Rolf Kjøde

40

Eit forsvar for HEF

Eg såg ikkje Dagsnytt 18 og Jens Bruun-Pedersen sitt forsvar for at Humanetisk Forbund nekta bruk av Pie Jesu i ei humanetisk gravferd. Det er ikkje så viktig for meg om Bruun-Pedersen gjorde det bra der eller ikkje, men vi treng alle å ta eit steg tilbake og gjere prinsipielle vurderingar.

Publisert: 27. sep 2017

HEF si avgjerd i spørsmålet treng ikkje ha noko med intoleranse, disrespekt og manglande takhøgde å gjere. Songen er ei inderleg bøn til «Kjære Jesus» (og «Guds lam»), om at han som bar all verdas synder må gi den døde kvile. Av alle må vi som kristne forstå at dei som aktivt ikkje trur på Jesus, ikkje vil innlemme ei slik bøn i ei sekulær humanistisk gravferd. Det same vil naturlegvis gjelde «Amazing grace» si tekst om Guds frelse til og nåde mot syndarar, som også har vore nemnt i debatten. Og mange andre tekstar. Det finns mange tekstar vi som kyrkjer ikkje kan akseptere som del av ei kristen gravferd. Eit angrep på HEF her vil berre slå tilbake på den kristne kyrkja når vi for evangeliets skuld set grenser for kva som skal framførast i ei kyrkje og i ei kristen gudsteneste, som ei kyrkjeleg gravferd faktisk er. Kanskje er kyrkja sin aksept av at kommersielle gravferdsbyrå i stigande grad styrer innhaldet i kristne gravferder noko vi heller skulle fokusere på enn å vere skadefro over at HEF kjem i offentleg gapestokk for å gjere eit tekstleg ryddearbeid.
Poenget mitt er ikkje å seie kva HEF kan og ikkje kan bruke i sine gravferder. Det avgjer dei suverent sjølv. Vi må derimot forsvare retten til å seie ja eller nei til tekstar ut frå innhaldet i dei. Kommentarar på sosiale media til denne saka agerer som om tekst er irrelevant og meiningslaust. Det er verken rasjonelt eller ei særleg kristeleg vurdering. Dersom tekst er meiningslaust, er berekraftig møte med sorg umulig.
Saka minner oss på at vi må ta på alvor sekulær humanisme som livssyn, ikkje berre som anti-kristendom. Rett nok har HEF til tider agert som om dei var mest anti-kristendom, men i dette årtusenet har vi alle fall høyrt ganske andre røyster som har sett behov for å opptre dialogisk og bygge eige livssyn. Dette livssynet har ein trusbasis utan Gud. Ingen har rett til å forvente at deira seremoniar skal spegle eit kristent/teistisk verdsbilde som dei elles ikkje vedkjenner seg. Vi kan ha ulike tankar om HEF, men vi treng ikkje krevje at dei skal innta ei postmoderne haldning til spørsmålet om sanning. Å ta sekulær humanisme på alvor som sjølvstendig livssyn er også viktig mtp den misforståinga som nokre har levd med om at HEF representerer det allmenne tilfanget av menneske utanom frikyrkjene, religionane og dei vedkjennande kristne i Dnk. HEF representerer sin eigen minoritet, ingen andre.
Så kan ein stille spørsmål ved kva som finns av reell hjelp i den sekulære humanisttradisjonen i møte med underet og undringa ved livets start, det radikale kallet til livsretning ved vaksenlivets start, det livslange kallet til oppofrande kjærleik ved samlivets start og håpets møte møte med sorga når livet ebbar ut og strekker seg mot det evige. Ein ting er at den sekulære humanismens kulturskapande historie er relativt kort og derfor fattig på dei store bidraga inn mot dette, noko som likevel kan kompenserast av breidda av nyare sekulær populærkultur. I tillegg kan det jo også vere at sekulær humanisme er fattig på reelt innhald i møte dei store spørsmåla der sløret mellom livet og døden er tynt. Men det får heller vere stoff til ein annan refleksjon.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

31 innlegg  2088 kommentarer

Nei, logikken svikter

Publisert nesten 3 år siden

Så lenge HEF insisterer på at det ikke er et trossamfunn, er det sviktende logikk at de har noe imot en hvilken som helst tekst, forutsatt at den ikke er krenkende. At en tekst gir uttrykk for noe de mener er uten relevans, kan da umulig vekke anstøt, like lite som en hvilken som helst pop-sang. Kontroversen viser med all tydelighet at HEF bærer alle kjennetegn på et trossamfunn. De har bare ikke funnet helt ut hva de skal kalle sin gud.

2 liker  
Kommentar #2

Marianne Solli

18 innlegg  1547 kommentarer

Har du

Publisert nesten 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
De har bare ikke funnet helt ut hva de skal kalle sin gud.

et godt forslag til navn?

Kommentar #3

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

HEF tror på det som til en hver tid er den akademiske mainstream-versjonen og det politiske konsensus. HEF har altså ikke en egen oppfatning av noe som helst. Fra et psykiatrisk synspunkt er dette alvorlig, at man er fullstendig ytre-styrt.

Kommentar #4

Øivind Bergh

4 innlegg  43 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Takk til Rolf Kjøde for et klokt innlegg. Det tilligger et livssynssamfunn å vurdere sine egne verdier, og hva det vil stå for. Akkurat som Den norske kirke, har Human-Etisk Forbund rett til å definere det selv.

Jeg registrerer at kommentarene her, og i sosiale medier, vesentlig går ut på at mennesker som definitivt ikke er humanetikere, vil tilrane seg definisjonsmakt, og fortelle hva humanetikere skal stå for og mene. Mitt svar er at det bør de slutte med.

Debatten likner forresten veldig på de evige runddansene der muslimer blir fortalt hva de egentlig tror på - av fanatiske "islamkritikere". Det må være ganske irriterende.

Selv har jeg arrangert en humanistisk begravelse i mitt liv, der avdøde var musiker, og religiøs musikk han hadde tilknytning til ble brukt. Vi gjorde det selv, hvilket er en utmerket mulighet som alle kan benytte seg av. Man trenger ikke be medhjelpere fra Human-Etisk Forbund gå på akkord med hva de selv står for.

2 liker  
Kommentar #5

Marianne Solli

18 innlegg  1547 kommentarer

Takk k. 4

Publisert nesten 3 år siden

En fin kommentar. Ingen er tvunget til å benytte kirkens eller HEFs seremonier. Man kan arrangere begravelsen og minnestunden slik man selv vil. Man trenger heller ikke å benytte begravelsesbyråer, hvis man selv er i stand til å få ordnet det som skal til. Slik unngår man unødvendige konflikter og får seremonien etter den avdødes og de pårørendes ånd.

Kommentar #6

Geir Wigdel

31 innlegg  2088 kommentarer

Å foreslå navn

Publisert nesten 3 år siden

på HEFs "gud" ville være like respektløst som innlegget som etterspuste mitt forslag. Ellers har jeg ingen problemer med Øyvind Berghs poenger, men de forutsetter altså at HEF aksepterer at de bærer alle kjennetegn på en religiøs bevegelse.

Kommentar #7

Marianne Solli

18 innlegg  1547 kommentarer

Hm

Publisert nesten 3 år siden

tror her er noe som er misforstått ... Ø B blandet vel ikke HEF inn her, ... eller er det jeg som misforstår?

Kommentar #8

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Ø B blandet vel ikke HEF inn her, ...

Jo forsåvidt. Jeg insisterer på at det er opp til HEF selv å definere seg selv. Og synes det er både slitsomt og uinteressant med ikke-humanetikere som skal fortelle humanetikerne hva de står for. 

Jeg regner meg som humanetiker selv, men har altså ved en anledning (min fars begravelse) valgt å arrangere selv. Det går helt fint.

1 liker  

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1511 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1431 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1104 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1004 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 672 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 457 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere