Lederartikkel Vårt Land

Riktig videreføring

Sykehjemsprestene er en viktig støtte for ­mange mennesker i en sårbar livsfase.

Publisert: 4. okt 2017 / 376 visninger.

Det rødgrønne byrådet i Oslo har valgt å videre­føre ordningen med egne sykehjemsprester i ­budsjettet for neste år. Det er en positiv snuoperasjon. Ordningen har vært under press siden Arbeiderpartiet, SV og MDG tok over makten i hovedstaden for to år siden. I fjor høst mente SVs eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen at den var en «urimelig favorisering» av ett trossamfunn. Hun ønsket da å erstatte sykehjemsprestene med en pengepott som alle tros- og livssynssamfunn kunne søke på.

Byrådet har nå likevel valgt å frede sykehjemsprestene i 2018-budsjettet og setter av 4,7 millioner kroner til ordningen. Prestene som lønnes av Oslo kommune er ansatt i Den norske kirke, og lederen av Oslo bispedømmeråd, Gard Sandaker-Nielsen, uttrykte i gårsdagens Vårt Land stor glede over at støtten blir videreført: «Nå får vi en anerkjennelse av at dette er en god og ønsket ordning».

Sykehjemsprestene er en viktig støtte for ­mange mennesker i en sårbar livsfase. Et av de ­sentrale argumentene for å endre ordningen som har fungert i Oslo i rundt 30 år, er at stadig færre innbyggere i hovedstaden tilhører Den norske kirke. Bare litt over halvparten av Oslos befolkning er medlemmer av folkekirken, mens nesten en fjerdedel tilhører andre tros- og livssynssamfunn.

Ser vi på befolkningen over 70 år, er bildet likevel et annet. En kartlegging utført av Oslo bispedømme viser at nesten fire av fem i dette ­alderssegmentet er medlemmer i Den norske ­kirke. For det store flertallet av beboerne på sykehjemmene i hovedstaden er presten en naturlig hjelper og samtalepartner.

Det er samtidig både riktig og viktig å vise den samme omsorgen for mennesker som ikke er medlemmer i Den norske kirke. Sykehjemsprestene selv er særlig bevisste på å tilby beboere med andre livssyn relevante personer å snakke med, og formidler kontakten til disse.

Byrådet i Oslo har kommet til at dette er en ­ordning som står seg også i 2018. Vi tror det er en klok ­beslutning. Det handler ikke om urimelig ­favorisering av ett trossamfunn, men om å videreføre en god og pragmatisk ordning som samtidig ivaretar alle behov.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Mons Henrik Slagsvold kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 1 time siden / 319 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 468 visninger
Bjørn Wichstrøm kommenterte på
Krisen vi gjemte – og glemte.
rundt 1 time siden / 350 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 2 timer siden / 612 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 2 timer siden / 374 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 468 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 2 timer siden / 116 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 3 timer siden / 116 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1381 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1381 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 468 visninger
Audun Aase kommenterte på
Guds Lam
rundt 3 timer siden / 389 visninger
Les flere