Dana Wanounou

Journalist i Vårt Land
9

Feilslått Israel-sympati

Sylvi Listhaug sier nordmenn nå forstår israelernes ­virkelighet. Hvilket sammenligningsgrunnlag bruker hun?

Publisert: 4. okt 2017

I forrige uke gjorde ­Norges ­integreringsminister ­Sylvi Listhaug et eksklusivt ­intervju med den israelske avisa Ynet News. Til avisa, som er Israels mest leste, kunne Listhaug fortelle at vi nordmenn nå endelig forstår israelernes virkelighet.

– Nå opplever vi den ­frykten dere har opplevd i flere tiår. ­Mange forstår nå situasjonen dere lever i. Vi ser hva som skjer i Sverige, ­England og ­Frankrike, sier Listhaug til avisa, og ­sikter til terrorangrepene ­utført av ­islamister, som har ­rammet ­Europa de siste årene. Med utspillet gir Listhaug sin støtte til et land som har blitt ­rammet av terror utallige ­ganger, men som har møtt lite ­forståelse for sin situasjon i europeiske ­medier.

Kan våre virkeligheter sammenlignes?

Krig og fred

I løpet av de 70 årene Israel har eksistert, har landet kjempet i åtte kriger, to intifadaer og en rekke væpnede kamper i den arabisk-israelske konflikten. De siste 30 årene har det gått av mer enn 150 terrorbomber mot israelske, sivile mål.

Frykten for å bli utslettet har vart over flere generasjoner og blitt en del av den israelske ­mentaliteten. I den samme perioden har Norge levd i fred og kolossal velstand. Vi har opplevd terror på norsk jord i fredstid én gang. Det var det en etnisk nordmann som sto bak.

Lite tyder på at nordmenn er i nærheten av å forstå israelernes hverdag.

Frykt

Sylvi Listhaug har blitt kritisert før for å spille på ­følelser. Når hun lar seg intervjue av den israelske storavisa, rører hun ved to sterke:

Det ene er nordmenns frykt for islamistisk terror. Undersøkelser viser at den er økende. Det andre er israelernes behov for anerkjennelse for frykten de lever med. Mange israelere opplever at de ikke blir forstått av ­omverdenen. De føler seg alene, omringet av fiender, og at de bare har ­hverandre. Derfor vil den jevne ­israeler som leser intervjuet med ­Listhaug antakelig bli både glad og lettet over utspillet til den ­norske integreringsministeren.

Ekko

Men utspillet til Listhaug må først og fremst forstås som flørt med egne tilhengere. Det hun sier er et ekko av ­retorikken fra grupper som er like sterkt anti-muslimske som de er pro-israelske. Her er det ikke uvanlig å mene at terrorangrepene i ­Europa og konflikten i Israel er to ­sider av samme sak; ensomme, ­demokratiske øyer i kamp mot den muslimske fare som truer på alle kanter.

Men en slik sammenligning er misvisende. Situasjonen i Europa og situasjonen i Israel har oppstått i ulike kontekster, drives av ulike interesser og oppleves på ulike måter.

Fiende

Hvem som defineres som fienden er et eksempel på hvor ulike kontekstene er.

For europeiske høyrepopulister, som Listhaug, er ­muslimene trusselen. ­Israelere flest har derimot et avslappet ­forhold til islam. I den ­israelske ­diskursen er det «araberne», ikke «muslim­ene» som ­oppfattes som fienden. Det kan virke som en bagatell, men er en vesensforskjell, noe som kommer til syne i ­måten den israelske avisa ­Jerusalem Post omtaler Listhaugs Israel-støtte på. Etter å ha gjengitt utspillet, ­velger avisa å informere om at statsråden forventer at asyl­søkere til Norge skal tilpasse seg norsk kultur, og skriver ­videre: «et folk som drikker ­alkohol, spiser svinekjøtt og ikke tror på religiøse ­hodeplagg».

Det avisen sier mellom ­linjene er at Norge gjør det vanskelig for muslimer å praktisere islam. I slike spørsmål vil sympatien ­faktisk ligge hos muslimene.

Norge

I sedvanlig, frimodig stil bidrar Listhaug til å ­forenkle og polarisere retorikken om ­Vesten og Islam.

Israel-Palestina-konflikten har lidd av overforenkling og steile fronter i internasjonale medier i mange tiår. Nå bidrar Listhaug til ytterligere polarisering, bare med motsatt fortegn av de anti-israelske stemmene i samfunnet.

Israel fortjener å bli tatt på ­alvor for terroren de har opplevd og tapene de har lidd, også på ­regjeringsnivå. Men slike ­utspill bør komme fra den statsråden som leder ­utenriksdepartementet, og de bør ytres på en måte som ­virker samlende, ikke splittende.

De bør derimot ikke komme som frittstående utspill fra en integreringsminister – som blir dyrket som heltinne blant noen, men som høster sterk mistillit fra resten.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hvor mange muslimer er KrF - medlemmer ?

Publisert nesten 2 år siden
Dana Wanounou. Gå til den siterte teksten.
å opplever vi den ­frykten dere har opplevd i flere tiår. ­Mange forstår nå situasjonen dere lever i. Vi ser hva som skjer i Sverige, ­England og ­Frankrike, sier Listhaug til avisa, og ­sikter til terrorangrepene ­utført av ­islamister, som har ­rammet ­Europa de siste årene.

FrP har i alle fall en politiker med 'fremmedkulturell' bakgrunn og som er en iherdig, kanskje den mest iherdige forsvareren av partiets asyl -og innvandringspolitikk.

Listhaug uttalte seg ikke om muslimer generelt, men om terrorister og islamister 

Det har muligens gått forfatteren av innlegget hus forbi at det er en sterk overvekt av  terrorister med muslimsk/islamistisk  bakgrunn  i Midtøsten som  i Europa.

10 liker  
Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Er det egentlig slik?

Publisert nesten 2 år siden
Dana Wanounou. Gå til den siterte teksten.
­Israelere flest har derimot et avslappet ­forhold til islam. I den ­israelske ­diskursen er det «araberne», ikke «muslim­ene» som ­oppfattes som fienden.

Har det noensinne blitt begått terror av kristne arabere i Israel? Så vidt jeg har fått med meg må det være veldig sjeldent eller aldri. 

11 liker  
Kommentar #3

Per Steinar Runde

211 innlegg  2476 kommentarer

Kva med Hamas, Hizbollah og Iran?

Publisert nesten 2 år siden
Dana Wanounou. Gå til den siterte teksten.
For europeiske høyrepopulister, som Listhaug, er ­muslimene trusselen. ­Israelere flest har derimot et avslappet ­forhold til islam. I den ­israelske ­diskursen er det «araberne», ikke «muslim­ene» som ­oppfattes som fienden.

Dei to politiske rørslene som Israel har kjempa mot militært siste tjuefem åra, Hamas og Hizbollah, er ikkje først og fremst arabiske, men muslimske, ja, sogar islamistiske. I denne tidsperioden, ja, endå lenger, har Israel levd i fred med dei to arabiske nabolanda, Egypt og Jordan. Og landet som israelske styresmakter fryktar mest, er Iran, som ikkje er arabisk, men styrt nettopp av islamistar. Premissane til Wanounou er såleis langt på veg feil.

Derimot har Wanounou sjølvsagt rett i at trusselnivået i Israel har vore, og er, svært høgre enn i Noreg. Men ho er ingen tankelesar og bør ikkje uttale seg om kvifor Listhaug seier at nordmenn lettare forstår israelarane si frykt etter at islamistisk terror har blitt meir vanleg i Europa. Det kan godt hende dette er sant sjølv om risikoen her er langt lågare. Og utsegna kan vere ein bodskap til lesarane av Ynet News om at også ein del nordmenn har forståing for Israels situasjon. Det kan ikkje skade, verken for dei eller oss, sidan nordmenn neppe har så høg stjerne etter Oslo-prosessen og all vår einsidige hjelp og propaganda for palestinarane.

13 liker  
Kommentar #4

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Har du hørt om PFLP ?

Publisert nesten 2 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Har det noensinne blitt begått terror av kristne arabere i Israel? Så vidt jeg har fått med meg må det være veldig sjeldent eller aldri. 

Det fins flust av kristne palestinere og av kristne -palestinske terrorister.

'Black September' glemmes ikke lett av hverken jordanere eller palestinere.

Det er kanskje ikke i Israel PFLP har vært mest aktive, men listen over udåder er lang

2 liker  
Kommentar #5

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Jeg kjenner noen kristne palestinere, men ingen som er terrorister eller som støtter terror. At det finnes flust av "kristne" palestinske terrorister stiller jeg meg sterkt tvilende til. Å være terrorist er ikke forenlig med å være kristen. Og om de skulle være kristne kulturelt sett, er de nok unntaket. 

7 liker  
Kommentar #6

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det er forskjell på å være kristen og å være "kristen"

Publisert nesten 2 år siden

I Midtøsten er man "kristen" om man er født inn av foreldre som tilhører  et eller annet kirkesamfunn, til forskjell fra dem som er jøder, muslimer eller drusere. Mange "kristne" arabiske terrorister er i praksis kommunister eller ett eller annet sted langt ute på venstresiden.

PFLP og DFLP er eksempler på arabiske terroristorganisasjoner med flere "kristne" i ledersjiktet...

7 liker  
Kommentar #7

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det skjedde et generasjonsskifte

Publisert nesten 2 år siden

i internasjonal terrorisme  med Khomeiny-revolusjonen i Iran og den russiske invasjonen og krigen i Afghanistan på slutten av 1970-tallet. Før dette var internasjonal terrorisme en integrert del av den kalde krigen mellom Vesten og den kommunistiske øst-blokken.


I løpet av 1980-tallet kollapset den kommunistiske østblokken, og terrorismen både lokalt i Midtøsten og internasjonalt ble etter hvert mer og mer "islamisert"med framveksten av iranske revolusjonsbrigader som kjempet mot arabiske nasjonalister, som kulminerte på 1990-tallet med Gulfkrigen, framveksten av Al Qaeda og etter hvert også IS.

3 liker  
Kommentar #8

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Dana Wanounou. Gå til den siterte teksten.

I forrige uke gjorde ­Norges ­integreringsminister ­Sylvi Listhaug et eksklusivt ­intervju med den israelske avisa Ynet News. Til avisa, som er Israels mest leste, kunne Listhaug fortelle at vi nordmenn nå endelig forstår israelernes virkelighet.

– Nå opplever vi den ­frykten dere har opplevd i flere tiår. ­Mange forstår nå situasjonen dere lever i. Vi ser hva som skjer i Sverige, ­England og ­Frankrike, sier Listhaug til avisa

Her gir Listhaug sannsynligvis uttrykk for sterkt personlige følelser. Ikke mange i Norge deler den samme oppfatning av at vi har det som i Israel, og ikke mange frykter at det vil bli slik heller. Grunnlaget for en slik frykt er rett og slett ikke tilstede. Det er ingenting i norske politiske eller samfunnsmessige forhold som viser noen grunn til å nære en slik frykt. 

1 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
I løpet av 1980-tallet kollapset den kommunistiske østblokken, og terrorismen både lokalt i Midtøsten og internasjonalt ble etter hvert mer og mer "islamisert"med framveksten av iranske revolusjonsbrigader som kjempet mot arabiske nasjonalister, som kulminerte på 1990-tallet med Gulfkrigen, framveksten av Al Qaeda og etter hvert også IS.

En del av de som nå kjemper i Syria ønsker ingen fred før den seirende part, nær sagt hvem det nå enn måtte bli, tar en tur innom Israel og løser palestinaproblemet før man kan snakke om virkelig fred i regionen. 

Samtidig skjer det veldig mange interessante ting for tiden. Det er vanskelig å overskue konsekvensene av de mange trekkene som er i bevegelse. Først er det Russland som fyller vakuumet etter USA. Så er det Tyrkia som en god nummer to som både nærmer seg en posisjon å inneha i Syria. Og dernest Iran som ønsker å ha mer enn én finger med i spillet om det fremtidige Syria. Irak er i omtrent samme situasjon som Syria, og alle de tre sistnevnte har kurderne å tenke på. Kurderne får midlertidig støtte av Israel som fisker i rørt vann sammen med Saudi Arabia som ikke ønsker fred før regimet i Teheran er passivisert, Til sist er det Qatar og Jemen men det blir ingen fred uten Egypt.

Stadig forvirra? Ikkje etter denne episoden....:-)

Kommentar #10

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Svar til Dana

Publisert nesten 2 år siden

Kanskje du lever og føler deg trygg i en av de kristene settinger i Norge. Det er mange vanlige kristne med robust økonomi i landet gjennom flere årtier -0g mange med a4 liv uten kontakt med mørke sider i samfunnet. Svært mange av disse aner ikke hva som skjer i Norge i andre sosiale settinger. Jeg treffer kristene som ikke føler seg hjemme i "normale" kristne landskap for de opplever at disse ikke ser  den virkelige verden som endres. Dette gjelder også de som ikke nødvendigvis støtter Listhaug på alle plan, mange på grasrotplan sliter med både økonomi og vanskelige familieforhold. Men i Norge er det så mange slags bobler og en ser kun sine egne der- om en beveger seg utenfor så vil synet på både Norge og tro endres - det er helt garantert. Verden er i stor endring også Norden. I tillegg kommer det inn splittelse (mer og mer) i selve kristentroen som også skaper avstander mellom folket. 

 

2 liker  
Kommentar #11

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Og ikke minst:

Publisert nesten 2 år siden
Dana Wanounou. Gå til den siterte teksten.

Kan våre virkeligheter sammenlignes?

Hvem skal vi identifisere oss med, de fastboende eller innflytterne?

1 liker  
Kommentar #12

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Vanskelige definisjoner ?

Publisert nesten 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
PFLP og DFLP er eksempler på arabiske terroristorganisasjoner med flere "kristne" i ledersjiktet...

Forskjellen på 'kristne' og Kristne er vanskelig å begripe for en ikke-troende.

Nå bør kanskje noen av de 'kristne' eller Kristne menighetene i de palestinske folket ta opp dette problemet med Gudfedrene.

Kommentar #13

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Det er kanskje ikke i Israel PFLP har vært mest aktive, men listen over udåder er lang

Som andre er inde på, er de kommunister. Det var for at skaffe penge til dem, den danske Blekingegadebande lavede bankrøverier.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere