Hans Morten Haugen

43

Til kirkesamfunn i Norge: Rettferdighetsteologi og staten Israel

Åpent brev til norske kirkesamfunn fra styret i Sabeels venner i Norge: Hans Morten Haugen, Tyler Dale Hauger, Helge Kjøllesdal, Marit Skjeggestad, Ingrid Beiler Rodrick, Kari Lorentzen, Beate Iren Lerdahl

Publisert: 20. sep 2017.

Sabeel (arabisk for vannkilde og vei), er et senter for palestinske kristne, basert i Jerusalem og Nasaret. Sabeel fremmer en Kristussentrert oppfyllelsesteologi. Denne utfordrer en teologi som gir staten Israel en guddommelig status, en teologi som gjør det vanskeligere å finne kompromisser i en krevende konflikt mellom Israel og dets naboer.

Jødene / israelsfolket, Jesus og frelsen til alle mennesker

Vi inspireres av ordene i 1. Mos 12,3b: «I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» I Jesaja 19,24 og 25 leser vi at Egypt og Assyria også skal «være en velsignelse for hele jorden». Det samme universalistiske budskapet finner vi i flere andre bøker i den hebraiske bibel (Det gamle testamentet). Ansvarlig maktutøvelse forankret i rett og rettferdighet er et gjennomgangstema i den hebraiske bibel. Naturligvis er vi kjent med landløftene – som er betinget av etterlevelse av Guds påbud. Det er også relevant å kjenne til at en rekke folk fikk landløfter av Gud, se 5. Mos 2, versene 5, 9 og 19. Siden den hebraiske bibel handler om Herrens vandring med israelsfolket, er det ikke unaturlig at det er landløftene til israelsfolket som er vektlagt.

Vi ser på Jesus Kristus som oppfyllelsen av løftene i den hebraiske bibel, og vi understreker en kristosentrisk bibellesning. Vi forstår at løftene gjennom Jesus er utvidet til å omfatte Guds omsorg for og frelsesplan for hele verden, en plan som hele tiden var universell, men som startet i et folk i et gitt tid og i en gitt region.

Vi som kirker står i en stor takknemlighetsgjeld til det jødiske folket, som har gitt oss patriarkene, profetene, poetene, og ikke minst Jesus Kristus, hans disipler og de første apostlene, som valgte å gå også til hedningene med det fantastiske budskapet om Jesu forsoningsdød for alle mennesker som vil ta imot.

Staten Israel og folkeretten

Staten Israel er en legitim stat, som fortjener sikkerhet for seg og sine innbyggere, innenfor internasjonalt anerkjente grenser, på lik linje med en hvilken som helst annen stat. Israel, mer enn noen annen stat, står i en takknemlighetsgjeld til FN. Som illustrasjon på dette viser den israelske uavhengighetserklæringen av 1948 til FNs vedtak i alt fem ganger.

Israel har siden vist manglende respekt for senere FN-vedtak. Vi erkjenner at staten Israel er i en krevende situasjon, men mener at Israel er medansvarlig for at det fortsatt er konflikt; et ansvar Israel deler med nabostatene, eksempelvis Jordan, som i over 40 år ikke ønsket en egen palestinsk stat. Også det palestinske lederskapet har ved flere anledninger unnlatt å bruke mulighetsrommet som er skapt.

Vi mener at Israels bosettingsekspansjon inn i områder erobret under 1967-krigen er et folkerettsbrudd. Vi erkjenner at Israel ensidig har maktet å flytte bosettere, både ut av Sinai og Gaza – samt flere mindre bosettinger nord på Vestbredden. Nå går det imidlertid i gal retning: Loven fra 2017 som legaliserer såkalte utposter – med tilbakevirkende kraft – innebærer at land stjålet fra private eiere tilfaller dem som har forbrutt seg.

Svaret på en vanskelig situasjon er mer religiøs og voldelig ekstremisme, slik vi dessverre allerede har sett mange tegn på. Vi vil samtidig ta sterk avstand fra religiøse ledere som nører opp under slike tendenser.

Våre ønsker til norske kirker

Sabeels venner i Norge er bekymret for hvordan noen kirker og organisasjoner gjennom sin formidling og opptreden i offentligheten gir stort rom for organisasjoner som ikke medvirker til en fredsløsning med sikkerhet og verdighet for israelere og palestinere.

Vi mener at støtte til bosettinger og virksomhet i de okkuperte områdene, uavhengig av om selskapene er israelske, franske, svenske eller norske, må forstås som å støtte opp under folkerettsstridig virksomhet. En slik forståelse samsvarer med de største protestantiske kirkene og kirkelige organisasjonene internasjonalt. Noen kirker går imidlertid lenger: Synoden i Den lutherske kirken i USA vedtok i august 2016 å arbeide for å fryse den amerikanske økonomiske støtten til staten Israel inntil Israel stanser sin bosettingspolitikk (82 prosent stemte for).

I mars 2017 vedtok Knesset en såkalt anti-BDS-lov, som gjelder for staten Israel og for «områder under israelsk kontroll», som ikke er nærmere definert, men som iallfall omfatter bosettinger. Det å arbeide mot at egne penger investeres i folkerettsstridige bosettinger vil altså medføre sanksjoner, for israelske borgere og besøkende. Sentrale jødiske organisasjoner som Anti-Defamation League tok avstand fra denne loven. Vi mener – i tråd med menneskerettighetene – at enhver person og ethvert samfunnsorgan plikter å unngå å støtte folkerettsbrudd som hindrer retten til selvbestemmelse for palestinerne, og derigjennom en rettferdig fred.

Sabeels venner i Norge oppfordrer norske kirker om å:

* Støtte prinsippet om ansvarlige investeringer, som handler om å ikke støtte opp om folkerettsstridig virksomhet, og heller støtte opp om virksomhet som bygger fred.
* Unnlate å framstille posisjonen til kristne kirker og organisasjoner på feilaktige måter, som at disse vil «boikotte Israel» eller fremmer anti-Semittisme.
* Legge til rette for samtaler i eget kirkesamfunn og egen organisasjon, der det kristne universelle rettferds- og frelsesbudskapet også skal komme til anvendelse på Israel/Palestina-konflikten.
* Markere Kirkeuka for fred i Palestina og Israel (september-oktober), eksempelvis gjennom forbønn i gudstjenesten.

For mange kristne engasjerte mennesker er redde for å ta offentlig stilling mot staten Israels ekspansjonspolitikk. Dette innebærer at kristensionistiske organisasjoner (ordet er deres eget; omfatter Kristne Ambassade Jerusalem, Ordet og Israel og Karmelinstituttet) og formelt religiøst nøytrale organisasjoner (Med Israel for fred) får sette agendaen for samtalene.

Vi mener at sikkerhet og verdighet for innbyggerne i staten Israel er avhengig av sikkerhet og verdighet for Israels naboer.

Vi setter stor pris på en respons fra norske kirkesamfunn!

Kronikken ble først trykket i Dagen 20. september 2017

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

En rystende historie!

Publisert over 1 år siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
Sabeel fremmer en Kristussentrert oppfyllelsesteologi

Dr. Paul Wilkinson gir i et powerpoint- foredrag en utmerket forklaring på fenomenet  "Christian Palestinianism"  der Sabeel  har og har hatt en fremtredende rolle siden organisasjonen ble stiftet  i Jerusalem  i 1994.  De som ønsker å vite noe om denne organisasjonen og dens teologi kan lytte til dr. Wilkinsons  timelange bibeltime, som bygger på hans teologiske forskning siden 2004. Det er en rystende historie om en forvrengt teologi  for de fleste kristne:  Christian Palestinianism – YouTube. Lytt til en troende forskers forkynnelse!


4 liker  
Kommentar #2

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Takk til Sabeels venner

Publisert over 1 år siden

Dette er et godt ord i rette tid fra Sabeels venner i Norge. Tusen takk! 

Det er viktig å arbeide for fred mellom israelere og palestinere. Derfor er det av avgjørende betydning at både Israel og Israels naboer opplever sikkerhet og verdighet. 

2 liker  
Kommentar #3

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Takk til Dennis Prager!

Publisert over 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Dette er et godt ord i rette tid fra Sabeels venner i Norge. Tusen takk! 

«Midtøsten-konflikten er tidenes vanskeligste konflikt å løse», sier den kjente radiostjernen, Dennis Prager, «men den letteste å forklare: «Den ene siden ønsker død over den annen side».  

Den konservative vismannen som pleier å vite hva han snakker om, sier at muslimer og arabere anerkjenner ikke Israels rett til å eksistere, og de får i praksis, om ikke i teorien støtte fra hele kristenheten -  med Kirkenes Verdensråd og Sabeel  Internasjonal, i spissen, says long-time radio star Dennis Prager. Lytt til vismannens historiske tilbakeblikk!

 

4 liker  
Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

«Midtøsten-konflikten er tidenes vanskeligste konflikt å løse», sier den kjente radiostjernen, Dennis Prager, «men den letteste å forklare: «Den ene siden ønsker død over den annen side».  

Den konservative vismannen som pleier å vite hva han snakker om, sier at muslimer og arabere anerkjenner ikke Israels rett til å eksistere, og de får i praksis, om ikke i teorien støtte fra hele kristenheten -  med Kirkenes Verdensråd og Sabeel

Ingen tvil om at det er store fraksjoner på muslimsk side i denne konflikten som har et svært fundamentalistisk syn på denne konflikten og som ikke står tilbake for Øyes standpunkt på motsatt side.  

Det er godt å se at både i kristne, muslimske og jødiske miljøer finnes mennesker som faktisk vil motarbeide hatretorikken og ønsket om å utslette den andre.

2 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
«Midtøsten-konflikten er tidenes vanskeligste konflikt å løse», sier den kjente radiostjernen, Dennis Prager, «men den letteste å forklare: «Den ene siden ønsker død over den annen side».  

Som også Herstad peker på; Begge parter hater hverandre like intenst og inderlig. Hvis de ikke hadde hverandre som fiender ville de finne andre å forakte. 

Situasjonen endrer seg fortere om dagen. Kartet tegnes på nytt og de geopolitiske vilkårene endres nærmest fra dag til dag. Midtøsten er spennende nå, men lite på grunn av den israelske regjering. Spenningen for den er hvordan den skal klare å opprettholde seg selv og fryktstrategiene. Israel går fra å være det eneste demokratiet i Midtøsten til det eneste såkalte demokratiet i Midtøsten. :-)

1 liker  
Kommentar #6

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Hans Morten Haugen: Vi setter stor pris på en respons fra norske kirkesamfunn

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Midtøsten er spennende nå, men lite på grunn av den israelske regjering. Spenningen for den er hvordan den skal klare å opprettholde seg selv og fryktstrategiene. Israel går fra å være det eneste demokratiet i Midtøsten til det eneste såkalte demokratiet i Midtøsten. :-)

 

Kirkenes verdensråd står bak «Kirkeuka» som  i disse dager markeres av kirker og kirkelige organisasjoner i mange land rundt om i verden. Rådet etablerte i sin tid “WorldWeek for Peace in Palestine and Israel” etter oppfordring fra medlemskirkene i Israel og «Palestina». 

I Norge kan en merke seg at følgende organisasjoner står sammen om å arrangere uka: Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, Norske kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, KFUK-KFUM Norge, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, Norges Kristelige Studentforbund, Sabeels VennerStiftelsen Karibu og Svenska kyrkans menighet i Oslo.

Sabeel, Norge har samme teologi i bunnen av sitt engasjement for «Christian Palestinianism» som de internasjonale organisasjoner, som dr. Paul Wilkinson har advart mot i sitt powerpoint- foredrag: Christian Palestinianism – YouTube, og som jeg har informert om her på verdidebatt siden 10. september i år med trådstarteren «Britisk teolog roper Ulv!» 

Mange kristne som har lyttet til dr. Wilkinsons powerpoint- foredrag, har forstått at Sabeel og Kirkuka presenterer alt annet enn bibelske perspektiver. Målgruppen for min trådstarter har vært alle kristenledere i Norge med spørsmål om det er behov for en ny kristen reformasjon på bakgrunn av kristenhetens oppslutning om palestinsk kristendom. 

I en kronikk i  «Dagen» den 20. september og her på verdidbatt dagen etter ble norske kirkesamfunn utfordret til å komme med  respons på Hans Morten Haugens kronikk. Mange ser med spenning og forventning frem til å høre hvordan responsen blir. 

Sabeel inviterer folk til å delta i markeringen av «Kirkeuka for fred i Palestina og Israel» fra 24. september til 1. oktober. De som melder seg på, bør  ha satt seg grundig  inn i hva disse organisasjonene teologisk står for. 

Som medlem av Den Evangelisk Lutherske Frikirke har jeg følt ansvar for kirkesamfunnet mitt og tilsendt Wilkinsons powerpoint-foredrag til sentrale ledere i kirkesamfunnet, deriblant til synodeformannen, Jarle Skullerud. Powerpoint-foredraget  har også ligget på Dagens debattsider der målgruppen har vært alle kristenledere i Norge. 

Temaet for kirkeuka i år er "Unge stemmer mot okkupasjonen", og det står i innbydelsen: «Det er femti år siden Israel okkuperte Vestbredden. Men Kirkeuka vil ikke bare se tilbake på det som har skjedd gjennom disse årene. Den vil også fokusere på framtiden, ikke minst hva unge mennesker på begge sider av konflikten ønsker for å kunne skape fred med rettferdighet og forsoning.» 

En ung stemme som også hører med i dette koret, er palestineren Mazzen, som nå bor i USA. Etter Mazzens oppfatning er Sabeels kristne venner ulver i fåreklær. Han sier: «Palestina» er nasjonen Israel!  Se videoen på 6 minutter og lytt til hans budskap om hvorfor han elsker Israel, og hvilke tanker han har om Jerusalems status og om andre sentrale stridsspørsmål i den israelsk-arabiske konflikten. Han har i hele sitt unge liv hatet den jødiske staten, og forteller i denne videoen om sitt nye liv etter omvendelsen: WATCH:Palestinian Christian Says 'There is No Such Thing as....  

Han vokste opp i USA, og ble opplært av sine foreldre at Israel hadde stjålet landet deres og myrdet en stor del av befolkningen i landet. College-studenter i Amerika og palestinere som han møtte under et besøk i Ramallah styrket hans overbevisning og inspirerte ham til å slutte seg til grupper som var villig til å bruke vold mot jøder og den israelske stat. Men så møtte han Messias-troende jøder og kristne arabere, og det forandret livet hans. Han  innså at «Palestina» egentlig er nasjonen Israel. I de siste år har Mazzen lært sannheten å kjenne om Midtøstens historie, og står i dag opp i ulike fora og forsvarer Israel på Bibelens og folkerettens grunn. Til tross for alle hindringene tror han at fred  mellom Israel og Palestina-araberne kan bli til virkelighet hvis «palestinerne» vil godta sannheten. 

Han ser frem til å returnere til Israel  og bosette seg i Samaria og leve i fred  ved siden av israelske jøder i den jødiske staten. 

 

.3 liker  
Kommentar #7

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Alt annet enn bibelske perspektiver?

Publisert over 1 år siden

De organisasjonene som du nevner i avsnitt 2 i din kommentar, har jeg stor tiltro til. Noen av dem er jeg også veldig glad i. Det var nettopp i KFUK-KFUM jeg lærte å vandre på troens vei. Der begynte jeg for 60 år siden. Nå handler ikke denne tråden om meg, men jeg vil likevel gjerne gi dette lille vitnesbyrd her. 

Det er et ganske drøyt stykke å si at disse organisasjonene presenterer alt annet enn bibelske perspektiver. Hva får deg til å felle en slik dom, Roald Øye?

Hva ville du ha sagt om noen sa det samme om din teologi og dine meninger? 

Likeså er det svært nedlatende å omtale et land (Palestina) med anførselstegn, som om det ikke fantes. Hva ville du ha sagt om noen av oss andre hevdet at Israel kun er det navnet som patriarken Jakob i sin tid fikk, og som ble brukt om hans etterkommere, og at det landet som FN støttet opprettelsen av i 1948, derfor bør settes i hermetegn? 

La oss støtte bønneuka - og bestrebelsene på fred i Midtøsten, både for Israel og Palestina, og alle deres naboland.        

2 liker  
Kommentar #8

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
La oss støtte bønneuka - og bestrebelsene på fred i Midtøsten, både for Israel og Palestina, og alle deres naboland.  

Klart vi gjør det. 

Kommentar #9

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Palestina fins bare oppe i hodene på antisioniser!

Publisert over 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Det er et ganske drøyt stykke å si at disse organisasjonene presenterer alt annet enn bibelske perspektiver. Hva får deg til å felle en slik dom, Roald Øye?

Det som får meg til å felle en slik dom, er dokumentasjonen som Dr. Paul Wilkinson har lagt frem i sitt PowerPoint-foredrag, og som du sikkert (!) har lest og lyttet til, Dag Løkke. 

"Likeså er det svært nedlatende å omtale et land (Palestina) med anførselstegn, som om det ikke fantes", skriver Dag Løkke. Det er jo den nakne sannhet: "Landet"  fins ikke noe annet sted enn oppe i hodene på antisionister. Og dem er det mange av!

3 liker  
Kommentar #10

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Nytteløst

Publisert over 1 år siden

Jeg har verken lest eller hørt denne Wilkinson. Det har jeg heller ingen planer om. Jeg stoler på Mellomkirkelig råd, KFUK-KFUM og andre som jeg gjennom et langt liv har fått tillit til.  

Når du også slenger ut en beskyldning om antisionisme mot alle som ikke er enig med deg, viser det at det også er helt nytteløst å samtale med deg.

1 liker  
Kommentar #11

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Du må ikke sove, Dag Løkke!

Publisert over 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg har verken lest eller hørt denne Wilkinson. Det har jeg heller ingen planer om

Du er i godt selskap, Dag Løkke. Det er mange som ikke liker å bli forstyrret av fakta.  

3 liker  
Kommentar #12

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Når du også slenger ut en beskyldning om antisionisme mot alle som ikke er enig med deg, viser det at det også er helt nytteløst å samtale med deg.

Det er slik de som er fanatisk for "Israel" taper terreng. De graver sin egen grav, men det er bare å la dem holde på til det en dag blir stille. Innen den tid vil verdensopinionen ha gått inn for fredsløsninger for begge parter, hvor flere parter ser ut til å bli involvert iht dagens nyhetsbilde. Samtidig vil det vise seg at Øye og hans flokk slett ikke er for fred thi ingen fred vil være god nok for dem så lenge "Israel" ikke får blir enerådende i regionen. Ikke en gang Netanyahu håper på noe slikt, for han vet at fx Shaz er i ferd med å gå i oppløsning og at de mest ekstreme taper terreng. 

Det ligger an til ny Gazakrig. Hvis Hamas og Fatah finner hverandre vil "Israel" sette inn motmakt og sørge for at den prosessen uroes. Vi er langt over de ordinære 22 måneders intervall mellom krigene i Gaza. Denne krigen kommer når en samling av de palestinske kreftene er klar. Et annet moment er at det kan bli viktig å ha krigen unnagjort før Hizbollah blir sterk i Libanon igjen, noe som kan skje når de forlater Syria. 

1 liker  
Kommentar #13

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Takk for god analyse, Njål Kristiansen. Du har sikkert rett. 

Men det er trist at de mest ekstreme på begge sider i konflikten ikke ønsker fred i Midtøsten. Vi får likevel håpe at det en dag blir fred. Det må vi aldri slutte å be om og arbeide for.   

1 liker  
Kommentar #14

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Njål Kristiansens clairvoyance er imponerende:

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det ligger an til ny Gazakrig. Hvis Hamas og Fatah finner hverandre vil "Israel" sette inn motmakt og sørge for at den prosessen uroes. Vi er langt over de ordinære 22 måneders intervall mellom krigene i Gaza. Denne krigen kommer når en samling av de palestinske kreftene er klar. Et annet moment er at det kan bli viktig å ha krigen unnagjort før Hizbollah blir sterk i Libanon igjen, noe som kan skje når de forlater Syria. 

Jeg er imponert over din clairvoyance, Njål Kristiansen, din fantastiske evne til å kunne se inn i fremtiden. Den misunner jeg deg. Jeg stoler likevel mer på profetene i GT når det gjelder Israel. 

3 liker  
Kommentar #15

Egil Andre Gjerde

4 innlegg  210 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg skjønner at mange kan reagere på israels politikk, og synes det er galt.  Men var det ikke galt av arabere å okkupere Israel på 600-tallet også da? 

Hvorfor kan man ikke samtidig ta avstand fra dette? 

Det var vel jødene som var der først. Burde de ikke da ha visse rettigheter som "urbefolkning"? 

2 liker  
Kommentar #16

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Jødene har skjøte på Kanaans land.

Publisert over 1 år siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Det var vel jødene som var der først. Burde de ikke da ha visse rettigheter som "urbefolkning"? 

Still spørsmålene til Njål Kristiansen! Han vet alt om Midtøstens historie.

2 liker  
Kommentar #17

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Jeg er imponert over din clairvoyance, Njål Kristiansen, din fantastiske evne til å kunne se inn i fremtiden. Den misunner jeg deg. Jeg stoler likevel mer på profetene i GT når det gjelder Israel. 

Tusen takk. Forskjellen på profetene og meg er at jeg lever i dag. :-)

Forøvrig er jeg relativt godt informert om at hovmod står for fall. 

1 liker  
Kommentar #18

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.

Jeg skjønner at mange kan reagere på israels politikk, og synes det er galt.  Men var det ikke galt av arabere å okkupere Israel på 600-tallet også da? 

Hvorfor kan man ikke samtidig ta avstand fra dette? 

Det var vel jødene som var der først. Burde de ikke da ha visse rettigheter som "urbefolkning"? 

Jeg velger å la historien og religionene ligge så passive som mulig. Det er en veldig tung bagasje å ta med seg inn i en forhandlingssituasjon. Sannsynligvis vil det være lettere om man tenker på hvordan man vil ha det fremover i stedet for å vie oppmerksomhet til hvordan det burde ha vært for hundre eller tusen år siden. Fremtidsutsiktene, viljen til fred og samrøre er store nok emner til å skape tilstrekkelige konflikter om man ikke skal forsøke å løse uretten fra 1400 år tilbake. 

Forøvrig tror jeg at freden bør bygges gjennom små tiltak mellom folkeslagene som infiltrerer seg i hverandre og danner ett folk, ett fellesskap som holder fred med hverandre. Bit for bit må mosaikken bygges og gjøres så sterk at den blir et gulv nasjonene kan bygges på i fremtiden. Som du skjønner; dette kommer til å vare enda en stund før flokene er løst. 

Kommentar #19

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Ingen vet hvor Palestina ligger.

Publisert over 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Jeg har verken lest eller hørt denne Wilkinson. Det har jeg heller ingen planer om. Jeg stoler på Mellomkirkelig råd, KFUK-KFUM og andre som jeg gjennom et langt liv har fått tillit til.  

Når du også slenger ut en beskyldning om antisionisme mot alle som ikke er enig med deg, viser det at det også er helt nytteløst å samtale med deg.

Din kommentar #10 på denne tråden er interessant og kunne ha vært gjenstand for en lengre filosofisk utredning av en fagmann på området:  Risikoen ved bevisst å skjerme seg mot ny og relevant viten. Hvor skadelig det kan være, gir historien mange eksempler på, ikke minst risikoen ved å bli akterutseilt og bomme på målet - og lide skibbrudd,  i siste instans å tape sin sjel.   

"Når du også slenger ut en beskyldning om antisionisme mot alle som ikke er enig med deg, viser det at det også er helt nytteløst å samtale med deg." Tygg litt på hva du skriver her!  

Det er kanskje ikke helt nytteløst å samtale med meg likevel. Ikke alle som er uenig med meg er anti-sionister. Antisionister er etter min forståelse bare de som er imot opprettelse av en jødisk stat på de bibelske landområdene. Ingen vet ennå nøyaktig  hvor Palestina ligger. Kanskje det er på østsiden av Jordanelven? Ikke alle mine meningsmotstandere er anti-sionister

1 liker  
Kommentar #20

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Det er kanskje ikke helt nytteløst å samtale med meg likevel.

Jo, det er nok det. Når du må dikte problemstillinger som ikke finnes er det hensiktsløst å forsøke å komme gjennom med noe mer meningsfullt. Du må rent nødvendigvis vite at kommentaren det siteres fra er det reneste tøv. 

Kommentar #21

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Selvsagt er ikke alle dine meningsmotstandere antisionister. Det var da heller ikke min påstand. Ellers er det interessant at man kan tape sin sjel hvis man ikke hører på denne Wilkinson! Du mener at man ikke skal sortere ut informasjon på Internett, men høre og lese alt man kan komme over der. Gjør man ikke det, skjermer man seg mot ny viten ... Skal vi ikke sette noen grenser? Eller vil du helst bestemme hva vi andre skal lese og høre?   

1 liker  
Kommentar #22

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Merkelig

Publisert over 1 år siden

dette med Palestina, ... i min bibel er det et kart helt bakerst i boken, der Palestina på Jesu tid er avmerket. Er dette kartet feil? I min bibelske oppslagsbok står det over 5 sider med opplysninger om Palestina. Er dette også feil?

1 liker  
Kommentar #23

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Kartet bak i din bibel heter antakelig "Palestina på Jesu tid",  Marianne. Da fantes ikke staten Israel. Den ble opprettet først i vår tid (1948). Palestina i dag brukes som navn på Gazastripen og Vestbredden. 

2 liker  
Kommentar #24

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Debattnivået daler!

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du må rent nødvendigvis vite at kommentaren det siteres fra er det reneste tøv. 

Pass deg, Njål!  Moderator kan stenge deg ute for videre deltakelse på verdidebatt med slik språkbruk som du vet er udannet. Det ville være et stort tap for mange å miste deg. "At kommentaren det siteres fra er det reneste tøv", vet jeg naturligvis ikke.

1 liker  
Kommentar #25

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Relevant og irrelevant stoff!

Publisert over 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Skal vi ikke sette noen grenser? Eller vil du helst bestemme hva vi andre skal lese og høre?   

Jo da! Les hva du vil, men det du leser må være relevant for temaet som er i fokus. Det er Dr. Paul Wilkinsons PowerPoint-foredrag i høyeste rad.

1 liker  
Kommentar #26

Johan Rosberg

20 innlegg  444 kommentarer

Debattnivået daler! mk.II

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Pass deg, Njål!  Moderator kan stenge deg ute for videre deltakelse på verdidebatt med slik språkbruk som du vet er udannet. Det ville være et stort tap for mange å miste deg. "At kommentaren det siteres fra er det reneste tøv", vet jeg naturligvis ikke.

Helt enig. Man kunne tro at de som skriver ikke forstår formålet.

1 liker  
Kommentar #27

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Takk, da fortsetter jeg med det!   

1 liker  
Kommentar #28

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Det ville være et stort tap for mange å miste deg.

Takk for gode ord. Frykt ikke, thi jeg er med dere alle dager. Riktignok var det nære på tidligere denne uken. De fordrevne skal vende tilbake. Plutselig var seks dagers pc-nedetid avsluttet. 

Kommentar #29

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Ikke tro alt du hører om Palestina!

Publisert over 1 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Merkelig Publisert rundt 10 timer siden

dette med Palestina, ... i min bibel er det et kart helt bakerst i boken, der Palestina på Jesu tid er avmerket. Er dette kartet feil? I min bibelske oppslagsbok står det over 5 sider med opplysninger om Palestina. Er dette også feil?

Du har også fått noen merkelige forklaringer på ditt problem, Marianne Solli.  Kartet er ikke feil, og opplysningene om Palestina er sikkert også riktige. Bibelen din er kanskje en oversettelse fra 1930-årene eller tidligere.  Jeg fikk en slik Bibel på min konfirmasjonsdag  i 1948 da det plutselig dukket opp en ny stat i Palestina, som naturligvis ennå  ikke var inntegnet. Jeg har brukt noen år av mitt liv til å forklare for gymnas elever og andre hvordan det henger sammen at staten Israel ligger der den ligger  i dag, og hvorfor noen mener den ikke bør ligge der. 

Det er en lang historie, som jeg har skrevet noen ganger om her på verdidebatt i de siste 10 år.  Min første trådstarter tror jeg het "Keiser Hadrians forbannelse" (fra 134 e.kr.) Jeg skal unnlate å gjenta meg selv når det gjelder hans forbannelse, og hvordan den har forfulgt oss,  bare si at "Palestina på Jesu tid" er en anakronisme på linje med "Norge på Olav Trygvasons  tid". Alle forstår hva forfatterne har ment, men det trengs en nøyere forklaring, og i den ligger det i det første eksemplet mye politisk uenighet/sprengstoff når det gjelder Palestina. Begrepet hadde en eventyrlig meningsutvidelse på 1900-tallet, takket være Yasser Arafat! Hans originale forståelse av begrepet er årsaken til dagens politiske konflikt i Det britiske mandatområdet. 

Ikke tro på alt du hører, Marianne Solli!  "Palestina"  i dag brukes f. eks. som "klengenavn" på Gazastripen og Vestbredden, men begrepet har ingen folkerettslig status,  og vil trolig aldri få det. 

1 liker  
Kommentar #30

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 1 år siden

"Tro ikke alt hva du hører, si ikke alt hva du vet, så sparer du mange bører på sinn og samvittighet", hørte jeg i min barndom.

 Jeg er enig med Øye i at vi ikke skal høre på alt som sies. Det gjelder både Midtøsten og andre forhold.  

1 liker  
Kommentar #31

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Hvi skrider menneskeheden saa langsomt frem?

Publisert over 1 år siden

 

Dette er min trådstarter om «Hadrians forbannelse»  fra oktober 2014, med noen tidsjusteringer:  Hadrian var romersk keiser fra 117 til 138 e.Kr. og regnes med blant de «gode keisere». Han var interessert i gresk kultur og konsoliderte riket ved å bygge murer. Det var ro innenfor rikets grenser i hans regjeringstid, med ett  unntak, som ble desto mer utålelig for keiseren. 

De jødiske opprør etter templets ødeleggelse i år 70 e. kr. og den såkalte Bar Kokhba-revolten i 132 – 35. da Masada-festningen til slutt ble inntatt, førte til at  Hadrian brutalt slo ned opprøret med massakre, forfølgelse og eksil,  som nesten utraderte det jødiske folk i Judea. Han forbannet dem og bestemte at Judea heretter skulle kalles Palestina etter filisterne, et  fiendtlig  nabofolk   som hadde forsvunnet 600 år tidligere. Jerusalem omdøpte han til Aelia Capitolina. Dette var hans siste dolkestøt og hans politiske testamente etter langvarige felttog der målet hans hele tiden hadde vært å utslette det jødiske folk en gang for alle.

Hadrians forbannelse over alt jødisk lever videre i dag i den palestinske propagandaen som har blitt et mektig våpen for å erobre EretzIsrael, helst uten å avfyre et eneste skudd, uten hær, tanks ellerfly. Palestinerne, Israels moderne fiender, har børstet støv av«Hadrians testamente». De har tatt i bruk begrepet ”Palestina”i et forsøk på stjele jødenes historiske hjemland.

Før 1917, da Balfour kom med sin deklarasjon, var både arabere og jøderpalestinere. Den gang fantes ikke Palestina som en politisk entitet.Begrepet ble første gang brukt i politisk sammenheng av to personersom tegnet et kart, to europeiske koloniministre, en engelskmann,Herman Sykes, og en franskmann, George Picot. På kartet foran segunder forhandlingene i 1916, da verdenskrigens utfall ennå varusikker, hadde de tegnet inn «Palestina». Det var åpenbart for dembegge at en suveren stat med dette navn ikke hadde eksistert imoderne tid. Palestina hadde vært en romersk provins, som forsvantpå 600-tallet e.Kr. Senere erobret muslimske imperierMidtøsten.Snart var det siste muslimske imperiet, Det ottomanskeriket også borte, og landområdene skulle nå fordeles blant de sombodde og hadde bodd der tidligere.

 I 1917begynte ting å skje i London. Da var Det hellige land nesten befridd og Jerusalem snart  inntatt av britiske tropper. I 1918 varkrigen over,  og fredoppgjøret begynte året etter.  

Hadde ikkeden jødiske identiteten blitt bevart av det jødiske folk i eksil ogi hjertene til de kristne Bibel-elskende nasjonene som utgjordeFolkeforbundet, hadde den nasjonale gjenfødelsen av det jødiskefolk kanskje aldri funnet sted, til glede for noen og sorg for andre.

Når løgnerstadig blir gjentatt, kan de til slutt bli oppfattet som «sannheter».Den falske palestinske identitet, som begynte med Hadrians klussingmed geografiske begreper, ble videreført av Lord Balfour i 1917. Han fortsatte å bruke det geografiske begrepet, Palestina, som etterhvert ble misbrukt av den ene part, palestinaaraberne Jødene sluttetå være palestinere.

Navneskiftethar blitt et mektig propagandaredskap for dagens palestinerne. Etternederlaget i 6-dagers krigen i 1967, forsto araberne at kampen motjødene måtte vinnes på annen måte enn på slagmarken. Å ødeleggeidentiteten til Eretz Israel, og dermed identiteten til det jødiskefolk ble mediestrategien. Da PLO ble stiftet i 1965, ble Jerusalem pånytt omdøpt, denne gang til Al-Quds, og araberne tiltok seg eneretten til begepet palestinere. Arafat har fått æren foroppfinnelsen av Palestina som det historiske  hjemland til detpalestinske folk. 

Det jødiskefolk har overlevd Hadrians forbannelse i 1800 år. I dag blir dekonfrontert med Hadrians reinkarnerte forbannelse i arabiskforkledning. Mange israelere og Israelsvenner har akseptert detverbale bedrageriet og bruker begepet Palestina ureflektert i denpolitiske diskurs og i dagligtalen.

Mens Israelforbereder seg militært, bruker landets fiender politisk propagandaav groveste slag.  Propagandaen truer nå med å ta fra dem landet,for den har fått bred tilslutning i internasjonale fora, og hosmange svekket den sionistiske drømmen som har forent det jødiskefolk i 2000 år. I 2014  sa  til og med Israels statsministerNetanyahu at det var i Israels interesse, på visse betingelser, åetablere en palestinsk stat på Palestinamandatets område, i førsteomgang i Judea og Samaria på  «Vestbredden». De politikebegivenheter på bakken har imidlertid fått ham til å gå fra detstandpunktet og blitt mer lik de andre haukene i Knesset.

PLO'shensikt med å oppfinne «Palestina» var neppe å bygge en nasjon,men heller å tilintetgjøre Israel. For å skjule agendaen, fant deopp «faseplanen». Første fase var oppfinnelsen av et «palestinskfolk». Andre fase skulle være å avvikle Israel, som ble svekket ogutmattet av intifadaer etter Oslo-avtalene i 1993 og 95.Internasjonale medier markedsfører i dag løgnene ogforfalskningene. At det var opportunt å velge det historiske navnetPalestina, har også Hadrians arvtakere forstått. De skjærer vedsin bruk av dette falske navnet av de historiske bånd mellom Israelsfolk og Israels land.

Det vilvise seg om verdenssamfunnet nå vil fotsette å være pådrivere iaraberstatenes  forsøk på å svekke identiteten til den vestligesivilisasjons vugge, Eretz Israel? Hadrians forbannelse lyktes ikke iløpet av 1800 år, den tid «Israel» levde i eksil. Skal Hadrian lykkes nå når staten har gjenoppstått som en fugl Føniks?

Visjonene til profetene og jødenes drøm, som ble oppfylt da staten Israel bleetablert i 1948, kan gå tapt hvis verdenssamfunnet, representert ved FN, aksepterer den falske identiteten til Hadrians og Arafats Palestina. På  Abbas initiativ tok FNs Generalforsamling  opp Palestina-spørsmålet i  høstsesjonen i 2014, og verdenssamfunnet fikk  da anledning til å ta stilling til Hadrians testamente. Med stort flertall i Hovedforsamlingen  fikk «Palestina» observatørstatus i flere FN-organer. Lenger har Abbas riktignok ikkegreid å drive propagandakrigen mot Israel.

Karikaturtegningen av konflikten/tautrekningen mellom Israel og den muslimsk/arabiskeverden ble refusert av moderator for 4 år siden da jeg la den inn sammen med tådstarteren. Tegningen er gyldig fremdeles, men det er nye personer i hovedrollene, med ett unntak, Netanyahu!  Han stårfremedeles alene  og trekker i tauet mens en rad av Palestina-vennlige statsministre står  hardnakket og trekker i den andre enden uten å få et overtak: En lang guddommelg pekefingerstår bak statsminister Netanyahu og klemmer tauet fast til underlaget. Det er Israels situasjon i et nøtteskall.     

 

3 liker  
Kommentar #32

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Det vilvise seg om verdenssamfunnet nå vil fotsette å være pådrivere iaraberstatenes  forsøk på å svekke identiteten til den vestligesivilisasjons vugge, Eretz Israel?

Argumentasjonen fra sionister som Øye er så vrang at den tenderer mot antisemittisme. Ved å fornekte motparten og benekte ethvert motargument fordi det er dere uvedkommende vil dere sage over den gren dere sitter på, og slik gjøre dere til fiender av Israel. Jeg tror du svekker din sak mer enn du gavner den gjennom din argumentasjon. 

Kommentar #33

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Vi bør forstyre hverandre med fakta.

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Jeg har verken lest eller hørt denne Wilkinson. Det har jeg heller ingen planer om. Jeg stoler på Mellomkirkelig råd, KFUK-KFUM og andre som jeg gjennom et langt liv har fått tillit til.  

Dag Løkke har sagt at han nekter å ta av seg skylappene og høre på denne Wilkinson. Han trivs alt for godt inne i bobla si. 

Er det slik med deg også, Njål Kristiansen? Hvis så er tilfelle, forstår jeg hvorfor du kan få deg til å skrive: "Argumentasjonen fra sionister som Øye er så vrang at den tenderer mot antisemittisme". Vet du hva dr. Wilkinson mener om teologi eller politikk. Hvis ikke: Ta av deg skylappene og lytt til budskapet hans i powerpoint-foredraget. Etterpå kan vi ha en meningsutveksling her på tråden om hans spissformuleringer. Hittil har du vært sterk i formen, men svak i sak. Karakteristikker av meningsmotstandere bør du vende deg av med.

Kommentar #34

Johan Rosberg

20 innlegg  444 kommentarer

Problemet er at det er så mange røster.

Publisert over 1 år siden

Du messer om denne Paul Wilkinson. Jeg har nettopp sett litt på et foredrag av Timothy Snyder. Du vet vel omtrent like lite om Snyder som jeg vet om denne Wilkinson. 

Vi er vel alle litt selektive og velger ut fra våre egne preferanser.

1 liker  
Kommentar #35

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

En morsom vurdering

Publisert over 1 år siden

Det blir rett og slett morsomt når Roald Øye begir seg ut på denne nye arena, som det er å mene å vite hva jeg nekter for (!) og hvor jeg trives med å være! 

Jeg avslutter med dette min dialog med ham - om det er mulig å kalle den det - og ønsker både ham og alle dere andre en velsignet søndag!      

1 liker  
Kommentar #36

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

"Den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære"

Publisert over 1 år siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Jeg har nettopp sett litt på et foredrag av Timothy Snyder. Du vet vel omtrent like lite om Snyder som jeg vet om denne Wilkinson. 

Legg ut lenken her på denne tråden,  der Timothy Snyder holder foredrag. Er hans budskap relevant i  temaet som Hans Morten Haugen tar opp? Hvem er han? Hva brenner han for? 

Naturligvis er vi alle litt selektive og velger ut fra våre egne preferanser. Når det gjelder Paul Wilkinson,  ble jeg kjent med ham pr. mail for noen år siden da han begynte på sitt teologiske  doktorgrads-arbeid om palestinsk kristendom. Jeg merket meg at han var en åndsfylt akademiker som hadde kvaliteter som liknet litt på Martin Luther!  De kvalitetene kommer  frem i siste del av PowerPoint-foredraget hans,  fra ca.  40 min. og utover til 66 min. Det er ingen tvil om hva Paul Wilkinson brenner for.

 Jeg unner så mange som mulig å erfare det. Johannes skriver i sitt evangelium kap. 17, v. 7: "Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv. Den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære". 

Vil vi gjøre hans vilje? Det blir det avgjørende spørsmål. Det tror jeg Paul Wilkinson vil. Finn ut selv!

2 liker  
Kommentar #37

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

En eller to skylapper

Publisert over 1 år siden

Vet du hva forskjellen mellom deg og meg er, Roald Øye? 

Svar:

Du har skylapp på ett øye, mens jeg har skylapper på begge! 

Du kjenner ikke Snyder. Jeg kjenner verken Snyder eller Wilkinson!  

2 liker  
Kommentar #38

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Et retorisk spørsmål og en retorisk kommentar, av meg:

Publisert over 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Skal Hadrian lykkes nå når staten har gjenoppstått som en fugl Føniks?

Visjonene til profetene og jødenes drøm, som ble oppfylt da staten Israel bleetablert i 1948, kan gå tapt hvis verdenssamfunnet, representert ved FN, aksepterer den falske identiteten til Hadrians og Arafats Palestina.

Min kommentar #31 trenger en presisering: Jeg tror ikke keiser Hadrian og hans arvtakere vil lykkes i sitt prosjekt,  og jeg tror ikke visjonene til profetene og jødenes drøm vil gå tapt.(selv om det mørkt ser ut!) 

Jeg tror på budskapet i karikaturtegningen der Guds finger på tauet bak ryggen til Israels statsminister mot alle odds avgjør drakampen og haler i land en overraskende sier til Israel. 

Jeg får ta den seriøse varianten i mitt svar på ditt  spørsmål til meg , Dag Løkke:  "Vet du hva forskjellen mellom deg og meg er, Roald Øye?   Det vet jeg naturligvis ikke så mye om, men ditt ærlige svar: "Jeg kjenner verken Snyder eller Wilkinson!" tyder på at du er stolt av å vite så lite som mulig, og på det punkt er vi ganske forskjellige.  

Kommentar #39

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Humoren er dessverre ikke likt fordelt, ser det ut til! 

1 liker  
Kommentar #40

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Dag Løkke: Humoren er dessverre ikke likt fordelt, ser det ut til! 

Publisert over 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg avslutter med dette min dialog med ham - om det er mulig å kalle den det - og ønsker både ham og alle dere andre en velsignet søndag!      

Du avsluttet dialogen med meg  forrige søndag, men velkommen tilbake! Jeg kan forstå at du har behov for å rydde opp i  noe som er uklart, særlig  i det som har med din humor å gjøre. Du skriver: "Det blir rett og slett morsomt når Roald Øye begir seg ut på denne nye arena, som det er å mene å vite hva jeg nekter for (!) og hvor jeg trives med å være!" 

Det går vel an å uttrykke seg klarere om hva du syns er morsomt. Er du fremdeles stolt over ikke å kjenne Snyder og  Wilkinson, eller er det bare morsomt?

Kommentar #41

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg tror ikke det er mulig å forklare humor ...

1 liker  
Kommentar #42

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg avslutter med dette min dialog med ham - om det er mulig å kalle den det - og ønsker både ham og alle dere andre en velsignet søndag!      

Pax et bonum.

1 liker  
Kommentar #43

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Hvem her mener å kunne vite og forstå bedre?

Publisert over 1 år siden

Svend Holm-Nielsen, 15.1.1919-10.12.2008, dansk teolog. Efter en årrække som præst blev han i 1960 dr.theol. på en disputats om Dødehavsteksterne, og han var 1961-86 professor i GT ved Københavns Universitet. Han skrev om bl.a. salmelitteraturen i GT og om bibelsk arkæologi, og han var en drivende kraft bag nyoversættelsen af GT i den i 1992 autoriserede danske bibeloversættelse. Som opvokset i Syrien havde Holm-Nielsen altid haft dyb forståelse for og udtrykt sympati med palæstinenserne. Dette engagement fandt bl.a. udtryk gennem redaktør- og skribentvirksomhed ved tidsskriftet Palæstina Orientering, som han var medstifter af i 1979, og i flere bøger om den israelsk-palæstinensiske konflikt.

   ".Selve ordet jøde er afledet af stammenavnet Juda. Men i århundrederne efter landflygtigheden mister det efterhånden helt tilknytningen til området og bliver i stedet betegnelse for enhver, der bekender sig til den mosaiske religion, uanset hvor i verden han bor, uanset også om der er tale om mennesker, som aldrig har haft folkelig-national tilknytning til Juda, men som har for-ladt deres egen hedenske religion og har sluttet sig til den mosaiske. 

Vel bevaredes navnet Israel, men det havde ikke længere national betydning; det var exklusivt religiøst. Derfor kunne forskellige grupper og bevægelser også skændes om, hvem der i grunden hørte Israel til; derfor kunne man karakterisere sig selv som det sande eller det rene Israel til forskel fra de andre udenfor. 

Og når man nu talte om Israels folk eller jøde­folket, så havde det ikke længere noget med det nationale at gøre, men var religiøst. I denne betydning har man videre gennem historien talt om det jødiske folk som fællesbetegnelse for alle i hele verden, der hører den jødiske religion til. 

Men når man i almindelighed bruger ordet folk som betegnelse for beboerne inden for et afgrænset område, der er knyttet sammen ved en fælles historie og fælles kultur, i samme betydning som 'nation', så er der ikke noget, der hedder et jødisk folk. Alligevel bruges dette udtryk ofte på national-romantisk vis, og bevidst og med flid bruges det i den pågående debat om Palæstina, som om der var tale om en folkelig-national enhed, der engang for et par tusind år blev splittet, men som nu er ved at samles igen. Ja, der er dem, der taler om jødisk race og jødisk blod! Men der er ikke noget blod, der er jødisk, sålidt som der er kristent eller muslimsk blod! Der existerer ikke nogen jødisk race, og der er ikke noget, der hedder et jødisk folk."

1 liker  
Kommentar #44

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Avsporing av debatten.

Publisert over 1 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Men der er ikke noget blod, der er jødisk, sålidt som der er kristent eller muslimsk blod! Der existerer ikke nogen jødisk race, og der er ikke noget, der hedder et jødisk folk."

Hans Morten Haugen: "Vi setter stor pris på en respons fra norske kirkesamfunn!" Setter du også pris på denne responsen i kommentar #43 fra en Palestina-vennlig teolog i Danmark, Hans Morten Haugen?  

Jeg vil anbefale Robin Tande å starte en ny debatt på en annen tråd der temaet:  "Der er ikke noget, der hedder et jødisk folk!" er i fokus.  For meg er spørsmålet uinteressant. Hans Morten Haugen kan gi en tilbakemelding til Robin Tande om hans anliggende. 

Kommentar #45

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Kristenheten tenger en ny reformator.

Publisert over 1 år siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
Sabeel fremmer en Kristussentrert oppfyllelsesteologi

Dr. Paul Wilkinson stod i 2004 foran en,  i navnet,  kristen forsamling i Ramallah på «Vestbredden» der ca. 600 kristenledere fra hele verden var samlet i anledning 10- årsdagen for stiftelsen av den internasjonale organisasjonen, Sabeel. Yasser Arafat (!) stod som innbyder til denne spesielle samlingen, som han «kastet glans» overved sitt nærvær. Situasjonen liknet litt på den Luther sto i foran keiser, fyrster og prelater i Worms noen hundre år tidligere, i 1521. Ved den anledning holdt Martin Luther modig fast på alt han hadde sagt og skrevet i årene forut. Det innledet for alvor den lutherske reformasjon. 

Verden trenger på nytt en slik modig reformator - og har kanskje allerede fått ham i den unge engelske pastoren  og forskeren, dr. Paul Wilkinson. Han inntok den samme modige holdning som Luther, da han sammen med over 600 utsendinger fra hele verden,  møtte på Sabeel-konferansen i 2004, der Yasser Arafat var til stede. (kort tid før han døde)  Wilkinson møtte riktignok bare som observatør.

 Den sjokkerende opplevelsen han fikk på dette 10-årsjubileet, innledet hans teologiske forskningarbeid på temaet «Christian  Palestinianism», som nå begynner å bli kjent i de fleste engelsktalende land. I  Norge trenger han å bli bedre kjent. Vi har en språkbarriære.

På uventet måte fikk den unge pastoren ved denne anledning i Ramallah en uventet mulighet til å ta ordet fra podiet i etterkant av ett minutts stillhet for en «sjokkerende melding» om at den åndelige lederen for grunnleggeren av Hamas (som alltid satt i en rullestol) nettopp var blitt likvidert av Israel. Det gikk et stønn gjennom forsamlingen ved den anledning!

I situasjonen som oppstod  hadde Wilkinson en nesten like modig fremtreden som Luther i sin tid viste i Worms. Se videoen fra ca. 40 min. til 66. I  sekvensen gir han en sannferdig fremstilling av hva «Christian Palestinianism» er, og hvor langt på avveie Sabeel og dens ledere har kommet i forståelsen av vår kristne tro. Den  bør etter min mening innlede en ny kristen reformasjon:. ChristianPalestinianism – YouTube


Kommentar #46

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Vi venter med forventning og litt uro  på responsen fra norske kirkesamfunn.

Publisert over 1 år siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
Sabeel fremmer en Kristussentrert oppfyllelsesteologi. Denne utfordrer en teologi som gir staten Israel en guddommelig status, en teologi som gjør det vanskeligere å finne kompromisser i en krevende konflikt mellom Israel og dets naboer.
Til kirkesamfunn i Norge: Rettferdighetsteologi og staten Israel. Åpent brev til norske kirkesamfunn fra styret i Sabeels venner i Norge. Hans Morten Haugen: Vi setter stor pris på en respons fra norske kirkesamfunn!

Som følge av det åpne brevet til norske  kirkesamfunn fra styret i Sabeels venner i Norge: «Rettferdighetsteologi og staten Israel», som ble trykket i Dagen og lagt ut som trådstarter her på verdidebatt 20. september i år, tok jeg meg  friheten å sende dr.Wilkinsons powerpoint-foredrag  Christian Palestinianism – YouTube til  Frikirkens synodeformann, Jarle Skullerud og til Budbærerens redaktør, Anne-Kristine Wiecek.  Dessuten  sendte jeg det til noen av mine engelskspråklige venner og bekjente i og utenfor Frikirken. Jeg forventer at de to førstnevnte etter å ha satt seg grundig  inn i Dr. Paul  Wilkinsons forskningsresultater, kan være i stand til å gi et fyldestgjørende svar på Sabeels forespørsel. 

Til synodeformannen avsluttet jeg henvendelsen med å spørre: «Er jeg med på å skape splid og uro i kirkesamfunnet vårt med mitt engasjement til fordel for Israels sak?  Det fikk jeg intet klart svar på. Jeg har imidlertid intet imot å skape litt uro i kirkesamfunnet mitt, for fred er ikke alltid det beste.

I tiden etterpå har jeg fått tilbakemelding fra flere kristne ressurspersoner i Norge, som takket for informasjonen, som de sa var ny og nyttig for dem. Abonnenter på Dagen og deltakere på Vårt Lands verdidebatt venter nå med forventning og litt uro  på responsen fra norske kirkesamfunn.

Kommentar #47

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Det vil ta tid før det kommer noen svar

Publisert over 1 år siden

Det har ikke gått mer enn litt over en uke siden dette innlegget ble offentliggjort. Du må nok regne med flere uker før det kan foreligge et eventuelt svar fra for eks. Kirkerådet i Den norske kirke, eller fra Mellomkirkelig råd. Hvis de i det hele tatt tar spørsmålet fra Sabeels venner opp. Andre kirkesamfunn trenger sikkert også noen uker før de kan svare, om de ønsker det. For slike uttalelser må behandles i de organer som har fullmakt til å uttale seg. Og det er neppe noen som berammer ekstraordinære møter for å gjøre det i dette tilfellet.   

De eneste som kan svare raskere, er en og annen biskop, eller andre som velger å uttale seg kun på egne vegne. 

En annen ting er at Den norske kirkes organer antakelig vil være på linje med Sabeels venner. Så det kommer neppe noe som vil overraske deg, Roald Øye.       

1 liker  
Kommentar #48

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Da skal dere kjenne sannheten og sannheten skal gjøre dere fri.

Publisert over 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
En annen ting er at Den norske kirkes organer antakelig vil være på linje med Sabeels venner. Så det kommer neppe noe som vil overraske deg, Roald Øye.    

Jeg syns du har skrevet en sindig kommentar, Dag Løkke. For en gangs skyld er jeg  enig med deg i alt du skriver, også det du skriver i avslutningen om DNK, som trolig vil være helt på linje med Sabeels venner.  Mitt håp og min bønn er at mitt kirkesamfunn, Frikirken, vil ta klart avstand fra vranglæren etter at det øverste organet, Synodestyret, har fått tid til å sette seg inn i Dr. Paul Wilkinsons avsløringer i powerpointforedraget sitt. Jeg har tro på at sannheten vil slå igjennom til slutt, også i Den Norske Kirke. Det har vi løfte om i Bibelen: Joh. 8,32.

Kommentar #49

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Sabeel er på ville veier.

Publisert over 1 år siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
Sabeel fremmer en Kristussentrert oppfyllelsesteologi. Denne utfordrer en teologi som gir staten Israel en guddommelig status, en teologi som gjør det vanskeligere å finne kompromisser i en krevende konflikt mellom Israel og dets naboer.
Netanyahu: Judea and Samaria Will Forever ... - United with Israel

"Addressing a crowd of several thousand, Netanyahu vowed that  Judea and Samaria, the biblical heartland of the Jewish People  that was liberated during the Six Day War, will forever belong to the State of Israel." 

Les de gode nyhetene som  statsminister Benjamin Netanyahu uttalte til "United With Israel"  den 28. august i år. Sanne venner av Israel er glad for at han nå endelig "kommer ut av skapet" og sier i klartekst  hva som er hans og høyresidens politiske mål i striden med palestinerne. Ja, ikke bare sionistenes mål.

Hans uttalelse bør kristenheten ta innover seg og legge opp sin politikk etter. BDS-kampanjene er bortkastet tid og penger og forlenger bare de menneskelige lidelser på begge sider. Utfallet av striden er avgjort for lenge siden.  2 liker  
Kommentar #50

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Om å tone flagg!

Publisert over 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
De eneste som kan svare raskere, er en og annen biskop, eller andre som velger å uttale seg kun på egne vegne. 

Dag Løkke har fått rett i at det vil ta tid før det foreligger svar fra de ulike kirkesamfunn,  for pr i dag, 2. oktober, har ingen svar blitt publisert i Dagen. Nå er den famøse "kirkeuken" avsluttet, og det kan hende det samtidig vil bli rapportert om hvordan den ble avviklet. Min henvendelse til formannen i Frikirkens synodestyre om hvordan han ser på min advarsel om å delta på dette arrangementet i Sabeels regi har jeg imidlertid bare fått et diffust svar på. På min forespørsel om mitt engasjement med spredningen av Wilkinsons PowerPoint-foredrag innen Frikirken ville skape splid og uro, fikk jeg intet svar, og det skuffet meg. 

Min oppfatning er at lutherske menigheter har så nære og gode kontakter med kristne palestinske samarbeidspartnere i "Palestina"  at det er problematisk og ta opp deres "palestinske kristendom",  som dr. Paul Wilkinson har advart sterkt mot i sitt Power Point-foredrag.

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere