Bjørn Are Davidsen

50    1255

Umulig­ moraldebatt

Mye av utfordringene med debatter om moral er nok at de lett oppfattes som angrep på ens egen moral. Ett resultat er at man dessverre kan ende mer med å påstå enn å begrunne.

Publisert: 23. sep 2017 / 4771 visninger.

Det er det gode i gleden og det grusomme i lidelsen som gjør noen handlinger bedre enn ­andre. Moralens grunnlag trenger ikke å være mer komplisert enn som så’, skriver Ole Martin Moen i Dagbladet (20. september). Innlegget er et svar på Espen ­Ottosens kronikk «Kan man være god uten Gud?» (Aftenposten, 16. september).

Det Ottosen sier er egentlig ganske enkelt. Det er ikke at de som ikke tror på Gud «må være mindre moralske enn kristne (eller andre troende)», tvert imot understreker han at det «finnes mange ateister som etterlever høye etiske idealer».

Poenget hans er at de som avviser Gud får problemer med å fastholde en objektiv moral, at noe alltid og overalt er forkastelig, som ikke er det samme som å si at det finnes ferdigsydde regler for alt.

I stedet for å ta tak i dette, hevder Moen at «Ottosen spør i Aftenposten om det kan finnes en moral uten Gud», noe han altså ikke gjør. Ottosen diskuterer ikke etikk i sin ­alminnelighet, men etikkens forankring. Kan det også være i noe objektivt, eller er det kun i følelser eller noe annet subjektivt?

Mye av utfordringene med debatter om moral er nok at de lett oppfattes som angrep på ens egen moral. Ett resultat er at man dessverre kan ende mer med å påstå enn å begrunne.

Debatten her blir dermed vanskelig når Moen synes å forutsette det han skal bevise, antagelig fordi han mener han har bevist det andre steder - og bygger på noe som vanskelig kan kalles annet enn følelser.

Som han skriver: «Jeg tror det finnes genuine goder og onder, og at det finnes moralsk rette og moralsk gale handlinger. Hvordan begrunner jeg det? Mitt eget standpunkt, som kalles hedonisme, er at moralen har sitt opphav i evnen til å føle glede og lidelse. Glede er et gode i seg selv og lidelse et onde i seg selv, og det finnes moral og umoral fordi det finnes handlinger som leder til glede og handlinger som leder til lidelse.»

Nøkkelsetningen er den neste: «Jeg kan ikke begrunne hvorfor hedonismen er sann her.» Nei, nettopp. Men er den objektiv?


4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #151

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  6965 kommentarer

Da nøden er stor er Gud nærmest

Publisert 9 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan gud åpenbare seg for den som aldri har hørt om f.eks bibelen og det kristne budskap.

Hun hadde hørt om den kristne gud, men kjente nok ikke særlig godt til evangeliet.  Men da nøden er stor - lærer naken kvinne å spinne heter det jo.

Her et eksempel:

Uten kontakt med andre kristne ba en Thailandsk mor til utlendingenes Gud da sønnen ble alvorlig syk. Så begynte Gud å tale til henne i hverdagen. 

Da en gruppe med kristne i Chiang Mai gikk ut for å hjelpe til under de store oversvømmelsene som nylig rammet byen, traff de Ning. Mens de hjalp henne å vaske ut huset sitt, fortalte hun at hun følte seg som en utstøtt i nabolaget.. Det vil si at naboene trodde at hun hadde mistet forstanden. Da teamet med kristne begynte å stille henne spørsmål, fortalte Ning at for en stund siden var sønnen hennes blitt alvorlig syk. Ingenting hjalp, så i sin desperasjon begynte hun å be til utlendingenes Gud, og sønnen hennes ble frisk. Siden har hun følt at hun skulle fjerne alle sine Buddhiststatuer og andre Buddhist religiøse symboler som hun hadde i huset, så det gjorde hun. 


 Hun fortalte at hun følte det som om hun hadde fått en sjette sans, som om noe forteller henne når hun gjør noe galt eller gir henne en følelse av hva hun skal gjøre i en gitt situasjon. Med begeistrede øyne fortalte det kristne teamet hennes at, ”Det har vi også! Det er den Hellige Ånd!”

 Teamet spurte om de fikk lov til å komme tilbake neste dag og ta med seg konen til deres Thai pastor. Dagen etterpå besøkte de kvinnen igjen. Denne gangen forklarte pastorkonen Bibelen og evangeliet om Jesus til Ning. Nå er Ning med i menigheten og forteller ivrig andre om Guds kjærlighet.

I nest siste avsnitt forteller kvinnen at hun føler det som hun har fått en sjette sans.  Hun har fått i opplevelsen DHÅ og visdommen om vår Gud.  Gud virker i alle områder.  Hos meg da jeg var ateist og hos buddhister som er kommet i en vanskelig livssituasjon.  Det er kraft i de follede hender, også da buddhister ber til den kristne Gud.

Kjærlighetens kraft er en sterk kraft.

3 liker  
Svar
Kommentar #152

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5302 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kan gud åpenbare seg for den som aldri har hørt om f.eks bibelen og det kristne budskap.

En slik åpenbaring vil bli tolket ut i fra den kunnskapen du har.Da er det kanskje ikke så rart at det finnes så mange religioner.

Du tenker på åpenbaring i form av syner og visjoner. Det jeg snakker om er at Gud ønsker å vise i ditt hjerte hva som er godt, rett og sant. 

Og jeg er overbevist om at den som lytter til dette, elsker det og lar seg rettlede av det, - streber etter det av et helt hjerte,- til sist vil finne det, - finne Jesus, som jo er personifiseringen av Sannheten, Rettferdigheten og Godheten. Selv om han ikke har hørt om Jesus eller kjenner til Bibelen, her på Jorden. Og selv om det ikke direkte står at det er slik i Bibelen, så mener jeg å kunne forsvare det synet, blant annet med Jesu ord om at "let så skal du finne". 

Med andre ord, vi vil finne det vi av hjertet søker etter.

2 liker  
Svar
Kommentar #153

Tore Olsen

19 innlegg  4549 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Er ikke det å søke/finne sannhet basert på den kunnskapen du har.

Som å sitte i bilen med ryggen til rattet, og styre mens man ser seg bakover når man kjører - mener du?

Svar
Kommentar #154

Tore Olsen

19 innlegg  4549 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kan gud åpenbare seg for den som aldri har hørt om f.eks bibelen og det kristne budskap.

En slik åpenbaring vil bli tolket ut i fra den kunnskapen du har.Da er det kanskje ikke så rart at det finnes så mange religioner.

Du forutsetter at en åpenbaring styres av den som det blir åpenbart for? At Gud ikke kan gjøre seg til kjenne hvem han er? Det kan være vanskelig for det er en kjeltring der som også åpenbarer seg og sier han er Gud - det er dette vesenet som årsaker spliden.

Den éne Gud er ett og samme alltid, den andre er "legion" og kommer i et utall av komfortable og passende varianter. Akkurat slik du finner det i det globale religiøse landskapet i den tiden mennesket har befunnet seg på planeten.

2 liker  
Svar
Kommentar #155

Stefan Bonkowski

0 innlegg  614 kommentarer

Åpenbaring

Publisert 9 måneder siden

Hvordan vet du da om det er den ene eller andre.Fordi du tolker det dithen du vil?

2 liker  
Svar
Kommentar #156

Gjermund Frøland

10 innlegg  6267 kommentarer

Har jeg virkelig tatt så grundig feil?

Publisert 9 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet om hva som bor i hvert enkelt menneskes hjerte, er det ikke jeg som kan svare på. Ikke du heller. Og langt mindre et kart! Den fulle oversikt over hva som foregår i hvert enkelt menneskes hjerte, er det bare Gud som har.

Essensen i det du sier er altså at vi er like mye (eller like lite) sannhetssøkende og eventuelt"sannhetseiende" enten vi definerer oss selv som kristen, buddhist, ateist eller muslim?

Svar
Kommentar #157

Tore Olsen

19 innlegg  4549 kommentarer

Risikoen for å kunne mer enn alment akseptert er dødelig

Publisert 9 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Hvordan vet du da om det er den ene eller andre.Fordi du tolker det dithen du vil?

Nå skal du høre her, Stefan, jeg har alltid hatt stor respekt for dine kommentarer - jeg setter pris på dem. Men tolking er ikke noe jeg driver med.

Når jeg sier det så sier svært mange at, joda, Tore det gjør du! ALLE tolker sier de - forbannet løgn, tenker jeg i mitt stille sinn og tøyler et ganske så  voldsomt temperament. Da holder jeg kjeft etterhvert og tenker at disse har en begrenset tilnærming både til sannhet og løgn. Dermed ser de det de ser som ALT - og når noen da kommer med noe utenfor altet de ser, må denne noen, tidvis jeg, nødvendigvis være desorientert på ett eller annet vis, for påstanden rimer ikke med altet de kjenner igjen - i seg selv. Så det jeg sier blir for dem en tolkning - noe jeg dikter ut fra en gitt forståelse, like begrenset som deres egen.

Det er heller ikke få ganger jeg deltar i en samtale og kommer til en slags begrensning i meningsutvekslingen og ønsker å komme med en klargjørende opplysning, at jeg faktisk fysisk føler at jeg burde holde kjeft. På forhånd skjønner jeg at vedkommende har nådd en grense, og det vil ta tid for denne personen å bevege seg forbi denne grensen og tilegne seg ny og ukjent kunnskap i sin egen hvite flekk på kunnskapskartet.

Hva Gud angår er ikke jeg uvitende, jeg er vitende, men kan ikke tillate meg å rose meg av kunnskapen jeg har fått. For den er gitt meg, jeg har fått den av en intelligens som er milliarder ganger mer intelligent enn meg og deg og alle andre mennesker.

Se det slik, for Gud er det ingenting som er komplekst, vanskelig, umulig eller er forhindrende for Ham i skaperverket - alt er kjent, ALT er kjent og under Hans kontroll - bortsett fra én ting. Denne tingen er menneskets egenvilje. Vi har blitt gitt evnen til å tenke selv og samtidig blitt gitt ansvaret for alt vi tenker og sier, tror og handler - pga. et grunnleggende guddommelig prinsipp. At vi har fått handlefrihet. Gud tar ikke den handlefriheten bort, den kan bare fjernes ved tvang - og tvang er det ikke plass til i kjærlighetens rammeverk. Eller man kan selv velge å avstå å bruke den.

Vi kan altså selv avgjøre hvor mye vi selv skal vite, kunne, forstå, tro og handle. Konsekvensen av det å ha handlefrihet, en gitt handlefrihet med den begrensing Gud har satt opp, er at vi selv må ta initiativ på egne vegne, og også på andres vegne, for å bringe frem fordelene ved handlefriheten. Godene kommer ikke av seg selv, for å si det slik - vi må søke dem, finne dem, godta dem og bruke dem. Men utenfor vidden av absolutt sant og godt og absolutt løgn og ondt, er det ikke mulig å komme seg ved eget valg - for der finnes det ikke noe å velge mellom. Det er begrensningen Gud har satt. Vi har alt godt å velge mellom og alt ondt å velge mellom.

I denne tilstanden med handlefrihet har vi motsetninger som rommer alt fra det ondeste onde til det godeste gode. Disse valgmuligheten blir forsterket i følge våre egne ønsker, vi selv legger opp til hvilke elementer som skal fremtone seg for oss som en mulighet å realisere i våre liv, ifølge "hjertets" ønsker. Dette fordi det ble nedfelt en lov, før jorden ble skapt, ja før universet ble skapt, at den som med sin flid og tro henter ut mer av godhetens, kunnskapens og visdommens gaver, vil tilegne seg disse egenskaper, som en del av dennes persons livsreportoar, og for all framtid ha denne fordelaktighet fremfor en person som ikke legger inn samme innsatsvilje, flid og tro i sitt liv - på søken etter evig sannhet. Derfor utvikler vi oss forskjellig.

Så hva jeg har tilegnet meg vil jeg hverken forkaste, eller undertrykke for å passe inn i en almen setting av felleskunnskap - for å bevare popularitet, eller anerkjennelse. Hva jeg har mottatt har kostet dyrt - nærmest inn i dødens grep, og med en voldsom innsatsvilje for å slippe ut av det, gjennom tro og ydmykhet, mottatt av Gud selv, gjennom de kanaler Han holder åpne for ALLE mennesker, en liten flik av den sannheten Gud ser, ved at jeg også ser mer enn det naturlige menneskelig øye kan oppfatte. Likevel er det slik at det finnes enormt mange personer med langt mer kunnskap og visdom enn jeg, helt til vi kommer frem til Jesus Kristus personlig. Mange er intelligente, noen mer intelligente enn andre, men Kristus er den mest intelligente enn dem alle!

Jeg tolker derfor aldri! For Kristus er min personlige lærer, Herre og mester. Kunnskapen er gitt uten mellomliggende behov for å "oversette"/tolke det inn i min egen begrensede setting. Verre blir det å formidle det videre - noen ganger lar det seg ikke gjøre.

Risikoen for å kunne mer enn alment akseptert er dødelig. Lite er mer truende for "eliten" enn at en person frimodig smeller sannheten i bordet foran det/de sterke i verden. Derfor drepte de Jesus Kristus, men Han er ikke død, Han er oppstanden, og av Ham har jeg lært det jeg kan  - som sagt, gjennom de kanaler Han har åpnet for formålet.

2 liker  
Svar
Kommentar #158

Robin Tande

14 innlegg  3671 kommentarer

Så var det dette

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Are Davidsen. Gå til den siterte teksten.

Hvis min tenkning er bestemt av ikke-rasjonelle fysiske årsaker, er det helt umulig å vite om de også bygger på gode, rasjonelle grunner. Da sier og skriver vi kun det vi må (tvunget frem av prosesser), ikke det vi bør (fra begrunnelser). Selvsagt kan dette falle sammen, som i en programmert datamaskin, men datamaskinen selv kan aldri vite noe, den bare gjør som den er programmet.

Fornuftig samtaler bygger på premisset at vi ikke er styrte som marionettdukker av krefter vi ikke har kontroll over. De bygger på at vi kan begrunne våre oppfatninger med argumentasjon og innsikt.

At du opplever det slik er ikke noe indikasjon eller bevis på at vi har fri vilje. Det blir som når min søster sier at uten troen på gud kan hun ikke leve. Det sier ikke noe om hvor vidt gud  fins.

 Men hvis du må uttrykke det på den måten så kan jeg si det slik: Jeg bidrar med mine argumenter i god tro på at jeg er godt programmert. Breivik f. eks. var og ble forferdelig galt programmert. Se min forrige kommentar.

1 liker  
Svar
Kommentar #159

Robin Tande

14 innlegg  3671 kommentarer

I sitt innlegg Har vi mennesker fri vilje?

Publisert 9 måneder siden

for vel et år siden, innleder Atle Ottesen Søvik med betraktninger og syn hva fri vilje angår som er helt i tråd med hva jeg hevder. Men så skriver han:

"Bygge seg selv. Hvordan kan så fri vilje oppstå i en årsakskjede som dette? En viktig brikke ligger i å se hvordan man gradvis kan bygge opp et selv innenfra og slik gradvis bygge opp en mer og mer fri vilje. En hjerneforsker som heter Antonio Damasio har utviklet spennende tanker om hvordan dette foregår. Når vi gjør et valg og utfører en handling, gjør vi oss erfaringer som lagres i selvet. Dette påvirker så våre senere valg, og igjen lagres nye erfaringer. Slik kan vi gradvis over tid forme oss selv og være årsak til valg vi gjør siden. Man bygger seg selv gradvis innenfra, og blir mer og mer selvstendig.

Men er det ikke bakenforliggende årsaker som bestemmer hva selvet blir til og hvilke valg det forårsaker? Ikke dersom vi lever i en verden hvor ikke alt er forutbestemt, for da vil det noen ganger være riktig å velge ut en person som årsak til at han eller hun handlet som de gjorde.

Som mennesker blir vi født med en medfødt genetisk pakke, men også med følelser og tenkeevne som medvirker til å forme selvets erfaringer. Selv om det som skjer er en årsaksprosess, er du som handlende person en slik årsaksprosess. Noen valg og handlinger kan føres tilbake til deg og ikke lengre."

Dette kan jeg parere slik: "en medfødt genetisk pakke" er helt korrekt. Men denne pakken har  ikke den nyfødte noe ansvar for selv. Her starter vi med et determinert selv, følelser er en del av denne pakken.! De valg og den oppdateringen personen så gjør med sitt selv, blir slik hele tiden prisgitt en determinert oppdaterer. 

Det kan bli et bedre og bedre selv, men det kan bli det motsatte alt etter som. Igjen: Breivik har demonstrert dette for oss.

1 liker  
Svar
Kommentar #160

Gjermund Frøland

10 innlegg  6267 kommentarer

Det er noe kantiansk over det hele.

Publisert 9 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
At du opplever det slik er ikke noe indikasjon eller bevis på at vi har fri vilje. Det blir som når min søster sier at uten troen på gud kan hun ikke leve. Det sier ikke noe om hvor vidt gud  fins.

Vi (noen av oss) trenger troen på Gud for at livet skal få mening og for at vi skal velge å gjøre det rette (det gode).

Og hvis jeg tror at Gud eksisterer, ja, da eksister han for meg. Det er en logisk slutning.

Det blir som skrønemakeren som fortalte om den gangen han ble jaget av ti ville løver i ørkenen.

- I siste øyeblikk fant jeg et tre som jeg klatret opp i.

- Det finnes ikke trær i ørkenen.

- Jammen, hva skulle jeg gjøre da?

2 liker  
Svar
Kommentar #161

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5302 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Essensen i det du sier er altså at vi er like mye (eller like lite) sannhetssøkende og eventuelt"sannhetseiende" enten vi definerer oss selv som kristen, buddhist, ateist eller muslim?

Nei, det har jeg ikke sagt. Tvert i mot, Det er bare Jesus som er Veien, Sannheten og Livet. Samtidig er jeg overbevist om at det over hele verden finnes mennesker som søker sannhet av et helt hjerte, selv om jeg ikke vet noe om antall og fordeling.

2 liker  
Svar
Kommentar #162

Gjermund Frøland

10 innlegg  6267 kommentarer

Determinisme

Publisert 9 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Nei, det har jeg ikke sagt. Tvert i mot, Det er bare Jesus som er Veien, Sannheten og Livet. Samtidig er jeg overbevist om at det over hele verden finnes mennesker som søker sannhet av et helt hjerte, selv om jeg ikke vet noe om antall og fordeling.

Hvis en araber sier (og mener): - Jeg tror på Gud, vet vi at han tenker på den muslimske Allah.

Hvis en europeer sier (og mener): - Jeg tror på Gud, vet vi at han tenker på den kristne Jahve.

Hvis en israelitt sier (og mener): - Jeg tror på Gud, vet vi at han tenker på den mosaiske Jahve.

Et religiøst verdenskart viser tydelig hvordan den frie vilje viker for kultur når det gjelder religiøs tro og "de evige sannheter".

1 liker  
Svar
Kommentar #163

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5302 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
En hjerneforsker som heter Antonio Damasio har utviklet spennende tanker om hvordan dette foregår. Når vi gjør et valg og utfører en handling, gjør vi oss erfaringer som lagres i selvet. Dette påvirker så våre senere valg, og igjen lagres nye erfaringer. Slik kan vi gradvis over tid forme oss selv og være årsak til valg vi gjør siden. Man bygger seg selv gradvis innenfra, og blir mer og mer selvstendig.

Her er Damasio og Søvik fullstendig på jordet. Her finnes ingen konsekvent tenkning, kun en tåkelegging og et forsøk på omgåelse av problemet. 

Plutselig, i nest siste setning av det siterte, innfører han/de et selvstendig "selv" som ikke eksisterte fra før. Hvor kom det i fra?

Svar
Kommentar #164

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5302 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Et religiøst verdenskart viser tydelig hvordan den frie vilje viker for kultur når det gjelder religiøs tro og "de evige sannheter".

Gitt at det du skriver var sant i dets fulle konsekvens, så ville kritisk tenkning og annerledes valg ikke eksistert, i forhold til omgivelsenes religion og kultur.

Svar
Kommentar #165

Gjermund Frøland

10 innlegg  6267 kommentarer

Tallene lyver ikke.

Publisert 9 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Gitt at det du skriver var sant i dets fulle konsekvens, så ville kritisk tenkning og annerledes valg ikke eksistert, i forhold til omgivelsenes religion og kultur.

Statistikk, grafikk, sunt folkevett - alt peker mot det samme.

Vi sier det kristne, og stadig mer sekulære vesten. Vi sier det muslimske Arabia og Nord-Afrika.

1 liker  
Svar
Kommentar #166

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5302 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Statistikk, grafikk, sunt folkevett - alt peker mot det samme.

Vi sier det kristne, og stadig mer sekulære vesten. Vi sier det muslimske Arabia og Nord-Afrika.

Det du skriver her adresserer ikke det du siterer. Hvis fri vilje ikke eksisterer, så vil ingen selvstendig kunne vurdere egen kultur og religion, og evt tenke kritisk og nytt i forhold til denne.

1 liker  
Svar
Kommentar #167

Gjermund Frøland

10 innlegg  6267 kommentarer

Og derfor

Publisert 9 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Hvis fri vilje ikke eksisterer, så vil ingen selvstendig kunne vurdere egen kultur og religion, og evt tenke kritisk og nytt i forhold til denne.

Og derfor er Gud din Gud, for deg. Og Jesus er nødvendig.

For en muslim finnes bare én Gud, og Muhammed er hans profet.

Gud, den ene (eventuelt) eksisterende, har predestinert oss til å tro "rett" eller "feil" avhengig av hvilken kultur vi er født inn i.

2 liker  
Svar
Kommentar #168

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5302 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Og derfor er Gud din Gud, for deg. Og Jesus er nødvendig.

For en muslim finnes bare én Gud, og Muhammed er hans profet.

Gud, den ene (eventuelt) eksisterende, har predestinert oss til å tro "rett" eller "feil" avhengig av hvilken kultur vi er født inn i.

Igjen, du adresserer ikke poenget.

Svar
Kommentar #169

Gjermund Frøland

10 innlegg  6267 kommentarer

Du misforstår.

Publisert 9 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Igjen, du adresserer ikke poenget.

Poenget er at våre valg ikke er frie, og denne påstanden bekreftes empirisk ved hjelp av data som forteller hvilke "evige sannheter" vi "velger" å tro på.

Den enkleste, og raskeste, måten å se disse selvsagte dataene på, er å ta en titt på et religiøst verdenskart.

Med dette velger (sic) jeg å avslutte min misjon med å gjenta det åpenbare.

3 liker  
Svar
Kommentar #170

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5302 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Poenget er at våre valg ikke er frie, og denne påstanden bekreftes empirisk ved hjelp av data som forteller hvilke "evige sannheter" vi "velger" å tro på.

Den enkleste, og raskeste, måten å se disse selvsagte dataene på, er å ta en titt på et religiøst verdenskart.

Det er ingen som har påstått at våre valg ikke kan bli påvirket av omstendighetene. Det burde være åpenbart, og unødvendig å poengtere.

Men dette er ikke noe bevis for at fri vilje ikke eksiterer. 

Henviser igjen til Davidsens argumentasjoner på denne tråden, som du jo selv erkjente gyldigheten av.

Svar
Kommentar #171

Robin Tande

14 innlegg  3671 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Her er Damasio og Søvik fullstendig på jordet. Her finnes ingen konsekvent tenkning, kun en tåkelegging og et forsøk på omgåelse av problemet. 

Plutselig, i nest siste setning av det siterte, innfører han/de et selvstendig "selv" som ikke eksisterte fra før. Hvor kom det i fra?

Du bør gå inn på tråden

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11658838-har-vi-mennesker-fri-vilje

og se hva Søvik svarer på de spørsmålene og kommentarene han får.  Jeg fikk det inntrykk av Damasio at han i storsinn lager en liten knagg for visse religiøse å henge hatten på. Søvik vil gjøre den mer synlig. Og problematikken er vanskelig å  ha en felles diskuterbar forståelse av, hvis jeg kan si det slik.

Min oppfatning kom på søndagskolen, og min problematisering av å stille menneskene til ansvar for sine handlinger var knyttet til frelse og fortapelse. Ingen har skapt sine mentale, mer enn sine fysiske, egenskaper. Det fins f.eks. mennesker som er født uten evne til å kunne utvikle empati. Og en slik mangel kan også bero på CP.

 


1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Robin Tande kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1767 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1767 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1767 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 2 timer siden / 1499 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1767 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1767 visninger
Robin Tande kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1767 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 3 timer siden / 1157 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1767 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 4 timer siden / 1767 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 4 timer siden / 1767 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 4 timer siden / 1499 visninger
Les flere