Rune Eidsaa

Filosof
12    77

Oslos nye biskop og verdier

Det har vært mye oppstyr rundt Oslos nye "raddis-biskop". Dette er et forsøk på å tenke helhetlig og kristent rundt spørsmål om fattigdom, materielle verdier, og det å være kirke i en fallen verden.

Publisert: 21. sep 2017 / 682 visninger.

Er det noe min vekkelseshistorie nylig publisert her har fått meg til å tenke nytt om, så er det hvor avgjørende svekkede de materialistiske hjerter blir, hva angår et reelt etterfølgende disippelliv. Materialisme og det å være seg selv nok er i sin rot veldig ikke-kristen atferd.

Så i dette er jeg helt enig med biskopen. Likevel kommer det ikke frem at biskopen mener de rike bør forvalte sine opptjenede verdier klokt, til landets felles oppbyggelse og velferd. Det virker mer som om hun ønsker å ødelegge landet og de rike, sånn at det gode skal komme.

Ved for høy skattlegging, vil de rike flytte utenlands med sine "verdier", og godhetstyrannene i Norge blir da sittende igjen med skjegget i postkassa. Oppmuntre heller alle med nok penger til å skape flere jobber, og bidra til landets velferd ved nøye gjennomtenkte gaver og investeringer!

Det må nemlig ikke bli sånn at vi må velge mellom å være klok og raus. God eller realistisk? For det er bare tåpelig. Den naturlige åpenbaring, som er tilgjengelig for alle, må tas hensyn til like så mye som det bibelske materialet.

Noen ganger kan kristne være kalt til ikke å holde noe tilbake, men ofre alt. Nasjoner og folkeslag er veldig sjeldent kalt til det, om noen gang. For vi lever i noe som heter virkeligheten, og her må morgendagens hungersnød avverges av verdier opparbeidet i dag. Det ligger i ordtaket at det er bedre å gi en mann en fiskestang, så han selv kan skaffe seg mat, enn en fisk hver dag.

Men tiggerne (som ofte er en forlengelse av organisert, lyssky virksomhet) gjør oss jo til så gode mennesker, når vi bare kan øse ut av våre overfylte lommer! For se! Når vi ikke har mer å leve av, da er vi som dem! Og da kan vi RELATERE til hverandre...

Dette kan fungere for en munk eller en hellig mann. Kanskje for Kirkens Bymisjon? Men ikke for et helt folk. Det kan aldri være noen tale til hele folket å oppgi alt de eier! Visselig var disiplene så kalt, og Jesus befaler det av sine etterfølgere. Så noen skal faktisk selge alt, mens andre skal fungere som trofaste forvaltere av materielle verdier med gudsfrykt.

Så kan vi spørre oss om biskopen, basert på ordbruken, har visjoner om en verdensvid utslettelse av kollektiv velferd, snarere enn denne velferdens kontinuerlige bygging og videre forvaltning? Og er biskopen interessert i å bevare folkeslagene? Har hun i det hele tatt tenkt over disse problemstillingene?

Hun fremmer i det minste et sterkt ønske om åpne grenser. Det er et - for å si det forsiktig - ladet politisk spørsmål. Omtrent som skattlegging. Men vi vet jo alle at Jesus var en radikal hippie som gikk rundt og snyltet på pengene til rike enker, mens han mente at "morgendagen får bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage."

"Gi, og det skal bli gitt dere." Vi vet jo alle hvordan forretningsmoguler som Jan Hanvold vet å tyne slike ord til det ytterste, og systematisk suge landets minstepensjonister tomme for penger. Velsignet skal de likevel være for investeringen, både i denne verden og i den kommende. Men Hanvold er sleip, og de materielle verdiene her går veldig sjeldent den andre veien.

Ved kloke investeringer av penger (Jesus snakker også veldig mye i sine lignelser om forvalterskap), skapes det arbeidsplasser og kontinuerlig forsyning av materielle verdier inn til samfunnet. For i vårt univers råder det noe som fysikerne kaller entropi: Det innebærer at alt brytes ned over tid. For at det ikke skal brytes ned, må folk arbeide. Dette problemet møtte den første menigheten i Jerusalem: De ble mange, og hjalp de fattige ved å selge alt de eide inn til en felles kasse. Det er veldig positiv kommunisme!

Om de kristne hadde fortsatt med å vokse like raskt som den første menigheten i Jerusalem, da Guds Ånd først kysset vanlige folk, kunne sikkert denne form for kommunisme ha fungert. Men folk bor i hver sin by, og er opptatt med seg og sitt. Alle er heller ikke kalt til fulltidstjeneste for Gud. Også kristne mennesker bør innse verdien av hardt arbeid og forvaltning. For uten dette kan ikke varig fordeling finne sted.

Det var dette som møtte menigheten i Jerusalem. Siden nesten alle som eide noe hadde solgt alt de eide (Jf. historien om Annanias og Saffira), hadde ikke menigheten lenger noe inntektsgrunnlag til å forsørge de mange trengende med. Menighetene i andre byer måtte da hjelpe til. Paulus snakker utførlig om en storstilt pengeinnsamling rundt om i menighetene inn til menigheten i Jerusalem, i sitt andre brev til korinterne.

Det later til at de opprinnelige apostlene til sist innså, at kristne ikke bare kan gi og gi. Noen, ganske mange faktisk, må arbeide for å produsere, og forvalte verdier klokt. Ellers kan ingen få.

Så kan det vel være, mener noen, at vi har "godt av" å gå ned i velstand. Men hvem bestemmer det? Her er det snakk om hvor hjertet er. Det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike, sier Jesus. Så de rike må virkelig passe seg! Men når et land har mye rikdom, da kan det brukes til å velsigne. Minsker landes rikdom, da leder det til manges forbannelse, snarere enn til velsignelse.

Det er vel derfor flere reagerer negativt på den nye biskopens uttalelser, og sier omtrent som så: "Hvem er hun til å føre forbannelse over oss, så hun selv skal kunne nyte den selvsentrerte gleden å velsigne andre ut fra egen fromhet, og attpåtil fordømme oss slitere i samme slengen?"

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Dag Løkke

10 innlegg  2341 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Du har mange fine tanker I ditt innlegg, men bare indirekte kan vi her ane hva Oslos nyutnevnte biskop har sagt eller skrevet om samme sak. Det hadde derfor vært fint om du hadde startet med å sitere noe fra henne, siden du velger å fremme dine synspunkter i forhold til hva hun mener. (Men dette kan vi selvsagt undersøke selv, de av oss som vil det.)

Det var en spennende utnevnelse. Jeg ønsker Kari Veiteberg alt mulig godt og lykke til i tjenesten som biskop i Oslo. Vigslingen vil etter hva jeg har forstått, finne sted i Oslo domkirke søndag 17. desember.        

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Njål Kristiansen

148 innlegg  20686 kommentarer

@ Dag Løkke

Publisert rundt 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Det er vel derfor flere reagerer negativt på den nye biskopens uttalelser, og sier omtrent som så: "Hvem er hun til å føre forbannelse over oss, så hun selv skal kunne nyte den selvsentrerte gleden å velsigne andre ut fra egen fromhet, og attpåtil fordømme oss slitere i samme slengen?"

For egen del finner jeg det ganske fantastisk om biskopen skulle ha ytret noe av det som tillegges henne her. 

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Daniel Krussand

10 innlegg  2043 kommentarer

Enig

Publisert rundt 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Dette kan fungere for en munk eller en hellig mann. Kanskje for Kirkens Bymisjon? Men ikke for et helt folk. Det kan aldri være noen tale til hele folket å oppgi alt de eier! Visselig var disiplene så kalt, og Jesus befaler det av sine etterfølgere. Så noen skal faktisk selge alt, mens andre skal fungere som trofaste forvaltere av materielle verdier med gudsfrykt.

Ballanse i alt.  Vi er forvaltere og vi skal arbeide med våre hender og ta vare på våre egne ting. 

«Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere,»
‭‭1 Tessaloniker‬ ‭4:11‬ ‭


2 liker  
Svar
Kommentar #4

Dag Løkke

10 innlegg  2341 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Ja, og det kan hun neppe ha gjort, Njål Kristiansen. 

Dette er antakelig en konstruksjon som Rune Eidsdaa har tillagt de "flere (som) reagerer negativt".  Jeg burde ha reagert på denne i min forrige kommentar. 

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

...men hvem henger bjella på katta til natta

Publisert rundt 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Likevel kommer det ikke frem at biskopen mener de rike bør forvalte sine opptjenede verdier klokt, til landets felles oppbyggelse og velferd. Det virker mer som om hun ønsker å ødelegge landet og de rike, sånn at det gode skal komme.

Du skriver:

Likevel kommer det ikke frem at biskopen mener de rike bør forvalte sine opptjenede verdier klokt, til landets felles oppbyggelse og velferd.

Hvis biskopen ikke har fortalt hva hun mener om et tema, hvordan kan du vite hva hun mener,  -  eller ikke mener?  

Du skriver videre:

 Det virker mer som om hun ønsker å ødelegge landet og de rike, sånn at det gode skal komme.

Kan du dokumentere grunnlaget for beskrivelsen av din tolkning.

Hele innlegget ditt fikk meg til å tenke på (midtre del av) Herman Wildenveys dikt om "Da musene holdt råd":

 .......
På en tomtønne sto en liten på to
og de andre lo da de hørte hun foreslo
hør en gang jeg har et tips
vi henger en bjelle på katten om natten
når bjellene klinger tar vi og springer; vips
En mus som var grå av å grunne på
hvor en løsning fants svingte sin svans og ytret så
det var fint det du sa
en bjelle på katten om natten er bra
men hvem henger bjella på katta til natta

........

I likhet med deg mener jeg mange forvalter sine ressurser på en umoralsk/ukristelig måte. Men min erfaring er at verden blir ikke bedre ved at jeg ser feil hos andre.  -  Jeg kan ikke forandre på valgene til medmennesker som samfunnet anser som tilregnelige.

NB: Det er mine egne valg jeg (forhåpentligvis) kan bestemme over. 

Derfor er mitt spørsmål til deg: 

Har du noen tanker om hvordan du selv kan få "forretningsmoguler som Jan Hanvold" og andre som du mener ikke forvalter sin kapital på en moralsk forsvarlig måte, til å legge om kursen i den retning du mener er riktig?

Jeg synes Kari Veiteberg på en forbilledlig måte har "begynt med seg selv",  og viser sin  solidaritet med de svake i verden. 

For meg er hun et eksempel til etterfølgelse.           

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Ingunn Løkstad Salvesen. Gå til den siterte teksten.
I likhet med deg mener jeg mange forvalter sine ressurser

Jeg er fortsatt i tvil om det du skriver (helt eller delvis) er uttrykk for egne eller andres meninger. Mine refleksjoner i kommentar nr. 5 får du heller adressere til "rette vedkommende". 

:-))    

Svar
Kommentar #7

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  938 kommentarer

"Statskirken" taper igjen !

Publisert rundt 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.

Så i dette er jeg helt enig med biskopen. Likevel kommer det ikke frem at biskopen mener de rike bør forvalte sine opptjenede verdier klokt, til landets felles oppbyggelse og velferd. Det virker mer som om hun ønsker å ødelegge landet og de rike, sånn at det gode skal komme.

Ved for høy skattlegging, vil de rike flytte utenlands med sine "verdier", og godhetstyrannene i Norge blir da sittende igjen med skjegget i postkassa.

Ja , her har vi det gående , med en ny politisk aktivist forkledd som biskop.

quote

Så kan vi spørre oss om biskopen, basert på ordbruken, har visjoner om en verdensvid utslettelse av kollektiv velferd, snarere enn denne velferdens kontinuerlige bygging og videre forvaltning? Og er biskopen interessert i å bevare folkeslagene? Har hun i det hele tatt tenkt over disse problemstillingene?

Hun fremmer i det minste et sterkt ønske om åpne grenser. Det er et - for å si det forsiktig - ladet politisk spørsmål. Omtrent som skattlegging.

close quote

Nei takk til mer politikk i Kirken !

"The word politics is derived from the word "poly" , meaning many , and the word "ticks" meaning bloodsucking parasites". (Someone said)

http://www.medicinenet.com/ticks/article.htm

  

3 liker  
Svar
Kommentar #8

Rune Eidsaa

12 innlegg  77 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Ja, jeg er klar over at jeg i en mer ambisiøs tekst burde ha sitert henne. Jeg har likevel vært nøye med å ha dekning for hva jeg skriver i hvordan hun har blitt sitert.

Du og andre er velkomne til å etterprøve i Vårt Land, Aftenposten og andre medier.

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Rune Eidsaa

12 innlegg  77 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Her mente jeg ikke at biskopen sier omtrent som så, men at flere av de som reagerer tenker omtrent som så, og kunne sagt noe lignende.

2 liker  
Svar
Kommentar #10

Rune Eidsaa

12 innlegg  77 kommentarer

Svar til Ingunn, del 1:

Publisert rundt 1 år siden
Ingunn Løkstad Salvesen. Gå til den siterte teksten.

Du skriver:

Likevel kommer det ikke frem at biskopen mener de rike bør forvalte sine opptjenede verdier klokt, til landets felles oppbyggelse og velferd.

Hvis biskopen ikke har fortalt hva hun mener om et tema, hvordan kan du vite hva hun mener,  -  eller ikke mener?  

Du skriver videre:

 Det virker mer som om hun ønsker å ødelegge landet og de rike, sånn at det gode skal komme.

Jeg skrev ikke at jeg visste hva hun mente, men om hva som kom fram. Ut fra dette synes jeg det ikke virket som om hun tok helhetlige hensyn, og dette dreier søker jo innlegget mitt å kritisere henne på.

Å gi til de fattige er godt i seg selv, men det spørs hva prisen for det vil være. Biskopen mener at vi i Norge kan gi mye, siden vi har mye. Det er delvis rett, men verdier må også skapes. At vi alle skal være fattige, er ikke noe ideal. Dermed så virker det som hun paradoksalt vil ødelegge noe godt for å fremme noe annet godt. Det mener jeg aldri er noen god løsning.  

Hun sier ikke dette direkte, men flere oppfattet det dit hen ut fra hva hun faktisk sa, og hva hun tidde om. Jeg har lest henne direkte, men valgte å ikke ta med de relevante sitatene i denne teksten, eller å stadig lete dem frem i mine tilsvar her i denne omgang.

Noe av grunnen er at teksten min mye er en kritikk av hva hun ikke sier, og hva hun ikke sier noe om kan jeg heller ikke vite hva hun mener skikkelig om heller. Det gir likevel et helhetlig bilde av saken, hvordan biskopen forstår verden og sin oppgave i den. Jeg ønsker å formane til en mer helhetlig tenkning.

3 liker  
Svar
Kommentar #11

Rune Eidsaa

12 innlegg  77 kommentarer

Svar til Ingunn, del 2:

Publisert rundt 1 år siden

Jeg tror Hanvold driver en landsdekkende TV-kanal på en forsvarlig måte, all den tid mennesker er svært egoistiske, og må lures og vris på for å gi av sine oppsparte midler til kristent arbeid. Det er vi flest som er selviske skurker her. Hanvold forsøker å tjene Gud, har forretningstalent, talegaver og karisma, og innen en slags trosforkynnelse bruker han vel disse evnene litt for godt?

Ærlig talt synes jeg mye av det etablerte Kristen-Norge er for smålige. Om nå Hanvold vil være Trump-gutt, får vi nå se om minstepensjonistene gir like så mye til ham som før?

2 liker  
Svar
Kommentar #12

Dag Løkke

10 innlegg  2341 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Takk for ditt svar til meg i kommentar 8.

Din beundring for Hanvold og hans virksomhet deler jeg ikke. Minstepensjonister bør få slippe billigere unna når det gjelder å støtte frivillig virksomhet, men vi skal selvsagt ikke ta fra dem gleden i å støtte det de tror på. For min del vil jeg ønske dem varmt velkommen til en lokal  menighet innenfor Den norske kirke.  

Jeg synes på ingen måte at "det etablerte kristen-Norge" er smålig, som du sier. Der finnes mye godt arbeid som gjøres av trofaste frivillige og lønnede kirkelig ansatte. Det er på lokalplanet - i menighetene - at det viktigste arbeidet skjer i kirken. Det blir også spennende å følge med på topp-planet nå framover, med like mange kvinner som menn i bispekollegiet fra 2018.       

1 liker  
Svar
Kommentar #13

Rune Eidsaa

12 innlegg  77 kommentarer

Svar til Ingunn, del 3:

Publisert rundt 1 år siden
Ingunn Løkstad Salvesen. Gå til den siterte teksten.

Hele innlegget ditt fikk meg til å tenke på (midtre del av) Herman Wildenveys dikt om "Da musene holdt råd":

 .......
På en tomtønne sto en liten på to
og de andre lo da de hørte hun foreslo
hør en gang jeg har et tips
vi henger en bjelle på katten om natten
når bjellene klinger tar vi og springer; vips
En mus som var grå av å grunne på
hvor en løsning fants svingte sin svans og ytret så
det var fint det du sa
en bjelle på katten om natten er bra
men hvem henger bjella på katta til natta

Vel, det kan kanskje virke slik, men jeg har da gått offentlig ut med dette? Så det er knapt om natten.

Jeg tviler på redaksjonen hos Verdidebatt og Vårt Land ville ha prioritert et innlegg med min type vinkling - eller "retorikk", som det har blitt så populært å avfeie budskap med.

Selvfølgelig, en gang i fremtiden går jeg kanskje inn med noe mer tungtveiende. Det slipper vel neppe til dersom talen ikke er litt mer "dannet". Men nå hadde jeg en gang skrevet dette innlegget, opprinnelig som en Facebook-post til refleksjon av en del ting som kom opp der i forbindelse med debatten.

På direkte spørsmål fra redaksjonen, kan jeg selvfølgelig omskrive og utdype mitt innlegg med sitater. Men Håvard Nyhus virker relativt klar på hva slags misforståelser (eller angrep) han ønsker å motbevise. Så tviler på det blir gitt rom for slikt.

Så da er det bedre å "henge bjella på katten om natten".

Om du eller andre vil se noen litt mer profesjonelle innlegg skrevet nylig av meg, se gjerne de utdypninger av vekkelseshistorien fra min side i to deler, som professor emeritus i kirkehistorie Bernt Torvild Oftestad "begynte på" i sitt foredrag om temaet for et par uker siden på Menighetsfakultetet.

(Han la også ut teksten sin her på Verdidebatt, et par dager før jeg fulgte opp med mine tekster om temaet.)

1 liker  
Svar
Kommentar #14

Rune Eidsaa

12 innlegg  77 kommentarer

Svar til Dag Løkke:

Publisert rundt 1 år siden

Ja, det viktigste i mennesker liv menighetsmessig skjer på lokalplanet. Men flere gamle er for syke til å gå regelmessig til kirke, og da kommer Jan Hanvold rett inn i deres stue. Jeg kjenner gamle, gode og gudfryktige mennesker som synes dette er veldig bra. Men som gjerne synes det blir litt mye leven fra enkelte predikanter over tid.

Med "smålig" mente jeg mest sterke tendenser til kritikk og utfrysning fra det som for en selv er fremmed. Man sitter på sin tue, og synes det er vondt at verden går til helvete, og kritiserer andre kristne. Slik oppfatter jeg en del miljøer, mens det også er mye hjertevarme og finne - en hjertevarme som kan være vel så hyklersk, som påpekt i innlegget her.

Mitt overordnede inntrykk er likevel positivt. Jeg kan helt sikkert forarge noen jeg også, og det trengs av og til. Vi får bryne oss på hverandre på en konstruktiv måte, og lære av det.

Det viktigste er at vi søker Gud alene og i fellesskap, og ber for vår neste.

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Den radikale folkekirka
av
Tor Berger Jørgensen
rundt 15 timer siden / 461 visninger
7 kommentarer
Den gule flod
av
Tom Holta Heide
rundt 16 timer siden / 294 visninger
0 kommentarer
Opp med hodet
av
Ingrid Vik
rundt 16 timer siden / 459 visninger
0 kommentarer
En viktig pris i vår samtid
av
Vårt Land
rundt 16 timer siden / 285 visninger
2 kommentarer
Det åpne sinn som religiøst ideal
av
Farhan Shah
rundt 16 timer siden / 121 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Den radikale folkekirka
av
Tor Berger Jørgensen
rundt 15 timer siden / 461 visninger
7 kommentarer
Den gule flod
av
Tom Holta Heide
rundt 16 timer siden / 294 visninger
0 kommentarer
Opp med hodet
av
Ingrid Vik
rundt 16 timer siden / 459 visninger
0 kommentarer
En viktig pris i vår samtid
av
Vårt Land
rundt 16 timer siden / 285 visninger
2 kommentarer
Det åpne sinn som religiøst ideal
av
Farhan Shah
rundt 16 timer siden / 121 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Debatten og dei gode gjerningane
rundt 2 timer siden / 562 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
De som vokter de som vokter hyrden
rundt 2 timer siden / 485 visninger
Morten Andreassen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 2 timer siden / 7442 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Tilsyn med vitnesbyrd
rundt 3 timer siden / 550 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 3 timer siden / 1194 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 3 timer siden / 1194 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Tilsyn med vitnesbyrd
rundt 3 timer siden / 550 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 3 timer siden / 1194 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Tilsyn med vitnesbyrd
rundt 4 timer siden / 550 visninger
Raymond Wedø kommenterte på
Tilsyn med vitnesbyrd
rundt 4 timer siden / 550 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Debatten og dei gode gjerningane
rundt 4 timer siden / 562 visninger
Rune Tveit kommenterte på
Tilsyn med vitnesbyrd
rundt 5 timer siden / 550 visninger
Les flere