Anne Birgitta Langmoen Kvelland

6

Mot til å håpe

Når Gud helbreder i dag, er det et tegn på at Guds rike allerede er blant oss. ­IMI har gitt mange ny frimodighet til å følge Bibelens ord om forbønn for syke.

Publisert: 19. sep 2017

(Skrevet sammen med Tormod 
Kleiven, Landsstyrets leder 
i Normisjon)

Det har de siste månedene­ vært skrevet en del om IMI-­kirken, spesielt knyttet opp mot at det nå er startet profetiskole, rundt praktiseringen av profeti og også om hvor IMI-kirken har sine teologiske røtter. Fra Normisjon sentralt ønsker vi å kommentere noe av dette.

For det første er vi glade for at IMI er en del av Normisjon. ­Menigheten betyr mye for mange,­ og det er stadig mennesker som kommer til tro gjennom menighetens arbeid.

Gjennom en allsidig virksomhet står ­Jesus i fokus, og vi ser at det bærer frukt. Gjennom flere år har IMI vært åpen for å ta i bruk bibelske praksiser som i luthersk sammenheng ofte har vært lite framme.

Forbilledlig raushet. De setter godhet og rettferdighet på dagsorden ved selv å praktisere det, og står fram med en raushet som er forbilledlig. For dette fortjener de takk og respekt.

Når det gjelder teologi, har Normisjon – og IMI – sin basis i klassisk kristen tro og evangelisk luthersk lære. Vi lærer at Jesus er fullt ut både Gud og menneske. Vi forkynner frelse i dåpen, Jesu nærvær i nattverdens brød og vin og holder fast på at det er Bibelen som er kilde og autoritet for lære og liv i den kristne kirke.

Vi bekjenner at vi er født «med menneskeslektens synd og skyld» og lever i syndefallets verden. Vi møter sykdom, og vi skal en gang dø.

Men vi ser at Det nye testamente oppfordrer oss til å be for syke, og vi ser også at Gud helbreder. Ikke alle blir helbredet. Det skjer først når Gud en gang gjør alle ting nye.

Allerede blant oss. Men når Gud helbreder i dag, er det et tegn på at Guds rike allerede er blant oss. IMI har gitt mange ny frimodighet til å følge Bibelens ord om forbønn for syke.

Ut fra Det nye testamentet tror vi at Gud utruster profeter og apostler i sin kirke (Efeserbrevet 4), og at de har sin plass på linje med evangelister, hyrder og lærere.

Men Normisjon – og IMI – tar avstand fra den tanke at det etter år 2000 ble reetablert et særlig apostelembete der apostlene har autoritet på linje med Jesu apostler. Vi holder fast på at nådegavene er gitt til hele Guds folk til bruk i menigheten. Vi lytter til Paulus når han særlig holder fram profetiens nådegave som viktig i den kristne forsamling.

Bevegelse med mangfold. Normisjon er en bevegelse med mangfold og bredde. Også teologisk er det nyanser.

IMI representerer en synlig og livskraftig del av dette fellesskapet. Vi anbefaler alle som enten er nysgjerrige på, eller kritiske til IMIs lære og praksis å reise dit og delta i det som skjer.

Vi vet at alle er hjertelig velkomne og vil bli godt tatt imot!

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Kan dere finne de bibelske henvisningene?

Publisert over 2 år siden

Jeg skjønner godt at ledelsen i Normisjon føler trang til å gå ut offentlig å "forsvare" IMI-kirken, men det er også meget beklagelig at dere ikke evner å ta inn over dere de spørsmålene som dere får lagt på bordet. Det dere skriver her, blir veldig generelt, og gir egentlig ikke så mange svar på det mange lurer på.

Jeg vil utfordre dere, rent konkret med tre spørsmål: 

1) Hvor i Bibelen finner dere dekning for at profetering er noe en kan lære seg?

2) Hvordan forsvarer en, bibelsk, at noen skal øve seg på å profetere over andre?

3) Hvor i Bibelen finner en dekning for den praktiseringen av profetisk betjening  som IMI-kirken driver med?

Jeg tror IMI-kirken i utgangspunktet er en menighet som brenner for Jesus, og som ønsker at mennesker skal få et møte med Ham. Problemet med IMI-kirken er at de, samtidig, henter inspirasjon fra meget ytterliggående karismatiske menigheter og pastorer, inviterer dem til IMI og ACTA, og kopierer dem mer og mer. Den profetiske betjeningen kommer derfra, som en del annet. (Les mer om denne karismatikken her: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11698371-revival-fra-gud?side=1#svar-11698787).

Jeg er oppriktig bekymret for IMI-kirken og den påvirkningen de er under fra disse miljøene! -og jeg er ikke den eneste som er det...

3 liker  
Kommentar #2

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Det er mange greiner å granske..

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Jeg er oppriktig bekymret for IMI-kirken og den påvirkningen de er under fra disse miljøene! -og jeg er ikke den eneste som er det...

hvis det er det du anser som din hovedoppgave, Ugedal.  IMI-kirken er imidlertid lett å granske - hvis du da med din kritiske innstilling kommer gjennom inntaktsprosedyren - det er bare å søke og sette seg ned og ta imot steg for steg.  

NT forteller jo om disippelskolen som Jesus håndterte og skulle være et forbilde for alle som kjenner i sitt indre at de vil gå med Herren og aktivisere sin tro og sin tjeneste - ingenting er bedre i de avkristningstider vi nå opplever her i Vest.

 Når du leser NT på nytt så vil du finne ut at tro er personlig og at troende skal ha en forankring i en menighetssammenheng.  Sammen er levende troende og levende menigheter Kristi kropp.   

Så sikkert som det finnes levende menigheter, så finnes det døde - DNK versjon 2 - Folkekirken er en sådan.

Nådegavene skal anvendes og er utrustning som gis til troendes tjeneste.  Nådegaver - eller Åndens gaver- har siden utgydelsen i Ap.gj. 2 først og fremst blitt gitt for troende til å bli satt i stand til vitnetjeneste.  Dette er et løfte om medvirkende kraft i evangeliets nye sammenheng og tilhører Guds nyskapende gjerning i det nye nådens rike som er grunnet på Jesu verk.   Gaver som er gitt av nåde og skal tjene nådens husholdning. 

De åndelige gaver vitner om at dette er noe som er gitt og virket ved Ånden.  Paulus trekker fra profetien og læren.  Tegn og nådegaver er noe som hører sammen.  Helbredelsens nådegave har denne funksjon som tegn.  Som tegn hører de sammen med forkynnelse av Ordet.  I en menighet skal nådegavene  fungere i et samspill under Åndens ledelse. 

F.eks. det å be for syke på gaten har vært praktisert i all tid siden den første menighet. En forutsetning er rimelig selvsagt - vi kan ikke be for noen som ikke åpner opp for det.  Selvsagt kan det være litt bardus å møte en slik henvendelse, så noe av forarbeidet er å be om ledelse - at en blir ledet til rette personer.  Ofte vil et kunnskaps ord knyttet til personen være døråpneren for at denne fatter tillit til både deg og det som formidles.  I våre dager er de ingen som sier at noen skal slutte å ta medisiner etter at de er blitt bedt for.  

Profetisk betjening er noe som først og fremst foregår blant troende.  For egen del har jeg fått flere ord - gjerne i en miks av kunnskaps ord og profetisk ord, men det er en profeti som har blitt med meg hele livet.  Denne kom sånn ca. midt på 80-tallet.  Jeg var da med i en husmenighet på Gjøvik som var i ferd med å bli utadrettet.  Vi hadde ofte besøk - fra New Zealand, de britiske øyer og USA.  Denne gangen var det besøk fra England.  Jeg var med på å rigge møtet - snakket med et par narkomane som dukket opp.  Var der ca. en time.  En av de som var med i dette teamet hadde aktivert den profetiske gave og tidlig i møte så han på meg på annen rad og sa at han opplevde at han hadde et budskap til meg.  Jeg reiste meg opp og det kom ord på engelsk som ga meg en undring - hvordan vet han dette? - d.v.s. han ga meg detaljer som jeg gjenkjente som vekket tillit og undring - som ga meg forståelse av min åndelige vandring til nå og hvilken oppgave og tjeneste som var veien videre for meg.  Hadde det ikke vært for - den gang - ansatt i Nrk - Håvald Slåtten, så kunne mangt av dette bare ha blitt glimtvis lagt i arkivet, men etter møtet kom han med en ark og sa at han hadde skrevet ned det som ble sagt til meg ordrett.  Dette arket har jeg tatt fram tidvis og undret meg fortsatt - hvordan? 


Kommentar #3

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Det gjorde ikke Luther!

Publisert over 2 år siden

Det er frelse i evangeliet, ved tro omvendelse og bekjennelse.  Dåpen ligger i bekjennelsen, der vi begraver syndelegemet.

Det burde IMI forkynne!

Ellers god lære!

1 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Uenighet - fungerer det?

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
- hvis du da med din kritiske innstilling kommer gjennom inntaktsprosedyren - det er bare å søke

Godt sagt

Det er lettere å kritisere enn å bli med å bygge.

Nå er alle kristne ett og elsker hverandre inderlig av hjertet.  Det er beviset på at vi er frelst.

At noen kaller seg Lutheranere eller Metodist etc. er leit.  Det setter liksom gjerder mellom oss.  Kristne som bor i samme gate, bydel eller bygd og grend må treffes til fellesskap der de bor.

"Jeg går i IMI; Jeg går i Saron" - er Kristus blitt delt?  

Dette er største hindring for å vinne mennesker til tro og omvendelse.

Uenighet er barnslig.  Kirkesamfunnsledere er derfor barnslige.  

«Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.»
‭‭Lukas‬ ‭9:23‬ ‭

Om Jesus er hode for kristne i en by eller bygd kan de ikke ha to forskjellige navn.

«Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.»
‭‭Efeserne‬ ‭4:15-16‬ ‭

Paulus sa det samme:

«Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke.»
‭‭1 Korinter‬ ‭1:10‬ ‭

Alle ledere i Stavangers Frie menigheter bør møtes og ha bønn, faste og bekjennelse, ispedd Guds Ord, - til de er knust i seg selv og blitt "fast forenet i samme sinn og samme tanke".

Er det en idé Knut Nygaard, eller kan IMI kirken stå på egne ben?Kommentar #5

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Mange Bibelord!

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
1) Hvor i Bibelen finner dere dekning for at profetering er noe en kan lære seg?

‬Det er klart man kan lære å profetere.

Den Hellige Ånd ser til hjertene, strev etter de åndelige gaver står det vel?

«Men streb etter de beste nådegavene! Og jeg vil vise dere en enda bedre vei.»
‭‭1 Korinter‬ ‭12:31‬ ‭

«Jag etter kjærligheten! Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk!»
‭‭1 Korinter‬ ‭14:1‬ 

Dette viser vel at nådegaver og tjenester er noe man vokser inn i og noe man kan lære.  Samtidig som det er gave.

«La to eller tre profeter tale, og de andre skal prøve det. Men hvis en annen får en åpenbaring mens han sitter der, da skal den første tie. For dere kan alle tale profetisk, én for én, så alle kan lære noe og bli formant. Og profeters ånder er profeter lydige.»
‭‭1 Korinter‬ ‭14:29-32‬ ‭


1 liker  
Kommentar #6

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Så da mener du det går an å lære seg og tale i tunger også, da?

Jeg for min del tror nådegavene er noe Gud gir, og at det absolutt ikke er noe et menneske kan lære seg. 1. Kor 12, 11: "Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil."

Det er bare to måter en kan strebe etter å få en nådegave, etter det jeg forstår:

1) En lever nær Gud, og ønsker å leve livet sitt for Ham, slik at Han kan få utruste oss, slik som Han vil.

2) En ber til Gud om å bli fylt av Hans ånd, og få f.eks. tungetale.

Det er stor forskjell på å strebe og å lære seg...

2 liker  
Kommentar #7

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Paulus ønsker at alle skal.

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Så da mener du det går an å lære seg og tale i tunger også, da?

Ja / Kanskje.  Alle som eier Ånden, noe alle frelste gjør, kan be i Den Hellige Ånd.

«Men dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige Ånd,»
‭‭Judas‬ ‭1:20‬ ‭

«Likevel ønsker jeg at dere alle talte med tunger, men heller at dere talte profetisk. For den som taler profetisk, er større enn den som taler med tunger, - hvis han da ikke tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse av det.»
‭‭1 Korinter‬ ‭14:5‬ 

Bønn og sang i Ånden er ganske likt tungetale.

Tungetale i menighetssamlinger skal tydes.

Det er neppe for alle, men mange har den nok uten å bruke den.

Jeg antar at du vet dette selv dersom du er en som vandrer i Ånden.

Mange kristne er barn i troen, slik det står i Hebr kap 5.

Å kritisere menigheters praksis og lære bør gjøres med stor forsiktighet.

Har vi hjerte for våre søsken i troen fins det positive og byggende måter å gjøre det på.  Kanskje er det ikke vår oppgave overhode.

«Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv.»
‭‭Romerne‬ ‭14:12‬ 


Kommentar #8

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Har vi hjerte for våre søsken i troen

Det er vel nettopp det, jeg har. 

Gud tokter den han elsker, står det i Hans ord. 

Om jeg ikke hadde brydd meg om Normisjon og IMI-kirken, hadde jeg bare latt dette gå meg hus forbi. Men sånn er det ikke. Jeg bryr meg om dem, og derfor stiller jeg spørsmål ved ting de gjør / lærer / forsvarer.

Jeg er dypt uenig med deg i det du skriver angående nådegavene, og at det t.o.m. er noe som kan læres! 

Men jeg begynte ikke å skrive på denne tråden, for å diskutere med andre. Jeg skrev, for å få svar fra dem det gjelder! Det ser ut som det er vanskelig å få det... Jeg har prøvd å henvende meg til dem direkte, og også til IMI-kirken direkte, men de svarer aldri på det jeg spør om angående det å lære å profetere. Så tenkte kanskje de ville svare nå, når de selv nå går offentlig ut med dette. Jeg får vente og se, men takker for ordskifet med deg.

1 liker  
Kommentar #9

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Nytter det å veilede? Nei.

Publisert over 2 år siden

Fint Marte, lykke til.  

Det hørtes ut som de ber deg søke om medlemskap og påvirke fra innsiden.

Om du tror barnedåpen er frelsende sakrament bør du bry deg om Normisjon, om du har baptistisk dåpssyn - at dåpen tilintetgjør syndelegemet og gir seier i fristelser, da bør du glemme Normisjon.

Nå blander jeg meg også, mine kommentarer har vært mest til trådstarter og Nygaard, ikke deg.  Ingen av oss får svar.  

Jeg deler jo din kritikk av Amerikansk karismatikk (Bethel, Redding etc.)

Jeg anbefaler deg prekener av Finn Arne Lauvås, han har mange temaer.  En av Norges beste bibellærere.

Ikke kast bort mer tid og krefter slik du (og jeg) har gjort her i denne tråden.

La oss heller lytte til Herren og lyde og gå.


Kommentar #10

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Når spørsmål ikke blir besvart er jo også det et slags svar...

Publisert over 2 år siden
Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Gå til den siterte teksten.
Vi vet at alle er hjertelig velkomne og vil bli godt tatt imot!

Gjelder det spørsmål som en ønsker svar på også? For siden disse spørsmålene ble stilt: Kommentar#1

1) Hvor i Bibelen finner dere dekning for at profetering er noe en kan lære seg?

2) Hvordan forsvarer en, bibelsk, at noen skal øve seg på å profetere over andre?

3) Hvor i Bibelen finner en dekning for den praktiseringen av profetisk betjening  som IMI-kirken driver med?

Tror jeg nok flere som har lest dette kunne tenkt seg disse spørsmålene besvart, for alle som leser dette er nødvendigvis ikke deltagere her på vd.

Når spørsmål ikke blir besvart er jo også det et slags svar, som kan resultere i flere spørsmål. Ønsker dere alle hjertelig velkomne, er det jo ikke uvanlig at noen vil vite mer om hvordan menigheten fungerer i praksis og hvordan dere forholder dere til Jesu Kristi og apostlenes lære samt hva dere vektlegger angående forkynnelsen. Det er jo i utgangspunktet en sunn holdning, når det er så mye forskjellig som kommer fra kristenhold.

Vil ikke etterlyse flere ganger et svar på disse spørsmålene, for et slags svar blir det jo uansett om disse spørsmålene blir stående ubesvart.

Guds fred!

1 liker  
Kommentar #11

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Lev selv, glem IMI.

Publisert over 2 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

1) Hvor i Bibelen finner dere dekning for at profetering er noe en kan lære seg?

2) Hvordan forsvarer en, bibelsk, at noen skal øve seg på å profetere over andre?

3) Hvor i Bibelen finner en dekning for den praktiseringen av profetisk betjening  som IMI-kirken driver med?

Jeg har vel svart på alle disse tre spørsmålene i kommentar 5 over.

Nådegaver kommer som Ånden vil til dem som er åpne og tør gå i lydighet.

Profetisk betjening, hva skulle være galt med det?  

Nei, skal dere blande dere i IMI Kirkens aktiviteter bør dere ta tak i noe annet enn profetisk gave og helbredelse.

Hva er IMI,

hvorfor er de interessante om du ikke er med der selv?


1 liker  
Kommentar #12

Sigmund Voll Ådnøy

137 innlegg  1622 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Gå til den siterte teksten.
De setter godhet og rettferdighet på dagsorden ved selv å praktisere det, og står fram med en raushet som er forbilledlig. For dette fortjener de takk og respekt.

Ja, det (det siterte) - og arrangering av Godhetsfestivalen m.m. - står det respekt av. 


Hvem er vi i følgende formulering?

«Ut fra Det nye testamentet tror vi at Gud utruster profeter og apostler i sin kirke (Efeserbrevet 4), og at de har sin plass på linje med evangelister, hyrder og lærere.» 

Tror dere (noen av dere sentralt) på fir-/"femfoldige" tjenestegaver/embeter? Er Normisjon - sentralt /organisatorisk sett - mer karismatiske og/eller influert av Bill Hamon, Christian International eller andre "profetisk-karismatiske(-apostoliske)" størrelser enn mange av oss har tort å tro? 


Spørsmåla er kanskje litt massive, eller ikke de mest presise, men jeg håper Kleiven eller Kvelland kan utgreie og tydeliggjøre litt. Gjør gjerne meg og noen flere litt klokere på hvor (hvem av) dere faktisk står teologisk ved snakk om "apostler og profeter i dag".

1 liker  
Kommentar #13

Sigmund Voll Ådnøy

137 innlegg  1622 kommentarer

Litt kort, til en bit av en litt vel lang kommentar

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
inntaktsprosedyren - det er bare å søke og sette seg ned og ta imot steg for steg.  

Noen vil alltid lære andre, men aldri selv lære. Behøver jeg å si mer? (Jeg snakker ikke om Marte Ugedal, nei.) 

Ad det siterte: Kjempelur anbefaling ... "Bare sett deg ned, hvis du kommer gjennom "inntakten" intakt, og sitt pal og la noen trampe belæringens skritt på deg - steg for steg, i den takt de, ikke du, ønsker." Noe så nydelig, Nygaard. Hvilken visdom!

1 liker  
Kommentar #14

Sigmund Voll Ådnøy

137 innlegg  1622 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Hva er IMI,

hvorfor er de interessante om du ikke er med der selv?

Hvorfor spør du slik, du som litt tidligere i tråden har vektlagt enhet, kritisert betegnelser som lutheraner og metodist og spurt om stavangerske forsamlinger kan samles på tvers? Syns du ikke folk uten IMI-etikett burde uttale seg til/om folk de ser på som søsken/troende og som «er med der»? Setter du plutselig opp skiller likevel?

2 liker  
Kommentar #15

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor spør du slik, du som litt tidligere i tråden har vektlagt enhet, kritisert betegnelser som lutheraner og metodist og spurt om stavangerske forsamlinger kan samles på tvers? Syns du ikke folk uten IMI-etikett burde uttale seg til/om folk de ser på som søsken/troende og som «er med der»? Setter du plutselig opp skiller likevel?

Jo, du har rett.  Jeg mener Jesu disipler som bor nær hverandre bør ha fellesskap i hjemmet eller et lokale.

Mona Ekenes vil påvirke IMI's lære om profeter og profetier.  De bryr seg neppe om hennes meninger.  (ikke mine heller antagelig).

Nå tror jeg ikke noen utenfor et fellesskap kan påvirke inn i det fellesskapet med mindre de blir invitert inn som lærer eller kursholder.

Derfor gir jeg forskjellig budskap til Knut Nygaard og Mona Ekenes.

Sigmund, dette svaret kom sent.

Tror du Jesus foretrekker kristne uten etiketter (baptist, ortodoks, maran-ata, etc)?   Jeg er Jesu Venn.  Bare Jesus.

Blir ikke Den Hellige Ånd sørgmodig når jeg kaller meg Katolikk?

Kommentar #16

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det.......

Publisert over 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Mona Ekenes vil påvirke IMI's lære om profeter og profetier.  De bryr seg neppe om hennes meninger.  (ikke mine heller antagelig).

Nå tror jeg ikke noen utenfor et fellesskap kan påvirke inn i det fellesskapet med mindre de blir invitert inn som lærer eller kursholder.

Derfor gir jeg forskjellig budskap til Knut Nygaard og Mona Ekenes.

Her tar du grundig feil, og avslører at du ikke forstår mitt engasjement som først og fremst er å henvise til Kristus Jesus Selv og dermed å la seg - påvirke av Skriftene -. Hva  tror du ellers er grunnen til at jeg stadig tar med skriftsteder?

Ikke påvirkes av mennesker som kun forstår og ser stykkevis og delt, inkludert meg selv, men bli påvirket av Skriftene. KRISTUS JESUS ALENE, KORSET og SKRIFTENE ALENE, som er innblest av Guds Hellige Ånd. Der Kristus Jesus er Guds Levende Ord som er virkekraftig, skarpere enn et tveegget sverd og som utfører Guds vilje. Samt Jesu Kristi og apostlenes lære. For Kristus Jesus fortjener hvert eneste menneske Han får frelst.

Samtidig oppfattes du nok altfor selvsikker på dine egne feilaktige vurderinger Krussand, for kjenner du meg bedre enn det jeg selv gjør?

Hvorfor forstår du ikke at det ikke er noe galt i å stille betimelige spørsmål? Er det å påvirke når en undrer seg over at spørsmål som ble stilt av Marte som ble ignorert ( http://www.verdidebatt.no/innlegg/11698371-revival-fra-gud?side=1#svar-11698787 og Kommentar#1 ) , deretter åpnes en ny tråd av dem som blir stilt disse spørsmålene der de forklarer seg slik de selv gjerne vil framstå; samt totalt ignorerer de spørsmål de ble stilt? Det gir faktisk et sterkt ignorant inntrykk det Krussand. Hvorfor er de så ignorante? Er det noe i læren deres som ikke tåler å komme opp i dagen?

Det er - kun - Jesu Kristi og apostlenes lære kristne skal holde seg til, avvik fra denne læren er faktisk menneskeverk.

Selv unnlot du deg heller ikke å svare på deres vegne, hvem er det da som prøver å påvirke i samsvar med dine egne meninger ved selv å svare på Imi`s vegne? 

Er ikke det litt selvtektig på andres vegne? Det går an å tilkjennegi hva en er enig eller uenig i, men å svare på andres vegne er noe helt annet.

Er faktisk enig med Marte i at profetisk nådegave kan det ikke opplæres til. Det er faktisk en nådegave gitt av Guds nåde og fungerer også som utrustning til den tjenesten hver enkelt har fått  tildelt av Kristus Jesus Selv. Husk også at Herren Allhærs Gud besitter Fullkomment all definisjonsrett, ikke menneskene.

Svarene finnes i Skriftene:

4  Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.
 5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. 6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. 7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn.
 8 Ved Ånden blir det gitt den ene å forkynne visdom, en annen får ved den samme Ånd å meddele kunnskap. 9 Én får en særskilt trosgave ved den samme Ånd, en annen får den nådegave å helbrede ved den ene og samme Ånd, 10 og én får kraft til å gjøre mektige gjerninger. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme åndsåpenbaringer, én får ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale.
 11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil
. 1 Kor 12,4-11

13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle én Ånd å drikke.
 14 Legemet består ikke av ett lem, men av mange. 
1 Kor 12,13-14

 18 Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på legemet, slik han ville det.  1 Kor 12,18

24 Men nå har Gud føyd sammen legemet og gitt mer ære til det som mangler ære, 25 for at det ikke skal bli splittelse i legemet, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. 26 For om ett lem lider, lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. 1 Kor 12,24-26

28  Gud satte i kirken først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, nådegaver til å helbrede, hjelpetjenester, styringsoppgaver, ulike slag av tungetale.
 29 Er vel alle apostler? Er vel alle profeter eller lærere? Gjør vel alle mektige gjerninger, 30 har alle nådegaven å helbrede? Taler vel alle i tunger, eller tyder alle tungetale? 31 Streb etter de største nådegavene!
1 Kor 12,28-31

Streb etter de største nådegavene, betyr faktisk å arbeide etter de største nådegavene. Her står det ingenting om at profetisk nådegave kan læres, øves på, eller betjenes. 

Det står skrevet: 

20  Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud. 2 Pet 1,20-21

Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. 2 Tim 3,16

Anbefaler samtidig i denne forbindelse å legge godt merke til 1. Kor. 12,28-31 også 1 Kor 13,2 og vers 8.

Samtidig dette:

 Jeg vil også vise dere den vei som er den aller beste: 1 Kor 12,31

 Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.
1 Kor 13,2

5 Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.
7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
8  Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal  opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt. 9 For vi forstår  stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. 10 Men når det fullkomne  kommer, skal det som er stykkevis, forsvinne. 
1 Kor 13,5-10

 13 Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.  1 Kor 13,13

1 liker  
Kommentar #17

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Vil Normisjon noen gang svare?

Publisert over 2 år siden

Nei, det ser ikke slik ut, dessverre! Det er ganske lett å kommet med et innlegg, som mer eller mindre glatter over det som virkelig er problemet, for på den måten å "friskmelde" IMI-kirken, og gi dem et "godkjent" stempel.

Det er ikke bare det at IMI-kirken, på ACTA bibelskole sine nettsider, skriver at elevene skal lære å høre Guds stemme, for så å kunne profetere over andre, som er problemet. Elevene lærer også at det kun er lov til å profetere positivt, gjennom oppmuntrende ord eller trøstende ord, men formaning, det er det ikke lov til.

Hvem i alle dager er det som i første omgang tror det er profetering de holder på med, for så å ha den frimodigheten at de så skal styre det Gud skal si....????

Om Normisjons ledelse ikke ser at det de driver med i IMI-kirken er feil, ut fra Guds ord, er det fryktelig skremmende! Jeg hadde en gang i tiden tillit til Normisjon, men den er nå på vei til å forsvinne...

3 liker  
Kommentar #18

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Mange andre fromme foretak har sett dagens lys. Hva fant de?

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Om Normisjons ledelse ikke ser at det de driver med i IMI-kirken er feil, ut fra Guds ord, er det fryktelig skremmende! Jeg hadde en gang i tiden tillit til Normisjon, men den er nå på vei til å forsvinne...

 Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? 8 Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?" Luk 18,7-8

Det skal stå ganske dårlig til med troen fra kristenhold i denne endetiden, vet at det er viktig også nødvendig for alle troende å være bevisst på hvilken tid vi lever i. Tidligere vestlige kristne land slik vi ble kjent med dem, forkaster kristendommen og omfavner heller en kultur som hater Israel, jøder og kristne men også den vestlige kulturen og ser på den med stor forakt (ikke alle innen den kulturen som har sett og erfart dens mørke side).

Når forkynnelsen også avspeiler stor mangel på hyrder og ledere som har oppriktig omsorg for flokken sin, er det desto viktigere å holde seg til Skriftene. Derfor ser jeg på Kristus Jesus som vår Gode Hyrde også i denne tiden, Han som aldri i alle Evigheters Evigheter kan svikte. 

3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse.
 4 Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud.
5 Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere?

 6 Dere vet også hva som nå holder igjen, slik at han først står fram når tiden er inne. 7 Lovløshetens hemmelighet er alt virksom med sin kraft, men han som ennå holder igjen, må først bli tatt bort. 8 Da skal Den Lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham.

 9 Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn.
 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de tror løgnen.
 12 Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten.
2 Tess 2,3-12

Sann oppriktig nød for menneskers frelse og bevarelse, merkes både i forkynnelsen og i det skrevne ord:

Johan Arndts drøm

...... "-Det ble en tung og vanskelig tid for Arndt i Braunschweig. Dette skyldtes ikke bare forfølgelsene mot hans person. Byen Braunschweig var på denne tid utsatt for en grufull beleiring fra hertugens side. Under denne ble Arndt så mishandlet av en rå soldat, mens han var ute i sykebesøk, at han selv ble syk og sengeliggende. 

En tid var feberen så høy, at hans trofaste hustru fryktet det verste. Under dette sykeleiet hadde han en underlig drøm, som gjengis her, slik den er nedtegnet av dr A. Wildenhahn.”......

http://www.bibelsk-tro.no/14-05-15.html

Adventssalme.

".......Gjennom 1900-tallets tekniske revolusjon er verdensbegivenhetene inklusiv to verdenskriger blitt nøye dokumentert. Men ny dokumentasjon, film og litteratur både avspeiler og føder menneskers angst. 

I tillegg til tidligere katastrofer kommer den nåtidige forfalskningen av mannlig-kvinnelig. De skapelses gitte ordningene settes til side. En verdenskrig pågår i vår tid mot Skaperens ordninger. Langt inn i kristenheten er de bibelske ordninger neglisjert. Nye strider og ny angst fremmes når Herrens egne grunnordninger rokkes. 

Den dekadente Vesten rammes i denne tid av terrorisme som vanskelig kan kontrolleres. Veivisere i form av politikere og kirkeledere søker å roe mennesker. Det deklareres fasthet i forhold til de angst-skapende kreftene med betegnelsen IS, islamsk jihadisme, som har siktet innstilt på islamsk verdensherredømme. Ligner ikke dette de fremmede herrer som Gud lot sende mot et ulydig eiendomsfolk i Det Gamle Testamentets tid? Det åpne og demokratiske samfunnet skal forsvares, sier verdens ledere. Likevel synes ikke omvendelse å være i sikte slik som i Ninnive. Tvert i mot. Det løsslupne og lettsindige liv som har blitt Vestens etterkristne signatur, ligner betenkelig Sodomas og Gomorras eksempel. Friheten spres raskt over hele jorden med medienes hjelp. Trelldom og angst preger verdens barn. ......."

".......Mange skal falle fra den kristne troen i følge budskapet fra Herrens apostler. Mange forutsigelser om det som skal inntreffe i verden og i kristenheten, har sett dagens lys. Falske ledere, prester og predikanter har trådt fram og forvillet mange. Det er vel ikke lenger behov for bare Kristus, det ofrede Guds Lam, for synderes frelse, og stillhet ved det? ”Nei, selv vil vi oss frelse” (Internasjonalens svenske tekst). ....." 

".......Mange andre fromme foretak har sett dagens lys. Hva fant de? Samme død som her, samme synd som her, samme djevelens knep som her. Men ikke alle forførelser er like åpenbare som de som tidlige nevnt. De foregår også der vanekirkelighet og solide kirkelige former synes å gi de rette kirkelige tegnene på at alt står godt til. Frafallet er over oss. ......."
".......Det er ikke vår sak å regne ut tider og stunder! Herren har sagt at vi alltid skal gi akt på tidens tegn. Tiden for hans komme nærmer seg. Det viser de forskjellige tegn i tiden. Du ser det for dine øyne i avisen, i media nær deg, i ulike såkalte prekenturneer og i aktivitetene. Guds ord har rett. Lovløshetens menneske, oppløseren av orden er i full gang. I Guds sted står godt utrustede mennesker med falsk trøst i munnen. Og Han nærmer seg. ......."
http://www.bibelsk-tro.no/16-04-04.html

Avkristningen - tanker ved et årsskifte

".......Avkristningen har sin pris. En ting er at evangeliets forkynnelse langt på vei har forstummet. Mennesket ser ikke sin synd og forstår ikke hva de skal frelses fra. En annen ting er at samfunnet bygger på verdier som ikke er bærekraftige. Vi har hogd oss ut sprukne brønner. 

Men det verste gjenstår. Det folk som vender Herren ryggen, kommer automatisk under hans dom. Dette vitner både Det gamle og Nye testamentet klart om. Klarest seg vi dette i Det gamle testamentet. ...."

http://www.bibelsk-tro.no/16-01-06.html

Det er kun Kristus Jesus som kan gi oss kraft til å holde ut, også når mennesker svikter og velger sine egne veier. Det finnes riktignok mange veier til Rom, men - kun  én vei hjem til Faderhuset-. 

 For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. 1 Kor 2,2


1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!
 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.
3 Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.
4 Og dit jeg går, vet dere veien.»
Joh 14,1-4

Kommentar #19

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Klok av skade?

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Elevene lærer også at det kun er lov til å profetere positivt, gjennom oppmuntrende ord eller trøstende ord, men formaning, det er det ikke lov til.

Det blir jo utført en del åndelig kontroll og ditto overgrep, ved såkalt "formaning". Kan hende de har latt det gå litt langt før og at de derfor begrenser det til "oppmuntring". Det kreves en del visdom for å kunne "formane". Det er fare for at en i mangel på menneskelig "innsyn", kommer i skade for å sparke en som ligger nede. Oppmuntring og trøst, er litt mer "safe" og man behøver ikke kalle det profeti heller. Kun ren kristen nestekjærlighet. Trenger ikke være mer "åndelig" enn det. 

1 liker  
Kommentar #20

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Kun ren kristen nestekjærlighet

Hadde de bare kalt det de holder på med "kristen nestekjærlighet", hadde nok ingen reagert negativt på det. Men nå kaller de dette profeti, og da må det være relevant å spørre hvordan de kan ha frimodighet til å styre "Guds stemme" til bare å si noe positivt...

3 liker  
Kommentar #21

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Med tanke på nestekjærlighet.......

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Hadde de bare kalt det de holder på med "kristen nestekjærlighet", hadde nok ingen reagert negativt på det. Men nå kaller de dette profeti, og da må det være relevant å spørre hvordan de kan ha frimodighet til å styre "Guds stemme" til bare å si noe positivt...

Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi  opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. 2 Tim 3,16

Med tanke på nestekjærlighet som er gitt oss av Herren Allhærs Gud:

Du gjorde rett i å påminne om dette forholdet angående IMI/Normisjon, for det er faktisk også nestekjærlighet i praksis; selv om ikke alle oppfatter det slik. En elsker ikke sin neste ved å bedra dem, eller føre noen på ville veier; en advarer heller når det er nødvendig. På samme måte som sann gudsfrykt faktisk er sunt.

Har tenkt mye på at Gud er Kjærlighet, også da med tanke på  hvordan Kristus Jesus taler til oss i Skriftene, Jesus er jo også Ordet. Guds profeter og apostler kunne også virke ganske strenge, men ingen troende ville fornekte at disse samtidig var drevet av Den Hellige Ånd. Også når de talte om tukt og straff m.m., som også ble gjort i nestekjærlighet.

Dette har festet seg ganske tidlig, derfor har jeg ikke noen problemer med å se at Gud er Kjærlighet, selv om Han også både dømmer, straffer og advarer. Har heller ikke problemer med at Gud tukter alle Han elsker, nettopp fordi det har med Guds Kjærlighet å gjøre. 

Det er ganske mange år siden jeg hadde problemer med å lese GT, det har jeg ikke lenger. I mange år har jeg fått Skriftene samlet kjær, noe som jeg er meget takknemlig for. Og mistet ganske tidlig sansen for - kun - det som klør i øret.

28 Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære.
 29 For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde.
Matt 7,28-29

12  Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,
13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.
 14 For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.
 15 Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du tilskynde og vise til rette. La ingen se ned på deg!
Tit 2,12-15

2 Enda vi like før hadde vært utsatt for lidelser og mishandling i Filippi - noe dere kjenner til - fikk vi av vår Gud frimodighet til å tale Guds evangelium til dere, selv om det var en hard kamp.
3 Vår forkynnelse skyldes ikke villfarelse eller urene motiver, og vi farer heller ikke med falskhet.
4 Nei, vi er prøvet av Gud, og han har betrodd oss evangeliet; derfor taler vi ikke for å gjøre mennesker til lags, men for å gjøre som Gud vil, han som prøver våre hjerter.

 5 For vi opptrådte aldri med smigrende ord, det vet dere, heller ikke med baktanker om å slå mynt på dere, Gud er vårt vitne.
 6 Vi søkte ikke ære av mennesker, verken av dere eller noen annen,
 7 selv om vi som Kristi apostler kunne ha gjort vår myndighet gjeldende. Isteden var vi milde mot dere, som når en mor steller med sine barn.
8 Vi var blitt inderlig glad i dere og ville gjerne gi dere, ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så mye holdt vi av dere.
1 Tess 2,2-8

11 Dere vet også at vi formante hver og en av dere som en far gjør med sine barn; 12 vi satte mot i dere og bad dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, som kaller dere til sitt rike og sin herlighet.
 13  Og derfor takker vi alltid Gud: Da dere fikk overgitt det Guds ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Det virker nå med sin kraft i dere som tror.
1 Tess 2,11-13

 Jeg skriver dette før jeg kommer til dere, for at jeg ikke skal behøve å gå strengt fram mot dere når jeg kommer, i kraft av den fullmakt Herren har gitt meg. For den har jeg fått for å bygge opp, ikke for å rive ned. 2 Kor 13,10

 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem! 2 Tim 4,2

Det han her sier, er sant. Derfor skal du refse dem strengt, så de kan bli sunne i troen. Tit 1,13

Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors, er jo det største beviset på Guds Kjærlighet til menneskene, jøde først og så hedningfolket.

1 liker  
Kommentar #22

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Hadde de bare kalt det de holder på med "kristen nestekjærlighet", hadde nok ingen reagert negativt på det. Men nå kaller de dette profeti, og da må det være relevant å spørre hvordan de kan ha frimodighet til å styre "Guds stemme" til bare å si noe positivt...

Mitt poeng var bare at det er mindre fare for at den såkalte "profeteringen" blir åndelige overgrep, dersom det "bare" er oppmuntring. At det er "Guds stemme" de hører og formidler, tror jeg ikke i det hele tatt. Siden vi alle kan lese bibelen, lære om Gud, Hans vilje og hensikt der, trenger vel strengt tatt ingen av oss å bli "profetert" over.

Kommentar #23

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ok, da misforstod jeg deg litt... 

Takk for oppklaringen!

1 liker  

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
16 dager siden / 1202 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
22 dager siden / 1201 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
8 dager siden / 843 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 752 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 638 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
rundt 1 måned siden / 585 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere