Heidi Maria Steinback Sørensen

1

Selvmotsigelser i bibelen

Det er veldig mange motsigelser i bibelen. Det er ingen tvil om det. Min personlige mening om temaet selvmotsigelser i bibelen er som følger: Boka er skrevet av mennesker, om mennesker og vår relasjon til Gud, og Guds relasjon til mennesker. Da må det bli selvmotsigelser.

Publisert: 28. sep 2017  /  564 visninger.

Skal vi gå ut fra at Gud er evig, allestedsnærværende, uendelig og allmektig, så må nødvendigvis Gud være både og, av alle ting. Også ingenting. 

Hvis man går ut fra at Gud er opprinnelsen, og at Gud er det eneste som alltid har vært, og dette Gud er årsak til det som vi kan erfare gjennom vårt sanseapparat, -den materielle verden, som vi har fastslått ikke er evig, men har oppstått en gang og muligens kommer til å forsvinne etter hvert, så må dette Gud inneholde alle aspekter av muligheter og potensiale for alt som noensinne kan eksistere, erfares, oppleves, tenkes, drømmes, erkjennes, beregnes osv. - Ergo inneholder Gud alt, og dermed kan ikke Gud begrenses til å være bare den ene siden av ting. 

Men er Gud ond?

Det bruker å være neste spørsmål i denne tankerekka. Hvem vet? Hvem definerer ond?

Vår menneskelige definisjon av ondskap er ofte noe i retning av unødvendig lidelse påført noe annet levende, kun for egen vinnings eller nytelses skyld, bare for å kose seg med å plage andre.

Hvis man påfører lidelsen med en intensjon om å forbedre situasjonen for noen, blir den ikke ansett som ond. Hvis lidelsen påføres med et uhell, så er den ikke ond. Hvis lidelsen derimot virker meningsløs så kan den havne helt eller delvis i avdelingen ond.

Om man finner mening i lidelsen så regnes den ikke som ond, men som utviklende. Valgene derimot, ligger hos individet.

Hvorfor er det så mange motsetninger?

Hvem vet hva som er målet? Hvem vet om målet gjør lidelsen meningsfull, og dermed ikke ond? Når man ikke vet hva som er målet, eller ser målet, er det lett å tolke all lidelse som ond. 

Men tannlegen er ikke ond. Slakteren er ikke ond. Veterinæren er ikke ond. Jegeren er ikke ond. Bonden er ikke ond. Kirurgen er ikke ond. Psykologen er ikke ond. Fiskeren er ikke ond. Dette er yrkesgrupper som påfører folk og dyr lidelse, men siden vi ser mening i lidelsen regner vi det ikke som ondt.

Løver, tigre, edderkopper, slanger, skorpioner, virus og bakterier er ikke onde. Vi skjønner ikke alltid meningen med dem. Likevel, klarer vi å forstå at det de gjør er naturlig og nødvendig.

Vi anklager ikke en løve som spiser en sebra for ondskap. Hvis løven derimot spiser et menneske, kan vi finne på å anklage den for ondskap. Da opplever vi det som meningsløst. Når løven spiser sebraen, skjønner vi at den er sulten, altså mening.

Hva jeg mener om selvmotsigelsene i bibelen? Mennesket er fullt av selvmotsigelser, de er skapt i Guds bilde, hvordan kan man da forvente at Gud ikke skal være like sammensatt, eller enda mer sammensatt?

Gud blir til og med menneske i Jesus, skal man tro boka. Helt og fullt menneske. Gud som Jesus, gjennomgår lidelse, tortur og ondskap i alle tenkelige utgaver. Han står midt oppi angst, gru, sorg, savn, smerte og elendighet på alle kanter. Han dør til slutt. Det mest meningsløse av alt, døden. Jesus gjennomlever ondskapen. Han påføres meningsløs lidelse.

Så kommer det uventede til slutt. Han døde og ble udød igjen. Dette gir lidelsen mening. Slik demonstrerer han at målet er meningsfullt, og at lidelsen ikke er ondskap. 


 

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Gud er en egoist.

Publisert nesten 3 år siden

Ser vi litt på relasjonen mellom mennesker og Gud ser vi konflikter og løsninger på løpende bånd.  

Først skapte Gud mennesket - til mann og kvinne. (1.mos 1:27).  Så kom skillsmissen.  Deretter skapte Gud eden og Gud blåste livspust inn i mannen. 

Og mannen bodde i Eden alene og det var ikke bra for mannen mente Gud ( 1.Mos 2:18). Sa ble kvinnen skapt. Hun hadde ikke fått med seg hva mannen hadde lært om livets / kunnskapens tre og slikt og syndefallet var et faktum.

Men Gud tok noe av seg selv og puttet inn i Mannen og manninnen - livspust. Det var noe unikt. Dette ville Gud forsatt ha kontakt med - det var jo noe han tok fra seg selv. Ikke bare noe Gud skapte.  En plan måtte lages for å gjenforene Gud og mennesker.  

En plan om et folk og noen regler som måtte følges måtte lages. Et tempel for Gud måtte bygges hvor Gud skulle kunne bo blandt menneskene.  Det så bra ut en stund.  Men det var ikke bra nok.

En ny plan for alle jordens folk måtte lages.  Gud måtte sende sin sønn til jorden for å sluttføre den forige planen.  Gjerningene måtte oppgis som krav.  Kun troen på en Gud var nå det nye kravet.  De som tror Gud og hans frelsesplan er nå det vesentlige.  Da kan Gud igjen få kontakt med sin livspust.  Da har ikke Gud mistet det han gav fra seg i starten. Derfor er vi som er skapt i Guds bilde også egoister og vil gjerne beholde det som er vårt. 

Men er det ondt å være Egoist ?  Vi ser i GT at Gud ukjempet kriger og drepte mange fiender av Jødene - men det var i kjærlighet til sitt folk.  Kristne , Jøder og Muslimer hever å tro på den samme Gud og når noen dør i disse kampene er det den samme Gud som velger hvem som skal inn den samme perleporten - for den med "Kasteskovlen" velger sine..(Matt 3:12). 

1 liker  
Kommentar #2

Heidi Maria Steinback Sørensen

1 innlegg  13 kommentarer

Kan Gud være egoist?

Publisert nesten 3 år siden

I følge store norske leksikon så er definisjonen på egoisme: «Tenke- og handlemåte som utelukkende tar sikte på å fremme ens eget vel, og som bare tar hensyn til andres vel når det kan tjene egeninteressen.» og definisjonen på egoist, hentet samme sted: «egenkjærlig person.»

Hvis Gud er uendelig, allestedsnærværende og evig, noe jeg forutsetter i mine betraktninger, da jeg finner det ulogisk at det skal være huller i Gud. Et hull der du er og et hull der jeg er? Ett hull der hesten er og ett hull der kua er? – Nei, mitt utgangspunkt er en Gud uten huller. En Gud som inneholder alt og gjennomtrenger alt.

Ettersom jeg har en slik definisjon av Gud, så kan ikke Gud være noe annet enn egoistisk. Alt er Gud, og Gud er alt, og hvis Gud er kjærlig og skapende i seg selv, så vil Gud nødvendigvis bli egenkjærlig, og elske seg selv i alt det skapte. Om da Gud agerer utelukkende for å fremme sitt eget vel, vil det innebære at Gud agerer for å fremme altets vel. Siden min teori er basert på at alt er i og av Gud, så er der intet annet som denne egenkjærligheten kan gå på bekostning av, og dermed er denne egenkjærligheten til alles beste.

Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Vi skaper huller alle sammen.

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.
Et hull der du er og et hull der jeg er?

Gud gav oss en vilje. En vilje til å velge bort Gud. Velge bort troen på Gud.  Da tar vi med oss den Gud-gitte livspusen bort fra Gud.  Da blir Gud fortvilet og vil ha livspusten sin tilbake.   Gud vi alltid ha oss ( livspusten ) tilbake. ( Joh 3:18) Det er den lille troen på Gud som er det vesentlige. Da har livspusten forsatt kontakt med sin skaper.  Vi har det godt og Gud har det godt. Vi har Kristus I oss som Paulus pleier å si.. De som ikke tror på livspustens skaper, lager et hull der de er. 

Kommentar #4

Heidi Maria Steinback Sørensen

1 innlegg  13 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hvis hvem som helst kan perforere Gud gjennom sin tvil,  så er ikke Gud særlig solid.  Jeg har en helt annen oppfatning av saken. Jeg tror ikke jeg kan svekke Gud gjennom min tvil. Om så var,  så ville min tvil være sterkere enn Guds eksistens,  noe jeg finner usannsynlig. 

Kommentar #5

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.

Men er Gud ond?

Det bruker å være neste spørsmål i denne tankerekka. Hvem vet? Hvem definerer ond?

Gud definerer ond, ved at Han selv er god. Fra det nivået kan alle forskjeller bare være onde i mer eller mindre grad.

Bibelen bruker Lys som beskrivelse av godhet, og mørke som beskrivelse av ondskap. Gud er absolutt lys, fra det nivå så er det bare en retning, for ikke noe kan bli lysere, og da er det mørke fra lysgrå til fullstendig svart.

Når lys iblandes bare en enhet med svart, så det lyse blir grått - er det absolutt ondskap som blander seg med absolutt godhet. Derfor er vi onde, selv om vi selv ikke opplever det slik. (Matteus 7.)

"11 Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da eders Fader i himmelen gi dem gode gaver som beder ham!"

Mennesket befinner seg i en gråsone, og som det står i bibelen så er vi alle onde, og vi er alle syndere. Hva vi selv synes endrer ikke på absoluttene, men hva Gud gjør med oss er å tiltrekke oss med lys, eller overlate oss selv til våre grå-het, etter vår egen vilje.

Hvor vi går, i hvilken retning vi går, er vår frihet - mot lys eller mot mørke. Nøytralitet finnes ikke

Kommentar #6

Heidi Maria Steinback Sørensen

1 innlegg  13 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Slik jeg har forstått det,  så finnes det bare lys. Det er umulig å opprettholde mørke når det minste snev av lys er til stede. Jeg kan strekke meg til å gå med på at man kan lukke øynene og dermed argumentere for at man ikke kan se lyset. Men om jeg anser Gud som gjennomgående god,  og allestedsnærværende,  evig og uendelig, - symbolisert som lys,  så vil det ikke være mulig å opprettholde noe mørke for lyset er overalt. Hvis ikke vil det være en mulighet for at mørket som egen enhet kan slukke lyset fullstendig. Og da må jo evangeliet bare være et eventyr, i og med at evangeliet kunngjør at mørket ikke har noe makt. Det er mulig jeg har misforstått noe,  men jeg forstår det slik at Jesus etter sigende har overvunnet mørket en gang for alle. Hvis det ikke er slik,  så forstår jeg det slik at Jesus døde forgjeves. 

Kommentar #7

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg har forstått det,  så finnes det bare lys. Det er umulig å opprettholde mørke når det minste snev av lys er til stede. Jeg kan strekke meg til å gå med på at man kan lukke øynene og dermed argumentere for at man ikke kan se lyset. Men om jeg anser Gud som gjennomgående god,  og allestedsnærværende,  evig og uendelig, - symbolisert som lys,  så vil det ikke være mulig å opprettholde noe mørke for lyset er overalt. Hvis ikke vil det være en mulighet for at mørket som egen enhet kan slukke lyset fullstendig. Og da må jo evangeliet bare være et eventyr, i og med at evangeliet kunngjør at mørket ikke har noe makt. Det er mulig jeg har misforstått noe,  men jeg forstår det slik at Jesus etter sigende har overvunnet mørket en gang for alle. Hvis det ikke er slik,  så forstår jeg det slik at Jesus døde forgjeves. 

Din logikk halter. Det finnes ondskap, ondskap symboliseres med mørke. 

Du nevnte at Gud er egoistisk, om jeg ikke misforsto. Det er heller ikke sant, logikken halter også der.

Hvor lyst er lys?

Kommentar #8

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.
Hva jeg mener om selvmotsigelsene i bibelen? Mennesket er fullt av selvmotsigelser, de er skapt i Guds bilde, hvordan kan man da forvente at Gud ikke skal være like sammensatt, eller enda mer sammensatt?

Herren Allhærs Gud er én Treenig Gud: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd som også er Talsmannen.

Når  det menneskelige intellektet prøver å definere Hvem Allhærs Gud er, som  er ufattelig mye større en det et menneskes intellekt kan fatte.  Framstår urimelighetene påfallende store. Hvordan kan det skapte si til  Selve Skaperen: 

"Hva er det du gjør?" "Jeg selv kan  avgjøre hvordan Herren Allhærs Gud  er." "Jeg mener at jeg forstår  Skriftene ut fra eget intellekt så godt at jeg kan bedømme hva som er  troverdig i Skriftene eller ikke".

Herren Allhærs Gud besitter den Fullkomne definisjonsretten.

Husk  at Skaperen også skapte hele universet og alt som også er der, Han har  også gitt hver stjerne hvert sitt navn, det finnes ufattelige myriader  av stjerner og galakser, stjernehoper som ikke er mulig å tallfeste for  mennesker. Bare en mindre del av universet er utforsket også det samme med havets dyp.  Herren Allhærs Guds Allmektighet, Veldig Gud, Allvitende Gud er så  ufattelig mye større enn noe menneske kan fatte. Når Han har gitt oss  Skriftene slik vi har fått overlevert dem, samtidig også innblest av  Guds Hellige Ånd. Ser du da hvor urimelig det virker for noen av oss,  det du skriver?

2  Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn
 er over hele jorden,
 du som har utbredt din prakt på himmelen.

 3  Av småbarns og spedbarns munn
 har du reist deg et vern mot dine fiender
 for å stanse hver motstander som vil ta hevn.

 4  Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer,
 månen og stjernene som du har satt der, 

5  hva er da et menneske, siden du kommer det i hu,
 et menneskebarn, siden du tar deg av det?
Sal 8,2-5

 Var  jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de vært uten  skyld. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Joh 15,22

 For  hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har  menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans  gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. 
Rom 1,20

Alle  skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi  opplæring og  tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. 2 Tim 3,16

For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. 2 Kor 13,8

Om  noen  farer med en annen lære og ikke holder fast ved  vår Herre Jesu  Kristi  sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til, 4  da er han  hovmodig  og skjønner ingen ting. 1 Tim 6,3 

For  Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd.  Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og  dømmer hjertets tanker og planer.” Hebr 4,12

“Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg?” Jer 23,29

“Åndens sverd, som er Guds ord.” Ef 6,17b

12  “Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender  tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir  såkorn til såmannen og brød til den som eter, slik skal mitt ord være,  det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg,  men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender  det til.” Jes 55,11-12

“Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.” Rom 10,17

 Er vårt evangelium skjult, så er det for dem som går fortapt det er skjult. 2 Kor 4,3

Kommentar #9

Heidi Maria Steinback Sørensen

1 innlegg  13 kommentarer

Urimelig og bristende logikk

Publisert nesten 3 år siden

Ja, Mona Ekenes, jeg ser at noen vil anse mine meninger som urimelige. Og ja Tore Olsen, jeg skjønner også at det kan være vanskelig å følge min logikk.

Det vil nok også være rom for å si at jeg tar feil. Eller at det jeg tenker ikke er sant. Jeg har ingen illusjoner om at jeg har funnet den eneste rette sannhet om altets opprinnelse, eksistensens drivkraft eller Guds sanne natur. Det er mange andre som har monopol på både sannheten og fasiten om disse tingene. Jeg har bare gjort meg mine tanker, basert på mine erfaringer og mine bibelstudier. 

Jeg startet denne tråden med et innlegg om selvmotsigelser i bibelen. Dere som har lest bibelen godt og grundig, vet at den er full av selvmotsigelser. Jeg kunne nok funnet bibelsitater som støtter opp om mitt syn, og referert dem usammenhengende og ute av kontekst, men jeg er mer interessert i en debatt som inneholder debattantenes meninger og tanker om temaet, enn å utveksle bibelsitater. Bibelen kan jeg lese i sin helhet ved siden av.

Det er ikke min intensjon å tråkke på noens tro eller følelser, og jeg håper at min tro, selv om den kanskje ikke er så stor som et sennepsfrø, er like gyldig og verdifull som andres tro.  

1 liker  
Kommentar #10

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke min intensjon å tråkke på noens tro eller følelser, og jeg håper at min tro, selv om den kanskje ikke er så stor som et sennepsfrø, er like gyldig og verdifull som andres tro.  

Du tråkker ikke på noens tå. Det er helt legitimt å poste ditt innlegg, og blir folk fornærmet er det deres problem:)

HS: Ja, Mona Ekenes, jeg ser at noen vil anse mine meninger som urimelige. Og ja Tore Olsen, jeg skjønner også at det kan være vanskelig å følge min logikk.

TO: Neida, logikken er rimelig nok den, men det er Guds logikk som vanskelig lar seg fatte. Når vi ser det du ser og det jeg ser fra vår synsvinkel, så kan ikke jeg si meg annet enn enig i dine refleksjoner. De hadde vært gyldige om ikke Gud blandet seg inn med profeter og Jesus. Da åpner det seg en annen synsvinkel og da oppstår det for oss paradokser. Da blir det som er rimelig for oss urimelig - det oppstår motsetninger og selvmotsigelser, og vi må opplyses fra høyere hold enn vårt eget ståsted for å fatte saken fra Guds synsvinkel. Vi må skifte paradigme, og når vi stolte mennesker møter på den hindringen går vi i selvforsvar.

Det er derfor det er så mange kirkesamfunn i verden i dag.

Tillat meg å gå i detaljer senere, men må stikke på jobb igjen nå, så jeg tar opp tråden senere - ok?

Kommentar #11

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Jesus sa: "Selv steinene skal rope..."

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har ingen illusjoner om at jeg har funnet den eneste rette sannhet om altets opprinnelse, eksistensens drivkraft eller Guds sanne natur. Det er mange andre som har monopol på både sannheten og fasiten om disse tingene. Jeg har bare gjort meg mine tanker, basert på mine erfaringer og mine bibelstudier. 

Jeg startet denne tråden med et innlegg om selvmotsigelser i bibelen. Dere som har lest bibelen godt og grundig, vet at den er full av selvmotsigelser. Jeg kunne nok funnet bibelsitater som støtter opp om mitt syn, og referert dem usammenhengende og ute av kontekst, men jeg er mer interessert i en debatt som inneholder debattantenes meninger og tanker om temaet, enn å utveksle bibelsitater. Bibelen kan jeg lese i sin helhet ved siden av.

Det er ikke min intensjon å tråkke på noens tro eller følelser, og jeg håper at min tro, selv om den kanskje ikke er så stor som et sennepsfrø, er like gyldig og verdifull som andres tro.  

"men jeg er mer interessert i en debatt som inneholder debattantenes  meninger og tanker om temaet, enn å utveksle bibelsitater. Bibelen kan  jeg lese i sin helhet ved siden av."

Blir ikke det, det samme som å diskutere saken, uten at selve årsaken er tilstedeværende? Du vil helst diskutere skriftstedenes "selvmotsigelser" uten deres tilstedeværelse? Forstår du egentlig hvor urimelig det er?

36 Og der han red fram, bredte folk kappene sine ut på veien. 37 Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken i sin glede å prise Gud høylytt for alle de mektige gjerninger de hadde sett. De ropte: 38  "Velsignet i Herrens navn
 være kongen, han som kommer!
 Fred i himmelen
 og ære i det høyeste!"
 39  Noen fariseere som var med i folkemengden, sa til ham: "Mester, tal dine disipler til rette!" 40 Men han svarte: "Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope."
Luk 19,36-40

Herren Allhærs Gud har den Fullkomne oversikt, vi får se kun stykkevis og delt som fasetter. På samme måte nytter det ikke i lengden å leve på andres tro, en må bli overbevist selv. Han som overbeviste meg er faktisk Kristus Jesus Selv, ved Ordet (Skriftene, der også historien bekrefter Skriftenes ektehet), slik at det er personlig erfart det som står her:

Var  jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da  hadde de vært uten  skyld. Men nå har de ingen unnskyldning for sin  synd. Joh 15,22

 For  hans usynlige  vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har  menneskene  helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans  gjerninger. Derfor  har de ingen unnskyldning. 
Rom 1,20

Alle   skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi  opplæring og   tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. 2 Tim 3,16

For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. 2 Kor 13,8

Egentlig alle skriftstedene i Kommentar #8 og mange flere.

Dødehavsrullene bekrefter jo Den Gamle Pakt også Testamente, selv steinene skal rope, sa Jesus; også det gjør de (der andre tier). Har du lest i profetiene og ser du at de stemmer både historisk også i disse tider? Hvis du hadde tro som et sennepskorn, da er du i stand til å flytte fjell. Kan du det?

Troen er en gave, menneskets intellekt strekker ikke til å fatte Skriftene som kun åpnes for oss på åndelig vis, slik det skjedde med mennene på veien til Emmaus. Da er det Kristus Jesus som åpenbarer Skriftene for oss. Noe som er fysisk merkbart, der skriftstedene blir som levende og virkekraftige som sterkt berører hjertet. Der f.eks. et skriftsted kan passe på flere forhold ut fra den situasjonen en befinner seg i slik at skriftstedet ikke lenger er selvmotsigende men sees og oppfattes i et videre perspektiv. Kan lenge grunne over et enkelt skriftsted, har blitt forundret over hvor mange assosiasjoner som kan komme i slike tilfeller.

Følger du henvisningene til de skriftstedene du finner "selvmotsigende"? Det ble meget tidlig en god vane for meg, fulgte henvisninger etter henvisninger og gjør det fremdeles. Lærte tidlig at Skriftene ikke kan fattes og begripes ved den menneskelige forstanden, de må oppleves på åndelig vis.

Hvordan Skriftene kan både tolkes og vektlegges av mennesker, vitner de forskjellige kirkesamfunnene og sektene om; noen mer eller mindre vranglærende. 

 ORDET BLE MENNESKE
1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
 2 Han var i begynnelsen hos Gud.
3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.
 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.
Joh 1,1-5

Når Skriftene blir Selve Fasiten, da skjer det også noe merkbart.

Kommentar #12

Heidi Maria Steinback Sørensen

1 innlegg  13 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg er litt usikker på hva det er du prøver å si her. Mener du at jeg leser bibelen feil? Er det det du sier? Mener du at jeg ikke har den rette ånden når jeg leser? Eller at jeg ikke har en åndelig opplevelse av det? Mener du at jeg ikke har fått troens gave, i motsetning til andre? Mener du at jeg ikke får åndens hjelp til å lese bibelen? Mener du at jeg har en annen fasit til bibelen enn bibelen selv? 

Du gjentar at du finner det jeg sier urimelig, og du spør om jeg skjønner hvor urimelig det jeg mener er. Der er nok mitt svar "nei" Jeg skjønner nok ikke hvor urimelig du mener det er. 

Jeg synes det kan virke som om du mener at jeg ikke er kristen nok til å forstå like mye som deg, er det det du mener? Og nei, jeg kan ikke flytte fjell, da min tro ikke er så stor som et senepskorn, som sakt. 

Jeg forstår ikke helt hvor du vil med innlegget ditt. 

Kommentar #13

Heidi Maria Steinback Sørensen

1 innlegg  13 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

TO: Neida, logikken er rimelig nok den, men det er Guds logikk som vanskelig lar seg fatte. Når vi ser det du ser og det jeg ser fra vår synsvinkel, så kan ikke jeg si meg annet enn enig i dine refleksjoner. 

De hadde vært gyldige om ikke Gud blandet seg inn med profeter og Jesus. 

Her skjønner jeg ikke helt hva du mener. Du er enig i det jeg sier, helt til Gud blander seg inn? Hva mener du, kan du utdype? Jeg prøvde å få frem at det var Guds innblanding som gjorde hele greia meningsfull tross selvmotsigelser.

Da åpner det seg en annen synsvinkel og da oppstår det for oss paradokser. Da blir det som er rimelig for oss urimelig - det oppstår motsetninger og selvmotsigelser, og vi må opplyses fra høyere hold enn vårt eget ståsted for å fatte saken fra Guds synsvinkel. 

Så hvis jeg forstår det du skriver her riktig, så er vi forholdsvis enige. 
Kommentar #14

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Du skrev jo selv....

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.
Du gjentar at du finner det jeg sier urimelig, og du spør om jeg skjønner hvor urimelig det jeg mener er. Der er nok mitt svar "nei" Jeg skjønner nok ikke hvor urimelig du mener det er. 

Du skrev jo selv:

"men jeg er mer interessert i en debatt som inneholder debattantenes   meninger og tanker om temaet, enn å utveksle bibelsitater. Bibelen kan   jeg lese i sin helhet ved siden av."

Skriftstedene er jo hovedsaken i det temaet du har valgt, om de er "selvmotsigende" ut fra debattantenes mening. I det du - samtidig -  åpner opp for bibelkritikk à la Menighetsfakultetet o.l. .

Vår åndelighet avsløres av hvordan vi forholder oss til Skriftene, hva som vektlegges og prioriteres. Dette forholdet vil også prege de svarene du får.

Det er heller ikke uten grunn at Skriftene er samlet slik vi har fått dem overlevert, tror nok det er inkludert i Guds Frelsesplan. Derfor er alle Skriftene viktige, også enkeltvis tilhørende den situasjon vi befinner oss i.

Du åpner samtidig opp for bibelkritikk, hva slags svar forventer du egentlig av alle som isteden har erfart at det er viktig og nødvendig heller å la skriftstedene kritisere og rettlede oss?

Kristus Jesus ransaker våre nyrer og hjerter, Han kjenner troens tilstand også hjertets og nyrenes beskaffenhet.

Kommentar #15

Heidi Maria Steinback Sørensen

1 innlegg  13 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Takk for oppklarende svar. 

1 liker  
Kommentar #16

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.
Her skjønner jeg ikke helt hva du mener. Du er enig i det jeg sier, helt til Gud blander seg inn? Hva mener du, kan du utdype? Jeg prøvde å få frem at det var Guds innblanding som gjorde hele greia meningsfull tross selvmotsigelser.

Fra vår synsvinkel, sa jeg, er jeg enig med deg, fra Guds synsvinkel virker det annerledes. Ved å studere og reflektere vil vi stadig utvikle et sinn som er mer mottagelig for Guds ord.

Mine tanker er ikke deres tanker, og mine veier er ikke deres veier, sier Gud. For min del så innser jeg at måten jeg tenker på ikke samsvarer med Guds måte å tenke på, og måten å leve på samsvarer ikke med Guds måte å leve på. Da vet jeg at jeg i utgangspunktet tar feil. Slippe litt opp på eget meningsregime og reflektere over det som står i bibelen, endrer synsvinkelen mer i samsvar med Guds måte å se på.

Er Gud egoistisk? 1. Korint 13. kap. viser hva Gud er og hvordan vi burde være. 


1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.  

Vårt språk er intetsigende om vi ikke har kjærlighet. Gud har og er kjærlighet. Hans språk er befalingen som skapte verden. Verden er skapt ved og oppholdt ved Ordet, som er Gud. Dette utgjør en enorm forskjell. Når Gud taler er Han det Han taler og det Han befaler det skjer - men uten noen tvang, for kjærligheten tvinger ingen.

2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.  

Om jeg er lik Gud og har all kunnskap, all tro - så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet så kan det se ut som om jeg ligner Gud, men jeg gjør det ikke. Ingen kunnskap eller tro, som er uten kjærlighet, er til noen som helst nytte - derfor, om jeg er slik er jeg ingeting. Gud er kjærlighet og derfor alt. 

3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.  

Om jeg er verdens mest gavmilde og ofrer alt, også lar mitt legeme brenne opp i protest mot all ondskap, men ikke gjør dette av kjærlighet - er det ingen nytte ved. Alt en gir uten kjærlighet forblir unyttig - men Guds gaver varer evig.

4 Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke, 5 den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde;  

Kjærligheten søker ikke sitt eget - egoisme er å søke sitt eget. Gud søker ikke sitt eget, men Hans herlighet er å tilveiebringe mennesker udødelighet og evig liv. I dette ofrer Han alt Han har, og det virker, fordi alt er kjærlighet fra Hans hånd.

6 den gleder sig ikke over urettferdighet, men gleder sig ved sannhet; 7 den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.  8 Kjærligheten faller aldri bort; men hvad enten det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, da skal de ophøre, eller det er kunnskap, da skal den få ende.  9 For vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis; 10 men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende. 11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn; men da jeg blev mann, la jeg av det barnslige. 12 For nu ser vi i et speil, i en gåte; men da skal vi se åsyn til åsyn; nu kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent. 13 Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten.

Fra vers 6 og utover kan vi drøfte betydningen fra vår synsvinkel og fra Guds synsvinkel, hva mener du?

Kommentar #17

Heidi Maria Steinback Sørensen

1 innlegg  13 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Mange tema i et innlegg.  Jeg vet ikke om jeg rekker over alle på en gang,  så det blir kanskje litt uoversiktlig.  


Først, jeg synes det er litt vanskelig å diskutere ting hvis man ikke har samme definisjoner, derfor tok jeg med en definisjon av egoisme og egoistisk i innlegget om Gud er egoistisk.  Jeg argumenterte for at en gud som er uendelig,  allestedsnærværende, evig og kjærlig nødvendigvis må elske det skapte.  Jeg har forstått det slik at Gud skal være en kjærlig Gud,  og at Gud er kjærlighet. Definisjonen av egoisme var "egenkjærlighet"  Når Gud er i alt og elsker alt,  så elsker Gud seg selv. Dette tenker jeg på som positivt. 

I forhold til det som står fra vers 6 og utover,  så ser jeg ikke at det er så mye å diskutere.  Kjærligheten tåler alt osv er jo en del av det jeg legger til grunn for det jeg argumenter for i mine innlegg.  At vi ikke har den hele oversikten over alt og alle er heller ikke noe å diskutere,  det er innlysende,  synes jeg, så jeg er litt usikker på hva det er du vil diskutere i forhold til den teksten.  Kanskje du kan begynne? 

Kommentar #18

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.
Definisjonen av egoisme var "egenkjærlighet"

Tror jeg holder på at Guds form for kjærlighet er motsatt av "egenkjærlighet" slik mennesket definerer det.

Egenkjærlighet i form av egoisme er å elske seg selv på andres bekostning. Når Gud ikke søker sitt eget, så koster det. Når vi elsker oss selv, så lar vi andre betale - og synes det er riktig. Egoisme er splittende, så vi må forstå kjærligheten annerledes enn slik mennesker forstår kjærlighet. Fra vers 6 og utover så forklares kjærligheten som det motsatte av egoisme. Egoisme er ikke positivt ladet, det er negativt ladet. Når Gud sier at vi skal miste oss selv, så menes det nettopp at egoismen må vike for den samme kjærligheten som Gud har.

Guds kjærlighet er en gave, vi kan be om den og få den. For en egoist er det umulig å ta den i mot eller bli fylt av Guds kjærlighet. Karet må rense innvendig for å gi plass til Guds kjærlighet - det er såpass viktig å forstå at alt som kommer etter det er det unødvendig å definere før den forståelsen er på plass.

Kommentar #19

Heidi Maria Steinback Sørensen

1 innlegg  13 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Men hvis Gud elsker noe annet enn seg selv,  så betyr det at det finnes noe utenfor Gud,  og da blir Gud begrenset,  noe jeg har forstått at Gud ikke er. Guds kjærlighet må nødvendigvis være en form for egenkjærlighet, men den kan ikke gå på bekostning av noe annet,  da det ikke kan eksistere noe annet enn Gud uten at Gud blir begrenset. 


 Og det valget vi har er hvorvidt vi forholder oss til denne kjærligheten eller ikke.  Om jeg ikke ønsker å forholde meg til den har ingen betydning for dens eksistens. Gud er Gud uavhengig av hva jeg måtte mene om saken og lyset er overalt selv om jeg lukker øynene. Det er i alle fall sånn jeg har forstått det. 

Kommentar #20

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.
Men hvis Gud elsker noe annet enn seg selv,  så betyr det at det finnes noe utenfor Gud,  og da blir Gud begrenset,  noe jeg har forstått at Gud ikke er.

Det er en svært sær påstand du kommer med.  

Gud er kjærlighet og ga sitt liv på korset for at de som tror på Han skal få evig liv.

Spørsmålet burde være hvorfor elsker Gud de som tror på Han? Og - hvorfor vil Gud gi de som tror evig liv i paradis?

Hva betyr det at Gud elsker og at Gud er kjærlighet for våre liv og for verden? 

Kommentar #21

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Og vi kan legge til, Bjørn Erik Fjerdingen:

Hvorfor elsker Gud også dem som ikke tror på ham? Hvorfor elsker Gud alle mennesker, alt han har skapt?

Da kan vi begynne å ane hvor stor og fantastisk Gud er, og hvor annerledes enn oss, vi som begrenser vår kjærlighet. Det gjør ikke Gud.    

1 liker  
Kommentar #22

Heidi Maria Steinback Sørensen

1 innlegg  13 kommentarer

Uendelig kjærlighet

Publisert nesten 3 år siden

Hvorfor elsker Gud også dem som ikke tror på ham? Hvorfor elsker Gud alle mennesker, alt han har skapt?

Da kan vi begynne å ane hvor stor og fantastisk Gud er, og hvor annerledes enn oss, vi som begrenser vår kjærlighet. Det gjør ikke Gud.    

Ja dette er noe av det jeg mener.  Gud elsker deg selv om du ikke elsker Gud.  Det må jo være slik, hvis Gud er 100% god. Og hvis Gud er evig,  uendelig og allestedsnærværende total,  så er Gud alt. Absolutt alt. Og vi er i Gud,  Gud er i oss,  vi lever av,  i og gjennom Gud,  pga av Gud og vha Gud.  Det som utgjør forskjellen er hvorvidt vi forholder oss til dette. Hvorvidt vi tror det,  er bevisst på det eller om vi ikke tror det. Det er hvilket livssyn du har som menneske som former ditt forhold til Gud og mennesker, det er her den frie viljen kommer inn,  men guds kjærlighet til alt,  guds kjærlighet som er alt,  kan du ikke komme unna, gjøre noe med eller hindre.  Den vil jo være der uansett.

 

Dette er kanskje en enda særere påstand 😊

1 liker  
Kommentar #23

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Guds kjærlighet faller aldri bort

Publisert nesten 3 år siden

Du har så rett. Guds kjærlighet er der uansett! Den faller aldri bort. 

1 liker  
Kommentar #24

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.

Ja dette er noe av det jeg mener.  Gud elsker deg selv om du ikke elsker Gud.  Det må jo være slik, hvis Gud er 100% god. Og hvis Gud er evig,  uendelig og allestedsnærværende total,  så er Gud alt. Absolutt alt. Og vi er i Gud,  Gud er i oss,  vi lever av,  i og gjennom Gud,  pga av Gud og vha Gud.  Det som utgjør forskjellen er hvorvidt vi forholder oss til dette. Hvorvidt vi tror det,  er bevisst på det eller om vi ikke tror det. Det er hvilket livssyn du har som menneske som former ditt forhold til Gud og mennesker, det er her den frie viljen kommer inn,  men guds kjærlighet til alt,  guds kjærlighet som er alt,  kan du ikke komme unna, gjøre noe med eller hindre.  Den vil jo være der uansett.

 

Dette er kanskje en enda særere påstand

Neida, det er helt riktig - og fordi det er riktig er det ikke egoisme - så enkelt:)

Da begynner du kanskje å forstå at jeg er enig med deg fra din synsvinkel, inntil du kaller det egoisme. Satan er egoist til fullkommenhet, Gud er det motsatte til fullkommenhet.

Hvordan det kan skje at Gud er i alt, over og under alt, har jeg laget en oversikt over i denne tråden:

Den objektive moralen - ikke et forsvar men en synsvinkel

Kommentar #25

Heidi Maria Steinback Sørensen

1 innlegg  13 kommentarer

Egoist eller ikke.

Publisert nesten 3 år siden

Det var ikke jeg som introduserte påstanden om at Gud var egoist i utgangspunktet.  Jeg responderte på påstanden om at Gud var egoist gjennom å argumentere for at Gud er i alt,  Gud elsker alt,  ettersom Gud skal være kjærlighet,  ergo må Gud elske seg selv siden det ikke finnes noe utenfor Gud, om man forutsetter at Gud er uendelig. Siden kjærlighet til seg selv regnes som egoisme,  må man kunne si at Gud er egoist.  Det som mangler er at det går på bekostning av noe annet,  noe som er umulig hvis det ikke finnes noe annet enn Gud. 

Kommentar #26

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Sannheten er at Kristus Jesus Selv må åpenbare.......

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.
Siden kjærlighet til seg selv regnes som egoisme,  må man kunne si at Gud er egoist.  Det som mangler er at det går på bekostning av noe annet,  noe som er umulig hvis det ikke finnes noe annet enn Gud.

Dine påstander samlet på denne tråden gir assosiasjoner til den såkalte presten Helge Hognestads alternative new age lignende tolkninger. Uten sunn gudsfrykt "designer" mennesket selv et gudsbilde i sitt eget "bilde". 

Guds Fullkomne Agape Kjærlighet overstiger totalt ethvert menneskes forstand, tydeligvis vil noen forklare den på menneskelig vis. Hognestad med x-antall andre tolket og fortsatt tolker Skriftene i et x-antall variasjoner og selektive utvelgelser, ut fra sitt eget "ønskebilde". 

Mennesker overvurderer seg selv uforstandig og hovmodig, når de tror at de kan forklare Den Treenige Gud og Guds Fullkomne Kjærlighet; ut fra menneskelig intellekt.

Sannheten er at Kristus Jesus Selv må åpenbare for oss alt som hører Guds Rike til, uten denne åpenbaringen farer mennesker vill; også det ligger jo åpent og klart i dagen.

Herren Allhærs Gud har åpenbart nok til at ingen har noen unnskyldning, og vil derfor en dag dømmes deretter.

Det står skrevet:

Var  jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da  hadde de vært uten  skyld. Men nå har de ingen unnskyldning for sin  synd. Joh 15,22

 For  hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans  guddommelighet, har  menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og  erkjenne av hans  gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. Rom 1,20

Alle   skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi  opplæring og   tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. 2 Tim 3,16

For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. 2 Kor 13,8

Om   noen  farer med en annen lære og ikke holder fast ved  vår Herre Jesu   Kristi  sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til, 4  da er han   hovmodig  og skjønner ingen ting. 1 Tim 6,3

2 liker  
Kommentar #27

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.
Det var ikke jeg som introduserte påstanden om at Gud var egoist i utgangspunktet.  Jeg responderte på påstanden om at Gud var egoist gjennom å argumentere for at Gud er i alt,  Gud elsker alt,  ettersom Gud skal være kjærlighet,  ergo må Gud elske seg selv siden det ikke finnes noe utenfor Gud, om man forutsetter at Gud er uendelig. Siden kjærlighet til seg selv regnes som egoisme,  må man kunne si at Gud er egoist.  Det som mangler er at det går på bekostning av noe annet,  noe som er umulig hvis det ikke finnes noe annet enn Gud. 

Selvfølgelig finnes det noe annet enn Gud - det finnes djevler og det finnes mennesker. Det er forskjell på alle.

Kommentar #28

Heidi Maria Steinback Sørensen

1 innlegg  13 kommentarer

Selvfølgelig

Publisert nesten 3 år siden

Hvordan kan det eksistere noe annet enn Gud? 

Er ikke Gud uendelig? Er ikke Gud alt? Er ikke Gud alle steder samtidig? Ufattelig mye større enn vi kan forestille oss? Likevel sier du at det selvfølgelig finnes noe annet. Fordi det finnes mennesker?? Er ikke Gud i oss?  Kunne vi overhodet eksistert uten Gud? Jeg vet ikke,  jeg har som sagt ikke fasiten her,  men jeg synes det er veldig vanskelig å begrense Gud selv om jeg ikke forstår alt. Men om jeg skal tro på en allmektig uendelig Gud,  så finner jeg det vanskelig å tro at Gud ikke er i alt,  gjennomsyrer det hele. Så har vi fått valget til å tro eller tvile. Vi tror litt forskjellig. 

Kommentar #29

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.
Men om jeg skal tro på en allmektig uendelig Gud,  så finner jeg det vanskelig å tro at Gud ikke er i alt,

Det du skriver i det siterte er panteisme.  Panteismen er utbredt i for eksempel hinduismen.

Panteisme i ren form blir en skjebnetro.  Der vi mennesker ikke har ansvaret for noe.  Da alt som skjer er Guds vilje.  Skjebnetro er utbredt i muslimsk tro.  Alt vi gjør er Guds ansvar.

Men slik er det jo ikke i kristen tro.  

Her dukker spørsmålet opp om ikke Gud har gitt av sin allmakt da han har gitt oss fri vilje.  Fri vilje til for eksempel å tro på Gud og å tro på Jesus som vår frelser.

Skulle kristendom være en skjebnetro - så ville verken korsfestelsen - ei heller oppstandelsen - være nødvendig for å gi oss frelse. 

For da kunne ikke vi  ha syndet - men Gud selv hadde syndet igjennom våre handlinger.

Som kjent sa Jesus at et rike i strid med seg selv ikke kan bestå.

Skulle Gud selv synde, samt være ansvarlig for ondskapens åndelige enorme kraft - så ville det være i strid med himmelen - i strid med Guds eget rike.

Gud og Hans rike ville dermed ikke bestå.

 

 

 

 

1 liker  
Kommentar #30

Heidi Maria Steinback Sørensen

1 innlegg  13 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det er mulig at jeg uttrykker meg uklart. Jeg bruker kanskje ikke bibelsk språk eller terminologi,  men slik jeg forstår det,  så skriver du nesten det samme som jeg tidligere har skrevet, bare med andre ord. 

Kommentar #31

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan det eksistere noe annet enn Gud? 

Er ikke Gud uendelig? 

Gud er en person. Han er vår ånders Far og er et evig vesen, men i utstrekning omfatter Han alt i form av et åndsvesens kraft.

Er ikke Gud alt?

Nei, Gud er ikke ondskap har jeg sagt, og Gud er ikke ond. Så hva alt innebærer må du beskrive tydeligere. 

Er ikke Gud alle steder samtidig?

Nei, ikke personlig. Gud er alle steder samtidige i form av kraft og ånd, men ikke personlig. At Gud er i alt har jeg beskrevet tydelig i den henvisningen jeg ga deg. Gud er i alt i kraft av sin ånd, fordi alt er skapt av Gud med Hans ånds kraft.

Ufattelig mye større enn vi kan forestille oss?

Hva du mener med større må du definere. Du har nettopp beskrevet hvordan du forestiller deg Gud. Det virker som om Han ikke er større enn det du beskriver Ham som, eller mindre.

Likevel sier du at det selvfølgelig finnes noe annet.

Ja, vi er ikke Gud, selv om vi er Hans barn. Og det finnes djevler - de er heller ikke Gud - eller Guder og de er annerledes enn Gud.

Fordi det finnes mennesker?? Er ikke Gud i oss?  

Guds skaperånd er i oss, men det er en grunn til at vi befales å være i Kristus som Kristus er i Faderen. Det er fordi vi kan velge å fjerne oss fra Gud eller nærme oss Gud etter egen vilje.

Kunne vi overhodet eksistert uten Gud?

Nei, det kunne vi ikke.

 Jeg vet ikke,  jeg har som sagt ikke fasiten her,  men jeg synes det er veldig vanskelig å begrense Gud selv om jeg ikke forstår alt. 

Gud lar seg ikke begrense, Han er fullkommen. Vi blir også bedt om å være fullkomne som vår Fader i himmelen er fullkommen. Det vil vi kunne om vi underordner oss Ham, elsker ham med alt vi har og er villig til å motta Hans gaver.

Men om jeg skal tro på en allmektig uendelig Gud,  så finner jeg det vanskelig å tro at Gud ikke er i alt,  gjennomsyrer det hele. 

Det er fremdeles et vesen vi snakker om, et personlig vesen som kan forstås. Ikke fordi vi har forstand til det, men de åndelige gaver gir oss forståelse. Gjennom disse gaver forklarer Han oss hvem Han er og hvordan Han er. Dessuten har Jesus beskrevet Ham i detalj.

Så har vi fått valget til å tro eller tvile. Vi tror litt forskjellig. 

Derfor er det noe annet enn Gud i skaperverket, det finnes ondskap og det finnes godhet. Gud er ikke ondskap! Vil du vite hvorfor det er noe annet så har jeg beskrevet det også i henvisningen jeg ga.

Å tro forskjellig er fordi vi handler ut fra oss selv. Å tro likt krever at vi handler ut fra Gud. Skal det skje må vi fødes på ny - alle som en.

1 liker  
Kommentar #32

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Selvmotsigelsene kommer av at man tolker skriften til noe annet enn hva den er til for

Publisert nesten 3 år siden
Heidi Maria Steinback Sørensen. Gå til den siterte teksten.
Hva jeg mener om selvmotsigelsene i bibelen? Mennesket er fullt av selvmotsigelser, de er skapt i Guds bilde, hvordan kan man da forvente at Gud ikke skal være like sammensatt, eller enda mer sammensatt?

Dette er jo menneskenes oppfatning av det som kalles Guds Ord vel? Du skriver forresten; "Hvis man går ut fra at Gud er opprinnelsen" - Til hva? Skapelsen? Hvilken?

Allerede her støter man på disse såkalte motsigelsene, for det er lovet oss en ny himmel og en ny jord, stemmer ikke det? Hvis man skulle forstå at menneskene var skapt i Guds bilde, hvor er vi ikke bare Ånd, slik Gud er? Han er også usynlig, hvorfor er ikke vi også det?

Det står jo også skrevet: "Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!"

Slik jeg ser det er "Mennesket" det samme som menneskesønnen fordi det står skrevet i 1.Mos.5.1 - dette er fortellingen om Adams ætt - forstår man meningen med dette, blir det lettere å se at det ikke finnes noen selvmotsigelser, men kun bare en fortelling om hvordan Gud ble til igjen fra den første Adam til den siste Adam som er Kristus og som igjen er den som blir Gud igjen... for skapelsen ser jo unektelig ut fra å starte på nytt igjen? (Fork.1.9-11, 3.15)

Er man så heldig å ikke ha en såkalt "sperre" for å vurdere andre hellige skrifter sammen med Bibelen, forteller Jesus i Tomasevangeliet, da disiplene spør ham etter hvordan slutten deres vil bli, da svarer Jesus dem dette: Har dere sett begynnelsen, siden dere spør etter enden? For der hvor slutten er der befinner også enden seg. - Dette finner man nesten det samme om i Jes,46.10 - fra begynnelsen forteller jeg om slutten...

Kanskje er det bare oss menneskene som er for selvopptatte med å forstå tekstene for seg selv og ikke dem de handler om? For et annet sted står det skrevet at den som er født av Gud kan ikke synde, fordi han er født av Gud. 

Et annet sted igjen at Gud bare er Gud for levende og ikke for døde mennesker, og at Gud gjør levende av døde mennesker. Han er altså en Gud bare for oppstandelsen, skal vi ikke kunne kalle dette "skapelsen" av det nye mennesket og den nye himmel og jord hvor rettferdighet bor? Jeg tror ikke Gud skaper urettferdige mennesker til synd, da er han jo selv en syndig Gud liksom Adam?

Derfor står det også at Herrens ord er rene ord, sølv som er lutret i en smelteovn, sju ganger renset - for å bli ren. - Det er som i Jes.1.18: Kom, la oss gjøre opp vår sak!  sier  Herren. Om syndene deres er  som purpur,  skal de bli hvite  som snø, om de er røde  som skarlagen, skal de bli hvite  som ull.

Og vips så forstår vi hvordan den første Adam kunne fullendes i den siste Adam som er Kristus- motstykket til Adam. (Uforgjengeligheten kontra forgjengeligheten) Derfor også motsigelsene... for fortellingene er ikke i sammenheng, men stykkevis og delt.

Om menneskenes skapelse står det hos Rom.8.20: Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp,
for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten.

Så det er nok etter oppstandelsen man skapes i Guds bilde forståelig nok ut i fra Kol.3.1-10 og Luk.20.35-36: Men de som blir funnet verdige til å være med i den kommende verden og oppstandelsen fra de døde, de verken gifter seg eller blir giftet bort, for de kan ikke lenger dø. De er som engler, og de er Guds barn, for de er barn av oppstandelsen.

Akkurat lik Gud i Guds bilde, så hvorfor ikke bare lese HELE Bibelen og forstå den slik den er uten å tolke den?

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
26 dager siden / 2907 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1904 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
14 dager siden / 1114 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
28 dager siden / 626 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
7 dager siden / 598 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
13 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
5 dager siden / 440 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere