Martin Doulos Hjellvik

Pastor i Kilden Menighet på Jæren
6    105

Ateistens problemer

Jeg vil hevde at hvis man fornekter Gud, så må man faktisk fornekte rasjonalitet, moral, meningen med livet, menneskets verdi og menneskets håp.

Publisert: 23. sep 2017 / 1608 visninger.

JEG LIKER ATEISTER. De er ofte engasjerte og skyr ikke unna de dypere og vanskelige temaene. Så hvis du er ateist så håper jeg du vil bli med på denne serien og at du ikke føler deg påkjørt, overkjørt eller forbikjørt. Når det er sagt så vil det bli delt ut et par vennlige verbale slag i håp om å treffe på-knappen til hjernen din.

Denne serien skal altså handle om ateisme og vi skal se på hvordan det ateistiske verdensbildet ikke henger sammen. På den andre siden skal vi se hvordan det kristne verdensbildet gir mening og forklarer alt, og hvordan alle ting henger sammen i Jesus.

“For det er i ham [Gud] vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.’” Apg. 17:28

Jeg vil hevde at hvis man fornekter Gud, så må man faktisk fornekte rasjonalitet, moral, meningen med livet, menneskets verdi og menneskets håp. Hold an hesten og ikke skyt meg ennå, men bli med videre. Dette vil bli utdypet i denne og senere artikler.

I denne artikkelen skal vi se på ateistens første problem, nemlig den ateistiske bekjennelsen.

Selvmotsigende bekjennelse

Den vanlige vestlige ateist har et materialistisk verdensbilde, og tror ikke på noe immaterielt som en gud, men bare på materien.

«Materie, fellesbetegnelse for det som har utstrekning, størrelse og form, samt masse, vekt, bevegelighet og fasthet. For at noe skal regnes som materie må det gjerne også kunne observeres, måles og oppdeles. I filosofien og vitenskapens historie har begrepet vært brukt om den fysiske virkelighet som motsetning til det åndelige.» Store norske leksikon

Det vil si at ateisten tror at materien er det eneste som eksisterer for det kan vi bevise ved vitenskapelig forskning og etterprøving. Derfor sier ateisten typisk:

«Jeg tror bare på det som kan bevises vitenskapelig.» Problemet med den bekjennelsen er tresidig.

1) Selvmotsigelse

For det første er det materialistiske verdensbildet i seg selv ikke-materialistisk, og som andre verdensbilder så kan det ikke bevises empirisk. Man kommer ikke frem til det verdensbildet som et resultat av forskning fordi nettopp det verdensbildet faller utenfor rammene for menneskelig empirisk forskning. Det materialistiske verdensbildet er ikke-materialistisk, det er metafysisk. Det er en filosofi, en ideologi eller en … religion. Så allerede i sin materialistiske bekjennelse motsier ateisten seg selv med et ikke-materialistisk konsept om virkeligheten. For det er nettopp det ikke-materialistiske ateisten prøver å forsvare seg mot, men så tyr han til det for å forsvare seg mot det.

Se for deg en boks. Oppi den boksen har du bare materie. Du har jord, planter, vann, ting og tang og tare og mye mer! Vet du hva du ikke finner oppi denne boksen? Ateistens filosofi om at han bare tror på det som er i boksen. Det tankesettet finner du ikke oppi materie-boksen. Det er utenfor boksen. Som igjen vil si at hvis ateisten hadde vært konsekvent så hadde han ikke godtatt den filosofien, for hans filosofi godtar det ikke. Ateisten klarer dermed ikke logisk å redegjøre for sin egen filosofi. Han må bryte med sin materialisme for å begrunne sin materialisme ideologisk.

Allerede i sitt utgangspunkt og fundament motsier ateisten seg selv. Hans filosofi er selvmotsigende og selvdestruerende.

Det er fornuftig å tro på det man kan erfare og etterprøve, men det er verken rasjonelt eller konsekvent å utelukke alt annet, for ved å gjøre det så motsier man seg selv siden det materialistiske verdensbildet er immaterielt og ikke etterprøvbart.

2) Overtro på menneskelig erfaring

For det andre blir realiteten og det vi kan tro på begrenset til menneskelig erfaring. Hvis ikke mennesket kan observere og forske på noe så eksisterer det ikke. Det kan med rette sees på som en hovmodig holdning der mennesker leker allvitende gud, men feiler stort. For hvor mye vet vi? Hvis vi tar all kunnskap i universet og setter det som 100%, hvor mye av dette vet vi? Estimat: Langt under 1%.

Ateisten tror bare på det han kan erkjenne og erfare gjennom sine egne fem sanser. Ateisten begrenser dermed virkeligheten til egen erfaring og mulig menneskelig erfaring gjennom etterprøvbar forskning.

3) Lukket sinn

For det tredje har ateisten med sin selvmotsigende bekjennelse allerede i utgangspunktet utelukket det overnaturlige.

– Gjorde Jesus vann om til vin?

– Nei, fordi mirakler skjer ikke.

– Hvordan kan du utelukke alt overnaturlig?

– For det er bare det naturlige som eksisterer.

– Hvordan vet du det?

– For det er bare det vi erfarer.

– Men disiplene til Jesus erfarte noe annet.

– Nei, for mirakler skjer ikke.

Dermed blir for eksempel de tydelig mirakuløse Jesus-profetiene (Jes. 53) tilbakevist ved ateismens materialisme, uten at man engang ser på saken. Konklusjonen er tatt på forhånd og vitnene bes om å tie for det de sier kan ikke stemme.

Alle har en naturlig tendens til å forklare ting ut i fra ens eget verdensbilde. Dermed er det begrenset hvilken nytte mirakler har fordi ateisten ofte allerede har en grunnleggende vantro og flere alternative forklaringer (Luk. 16:31).

Så min påstand er at de ikke-nøytrale ateistiske brillene hindrer folk i å se ting som de er, samtidig som de lurer dem til å se feil. Og når dette ateistiske verdensbildet ikke ser ut til å kunne forklare verken seg selv eller verden tilstrekkelig så bør man kanskje åpne seg opp for andre alternativer?

4) Et hellig alternativ

Den ateistiske båten kan ikke flyte på rasjonalismens hav, for ateistene selv lager hull i skroget og senker den. En båt som flyter og som vil forbli flytende er den kristne. Og vi vil ha så mange som mulig over her!

Kristne kan redegjøre for det immaterielle, det filosofiske og religiøse og får dermed ingen problemer med sin bekjennelse: “Jeg tror på Gud, og i det lyset gir verden mening.” Dette skal vi utdype i følgende artikler.

“For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram.” Rom. 1:19

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Geir Wigdel

14 innlegg  1869 kommentarer

Rent bortsett fra

Publisert 3 måneder siden

at hovedinnlegget er fullt av forenklinger, stereotypier og forutinntatthet, er det grunnleggende ukristelig i sin fordømmelse av andre mennesker. En fordømmelse som kun bygger på hvordan de forholder seg til religiøse spørsmål. Dette bør være problematisk for en pastor som skal lede en særdeles rettroende forsamling. Jeg anbefaler å følge mesterens ord om å bedømme etter fruktene.

Ellers har jeg inntrykk av at pastoren forveksler ateister med innbarkede, konsekvente materialister - men slike finnes knapt.

1 liker  
Svar
Kommentar #52

Gjermund Frøland

9 innlegg  5025 kommentarer

1 og 2

Publisert 3 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner at du vil sette en stopper for den mosaiske troen ved Kristus. Og det er naturlig, men din forenkling av det hele henger ikke på greip fra standpunktet til en troende, det er så enkelt.

1. Min personlige mening om den historiske Jesus er fullstendig irrelevant i denne diskusjonen.

2. Jesus er ukjent i mosaisk tro. Så enkelt er det faktisk. Det har selvsagt ikke noe med min person å gjøre.

Konklusjon: Det står fast at feiltroende (Her: mosaisk tro) er på linje med ateistene når det gjelder dette med "lukket sinn", "lukket ånd" eller hvilket annet stempel du ønsker å gi oss ikke-salvede.

1 liker  
Svar
Kommentar #53

Rolf Larsen

17 innlegg  2749 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Strobel ble kristen i 1981,første boken kom i 1998.Han arbeidet som pastor fra 1987 til 2000 og har fortsatt med religiøse tv-show osv.

Jeg har ikke noe forsvar til det. Han har skrevet en masse bøker, så hvem vet hvorfor han ikke skrev den tidligere?

Hvor forutintatt tror du han var når han skrev sin første bok.?Det bør være ganske innlysende.Hvem er det han snakker med og hvem er det han skriver om uten å ta kontakt med for motargument.Han snakker med en mengde evangeliske apologeter,men ingen kritikere.Kritikerene tar han ikke kontakt med,men henviser til hva de har sagt tidligere.

Du gir et uttrykk for at han var kristen da han begynte prosessen med å spørre ekspertene. Om det du påstår er sant, er alt han sier løgn.

Sitat:

Strobel states he was an atheist when he began investigating the Biblical claims about Christ after his wife's conversion. Prompted by the results of his investigation, he became a Christian on November 8, 1981.[9][10]

Sitat slutt

Nytt sitat

According to Strobel, The Case for Christ retraces and expands his journey toward becoming a Christian. The book summarizes his interviews with thirteen evangelical Christian scholars—Craig BlombergBruce MetzgerEdwin Yamauchi, John McRay, Gregory BoydBen Witherington III, Gary Collins, D. A. Carson, Louis Lapides, Alexander Metherell, William Lane CraigGary Habermas, and J. P. Moreland—in which they defend their views regarding the historical reliability of the New Testament. The Case for Christ, September 1, 1998, ZondervanISBN 0-310-22605-8 Strobel's personal experience while encountering these scholars and their beliefs was portrayed in the 2017 drama film of the same name.

Sitat slutt

Dette sitatet viser forresten at du har rett. Han snakket kun med apologetikere. Flott da er det avklart.

Han var altså en overbevist kristen lenge før han skrev sin første bok.

Nei, faktisk ikke. Han utgav sin første bok i 1980. Men først i 1993 tok hans forfatterskap av. På wikipedia finnes det en liste over alle hans bøker.

Et knippe kilder han bruker i sine bøker.Alle kjente apologister,kreasjonister  eller ID tilhengere

Ja de er listet opp på wikipedia under bøkene Case for....

Bruce Metzger, Phillip Johnson, Ravi Zacharias,D. James Kennedy,  J.P. Moreland,Peter Kreeft, Eller hva med arkeologen Jerry Vardmann,eller Johnatan Wells,Michael Behe

Gjorde et søk på alle mann. Alle troende virker det som. Men ikke alle har vært troende hele livet. En eller to faktisk uttalt ateist før de ble troende. Andre igjen sier de ikke ble aktivt lyttende og troende til tross for kristent hjem eller når de ble gift på nytt.

MVH

Rolf Larsen


Svar
Kommentar #54

Rolf Larsen

17 innlegg  2749 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Ok , mennesket utvandret fra Afrika for rundt 100000 år siden , de første antydninger  på  " guds utvalgte folk " ( som jeg antar du mener er Jødene ) er hva , +/- 5000 år , altså gikk det 95000 år fra de første Homo Sapiens til guds utvalgte folk dukket opp. Når skal dere innse at disse tre religionene ( Jødedom, Islam , Kristendom) bare er stammereligioner , akkurat som vår åsatro . Som ved flere tilfeldigheter har spredd seg til å ble verdensreligioner  

Det blir vanskelig for meg å si noe til dette da det er håpløst å skulle forsvare meg mot et slik angrep.

Det eneste jeg kommer på er dette.

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Sjekk kronologien i verset. Himmelen kommer før jorden. Universet kommer før jorden som stemmer med hva vi vet med alderen på universet (13,75  milliarder år), mens jorden er yngre (4,5 milliarder år). Gud står foran der igjen, som den evige Skaperen.

Bibelen motsier altså ikke seg selv her når det gjelder hva menneske vet.

MVH

Rolf 

1 liker  
Svar
Kommentar #55

Rolf Larsen

17 innlegg  2749 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jesus er ukjent i mosaisk tro. Så enkelt er det faktisk. Det har selvsagt ikke noe med min person å gjøre.

Jesus er i dag benektet som Messias i Mosaisk tro. Han er ikk ukjent. Mange innen den mosaiske tro er kjent med den kristne Jesus, men benekter at Han er Den Salvede som er utlovet av Gud for å frelse dem. De venter ennå på Ham, men at Han skal komme og bli som kong David og styrer dem ved å ha herredømme over dem. Mange jøder under Kristi tid ville krone Ham til konge, men Han kom til jorden for bringe inn Guds rike til jorden og ikke Seg Selv som konge for et folk.

Matteus 2:1-9 viser hvilke forhåpninger og ambisjoner det jødiske folket hadde til kongeskapet, fordi Herodes forsøkte å drepe sin rival, Jesus når han fikk høre fra vismennene at han var blitt født. Skriftene avslørte hvor han skulle bli født, men like fult, ingen av jødene dro dit for å hedre ham, hvorfor?

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #56

Gjermund Frøland

9 innlegg  5025 kommentarer

La meg gjette:

Publisert 3 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Skriftene avslørte hvor han skulle bli født, men like fult, ingen av jødene dro dit for å hedre ham, hvorfor?

Fordi de var trangsynte?

Fordi de manglet åndelighet?

Fordi gresk var gresk for dem (Matteus 2:1-9)? (Pun intended)

Men alle kommentarene du kommer med får meg til å tro at du ikke er interessert i å se kjernen, så her velger jeg å avslutte min argumentasjon for at trådstarterens dikotomi ateisme vs monoteisme i praksis er ugyldig.

Svar
Kommentar #57

Rolf Larsen

17 innlegg  2749 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Fordi de var trangsynte?

Fordi de manglet åndelighet?

Fordi gresk var gresk for dem (Matteus 2:1-9)? (Pun intended)

Men alle kommentarene du kommer med får meg til å tro at du ikke er interessert i å se kjernen, så her velger jeg å avslutte min argumentasjon for at trådstarterens dikotomi ateisme vs monoteisme i praksis er ugyldig.

:-D

Svar

Siste innlegg

Etterlysning.
av
Kjellrun Marie Sonefeldt
rundt 3 timer siden / 62 visninger
0 kommentarer
Ord og hellig skrift
av
Eyvind Skeie
rundt 3 timer siden / 56 visninger
0 kommentarer
En fødsel til anstøt
av
Hallvard Thomas Hole
rundt 5 timer siden / 63 visninger
0 kommentarer
Frihet eller enhet?
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 89 visninger
1 kommentarer
Hei igjen, Hitler!
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
rundt 6 timer siden / 182 visninger
1 kommentarer
En stille morgen
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 7 timer siden / 52 visninger
0 kommentarer
Toxoplasmose effekten
av
Tove S. J Magnussen
rundt 7 timer siden / 98 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Gammel vin, ferskt brød
av
Åste Dokka
rundt 9 timer siden / 297 visninger
0 kommentarer
av
Søren Ferling
rundt 18 timer siden / 33 visninger
0 kommentarer
Tente Trump lunta?
av
Erling Rimehaug
6 dager siden / 7257 visninger
221 kommentarer
Himmel nå!
av
Erling Rimehaug
15 dager siden / 2577 visninger
71 kommentarer
Den barmhjertige Trump
av
Åste Dokka
23 dager siden / 3425 visninger
29 kommentarer
Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
rundt 1 måned siden / 7663 visninger
309 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
rundt 1 måned siden / 8272 visninger
225 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
rundt 2 måneder siden / 2487 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Etterlysning.
av
Kjellrun Marie Sonefeldt
rundt 3 timer siden / 62 visninger
0 kommentarer
Ord og hellig skrift
av
Eyvind Skeie
rundt 3 timer siden / 56 visninger
0 kommentarer
En fødsel til anstøt
av
Hallvard Thomas Hole
rundt 5 timer siden / 63 visninger
0 kommentarer
Frihet eller enhet?
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 89 visninger
1 kommentarer
Hei igjen, Hitler!
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
rundt 6 timer siden / 182 visninger
1 kommentarer
En stille morgen
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 7 timer siden / 52 visninger
0 kommentarer
Toxoplasmose effekten
av
Tove S. J Magnussen
rundt 7 timer siden / 98 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Hei igjen, Hitler!
14 minutter siden / 182 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Tente Trump lunta?
rundt 1 time siden / 7257 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 1 time siden / 428 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 1 time siden / 428 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 1 time siden / 428 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 2 timer siden / 428 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Straffen lå på ham?
rundt 3 timer siden / 1008 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Straffen lå på ham?
rundt 3 timer siden / 1008 visninger
Lise Martinussen kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 4 timer siden / 428 visninger
Leif Op heim kommenterte på
Frihet eller enhet?
rundt 4 timer siden / 89 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Tente Trump lunta?
rundt 4 timer siden / 7257 visninger
Notto R. Thelle kommenterte på
Straffen lå på ham?
rundt 4 timer siden / 1008 visninger
Les flere