Martin Doulos Hjellvik

Pastor i Kilden Menighet på Jæren
6    105

Ateistens problemer

Jeg vil hevde at hvis man fornekter Gud, så må man faktisk fornekte rasjonalitet, moral, meningen med livet, menneskets verdi og menneskets håp.

Publisert: 23. sep 2017 / 1657 visninger.

JEG LIKER ATEISTER. De er ofte engasjerte og skyr ikke unna de dypere og vanskelige temaene. Så hvis du er ateist så håper jeg du vil bli med på denne serien og at du ikke føler deg påkjørt, overkjørt eller forbikjørt. Når det er sagt så vil det bli delt ut et par vennlige verbale slag i håp om å treffe på-knappen til hjernen din.

Denne serien skal altså handle om ateisme og vi skal se på hvordan det ateistiske verdensbildet ikke henger sammen. På den andre siden skal vi se hvordan det kristne verdensbildet gir mening og forklarer alt, og hvordan alle ting henger sammen i Jesus.

“For det er i ham [Gud] vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.’” Apg. 17:28

Jeg vil hevde at hvis man fornekter Gud, så må man faktisk fornekte rasjonalitet, moral, meningen med livet, menneskets verdi og menneskets håp. Hold an hesten og ikke skyt meg ennå, men bli med videre. Dette vil bli utdypet i denne og senere artikler.

I denne artikkelen skal vi se på ateistens første problem, nemlig den ateistiske bekjennelsen.

Selvmotsigende bekjennelse

Den vanlige vestlige ateist har et materialistisk verdensbilde, og tror ikke på noe immaterielt som en gud, men bare på materien.

«Materie, fellesbetegnelse for det som har utstrekning, størrelse og form, samt masse, vekt, bevegelighet og fasthet. For at noe skal regnes som materie må det gjerne også kunne observeres, måles og oppdeles. I filosofien og vitenskapens historie har begrepet vært brukt om den fysiske virkelighet som motsetning til det åndelige.» Store norske leksikon

Det vil si at ateisten tror at materien er det eneste som eksisterer for det kan vi bevise ved vitenskapelig forskning og etterprøving. Derfor sier ateisten typisk:

«Jeg tror bare på det som kan bevises vitenskapelig.» Problemet med den bekjennelsen er tresidig.

1) Selvmotsigelse

For det første er det materialistiske verdensbildet i seg selv ikke-materialistisk, og som andre verdensbilder så kan det ikke bevises empirisk. Man kommer ikke frem til det verdensbildet som et resultat av forskning fordi nettopp det verdensbildet faller utenfor rammene for menneskelig empirisk forskning. Det materialistiske verdensbildet er ikke-materialistisk, det er metafysisk. Det er en filosofi, en ideologi eller en … religion. Så allerede i sin materialistiske bekjennelse motsier ateisten seg selv med et ikke-materialistisk konsept om virkeligheten. For det er nettopp det ikke-materialistiske ateisten prøver å forsvare seg mot, men så tyr han til det for å forsvare seg mot det.

Se for deg en boks. Oppi den boksen har du bare materie. Du har jord, planter, vann, ting og tang og tare og mye mer! Vet du hva du ikke finner oppi denne boksen? Ateistens filosofi om at han bare tror på det som er i boksen. Det tankesettet finner du ikke oppi materie-boksen. Det er utenfor boksen. Som igjen vil si at hvis ateisten hadde vært konsekvent så hadde han ikke godtatt den filosofien, for hans filosofi godtar det ikke. Ateisten klarer dermed ikke logisk å redegjøre for sin egen filosofi. Han må bryte med sin materialisme for å begrunne sin materialisme ideologisk.

Allerede i sitt utgangspunkt og fundament motsier ateisten seg selv. Hans filosofi er selvmotsigende og selvdestruerende.

Det er fornuftig å tro på det man kan erfare og etterprøve, men det er verken rasjonelt eller konsekvent å utelukke alt annet, for ved å gjøre det så motsier man seg selv siden det materialistiske verdensbildet er immaterielt og ikke etterprøvbart.

2) Overtro på menneskelig erfaring

For det andre blir realiteten og det vi kan tro på begrenset til menneskelig erfaring. Hvis ikke mennesket kan observere og forske på noe så eksisterer det ikke. Det kan med rette sees på som en hovmodig holdning der mennesker leker allvitende gud, men feiler stort. For hvor mye vet vi? Hvis vi tar all kunnskap i universet og setter det som 100%, hvor mye av dette vet vi? Estimat: Langt under 1%.

Ateisten tror bare på det han kan erkjenne og erfare gjennom sine egne fem sanser. Ateisten begrenser dermed virkeligheten til egen erfaring og mulig menneskelig erfaring gjennom etterprøvbar forskning.

3) Lukket sinn

For det tredje har ateisten med sin selvmotsigende bekjennelse allerede i utgangspunktet utelukket det overnaturlige.

– Gjorde Jesus vann om til vin?

– Nei, fordi mirakler skjer ikke.

– Hvordan kan du utelukke alt overnaturlig?

– For det er bare det naturlige som eksisterer.

– Hvordan vet du det?

– For det er bare det vi erfarer.

– Men disiplene til Jesus erfarte noe annet.

– Nei, for mirakler skjer ikke.

Dermed blir for eksempel de tydelig mirakuløse Jesus-profetiene (Jes. 53) tilbakevist ved ateismens materialisme, uten at man engang ser på saken. Konklusjonen er tatt på forhånd og vitnene bes om å tie for det de sier kan ikke stemme.

Alle har en naturlig tendens til å forklare ting ut i fra ens eget verdensbilde. Dermed er det begrenset hvilken nytte mirakler har fordi ateisten ofte allerede har en grunnleggende vantro og flere alternative forklaringer (Luk. 16:31).

Så min påstand er at de ikke-nøytrale ateistiske brillene hindrer folk i å se ting som de er, samtidig som de lurer dem til å se feil. Og når dette ateistiske verdensbildet ikke ser ut til å kunne forklare verken seg selv eller verden tilstrekkelig så bør man kanskje åpne seg opp for andre alternativer?

4) Et hellig alternativ

Den ateistiske båten kan ikke flyte på rasjonalismens hav, for ateistene selv lager hull i skroget og senker den. En båt som flyter og som vil forbli flytende er den kristne. Og vi vil ha så mange som mulig over her!

Kristne kan redegjøre for det immaterielle, det filosofiske og religiøse og får dermed ingen problemer med sin bekjennelse: “Jeg tror på Gud, og i det lyset gir verden mening.” Dette skal vi utdype i følgende artikler.

“For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram.” Rom. 1:19

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

156 innlegg  12847 kommentarer

Den ateistiske "bekjennelsen"?

Publisert 5 måneder siden
Martin Doulos Hjellvik. Gå til den siterte teksten.
I denne artikkelen skal vi se på ateistens første problem, nemlig den ateistiske bekjennelsen.

Det finnes ingen ateistisk "bekjennelse", siden ateisme ikke er noe eget livssyn.  En ateist er rett og slett bare en som ikke tror på noen gud/noen guder.  Utover det kan ateister ha ulike tilnærminger til virkeligheten.

6 liker  
Svar
Kommentar #2

Gjermund Frøland

9 innlegg  5440 kommentarer

andre tilnærminger

Publisert 5 måneder siden
Martin Doulos Hjellvik. Gå til den siterte teksten.

– Gjorde Jesus vann om til vin?

– Nei, fordi mirakler skjer ikke.

Mosaisk tilnærming:

- Gjorde Jesus vann om til vin?

- Nei, for Jesus eksisterte ikke. Han er en gresk/kristen oppfinnelse 

En monoteistisk tilnærming:

- Gjorde Jesus vann om til vin?

- Ja, uansett hvilken gud jeg tror på, aksepterer jeg alle bilder av Gud. Vi monoteister deler ikke ateistenes lukkede sinn.

En annen monoteistisk tilnærming:

- Finnes det bare én Gud, og er Muhammed hans profet?

- Ja, uansett hvilken gud jeg tror på, aksepterer jeg alle bilder av Gud. Vi monoteister deler ikke ateistenes lukkede sinn.

En lukket tilnærming:

- Har ateisten et lukket sinn?

- Ja, for han tror ikke det samme som meg.

5 liker  
Svar
Kommentar #3

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Lee Strobel tidligere ateist

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Nei, for Jesus eksisterte ikke. Han er en gresk/kristen oppfinnelse 

Sitat hentet fra Wikipedia: the case for Christ

In 1980, former atheist and award-winning investigative journalist Lee Strobel applies his journalistic and legal skills to attempt to disprove his wife Leslie's newfound Christian faith, which causes problems within his marriage. After completing a thorough investigation for almost two years he finds the historical evidence for Jesus, and then finds a new faith in Christ.

Sitat slutt

Denne personen gjorde et sterkt arbeid for å forsøke å overbevise sin kone om Jesus ikke eksisterte slik du skriver. En historie du kanskje burde undersøke. Han skrev en bok om sin omvendelse, og det er nå filmatisert. Men du er jo så sterk i din overbevisning/tro at du sikkert ikke vil se hvilke bevis han fant på Jesus eksistens.

MVH

Rolf Larsen

4 liker  
Svar
Kommentar #4

Gjermund Frøland

9 innlegg  5440 kommentarer

Les nøyere!

Publisert 5 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Denne personen gjorde et sterkt arbeid for å forsøke å overbevise sin kone om Jesus ikke eksisterte slik du skriver. En historie du kanskje burde undersøke.

Jeg skrev "Mosaisk tilnærming:"

Poenget mitt er: Hvor åpent sinn har en troende jøde i øynene til en troende kristen?

Du kan jo prøve å svare selv.

2 liker  
Svar
Kommentar #5

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Jeg skrev "Mosaisk tilnærming:"

Poenget mitt er: Hvor åpent sinn har en troende jøde i øynene til en troende kristen?

Du kan jo prøve å svare selv.

Å lese mer nøye er vel noe alle kan behøve å gjøre. Uansett kan nok Lee Strobels vitnesbyrd gjelde alle, både jøder, muslimer og ateister som ikke tror på Kristus, det vil si at Han aldri har eksistert. For Lee Strobel som ateist tar også opp temaet om Kristi guddommelighet, noe både jøder, muslimer og ateister benekter.

Når det gjelder ditt spørsmål angående hvor åpent sinn en troende jøde har i øyene til en troene kristen kan jeg ikkke svare på, fordi en troende jøde er ikke ndvendigvis en som tror på den gamle jødiske troen. Det kan være en messiansk troende jøde også. Er det det siste, gjelder dermed ikke din påstand om den mosaiske tilnærmingen, fordi de tror både på loven (Moses) og Messias (Jesus).

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Han er en gresk/kristen oppfinnelse

Dette er feil. Kristus er vandret blant sine egne, og forkynte blant dem. Det samme gjorde hans første disipler. De virket i Jerusalem fram til byen ble ødelagt i år 70. De første kristne var jøder som fulgte "veien." I Apg kan du lese om 120 mennesker som møtes og ber, og når når de går ut for å forkynne, frelses 3000 og legges til de 120. Slik fortsetter forøkningen i Jerusalem og nærliggende byer. De troende samles i hus til hus møter, og hele familier kommer til tro, blir døpt og blir frelst.

Mvh

Rolf Larsen

3 liker  
Svar
Kommentar #7

Gjermund Frøland

9 innlegg  5440 kommentarer

Vel,

Publisert 5 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
For Lee Strobel som ateist tar også opp temaet om Kristi guddommelighet, noe både jøder, muslimer og ateister benekter.

det er dette jeg adresserer i innlegget.

For å si det med teskjemodus: Feiltroende har tydeligvis (minst) like lukkede sinn som ateister.

1 liker  
Svar
Kommentar #8

Gjermund Frøland

9 innlegg  5440 kommentarer

Les nøyere! 2

Publisert 5 måneder siden

Det er fortsatt mosaisk syn jeg viser til.

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Morten Andreas Horn

78 innlegg  2838 kommentarer

Hvilken ateist?

Publisert 5 måneder siden

Det er mulig det finnes ateister slik som Martin Hjellvik skriver om her. Men - hvem er de? Hvor finnes de? Ville de ordlagt seg slik han framstiller det her? Sett fra mitt eget ståsted som humanetiker (jeg foretrekker riktignok å kalle meg agnostiker framfor ateist) får dette innlegget en eim av svidd stråmann.

Jeg fikk lyst til å fyre alt i starten av innlegget, der du skriver: "Jeg vil hevde at hvis man fornekter Gud, så må man faktisk fornekte  rasjonalitet, moral, meningen med livet, menneskets verdi og menneskets  håp."

Men - dette er jo et helt besynderlig utsagn. Det er da vel ingen som fornekter gud? Eller, det er sikkert noen som fornekter gud, men de får tale for seg selv. Men det er en grunnleggende misforståelse å tro at ateister nødvendigvis fornekter gud.
For meg, som altså er agnostiker, ateist, humanetiker, you name it - for meg handler det ikke om å fornekte gud. Det er bare det at jeg ikke bryr meg. Jeg gir blaffen i spørsmål om hvorvidt det finnes en gud. Jeg er ikke gudsfornekter, jeg er gudløs. 

Det er sant at endel mennesker i dette land snakker som om det finnes en gud. Vel, dem om det. JEG har ikke meldt meg på i den debatten. Jeg lever mitt liv, fritt for guder og i utgangspunktet også for gudsdyrkelse.
Så er det slik at andres gudsdyrkelse kan påvirke også mitt liv og mine levevilkår. Det er stundom til stor ergrelse for meg, der hvor dette griper uønsket inn i mitt liv. Men for det aller meste er det noe som går meg hus forbi. Det skjer, sikkert/kanskje, men det har ikke noe med meg å gjøre. 

----------------------

Du skriver også: "Ateisten tror bare på det han kan erkjenne og erfare gjennom sine egne  fem sanser. Ateisten begrenser dermed virkeligheten til egen erfaring og  mulig menneskelig erfaring gjennom etterprøvbar forskning."

Men igjen bommer du på målet. Poenget med ateismen (og nå snakker jeg altså om den Morten Hornske ateismen, som jo bare er én av utallige individuelle former for ateisme, så heterogene at det knapt gir mening å snakke om "ateisme", det er et nesten meningsløst begrep) er ikke at jeg bare tror på det jeg kan erfare og erkjenne. Poenget er at jeg ikke tror

Jeg tror ikke på noen ting. Jeg tror ikke på at jeg sitter her og skriver. Jeg tror ikke på at jorda er flat, rund eller flattrykket rundt. Jeg tror ikke det jeg ser eller hører. Jeg "tror", eller rettere sagt mistenker, at den fysiske virkeligheten som jeg er en del av er mye mer komplisert enn det jeg kan sanse, og at min evne til å forstå det jeg sanser er begrenset. Jeg "tror" at alle "sannheter" jeg måtte holde meg med kan være misforståelser eller unøyaktigheter eller rent ut feil. Og jeg "tror" - dvs. antar - at det er umulig for meg å noen gang finne fram til noe som virkelig er objektivt og uomtvistelig sant. 

Derfor "tror" jeg ikke - jeg antar, jeg arbeider ut fra en antakelse om, og jeg er hele tiden forberedt på at det jeg antar kan vise seg å være feil. Samtidig er jeg et menneske, og derfor henfallen til fordommer, selvbedrag og slapphet, og jeg tenker derfor (i mine klarere øyeblikk) at jeg neppe klarer være så ærlig og innsiktsfull som det jeg gir inntrykk av her. 

Det er greit. For jeg er et menneske, et humanetisk menneske, kall meg gjerne humanistisk om du vil. For meg er det ikke noe viktig mål i finne SANNHETEN (med store bokstaver), eller gjøre det RETTE (ditto). For meg er målet å forsøke å forholde meg til det uforståelige på en best mulig måte, bedømt etter min stakkarslige fornuft og følelse, og å handle på en måte som oppleves mest mulig riktig for meg - og for de som er rundt meg. 

--------------------------------

Det finnes sikkert, muligens, ateister som passer til beskrivelsen du gir her. Men i så fall illustrerer det meningsløsheten i ateist-begrepet, som jo egentlig bare definerer folk ut fra det at det finnes teister- ergo finnes det også a-teister. Det blir litt som å snakke om en regjering av de "ikke-sosialistiske partiene": Upresist, og dertil meningsløst. 

Kjernen i den humanetiske form for ateisme er vel dette: Å tåle å leve med uvissheten, og tenke at "det er greit".

5 liker  
Svar
Kommentar #10

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
For å si det med teskjemodus: Feiltroende har tydeligvis (minst) like lukkede sinn som ateister.

feil organ, lukket ånd

1 liker  
Svar
Kommentar #11

Stefan Bonkowski

0 innlegg  425 kommentarer

Ateist eller troende

Publisert 5 måneder siden

Påstanden om at ateister er en homogen gruppe er feil.

En ateist tror ikke på noen gud på samme måte som troende ikke tro på andre guder enn sin egen.

2 liker  
Svar
Kommentar #12

Gjermund Frøland

9 innlegg  5440 kommentarer

Ok!

Publisert 5 måneder siden

"Feiltroende har minst like mye "lukket ånd" som ateistene."

2 liker  
Svar
Kommentar #13

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er fortsatt mosaisk syn jeg viser til.

Mulig, men kristne deler syn med det mosaiske inntil en viss del. Og feilen du begår er å komme med en påstand om at Jesus er en gresk/kristen oppfinnelse. Faktisk er det ikke det. GT viser til Kristus skal komme, som er  det mosaiske syn. Forskjellen på det mosaiske syn og det kristne syn er at kristne tror de profetiske ord er blitt oppfylt gjennom Kristi liv, korsfestelse, død, himmelfart og troninsettelse i himmelen. Disse ting venter jøder i en viss grad på ennå. 

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #14

Stefan Bonkowski

0 innlegg  425 kommentarer

Lee Strobel

Publisert 5 måneder siden

Sitat fra et intervju med Strobel :

I nesten to år, undersøkte jeg vitenskap, filosofi og historie. Jeg leste litteratur (både pro og con), quizzed eksperter, og studerte arkeologi. Den 8. november 1981, alene i rommet mitt, tok jeg en gul juridisk skriveblokk og begynte å oppsummere bevisene jeg hadde møtt. I lys av det vitenskapelige beviset som peker mot en Skaper og det historiske bevis for Jesu oppstandelse, kom jeg til den konklusjonen at det ville ha krevd mer tro for meg å opprettholde min ateisme enn å bli kristen.

Har du lest noen av bøkene til Strobel??


1 liker  
Svar
Kommentar #15

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
En ateist tror ikke på noen gud på samme måte som troende ikke tro på andre guder enn sin egen.

du glemmer deg visst. Hinduisme har flere guder, eller avatarer av samme gud og forholde seg til.

Mvh 

Rolf Larsen

1 liker  
Svar
Kommentar #16

Geir Wigdel

14 innlegg  1893 kommentarer

Utgangspunktet er

Publisert 5 måneder siden

fullstendig feil. Ateisten "tror" ikke ditt og datt slik trådstarter postulerer. Ateisten har ikke en gitt kunnskapsmengde eller forståelseshorisont. Poenget er jo nettopp at ateisten (og mange teister eller agnostikere) er åpne for ny viten og ny erkjennelse, men de konstruerer ikke denne erkjennelsen. Å bruke gamle skrifter, som er blitt til under helt andre kunnskapsregimer, til å bevise "det overnaturlige" er uholdbart. Vi har ingen mulighet til å vite om Jesus forvandlet vann til vin. Det eneste vi vet, er at noen skrev ned at han gjorde det. Det samme gjelder alle beskrivelser av overnaturlige hendelser i Bibelen, og andre religiøse skrifter for den del. Dette kan en velge å tro på eller la være, men å tro på noe er ikke det samme som å bevise at det er objektivt sant. Nå er ikke slike bevis for objektiv sannhet noen nødvendighet for religionens sannhet eller berettigelse. For å vurdere det bør en følge Jesu råd og se på fruktene, dvs om religionen og utøvelsen av den gavner menneskene.

4 liker  
Svar
Kommentar #17

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Har du lest noen av bøkene til Strobel??

Jeg kom over navnet hans i filmen The case for Christ. Har siden sett litt klipp på youtube. Har ikke hatt gleden av å lese noe av ham. Har snakket med en som har lest ham. Han fortalte meg at han leste mye av Strobel rett etter sin egen omvendelse.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Svar
Kommentar #18

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
"Feiltroende har minst like mye "lukket ånd" som ateistene."

Når du nå innser at det er snakk om lukket ånd, og ikke sinn, så kan du kanskje også se at for å få åpnet opp denne ånden, trenger man Kristus for å bli født på ny?

Det er i hvert fall det bibelen avslører. Det samme er hva Lee Strobel fant ut etter 2 år med etterforskning på om Jesus virkelig eksisterte. Han ble født på ny i sin ånd, og hans ånd åpnet seg opp.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Svar
Kommentar #19

Stefan Bonkowski

0 innlegg  425 kommentarer

Å lese Strobels

Publisert 5 måneder siden

bøker vil gi deg en innsikt i hvilke argument han bruker for å overbevise seg selv om at gud eksistere.Det er stort sett argumenter fra apologetikere,kreasjonisme og intelligent design.


2 liker  
Svar
Kommentar #20

Gjermund Frøland

9 innlegg  5440 kommentarer

Les nøyere! 3

Publisert 5 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Og feilen du begår er å komme med en påstand om at Jesus er en gresk/kristen oppfinnelse.

Det er altså et mosaisk syn som representeres i det siterte.

1 liker  
Svar
Kommentar #21

Gjermund Frøland

9 innlegg  5440 kommentarer

QED

Publisert 5 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Når du nå innser at det er snakk om lukket ånd, og ikke sinn, så kan du kanskje også se at for å få åpnet opp denne ånden, trenger man Kristus for å bli født på ny?

Du fortsetter bare å bekrefte at skillet ikke går mellom ateister om monoteister.

Skillet går tydeligvis mellom rettroende (kristne) på den ene siden og ateister og feiltroende monoteister på den andre siden.

3 liker  
Svar
Kommentar #22

Trond Isaksen

0 innlegg  31 kommentarer

Helt kort fra en ateist:

Publisert 5 måneder siden

Kan godt være at det meste som eksisterer er skjult for meg, bak horisonten. Det er ikke det samme som at jeg tror på ditt forslag om det som måtte befinne seg bak horisonten der vi ikke kan se, for eksempel at det er en gud der.  

3 liker  
Svar
Kommentar #23

Stefan Bonkowski

0 innlegg  425 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Om en religion eller livssyn gangner menneskener er ikke det noe bevis på at det finnes en gud.Det eneste det gjør er å vise at en  religion, eller et livssyn uten en gud ,gangner oss.

1 liker  
Svar
Kommentar #24

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Du fortsetter bare å bekrefte at skillet ikke går mellom ateister om monoteister.

Skillet går tydeligvis mellom rettroende (kristne) på den ene siden og ateister og feiltroende monoteister på den andre siden.

om du liker å forenkle versjonen av det jeg skriver, så kan jeg ikke gjøre noe med det. For det er ikke snakk om rettroende, men om å bli født på ny, fra å ha en lukket ånd til å ha en åpen ånd, en ny ånd. Som å være et spedbarn som må drikke den uforfalskede melken.

Du må gjerne finne et skille der, men det er ikke i forhold til hvem som er rettroende, men hvem som er født med nytt, evig guddommelig liv.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Svar
Kommentar #25

Steinar Skjelanger

0 innlegg  22 kommentarer

Skeivt ut fra hoppkanten

Publisert 5 måneder siden

Forfatteren kommer helt feil ut når han snakker om "det ateistiske verdensbildet". Noe slikt finnes ikke, og dermed faller hele bunnen ut av argumentasjonsrekken.

De stråmennene som settes opp for å vise svakhetene i dette innbilte verdensbildet er det trivielt å plukke fra hverandre (slik forfatteren selv også gjør), men jeg tviler sterkt på at det finnes et eneste menneske som passer til artikkelens beskrivelse av hva en ateist tenker, tror og mener.

Så feil er utgangspunktet at man må undres om forfatteren virkelig tror det han selv skriver.

4 liker  
Svar
Kommentar #26

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Les nøyere 4

Publisert 5 måneder siden

synd det går deg hus forbi at det mosaiske syn er ikke bare en jødisk ide.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Svar
Kommentar #27

Gjermund Frøland

9 innlegg  5440 kommentarer

Irrelevant

Publisert 5 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
synd det går deg hus forbi at det mosaiske syn er ikke bare en jødisk ide.

Det er ingen grunn at et syn skal være eksklusivt for at det skal ha gyldighet.

Faktisk er det bare en bekreftelse på det som andre har fokusert på i denne tråden: Vi er alle ateister i forhold til en haug med guder, både monoguder og polyguder.

Du er tydeligvis ateist og åndelig lukket for alle andre guder enn den som er far til Jesus Kristus.

2 liker  
Svar
Kommentar #28

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
bøker vil gi deg en innsikt i hvilke argument han bruker for å overbevise seg selv om at gud eksistere.Det er stort sett argumenter fra apologetikere,kreasjonisme og intelligent design.

Filmen gir et annet inntrykk enn det du forteller, men jeg tviler ikke på det du sier, fordi han har jo vært pastor i over 30 år nå, så det stemmer nok, det du skriver. Tror nok den første boken han skrev vil være den mest overbevisende, da den tar for seg prosessen rundt hans undersøkelse av Jesu eksistens, der han intervjuet mange eksperter på Bibelens troverdighet. Han intervjuet ikke bare apologetikere, men også skeptikere, forskere, leger med mer fra begge sider, både teister og ateister som bekreftet alle de saker han forsøkte å motbevise fra Bibelen. Det var faktisk en ateist som anbefalte ham å gjøre det. Alle youtube klipp de han snakker om dette, forteller han også om menneskene han snakket med, og han kan sette seg selv i samme spor som kjente ateister, fordi han kjenner seg igjen i deres argumenter.

MVH

Rolf Larsen

3 liker  
Svar
Kommentar #29

Stefan Bonkowski

0 innlegg  425 kommentarer

Å lese

Publisert 5 måneder siden

Skulle ønske at du hadde lest noen av Strobels bøker.Jeg leste de to første han kom med for en tid siden,men jeg leste også kritikker av hans bøker og sjekket med en del andre ,både teologer,historikere og ateister.

Desverre så er det slik at nesten alt han skriver og de han snakker med ikke holeer mål.Dette både fra religionshistorikere,arkeologer,teologer osv.Det er stort sett kun de mest innbarkede apologister,kreasjonister ol. som støtter det han påstår.

Et eksempel er "The case for a creator"

Der han påstår å innhente opplysninger fra eksperter når det gjelder evolusjonsteorien.De aller fleste han intervjuer er teologer og filosofer som kanskje har bitte litt tilleggsutdannelse i fag som er relevante for ET.De som har reell utdannelse innenfor ET ( et fåtall) er kjente tilhengere av kreasjonisme og  ID.

Hvor seriøst skal en da ta slike bøker ,når forfatterens påstander om uavhengige "eksperter" ikke er i nærheten av den fulle sannhet.?

 

 

1 liker  
Svar
Kommentar #30

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen grunn at et syn skal være eksklusivt for at det skal ha gyldighet.

Det er slik du presenterer det i hvertfall, det mosaiske synet, at det er ensbetydende slik og er kun gyldig slik du beskriver det. Og det til tross for at den kristne tro har sin basis fra den mosaiske synet. Den kristne tro bygger veldig mye på det mosaiske synet.

Faktisk er det bare en bekreftelse på det som andre har fokusert på i denne tråden: Vi er alle ateister i forhold til en haug med guder, både monoguder og polyguder.

Mulig dere er ateister i forhold til guder, monoguder og polyguder, men dere mangler likevel ikke tro på deres overbevisninger, og det kan likefult kalles tro.

Du er tydeligvis ateist og åndelig lukket for alle andre guder enn den som er far til Jesus Kristus.

Jeg kjenner ingen annen gudstro som taler som den kristne troen, som bringer liv inn i den troende når den vel er født på ny. Det er dette evige, guddommelige livet som kommer via Guds nåde som skiller kristne fra alle andre trossamfunn. Det er denne salvelsen som kommer over de kristne, som får dem til å kunne leve et liv som vitner om Kristus. Ikke alle som sier de er kristne, har denne salvelsen, og derfor er det lett for deg og kritisere oss andre troende, fordi du kan ikke skille klinten fra hveten. For du som alle andre dømmer mennesker etter det yttre, etter det du ser, etter menneskers handlinger og gjerninger.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Svar
Kommentar #31

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Hvor seriøst skal en da ta slike bøker ,når forfatterens påstander om uavhengige "eksperter" ikke er i nærheten av den fulle sannhet.?

Som jeg har skrevet før, du har hatt fordelen av å lese og kan bedømme dette bedre enn meg. Jeg kan kun bedømme utifra filmen. Og utifra filmen så var han ikke like ensidet i sin etterforskning som du fremstiller ham. Med tanke på hvordan han var før han ble frelst, tror jeg nok at å fremstille alle Lee Strobels bøker som useriøse, med tanke på hvor lang tid han brukte på å etterforske Jesu eksistens.

Nå skal det sies jeg skriver her om The case for Christ, mens du viser til The case for the Creator. Det er to forskjellige bøker, og mulig han er bias i sin andre bok. Det kan jeg ikke bekrefte siden jeg ikke har lest noen av disse.

Men på meg så virker det som du unnviker å sankke om hva du fant ut av ved å lese boken The case for Christ. Hva fant du ut her?

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Svar
Kommentar #32

Gjermund Frøland

9 innlegg  5440 kommentarer

QED 2

Publisert 5 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner ingen annen gudstro som taler som den kristne troen, som bringer liv inn i den troende når den vel er født på ny. Det er dette evige, guddommelige livet som kommer via Guds nåde som skiller kristne fra alle andre trossamfunn

Det ser ut til at vi to er enige om at skillet ikke går mellom ateister og monoteister, men mellom rettroende (i ditt tilfelle: de kristne, men bare de som har fått salvesen(!)) og røkla (ateister og andre feiltroende).

2 liker  
Svar
Kommentar #33

Gjermund Frøland

9 innlegg  5440 kommentarer

Les nøyere! 5

Publisert 5 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder ditt spørsmål angående hvor åpent sinn en troende jøde har i øyene til en troene kristen kan jeg ikkke svare på, fordi en troende jøde er ikke ndvendigvis en som tror på den gamle jødiske troen. Det kan være en messiansk troende jøde også.

Det var derfor jeg skrev mosaisk tilnærming.


Svar
Kommentar #34

Stefan Bonkowski

0 innlegg  425 kommentarer

The case of christ

Publisert 5 måneder siden

Egentlig har jeg ikke noe i mot at kristne skriver bøker som støtter deres syn.Det jeg ikke liker med Strobels"  Case for christ" er at han er uærlig.

Hans intensjoner skinner klart igjennom når de eneste han snakker med er konservative apologeter,men ingen kritikere.

En undersøkende journalist ville ikke arbeide på denne måten,han ville i det minste bruke kritikere og også referere til disse.Det gjør ikke Strobel.

Se hvordan han sammenligner historiteten mellom Jesus og Alexander den store.

Alexander hadde egen historiker Callisthenes of Olynthus samt Anaximenes,Aristobolus,Eumenes og Nearcus som var en av hans generaler.Alle disse skrev ned det de opplevde.Tilsvarende historiske skrifter finnes ikke Om Jesus.Men Strobel klarer å påstå at historien om Alexander er skrevet 500 år etter hans død,dette viser at det som står i NT er like godt ja bedre dokumentert en historien om Alexander.


Svar
Kommentar #35

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  163 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg er enig i at materialismen har mange vanskelige filosofiske problemer knyttet til seg. Personlig er jeg ateist, men tror at det må eksistere mer enn bare materie.

Jeg ville bare si at det finnes også ateister som tenker på en annen måte, som Thomas Nagel for eksempel.

1 liker  
Svar
Kommentar #36

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Kildekritikk

Publisert 5 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

Egentlig har jeg ikke noe i mot at kristne skriver bøker som støtter deres syn.Det jeg ikke liker med Strobels"  Case for christ" er at han er uærlig.

Hans intensjoner skinner klart igjennom når de eneste han snakker med er konservative apologeter,men ingen kritikere.

Du sier han er uærlig. Han skriver bare en bok utifra hvor han står etter en to år lang prosess. Du henviste selv til hva han hadde sagt i et intervju: 

"I nesten to år, undersøkte jeg vitenskap, filosofi og historie. Jeg leste litteratur (både pro og con), quizzed eksperter, og studerte arkeologi. Den 8. november 1981, alene i rommet mitt, tok jeg en gul juridisk skriveblokk og begynte å oppsummere bevisene jeg hadde møtt. I lys av det vitenskapelige beviset som peker mot en Skaper og det historiske bevis for Jesu oppstandelse, kom jeg til den konklusjonen at det ville ha krevd mer tro for meg å opprettholde min ateisme enn å bli kristen."

Jeg har ikke lest boken, kun sett filmen. Jeg har inntrykket av at filmen og boken The case for Christ beskriver den samme prosessen, men i filmen utelates en del viktige betraktninger. Uansett tror jeg at han ikke kan kalles uærlig. Han beskriver denne prosessen han gikk gjennom i løpet av 2 år på en subjektiv måte, og han konkluderer med at det ville krevd mer å opprettholde sin tro på ateisme enn å bli kristen.

Det er sterke ord. Å opprettholde sin tro på ateisme. Hva er man ikke da villig til å forsake. Til og med si at et menneske er uærlig. Jeg tror ikke en person som var så uttalt ateistisk ville bli uærlig overfor den prosessen han gikk gjennom.

Kan det ikke faktisk være at du gjennom ditt ateistisk syn faktisk ser alt han skriver om og de mennesker han møter som apologetisk/apologeter, fordi det støtter ham. Først må man undersøke faktaene i boken. Hvem er disse personene, de han møtte. Er de alle troende? I kildekritikkens navn bør man først finne ut om det man sier om en bok er sant før man hevder det er sannheten.

Når det gjelder Alexander den store, vet jeg ikke om den sammenligningen med Jesus er så bra. Men det som kom fram i filmen, og som nok er hovedpoenget, er at det finnes mange kjente dokumenter om Jesus, og det skal ikke bare være bibelske men faktiske historiske dokumenter som bekrefter bibelen på Jesu eksistens. Det er i hvert fall det jeg sitter igjen med etter å ha sett filmen. Her ble forresten ikke dette med Alexander den store nevnt.

Jeg bør kanskje lese boken for å diskutere dens meritter mer, men jeg har andre bøker som er mer viktige for meg i øyeblikket.

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #37

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Dine ord

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det ser ut til at vi to er enige om at skillet ikke går mellom ateister og monoteister, men mellom rettroende (i ditt tilfelle: de kristne, men bare de som har fått salvesen(!)) og røkla (ateister og andre feiltroende).

Hva kan jeg si! Du har en forutfattet mening som tydeligvis ikke kan endres. For deg kan røkla ikke kan visst tydligvis ikke salves, eller?

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #38

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  98 kommentarer

En masse svada

Publisert 5 måneder siden

Denne mannen har ett problem , han har tydeligvis ikke forstått ateisme ! Forøvrig lurer jeg på om kristne kan svare på hvorfor en eventuell universell skaper for milliarder av år siden tilfeldigvis skulle samsvare med den judeokristne guden med sine klare menneskelige fakter , som feks avsky for seksuelle handlinger .. Det er nok ett større problem enn å forsvare ateismen ! 

Svar
Kommentar #39

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Les nøyere 6

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det var derfor jeg skrev mosaisk tilnærming.

Du skrev mer en det, som at Jesus er gresk/kristen oppfinnelse, med henvisning til alt annet som du og jeg har skrevet til hverandre om dette, i ditt tilfelle, kun repitisjon, noe som er en debatt teknikk. Venter på spenning på Les nøyere 7 som vil si: Mosaisk tilnærming....

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #40

Gjermund Frøland

9 innlegg  5440 kommentarer

Teskje

Publisert 5 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Du skrev mer en det, som at Jesus er gresk/kristen oppfinnelse, med henvisning til alt annet som du og jeg har skrevet til hverandre om dette, i ditt tilfelle, kun repitisjon, noe som er en debatt teknikk. Venter på spenning på Les nøyere 7 som vil si: Mosaisk tilnærming....

Poenget mitt, og det burde være åpenbart, er at mosaisk tro ikke inkluderer, eller i det hele tatt kjenner til, den historiske Jesus Kristus.

Videre var poenget mitt, og det er åpenbart, at dermed har også monoteister (feiltroende) "et lukket sinn" eller "en lukket ånd".

Det var det hele. Og jeg trodde vi hadde fått etablert enighet om dette.

Når det gjelder ateister, og dette er du sikkert klar over, er det mange av dem som regner med at den historiske Jesus faktisk har eksistert.Svar
Kommentar #41

Gjermund Frøland

9 innlegg  5440 kommentarer

Irrelevant

Publisert 5 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hva kan jeg si! Du har en forutfattet mening som tydeligvis ikke kan endres. For deg kan røkla ikke kan visst tydligvis ikke salves, eller?

Hvis noen i gruppen "røkla" begynner å tro på din Gud, er salvelsen sikkert nært forestående.

Men dette er irrelevant.

Poenget er om ateistene er antitesen til monoteistene (som trådstarter legger opp til) eller om ateistene, sammen med andre feiltroende, utgjør antitesen til de rettroende (som jeg trodde vi hadde nådd enighet om).

 

Svar
Kommentar #42

Stefan Bonkowski

0 innlegg  425 kommentarer

Film

Publisert 5 måneder siden

Du bør lese bøkene.


Legg merke til at Lee Strobel ikke intervjuet ateister, ikke-kristne eller eksperter som støttet en annen holdning (vel, for å være rettferdig, av de 50 + intervjuene i hans bøker, er kanskje 2 eller 3 ikke kristne, men dette er neppe en rettferdig veiing av fakta). Han håndplukket de kjente forskerne som han visste om i forkant , ville støtte meningene han allerede var fast bestemt på å formidle. Og da, under intervjuene, stiller han spørsmål som synes å være oppriktig rettferdig, men som ved nærmere inspeksjon er ledende spørsmål, spørsmål som er klokt utformet for å lede samtalen mot en forhåndsbestemt konklusjon uten at det  synes som de gjør det.


. Lee Strobel er en mann som gjennomførte sin egen forskning på slutten av 70-tallet og tidlig på 80-tallet, og som, etter at han avsluttet sin forskning, ble kristen. I motsetning til hva folk flest tror, er disse bøkene imidlertid ikke en redegjørelse for den forskningen. Disse bøkene ble skrevet mye senere, etter at Lee allerede hadde blitt en kristen. Så det som virkelig skjedde her er at Lee Strobel allerede hadde bestemt hva slags bøker han ønsket å skrive, hva meldingen ville være, hva konklusjonene ville være, og hva deres endelige partiskhet ville være. Han dro deretter ut og intervjuet eksperter for å støtte sin forhåndsbestemte bias.

Svar
Kommentar #43

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Poenget mitt, og det burde være åpenbart, er at mosaisk tro ikke inkluderer, eller i det hele tatt kjenner til, den historiske Jesus Kristus.

Videre var poenget mitt, og det er åpenbart, at dermed har også monoteister (feiltroende) "et lukket sinn" eller "en lukket ånd".

Det var det hele. Og jeg trodde vi hadde fått etablert enighet om dette.

Når det gjelder ateister, og dette er du sikkert klar over, er det mange av dem som regner med at den historiske Jesus faktisk har eksistert.

Både den kristne og den muslimske tro har en mosaisk tilnærming, men de benekter ikke eksistensen av Jesus. Muslimer benekter kun at Han døde og at Han er Guds Sønn. De mener han er en profet som ble hentet opp til Gud før Han døde på korset.

Den kristne tro har også mosaisk tilnærming, i den forstand at de viser til den gamle jødiske troen som en forløper til den kristne, som var en budbærer for Kristus, som gav håp til det jødiske folket om at en frelser (Messias) skulle komme. Messias betyr Den Salvede, oversatt til gresk heter Den Salvede for Kristus. Så istedet for å si Jesus Kristus på norsk, så burde vi si Jesus Den Salvede.

Jeg skjønner at du vil sette en stopper for den mosaiske troen ved Kristus. Og det er naturlig, men din forenkling av det hele henger ikke på greip fra standpunktet til en troende, det er så enkelt.

MVH

Rolf Larsen


1 liker  
Svar
Kommentar #44

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
feks avsky for seksuelle handlinger

Sex handler om lyst, begjær etter en person som kan tilfredsstille et menneskelig behov for forøkning, for å produsere en arving, for å produsere en slektstavle, en evig arvelinje med ditt eget DNA, og det er best gjort med det motsatte kjønn, ikke sant. Dette er kjødets lyst. Det styrer mange menneskers handlinger i deres hverdag, er du enig i det? Menn er ofte pådrivere, har gjerne sex med flere partnere. I Norge er kvinner sett på som like sterke pådrivere, ofte likestilt i valg av partnere. Dette gjør at disse menneskene velger partnere pga lyst og begjær og hvem som tilfredsstiller dem i nuet. Skilsmisseraten viser nok til at følelseslivet deres har mangler til å vare livet ut, fordi det har vært basert på fysisk attraksjon fremfor andre verdier som forelskelse, kjærlighet, vennskap, og andre ting som bygger opp relasjonen. 

Lyst kan vedvare, men bare så lenge kroppen er tiltrekkende for partene. Ofte er menn tiltrukket av yngre kvinner fordi de kan bære barn, de er faste og fine i kroppen. Kvinner ønsker menn med stamina, og det er yngre menn også, så de må selv holde seg i form.

Vil du ikke si at de som er opptatt av disse tingene, de bryr seg ikke om andre verdier? De har en ytlighet i forhold til andre mennesker, de bryr seg sjelden andre ting enn kroppsidealer, noe som er ganske gjennomgående i verden i dag.

Så viss du ikke ser dette, er det ingen vits å fortsette min forklaring.

MVH

Rolf Larsen


2 liker  
Svar
Kommentar #45

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  98 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Evolusjonært sett har de med størst sexlyst nok vært vinneren , kjenner mennesker som har mye sex uten at det ødelegger for deres liv i det hele tatt ! De har masser av andre gode verdier ! At en kosmisk skaper derimot skulle være opptatt av hvem vi går i seng med , ja det er bare latterlig ! 

1 liker  
Svar
Kommentar #46

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Evolusjonært sett har de med størst sexlyst nok vært vinneren , kjenner mennesker som har mye sex uten at det ødelegger for deres liv i det hele tatt ! De har masser av andre gode verdier ! At en kosmisk skaper derimot skulle være opptatt av hvem vi går i seng med , ja det er bare latterlig ! 

Om det bare handler om evolusjon, da er vi ikke mer enn dyr som følger våre instinkter. Med en slik tanke, da finnes ikke følelser, det finnes ikke sinn, det finnes ikke vilje, det finnes ikke den menneskelige ånd, kun kropp, begjær, lyst, åtrå, instinkt, dyriske behov som må etterfølges for menneskets overlevelse. Jeg har aldri hevdet at det ikke finnes mennesker som ikke kan finne hverandre og leve godt sammen på bakgrunn av disse vilkårene, men skilsmisseraten indikerer noe annet.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Svar
Kommentar #47

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Din gjengivning i forhold til de fakta som fremkommer i både det sitatet du selv gjengir i kommentar 14, og at han skal ha gjennomført forskningen først etter han ble kristen stemmer jo ikke i forhold til filmen The case for Christ. Og filmen er jo basert på boken. 

I filmen hadde han spørsmålet før han fant svaret, og det var grundige undersøkelser før han oppsøkte eksperter på området. 

Din gjengivelse virke subjektive, noe sikkert også min ser ut som, derfor anbefaler jeg å være kildekritisk til Lee Strobels kilder, sjekk dem ut, har de alltid vært kristne, eller har de gått gjennom en lignende prosess som ham, gjort undersøkelser i forhold til Bibelen? Om de har, da bør du vurdere gjøre dine egne undersøkelser, og stille dine egne spørsmål, og lese på egen premisser (pro og cons).

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #48

Rolf Larsen

18 innlegg  2799 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
At en kosmisk skaper derimot skulle være opptatt av hvem vi går i seng med , ja det er bare latterlig ! 

Det du henviser til er Moseloven, og ble gitt til Guds folk for at de skulle oppdage at de ikke kunne leve som Gud, og det var ment at de ydmykt skulle si til Gud, vi kan ikke leve etter dine bud, fordi vi klarer ikke å gjøre det du befaler. 

Intensjonen til de ti bud er å vise menneskene at de ikke møter Guds standard, slik at de vil innse sin falne posisjon i forhold til Gud. Men Israels barn var stolte og sa vi vil gjøre som Gud befaler, derfor ble menneskets begjær og Guds bud til fall for menneske. 

Bare et menneske har klart å leve i henhold til Guds befaling når det gjelder de ti bud, det er Kristus. 

At Gud skal være opptatt av ditt og mitt sexliv, det er det som er latterlig. 

Han er opptatt av dem som søker Gud, og ønsker å ha en relasjon med Ham, de andre har Han overlatt til seg selv, slik at de kan gjøre som de vil, leve etter sine egne lyster, begjær og åtrå. Gud har overbærenhet overfor disse menneskene som velger et slikt liv. 

Ofte kan man se at det finnes de kristne som peker på menneskers synd, men glemmer selv at de kommer fra samme stykke stoff. Ved å peke på menneskers sexvaner, driver de gjerne folk lenger bort fra Gud, istedet for så frøet Kristus i deres hjerte. Når det er gjort lenge og ofte nok, får mange ikke-troende, kristendommen i vrangstrupen, og sier de er ateister, agnostiker, eller blir muslimer eller buddhister.

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #49

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  98 kommentarer

Guds folk

Publisert 5 måneder siden

Ok , mennesket utvandret fra Afrika for rundt 100000 år siden , de første antydninger  på  " guds utvalgte folk " ( som jeg antar du mener er Jødene ) er hva , +/- 5000 år , altså gikk det 95000 år fra de første Homo Sapiens til guds utvalgte folk dukket opp. Når skal dere innse at disse tre religionene ( Jødedom, Islam , Kristendom) bare er stammereligioner , akkurat som vår åsatro . Som ved flere tilfeldigheter har spredd seg til å ble verdensreligioner  

Svar
Kommentar #50

Stefan Bonkowski

0 innlegg  425 kommentarer

Strobel

Publisert 5 måneder siden

Strobel ble kristen i 1981,første boken kom i 1998.Han arbeidet som pastor fra 1987 til 2000 og har fortsatt med religiøse tv-show osv.

Hvor forutintatt tror du han var når han skrev sin første bok.?Det bør være ganske innlysende.Hvem er det han snakker med og hvem er det han skriver om uten å ta kontakt med for motargument.Han snakker med en mengde evangeliske apologeter,men ingen kritikere.Kritikerene tar han ikke kontakt med,men henviser til hva de har sagt tidligere.

Han var altså en overbevist kristen lenge før han skrev sin første bok.

Et knippe kilder han bruker i sine bøker.Alle kjente apologister,kreasjonister  eller ID tilhengere

Bruce Metzger, Phillip Johnson, Ravi Zacharias,D. James Kennedy,  J.P. Moreland,Peter Kreeft, Eller hva med arkeologen Jerry Vardmann,eller Johnatan Wells,Michael Behe
Svar

Siste innlegg

Ungt opprør mot våpen
av
Une Bratberg
rundt 3 timer siden / 82 visninger
1 kommentarer
Lignelsen om navlestrengen
av
Kris Guleng
rundt 5 timer siden / 102 visninger
0 kommentarer
Rosa kompetanse
av
Lars Jørgen Vik
rundt 6 timer siden / 82 visninger
0 kommentarer
La ungene være, kristne venner!
av
Levi Fragell
rundt 7 timer siden / 1002 visninger
0 kommentarer
Tro på himmelen
av
Pernille Veland
rundt 11 timer siden / 95 visninger
0 kommentarer
"The New State Solution"
av
Roald Øye
rundt 12 timer siden / 270 visninger
8 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Ungt opprør mot våpen
av
Une Bratberg
rundt 3 timer siden / 82 visninger
1 kommentarer
Lignelsen om navlestrengen
av
Kris Guleng
rundt 5 timer siden / 102 visninger
0 kommentarer
Rosa kompetanse
av
Lars Jørgen Vik
rundt 6 timer siden / 82 visninger
0 kommentarer
La ungene være, kristne venner!
av
Levi Fragell
rundt 7 timer siden / 1002 visninger
0 kommentarer
Tro på himmelen
av
Pernille Veland
rundt 11 timer siden / 95 visninger
0 kommentarer
"The New State Solution"
av
Roald Øye
rundt 12 timer siden / 270 visninger
8 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Idear og deira forførande makt
rundt 1 time siden / 168 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ungt opprør mot våpen
rundt 2 timer siden / 82 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
"The New State Solution"
rundt 2 timer siden / 270 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Idear og deira forførande makt
rundt 2 timer siden / 168 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 2 timer siden / 1074 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
"The New State Solution"
rundt 2 timer siden / 270 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
"The New State Solution"
rundt 3 timer siden / 270 visninger
Roald Øye kommenterte på
"The New State Solution"
rundt 3 timer siden / 270 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
"The New State Solution"
rundt 3 timer siden / 270 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Etter fallet kommer hevnen
rundt 4 timer siden / 25370 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Etter fallet kommer hevnen
rundt 4 timer siden / 25370 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor akkurat Bibelen?
rundt 5 timer siden / 1967 visninger
Les flere