Kåre Kvangarsnes

23

Biskopens 11.bud. "Du skal ikke spise kjøtt"

På NRKs tekst-tv kunne jeg i dag lese at biskop A.Sommerfelt har innført kjøttforbud på alle arrangementer i Borgs bispedømme regi. Årsak: Kjøttspising er ikke bærekraftig for klodens klima og miljø, så da så.

Publisert: 19. sep 2017

Vi får også vite at biskopen med dette vil vise at klimaspørsmålet er blitt et hovedanliggende for kirken.

Min første kjetterske tanke var at biskopen med sitt forbud nå er bitt mer lovtrell enn fariseerne , og min andre tanke var at nå er biskopene og kirken i ferd med å grave sin egen grav. Min tredje tanke var at riktignok er det viktig å gjøre en innsats for å motarbeide eventuelle negative menneskeskapte klimaendringer, men har biskopen dekning for at et forbud nødvendigvis er bærekraftig miljø- og klimapolitikk?

Ikke har jeg særlig greie på dette, men kanskje ikke biskopen heller?

Har han tenkt grundig gjennom konsekvensene av sitt sikkert velmenende klimatiltak og nye dersom det skulle bli normgivende for kristne og den verdensvide Kirke  generelt.?

Min siste tanke var at når han så drastisk vil  vil gripe fatt i sin kirkes medlememmers spisevaner på Kirkens arrangementer, noe han naturligvis kan ha rett til, om han da også har sørget for om det er noe han selv først kan gå foran med som et eksempel for de som da må underlegge seg biskopens nye bud innen for sin kirke? Om ikke annet for sin egen troverdighets skyld?

Har han sjekket sin bil i embeds medfør og sin egen handlekurv?Velger han selv å la være å reise med fly? Sjekker han selv at han ikke får i seg noe kjøtt ved arrangementer han deltar i, eller andre like "skadelige" produkter? 

Jo, det bør koste litt når man vil frelse verden.

Så får vi avvente i spenning bøndenes reaksjon. Lakseoppdretterne går fri denne gang. Enn så lenge.

 

8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

35 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ja noe må jo biskoper gjøre?

4 liker  
Kommentar #2

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Kvalmande

Publisert rundt 3 år siden

denne politiseringa - og sentimentaliseringa - av Guds ord. Ligninga om han som stod fremst i tabernaklet og skraut på seg Guds vennskap på bekostning av han usle nederst i gangen, vert meir og meir aktuell.

5 liker  
Kommentar #3

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Godt initiativ

Publisert rundt 3 år siden

Eg tykkjer det er eit godt initiativ frå Atle Sommerfeldt. Ein kan alltids diskutere det. Sjølv sit eg her og et dagens middag: Lam med kokte rotgrønsaker. Men initiativet peikar ut ei rett retning som er bra både for klima og helse. Så kvifor kritisere for mykje? Den som meiner at Atle er "imot tradisjonell kristendom" eller liknande, bør gjere seg kjent med mattradisjonar frå liturgiar og kloster i kyrkjehistoria, like fram til i dag. 

3 liker  
Kommentar #4

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Biskop - bli ved din prest !

Publisert rundt 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Vi får også vite at biskopen med dette vil vise at klimaspørsmålet er blitt et hovedanliggende for kirken.

Min første kjetterske tanke var at biskopen med sitt forbud nå er bitt mer lovtrell enn fariseerne , og min andre tanke var at nå er biskopene og kirken i ferd med å grave sin egen grav.

Dette begynner å utvikle seg til den reneste tegneserie med biskoper i hovedrollen. Her begynner utmelding å synes eneste utvei fra en politisert kirke.

Å stå som medlem kan tolkes som at man støtter dette tullet.Og at disse taletrengte biskopene prater politikk på medlemmenes vegne.

ABC - nyheter har vært pinlig ensidig med klimarelatert stoff ,men i dag (19/9/17) var de enten utsatt for et  arbeidsuhell i redaksjonen eller et lyspunkt i objektiv nyhetsformidling. 

De hadde link til dette ganske korte foredraget fra The  Galileo Movement som ganske begripelig setter menneskeskapt CO2 i perspektiv innenfor rammene av naturlovene - det vil si det mulige og det umulige :

Av 85.800 molekyler i " luften" er 33 stykker CO2 , 32 stk av disse er naturlig skapt og det resterende ENE er menneskeskapt (transport , jordbruk , industri , gruvedrift , skipsfatt og ikke minst kjøttetende biskoper ).

Hvordan rimer det med naturlovene og CO2 som primaær klimapådriver ?

https://www.youtube.com/embed/BC1l4geSTP8

Skal Kirken i tillegg til alt annet også fungere som springbrett for politiske aktivister i flagrende gevanter , så må diskusjonen tas om hvem som skal ut og hvem som skal forbli i "kirken". 

5 liker  
Kommentar #5

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Atle Sommerfeldt må gjerne mene både det ene og det andre, men han har , etter min mening, gått utenfor sitt mandat som biskop. Tror ikke han har særlig Bibelsk grunnlag for dette, utenom kanskje han da vil tilføre sitt eget 11.bud. Om noen av hans menighetsfeller skulle ta dette utspillet på alvor, så tror jeg ærlig talt ikke det vil redde jordens klima.

4 liker  
Kommentar #6

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Litt absurd for meg

Publisert rundt 3 år siden

Korleis kan ein meine at det ikkje er dekning i Bibelen, og kristen tru, for å ta vare på jorda, leve sunt og helsemessig, ha omsyn til dei svakaste som rammast av klimaendringar etc.? Verkar absurd for meg å meine at dette er noko som går imot Bibelen eller kristen tru. 

1 liker  
Kommentar #7

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Hvor står det da i NT at man ikke skal spise kjøtt ? Meg bekjent spiste selv Jesus kjøtt med god samvittighet. Og ifølge evangeliene slaktet de gjøkalven da den fortapte sønn vendte tilbake til sin far

3 liker  
Kommentar #8

Pål Georg Nyhagen

215 innlegg  1811 kommentarer

Kristendom er frihet. Og ansvar!

Publisert rundt 3 år siden

Kristendommen handler om frihet under ansvar; frihet er å forplikte seg som Guds skapning - og dermed blir levende kristendom også alltid et pågående kritisk lys på samtiden. Gud skapte som kjent det hele; skaperverket... inkludert alle oss andre. Og skapelsen pågår ennå…  Men det gjør også visse motkrefter.

Dvs vi har som Guds ypperste skapninger et klart forvaltningsansvar for resten hvor vi som gjensvar forplikter oss i forhold til det Gudegitte skaperverket. Slik blir kristendommen også en kritikk av de krefter som innebærer et snikende frihetstap og en ensporet naturforvaltning som blir en fiende av skaperverket som sådan. Det som rammer skaperverket, rammer til syvende og sist også oss selv. Vi kan fanges av vanetenkning, vedtatte normer og en viss navlebeskuelse og dermed rammes av et frihetstap som blir en konsekvens av at vi mener at skjebnen egentlig er overlatt til større og uavvendelige krefter som det egentlig er lite å gjøre med, Mens vi fortsetter som før med skylappene ennå godt festet. 

Men vi KAN ha tillit til at vi mottar livet fra Gud hver dag og blir invitert til å trosse alle makter og krefter som skal få oss til å resignere. Å si nei til enkelte ting, kan være det samme som å si JA til noe mer og større: Frihet er det å forplikte seg. 

Å velge bort kjøtt, slik Atle Sommerfelt gjør her, er bare et lite skritt i en liten, men synlig markering mot en ennå uheldig utvikling som styres av visse ensrettede kommersielle krefter. Å ta små steg som også samtidig er å gå i konstruktiv retning er gode eksempler som vi andre bør våge å følge. Dethandle rom å så et frø, og å våge å gjør det samme: Det vi gjør overdøver som  kjent det meste annet. Som broder Hallvard skriver, så har vi gjennom kirkehistorien og klosterbevegelsen flere gode eksempler på at tilsvarende prinsipper har blitt fulgt og følges ennå i dag, og blir bestemt fulgt i morgen.

PS: At Jesus spiste kjøtt med god samvittighet innebærer selvsagt ikke at Han ville ha fulgt samme spisevaner i 2017 hvor vi har helt andre eksistens- og livsbetingelser. Det får være måte på å lese bibelen refleksjonsløst. Jesu spisevaner og valg av meny i Judea og Gallilea mellom år 0 og 33 kan nok aldri sies å være normerende i kristen troslære.

3 liker  
Kommentar #9

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Halalkjøtt er ikke godt!

Publisert rundt 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
biskop A.Sommerfelt har innført kjøttforbud på alle arrangementer i Borgs bispedømme

Kan det være fordi alt kjøtt nå blir halalslaktet av islamske imamer utenom svinekjøtt?

Det er skammelig at vi som kristne skal la oss overkjøre i en sådan sak. Det smaker ikke godt for å si det rett ut.

5 liker  
Kommentar #10

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Klimaflyktninger

Publisert rundt 3 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Korleis kan ein meine at det ikkje er dekning i Bibelen, og kristen tru, for å ta vare på jorda, leve sunt og helsemessig, ha omsyn til dei svakaste som rammast av klimaendringar etc.?

Vedrørende klimaflyktninger , så hadde den norske forskningsanstalten GRID Arendal og FN`s UNEP en spådom om at i 2010 ville det være 50 millioner klimaflyktninger i verden. Det er jo ganske mange.

I 2010 ble det plutselig travelt å få fjernet dette kartet , fordi det var ingen klimaflyktninger , og alle stedene , unntatt ett hadde hatt befolkningvekst og ingen hadde sunket i havet , slik ekspertene hadde foreskrevet.

Noen var så frekke at de satte spørsmålstegn ved forskningen :

 http://www.globalwarming.org/2011/04/21/where-are-the-climate-refugees/

Vi skal se på forskningen og fakta de stedene som ble rammet av klimaendringer i følge forskerne UNEP og GRID Arendal.:

Bahamas : 

Nassau  hadde ifølge statistikk i 2010 en befolkningsvekst på 50.047 på de 10 årene før 2010. 

St Lucia:

Øynasjon , total befolkningsvekst på 5% fra mai 2001 til mai 2010.

Seychelles:

Befolkning 2002 - 81.755 og i 2010  - 88.311.

Salomon Islands :

Folketelling 2010 passerte de  en halv million innbyggere, befolkningsøkning fra år 2000 til 2010 , ca 100.000.

I Kina hadde alle steder som skulle rammes av klimakatastrofer hatt befolkningsvekst og økonomisk vekst.

Her er kartet så man kan studere selv hvor lang forskningen har kommet , og gå inn på de stedene som har vært utsatt for klimakatastrofer - og sammenlikne med fakta.

https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/04/un_50million_11kap9climat.png

Refugee crisis! David Adam, The Guardian, 12 October, 2005:

Rising sea levels, desertification and shrinking freshwater supplies will create up to 50 million environmental refugees by 2010, experts warn today. "There are well-founded fears that the number of people fleeing untenable environmental conditions may grow exponentially as the world experiences the effects of climate change," Dr Bogardi said. "This new category of refugee needs to find a place in international agreements. We need to better anticipate support requirements, similar to those of people fleeing other unviable situations."

Or maybe not. Gavin Atkins,Asian Correspondent, April 11, 2011

In 2005, the United Nations Environment Program predicted that climate change would create 50 million climate refugees by 2010. These people, it was said, would flee a range of disasters, including sea-level rise, increases in the numbers and severity of hurricanes, and disruption to food production. A very cursory look at the first available evidence seems to show that the places identified by the UNEP as most at risk of having climate refugees are not only not losing people, they are actually among the fastest-growing regions in the world.

More censuses are due to come in this year, and we await the results for Bangladesh and the Maldives – said to be places most at risk – with interest.

However, a very cursory look at the first available evidence seems to show that the places identified by the UNEP as most at risk of having climate refugees are not only not losing people, they are actually among the fastest growing regions in the world.

Read more at https://asiancorrespondent.com/2011/04/what-happened-to-the-climate-refugees/#yfLOCozvjSLLj4dh.99

 Hvorfor serverte man dette i media som forskning ?

Noen må jo ha hatt interesse av at denslags "nyheter" blir spredt? Man bruker ikke ordene "Fake News" , det er ikke nødvendig.

Noen ser at her er det noe galt fatt med insisterende og misvisende informasjon.

 Nå må man søke the mapmaster , GRID Arendal om å få tilgang til kartet dersom man ønsker å ha et eksemplar hengende over senga eller på hytta, det er jo tegnet av en kunstner.

Her er søknadsformularet :

https://web.archive.org/web/20081215063946/http://maps.grida.no:80/go/feedback/onTitle/Fifty%20million%20climate%20refugees%20by%202010/onPage/%5Cgo%5Cgraphic%5Cfifty-million-climate-refugees-by-2010

Vi har jo betalt for forskningen , så det skulle ikke være noe i veien for å nyte den kunstneriske delen. 

New Zealand returnerte i 2015 den som teoretisk skulle være verdens første klimaflyktning :

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/newzealand/11887139/New-Zealand-deports-would-be-first-ever-climate-change-refugee.html

 

 

3 liker  
Kommentar #11

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Kristendommen handler om frihet under ansvar; frihet er å forplikte seg som Guds skapning - og dermed blir levende kristendom også alltid et pågående kritisk lys på samtiden

Du skriver jo som vanlig så godt og dypt at en stakkar som jeg kan føle at en sitter igjen med skjegget i postkassen, Men likevel, hvor blir det av friheten og egetansvaret  når biskopen lyser kjøttet  i bann for sine "undersåtter"?

3 liker  
Kommentar #12

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Bra !

Publisert rundt 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Du skriver jo som vanlig så godt og dypt at en stakkar som jeg kan føle at en sitter igjen med skjegget i postkassen,

Det viktigste er at man ikke snubler i skjegget !

 Enig i at Nyhagen vanligvis skriver meget bra ting , men later ikke til å forstå at hele klimaoppsettet er en politisk sak hvor realitetene er blitt borte og hele saken er blåst fullstendig ut av proposjoner. 

Og som politisk sak er det delte meninger om både konsensus og hva som er vitenskap og hva som er politisk produsert for politiske formål.

Og da er det utsøkt frekt å bruke sin rolle i en organisasjon eller menighet til å agitere for politisk sak og presse dette på andre i organisasjonen.

 Da får heller biskopen melde seg inn i et dertil egnet politisk parti og utøve sine klimapolitiske kunster der.

Her er et intervju med Mark Steyn omkring klimapolitikkens viderverdigheter. Han er som kjent saksøkt av Michael Mann (Hockeystick arkitekten) :

https://www.youtube.com/watch?v=L7wQp0Ir5Vc

 

4 liker  
Kommentar #13

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Og skapelsen pågår ennå…  Men det gjør også visse motkrefter.

Det betviler jeg hvis du mener at Gud skaper fremdeles, Han hviler fra sitt skaper arbeide. Hvis du mener at skapelsen fremdeles fungerer etter hensikt, så ja, - da pågår den fremdeles. 

2 liker  
Kommentar #14

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
PS: At Jesus spiste kjøtt med god samvittighet innebærer selvsagt ikke at Han ville ha fulgt samme spisevaner i 2017 hvor vi har helt andre eksistens- og livsbetingelser. Det får være måte på å lese bibelen refleksjonsløst. Jesu spisevaner og valg av meny i Judea og Gallilea mellom år 0 og 33 kan nok aldri sies å være normerende i kristen troslære.

Å forby å spise kjøtt er ikke av Gud. Fråtsing derimot.....

2 liker  
Kommentar #15

Pål Georg Nyhagen

215 innlegg  1811 kommentarer

Til avslutning her

Publisert rundt 3 år siden

At biskopen velger bort kjøtt i bispegården er selvsagt ikke å bannlegge kjøtt som sådan.  Man kan godt markere et standpunkt uten å falle ensidigheten i vold. Folk fratas ikke sin frihet om en annen, biskop m.fl., markerer standpunktet hva gjelder forbruk  av kjøtt i bispegården spesielt. Det går naturligvis godt an å minne om at man kan bevisstgjøre seg forbruket som sådan uten å skulle legge ned forbud eller bannlyse noe som helst. Det er bare en signalhandling. Det har heller intet å gjøre med en politisk sak. Enhver kan for øvrig presentere anklager om politisk engasjement med en gang man ytrer noe som ikke står eksplisitt i bibelen. Det hander om å ivareta verdier som man mener er stimulert av en erfaring av Jesus Kristus.

Sitat: "Å forby å spise kjøtt er ikke av Gud. Fråtsing derimot....."

Hvordan er det i det hele tatt egentlig mulig å trekke den konklusjon at Jesus forbyr noe som helst i matveien ut fra min tekst? Å velge noe bort ad hoc, betyr selvsagt ikke dermed at det forbys. Å ta bestemte hensyn som ledd i en strategi er noe helt annet. 

Skapelsen pågår ennå i den betydningen at skaperverket opprettholdes og utvikles. Nytt liv kommer til. At man også i denne tråden evnet å finne muligheter for kritikk av muslimer er dog imponerende.

Og til slutt: Det må dog bekjennes at jeg finner det underlig hvor bokstav- og ordbundet enkelte er når de møter en tekst generelt og bibelen spesielt. Meningen oppstår mellom ordene; slik musikken oppstår mellom tonene.

3 liker  
Kommentar #16

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Ta vare på skaperverket...

Publisert over 2 år siden

Miljøvern stammer fra 1. Mosebok 2 & 3 - hvor menneskene først skulle passe på Edens hage og senere skulle leve av jorden.  Vi bør tenke "odel" tanken med å overlevere jorden til neste generasjon i en bedre forfatning enn den verden vi selv ble født inn i.  I dag er jeg mest redd at mine barn ikke vil overleve meg på grunn av all den nanoplasten de er vokst opp med og forurensingen kroppene deres har blitt utsatt for i tidlig alder. 

KJøtt er det mest miljøfientlige vi spiser og vi trenger egentlig ikke så mye av det, så det er mest vår egen underholdning - kjøttet vi spiser er på toppen av sin næringkjede av den forurensingen dyrene har blitt utsatt for - det har vi liten kontroll med.   Vi ser at Veganere og Vegitarianere klarer seg bedre uten. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere