Frank Grimstad

5    0

KA er lys våken

Jeg kan berolige Magne Lerø. KA går ikke baklengs inn i fremtiden. Vi er lys våkne og full av strategisk engasjement for en utadrettet folkekirke.

Publisert: 5. okt 2017 / 259 visninger.

Magne Lerø har i tirsdagens Vårt Land en av sine mange angrep på «kommunekirken». Han anklager også både Kirke­rådets ledelse og KA for ikke å være
våkne og for å gå baklengs inn i fremtiden. Som vanlig når det gjelder Lerøs innlegg om temaet, er det nok av sleivspark og
udokumenterte påstander.

Lovforslaget fra Regjeringen medfører radikale og grunnleggende endringer for Den norske kirke. Jeg tror høringen vil få fram mer helhetlige og gjennomtenkte innspill enn Lerøs ukritiske lovprising av statsråd Linda Hofstad Hellelands «generøse» tilbud om at staten overtar alle de kommunale forpliktelsene overfor kirken.

Mildt sagt dristig. Lerø hopper elegant over forslaget som tømmer soknet og soknets organer for oppgaver og ansvar. Han bryr seg også lite om hvilke varsler som sendes om framtidas finansiering når staten vil gi Kirkemøtet hjemmel til å skrive ut medlemsavgift. Det er mildt sagt dristig å gjøre seg helt avhengig av én «finansiell herre» som kan peke på medlemsavgift som svar på framtidas økonomiske utfordringer. Han virker ubekymret over at så mange av forslagene er begrunnet i statens behov for forenkling uten en tilsvarende vurdering av kirkens egenart og identitet, eller hva kirkelige organer har uttalt.

Lerø snakker nedsettende om en folkekirketenkning som er forankret i «kommunekirken». Det er uklart hvorfor Lerø mener at kirken som nettopp kjennetegnes av lokalt engasjement og lokal tilhørighet, skal oppnå fornyelse gjennom sentralisering av finansiering og myndighet. Lerøs påstand om at staten er den rause mens kommunen er den gjerrige, er en type trosbasert utsagt som har lite grunnlag i fakta.

Må korrigeres. Lerø visiterer undertegnende på en måte som gjør det nødvendig å korrigere sterkt misvisende omtale: Han sier blant annet at Grimstad brenner for et «fjerde forvaltningsnivå». KA og Grimstad har i alle år vært forkjempere for en forenkling av de kirkelige strukturer slik at vi binder opp minst mulig ressurser i administrasjon. Vi ønsker ikke noe nytt forvaltningsnivå, men en forenkling og mer fleksibilitet innenfor dagens hovedmodell. Vi ønsker ikke å neglisjere den lokale
kirke når nesten 90 prosent av menighetsrådene og de kirkelig fellesråd fortsatt vil ha en videreføring av dagens finansiering og nærhet til kommunen.

Lerø påstår videre at jeg må være sjokkskadet over at regjeringen har overlatt til kirken å vurdere om de trenger fellesråd. I den grad jeg er sjokkert, så handler dette om at Regjeringen vil endre så grunnleggende på soknets selvstendighet. Jeg synes det er helt på sin plass å reagere tydelig på en regjering som vil at staten skal endre på fundamentale kjennetegn ved kirken, uten at disse er utredet verken av kirkelige eller statlige instanser.

Ikke dokumentert. Lerø påstår også at dagens såkalte kommunekirke er svindyr. Dette er en påstand som det ikke gjøres noe forsøk på å dokumentere. Sammenligninger med for eksempel andre nordiske kirker viser at Den norske kirke har et lavere kostnadsnivå og har mindre byråkrati enn mer sentralstyrte kirker.

Mens Lerø synger lovsanger om staten, så er det bred politisk oppslutning i Norge om at det både er demokratisk, kostnadseffektivt og gir best tjenester, at den lokale kommune gis mer selvstendighet og økt ansvar. Den norske kirke er ingen statlig etat, men en bred medlemsorganisasjon som bygger på menigheten som den grunnleggende enhet. I en slik organisasjon er det desto større grunn til å betvile påstander om at alt blir mer effektivt og bedre av sentraliserte løsninger.

Den norske kirke står overfor store utfordringer som folkekirke i årene som kommer. I denne høringsrunden må også Den norske kirke være villige til endringer og kritisk gjennomgang av etablerte ordninger. Endringer skal likevel være godt begrunnet og utredet, og en skal ikke tilpasse seg statlige forventinger hvis disse utfordrer sentrale kirkelige verdier og vesentlige kjennetegn ved folkekirkens identitet. Jeg ser fram til at høringsrunden og den kirkelige oppfølgingen av denne saken vil vise større klokskap og en mer helhetlig forståelse av folkekirkens egenart enn det Lerø så langt har levert.

Frank Grimstad, Administrerende direktør KA

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Asgeir Remø

9 innlegg  291 kommentarer

Spørsmål til Grimstad

Publisert 3 måneder siden
Frank Grimstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes det er helt på sin plass å reagere tydelig på en regjering som vil at staten skal endre på fundamentale kjennetegn ved kirken, uten at disse er utredet verken av kirkelige eller statlige instanser.

Det kan se ut som Grimstad omtaler fellesrådsordningen som  "fundamentale kjennetegn ved kirken". 

Vanligvis assosieres "fundamentale kjennetegn ved kirken" til noe som er forankret i trosgrunnlaget, - som eksempelvis bekjennelser eller Bibelen. Fellesrådsordningen er ikke nevnt der.

Fellesrådsordningen ble innført ved kirkeloven av 1996. Den er derfor et par tiår gammel. 

Det er ingen andre nordiske kirker som finansieres av kommuner, jf. høringsnotatet.  Så vidt meg bekjent er heller ikke kommunal finansiering et kjennetegn ved andre deler av den universelle kirken.

Spørsmålet til Grimstad blir så, - hva er det som gjør fellesrådsordningen til et "fundamental[t] kjennetegn ved kirken"?

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Mangfoldets mulighet
av
Mirjam Syltebø Endalew
rundt 5 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Noen må gå!
av
Olav Egil Aune
rundt 7 timer siden / 120 visninger
2 kommentarer
Den eneste vi skal frykte
av
Espen Ottosen
rundt 7 timer siden / 486 visninger
9 kommentarer
Prinsippløst av de blågrønne
av
Vårt Land
rundt 7 timer siden / 106 visninger
1 kommentarer
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
av
Terje Tvedt
rundt 18 timer siden / 337 visninger
3 kommentarer
TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
1 dag siden / 146 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
1 dag siden / 131 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Lars Jørgen Vik kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
16 minutter siden / 337 visninger
Mons Henrik Slagsvold kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 1 time siden / 337 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 486 visninger
Bjørn Wichstrøm kommenterte på
Krisen vi gjemte – og glemte.
rundt 2 timer siden / 355 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 2 timer siden / 614 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 2 timer siden / 377 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 486 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 3 timer siden / 120 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 3 timer siden / 120 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1384 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1384 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 4 timer siden / 486 visninger
Les flere