp dette resonnementet som utgjør den fatale feilslutningen. En "full scale Nucillar war" redder ikke våre liv. Det er det stikk motsatte som i så fall inntreffer.

Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Beklager å måtte si det rett ut, Njål, men det er nettopp dette resonnementet som utgjør den fatale feilslutningen. En "full scale Nucillar war" redder ikke våre liv. Det er det stikk motsatte som i så fall inntreffer.

Nukenes primæroppgave er å være avskrekkende overfor fiender. Men så har vi altså ledere som også aktivt truer med å bruke dem for å oppnå barnetimegodteri.  Jeg tror ikke på atomkrig, men likevel skal man ikke utelukke at noen mennesker kan bli ofret for at galninger skal få makt. Nukene kan være gode forhandlingskort. Det er først og fremst som trusler at nukene betyr noe. 

Slik jeg ser det er prisen bortkastet i år, og vil ikke bringe fred til verden. Men som demonstrasjonspolitikk kan den vel ha en slags nytte. 

2 liker  
Kommentar #12

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Norsk slagmark planlegges.

Publisert nesten 3 år siden

Klassekampen i dag: " Amerikanske marinesoldater forbereder innrykk i indre Troms. US Marines beskriver Norge som «slagmarken i en potensiell framtidig konflikt» med Russland."

På den tiden nordmenn flest var seg bevisst atomkrigens vanvidd var det noe som het "Heller rød enn død". 

Kommentar #13

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Klassekampen i dag: " Amerikanske marinesoldater forbereder innrykk i indre Troms. US Marines beskriver Norge som «slagmarken i en potensiell framtidig konflikt» med Russland."

Og dette har vært norsk politikk siden 1949. Oppdaget du det først nå? Helt siden vi ble medlem i NATO har utenlandske styrker øvet på norsk jord. Det er et system og en plan i det hele ved at det år om annet er en stor øvelse som samler alle slags stridskrefter, mens det i periodene imellom er mindre øvelser. På enkelte stasjoner har det vært omtrent konstant utenlandsk tilstedeværelse fordi det har vært øvet relativt ofte, slik som nå i Stjørdal kommune.

I 1949 var Sovjetunionen ute etter norsk suverenitet. Vi kan takke datidens Ap-regjering for at det ikke lykkes Sovjet å underlegge seg Norge. Trusselen var høyst reell, og det var et krigsspill Moskva-vennlige Ap-folk slett ikke hadde forventet seg, derfor også Gerhardsens Kråkerøytale som en av fasettene i spillet som pågikk på den tiden. Jeg er sikker på et du kjenner til dette, Slagsvold. 

2 liker  
Kommentar #14

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Den logiske konsekvens.

Publisert nesten 3 år siden

"Vi kan  ikke forby atomvåpen så lenge vi er medlem av NATO" påstår Brende og Solberg. Har de rett i dette må svaret bli å melde Norge ut av Nato.

Hele logikken bygger på en avskrekkingsdoktrine. Den omtales som om den nærmest har rot i menneskets biologi. Det er paradoksalt i en tid hvor man mener at mennesket er født som et tabula rase eller en deig man kan forme og elte som man vil.

Verden må vekk fra avskrekkingsdogmet og finne andre måter å skape fred på enn gjennom angst, frykt og hat overfor våre medmennesker hva enten de befinner seg i USA eller Russland.

1 liker  
Kommentar #15

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I 1949 var Sovjetunionen ute etter norsk suverenitet

Har det ikke gått opp for deg at Sovjetunionen og dens kommunisme og kommunistiske system er avviklet for lenge siden? 

Kommentar #16

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Har det ikke gått opp for deg at Sovjetunionen og dens kommunisme og kommunistiske system er avviklet for lenge siden? 

Det har nok Kristiansen fått med seg, men det endrer ikke det faktum at også dagens Putin-Russland representerer en betydelig sikkerhetsrisiko for Norge (bl.a. ifølge PSTs vurderinger).

2 liker  
Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Jo, da

Publisert nesten 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Verden må vekk fra avskrekkingsdogmet og finne andre måter å skape fred på enn gjennom angst, frykt og hat overfor våre medmennesker hva enten de befinner seg i USA eller Russland.

Dette er det neppe mange som er uenige i.  Et slikt ideal er m.a.o. ukontroversielt. Det store spørsmålet er imidlertid hvordan vi kan komme dit.  

2 liker  
Kommentar #18

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Har det ikke gått opp for deg at Sovjetunionen og dens kommunisme og kommunistiske system er avviklet for lenge siden? 

Nja, spørsmålet er like gjerne om Putin og Russland har fått det med seg. 

2 liker  
Kommentar #19

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nukenes primæroppgave er å være avskrekkende overfor fiender. Men så har vi altså ledere som også aktivt truer med å bruke dem for å oppnå barnetimegodteri.

Femten tusen kjernefysiske sprengladninger står klare til å drepe hele menneskeheten. Vanviddet i dette forholdet er fullstendig banalt.

Det er vanskelig å trekke logiske konsekvenser, men en ting går det an å slå utvetydig fast: De politiske lederne i de ni atomvåpenstatene (og i deres allierte stater som bifaller "strategien") må nødvendigvis være sprut gale.

Galskapen består i "troen på avskrekkingsdogmet". Selvsagt fins det ingen logisk tanke bak denne forvillelsen, men et såkalt "resonnement" går omtrent slik: "Kjernevåpnene kan aldri brukes, men vi må ha dem like vel, for å leve under trusselen om total utslettelse gjør oss trygge".

Det har, merkelig nok, gått bra gjennom flere tiår. Man kan godt si at "lykken har vært bedre enn forstanden". Nå har vi imidlertid fått tullinger som ledere i både Nord-Korea og USA, så tiden er overmoden for et forbud i FN-regi.

Kommentar #20

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det store spørsmålet er imidlertid hvordan vi kan komme dit.  

Det er ikke så vanskelig et spørsmål.: Befolkningene i diverse land må tvinge sine ledere til å ta til vettet.

Mulighetene for at det skal skje, ligger best til rette i demokratiske stater. Noen må nemlig begynne. Sannsynligvis er sjansene for et gjennombrudd i retning sinnsfrisk politikk størst i demokratiske land som ikke har atomvåpen, men som er alliert med ett eller flere blant "galemattias-regimene". 

Norge er ett av de land som peker seg ut. Dette kan vi gjøre noe med. Første skritt bør være mistillit mot den sittende regjeringen vår.

Kommentar #21

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Norge er ett av de land som peker seg ut. Dette kan vi gjøre noe med. Første skritt bør være mistillit mot den sittende regjeringen vår.

Jeg spanderer nok et sitat fra dagens Klassekampen: 

«Kaptein Alexandra B. Anderson i US Marines skriver i en artikkel at «Norge er slagmarken i en potensiell framtidig konflikt med Russland». Artikkelen er publisert i Marine Corps Gazette, marinekorpset eget magasin, og er datert mai 2017.»

Jeg kan aldri huske at USA så presist og konkret har selektert eller valgt ut Norge som åsted for det store slaget. En grunn er sikkert at dette er et relativt tynt befolket område av Europa. Altså velegnet for «human» atomkrig. Og det renner på med amerikanske marinersoldater oppover i Norge. Foreløbig tall ca. 1000. Søreides påstand om rotasjon var ren løgn. Amerikanerne planlegger faste baser og innstallasjoner.

En ratifisering av nobelprisvinneren ICAN’s traktat ville vært bra for Norge hvis det er trygghet det handler om. 

Ben Økland sitter tydeligvis ikke fast i gamle stereotypier, fordommer og gammeldags McCarthyisme fra en svunnen tid i motsetning til enkelte andre her inne. Med sine kunnskaper og fyndige og presise penn har han vel sagt det meste som er å si om temaet fra et rasjonellt ståsted vil jeg påstå.


1 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Galskapen består i "troen på avskrekkingsdogmet". Selvsagt fins det ingen logisk tanke bak denne forvillelsen, men et såkalt "resonnement" går omtrent slik: "Kjernevåpnene kan aldri brukes, men vi må ha dem like vel, for å leve under trusselen om total utslettelse gjør oss trygge".

I en ideell verden bestående av bare snille mennesker har du naturligvis rett. Om slike forutsetninger var tilstede ville vi alle støtte betingelsesløs nedrustning. Men som du peker på er det ikke i en slik situasjon vi befinner oss. Ting tyder på at vi har en lang vei å gå før vi er der. Derfor er det greit med jevnbyrdige parter som truer hverandre til å holde en balanse. Kall det gjerne sprøtt for min del, men det virker. Trusselen er størst der hvor den nye gutten i klassen vil tøffe seg overfor de andre og ødelegger balansen. Forhåpentligvis vil forhandlingene vinne frem slik at vi kommer over i en situasjon som gjør det mulig å gå inn på det sporet ICAN ønsker vi skal være på. 

2 liker  
Kommentar #23

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Ben Økland sitter tydeligvis ikke fast i gamle stereotypier, fordommer og gammeldags McCarthyisme fra en svunnen tid i motsetning til enkelte andre her inne.

Jeg følger nøye med når du roser en annen for å ikke sitte fast i akkurat disse gamle stereotypiene. Selv er du ikke mer frigjort fra fordommene fra fordum enn at du enda har din forkjærlighet for det gamle Russland, selv om det i vår tid må skrives uten Sovjet foran. 

2 liker  
Kommentar #24

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Idealer og realpolitikk

Publisert nesten 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke så vanskelig et spørsmål.: Befolkningene i diverse land må tvinge sine ledere til å ta til vettet.

Mulighetene for at det skal skje, ligger best til rette i demokratiske stater. Noen må nemlig begynne. Sannsynligvis er sjansene for et gjennombrudd i retning sinnsfrisk politikk størst i demokratiske land som ikke har atomvåpen, men som er alliert med ett eller flere blant "galemattias-regimene". 

Norge er ett av de land som peker seg ut. Dette kan vi gjøre noe med. Første skritt bør være mistillit mot den sittende regjeringen vår.

Idealene om en atomvåpenfri verden tror jeg de aller fleste deler (noe annet ville undre meg storlig). Eia var vi der!  Og i og for seg høres det logisk ut når du skriver at "befolkningen i diverse land må tvinge sine ledere til å ta til vettet".

At en slik logikk ikke uten videre fører til målet, kan - for enkelhets og tydelighets skyld - illustreres med tilfellet Nord-Korea.  Så lenge det finnes en gal "Kim" i verden med en atomknapp innen rekkevidde, så må det finnes en motmakt som kan hindre ham i å trykke på den knappen.

Så får vi håpe at befolkningen i USA snarest mulig kvitter seg med sin gale mann - før han rekker fram til den knappen han bestyrer.  Etter det siste døgnets nyheter å dømme, blir han nå passet godt på av staben i Det hvite hus (selv om han fremdeles har tilgang på sin twitter-konto).

1 liker  

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
20 dager siden / 2872 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
25 dager siden / 2008 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
8 dager siden / 1082 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
21 dager siden / 601 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
6 dager siden / 552 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 520 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere