Frank Grimstad

1    0

KA er lys våken

Jeg kan berolige Magne Lerø. KA går ikke baklengs inn i fremtiden. Vi er lys våkne og full av strategisk engasjement for en utadrettet folkekirke.

Publisert: 5. okt 2017 / 246 visninger.

Magne Lerø har i tirsdagens Vårt Land en av sine mange angrep på «kommunekirken». Han anklager også både Kirke­rådets ledelse og KA for ikke å være
våkne og for å gå baklengs inn i fremtiden. Som vanlig når det gjelder Lerøs innlegg om temaet, er det nok av sleivspark og
udokumenterte påstander.

Lovforslaget fra Regjeringen medfører radikale og grunnleggende endringer for Den norske kirke. Jeg tror høringen vil få fram mer helhetlige og gjennomtenkte innspill enn Lerøs ukritiske lovprising av statsråd Linda Hofstad Hellelands «generøse» tilbud om at staten overtar alle de kommunale forpliktelsene overfor kirken.

Mildt sagt dristig. Lerø hopper elegant over forslaget som tømmer soknet og soknets organer for oppgaver og ansvar. Han bryr seg også lite om hvilke varsler som sendes om framtidas finansiering når staten vil gi Kirkemøtet hjemmel til å skrive ut medlemsavgift. Det er mildt sagt dristig å gjøre seg helt avhengig av én «finansiell herre» som kan peke på medlemsavgift som svar på framtidas økonomiske utfordringer. Han virker ubekymret over at så mange av forslagene er begrunnet i statens behov for forenkling uten en tilsvarende vurdering av kirkens egenart og identitet, eller hva kirkelige organer har uttalt.

Lerø snakker nedsettende om en folkekirketenkning som er forankret i «kommunekirken». Det er uklart hvorfor Lerø mener at kirken som nettopp kjennetegnes av lokalt engasjement og lokal tilhørighet, skal oppnå fornyelse gjennom sentralisering av finansiering og myndighet. Lerøs påstand om at staten er den rause mens kommunen er den gjerrige, er en type trosbasert utsagt som har lite grunnlag i fakta.

Må korrigeres. Lerø visiterer undertegnende på en måte som gjør det nødvendig å korrigere sterkt misvisende omtale: Han sier blant annet at Grimstad brenner for et «fjerde forvaltningsnivå». KA og Grimstad har i alle år vært forkjempere for en forenkling av de kirkelige strukturer slik at vi binder opp minst mulig ressurser i administrasjon. Vi ønsker ikke noe nytt forvaltningsnivå, men en forenkling og mer fleksibilitet innenfor dagens hovedmodell. Vi ønsker ikke å neglisjere den lokale
kirke når nesten 90 prosent av menighetsrådene og de kirkelig fellesråd fortsatt vil ha en videreføring av dagens finansiering og nærhet til kommunen.

Lerø påstår videre at jeg må være sjokkskadet over at regjeringen har overlatt til kirken å vurdere om de trenger fellesråd. I den grad jeg er sjokkert, så handler dette om at Regjeringen vil endre så grunnleggende på soknets selvstendighet. Jeg synes det er helt på sin plass å reagere tydelig på en regjering som vil at staten skal endre på fundamentale kjennetegn ved kirken, uten at disse er utredet verken av kirkelige eller statlige instanser.

Ikke dokumentert. Lerø påstår også at dagens såkalte kommunekirke er svindyr. Dette er en påstand som det ikke gjøres noe forsøk på å dokumentere. Sammenligninger med for eksempel andre nordiske kirker viser at Den norske kirke har et lavere kostnadsnivå og har mindre byråkrati enn mer sentralstyrte kirker.

Mens Lerø synger lovsanger om staten, så er det bred politisk oppslutning i Norge om at det både er demokratisk, kostnadseffektivt og gir best tjenester, at den lokale kommune gis mer selvstendighet og økt ansvar. Den norske kirke er ingen statlig etat, men en bred medlemsorganisasjon som bygger på menigheten som den grunnleggende enhet. I en slik organisasjon er det desto større grunn til å betvile påstander om at alt blir mer effektivt og bedre av sentraliserte løsninger.

Den norske kirke står overfor store utfordringer som folkekirke i årene som kommer. I denne høringsrunden må også Den norske kirke være villige til endringer og kritisk gjennomgang av etablerte ordninger. Endringer skal likevel være godt begrunnet og utredet, og en skal ikke tilpasse seg statlige forventinger hvis disse utfordrer sentrale kirkelige verdier og vesentlige kjennetegn ved folkekirkens identitet. Jeg ser fram til at høringsrunden og den kirkelige oppfølgingen av denne saken vil vise større klokskap og en mer helhetlig forståelse av folkekirkens egenart enn det Lerø så langt har levert.

Frank Grimstad, Administrerende direktør KA

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Asgeir Remø

8 innlegg  283 kommentarer

Spørsmål til Grimstad

Publisert rundt 2 måneder siden
Frank Grimstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes det er helt på sin plass å reagere tydelig på en regjering som vil at staten skal endre på fundamentale kjennetegn ved kirken, uten at disse er utredet verken av kirkelige eller statlige instanser.

Det kan se ut som Grimstad omtaler fellesrådsordningen som  "fundamentale kjennetegn ved kirken". 

Vanligvis assosieres "fundamentale kjennetegn ved kirken" til noe som er forankret i trosgrunnlaget, - som eksempelvis bekjennelser eller Bibelen. Fellesrådsordningen er ikke nevnt der.

Fellesrådsordningen ble innført ved kirkeloven av 1996. Den er derfor et par tiår gammel. 

Det er ingen andre nordiske kirker som finansieres av kommuner, jf. høringsnotatet.  Så vidt meg bekjent er heller ikke kommunal finansiering et kjennetegn ved andre deler av den universelle kirken.

Spørsmålet til Grimstad blir så, - hva er det som gjør fellesrådsordningen til et "fundamental[t] kjennetegn ved kirken"?

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 3 timer siden / 63 visninger
0 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 5 timer siden / 136 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 7 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 7 timer siden / 293 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 19 timer siden / 1017 visninger
10 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 20 timer siden / 733 visninger
13 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 22 timer siden / 283 visninger
5 kommentarer
Les flere

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6573 visninger
296 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
16 dager siden / 6881 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2233 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
24 dager siden / 3576 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 484 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 490 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3547 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8046 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2687 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 3 timer siden / 63 visninger
0 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 5 timer siden / 136 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 7 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 7 timer siden / 293 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 19 timer siden / 1017 visninger
10 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 20 timer siden / 733 visninger
13 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 22 timer siden / 283 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Lise Martinussen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
4 minutter siden / 1527 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
7 minutter siden / 1527 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
9 minutter siden / 1851 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
13 minutter siden / 1527 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
27 minutter siden / 1527 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Makten og ærbødigheten
30 minutter siden / 1017 visninger
Didrik Søderlind kommenterte på
Tvilsom type
32 minutter siden / 2796 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Reis deg og gå inn
38 minutter siden / 136 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Makten og ærbødigheten
42 minutter siden / 1017 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Spor i ørkensanda
rundt 1 time siden / 589 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Spor i ørkensanda
rundt 1 time siden / 589 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
rundt 1 time siden / 1851 visninger
Les flere