Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

‘Grei deg med KrF’

På 80-90-tallet delte KrF ut en liten gul valgkamprekvisitt. En kam med tittelen: «Jeg greier meg med KrF». Særlig ungdommen i partiet syntes kammen var pinlig.

Publisert: 23. sep 2017 / 2770 visninger.

Fredag gikk Knut Arild Hareide på talerstolen i KrFs landsstyremøte. Han startet med å takke forsamlingen for innsatsen – i en valgkamp som førte til KrFs dårligste valg etter krigen. Et av budskapene i talen var at årene 2017-21 skal bli den perioden KrF makter å snu nedgang til medgang.

Mistet velgere

 Som parti­leder er det Hareides jobb å lede gjenreisningen av et parti som kom 0,2 prosent­poeng over sperregrensen. Et parti som både falt betydelig gjennom den siste delen av valgkampen og som har mistet velgere gjennom flere valg.

Blant KrFs tillitsvalgte snakkes det om at KrF ikke greide å nå gjennom med budskapet sitt de siste ukene før valget. Alt for mye handlet om Erna og Jonas.

Men sett utenfra er bildet litt annerledes. Dette var valg­kampen det var mulig for de små å markere seg. Dessuten var det en unik åpning for å snakke om verdipolitikk. Det store spørsmålet er hvorfor KrF ikke maktet å ri på denne vinden?

Gamle kampsaker

Noe av forklaringen ligger åpenbart i KrFs egen partiorganisasjon, som er full av rivninger i spørsmål om strategi og veivalg. Noen av disse konfliktene omhandler hvordan partiet skal forholde seg til gamle kampsaker, som for lengst ble vedtatt med solid flertall mot KrFs stemmer i Stortinget. Et eksempel er synet på samkjønnet ekteskap. Et annet er loven om fri abort.

Det KrF-ere flest ikke helt ser, er hvordan disse indre ­stridene ser ut utenfra. Kampen om gamle kjernesaker minner ­aller mest om partiene på ytre venstre fløy, og deres kamp om rettroenhet. Om venstre- avvikere og ­høyreavvikere. ­Slike scener kan fremstå interessante for dem som er spesielt interesserte. Men det store flertallet blir støtt bort.

Visjoner.

De fleste ­velgerne ønsker å stemme på et ­parti som har sterke og klare visjoner. Og som har en tydelig fortelling om hvilket fremtids­samfunn Norge skal være.

Selv om vi har det godt i Norge, truer mørke skyer. Hva skjer med klimaet, med migrasjonsstrømmene? Og hvordan skal vi klare å integrere grupper som i dag kjenner seg utenfor – slik at de ikke blir radikalisert? Hvordan skal vi makte å skape et samfunn der ulike religiøse grupper lever i fred og har respekt for hverandre?

Religionspolitikk

Særlig i spørsmål som angår religions­politikk, bruken av religiøse symboler og integrering kunne KrF vært førende. Ikke som en motpol til Frp. Men som en aktiv pådriver med egne forslag og en godt utviklet politikk for det nye Norge.

Den lille, gule kammen fra 80-90-tallet er det få KrF-ere som i dag ville delt ut med stolthet. Likevel symboliserer den noe av det som har preget deler av KrFs nyere ­historie. Heller enn å gå ut i kampen og tegne historien om det nye Norge, har KrF holdt fast ved gamle fortellinger. Heller enn å slippe fram nye talenter, har man litt for ofte gitt folk ­posisjoner etter lang og tro ­tjeneste. Under motto: «Grei deg med KrF».

Ømt punkt

For noen tiår siden foreslo en av KrFs ­ungdomspolitikere, halvveis i spøk, et slagord for partiet. Det lød slik: «Stem KrF, det er ikke så flaut som du tror». I ­partiet lo mange. Men ungdoms­politikeren satte fingeren på et ømt punkt.

Nå står KrF ved en korsvei. Mange i partiet har ønsket ­ en friere stilling der de kan ­utvikle politikk, jobbe med strategi og se fremover. Men dersom nye og unge ­velgere skal begeistres må partiets fortelling peke framover, ikke bakover. I bunn og grunn ­ er det dette partiets tillits- valgte strever med denne helgen

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

144 innlegg  19934 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Folk flest greier seg ikke med Krf. Vi vil ha noe annet og mer. Det kan dere ikke levere og vi tyr til andre leverandører. 

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Rune Holt

9 innlegg  10929 kommentarer

Folk er ikke så dumme.

Publisert 10 måneder siden

Ledelsen i Krf har satt seg fast i et spor og makter ikke å finne ut hvordan de skal komme ut av det.
Hareide hører for mye på den gamle ensporede lederen.
Samtidig prøver nye rådgivere å forsterke problemet ved å ønske partiet bort fra sitt grunnlag som borgerlig parti ved å dra partiet til venstre.
Her er Bondevik og Lunde ganske enige.
De har kommet frem til at Frp representerer en uspiselig politikk og innbiller seg at å forsvare eget lands kultur er umenneskelig og kjærlighetsløst.

Så da får de takke seg sjøl om folk flykter fra partiet og gjennomskuer hykleriet.

4 liker  
Svar
Kommentar #3

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Fiffig, den med kammen.

Nå er det vel slik at en stadig mindre del av KrF`s velgere har noe hår å "greie". 

Samtidig synes ikke lederen selv å greie seg hver dag.  Han synes mer opptatt av å greie Trump og Listhaug.   Men de har god styring på kammen sjøl...

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

167 innlegg  13209 kommentarer

To the point

Publisert 10 måneder siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

Gamle kampsaker

Noe av forklaringen ligger åpenbart i KrFs egen partiorganisasjon, som er full av rivninger i spørsmål om strategi og veivalg. Noen av disse konfliktene omhandler hvordan partiet skal forholde seg til gamle kampsaker, som for lengst ble vedtatt med solid flertall mot KrFs stemmer i Stortinget. Et eksempel er synet på samkjønnet ekteskap. Et annet er loven om fri abort.

Det KrF-ere flest ikke helt ser, er hvordan disse indre ­stridene ser ut utenfra. Kampen om gamle kjernesaker minner ­aller mest om partiene på ytre venstre fløy, og deres kamp om rettroenhet. Om venstre- avvikere og ­høyreavvikere. ­Slike scener kan fremstå interessante for dem som er spesielt interesserte. Men det store flertallet blir støtt bort.

Her tror jeg du setter fingeren på noe helt sentralt.  KrF må rett og slett oppdatere seg på virkeligheten og meisle ut en framoverrettet verdiprofil, dersom partiet skal ha noen berettigelse i norsk politikk.

2 liker  
Svar
Kommentar #5

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Det savner vi alle!

Publisert 10 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
De har kommet frem til at Frp representerer en uspiselig politikk og innbiller seg at å forsvare eget lands kultur er umenneskelig og kjærlighetsløst.

Ja og så snakker de om NESTEKJÆRLIGHET. En slik følelsesløs og kald holdning til dem som prøver å verne landet mot Islam. 

Islam som er en bestialsk og dødbringende religion som fronter bekjempelse av alle andre enn dem som ikke tror på Allah. 

De nevner aldri snikislamisering. 

Heller ikke kjønnslemlestelse eller avstraffelser i henhold til sharialoven. Om de nevner det så står de i hvertfall ikke på barrikadene mot Islam. 

Det savner vi alle!

 

5 liker  
Svar
Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

169 innlegg  1684 kommentarer

KrF etter valgfiaskoen:

Publisert 10 måneder siden

Alt fra partiets ferd på livets elv står dødens fossedur høy over dalen, alltid nærmere…  og gnager, gnager på dets glede - sterkere og vondere jo nærmere fossen man kommer. (En småhumoristisk parafrasering av Zapffe her  :-)  

Det er faktisk noe påfallende å se hvordan den ene selvhenførte partirepresentanten etter den andre lidenskapelig og begeistret hever idealbildet av KrFs rolle og betydning mer og mer opp (!) jo nærmere stupet partiet kommer: Man får lett inntrykk av at flere preges av en viss inflatorisk følelse av KrFs betydningsfullhet, nettopp i møte med den skremmende kanten. Det som løftes frem om KrF i de interne hylningstalene etter valget minner faktisk mer om benektning, fortrengning med ditto idealisering; akkurat der de deltagende burde ha behov for sårt tiltrengt realitetsorientering og bakkekontakt. Men der alle tenker likt, der tenker som kjent få mye.

Jo mindre KrF blir...  desto MINDRE realitetsorientert og pragmatisk -og mer (!) suverene og idealistiske- blir altså holdningene. Partiet og drømmene blir her øverste prioritet... og langt viktigere enn den innflytelse de faktisk kan få i viktige saker. Dvs de isolerer seg selv samtidig som de kategorisk snakker høyere og mer idealistisk og henført om KrF, partiets betydning og "viktige rolle", samt partiets ubøyelige prinsipper. Og hva dette så fører til er det vel bare KrF-representanter som ikke ser...  Vi sitter igjen med en liten sær partisekt for spesielt interesserte.

Når 95,8% av folket helst ser at andre partier bør komme i maktposisjon, så burde man muligens heller legge opp til en viss selvransakelse og realitetsorientering i KrF. Dvs kikke seg modig og undersøkende i speilet; helst på en slik måte at man ikke igjen bare ser ønske- og idealbildet av seg selv. Det er absolutt ikke usannsynlig at KrF kommer til å ligge mellom 3- og 5% i lang, lang, tid fremover.

6 liker  
Svar
Kommentar #7

Johannes Taranger

2 innlegg  451 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Hva i all verden er da en " fremtidsrettet verdiprofil"? For folk flest tror jeg  det høres ut som et hypotetisk utsagn uten "kjøtt" på beinet. Jeg tror ærlig talt ikke at dette er noe som fenger folk i det store, og vil i alle fall ikke få Krf opp av grøfta

2 liker  
Svar
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

167 innlegg  13209 kommentarer

Vel -

Publisert 10 måneder siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Hva i all verden er da en " fremtidsrettet verdiprofil"? For folk flest tror jeg  det høres ut som et hypotetisk utsagn uten "kjøtt" på beinet. Jeg tror ærlig talt ikke at dette er noe som fenger folk i det store, og vil i alle fall ikke få Krf opp av grøfta

Nå stemmer ikke jeg KrF, men vurdert utenfra ser jeg fortsatte muligheter for et slikt verdiparti dersom fokus rettes mot en del av de utfordringene som ligger foran oss, f.eks. knyttet til bioteknologi, sorteringssamfunn m.m. (i stedet for å telle "de tapte slag").

1 liker  
Svar
Kommentar #9

Johannes Taranger

2 innlegg  451 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Dette er stort sett av liten interesse for folk flest og kommer langt ned på prioriteringslisten av hvile politiske utspill som er viktige

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Oddbjørn Johannessen

167 innlegg  13209 kommentarer

Ikke viktig?

Publisert 10 måneder siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Dette er stort sett av liten interesse for folk flest og kommer langt ned på prioriteringslisten av hvile politiske utspill som er viktige

Mener du virkelig at dette ikke er viktig?  Dreier det seg ikke her nettopp om helt sentrale verdispørsmål som bør komme høyt opp på den politiske agenda?

Svar
Kommentar #11

Njål Kristiansen

144 innlegg  19934 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Nå stemmer ikke jeg KrF, men vurdert utenfra ser jeg fortsatte muligheter for et slikt verdiparti dersom fokus rettes mot en del av de utfordringene som ligger foran oss, f.eks. knyttet til bioteknologi, sorteringssamfunn m.m. (i stedet for å telle "de tapte slag").

Dette har vært merkevarene til Krf de siste årene og de har solgt seg inn som de eneste og sanne forsvarere av nettopp disse verdiene. Det er rart at Taranger ikke er klar over det. Men det som er enda mer å beklage på vegne av Krf er at de later til å være enda mer opptatt av de tapte slag fremfor å ruste seg til nye. 

1 liker  
Svar
Kommentar #12

Johannes Taranger

2 innlegg  451 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Folk flest aner ikke hva bioteknologi dreier seg om er også spørrende til hva et sorteringssamfunn går ut på i praksis. Det som er viktig for folk flest er  økonomi, skatt, avgifter, skole, helse, eldreomsorg, samferdsel , arbeidsledighet, opprustning av kjernefysiske våpen osv. De tingene du nevner engasjerer kun et fåtall. Ikke noen stemme sanker med andre ord

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Robin Tande kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1766 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1766 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1766 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 2 timer siden / 1499 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1766 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1766 visninger
Robin Tande kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1766 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 3 timer siden / 1157 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1766 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1766 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 4 timer siden / 1766 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 4 timer siden / 1499 visninger
Les flere