Sindre Bangstad

5    6

Stans statsstøtten til HRS

Regjeringen må avvikle støtten til Human Rights Service. Hvis ikke bør opposisjonen – stortingsflertallet – gripe inn.

Publisert: 4. okt 2017 / 1147 visninger.

Hege Storhaug og hennes medarbeidere i Human Rights Service (HRS) har denne uken oppfordret sine sympatisører om å sende inn bilder av tilfeldige norske borgere med innvandrer- og minoritetsbakgrunn for publisering på nettstedet rights.no. (Vårt Land, 4. oktober)

Monumentalt paradoks. Det fremstår som et monumentalt paradoks at en organisasjon som i dette budsjettåret mottar hele 1,8 millioner kroner i statsstøtte garantert av Frp for det angivelige formål å fremme «integrering», på denne måten aktivt oppfordrer til brudd på norsk personvernlovgivning, straffelovens bestemmelser om privatlivets fred og diskrimineringsloven.

Det er våre – mine og dine skattepenger – som her brukes for det formål å fremme hat, rasisme og diskriminering mot norske medborgere.

Men når denne farsen får lov til å fortsette er det selvsagt fordi Storhaug og HRS i mange år har vært en svært nyttig partner for Frp. Tiden er imidlertid kommet for moderate og anstendige krefter i Høyre og Venstre til å si nei til statsstøtte til hatpropaganda og diskriminering.

Fake news. Vi lever i en tid hvor medier og myndigheter i liberale og demokratiske samfunn i økende grad har blitt opptatt av såkalte «falske nyheter». Hva angår muslimer i Norge har Hege Storhaug og hennes medarbeidere i HRS i lang tid vært ansvarlige for serieproduksjon av falske nyheter.

Et tidlig eksempel er en episode i mai 2005, da Storhaug sammen med Frps daværende innvandringspolitiske talsmann Per Sandberg, gikk til VG og PST med angivelige «opplysninger» som Frps stortingsgruppe skulle ha mottatt fra «kilder i det pakistanske miljøet i Oslo» om at et «hemmelig, fundamentalistisk, antidemokratisk og potensielt voldelig nettverk» bestående av intet mindre enn «30.000 medlemmer av pakistansk opprinnelse som hadde sverget lojalitet til nettverket» stod i ferd med å anskaffe seg moskeer i Oslo-området som skulle brukes til «opplæring i vold».

I boken How Propaganda Works (Princeton University Press, 2015) noterer filosofen Jason Stanley at «propaganda av den demagogiske varianten i et demokrati alltid vil fremstille seg selv som et uttrykk for demokratiske idealer.»

Propaganda i slike samfunn, hevder Stanley, vil alltid involvere en påstand «som fremstilles som fornuftig, men som har den praktiske effekten ved å undergrave empatien for en gruppe som er målet for propagandaen.»

Statens ansvar. Av den norske Grunnlovens § 100 fremgår det at det påhviler norske statlige myndigheter et ansvar for å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Det er rimelig å anse dette som et positivt krav til norske myndigheter.

Statsstøtten til en aktør som i en årrekke har serieprodusert falske nyheter – på sine mange publiseringsplattformer, og med ikke ubetydelig støtte fra sentrale norske medier som er interesserte i polariserende og salgbare oppslag – er på ingen måte forenlig med denne grunnlovsforpliktelsen.

I et liberalt og demokratisk samfunn har myndighetene et positiv ansvar for å ivareta sine borgeres like formelle rettigheter og like formelle rett til å leve i fred uavhengig av hudfarge, tro- og livssyn, etnisk eller nasjonal opprinnelse, seksuell orientering eller fysisk eller mentalt funksjonsnivå.

Nok er nok. Når Hege Storhaug og HRS nå demonstrerer hvor lite hun har til overs for norsk personvernlovgivning, for straffelovens § 267 og 269 om privatlivets fred og for diskrimineringslovens § 6 og 9, er det på høy tid at man ikke bare i Minerva-kretsen, men også i Høyre og i regjeringens potensielle samarbeidspartner Venstre setter foten ned og sier klart og tydelig fra om at nok får være nok.

(En lengre versjon av 
teksten ble første gang publisert på antirasistisk.no)

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Arnt Thyve

17 innlegg  1357 kommentarer

Ingen fare

Publisert 10 måneder siden
Sindre Bangstad. Gå til den siterte teksten.
Nok er nok. Når Hege Storhaug og HRS nå demonstrerer hvor lite hun har til overs for norsk personvernlovgivning, for straffelovens § 267 og 269 om privatlivets fred og for diskrimineringslovens § 6 og 9, er det på høy tid at man ikke bare i Minerva-kretsen, men også i Høyre og i regjeringens potensielle samarbeidspartner Venstre setter foten ned og sier klart og tydelig fra om at nok får være nok.

Det er nok ingen fare for å komme i konflikt med personvernhensyn om man tar bilde av noen i niqab eller burka. Det kan jo være Petter Northug som er under der for alt man vet...

16 liker  
Svar
Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  767 kommentarer

Trangen til å stoppe munnen på damene

Publisert 10 måneder siden

i Human Rights Service måtte jo her på Verdidebatt først vederkveges  fra en forsker fra Kirkens eget instistitutt for religions-og livssynsforskning. Forskningsmidlene som de mottar blir vel i stor grad brukt  brukt på å påvise hvordan islam og muslimer blir utsatt fo"islamofobi"  og" hate speech " og understøtte offerrolletenkningen som er blitt ett hovedanliggende for all religionsforskning ved offentlige og private forskningsinstitusjoner i Europa og USA. 

Campus som en før så på som ytringsfrihetens høyborg, er  i følge Sam Harris og Richard Dawkins, de mest standhaftige kritikere av religion,  nå blitt  en bastion for retten til å kritisere alle religioner, bortsett fra denne ene, fredens religion, islam.

Pressen og den offentlige debatt har mye å takke Hege Storhaug og de andre damene i HRS for. De har vært pionerer når det gjelder å få frem kritisk tenkning rundt islam og innvandring og å stå opp for frihetsverdier og pekt på det problematiske ved mye av ideologien og kulturen.

Etterhvert har de fått mange lesere og tilhengere. KIFO roper nå et varsku og vil at pressetøtten til den lille redaksjonen må stoppes.  Staten kan ikke støtte en redaksjon som setter ufint  kritisk søkelys på islam, moskeer, fraværet av likestilling og menneskerettigheter, tildekking av barn og kvinner, æreskultur og polygami.

Kirkelige organer og kirkelig presse får lett åndenød av slik frilynt  journalistikk.

De lager et fortegnet bilde av både islam og den muslimske kulturen. Ja, mon tro det. Da er de i alle fall i godt selskap med resten av pressen som stort sett skjønnmaler. 

Religionsforskeren Sindre Bangstad, satser på forbudslinjen når det gjelder det frie ord. If you can't beat them, ban them. Som på campus.
16 liker  
Svar
Kommentar #3

Per Steinar Runde

205 innlegg  2373 kommentarer

Vegen mot paradis

Publisert 10 måneder siden
Sindre Bangstad. Gå til den siterte teksten.
Tiden er imidlertid kommet for moderate og anstendige krefter i Høyre og Venstre til å si nei til statsstøtte til hatpropaganda og diskriminering.

Sjølvsagt er det betre om offentlege midlar berre går til islamofile som Bangstad, som heile sitt yrkesliv har vore tilsett i statleg finansierte føretak; jmfr http://www.sindrebangstad.com/curriculum-vitae/#work  Då vil Noreg raskare bli like fritt, fredeleg og vellykka som islamske statar, og alt hat og all forskjellsbehandling vil forsvinne som dogg for sol.

20 liker  
Svar
Kommentar #4

Carl Wilhelm Leo

5 innlegg  737 kommentarer

Politisk sosiologi .

Publisert 10 måneder siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Sjølvsagt er det betre om offentlege midlar berre går til islamofile som Bangstad, som heile sitt yrkesliv har vore tilsett i statleg finansierte føretak; jmfr http://www.sindrebangstad.com/curriculum-vitae/#work  

Takk for linken -

"The next time some scientist tell you how important diversity is, ask how many Republicans there are in their sociology department." 


5 liker  
Svar
Kommentar #5

Johan Rosberg

17 innlegg  351 kommentarer

Paddle faster...

Publisert 10 måneder siden

I hear banjos.

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Rune Holt

9 innlegg  10929 kommentarer

Bangstad er også en aktør !

Publisert 9 måneder siden
Sindre Bangstad. Gå til den siterte teksten.
Statsstøtten til en aktør som i en årrekke har serieprodusert falske nyheter – på sine mange publiseringsplattformer, og med ikke ubetydelig støtte fra sentrale norske medier som er interesserte i polariserende og salgbare oppslag – er på ingen måte forenlig med denne grunnlovsforpliktelsen.

Og han får sin lønn fra den samme kilden som gir støtte til masse forskjellige organisasjoner med forskjellige mål og agendaer.
Men HRS passer ikke inn i rammen til Bangstad !!...og da må det i korrekthetens navn bli slutt på dette uvesenet som ikke synger med i det samme koret og mener det samme som Bangstad !!
Det er slike røster som det Bangstad representerer som er en fare for ytringsfrihetens kår i Norge !!

10 liker  
Svar
Kommentar #7

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

Tja....

Publisert 9 måneder siden

nå er det jo islam og dens etterfølgere som promoterer ideologien i islam.  Så det er jo ikke HRS som promoterer drivstoffet til kritiske og kunnskapsbelysende artikler om islam generelt og islam iblant oss. Vi lever i en tid med brytninger og potensiale for hat og yttergrupper. Det å sensurere er en kapitulasjon enten det gjelder islam eller andre ideologier, men statsstøtte er jo noe som kan og skal vurderes jevnlig. Det blir iallefall ikke mindre hat eller negativitet til at den statlige moderator - "Urix forklarer" - får et alternativ og gir den som vil et bredere innhold utenfor pk. Jo, det er greit at Islamsk råd mister statsstøtten for sin mangel på underordning, men det i seg selv fjerner ikke ideologien og kulturen knyttet til denne.  

Nå finnes det mange stemmer i samfunnet som serverer noe annet enn fake news, modererte nyheter med en hensikt og undergraving av faktiske nyheter - de som legges under matta i et håp om at de skal gå under radaren,   Noen stemmer kan være farlige - med en  brodd av en annen ideologi i seg - andre kan være fra innsiden om hvordan ideologien virkelig er en trussel for et generelt naivt humanistisk sekulært samfunn som så langt fungerer noenlunde demokratisk med bl.a. ytringsfrihet og lite sensur,

Her noen stemmer som det i fremtiden uansett vil bli umulig å stenge - med statsstøtte  - her en kristen iraner som flyktet fra islam i 1980 og nå ser konturene av det samme komme i England.

https://www.youtube.com/watch?v=sd3A3ILzwwM  

Her er en stemme som sier noe om fella venstresiden og andre naive går i - som verktøy for islam som så vil bli kastet i søppelbøtta - 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=-anjGsYnvwo  

osv....... 

 

 

7 liker  
Svar
Kommentar #8

Carl Wilhelm Leo

5 innlegg  737 kommentarer

Et par lover om statsstøtte.

Publisert 9 måneder siden
Sindre Bangstad. Gå til den siterte teksten.
Regjeringen må avvikle støtten til Human Rights Service. Hvis ikke bør opposisjonen – stortingsflertallet – gripe inn.

Det ser ut til å ha foregått en kampanje for å få stanset statstøtte til HRS og et annen organisasjon som av en eller annen grunn ikke faller i smak.

Her er en vurdering (udatert) , gjort i 2016 over de som er verdige til å motta statsstøtte. Denne er som man ser unntatt fra offentlig innsyn , men har kommet til pressen uansett. Det er jo greit å se det vi i demokratiet ikke skal se:( punkt 2 side 6 ): 

https://www.rights.no/wp-content/uploads/2017/03/16-04272-2-Innspill-til-gjennomgang-av-Tilskudd-til-nasjona.pdf

Som vi også ser er "Antirasistisk Senter" den første som vurderes som verdig til å finansieres av skattebetalerne.

Vi har forskerens artikkel her ,  sakset fra en lengre utdypning i "Klassekampen" og til slutt har man søkt å ta saken til Stortinget .

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2017/10/11/195339074/flertall-pa-stortinget-ta-pengestotten-fra-human-rights-service

Det  arbeides tydeligvis langsiktig og systematisk for å stoppe kjeften på de man av en eller annen grunn ikke liker.

Inspirert av en afrikansk høvding på Grunerløkka noen år tilbake :

"Wisdom is the power to see behind a tree!"

Overført til norske forhold var ikke den å kimse av , utledet cwl`s lov:

"The wisdom to get the taxpayers money is to see  a racist behind every bush and tree" 

 

5 liker  
Svar
Kommentar #9

Per Arne Brandal

146 innlegg  501 kommentarer

Forståelig

Publisert 9 måneder siden

at den politiske eliten, akademia og media (det er vel de som trenger pengene?) ikke liker at HRS får støtte. Det må svi at motstanderne av HRS stadig blir tatt med buksene nede og at HRS typisk nok ligger 5 - 6 år foran tungt statsfinansierte forskermiljø når det gjelder innvandrings- og integreringsspørsmål.

 

Tenk på det som åpenbarer seg i Sverige. Norske forskere har ikke fått med seg mye. Ett unntak i Dax 18 i går der en forsker hevdet at land (bl a Norge) med en relativt ærlig og åpen innvandringsdebatt fostret færre høyreradikale enn i land der elitene ikke tålte slik debatt.

 

Støtt HRS.

5 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Robin Tande kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1766 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1766 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1766 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 2 timer siden / 1499 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1766 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1766 visninger
Robin Tande kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1766 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 3 timer siden / 1157 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1766 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1766 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 4 timer siden / 1766 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 4 timer siden / 1499 visninger
Les flere